Byla A2.11.-4419-660/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, sekretoriaujant V. P., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo R. B., a. k. ( - ) LR piliečio, bedarbio, gyv. ( - ), Kaune, administracinio teisės pažeidimo bylą.

3Teismas

Nustatė

4R. B., būdamas įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą administracinio teisės pažeidimo byloje pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., 2016-04-19, apie 10.30 val. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-3095-540/2016 apie tai, kad 2016 m. kovo 21 d., apie 13.45 val., Kaune, ( - ) ties namu Nr. 125, R. B. 20 pakelių cigarečių FEST, paženklintų Baltarusijos Federacijos banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, vieno pakelio vertė - 2,50 Eur, bendra vertė – 50 Eur, nepirko iš T. Č., o jas tą pačią dieną buvo pirkęs Kauno m., Šilainių turguje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo R. B. prisipažino padaręs pažeidimą. Parodė, kad jam pagailo T. Č. ir jis teismo posėdyje nepasakė tiesos, t. y. nepasakė, kad 2016 m. kovo 21 d., apie 13.45 val. nupirko 20 pakelių cigarečių FEST, paženklintų Baltarusijos Federacijos banderolėmis, iš T. Č..

6Iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8.-3095-540/2016 matyti, kad 2016-04-21 Kauno apylinkės teismo nutarimu (I t., b. l. 27-31) T. Č. nubausta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 6 d., 1632 str. 7 d. už tai, kad ji 2016 m. kovo 21 d., apie 13.45 val., Kaune, ( - ) ties namu Nr. 125, pardavė R. B. 20 pakelių cigarečių FEST, paženklintų Baltarusijos Federacijos banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, vieno pakelio vertė - 2,50 Eur, bendra vertė – 50 Eur.

7Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato, kad melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

8Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

9Iš administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-3095-540/2016 esančio teismo posėdžio protokolo (b. l. 20-24) matyti, kad teismo posėdžio metu liudytojas R. B. paaiškino, kad 2016 m. kovo 21 d. jis paskambino buvusiai siuvėjai T. Č. ir susitarė susitikti pasiteiravimui dėl siuvimo. Atvažiavęs prie jos namų, Tatjana atėjo prie jo automobilio. Ji rankose laikė tuščią mėlynos spalvos polietileninį maišelį ir nieko jam neperdavė. Jiems pradėjus kalbėtis, prie jų priėjo dvi policijos pareigūnės, kurios jo automobilyje rado 20 pakelių cigarečių. Tas cigaretes R. B. tą pačią dieną buvo pirkęs Šilainių turguje ir jos buvo sudėtos į žalios spalvos medžiaginį maišelį, kuris buvo padėtas ant priekinės keleivio sėdynės.

10Administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-3095-540/2016 T. Č. savo kaltės dėl pažeidimo nepripažino ir jos iškeltą versiją patvirtino liudytojas R. B., kuris parodė, jog T. Č. jam nieko neperdavė ir nepardavė, o automobilyje buvusias cigaretes jis tą pačią dieną buvo nusipirkęs Šilainių turgavietėje. Analizuojant R. B. parodymus su T. Č. paaiškinimais bei jų pirminiuose paaiškinimuose nurodytas aplinkybes matyti, kad jie yra prieštaringi ir skiriasi atskirose detalėse. Pirminiame paaiškinime (I t., b. l. 6) T. Č. paaiškino, jog eidama į parduotuvę, prie transformatorinės pamatė pažįstamą iš matymo vyriškį, kurio nei vardo, nei pavardės nežino ir, priėjus prie jo, jie kalbėjosi apie gyvenimą. Antrame paaiškinime (I t., b. l. 7) T. Č. nurodė, jog sutiko pažįstamą, vardu R., su kuriuo kalbėjo apie gyvenimą bei jis jos paklausė apie siuvimą. Teismo posėdžio metu ji nurodė, jog tai buvo R. B.. R. B. pirminiame paaiškinime (I t., b. l. 5) nurodė, jog nuvažiavus prie ( - ) namo, susitiko pažįstamą T. ir su ja kalbėjosi apie rūbų siuvimą. Teismo posėdžio metu liudytojas R. B. parodė, kad jis paskambino buvusiai siuvėjai T. Č. ir susitarė susitikti pasiteiravimui dėl siuvimo ir jam atvažiavus prie T. namo, ji prie jo priėjo. Liudytoja R. K. patvirtino, jog pažeidimo fiksavimo metu R. B. aiškino, jog su T. susitiko šiaip pasikalbėti, o kai atvyko į apklausą, jis pradėjo aiškinti, kad atvyko susitarti su T. Č. dėl siuvimo. Minėtoje byloje liudytojo R. B. parodymai buvo pripažinti nepatikimais įrodymais, nes prieštaravo byloje surinktiems įrodymams, t. y. liudytojų R. K. ir G. V. parodymams apie tai, jog 2016 m. kovo 21 d. jos aiškiai matė, kai moteris iš maišelio ištraukė į laikraštį įvyniotą paketą ir jį padavė automobilyje sėdėjusiam vyriškiui, kuris netrukus jai kažką padavė ir ką moteris įsidėjo į kišenę. Iš nurodytų liudytojų parodymų matyti, kad jos aiškiai matė, kai vyras, paėmęs iš moters paketą, jį padėjo ant priekinės keleivio sėdynės. Netrukus priėjus prie nurodyto automobilio, ant priekinės sėdynės buvo rastas į laikraštį suvyniotas paketas, kuriame buvo du blokai cigarečių. Minėtų liudytojų parodymai buvo pripažinti patikimais T. Č. kaltės įrodymais. Jų parodymus pilnai patvirtina daiktų ir (ar) dokumentų paėmimo protokolas, iš kurio matyti, kad iš R. B. buvo išimta 20 pakelių cigarečių Fest su Baltarusijos Federacijos banderolėmis.

11Įvertinus išdėstytus įrodymus, darytina išvada, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą T. Č. atžvilgiu, nebuvo paneigtos administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-3095-540/2016 nustatytos aplinkybės, todėl yra pilnai įrodyta, jog R. B., apklausiamas liudytoju, viešo teismo posėdžio metu administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje T. Č. buvo nubausta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 6 d., 1632 str. 7 d., ir būdamas pasirašytinai įspėtas apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., už melagingų parodymų teikimą administracinio teisės pažeidimo byloje, tyčia ir suvokdamas savo veiksmus, pateikė neteisingus duomenis, nurodydamas, kad 20 pakelių cigarečių FEST, paženklintų Baltarusijos Federacijos banderolėmis, kurių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, vieno pakelio vertė - 2,50 Eur, bendra vertė – 50 Eur, nepirko iš T. Č., o jas tą pačią dieną buvo pirkęs Kauno m., Šilainių turguje, todėl konstatuotina, kad R. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., todėl yra baustinas.

12Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

13Duomenų apie R. B. galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

14Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 30 str., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda - bauda, numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 286 str., 287 str., 288str.,

Nutarė

16R. B., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir skirti administracinę nuobaudą – 289 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą.

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai