Byla 2-3148-550/2013
Dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams D. T. ir G. T. dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas ieškiniu (b. l. 1-2) prašo priteisti solidariai iš atsakovų D. T. ir G. T. 2099,46 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų 72,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimai dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovams D. T. ir G. T. įteikti tinkamai 2013-11-26. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, pasibaigus terminui atsiliepimams pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2008-02-27 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovė D. T. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1650818050164-06 (toliau – Sutartis), remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovei 2000 Lt kreditą su 9,9 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovė įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2010-02-26 (per 24 mėn.) dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p.) (b. l. 5-8). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, Sutartis nebuvo tinkamai vykdoma, daliniai kredito grąžinimai ir palūkanos nemokami nuo 2009-06-29. 2013-08-13 įspėjimu ieškovas pranešė atsakovei, kad nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo iki 2013-09-13, bus kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo (b. l. 10). Iš ieškovo pateiktos 2013-10-11 pažymos matyti, kad 2013-10-11 atsakovė D. T. pagal Sutartį buvo skolinga 2099,46 Lt, iš kurių 696,33 Lt negrąžinto kredito, 255,15 Lt palūkanų ir priskaičiuoti 1147,98 Lt delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas (b. l. 9). Nurodytas skolos dydis neginčijamas, įrodymai, kad prievolė grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas tinkamai įvykdyta, teismui nepateikti.

6Ištyrus byloje pateiktus įrodymus darytina išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovės D. T. 2008-02-27 sudarytos Sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos CK 6.870, 6.873, 6.881 straipsniai). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovei vartojimo kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas gauto kredito ir nemokėdami palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi sutartyje nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas yra suėjęs, o byloje nėra duomenų, kad kredito gavėja tinkamai ir nustatytais terminais įvykdė sutartinę prievolę grąžinti visą paimtą kreditą ir sumokėti palūkanas, skolos (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydis neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai reikalauja prievolių grąžinti 696,33 Lt kreditą ir sumokėti 255,15 Lt palūkanas įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

7Byloje taip pat nustatyta, kad kreditas buvo paimtas atsakovės D. T. vardu jai esant santuokoje su atsakovu G. T.. Remiantis bendrosiomis prievolių teisės nuostatomis, solidarioji skolininkų pareiga nepreziumuojama, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 1 d.). Viena tokių išimčių yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos CK 3.109 str. 2 d., iš kurios dispozicijos matyti, kad daugeliui sutuoktinių sudaromų sandorių (jeigu jie susiję su namų ūkio išlaikymu ir pan.) taikoma solidariosios prievolės atsiradimo prezumpcija. Solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti (Lietuvos Respublikos CK 3.109 str. 3 d.). Ginčo Sutartyje numatyta kredito paskirtis – remontui, t. y. šeimos poreikiams tenkinti. Atsakovas G. T. pasirašė Sutartyje, patvirtindamas, kad sutarties sąlygos išreiškia tikrąją sutuoktinių valią. Tai, jog gautas kreditas buvo panaudotas šeimos poreikiams tenkinti bei solidarios sutuoktinių prievolės grąžinti ieškovui kreditą atsakovas neneigė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pagal 2008-02-27 vartojimo kredito sutartį prievolės kyla solidariai tiek sutartį sudariusiai atsakovei D. T., tiek jos sutuoktiniui, atsakovui G. T.. Todėl ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinas 696,33 Lt negrąžintas kreditas ir 255,15 Lt nesumokėtos palūkanos.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 1147,98 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Kaip minėta, Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

9Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

10Įvertinęs tai, kad atsakovai yra vartotojai, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovė (kredito gavėja) negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (1147,98 Lt) viršija negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų sumą (951,48 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje byloje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 573,99 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šioje byloje ieškovas patyrė 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę ieškinį patenkinus iš dalies šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisimos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis šiuo metu negali būti mažesnis nei 72,00 Lt. Kadangi pagal patenkintų reikalavimų sumą turėtų būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis (tokio dydžio žyminį mokestį ieškovas būtų privalėjęs mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį), ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas visas 72,00 Lt žyminis mokestis, t. y. po 36,00 Lt iš kiekvieno.

13Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10 Lt sumos, todėl jos iš atsakovų valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovų D. T., a. k. ( - ) ir G. T., a. k. ( - ) solidariai 696,33 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt šešis litus 33 ct) negrąžinto kredito, 255,15 Lt (du šimtus penkiasdešimt penkis litus 15 ct) palūkanų, 573,99 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt tris litus 99 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-11-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 36,00 Lt (trisdešimt šešis litus) žyminio mokesčio iš kiekvieno atsakovo ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Informuoti:

19- atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

20- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai