Byla 2-1249/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos (toliau – 16 GNSB) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dalies, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės - įpareigojimo pašalinti pastatų avarinę būklę taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3737-178/2009 pagal minėto ieškovo ieškinį atsakovams UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“ dėl įpareigojimo nugriauti UAB „NCC Titanas“ pastatytus pastatus, panaikinti atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus ir ieškovo suteiktą įgaliojimą bei priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių, ir

Nustatė

2Ieškovas 16 GSNB 2009 m. liepos 2 d. pateikė teismui ieškinį (b. l. 2-12), prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ nugriauti visus jo pastatytus pamatus Vilniaus m., Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, panaikinti 2009 m. sausio 9 d. ir 10 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus, 2008 m. liepos 10 d. ieškovo suteiktą įgaliojimą UAB „NCC Plėtra“ bei 2009 m. vasario 23 d. nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr. 563558 bei priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti tokios vertės UAB „NCC Titanas“ turto, kurio, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį Vilniaus komercinio arbitražo byloje, trūktų ieškovo 5 635 000 Lt reikalavimui užtikrinti, taip pat įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ savo sąskaita pašalinti dėl jo kaltės susidariusią avarinę situaciją adresu Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2 tam, kad būtų užkirstas kelias žalai atsirasti ar jai padidėti.

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi (b. l. 56-58) iš dalies patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovo UAB „NCC Titanas“ nekilnojamąjį turtą, kurio, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį Vilniaus komercinio arbitražo byloje, trūktų ieškovo 5 635 000 Lt reikalavimui užtikrinti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, nutarė areštuoti UAB „NCC Titanas“ kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei.

4Teismas atmetė ieškovo prašymo dalį dėl atsakovo UAB „NCC Titanas“ įpareigojimo „savo sąskaita pašalinti dėl jo kaltės susidariusią avarinę situaciją“, nurodydamas, jog toks prašymas negali būti tenkinamas, nes jis yra nekonkretus – neaišku, kokius konkrečius veiksmus (darbus) turėtų atlikti atsakovas ir kuri (ar visa) pamatų dalis kelia grėsmę, be to, viena iš aplinkybių, iš kurių kildinamas ieškinys, yra atsakovo nekokybiškų darbų atlikimas, sukėlęs pastatų avarinę būklę, todėl tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atliktų darbų kokybės, kuris gali būti išspręstas tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

5Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl atsakovo UAB „NCC Titanas“ įpareigojimo savo sąskaita pašalinti dėl jo kaltės susidariusią avarinę situaciją, ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą bei įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ savo sąskaita ir pasirinktu būdu pašalini dėl jo kaltės susidariusią avarinę situaciją (b. l. 62-65). Skundui pagrįsti apeliantas nurodo šiuos argumentus:

  1. Atsakovai statinius pastatė ne pagal projektą, todėl šiuo metu statiniai yra avarinės būklės ir kelia grėsmę tretiesiems asmenims, todėl, siekiant užkirsti kelią galimiems nuostoliams bei užtikrinti trečiųjų asmenų interesus ir saugumą, būtina taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę.
  2. Nors ieškovo prašymas nėra konkretus, tačiau atsakovas UAB „NCC Titanas“ yra savo srities profesionalas ir privalo žinoti, kokius konkrečius veiksmus (darbus) būtina atlikti, kad būtų pašalinta avarinė būklė.

