Byla 2-3737-178/2009

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo 16-osios gyvenamų namų statybos bendrijos prašymą taikyti atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „NCC Plėtra“ ir uždarajai akcinei bendrovei „NCC Titanas“ laikinąsias apsaugos priemones nepateikus ieškinio,

Nustatė

3Ieškovas prašo iki ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teismui padavimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovų turto areštą už 3 000 000 Lt bei įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t.y. įpareigoti abu atsakovus pašalinti avarinę situaciją savo sąskaita bei toliau saugoti objektus, esančius Polocko ir Kairiajame skg., Vilniuje. Nurodė, kad ieškinio nepateikė dėl to, kad reikia surinkti daug įrodymų patvirtinančių atsakovų kaltę. Laikinąsias apsaugos priemones yra būtina taikyti dėl to, kad UAB „NCC Plėtra“ turto gali nepakakti ieškovo reikalavimui užtikrinti, o pati bendrovė gali tapti nemokia.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išnagrinėtas nepranešus atsakovams, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, nes atsakovai sužinoję apie galimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, gali nedelsdami perleisti tretiesiems asmenims jiems priklausantį kilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas, jas paslėpti, dėl ko ieškinio tenkinimo atveju komercinio arbitražo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidarytų nebeįmanomas (CPK 148 str. 1 d.).

5Prašymas tenkinamas iš dalies.

6Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7CPK 148 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. Šis prašymas turi būti pagrįstas įrodymais, patvirtinančiais grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams, ir nurodomos priežastys, dėl kurių ieškinys nebuvo paduotas iš karto.

8Ieškovas nurodo ketinąs paduoti ieškinį Vilniaus komercinio arbitražo teismui. Prašyme nurodo, kad ieškinio nepateikė dėl to, kad reikia surinkti daug įrodymų patvirtinančių atsakovų kaltę, o kiekvienos dienos uždelsimas gali lemti mažesnį ieškovo reikalavimo užtikrinimą. Iš prie prašymo pridėtų dokumentų galima spręsti, jog šalių vykdyto projekto apimtis yra didelė. Todėl galima sutikti su teiginiais, jog ieškiniui parengti reikia atitinkamo laiko. Atsakovai turi galimybę nevaržomai disponuoti jiems priklausančiu turtu. Ypač tai pasakytina apie turtą, kuris gali būti operatyviai paslėptas ar perleistas (kilnojamieji daiktai, piniginės lėšos). Tai keltų grėsmę ieškovo turtiniams interesams tuo atveju, jei jo reikalavimai atsakovams būtų pripažinti pagrįsti, juolab, kad pats komercinis arbitražas laikinųjų apsaugos priemonių netaiko.

9Jeigu atsakovai perleistų arba paslėptų savo turtą, ieškovui palankaus komercinio arbitražo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes nebeliktų turto ar lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su ieškovu. Tokiu atveju būtų pažeistos ieškovo turtinės teisės arba jų įgyvendinimas apskritai taptų neįmanomas. Taigi, tam, kad vykdant komercinio arbitražo teismo sprendimą, būtų įmanoma išieškojimą nukreipti į kokį nors atsakovų turtą ar pinigines lėšas, yra būtina laikinosiomis apsaugos priemonėmis užkirsti kelią turto ar piniginių lėšų perleidimui (paslėpimui). Teismas taip pat pažymi, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Planuojamo ieškinio suma yra 3‘000‘000 Lt, todėl laikytina didele. Todėl šiuo atveju, turint galvoje didelę reikalavimo sumą, galima konstatuoti ir dėl to esant padidintą komercinio arbitražo teismo sprendimo tinkamo neįvykdymo riziką.

10Ieškovas prašo areštuoti UAB „NCC Plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“ turtą subsidiariai, t.y. areštuoti UAB „NCC Titanas“ turto už tokią sumą, kurios trūktų iki ieškovo visiško reikalavimo patenkinimo, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą. Esant išvardintoms aplinkybėms, ieškovo prašymas dėl atsakovų turto arešto tenkinamas ir areštuojamas atsakovų turtas už 3 000 000 Lt sumą, pirmiausia areštuojant atsakovo UAB „NCC Plėtra“ nekilnojamąjį turtą, o jo nekilnojamojo turto nepakankant, areštuoti atsakovo UAB „NCC Titanas“ turto už tokią sumą, kurios trūktų iki ieškovo visiško reikalavimo patenkinimo, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą.

11Ieškovas pateikė duomenis apie atsakovų nekilnojamąjį turtą, tačiau nėra žinoma kiek iš viso turto turi atsakovai ir kokia yra turto vertė. Todėl areštuotinas atsakovų nekilnojamasis turtas už 3 000 000 Lt sumą, o jo nesant ar nepakankant ieškinio reikalavimams užtikrinti, areštuotini atsakovų kilnojamieji daiktai ir/ar turtinės teisės, esantys pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, o jų nesant, piniginės lėšos, esančios atsakovų bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei atsakovų kasose, tačiau leidžiant atsakovams atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei, nes kitokiu atveju galėtų sutrikti atsakovų ūkinė-komercinė veikla, sutrikti atsiskaitymai su įmonių darbuotojais, dėl ko būtų nepagrįstai suvaržyta įmonių veikla ir atsakovai galimai patirtų nuostolių. Areštuotiną turtą surasti ir aprašyti pavestina ieškovo pasirinktam antstoliui (CPK 148 str. 4 d.).

12Ieškovas taip pat prašo įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t.y. įpareigoti atsakovus pašalinti avarinę situaciją savo sąskaita bei toliau saugoti objektus, esančius Polocko ir Kairiajame skg. Ieškovo prašymas pašalinti avarinę situaciją negali būti tenkinamas, nes, visų pirma, jis yra nekonkretus. Antra, iš paties pareiškimo matosi, kad viena iš aplinkybių, iš kurių kildinamas ieškinys, yra atsakovų nekokybiškų darbų atlikimas, sukėlęs pastatų avarinę būklę. Taigi, dėl atliktų darbų kokybės tarp šalių yra kilęs ginčas, kuris gali būti išspręstas tik išnagrinėjus ieškinį. Teismas, nagrinėdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, neturi teisės spręsti tų aplinkybių, kurių buvimas ar nebuvimas bus iki galo išsiaiškintas tik išnagrinėjus ieškinį. Todėl, šiuo atveju teismas negali iki ginčo išsprendimo įpareigoti atsakovus pašalinti avarinę situaciją savo sąskaita, t.y. galimai iš esmės išspręsti reikalavimų pagrįstumą.

13CPK 148 straipsnio antroje dalyje yra nurodyta, kad teismas, iki ieškinio pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato iki 14 dienų terminą per kurį turi būti pateiktas ieškinys. Dėl šios priežasties teismas nustato ieškovui terminą Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikti ieškinį, o Vilniaus apygardos teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144, 145, 148, 152, 290 straipsniais,

Nutarė

15Ieškovo 16-osios gyvenamų namų statybos bendrijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies.

16Ieškovo būsimo ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „NCC Plėtra“ (į.k. 126372247, Gedimino pr. 60, Vilnius) ir UAB „NCC Titanas“ (į/k 144558926, Žalgirio g. 8, Šiauliai) nekilnojamąjį turtą už 3 000 000 Lt (trijų milijonų litų) sumą, pirmiausia areštuojant atsakovo UAB „NCC Plėtra“ nekilnojamąjį turtą, o jo nekilnojamojo turto nepakankant, areštuoti atsakovo UAB „NCC Titanas“ nekilnojamojo turto už tokią sumą, kurios trūktų iki ieškovo visiško reikalavimo patenkinimo, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą.

17Nesant ar esant nepakankamai atsakovų nekilnojamojo turto, analogišku būdu areštuoti atsakovų UAB „NCC Plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“ kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovų bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose, leidžiant atsakovams atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonių darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei.

18Turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

19Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovams UAB „NCC Plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“.

20Kitą prašymo dalį atmesti.

21Nustatyti 16-jai gyvenamų namų statybos bendrijai per keturiolika dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikti ieškinį, o Vilniaus apygardos teismui pateikti ieškinio pateikimą patvirtinančius įrodymus.

22Nutartis vykdytina skubiai. Nutarties apskundimas nutarties vykdymo nesustabdo.

23Nutarties nuorašus siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto registrui - nedelsiant, ieškovui, atsakovams.

24Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo 16-osios gyvenamų namų... 3. Ieškovas prašo iki ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teismui padavimo... 4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išnagrinėtas nepranešus... 5. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 6. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 7. CPK 148 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad teismas gali imtis laikinųjų... 8. Ieškovas nurodo ketinąs paduoti ieškinį Vilniaus komercinio arbitražo... 9. Jeigu atsakovai perleistų arba paslėptų savo turtą, ieškovui palankaus... 10. Ieškovas prašo areštuoti UAB „NCC Plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“... 11. Ieškovas pateikė duomenis apie atsakovų nekilnojamąjį turtą, tačiau... 12. Ieškovas taip pat prašo įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus,... 13. CPK 148 straipsnio antroje dalyje yra nurodyta, kad teismas, iki ieškinio... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144, 145, 148, 152, 290... 15. Ieškovo 16-osios gyvenamų namų statybos bendrijos prašymą dėl laikinųjų... 16. Ieškovo būsimo ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias... 17. Nesant ar esant nepakankamai atsakovų nekilnojamojo turto, analogišku būdu... 18. Turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 19. Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovams UAB „NCC Plėtra“ ir UAB... 20. Kitą prašymo dalį atmesti.... 21. Nustatyti 16-jai gyvenamų namų statybos bendrijai per keturiolika dienų nuo... 22. Nutartis vykdytina skubiai. Nutarties apskundimas nutarties vykdymo nesustabdo.... 23. Nutarties nuorašus siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto... 24. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas...