Byla 2S-2135-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 1 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Technometalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 1 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas UAB „Technometalas“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu atsakovui AB SEB bankas dėl uždraudimo iškeldinti ir trukdyti disponuoti turtu. Ieškovas prašė uždrausti atsakovui AB SEB bankui savavališkai be teismo sprendimo ir jo pagrindu išduoto vykdomojo rašto iškeldinti ieškovą UAB ,,Technometalas‘‘ ir/ar jo turtą ir/ar jo darbuotojus iš negyvenamųjų patalpų, esančių Pramonės g. 141, Vilnius, unikalus Nr. 4400-0114-8516:5717, ir uždrausti atsakovui bet kokia forma ar būdais trukdyti ieškovo UAB ,,Technometalas“ darbuotojams ir/ar atstovams ir/ar jų įgaliotiems asmenims fiziškai prieiti bei disponuoti ir/ar naudotis šiose patalpose esančiu ir ieškovo UAB ,,Technometalas“ valdomu turtu, taip pat pro šias patalpas patekti į UAB ,,Technometalas“ nuomojamas UAB ,,Ecornus“ nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Pramonės g. 141B-1, Vilnius, unikalus. Nr. 1094-0300-1087:0001.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

52. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-01 nutartimi atsisakė priimti ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

63. Teismas konstatavo, kad ieškovas pateiktu ieškiniu siekia ne užkirsti kelią galimai žalai ar neteisėtiems atsakovo veiksmams, bet panaudos sutarties su į bylą neįtrauktu bankrutuojančiu juridiniu asmeniu galiojimo užtikrinimo. Iš ieškinio turinio ir informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad panaudos sutarties vienos iš šalių BAB ,,Vingriai“ bankroto byla yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, byloje kaip BAB ,,Vingriai“ kreditorius yra ir atsakovas šioje byloje AB SEB bankas. Todėl ieškovo kaip panaudos sutarties dalyvio teisės ir teisėti interesai turėtų būti sprendžiami su kitu panaudos sutarties dalyviu – BAB ,,Vingriai“, o, atsižvelgus į specifinę šio sutarties dalyvio procesinę padėtį – tiesiogiai su jo bankroto administratoriumi. Teismas sprendė, kad reikalavimo, tiesiogiai kylančio iš panaudos sutarties, vykdymo užtikrinimas neatitinka prevencinio ieškinio tikslų ir paskirties, tokie reikalavimai negali būti civilinės bylos dalyku ir nagrinėjami teisme.

74. Teismas nurodė, kad ieškovo teigimu, į patalpas įsibrovė AB SEB bankas pavaldūs darbuotojai, nurodydami, jog tai daro pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkintas AB SEB bankas prašymas iškeldinti BAB “Vingriai“ iš patalpų. Nors iš ieškinyje nurodomų ieškovo teiginių galima daryti išvadą, kad ieškovo nuomone, sprendimas iškeldinti BAB ,,Vingriai“ iš patalpų ar panašias pasekmes sukeliantis sprendimas neegzistuoja, tai dar kartą įrodo, kad ginčas kyla ne iš uždraudimo atlikti tam tikrus veiksmus, t.y. ne iš prevencinio ieškinio, o iš panaudos sutarties pagrindu atsiradusių santykių tarp bankrutuojančios įmonės ir kitų subjektų. Taip pat teismas pažymėjo, kad įsibrovimas be teisėto pagrindo į patalpas, savavaldžiavimas, turto sugadinimas ar sunaikinimas, yra ne civilinės teisės reguliavimo dalykas, todėl nėra įmanomas tokio reikalavimo nagrinėjimas. Ieškovas pats nurodo, kad kreipėsi dėl nurodytų veiksmų į atitinkamas teisėsaugos institucijas.

85. Teismas padarė išvadą, kad iš ieškinio turinio akivaizdu, jog, reikšdamas prevencinį ieškinį, ieškovas siekia ne materialiųjų teisinių reikalavimų (pvz., susijusių su panaudos sutarties galiojimu ir/ar vykdymu), o civilinių procesinių teisinių padarinių, todėl ieškovo ieškinys dėl pareikštų reikalavimų specifikos negali būti nagrinėtinas teisme. Teismas pažymėjo, kad ieškovas visiškai nereiškia materialaus teisinio pobūdžio reikalavimų, nors akivaizdu, kad ginčas kyla būtent iš panaudos sutarties, kurios vienos iš šalių ieškovas net nenurodo civilinės bylos šalimi.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

106. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-01 nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Ieškovas skundą grindžia šiais argumentais.

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį, pažeisdamas ieškovo konstitucinę teisę į veiksmingą gynybą. Ieškovas kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu atsakovui, ieškinyje išsamiai pagrįsdamas, kad atsakovas neteisėtai trukdo ieškovui naudotis teisėtai patalpose (Pramonės g. 141, Vilnius, unikalus Nr. 4400-0114-8516:57:7) panaudos sutarčių pagrindu esančiais ir daugelį metų naudojamais įrengimais, be teismo sprendimo ir jo pagrindu išduoto vykdomojo rašto bandydamas iškeldinti ieškovą iš patalpų ir jėga įsibraudamas į šias patalpas, taip pat trukdydamas ieškovui per šias patalpas patekti į kitas ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, į kurias nėra jokio kito įėjimo, t.y. atsakovas trikdo milijoninės vertes ieškovo gamybą ir tokiu būdu daro bendrovei itin didelius nuostolius, kas sudaro pagrindą ieškovui ginti savo pažeistas teises pasinaudojant prevencinio ieškinio institutu.
  2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008 yra išaiškinta, kad prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CK 6.255 str. 1 d.). Tai vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos. Prevencinį ieškinį gali pareikšti asmuo, kuriam gresia žala. Jis turi įrodyti, kad atsakovo veikla kelia realų pavojų ir yra reali žalos tikimybė. Reiškiant prevencinį ieškinį žala gali būti jau padaryta, gali būti dar nepadaryta, bet turi būti ieškovo įrodoma potenciali žalos atsiradimo grėsmė ateityje, atsakovo veiksmų neteisėtumas ir siekiama žalos grėsmę pašalinti. Ieškovas pažymi, kad šiuo atveju, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškovas pareikštu prevenciniu ieškiniu siekia ne panaudos sutarčių su BAB „Vingriai“ galiojimo užtikrinimo, kas yra neaktualu ieškovui, kadangi būtent ieškovas panaudos sutartimis perdavė atitinkamą turtą BAB „Vingriai“ naudojimui, o ne priešingai. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar panaudos sutartys galiotų, ar negaliotų, ieškovas vis tiek būtų teisėtas patalpose esančio turto (įrengimų) valdytojas, bet būtent siekia uždrausti (užkirsti kelią) atsakovui atlikti neteisėtus, didžiulę žalą ieškovui darančius veiksmus, inter alia, be teismo sprendimo ir jo pagrindu išduoto vykdomojo rašto bandant iškeldinti ieškovą iš patalpų, kuriose yra ieškovo daug metų valdomas ir gamybinei veiklai naudojamas turtas, bei trukdant ieškovui naudojantis jo teisėtai valdomu turtu vykdyti milijoninės vertės gamybinę veiklą, kas ieškovui daro didžiulius nuostolius. Taigi ieškovas savo pateiktu prevenciniu ieškiniu siekia būtent materialiųjų teisinių padarinių – uždrausti atsakovui neteisėtai be teismo sprendimo iškeldinti ieškovą iš patalpų ir trukdyti ieškovui naudotis savo turtu, kas ir yra prevencinio ieškinio paskirtis ir esmė. Pažymi, kad ieškovas nekvestionuoja teismo sprendimo dėl BAB “Vingriai“ iškeldinimo iš patalpų buvimo, tačiau nurodo, jog tokio pobūdžio teismo sprendimas nėra priimtas patalpose veikiančio ieškovo atžvilgiu.
  3. Net ir tuo atveju, kai prevencinio ieškinio reikalavimai yra reiškiami susiejant su tam tikrų sandorių galiojimo užtikrinimu (ko šiuo atveju nėra), tokie prevencinio ieškinio reikalavimai teismo yra priimami ir nagrinėjami. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas 2015-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-547-656/2015 ne tik priėmė prevencinį ieškinį, bet ir iš dalies patenkino prašymą ieškinio reikalavimams taikyti analogiško pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Nurodytoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, prašydamas uždrausti atsakovui nutraukti patalpų nuomos sutartį, nors reikalavimai buvo akivaizdžiai reiškiami susiejant su nuomos sutarties galiojimo užtikrinimu.
 1. Atsakovas AB SEB bankas nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.
  1. Šiuo atveju ieškinio tenkinimas objektyviai negalėtų sukurti teisinių padarinių, kadangi ieškovas nesiekia apginti daiktinės teisės, kuri neegzistuoja. Ieškovas reiškia akivaizdžiai nepagrįstus reikalavimus, kurie yra nesuderinami su sąžiningu teisės į teisminę gynybą principo naudojimu, taip pat ieškovas nuslepia tam tikrus reikšmingus faktus.
  2. Atsakovas lizingavo nekilnojamąjį turtą ir įrangą, kuria naudojosi UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir AB „Vingriai“ komercinės veiklos vykdymui. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ nuosavybės teise priklausė gamybinės patalpos. 2005-09-06 tarp UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir AB „Vingriai“ buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis, pagal kurią UAB „Pramonės pastatų valdymas“ išnuomojo patalpas AB „Vingriai“ veiklai vykdyti. Tarp atsakovo ir AB „Vingriai“ 2005-10-27, 2006-04-11, 2006-12-01 buvo sudarytos įrangos lizingo sutartys, pagal kurias atsakovas finansavo 14 metalo apdirbimo ir kitų gamybos įrengimų įsigijimą bei perdavė juos naudoti AB „Vingriai“. Atsakovas, UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir AB „Vingriai“ taip pat susitarė, kad nutraukus patalpų lizingo sutarti prieš terminą, tuo pačiu baigsis ir nuomos sutartis, o UAB „Pramonės pastatų valdymas“, AB „Vingriai“ privalės atlaisvinti patalpas ir jas perduoti atsakovui. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir AB „Vingriai“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal lizingo sutartis, todėl šios buvo nutrauktos, bankas pareikalavo grąžinti turtą. AB „Vingriai“ nevykdė įsipareigojimų pagal įrangos lizingo sutartis, todėl bankas 2009-08-24 nutraukė įrangos lizingo sutartis. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ taip pat nevykdė įsipareigojimų pagal patalpų lizingo sutartį, todėl atsakovas 2009-10-05 nutraukė patalpų lizingo sutartis, kurią nutraukus, atitinkamai pasibaigė ir nuomos sutartis. Nutraukus patalpų lizingo sutartį, tiek UAB „Pramonės pastatų valdymas“, tiek AB „Vingriai“ neturėjo teisėto pagrindo naudotis patalpomis ir įranga, privalėjo patalpas atlaisvinti ir perduoti bankui priklausanti turtą. Iki šiol patalpos nebuvo atlaisvintos, įranga neperduota bankui valdyti, o bankui priklausančiomis patalpomis ir įranga bei toliau neteisėtai naudojasi ieškovas.
  3. Teismo sprendimu buvo nuspręsta iškeldinti AB „Vingriai“ iš bankui priklausančių patalpų, tačiau paaiškėjo, kad jomis neteisėtai naudojasi ieškovas ir kiti asmenys. Atsakovas pareiškė ieškinį prieš AB „Vingriai“ dėl AB „Vingriai“ priverstinio iškeldinimo iš patalpų. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-07-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-526-302/2016 teismas ieškinį patenkino ir konstatavo, kad atsakovui nutraukus su UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ sudarytą lizingo sutartį, nutrūko ir UAB „Pramonės pastatų valdymas“ bei AB „Vingriai“ sudaryta nuomos sutartis, atsirado pareiga UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir AB „Vingriai“ atlaisvinti užimtas patalpas ir jas perduoti atsakovui. Pažymi, kad po 2016-07-12 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A- 526-302/2016, kuria buvo nuspręsta iškeldinti AB „Vingriai“ iš ginčo patalpų, įsiteisėjimo, atsakovas ne kartą vyko į ginčo patalpas kartu su antstoliu, šiam fiksuojant faktines aplinkybes, tačiau įsiteisėjusio teismo sprendimo negalėjo įvykdyti. Šiuo metu (nuo 2016-08-02) patalpas yra užgrobęs ir jomis naudojasi ieškovas, nors atsakovas, kaip patalpų savininkas, nėra davęs jokio sutikimo ar leidimo, nėra sudaręs jokių sutarčių su ieškovu, kurios suteiktų teisėtą pagrindą naudotis atsakovo kaip banko turtu. Atsakovo nuomone, ieškovo ir buvę AB „Vingriai“ akcininkai bei vadovai yra susiję asmenys, kurie derina tarpusavyje veiksmus, kuriais siekia ir toliau neteisėtai ir neatlygintinai naudotis atsakovo nuosavybe, imasi visų priemonių, kuriomis siekia apsunkinti atsakovo turto susigrąžinimą. Ieškovas, nors ir suprasdamas, kad neturi teisėto pagrindo naudotis patalpomis, reiškia nepagrįstus reikalavimus, inicijuodamas teisminius procesus, kuriais siekiama bet kokia kaina atsisakyti patalpas perduoti atsakovo kaip teisėto savininko valdymui. Ieškovas nesąžiningai, nesuderinamai su civilinio proceso tikslais ir principais, naudojasi teisminės gynybos prieinamumo principu siekdamas neteisėtų tikslų. Todėl neegzistuojant ieškovo daiktinėms teisėms, ieškinio tenkinimas objektyviai negali sukelti padarinių, ieškinys apskritai neturėtų būti priimtinas, vienintelis teisėtas patalpų savininkas yra atsakovas. Ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pagal CPK 95 str., pareiškus nesąžiningas nepagrįstą ieškinį, turėtų būti paskirta bauda.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

128. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-08-01 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas tenkintinas.

139. Bylos duomenimis, ieškinys pirmosios instancijos teisme yra reiškiamas atsakovui AB SEB bankas dėl uždraudimo iškeldinti ir trukdyti disponuoti turtu. Ieškovas ieškiniu prašo uždrausti atsakovui savavališkai be teismo sprendimo ir jo pagrindu išduoto vykdomojo rašto iškeldinti ieškovą UAB ,,Technometalas“ ir/ar jo turtą ir/ar jo darbuotojus iš negyvenamųjų patalpų, esančių Pramonės g. 141, Vilnius, un. Nr. 4400-0114-8516:5717, ir uždrausti jam bet kokia forma ar būdais trukdyti ieškovo UAB ,,Technometalas“ darbuotojams ir/ar atstovams ir/ar jų įgaliotiems asmenims fiziškai prieiti bei disponuoti ir/ar naudotis šiose patalpose esančiu ir UAB ,,Technometalas“ valdomu turtu, taip pat pro šias patalpas patekti į UAB ,,Technometalas“ nuomojamas UAB ,,Ecornus“ nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Pramonės g. 141B-1, Vilnius, un. Nr. 1094-0300-1087:0001.

1410. Šioje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovo ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

1511. Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d., turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kokiu šioje normoje nustatytu būdu ginti savo teisę ar įstatymų saugomą interesą pasirenka ieškovas, ieškinyje nurodydamas reikalavimą (ieškinio dalykas) ir aplinkybes, kuriomis grindžia šį reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.). Ieškinio priėmimą bendrosios kompetencijos teisme reglamentuoja CPK 137 str. normos. Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys). Tai vadinamasis apsauginis teisių gynimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-292-248/2015). Realią grėsmę gali patvirtinti atsakovo konkretūs veiksmai, iš kurių gali atsirasti žalos, pasirengimas tokiems veiksmams; be to, tai, kad atsakovas nepripažino teisę pažeidžiančių veiksmų. Aplinkybė, kad, ieškovui pareiškus prevencinį ieškinį, atsakovas nutraukia neteisėtus veiksmus, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ieškinio tenkinimas tokiu atveju būtų nepagrįstas, nes išlieka neteisėtų (būsimų) veiksmų galimybė ir realus pavojus (grėsmė), jog ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ir padaryta žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-184/2014). Ieškovo pareikštą ieškinį teismas nagrinėjamoje byloje atsisakė priimti, vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 1 p., kuriame numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo pareikšto ieškinio įvardijimas prevenciniu atitinka šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką ir toks ieškinys galėtų būti nagrinėjamas teisme.

1612. Kaip nustatyta byloje, ieškovas reiškia prevencinį ieškinį atsakovui dėl savo pažeistų teisių gynimo, motyvuodamas, kad atsakovas trukdo ieškovui naudotis panaudos sutarčių pagrindu patalpose, adresu Pramonės g. 141, Vilniuje, esančiu ir ieškovo teisėtai valdomu turtu bei trukdo pro šias patalpas patekti į ieškovo nuomojamas UAB ,,Ecornus“ nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Pramonės g. 141B-1, Vilniuje. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą patvirtino aplinkybę, kad tarp šalių kilo ir tebevyksta ginčas dėl nurodytų patalpų, esančių Pramonės g. 141, Vilniuje, valdymo, kadangi, pasak atsakovo, šiuo metu (nuo 2016-08-02) patalpomis neteisėtai naudojasi ieškovas, nors nutraukus patalpų lizingo sutartį, tiek UAB „Pramonės pastatų valdymas“, tiek AB „Vingriai“ neturėjo teisėto pagrindo naudotis patalpomis ir įranga, privalėjo patalpas atlaisvinti ir perduoti bankui priklausanti turtą. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-11-30 sprendimu (kuris įsiteisėjo 2016-07-12) nutarė iškeldinti AB „Vingriai“ iš AB SEB bankui priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių Pramonės g. 141, Vilniuje, ir perduoti jas AB SEB bankui. Sutiktina su ieškovu, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-11-30 sprendimas yra priimtas dėl BAB “Vingriai“ iškeldinimo iš patalpų, esančių Pramonės g. 141, Vilniuje, tačiau teismo sprendimo ieškovo atžvilgiu nėra priimta, ieškovas nebuvo dalyvaujančiu byloje asmeniu, ir teisiniai santykiai dėl nuosavybės valdymo ir galimų nuostolių atsiradimo tarp šios bylos ginčo šalių nėra išspręsti. Ieškovo teigimu, atsakovas trikdo milijoninės vertės ieškovo gamybą, darydamas itin didelius nuostolius (II t., b.l. 79-81, 95-96), todėl šios aplinkybės sudaro pagrindą ieškovui ginti savo pažeistas teises pasinaudojant prevencinio ieškinio institutu.

1713. Ieškovas neneigia aplinkybės, kad jis naudojasi ginčo patalpomis panaudos sutarčių pagrindu, tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šiuo atveju ginčas kilo tik iš panaudos sutarties pagrindu atsiradusių santykių tarp bankrutuojančios įmonės ir kitų subjektų, kadangi iš ieškinio turinio (I t., b.l. 1-8) matyti, jog ieškovas kvestionuoja atsakovo veiksmus, kilusius iš deliktinių santykių su ieškovu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2016-01-15, 2016-03-22 ir 2016-04-18 panaudos sutartis ieškovas sudarė ne su atsakovu, o su AB „Vingriai“ (I t., b.l. 9-15), todėl darytina išvada, kad BAB „Vingriai“ turėtų būti įtrauktas į šios bylos nagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad esant procesinio dokumento trūkumams, pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti trūkumų šalinimo institutą (CPK 138 str.), o ne iš karto atsisakyti priimti ieškinį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo ieškinio patenkinimas sukeltų ieškovui materialinius teisinius padarinius tuo aspektu, kad ieškinio patenkinimo būtų užkirsta galimybė realios žalos atsiradimui dėl gamybos procesų sutrikdymo ieškovo atžvilgiu (CK 6.255 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paneigė ieškovo teisę į teisminę gynybą, nepriėmęs ieškinio pagal CPK 137 str. 2 d. 1 p.

1814. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad civilinio proceso įstatymo nuostatose nustatyta ieškiniui daug formalių reikalavimų, tačiau iš esmės ieškinį sudaro du reikalavimai – ieškinio dalykas ir pagrindas. Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, teismas turi patikrinti jo atitiktį turinio reikalavimams (CPK 135, 138 str.) ir ar nėra procesinių pagrindų atsisakyti jį priimti (CPK 137 str.), tačiau teismas šioje procesinėje stadijoje negali tirti ir vertinti byloje pateiktus įrodymus ir daryti kokias nors prielaidas apie ieškinio pagrįstumą. Teisės ir teisėto intereso pažeidimo įrodinėjimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, o konstatavimas, yra teisės ar teisėto intereso pažeidimas, ar jo nėra – bylos išnagrinėjimo iš esmės, įrodymų ištyrimo ir įvertinimo, rezultatas (CPK 177 str. 1 d.), todėl klausimas, yra ar ne įrodytas teisės ar teisėto intereso pažeidimas, iš anksto negali būti sprendžiamas ir juo labiau išspręstas pradinėje proceso – ieškinio priėmimo – stadijoje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinio pagrindas ir ieškinio dalykas yra pakankamai aiškiai suformuluoti. Konstatuotina, kad, ištaisius ieškinio trūkumus, ieškinys galėtų būti nagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl pagrindų atsisakyti priimti ieškinį nagrinėti teisme nėra.

1915. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu, neteisingai aiškino ir taikė ieškinio priėmimą reglamentuojančias procesines teisės normas, bei nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo ieškinį. Todėl atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

20Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB ,,Technometalas“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas UAB „Technometalas“ kreipėsi į teismą su prevenciniu... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-01 nutartimi atsisakė priimti... 6. 3. Teismas konstatavo, kad ieškovas pateiktu ieškiniu siekia ne užkirsti... 7. 4. Teismas nurodė, kad ieškovo teigimu, į patalpas įsibrovė AB SEB bankas... 8. 5. Teismas padarė išvadą, kad iš ieškinio turinio akivaizdu, jog,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 6. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 13. 9. Bylos duomenimis, ieškinys pirmosios instancijos teisme yra reiškiamas... 14. 10. Šioje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 15. 11. Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių... 16. 12. Kaip nustatyta byloje, ieškovas reiškia prevencinį ieškinį atsakovui... 17. 13. Ieškovas neneigia aplinkybės, kad jis naudojasi ginčo patalpomis... 18. 14. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad civilinio proceso įstatymo... 19. 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios... 20. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p.,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti...