Byla 2S-1081-622/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės ir Algirdo Gailiūno, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kraujo donorystės centras“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, TEO LT, AB dėl antstolio veiksmų.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2008-06-09 padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės Vidos Daugirdienės 2008-05-21 patvarkymą vykdyti teismo nutartį vykdomojoje byloje Nr. 0004/08/00669, priimti atskirąją nutartį dėl antstolės Vidos Daugirdienės įvykdyto teisės aktų pažeidimo ir nusiųsti ją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei asociacijos Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui su prašymu iškelti antstolei Vidai Daugirdienei drausminę bylą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-19 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutartį, antstolė pagrįstai priėmė patvarkymą vykdyti teismo nutartį, kuria AB „TEO LT“ buvo įpareigota perkelti telefonų numerius iš UAB „Kraujo donorystės centras“ VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir patenkinti apelianto skundą dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų – panaikinti antstolės 2008-05-21 patvarkymą vykdyti teismo nutartį vykdomojoje byloje Nr.0004/08/00669. Be to, prašo priimti atskirąją nutartį dėl antstolės Vidos Daugirdienės įvykdyto teisės aktų pažeidimo ir nusiųsti ją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei asociacijos Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui su prašymu iškelti antstolei drausminę bylą. Nurodo, kad trečiasis asmuo AB „TEO LT“ patenkino VšĮ Nacionalinis kraujo centro Klaipėdos filialo prašymą dėl telekomunikacinių paslaugų teikimo sutarties nutraukimo ir apelianto prašymą dėl telefono numerių perkėlimo. AB „TEO LT“ 2008-05-08 sudarė su apeliantu telekomunikacinių paslaugų sutartį dėl telefono numerių suteikimo apeliantui. Reikalavimo užtikrinimo priemonė neturi grįžtamosios galios ir negali sukelti pasekmių veiksmams ir sandoriams, atliktiems iki Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutarties dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Todėl antstolė neturėjo teisės reikalauti panaikinti sandorius, sudarytus iki nutarties dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo priėmimo.

6Atsiliepimu suinteresuotas asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras prašo pareiškėjo UAB „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutartį palikti nepakeistą.

7Atsiliepimu suinteresuotas asmuo antstolė Vida Daugirdienė prašo pareiškėjo UAB „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutartį palikti nepakeistą.

8Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutartį palikti nepakeistą.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2008-04-30 priėmė įsakymą Nr.V-347 „Dėl viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras veiklos pertvarkymo“ ir įsakymą Nr. V-348 „Dėl viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras pavadinimo, įstatų pakeitimo“ (vykd. b. l. 6-7). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-05-12 nutartimi tenkino VšĮ Nacionalinio kraujo centro prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdė minėtų įsakymų galiojimą iki sprendimo byloje įsiteisėjimo. Vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutartį, antstolė Vida Daugirdienė priėmė patvarkymą vykdyti teismo nutartį ir įpareigojo AB „TEO LT“ perkelti telefonų numerius iš UAB „Kraujo donorystės centras“ VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui. UAB „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą iš esmės motyvuoja tuo, kad antstolė neturėjo teisės reikalauti panaikinti sandorius, sudarytus iki nutarties dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo priėmimo.

11Antstolis - tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalis).

12Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai (CPK 588 straipsnio 1 dalis).

13Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Antstolis 2008-05-14 patvarkymu vykdyti priėmė išieškotojo VšĮ Nacionalinio kraujo centro pateiktą vykdomąjį dokumentą - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutartį.

14Pažymėtina, kad įstatymas nenumato antstoliui teisės savaip interpretuoti ir aiškinti vykdomojo dokumento turinio. Antstolis turėjo tiksliai vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutarties rezoliucinėjė dalyje nurodytus veiksmus, t. y. laikinai sustabdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-04-30 įsakymo Nr.V-347 „Dėl viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras veiklos pertvarkymo“ ir 2008-04-30 įsakymo Nr. V-348 „Dėl viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras pavadinimo, įstatų pakeitimo“ galiojimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Šiuo atveju antstolis turėjo pareigą užtikrinti, kad nebūtų atliekami jokie tolimesni veiksmai minėtų įsakymų pagrindu, o ne reikalauti atkurti buvusią iki jų priėmimo padėtį, t. y. taikyti restituciją.

15Jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką (CPK 589 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalis). Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis neturi viršyti jam suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Todėl, jeigu antstoliui Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutarties vykdymo tvarka buvo neaiški, jis turėjo kreiptis į nutartį priėmusį teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

16Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnio 1 dalis). AB „TEO LT“ 2008-04-30 buvo gautas VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo raštas Nr. KS-246, kuriuo buvo prašoma perkelti telefonų abonentų numerius UAB „Kraujo donorystės centras“ (vykd. b. l. 24). UAB „Kraujo donorystės centras“ raštu Nr. I-122 patvirtino, jog sutinka, kad telefonų abonentai būtų perkelti jiems iš VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo (vykd. b. l. 25). Tokiu būdu VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas, UAB „Kraujo donorystės centras“ ir AB „TEO LT“ išreiškė valią sudaryti sandorį, kuris gali būti nuginčytas tik teismo tvarka, esant suinteresuoto asmens prašymui (CK 1.78 straipsnis). Todėl antstolė, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutartį, nepagrįstai priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo AB „TEO LT“ perkelti telefonų numerius iš UAB „Kraujo donorystės centras“ VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-19 nutartimi nepagrįstai atmetė pareiškėjo UAB „Kraujo donorystės centras“ skundą, todėl ji naikintina. Taip pat naikintinas ir antstolės Vidos Daugirdienės 2008-05-21 patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0004/08/00669.

17Antstolė Vida Daugirdienė vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-12 nutartį klaidingai suprato nutarties vykdymo tvarką, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad ji aiškiai viršijo savo įgaliojimus ar šiurkščiai pažeidė Antstolių profesinės etikos kodeksą. Todėl pareiškėjo prašymas priimti atskirąją nutartį dėl antstolės įvykdyto teisės aktų pažeidimo ir nusiųsti ją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei asociacijos Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui su prašymu iškelti antstolei Vidai Daugirdienei drausminę bylą yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

18Dėl išvardytų motyvų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutartis ir antstolės Vidos Daugirdienės 2008-05-21 patvarkymas vykdyti teismo nutartį vykdomojoje byloje Nr. 0004/08/00669 naikintini (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

19Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–337 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutartį ir antstolės Vidos Daugirdienės 2008-05-21 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0004/08/00669 panaikinti.

21Pareiškėjo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašymą priimti atskirąją nutartį dėl antstolės Vidos Daugirdienės įvykdyto teisės aktų pažeidimo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2008-06-09 padavė skundą,... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-19 nutartimi pareiškėjo skundą... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ su... 6. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras prašo... 7. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo antstolė Vida Daugirdienė prašo... 8. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras... 11. Antstolis - tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia... 12. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra... 13. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka... 14. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato antstoliui teisės savaip interpretuoti... 15. Jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, antstolis... 16. Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba... 17. Antstolė Vida Daugirdienė vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo... 18. Dėl išvardytų motyvų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19... 19. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–337 straipsniais, teisėjų... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-19 nutartį ir antstolės Vidos... 21. Pareiškėjo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašymą priimti atskirąją...