Byla 2-1659/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „TAVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties, kuria patenkintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Toplit“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4769-450/2014, iškeltoje pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Toplit“ skundą kreditoriams uždarosioms akcinėms bendrovėms „TAVC“ ir „Gabringa“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu dėl UAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti 2014 m. gegužės 19 d. įvykusio bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 1-uoju darbotvarkės klausimu: ,,įpareigoti administratorių per 5 darbo dienas nuo šio susirinkimo pateikti skelbimą į Lietuvos dienraštį dėl laikino Patalpų operatoriaus paieškos. Nurodyti kriterijus potencialiems kandidatams, kurie ketina dalyvauti konkurse: 1) kandidatai privalo turėti ne mažiau kaip 2 metus panašių patalpų operavimo patirties; 2) kandidatai privalo pateikti pasiūlymą dėl sumos, kurią sutinka mokėti kiekvieną mėnesį už Patalpų operavimą neįskaitant komunalinių išlaidų; 3) kandidatai privalo pateikti pasiūlymą dėl savo įsipareigojimų įvykdymo garantijos;

44) kandidatams Administratorius privalo pranešti, kad Patalpos perduodamos operuoti tik iki to momento, kol Patalpos bus parduotos. Administratorius privalo rinkti pasiūlymus 30 dienų nuo skelbimo padavimo. Surinkęs pasiūlymus, Administratorius privalo juos pateikti susirinkimui patvirtinti.“

5Skunde BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ taip pat pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti ginčijamo BUAB „Versenta“ 2014 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu vykdymą. Nurodė, kad nutarimas buvo priimtas, pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 3 dalį, nes susirinkimo nutarimu iš esmės sprendžiamas BUAB „Versenta“ ūkinės komercinės veiklos tęsimo ir naujų sandorių, reikalingų šiai komercinei ūkinei veiklai tęsti, sudarymo klausimas, nepaisant to, kad įmonė yra pripažinta likviduojama dėl bankroto ir turi teisę sudaryti tik su veiklos nutraukimu susijusius sandorius.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi patenkino BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčijamo BUAB „Versenta“ 2014 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu vykdymą.

8Teismas iš BUAB „Versenta“ administratorius UAB „Toplit“ pateikto skundo turinio ir prie jo pridėtų rašytinių įrodymų nustatė, kad 2014 m. gegužės 19 d. įvykusiame likviduojamos dėl bankroto UAB „Versenta“ kreditorių susirinkime buvo nutarta įpareigoti administratorių per 5 darbo dienas nuo šio susirinkimo pateikti skelbimą į Lietuvos dienraštį dėl laikino Patalpų operatoriaus paieškos, nurodant kriterijus potencialiems kandidatams, kurie ketina dalyvauti konkurse. Taip pat nutarta, kad administratorius privalo rinkti pasiūlymus 30 dienų nuo skelbimo padavimo, o surinkęs pasiūlymus, administratorius privalo juos pateikti susirinkimui patvirtinti.

9Teismas pažymėjo, jog administratoriui pradėjus vykdyti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą (pirmuoju darbotvarkės klausimu), galimai palankaus administratoriui sprendimo priėmimo atveju, sprendimo įvykdymas būtų iš esmės apsunkintas ar pasidarytų neįmanomas. Nutarimo 1-ame punkte nurodyta, kad kandidatams Administratorius privalo pranešti, kad Patalpos perduodamos operatoriui tik iki to momento, kol Patalpos bus parduotos. Iš teismui pateikto

102014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo teismas nustatė, kad priimtas nutarimas parduoti turtą varžytynėse 2014 m. birželio 12 d., o nepardavus pirmose varžytynėse, ne vėliau kaip po 12 dienų skelbti antrąsias. Teismas pažymėjo, kad skundžiamame nutarime nurodyta, jog Administratorius privalo rinkti pasiūlymus 30 dienų nuo skelbimo padavimo. Surinkęs pasiūlymus, Administratorius privalo juos pateikti susirinkimui patvirtinti. Atsižvelgęs į tai, kad bankroto byloje yra vykdomas likvidavimo dėl bankroto procesas ir turtas parduodamas iš varžytynių, teismas manė esant galimybei likviduojamos įmonės patalpas (turtą) parduoti greičiau, nei bus surastas ir patvirtintas Patalpų operatorius, tokiu būdu administratoriaus veiksmai nebeteks prasmės. Pažymėjo, kad tuo tarpu ĮBĮ nenumato galimybės likviduojant įmonę dėl bankroto, vykdyti šios įmonės komercinę veiklą.

11Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei teismas tenkintų administratoriaus skundą ir pripažintų kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu, tačiau tokį sprendimą priimtų po sutarties su operatoriumi sudarymo, būtų sudėtinga įvykdyti tokį sprendimą, kadangi iškiltų operavimo sutarties nutraukimo klausimas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius UAB „TAVC“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

151. Pasak apelianto, teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi net ir patenkinus skundą, neiškiltų sprendimo vykdymo sunkumų, nes ginčijamo kreditorių susirinkimo tikslas – gauti potencialių patalpų operatorių pasiūlymus ir juos teikti susirinkimui tvirtinti.

162. Apelianto teigimu, ledo rūmų su dengta ledo aikštele ( - ) operatoriaus konkurso paskelbimas ir sutarties su operatoriumi sudarymas ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies prasme nėra ūkinės komercinės veiklos vykdymas, o yra turto valdymo ir disponavimo sandoris. Apelianto manymu, šiuo sandoriu BAUB „Versenta“ užtikrintų, kad jai priklausančios patalpos duotų pajamas, kuriomis būtų galima išlaikyti pačias patalpas ir svarbiausia – gautos pajamos būtų nukreipiamos įmonės kreditorių reikalavimų.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Gabringa“ prašo skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

18Teigia, jog teismas įvertino visas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui teisiškai reikšmingas aplinkybes. Pažymi, jog prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra prevencinis, užkertant kelią nepagrįstai vilkinti/ stabdyti bankroto procedūras, taip pat siekiant išvengti BUAB „Versenta“ likvidavimo procese iš varžytinių parduodamų Ledo rūmų su dengta ledo aikštele apsunkinimo papildomais sandoriais. Teigia, jog pats apeliantas savo argumentais iš esmės pripažįsta, kad operatoriaus konkurso paskelbimas siejamas su ūkinės komercinės veiklos vykdymu ledo rūmuose su dengta ledo aikštele, sudarius turto valdymo ir disponavimo sandorį – akivaizdu, kad tai nėra suderinta su operatyviu BUAB „Versenta“ bankroto bylos užbaigimu.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

22Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

23Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

24Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui) įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y. teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2011; ir kt.).

25Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, kiekvienu atveju, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą, įvertinti, ar iš tiesų egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 str.).

26Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Versenta“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Admivita“; Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi BUAB „Versenta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei BUAB „Versenta“ administratoriui UAB „Admivita“ pavesta atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 31 straipsnio, 32 straipsnio 2 dalies nuostatose.

27Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatas nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius. Taigi nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad ledo rūmų su dengta ledo aikštele ( - ) operatoriaus konkurso paskelbimas ir sutarties su operatoriumi sudarymas ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies prasme nėra ūkinės komercinės veiklos vykdymas, o yra turto valdymo ir disponavimo sandoris bei šiuo sandoriu BAUB „Versenta“ užtikrintų, kad jai priklausančios patalpos duotų pajamas, kuriomis būtų galima išlaikyti pačias patalpas ir svarbiausia – gautos pajamos būtų nukreipiamos įmonės kreditorių reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje yra vykdomas likvidavimo dėl bankroto procesas ir turtas parduodamas iš varžytynių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai manė esant galimybei likviduojamos įmonės patalpas (turtą) parduoti greičiau, nei bus surastas ir patvirtintas Patalpų operatorius, tokiu būdu administratoriaus veiksmai nebeteks prasmės.

28Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

29Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, yra pagrįsta ir šios išvados pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

30Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ kreipėsi į... 4. 4) kandidatams Administratorius privalo pranešti, kad Patalpos perduodamos... 5. Skunde BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Toplit“ taip pat... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi patenkino BUAB... 8. Teismas iš BUAB „Versenta“ administratorius UAB „Toplit“ pateikto... 9. Teismas pažymėjo, jog administratoriui pradėjus vykdyti skundžiamą... 10. 2014 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo teismas nustatė,... 11. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei teismas tenkintų administratoriaus... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „TAVC“ prašo panaikinti Vilniaus... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:... 15. 1. Pasak apelianto, teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos... 16. 2. Apelianto teigimu, ledo rūmų su dengta ledo aikštele ( - ) operatoriaus... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Gabringa“ prašo... 18. Teigia, jog teismas įvertino visas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir... 22. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 23. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino BUAB... 24. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 25. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam... 26. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus... 27. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatas nuo teismo nutarties likviduoti... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo... 29. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 30. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 31. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį nepakeistą....