Byla 2-1138-813/2012
Dėl civilinių bylų sujungimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Damulienė, spręsdama teisėjo Dariaus Kantaravičiaus prašymą dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Teisėjas Darius Kantaravičius 2012 m. balandžio 3 d. pateikė Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkei Jolantai Damulienei prašymą dėl civilinių bylų sujungimo. Teisėjas prašo sujungti Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. 2-64-559/2012 ir Nr. 2-1138-813/2012 į vieną bylą, paliekant jos Nr. 2-64-559/2012, ir perduoti šią bylą teisėjai Jūratei Bučmienei.

3Prašymas tenkintinas.

4Teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium (LR CPK 136 str. 4 d.).

5Nustatyta, kad 2012 m. balandžio 2 d. Jonavos rajono apylinkės teisme buvo gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinys atsakovui A. Z. dėl žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo regreso tvarka (civilinė byla Nr. 2-1183-813/2012). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2631,46 Lt žalos, patirtos išmokėjus eismo įvykio metu nukentėjusiajam P. D. ligos pašalpą, atlyginimo regreso tvarka. Taip pat nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-64-559/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo regreso tvarka. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo A. Z. 5725,70 Lt žalos, patirtos dėl eismo įvykio metu nukentėjusiajam P. D. išmokėtos netekto darbingumo pensijos, atlyginimo regreso tvarka. Civilinė byla Nr. 2-64-559/2012, patenkinus atsakovo prašymą, 2011 m. gruodžio 2 d. teismo nutartimi sustabdyta iki tol, kol bus paskelbti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai bylose Nr. 12/2011 ir Nr. 13/2011. LR CPK 166 str. 3 d. įtvirtinta nuostata, kad sustabdžius bylos nagrinėjimą jokie procesiniai veiksmai, išskyrus klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą, byloje neatliekami. Kadangi iki šiol pirmiau paminėtos civilinės bylos nagrinėjimas neatnaujintas, todėl siekiant išspręsti teisėjo Dariaus Kantaravičiaus pateiktą prašymą dėl civilinių bylų sujungimo, būtina atnaujinti sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimą. Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkė, tikslu išspręsti civilinių bylų sujungimo klausimą remdamasi LR CPK 167 str. atnaujina sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-64-559/2012 nagrinėjimą.

6Susipažinus su pirmiau nurodytomis civilinėmis bylomis paaiškėjo, kad šios bylos yra vienarūšės, jose dalyvauja tos pačios šalys, ieškovas abu ieškinius grindžia iš esmės tomis pačiomis teisės aktų nuostatomis, žala valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padaryta dėl to paties asmens nusikalstamos veikos nukentėjusiajam padarytų sužalojimų, todėl faktinis ieškinio pagrindas iš esmės yra tapatus, bylose nustatytinos aplinkybės yra beveik identiškos, skiriasi tik patirtos žalos pobūdis ir jos atsiradimo laikotarpis, t.y. civilinėje byloje Nr. 2-64-559/2012 yra prašoma priteisti iš atsakovo nukentėjusiajam išmokėtą netekto darbingumo pensiją, kai tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-1183-813/2012 prašoma priteisti iš atsakovo nukentėjusiajam išmokėtą ligos pašalpą. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad minėtas civilines bylas tikslinga sujungti į vieną bylą, kadangi jas sujungus taip pat bus greičiau ir teisingai išnagrinėti kilę ginčai.

7Nustačius, kad Jonavos rajono apylinkės teismo žinioje yra 2 vienarūšės civilinės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, jog ieškiniai bylose pareikšti iš esmės tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, bylose nustatytinos aplinkybės yra iš esmės identiškos, laikytina, kad minėtas civilines bylas sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti kilę ginčai. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais, LR CPK 136 str. 4 d. nuostatomis, civilinės bylos Nr. 2-64-559/2012 ir Nr. 2-1183-813/2012 sujungtinos į vieną civilinę bylą, vėlesnę civilinę bylą prijungiant prie pirmesnės civilinės bylos, paliekant jos Nr. 2-64-559/2012, bylą perduodant teisėjai Jūratei Bučmienei.

8Teismo pirmininkė, vadovaudamasi LR CPK 136 str. 4 d., 167 str.,

Nutarė

9Atnaujinti sustabdytą civilinę bylą Nr. 2-64-559/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo regreso tvarka.

10Prašymą tenkinti.

11Civilines bylas Nr. 2-64-559/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo regreso tvarka ir Nr. 2-1183-813/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo regreso tvarka sujungti į vieną civilinę bylą, vėlesnę civilinę bylą prijungiant prie pirmesnės civilinės bylos, palikti jos Nr. 2-64-559/2012 ir bylą perduoti teisėjai Jūratei Bučmienei.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai