Byla e2-125-370/2020
Dėl nuostolių atlyginimo, priėmimo klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecornus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4329-619/2019 (Nr. e2-1601-619/2020) sprendžiant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecornus“ ieškinio atsakovei akcinei bendrovei „SEB bankas“ dėl nuostolių atlyginimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ecornus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „SEB bankas“ priteisti 67 938,47 Eur nuostolių atlyginimą, 6 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė, pateikdama ieškinį, prašė atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Ieškinyje nurodė, kad už pareikštus reikalavimus mokėtinas 1 244 Eur žyminis mokestis, tačiau ieškovė negali jo sumokėti, nes neturi apyvartinių lėšų dėl atsakovės ilgą laiką trunkančių neteisėtų veiksmų. Pažymėjo, kad vienintelis būdas sumokėti ieškovei žyminį mokestį būtų parduoti nekilnojamąjį turtą, bet šį veiksmą vertina kaip kraštutinį ir neproporcingą ieškovės konstitucinei teisei į teisminę gynybą. Ieškovė nurodė, kad sumokėjo 200 Eur žyminio mokesčio.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 23 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „Ecornus“ prašymo atidėti dalies žyminio mokesčio mokėjimą ir įpareigojo ieškovę per septynias kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos apmokėti paduotą ieškinį žyminiu mokesčiu.

114.

12Teismas nustatė, kad ieškovė negalėjimą sumokėti visą žyminį mokestį grindė laikotarpio nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. spalio 4 d. duomenimis išrašo iš sąskaitos, esančios AB „Luminor Bank. Teismas atkreipė dėmesį, jog duomenys pagrindžia ieškovės lėšų apyvartą konkrečią dieną ir iš šio išrašo negalima spręsti apie ieškovės turimas lėšas ir galimybę sumokėti žyminį mokestį. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, siekdama dalies žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo, turėtų pateikti duomenis iš visų jos turimų sąskaitų už paskutinius šešis mėnesius, taip pat duomenis, pagrindžiančius grynųjų pinigų apyvartą, kitą ieškovei priklausantį turtą, aktualų įmonės balansą.

135.

14Teismas nustatė, jog iš ieškovės pateiktų duomenų jis negali daryti išvados, kad šiuo metu ieškovė patiria laikinus finansinius sunkumus, dėl kurių galėtų būti atidėtas dalies žyminio mokesčio sumokėjimas. Teismas taip pat atsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad ieškovė verčiasi nekilnojamojo turto nuoma ir įpareigojo ieškovę sumokėti trūkstamą dalį žyminio mokesčio – 1 044 Eur.

156.

16Teismas pažymėjo, kad dėl nurodytų trūkumų paduotas ieškinys neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 135 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, todėl ieškovei nustatė septynių kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti. Teismas taip pat ieškovei išaiškino, kad nepašalinus nustatytų trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Ieškovė UAB „Ecornus“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį ir atidėti ieškovei žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

207.1.

21Ieškovė atskirajame skunde iš esmės atkartoja savo argumentus, teiktus pirmosios instancijos teismui. Kartu su atskiruoju skundu ieškovė pateikė išrašus iš banko sąskaitų už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. spalio 29 d.

227.2.

23Ieškovė papildomai pažymi, kad jos finansinius sunkumus taip pat pagrindžia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Sodra) duomenų sistemos 2019 m. spalio 23 d. duomenys, iš kurių matyti, kad ieškovė yra skolinga 148,10 Eur valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui. Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

258.

26Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas atidėti dalies žyminio sumokėjimą, ir nustatytas terminas trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas. Dėl ieškovės prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą

279.

28CPK 84 straipsnyje numatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

2910.

30Iš byloje esančių duomenų yra žinoma, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės AB „SEB bankas“ 67 938,47 Eur nuostolių atlyginimą, 6 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Už pareikštus reikalavimus teisme ieškovė turi sumokėti 1 244 Eur dydžio žyminį mokestį, tačiau ieškovė sumokėjo 200 Eur. Likusios žyminio dalies sumokėjimą prašė atidėti iki sprendimo šioje byloje priėmimo, prašymą motyvuojant prasta įmonės finansine padėtimi ir apyvartinių lėšų neturėjimu.

3111.

32Pagrįsdama savo sunkią finansinė padėtį, ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė išrašus iš AB „Luminor Bank“ sąskaitų už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. spalio 4 d., kartu su atskiruoju skundu teismui ieškovė pateikė išrašus iš banko sąskaitų už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. spalio 29 d., taip pat Sodra duomenis, iš kurių matyti, kad 2019 m. spalio 23 d. ieškovė yra skolinga 148,10 Eur valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui.

3312.

34Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, todėl šio instituto taikymas yra tikslingas tik tuo atveju, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio kreipimosi į teismą dieną, tačiau bus pajėgus atlikti šią pareigą per ilgesnį laiko tarpą (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1319-464/2019). Todėl prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nagrinėjančiam teismui turi būti pateikti ne tik įrodymai, galintys suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymai, kad sprendimo priėmimo dieną jis turės galimybę sumokėti žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-612-516/2015; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017; 2019 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1081-516/2019; 2019 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1320-790/2019).

3513.

36Juridinio asmens turtinę padėtį apibūdina finansinės atskaitomybės dokumentai, sudaryti aktualiu nagrinėjamam klausimui išspręsti laikotarpiu, taip pat kiti galimi duomenys: informacija iš bankų, turtą registruojančių registrų. Realią turtinę padėtį leistų įvertinti ir tokie duomenys, kaip gaunamos iš ūkinės komercinės veiklos pajamos bei tokios veiklos sąnaudos (išlaidos), apibendrinti kasos duomenys, patvirtinantys piniginius srautus, mokesčių mokėtojo deklaracijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347-178/2018).

3714.

38Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokie įrodymai (neinformatyvūs išrašai iš banko sąskaitų) nėra pakankami ieškovės sunkiai turtinei padėčiai konstatuoti, taip pat ieškovės pateikti su atskiruoju skundu duomenys apie 148,10 Eur skolą valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. spalio 23 d. bei papildomi išrašai iš sąskaitų jos sunkios finansinės padėties neatskleidžia, taip pat nepatvirtina ir tos aplinkybės, kad ieškinio atmetimo atveju, UAB „Ecornus“ būtų pajėgi sumokėti žyminio mokesčio nesumokėtą dalį. Iš ieškovės pateiktų naujų išrašų iš banko sąskaitų matyti, kad ieškovė kiekvieną mėnesį gauna pajamas, tačiau didžiausias sumas išleidžia atlikdama mokėjimus banko viduje UAB „Ecornus“ (pati sau). Ieškovė pateiktų duomenų niekaip nekomentavo, tik tvirtino, kad jos finansinė situacija yra prasta ir tai turėtų patvirtinti šie išrašai iš banko sąskaitų, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo tokią aplinkybę konstatuoti ir atidėti nesumokėtos žyminio mokesčio dalies mokėjimą iki sprendimo šioje byloje priėmimo.

3915.

40Primintina, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas pareigą mokėti žyminį mokestį, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams; padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir t. t. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-999/2010; 2019 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-423-464/2019). Žyminio mokesčio institutu siekiama, kad teise kreiptis į teismą būtų naudojamasi atsakingai ir ja nepiktnaudžiaujant, o teisminis procesas būtų paskutinė priemonė (lot. ultima ratio).

4116.

42Šiuo atveju apeliantė, skųsdama pirmosios instancijos teismo nutartį, iš esmės atkartojo savo prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą argumentus, tačiau ir papildomai pateikti išrašai iš banko sąskaitų bei Sodros duomenys, nesudaro pagrindo ieškovės finansinę situaciją vertinti kitaip nei pirmosios instancijos teismas (CPK 185 straipsnis). Taip pat ieškovė, nepateikė jokių argumentų, kurie patvirtintų jos galimybes sumokėti žyminio mokesčio nesumokėtą dalį, jeigu jos ieškinys būtų atmestas.

4317.

44Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4518.

46Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartimi apeliantei nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti pasibaigė dar iki atsakovės atskirojo skundo dėl šios nutarties nagrinėjimo dienos, apeliantei UAB „Ecornus“ nustatytinas naujas 7 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti – sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinančius įrodymus. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

48Nustatyti ieškovei UAB „Ecornus“ (juridinio asmens kodas 302560246) terminą trūkumams pašalinti – per septynias kalendorines dienas nuo šios nutarties kopijos gavimo dienos sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį – 1 044 Eur – ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ecornus“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškovė, pateikdama ieškinį, prašė atidėti dalies žyminio mokesčio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 23 d. nutartimi netenkino ieškovės... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė negalėjimą sumokėti visą žyminį mokestį... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, jog iš ieškovės pateiktų duomenų jis negali daryti... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad dėl nurodytų trūkumų paduotas ieškinys neatitinka... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovė UAB „Ecornus“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 20. 7.1.... 21. Ieškovė atskirajame skunde iš esmės atkartoja savo argumentus, teiktus... 22. 7.2.... 23. Ieškovė papildomai pažymi, kad jos finansinius sunkumus taip pat pagrindžia... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. 8.... 26. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės... 27. 9.... 28. CPK 84 straipsnyje numatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka,... 29. 10.... 30. Iš byloje esančių duomenų yra žinoma, kad ieškovė kreipėsi į teismą... 31. 11.... 32. Pagrįsdama savo sunkią finansinė padėtį, ieškovė pirmosios instancijos... 33. 12.... 34. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad žyminio mokesčio... 35. 13.... 36. Juridinio asmens turtinę padėtį apibūdina finansinės atskaitomybės... 37. 14.... 38. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 39. 15.... 40. Primintina, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas pareigą mokėti žyminį... 41. 16.... 42. Šiuo atveju apeliantė, skųsdama pirmosios instancijos teismo nutartį, iš... 43. 17.... 44. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 45. 18.... 46. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartimi apeliantei... 47. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.... 48. Nustatyti ieškovei UAB „Ecornus“ (juridinio asmens kodas 302560246)...