6Atsakovai atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti (b. l. 86-93). Atsakovai nurodo:

  1. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas pašalinti avarinę situaciją - neatitinka CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytų tikslo, t. y. galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad objekte šiuo metu yra susidariusi avarinė situacija
  2. Ieškovo atskirojo skundo argumentai dėl statybų darbų trūkumų, kaip ir atsakovo UAB „NCC Titanas“ kaltės dėl statybos rezultato netinkamumo, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo nenagrinėjami (CPK 259 str.).
  3. 2009 m. sausio 10 d. atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu užsakovas (ieškovas) patvirtino, kad objektą priėmė ir įsipareigojo užtikrinti objekto saugumą ir konservavimą.
  4. Atskirajame skunde apeliantas pripažįsta, kad jo prašymas įpareigoti atsakovą pašalinti avarinę situaciją yra nekonkretus, taigi, vadovaujantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktu, toks prašymas negali būti tenkinamas.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

9Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

10CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė - įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, gali būti taikoma atsižvelgiant į bendrą tokių priemonių tikslą - užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė turi būti susijusi su ieškinio reikalavimu taip, kad ją pritaikius, būtų pašalintos aplinkybės, galinčios apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

11Nagrinėjamu atveju ieškinio faktinį pagrindą sudaro ieškovo nurodytos aplinkybės, susijusios su atsakovo UAB ,,NCC Titanas“ netinkamai atliktais statybos rangos darbais, nukrypimais nuo statinio projekto, esminiais statybos darbų trūkumais ir galimybės juos pašalinti nebuvimu bei ginčo statinių avarine būkle. Savo prašymą bei atskirąjį skundą apeliantas taip pat iš esmės grindžia tuo, jog dėl atsakovo kaltės, t. y. ne pagal projektą atliktų statybos darbų, yra susidariusi avarinė objekto būklė, todėl, anot apelianto, atsakovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis pašalinti dėl jo kaltės susidariusią objekto avarinę būklę. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nustatymas atsakovo kaltės dėl statybos darbų netinkamo atlikimo yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl nenagrinėtinas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą (CPK 259 str., 320 str., 338 str.).

12Be to, apeliantas būtinybę taikyti jo prašomą laikinąją apsaugos priemonę sieja ir su grėsme padaryti žalos tretiesiems asmenims bei nurodo, jog susidariusią avarinę būklę privalo pašalinti atsakovas. Pareigos pašalinti aplinkybes, galinčias sukelti ar padidinti žalą, nustatymas taip pat nėra šios apeliacijos dalykas, juolab kad ieškinyje ginčijamu 2009-01-10 ieškovo pasirašytu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu ieškovas priėmė objektą ir įsipareigojo pats užtikrinti jo saugumą ir, jeigu reikės, konservavimą (akto 5 punktas; b. l. 81). Beje, iš Apeliaciniam teismui pateikto 2009-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento rašto Nr. (100)11.55-1627 matyti, kad, vadovaujantis Statinio konservavimo tvarka, patvirtinta LR aplinkos ministro 2007-09-03 įsakymu Nr. D1-452 (toliau - Statinio konservavimo tvarka), konservavimo darbus privalo atlikti statytojas, kuris, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo, atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje bei aplinkos taršą iš statybvietės (Statinio konservavimo tvarkos 2, 15 punktai).

13Apygardos teismas taip pat pagrįstai nurodė, jog ieškovo prašymas dėl statinio avarinės būklės pašalinimo yra nekonkretus, kadangi nenurodyti konkretūs veiksmai, kuriuos turėtų atlikti atsakovai (CPK 145 str. 1 d. 12 p.). Apelianto atskirojo skundo nuoroda, kad jis negalįs sukonkretinti savo prašymo, kadangi nėra statybų srities specialistas, nesudaro pagrindo patenkinti pirmiau nurodyto jo prašymo, kurio pagrįstumą pareiškėjas (ieškovas) privalo įrodyti (CPK 178 str.). Juolab kad ieškovas ieškinyje iš esmės reikalauja įpareigoti atsakovus nugriauti ginčo statinius, kurių trūkumų, ieškovo teigimu, neįmanoma pašalinti, o ieškinio reikalavimas dėl ginčo statinių nugriovimo turi būti išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 320 str., 338 str.).

14Taigi ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atskirajame skunde nurodyti argumentai ir pateikti duomenys neįrodo, jog, nepritaikius ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės, galimo jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas (CPK 178 str., 314 str.).

15Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo ieškovo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai