Byla 1-84-1005/2020
Dėl menkavertės dingsties konflikto metu sudavė M. B. vieną smūgį ranka į veidą, taip padarydamas nukentėjusiajam M. B. veido sumušimą, pasireiškusį muštine žaizda viršutinėje lūpoje ir tokiu būdu M. B. padarydamas viešoje vietoje nežymų sveikatos sutrikdymą, o parduotuvės darbuotoja dėl tokio jo elgesio buvo priversta spausti apsaugos iškvietimo mygtuką

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas Rakauskas, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant prokurorei Loretai Liepienei, kaltinamajam V. J. ir jo gynėjui advokatui Jonui Algimantui Pakarkliui, kaltinamajam M. L. ir jo gynėjui advokato padėjėjui Dainiui Mažyliui, nukentėjusiajam M. B., nepilnamečio nukentėjusiojo L. G. atstovei pagal įstatymą V. S.-G., viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: V. J., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis adresu ( - ), nevedęs, nedirbantis, kaltinamojo teigimu besimokantis ( - ) statybininko – apdailininko profesijos, neteistas, yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 284 straipsnyje; M. L., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis adresu ( - ), 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, kaltinamojo teigimu registruotas Užimtumo tarnyboje, neteistas, yra kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnyje, ir 24 straipsnio 5 dalyje ir 284 straipsnyje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3V. J. 2019 m. gegužės 6 d. apie 16.20 val. viešojoje vietoje, gyvenamo namo kieme, ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su M. L. įžūliu elgesiu, piktybiškai tyčiodamasis ir grasindamas demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, minėto namo kieme buvusiems jam nepažįstamiems asmenims, t. y., vartodamas necenzūrinius žodžius priėjo prie nepilnamečio L. G., gim. ( - ), žodžiu grasino, kad jį sumuš, po to priėjęs prie L. G., sakydamas žodžius: „aš tave vietoje iškirsiu“ sugriebė ranka L. G. už smakro, jį suspaudė ir pastūmė L. G., po to, M. L. sukursčius, sakant žodžius „davai, išjunk“, su galva trenkė į krūtinės sritį L. G. ir tokiu būdu nukentėjusiajam L. G. sukėlė fizinį skausmą bei pažeidė viešąją tvarką.

4Šiais savo veiksmais V. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje.

5M. L. 2018 metų gegužės 20 d., apie 02 val., ( - ), ties įvažiavimu į daugiabučių namų kiemą, iš chuliganiškų paskatų sudavė aliumine lazda vieną smūgį į veido sritį D. B., pataikydamas į nosį, ne mažiau kaip 2 smūgius į kairės kojos šlaunį, tuo padarydamas D. B. gleivinės nubrozdinimą viršutinėje lūpoje, poodines kraujosruvas kairėje šlaunyje ir kairiame kelyje, nosies kaulų lūžį, tokiais veiksmais nukentėjusiajam D. B. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

6Šiais savo veiksmais M. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte.

7Be to, M. L. 2019 m. balandžio 29 d., apie 12.00 val., parduotuvėje „Aibė“, esančioje adresu ( - ), įžūliu elgesiu, susijusiu su fizinio smurto panaudojimu, įmonės normalaus darbo trikdymu bei patyčiomis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: tyčia, parduotuvės darbo metu, matant aplinkiniams asmenims ar bet kada galint įeiti į parduotuvę kitiems klientams, dėl menkavertės dingsties konflikto metu sudavė M. B. vieną smūgį ranka į veidą, taip padarydamas nukentėjusiajam M. B. veido sumušimą, pasireiškusį muštine žaizda viršutinėje lūpoje ir tokiu būdu M. B. padarydamas viešoje vietoje nežymų sveikatos sutrikdymą, o parduotuvės darbuotoja dėl tokio jo elgesio buvo priversta spausti apsaugos iškvietimo mygtuką.

8Šiais savo veiksmais M. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje.

9Be to, M. L. 2019 m. gegužės 6 d., apie 16.20 val. viešojoje vietoje, gyvenamo namo kieme, ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su V. J., įžūliu elgesiu ir grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, minėto namo kieme buvusiems jam nepažįstamiems asmenims, o būtent abiem kartu atvykus automobiliu „VW Golf“, v. n. ( - ) į minėtą kiemą, išlipus iš jo, V. J. vartojant necenzūrinius žodžius nepilnamečio L. G., gim. ( - ), atžvilgiu, V. J. žodžiu grasinant L. G., kad jį sumuš, sakant žodžius „aš tave vietoje iškirsiu“ ir sugriebus ranka L. G. už smakro, jį suspaudus ir pastūmus L. G., netrukus po to jis (M. L.) sukurstė V. J. toliau vartoti fizinį smurtą L. G. atžvilgiu sakydamas žodžius „davai, išjunk“, po ko V. J. iš karto su galva trenkė į krūtinės sritį L. G., dėl ko nukentėjusiajam sukeltas fizinis skausmas, jam (L. G.) bandant išeiti iš įvykio vietos į namo, esančio adresu ( - ), vidų, jis (M. L.) bandė sutrukdyti tai padaryti tempdamas L. G. už drabužio atgal į kiemą, dėl ko tokiais bendrais veiksmais pažeidė viešąją tvarką.

10Šiais savo veiksmais M. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalyje ir 284 straipsnyje.

11Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. J. parodė, kad jam pareikštą kaltinimą pilnai pripažįsta ir gailisi, kaltinime nurodytos aplinkybės yra teisingos. Įvykio datos tiksliai nepamena, tai galėjo būti 2019-05-06, kaip, kad nurodyta kaltinime. Buvo dienos metas apie 16 val. M. L. paprašė nuvežti į kiemą pas L. G.. Jo į tą kiemas niekas nekvietė. Su L. G. norėjo išsiaiškinti, kodėl pastarasis visiems sako, kad gali jį (V. J.) „iškirsti“ vienu smūgiu. Tą dieną buvo įsikarščiavęs, nesuvokė ką daro. Buvo suėmęs L. G. už veido, dar trenkė jam iš galvos į krūtinę, burnojo negražiais žodžiais. Gailisi dėl savo veiksmų, niekada daugiau taip nedarytų. Po to įvykio net M. L. jo klausė, kodėl jis taip pasielgė. Atsiprašo nukentėjusiojo motinos, kad nuskriaudė jos sūnų, civilinį ieškinį pripažįsta, žalą atlygins. Ateityje vadovausis šaltu protu, jam pradėtas baudžiamasis procesas padarė poveikį, pajuto, kas yra būti įtariamuoju. Ateityje planuoja išsilaikyti teises ir važiuoti į užsienį.

12Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. L. parodė, kad jam pareikštą kaltinimą pilnai pripažįsta ir gailisi, kaltinime nurodytos aplinkybės yra teisingos. Nepamena, kada įvyko įvykis, gali būti 2018-05-20, kaip, kad nurodyta kaltinime. Įvykis buvo nakties metu netoli prie parduotuvės ( - ) įvažiuojant į kiemus, gali būti, kad ten ( - ) gatvė. Kilo konfliktas, nesusivaldė ir D. B. sudavė gal tris smūgius, tiksliai nebepamena, nes viskas senai buvo. D. B. iki šio įvykio nepažinojo. Smūgiavo su pagaliuku, kurį rado ant žemės. Ar pagaliukas buvo medinis, ar metalinis, nebepamena. Su D. B. buvo susitaikęs ir jam žalą atlygino. Jam buvo išaiškintos pasekmės, jei padarys naują tyčinę veiką. Žinojo, kad padarius naują veiką atsinaujins procesas. Dėl įvykio parduotuvėje ( - ) parodo, kad įvykis galėjo įvykti 2019-04-29. Jis atvažiavo į parduotuvę, po to, atėjo du žmonės, kurie pradėjo pravardžiuotis, jis atsakė atgal. Tada kilo konfliktas ir jis nesusivaldęs vienam iš tų žmonių (M. B.) trenkė vieną kartą ranka į veidą. Parduotuvėje tuo metu buvo pardavėja ir dar keli žmonės, kurių nepažįsta. Tada jis išėjo iš parduotuvės. Po įvykio nukentėjusiajam M. B. atlygino 400 Eur žalą. Atsiprašo M. B. už savo veiksmus. Dėl nusikaltimo, kurį padarė kartu su V. J., kaltę pripažįsta pilnai. V. J. jo paprašė pavežti. Jiedu nuvažiavo pas žmones į kiemą. Jie išlipo iš mašinos. V. J. trenkė smūgį iš galvos, jis V. J. sakė „išjunk“ ar kažką panašaus. Pripažįsta, kad galėjo L. G. tempti už rūbų. Labai negražiai čia gavosi, nes negalima važiuoti į svetimą kiemą, negalima burnoti. Civilinį ieškinį pripažįsta, dalį žalos jau atlygino, likusią žalą atlygins. Po įvykio barė V. J., sakė jam, kad negerai padarė. Smerkia save už savo elgesį, ateityje planuoja išvažiuoti į užsienį dirbti.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BPK) 273 straipsniu, įrodymai ištirti sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka.

14Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, padarymo

15Nukentėjusysis D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-20 apie vidurnaktį, tikslaus laiko nepamena su draugais atvažiavo pasivažinėti po ( - ). Jo automobilį ,,Audi A4“, v. n. ( - ) vairavo jo draugo J. G. draugė, kurios vardo ir pavardės nežino. Jis su draugu J. G. buvo išgėręs alkoholio. Jie tiesiog važinėjo, nes ( - ) nebuvo ką veikti, jokių konfliktų net menkiausių nebuvo su niekuo kilę. Tada apie 2.00 val. ( - )., tarp ( - ) namų sustojo ant įvažiavimo į daugiabučių namų kiemus parūkyti. Draugė sėdėjo automobilyje už vairo, o jis su J. G. buvo išlipęs, rūkė. Būnant minėtoje vietoje atvažiavo automobilis sidabrinės spalvos, lengvasis, markės neįsidėmėjo, nes buvo tamsu. Tas automobilis sustojo toliau nuo jų, ne mažiau 10 m atstumu nuo jų. Iš automobilio skubiai išlipo keturių, jam nepažįstamų jaunuolių kompanija, vienas iš jų, iš automobilio bagažinės pasiėmė aliuminę beisbolo lazdą ir nei iš šio, nei iš to pribėgęs prie jo su lazda vieną kartą trenkė jam į veidą. Pataikė į nosį, lūpą, tada pajautė ne mažiau dviejų smūgių į kairės kojos šlaunį, bet nematė iš ko, nes buvo susigūžęs, kad į veidą nebemuštų. Suprato, kad lazda aliuminė iš išvaizdos, garso, ir pajautė iš smūgio. Suprato, kad tai tuščiavidurė lazda. Tada tie jaunuoliai pasišalino su automobiliu. Jį mušęs jaunuolis labai panašus į M. L. iš kūno sudėjimo, ūgio, veido bruožų, formos veido. Draugas J. G. taip pat išsiaiškino per draugus, kad toje mušeikų kompanijoje buvo V. S., L. R., o automobilio, kuriuo jie važinėjo valstybiniai numeriai yra ( - ) Kuris konkrečiai iš jaunuolių jį mušė, nei jis, nei draugas nežino, nes tuo metu keli jaunuoliai mušė ir J. G.. Kas jį mušė J. G. irgi nežino. Įvykio metu draugė juos atvežusi buvo pasilenkusi automobilyje, kad jos niekas nepamatytų ir taip nesumuštų, ji labai buvo išsigandusi, todėl, kad buvo pasilenkusi nematė, kas juos mušė, be to buvo tamsu. Mušeikos negirdėjo, kad būtų grasinę, ar koneveikę juos. Visi buvo maždaug apie 20 metų amžiaus, visi vidutinio kūno sudėjimo, maždaug vienodo ūgio apie 1, 80 m, visi tamsiai apsirengę. Jis tų jaunuolių nepažintų, tačiau mano, kad jei ten buvo tikrai M. L., kurį pažintų bendrai iš kūno sudėjimo, ūgio, veido bruožų, formos, kitų nepažintų. Po įvykio jis kreipėsi į VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę, ten jam nustatė, kad galimai lūžusi nosies pertvara, po tinimo atslūgimo reikės vėl kreiptis į gydytoją. Po įvykio taip pat jam skauda vis dar viršutinę lūpą, kairės kojos šlaunį. Jis tikrai nežino, kodėl juos sumušė, nes jie jokių konfliktų su tais asmenimis neturi ir neturėjo, jie jų net nepažįsta, jokių reikalų su jais neturėjo niekada. Prašo nustatyti kaltą ar kaltus asmenis ir nubausti įstatymų numatyta tvarka. Civilinį ieškinį byloje reikš. Pas medicinos ekspertus kreipsis. (t. 1, b. l. 32-35) Papildomai apklaustas nukentėjusysis D. B. parodė, kad 2018-05-21 pareiškime, liudytojo apklausoje nurodė, kad jis buvo sumuštas ( - ) namų. Tai nurodė ir policijos pareigūnams apžiūrinėjusiems įvykio vietą. Jis suklydo dėl įvykio vietos, kadangi yra ne vietinis, gyvena ( - ) rajone, gerai nežino ( - ) ir suklydo dėl įvykio vietos duomenų. Kaip per kartu buvusius minėtus apklausoje draugus išsiaiškino, kad viskas įvyko ( - ) gatvėje priešais prekybos centrą ( - ). Kadangi kaip minėjo yra nevietinis suklydo ir negalėtų tos vietos tiksliai nurodyti. Taip pat, apklausoje minėjo, kad kartu buvęs draugas J. G. buvo išsiaiškinęs per draugus, kad toje mušeikų kompanijoje buvo toks V. S. ir L. R.. Jam atrodo ne J. G. jam tai sakė, aplamai iš kažkur tokias kalbas girdėjo, kad tokie žmonės galėjo ten būti, tačiau jis pats nežino, jų nežino, kaip minėjo negalėtų jų atpažinti, kitų asmenų, tik M. L. atpažino, kuris jį mušė. Jam su lazda, galimai aliumine, smūgį į veido sritį vieną kartą sudavė M. L. bei ne mažiau kaip 2 kartus sudavė į kairės kojos šlaunį. Jis jam tik vienas sudavė minėtus smūgius, kiti nieko jam daugiau nedarė. Taip pat, tiksliai negali pasakyti ar tų asmenų buvo keturi ar trys. Draugė G. T. minėjo, kad taip pat nematė, asmenų neatpažintų. Po įvykio buvo įvairiausių kalbų, kas galėjo be M. L. dalyvauti to įvykio metu, tačiau konkrečiai kas tie asmenys nurodyti nei vienas iš jų buvusių ten negali, nes nežino. Viskas kalbų lygyje ir nežino daugiau kas per asmenys buvo tie kiti be M. L.. Jis M. L., jį sumušusiam asmeniui, jokių pretenzijų nebeturi, jis jo atsiprašė už tai ką jam padarė, civilinio ieškinio byloje nebereikš. Aplamai nori, kad šis tyrimas būtų nutrauktas, nes jis M. L. neturiu jokių pretenzijų, jie susitaikė. Daugiau nieko papildyti neturi. (t. 1, b. l. 38-41)

16Liudytojas J. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-20 apie vidurnaktį, tikslaus laiko nepamena su draugais D. B. ir G. T. atvažiavo pasivažinėti po ( - ). Atvyko su D. B. automobiliu ,,Audi A4“, valstybinių numerių tikrai nepasakys, tamsios spalvos, kurį vairavo draugė G. Jis kartu su draugu D. B. buvo šiek tiek išgėręs alaus. Jie tiesiog važinėjo po ( - ) miestą, apylinkes, nes ( - ) nebuvo ką veikti. Bevažinėjant jokių konfliktų, net menkiausių, nebuvo su niekuo kilę. Panašiai apie 2 val. nakties, tiksliai laiko nepasakys, jie su automobiliu sustojo ( - ) mieste ( - ), ties įvažiavimu į kiemus daugiabučių namų, priešais prekybos centrą ( - ). Sustojo, kaip minėjo ant įvažiavimo į daugiabučių namų kiemus parūkyti. Jis su D. išlipo iš automobilio ir rūkė. G. liko sėdėti automobilyje vairuotojo vietoje, ji vairavo automobilį. Berūkant, būnant minėtoje vietoje, atvažiavo sidabrinės spalvos automobilis „Opel“, valstybiniai numeriai, kaip įsidėmėjo ( - ) Buvo jau tamsu, ten kur stovėjo vieta neapšviesta, tas atvažiavęs automobilis sustojo šalia panašiai 10 metrų atstumu ant keliuko į įvažiavimą į daugiabučių namų kiemą. Automobilį vairavo jaunuolis, kiek pastebėjo. Iš automobilio skubiai išlipo keturi jam nepažįstami jaunuoliai, ir iš karto visi keturi atėjo iki jų. Pradėjo klausinėti, ką jie čia daro ir tada pagal jį tas, kuris lyg tai vairavo jaunuolis, pats aukščiausias, lieso kūno sudėjimo, priėjęs prie D. su rankoje turėta beisbolo metaline lazda sudavė D. į veido sritį, kur pataikė tiksliai nematė. Iš kur pas tą jaunuolį atsirado ta lazda jis nežino, nematė iš kur ją pasiėmė. Po to, iš karto prie jo prišoko du jaunuoliai, užšoko dviese jam užsikabinant ant nugaros, bandė abu pargriauti ir tuo pat metu pajautė spyrius į nugaros sritį. Panašiai gal 4-5 smūgius koja juto ir nematė kuris jam galėjo suduoti su beisbolo lazda į nugaros sritį ne mažiau 10 kartų ir po to į galvos sritį 3 kartus. Ta beisbolo lazda, kai jam sudavė lyg suskambėdavo, lyg tuščiavidurė lengva metalinė lazda. Nors smūgių tikrai gana daug jam buvo suduota ir greitai, jis nebuvo sužalotas, tik jam buvo sukeltas momentinis fizinis skausmas, dėl ko jis niekam pretenzijų neturi ir pareiškimo nerašys. Kas jam sudavė minėtus smūgius, jis tikrai negali pasakyti, nes buvo tamsu ir tikrai negali apibūdinti asmenų ten buvusių, jų neatpažintų. D. matė, kad kažkas ta pačia lazda kol dar jam netrenkė lazda minėta, trenkta buvo D. į koją, kas sudavė negali pasakyti, nes kaip minėjo jis buvo tuo metu bandomas pargriauti dviejų ten buvusių asmenų. Lazdą turėjo tas aukščiausias jaunuolis, nes jis pradžioje trenkė lazda D. į veido sritį. Daugiau nematė ar sudavė D. kas nors. Viskas įvyko greitai, buvo tamsu. Suprato, kad lazda galbūt aliuminė, matė pilkos spalvos, iš garso ir pajautė lyg tuščiavidurė ji būtų. Neįveikus jo pargriauti po minėtų jam smūgių, jis išsilaisvino nuo jų ir pabėgo šiek tiek į šoną, atsivijo jį dviese ir sustojo stovėdami nuo jo 5 gal metrų atstumu. Kažkuris iš ten buvusių jaunuolių pradėjo kažką traukti iš kišenės striukės, čia kažkoks buvo žemesnis jaunuolis ir jis jam pasakė, kad nepurkštų jam ašarinėmis dujomis, nes pagalvojo, kad jas išsitrauks iš kišenės, tačiau jis pasakė, kad čia jam ašarinės dujos ir išsitraukė peilį. Matė, kad buvo atlenkiamas peilis, nedidelis, gal viso su geležtę buvo apie 10 cm ilgio, daugiau peilio išvaizdos negali apibūdinti. Tas jaunuolis pasakė jam, laikydamas peilį rankoje, link jo nukreipęs „aš tave papjausiu“. Šalia jo stovėjo kitas jaunuolis su ta pačia beisbolo lazda, tik jau žemesnio ūgio. Šie buvo abu panašaus ūgio, apie 1,60. Jis išsigando, suprato, kaip realų pavojų savo gyvybei, kad jis grasinimą gali įvykdyti ir pabėgo į šoną nuo jų kelis metrus, atsisuko, pamatė, kad jie nueina iki to paties automobilio su kuriuo atvažiavo. Matė, kad visi keturi susėdo į automobilį, už vairo jam atrodo atsisėdo tas aukščiausias jaunuolis ir jie išvyko. Ką darė iš ten buvusių dar vienas jaunuolis, jis negali pasakyti, net negali pasakyti, kaip jis atrodė, buvo tamsu. G. vėliau jam buvo užsiminusi, kad lyg tai toje kompanijoje buvo toks V. S. ir L. R., jis jų nepažįsta. Negali pasakyti nuo kelių jaunuolių tiksliai jam kliuvo, greičiausiai nuo trijų, o D. greičiausiai nuo dviejų, tačiau tikrai negali įvardinti kas konkrečiai tai padarė, nes buvo tamsu, be to, jis asmenų nepažįsta. Įvykio metu visą laiką G. sėdėjo automobilyje neišlipo. Visi buvo maždaug apie 16-20 metų amžiaus, tamsiai apsirengę lyg tai. Jis tų jaunuolių nepažintų. Be visų tų asmenų, daugiau jokių aplinkui žmonių nematė, buvo tamsi naktis. Nors kaip minėjo minėtais veiksmais jam buvo sukeltas fizinis skausmas, bei jam buvo pagrasinta, jis kaip minėjo niekam pretenzijų neturi, pareiškimo nerašys, jų neatpažintų. Jiems išvykus, jis priėjo prie D. ir pamatė jo veidą kruviną, kraujavo nosis, skundėsi veido srities skausmu, matė, kad šlubavo jis. Jie atsisėdo į automobilį ir iki ( - ) aikštelės nuvyko, ten pastovėjo, parūkė ir grįžo į namus. G. buvo išsigandusi, kai jie įlipo į automobilį jie pasakė, kad iš ten važiuotų. Gali tik pasakyti, kad nesupranta dėl kokių priežasčių tie atvykę jaunuoliai taip pasielgė, nes nei jie jų pažįsta, nei buvo sukonfliktavę iš niekur nieko privažiavo ir taip pasielgė, atsiminė dar jie eidami link jų kažką sakė lyg jie skundikai, ožiai, apie ką jie čia kalbėjo tikrai nesuprato, nes jokių reikalų su jais nėra turėję, gal kažką sumaišė, net nežino. (t. 1, b. l. 48-52)

17Liudytoja G. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-20 apie vidurnaktį, tikslaus laiko nepamena, ji su draugo D. B. automobiliu „Audi A4“, valstybinių numerių tikrai nepasakys, tamsios spalvos nuvyko pas J. G. į ( - ). Miestelyje juos abu paėmė. Atvažiavo visi trys pasivažinėti į ( - ). D., kiek žino buvo išgėręs šiek tiek, apie J. negali pasakyti. Jie tiesiog važinėjo po ( - ). Bevažinėjant jokių konfliktų neturėjo, miestas buvo apytuštis. Panašiai apie 2-3 val. nakties, tiksliai laiko nepasakys jie su automobiliu nuvyko į ( - ) ties įvažiavimu į kiemus daugiabučių namų, priešais prekybos centrą ( - ). Sustojo ant įvažiavimo į daugiabučių namų kiemus. D. su J. norėjo parūkyti. D. B. nelabai žino ( - ), yra nevietinis, tai galėjo sumaišyti gatves. Jie ( - ) gatvėje nebuvo sustoję parūkyti, jie šioje vietoje minėtoje sustojo parūkyti. Su D. J. išlipo, ji liko sėdėti automobilyje, jį šiek tiek apsuko, kad patogiau būtų išvažiuoti. Jiems berūkant, atvažiavo kitas automobilis sidabrinės spalvos „Opel Zafira“, valstybinių numerių nematė, buvo tamsu. Atvažiavęs automobilis, sustojo panašiai 10-20 metrų atstumu. Tada pamatė, kad kažkas iš jo išlipo, išlipo daugiau nei du asmenys, labai nežiūrėjo į tą pusę, buvo tikrai tamsu. Ji tada neatkreipė dėmesio, žiūrėjo į savo telefoną ir po kokios minutės išgirdo šūksnius lauke, ji išsigando, nesuprato kas darosi ir kadangi buvo lauke tamsu, greitai išjungė savo telefoną ir užsirakino automobilio duris ir susigūžė ant vairuotojo sėdynės, nes nesuprato, kas lauke darosi. Išsigando, kad kas nors jai ką nors gali padaryti. Nežiūrėjo kas vyksta lauke. Girdėjosi šūksniai. Panašiai po gerų 3-5 minučių išgirdo, kaip J. priėjo prie automobilio ir pradėjo sakyti, kad užsirašys kito automobilio numerius. Ji tada atrakino duris ir jis įlipo į automobilį, D. dar stovėjo lauke. Matė, kad valėsi kraują nuo veido, gana stipriai bėgo. Po to, ir jis įlipo, davė jam nosinę. Pasakė D., kad jam skauda nosį. J. pasakė, kad važiuotų prie ( - ) ten apšviesta pažiūrėti ar jam kas nors nėra rimta. Jie pradėjo važiuojant tarpusavyje spėlioti kas ten tokie buvo prie jų. Minėjo J., kad kažkas lazdą turėjo, kad grasino, kad papjaus, jie kaip suprato patys nesuprato, kokie ten asmenys buvo. Jie minėjo, kad buvo keturi asmenys. Kaip minėjo, ji nematė kiek asmenų ten buvo, matė išlipančius asmenis iš automobilio ir kiek jų išlipo tiksliai nepasakys. Nuo ( - ) parvežė J. ir D. į namus, pati grįžo jau su savo automobiliu, kurį buvo palikusi ( - ). Kiek vėliau, pradėjus teirautis kieno automobilis galėtų būti, sakė, kad tokio M. L. iš ( - ) miesto, jį iš matymo pažįsta. Ar jis ten buvo negali pasakyti, kadangi buvo tamsu asmenų nematė, kaip jie atrodė, neįsidėmėjo jokių jų bruožų, net nežino keli jie ten buvo. Ir lyg tai V. S. galėjo ten būti, tačiau ji jo nepažįsta kalbas girdėjo tiktai. Ji tokio L. R. nepažįsta, gal čia L. draugai, net nežino, pati kaip minėjo asmenų nematė. Ant J. jokių sumušimo žymių nematė, minėjo trumpai, kad jam skauda šoną dešinį ir tiek. Jie abu minėjo, kad įvyko muštynės, juos sumušė tie atvykę asmenys, minėjo, kad nežino priežasties dėl ko tai įvyko. Kadangi ji nieko nematė kas ir prie kokių aplinkybių sumušė jo minėtus draugus, nes kaip minėjo sėdėjo automobilyje ir užgirdus šūksnius pasislėpė automobilyje, tai nieko negali daugiau ką pasakyti. Ji pati jokių grasinimų negirdėjo. Taip pat, kadangi asmenų, sumušusių jos draugus nematė, tai tikrai negali pasakyti kiek jų ir kas tokie ten buvo. Daugiau nieko pasakyti neturi. (t. 1, b. l. 55-58)

18Liudytojas V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo gyvenamoji vieta yra ( - ), tačiau, kol dirba, tai gyvena ir dirba Belgijoje, grįžta į Lietuvą galima sakyti tik per šventes, atostogas. L. S. yra jo sūnus, jis kai jis būna Lietuvoje būna pas jį, šiaip jis su mama turi būti, šiuo metu jie abu su mama yra išvykę į Norvegiją, ten jo mama dirba, sūnus pas ją. Sūnus su savo mama išvyko į Norvegiją šių metų birželio pradžioje tiksliai dienos nepasakys. Kadangi jis nebuvo Lietuvoje gegužės mėnesį, todėl tikrai niekur kartu su sūnumi L. S. nebuvo atvykęs į ( - ) ir nieko negali pasakyti apie jokias muštynes ir pan. Jie su sūnui niekur nebuvo, net nežino apie ką čia kalbama, nieko apie tai negirdėjo. Tokio asmens - M. L. iš viso nepažįsta, nežino kas jis toks. Kadangi nieko apie tai nežino, negirdėjo, daugiau nieko pasakyti neturi. (t. 1, b. l. 62-65)

19Iš 2018-05-22 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta yra ( - ). (t. 1, b. l. 29)

20Iš 2018-05-21 D. B. 2018-05-21 protokolo-pareiškimo matyti, kad nurodomos veikos aplinkybės, bei D. B. nurodo, jog kreipsis pas medicinos ekspertus, reikš civilinį ieškinį, prašo nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. (t. 1, b. l. 1-3)

21Iš 2018-06-06 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis D. B. iš 6 pateiktų atpažinimui asmenų nuotraukų, atpažino asmenį nuotraukoje Nr. 4, tai M. L., kuris 2018-05-20 jam su lazda (galimai aliumine) sudavė vieną kartą į veidą bei pataikė į nosį, po ko dar ne mažiau kaip du smūgius sudavė į kairės kojos šlaunį. (t. 1, b. l. 76-78)

22Iš 2019-07-19 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusysis D. B. nurodė, kur jo atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika. (t. 1, b. l. 81-90)

23Iš 2019-07-17 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad liudytoja G. T. nurodė vietą, kurioje buvo vartotas fizinis smurtas D. B. atžvilgiu. (t. 1, b. l. 93-101)

24Iš 2018-05-21 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad D. B. pateikė medicinos dokumentų išrašą/siuntimą. (t.1, b. l. 103)

25Iš 2018-05-21 asmens ambulatorinio gydymo statistinės kortelės matyti, kad D. B. 2018-05-20 nustatytas nosies kaulų lūžis. (t. 1, b. l. 131-134)

26Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad D. B. padarytas gleivinės nubrozdinimas viršutinėje lūpoje, poodinės kraujosruvos kairėje šlaunyje ir kairiame kelyje, nosies kaulų lūžis. Sužalojimai D. B. padaryti ne mažiau aštuonių bukų trauminių poveikių pasekoje. D. B. nustatomas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžio jo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų laikotarpiu. (t. 1, b. l. 122)

27Iš 2018-07-16 Panevėžio teritorinės ligonių kasos rašto matyti, kad Panevėžio teritorinė ligonių kasa reiškia civilinį ieškinį 243,51 Eur sumai. (t. 1, b. l. 125-135)

28Iš 2018 m. liepos mėn. Panevėžio teritorinės ligonių kasos pranešimo matyti, kad atsisakoma nuo pareikšto ieškinio baudžiamojoje byloje dėl D. B. sužalojimo, kadangi žala, padaryta Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, atlyginta. (t. 1, b. l. 138)

29Iš 2018-08-02 įtariamojo ir nukentėjusiojo susitaikymo protokolo matyti, kad nukentėjusysis D. B. su įtariamuoju M. L. susitaikė ir prašo tyrimą nutraukti jiems susitaikius. (t. 1, b. l. 179-181)

30Iš 2018-08-09 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius matyti, kad jį 2018-08-09 patvirtino Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjas. (t. 1, b. l. 182-189)

31Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje, padarymo (viešosios tvarkos pažeidimas Kupiškio mieste, parduotuvėje „Aibė“)

32Nukentėjusysis M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-04-29, tiksliai valandos neprisimena, buvo po 12 val., su broliu D. A. atėjo į parduotuvę ( - ), esančią prie įmonės ( - ), nes norėjo nusipirkti valgyti. Įėjus į parduotuvę, viduje pamatė tris apie 30 metų amžiaus vaikinus. Pasirodė, kad minėti vyriškiai buvo neblaivūs. Nei vieno iš jų nepažino, juos matė pirmą kartą, prieš tai jų nebuvo matęs. Vienas iš vyriškių buvo užgulęs prekystalį ir kalbėjosi su pardavėja, kuri yra jo brolio D. A. žmona. Priėjęs prie minėto vaikino, paprašė, kad jis pasitrauktų nuo prekystalio. Taip pasakius, jį pavadino „gaidžiu“. Jo atžvilgiu taip pat pasakė kažką negražaus, bet ką pasakė konkrečiai, neprisimena. Neneigia, kad jis ir jo brolis buvo išgėrę alkoholio. Brolis D. A., pamatęs, kad kyla konfliktas, tarp jo ir vyriškio, kuris buvo užgulęs prekystalį, atėjo ir atsistojo tarp jų. Broliui atsistojus tarp jų, pajuto smūgį į veidą, po kurio nukrito ant grindų ir prarado sąmonę. Brolis pasakojo, kad be sąmonės gulėjo apie 5 min. Brolis išvietė greitąją medicinos pagalbą, prisimena, kad buvo Kupiškio ligoninės priėmimo skyriuje. Vyriškis trenkdamas pataikė į veido dešinę pusę, prie lūpos. Lūpą prakirto, liko žaizda. Skausmą jaučia iki šiol. Pas medicinos ekspertus nesikreips. Minėtas vyras, su kuriuo konfliktavo, trenkė vieną kartą, pataikydamas į veidą. Apibūdinti vyro, kuris trenkė, negalėtų, nes kaip jis buvo apsirengęs neįsidėmėjo, paprasčiausiai viskas įvyko labai greitai ir tokių detalių neįsidėmėjo. Prisimena tik, kad jis buvo aukštas, galėtų būti apie 1.80-1.90 m. ūgio, šviesių plaukų. Kitų dviejų šalia buvusių vyriškių išvis neįsidėmėjo. Šį konfliktą matė tuo metu parduotuvėje buvusios pardavėjos J. A. ir kita pardavėja, kurios pavardės nežino. (t. 2, b. l. 17-20) Nukentėjusysis M. B. papildomai apklaustas parodė, kad 2019-07-18 paskambino pardavėja J. A., dirbanti ( - ) parduotuvėje ir pasakė, kad su juo dėl žalos atlyginimo nori susisiekti vaikino, kuris sudavė kumščiu į lūpą, artimieji. Jolanta davė jo telefoną ir netrukus paskambino vaikinas, jo nepažino, susitarė susitikti ir jis nusivežė pas to vaikino, kuris sudavė smūgį, motiną. Kur tas vaikinas, kuris jam sudavė smūgį, nieko nesakė, bet jo motina atlygino padarytą moralinę žalą, sumokėjo 400 eurų, mama atsiprašė už savo sūnaus poelgį. Todėl pretenzijų neturi, ieškinio nebereikš. Jau vėliau sužinojo, kad tas vaikinas, kuris sudavė smūgį yra suimtas dėl padaryto kito nusikaltimo, daugiau neturi ką pasakyti. (t. 2, b. l. 21-23)

33Liudytoja J. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-04-29 (buvo pirmadienis), apie 12.00-12.20 val. dirbant parduotuvėje ( - ), kuri yra adresu: ( - ), atėjo jos vyras D. A. bei jo brolis M. B.. Parduotuvėje buvo ir daugiau klientų, tarp kurių vienas buvo užgulęs prekystalį ir kalbino ją, klausė, kada ji bus laisva. Asmuo, kuris kalbino buvo neblaivus, bet neagresyvus, todėl jam kažką atsakė, tačiau ką būtent pasakė, neprisimena. Tuo metu su kita pardavėja D. B. buvo prie „Perlas“ terminalo, nes atvykęs vadybininkas rodė, kaip juo reikia naudotis. Vyro brolis, kai tik įėjo pro duris, pasakė (frazė buvo skirta tam asmeniui, kuris buvo užsigulęs prekystalį) „perki, neperki? dink nuo kasos“. Iš to, kaip tai buvo pasakyta bei iš M. B. išvaizdos suprato, kad jis taip pat neblaivus. Tas asmuo, kuris buvo užsigulęs prekystalį atsisuko į M. B. ir jei neklysta pasakė „kas tau nepatinka“ ar kažką panašaus ir iš karto, po šių žodžių prasidėjo susistumdymas tarp to asmens ir M. B.. Tada į konfliktą įsikišo ir D. A., kuris bandė skirti konfliktuojančius bei bandė atsistoti tarp jų. Pamačiusi tai, paprašė kitos pardavėjos, t. y., D. B. paspausti signalizacijos pultelį bei iškvieti apsaugą, ji taip ir padarė ir net du kartus, tačiau atvykstant apsaugos nesulaukė (turėjo atvykti ( - ) apsaugos darbuotojas, tačiau jau ne pirmas kartas, kai jį tokiu būdu kviečia, bet niekas neatvyksta). Vienu metu (konflikto metu) išgirdo trenksmą (smūgį), taip suprato, kad kažkas kažkam trenkė ir tik pamatė, kad parduotuvė jau tuščia, o M. B. sėdi prie pat parduotuvės durų ant kilimėlio ir jo ar tai burna, ar tai skruostas buvo kruvinas. Jos vyras davė savo telefoną bei paprašė surinkti policijos numerį, nes jis jo nežino. Surinko 112 ir padavė telefoną vyrui, kad jis kalbėtų. Viskas taip greitai įvyko, kad net nepastebėjo, kas kam trenkė, pamatė tik sėdintį M. B.. Tuo metu prekybos salėje buvo ji ir kita pardavėja, vadybininkas, vyras bei M. B.. Kaip jau sakė, kai tik prasidėjo konfliktas, salėje buvo ir daugiau klientų (pagrinde darbininkai su spec. apranga, geltonos spalvos, bent tiek įsidėmėjo), kurie pirko sumuštinius, tačiau net nelaukę, kad juos pašildys susimokėjo ir skubiai pasišalino iš parduotuvės (kiek tų darbininkų buvo ir kas jie tokie bei kokioje įmonėje dirba, nežino ir jų nepažįsta). Kadangi ir iš ryto ta pati kompanija bei tas pats asmuo buvo neblaivus, nieko su juo nekalbėjo, nebent gražiai bandė išsisukti iš padėties. Tą asmenį bei kompaniją yra mačiusi ankščiau parduotuvėje ir ne vieną kartą, kada tiksliai pasakyti negali, gal kartą per mėnesį, tačiau nuo 2019-04-29, dirbant parduotuvėje (per savaitę parduotuvėje dirba keturias dienas) jo daugiau, bei jo kompanijos nematė. Parduotuvės klientai tikrąją to žodžio prasme pabėgo, net nepašildžius nusipirktų sumuštinių, kuriuos pietų metu visada šildo. (t. 2, b. l. 27-29) Liudytoja J. A. papildomos apklausos metu nurodė, kad gali patikslinti ir pasakyti, kad 2019-04-29 konfliktas vyko parduotuvėje tarp jos buvusio vyro brolio ir kliento M. L.. Tas konfliktas truko labai trumpai, buvo kaip tik pietų pertrauka darbininkams, tai buvo jau po 12 val. M. L. buvo prie prekystalio, prie prekystalio priėjo M. B.. Tada M. M. pasakė, kad jeigu jis neperka, tegul jis „pizdina į šoną“. Taip tarp jų prasidėjo žodinis konfliktas. Vienas kito atžvilgiu pasakė necenzūrinius žodžius. Tada ji du kartus paspaudė apsaugos mygtukus, tačiau niekas neatvažiavo. Pačio smūgio sudavimo nematė, tik išgirdo smūgį ir pamatė, kad Marius sukniubo ant žemės, tuo metu gal buvo pasilenkus pultelio. Tačiau niekas kitas, be M. L. smūgio nesudavė. Tik jis buvo šalia Mariaus. Sudavęs smūgį, M. L. išbėgo iš parduotuvės, o M. B. nugriuvęs sėdėjo ant grindų. Matė, kad jo veidas buvo kruvinas. Kai buvo parodytos nuotraukos atpažinimui, iš nuotraukų nepažino M. L.. Jis nuotraukoje tikrai nebuvo panašus į save, todėl jo ir nepažino. (t. 2, b. l. 30-32)

34Liudytoja D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB ( - ) pardavėja. 2019-04-29, apie 12.00 val., į parduotuvę ( - ), esančią ( - ), atėjo du vyriškiai, kurie prie prekystalio bendravo su kolege J. A.. Tų vyrų, kurie bendravo su kolege, ji nepažįsta, bet jie dažnai lankosi parduotuvėje apsipirkti. 2019-04-29 tie du vyrai į parduotuvę apsipirkti buvo atvykę ne vieną kartą, bet nei karto nieko nepirko. J. A. bendraujant su vienu iš vyriškių į parduotuvę užėjo dar du vyrai. Vienas iš užėjusių vyrų buvo J. A. vyras, jį žino iš matymo. Tuomet tarp visų keturių vyriškių įvyko žodinis konfliktas. Vyras, kuris atėjo kartu su kolegės vyru apsižodžiavo su vyriškiu, kuris bendravo su J. A.. Matė, kad vyras, kuris bendravo su J. A., trenkė jos vyro pažįstamui į veidą. Vyras, kuriam vieną kartą kumščiu trenkė į veidą pargriuvo ant kilimo netoli įėjimo į parduotuvę durų. J. A. vyras garsiai pasakė, kad kvies policiją. Tuomet vyras, kuris trenkė J. A. vyro pažįstamam į veidą ir jo pažįstamas pasakė „jeigu ką, čia mūsų nebuvo“, ir greitu žingsniu išėjo iš parduotuvės į lauką. Vyras, kuris trenkė J. A. vyro pažįstamui į veidą buvo neblaivus, sunkiai pastovėjo ant kojų, ramstėsi į vitrinas ir prekystalį. Jo pažįstamas taip pat buvo neblaivus, sunkiai pastovėjo ant kojų. J. A. vyras ir jo pažįstamas taip pat buvo neblaivūs, kalba jų buvo nerišli. Kai vyras, kuriam trenkė į veidą pradėjo keltis nuo grindų, matė, kad jo lūpa buvo kruvina. J. A. davė servetėlę nusivalyti kraują. Vyras, kuris trenkė į veidą buvo stambaus kūno sudėjimo, apie 170m ūgio, apie 22-23 m. amžiaus, tamsių plaukų, apsirengęs su šviesiai mėlynos spalvos marškinėliais, su smėlio spalvos šortais, ant dešinės kojos blauzdos buvo didelė tatuiruotė, kas ištatuiruota negali pasakyti. Mano, kad asmenį, kuris sumušė J. A. vyro pažįstamą atpažintų. Šis įvykis sukėlė neigiamas emocijas. (t. 2, b. l. 36-38)

35Liudytojas D. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-04-29, apie 12.10 val., kartu su broliu M. B. atėjo į parduotuvę ( - ), esančią prie ( - ). Šioje parduotuvėje pardavėja dirba sutuoktinė J. A.. Su broliu atvyko į parduotuvę nusipirkti maisto. Ir jis, ir brolis iš vakaro buvo išgėrę alkoholinių gėrimų. Įėjus į parduotuvę, pamatė keletą jaunuolių, vienas jų buvo stambaus sudėjimo, buvo užgulęs prekystalį, o už prekystalio stovėjo žmona. Matė, kad ant prekystalio buvo padėtos kažkokios prekės, nežino, ar tos prekės buvo tų vaikinų. Pasirodė, kad tas stambus vaikinas flitravo su jo žmona, tai matė ir brolis. Pats nekreipė į tai dėmesio, yra paduoti dokumentai skyryboms, tačiau brolis pasakė „ką čia darai, ko guli ant prekystalio“. Tada tas stambus vaikinas supyko ir pradėjo brolį koneveikti necenzūriniais žodžiais. Matė, kad bręsta konfliktas, brolis suprato, kad gali baigtis blogai, todėl bandė situaciją švelninti ir viską nuleisti juokais. Tačiau tas stambus vaikinas atėjo prie brolio. Tada suprato, kad jam trenks, todėl įsispraudė tarp to vaikino ir brolio, veidu atsisukęs į vaikiną. Tada tas vaikinas pradėjo jam grasinti, sakė, kad užmuš, keikėsi necenzūriniais žodžiais. Stovėjo per vidurį ir dar iškėlęs rankas ir sakė, kad jokių problemų nereikia. Tas vaikinas dešine ranka smogė broliui, išgirdo smūgio garsą, kai kumštis atsitrenkia ir atsisukęs pamatė, kaip brolis aukštielninkas krenta, nugriūna ant parduotuvės grindų. Iš brolio burnos pradėjo bėgti kraujas, išsigando pamatęs, kad brolis į nieką nebereaguoja, buvo be sąmonės. Paėmė telefoną, tada tas stambus vaikinas pasakė „tu, ožy, skambinsi policijai?“. Atsakė, kad skambins. Tas stambus vaikinas dar sakė „neskambink“, vis grasino sakydamas, kad užmuš, tačiau renkant pagalbos numerį, visi buvę vaikinai išbėgo iš parduotuvės. Buvo išsigandęs, nerado pagalbos telefono, todėl paprašė žmonos, kad pasakytų telefono numerį. Ji pasakė, kad iškvietė apsaugą. Per tą laiką brolį pakėlė, išvedė į lauką, nuvalė jam veidą, išvalė parduotuvėje kraują, tačiau apsaugos nesulaukė. Praėjus po įvykio 10 min, gal ir mažiau paskambino 112. Tuo metu, kai broliui sudavė smūgį, buvo su žmona kartu dirbanti pardavėja, vyras, kuris mokė žmoną ir pardavėją dirbti su kasos aparatu. Parduotuvėje su mušeika buvo dar du asmenys. Brolį mušė apie 1.80 cm ūgio, pasportavęs, nebuvo stambaus kūno sudėjimo, gal kiek kresnas iki 26 m. amžiaus. Buvo su maikute, šortais, prisimena kad ant vaikino dešinės kojos blauzdos buvo didelė tatuiruotė, kas pavaizduota, neprisimena. Daugiau to vaikino apibūdinti negali, tačiau mano, kad atpažinti galėtų. Tai išvaizdus vaikinas. Tie vaikinai išbėgo iš parduotuvės. Šis įvykis jį papiktino, kai viešoje vietoje yra sumušamas žmogus. Pripažįsta, kad su broliu buvo išgėrę, tačiau neketino nieko sumušti. (t. 2, b. l. 40-42) Papildomos apklausos metu liudytojas D. A. parodė, kad 2019-04-29 buvo apklaustas liudytoju dėl brolio sumušimo parduotuvėje ( - ). Kaip jau buvo sakęs, parduotuvėje tuo metu dirbo žmona J. A. (jau yra išsituokęs ir jų tarpusavio santykiai nėra geri). Kad ir kaip yra, nori būti objektyvus ir todėl nori papildomai pareikšti, kad iš karto po muštynių, kai įtariamieji pasišalino iš parduotuvės, paklausė, ar žmona juos pažįsta, į tai žmona pasakė, kad konflikte dalyvavusius asmenis ji pažįsta tik kaip klientus ir žino tik jų vardus. Tačiau atvykus policijos darbuotojams, girdėjo, kad jiems sakė visai ką kita. Vėliau, jau po skyrybų, praeitą savaitę, lankė Kupiškio ligoninėje savo sūnų 10 metų amžiaus. Žmona buvo sūnui palikusi savo telefoną, kai jis atėjo, ir klausė savo sūnaus, kodėl jis mamai sakė, kad nenori, jog ateitų aplankyti (nes man taip sakė J. A.), į tai sūnus pasakė, kad jam skambino mama ir liepė neduoti jos telefono. Jis sugudravo ir paprašė, kas sūnus leistų iš buvusio žmonos telefono paskambinti savo broliui. Sūnus davė telefoną ir pamatė, kad žmona „Facebook“ susirašinėja su asmeniu, pasivadinusiu M. L. ar L. Susirašinėjimas buvo labai meilus, todėl suprato, kad žmona su tuo M. draugauja. M. profilyje vietoj jo nuotraukos buvo žmogaus su šuniuku nuotrauka, tačiau žmogaus veido nesimato. Nežino, kas tas M. ir nežino ar tai susiję su brolio sumušimu, tačiau mano, kad žmona tyčia slepia įtariamuosius ir policijai meluoja. (t. 2, b. l. 43-44) 2019-06-20 papildomos apklausos metu liudytojas D. A. parodė, kad gali papildyti ir pasakyti, kad tas vaikinas, kuris sudavė vieną smūgį broliui M. į veido sritį, bei įsidėmėjo tik tai, kad ant dešinės kojos blauzdos turėjo didelę tatuiruotę, tačiau kas buvo pavaizduota tikrai negali pasakyti, neįsidėmėjo. Smūgį tas vaikinas sudavė prie prekystalio. Brolis jo pasiteiravo, ar jis pirks, nes jis buvo užgulęs prekystalį ir tada tas vaikinas jo atžvilgiu pradėjo sakyti necenzūrinius žodžius. M. jam taip pat atgal sakė kažkokius žodžius. Pamatęs, kad tas vaikinas labai agresyvus, suprato, kad jis gali suduoti smūgius broliui. Norėdamas išvengti konflikto, atsistojo į vidurį tarp brolio ir to vaikino. Buvo atsisukęs veidu į tą vaikiną, jis stumtelėjo sakydamas „gaidy“. Sakė, „vyrai, baikit“ ir tada tas vaikinas sudavė vieną smūgį broliui į veidą. Brolis iškart, kaip pagalys, nugriuvo ant grindų, pradėjo bėgti kraujas. Smūgis buvo labai stiprus. Tada pradėjo sakyti, kad reikia pranešti apsaugai ir policijai. Tada iš parduotuvės tas vaikinas išbėgo. Kartu su tuo vaikinu parduotuvėje buvo dar du vaikinai. Tačiau tie kiti vaikinai tikrai nieko nedarė. Žmonos pasiteiravo, ar ji pažįsta tuos vaikinus, atsakė, kad žino kaip pirkėjus ir jų vardus. Tačiau atvykus pareigūnams jų vardų nepasakė. (t. 2, b. l. 45-48).

36Liudytojas L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dienos tiksliai neprisimena, bet buvo toks atvejis, kai su M. L. atvažiavo į parduotuvę ( - ), esančią ( - ), prie ( - ), buvo gal pietų metas. M. buvo prie prekystalio, jis buvo irgi netoli jo. Būnant parduotuvėje, į parduotuvę atėjo su darbine apranga, spec. rūbais apsirengę du vyrai. Tik priėjęs, vienas iš tų vyrų pradėjo sakyti, kad greičiau pirktų, pradėjo necenzūrinius žodžius sakyti. Tiksliai tų žodžių negali pasakyti, gal buvo žodžiai „gaidys“, „plikagalvis“, „lopinys“. Atrodo, kad jau buvo apsipirkę, tiksliau M. kažką pirko ir jau išeidinėjo iš parduotuvės. Ir vienas iš tų vyrų užtvėrė kelią ir neleido išeiti iš parduotuvės. Kažką tas vyras sakė, dabar negali pasakyti ką, atrodo, kad toliau koliojosi. M. sakė tiems vyrams, kad jie pasitrauktų. Tie vyrai buvo girti, tačiau tie vyrai nepasitraukė ir tada M. vieną iš tų vyrų pastūmė. Dar pamena, kad vienas vyras sakė, kad jis išleistų iš parduotuvės. Kaip, kokiu būdu M. pastūmė tą vyrą, tiksliai negali pasakyti, gal su delnu, pastūmė už krūtinės srities. Tikrai tvirtina, kad M. L. į veido sritį tam vyrui tikrai nesudavė. Atrodo, kad nuo M. pastūmimo tas vyras nugriuvo ant žemės. Kas daugiau buvo, nežino, išėjo iš parduotuvės ir viskas. Į parduotuvę atvažiavo su automobiliu, automobilyje, atrodo, pasiliko V. P., o jis su M. nuėjo į parduotuvę. Daugiau neturi ką pasakyti. (t. 2, b. l. 51-54)

37Liudytojas V. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tiksliai dienos ir mėnesio negali pasakyti, jau laiko praėjo, buvo toks atvejis, galėjo būti ir balandžio mėn. pabaigoje, kai su M. L., daugiau negali pasakyti ar dar buvo kas nors, atvažiavo automobiliu į parduotuvę, esančią ( - ), prie ( - ). Nuėjo į parduotuvę, neprisimena, ką norėjo pirkti, užkalbino pardavėją. Tą pardavėją pažįsta iš matymo. Jos nei vardo, nei pavardės nežino. Neprisimena, kas kur stovėjo, norėjo išeiti, ir kažkas stovėjo prie durų ir neleido išeiti. Keli asmenys buvo, negali pasakyti, neprisimena. Stovėjo tarpduryje, atrodo. Tada M. vieną vyrą paėmė su ranka ir pastūmė. Tada tas vyras nugriuvo ant žemės, o jie išėjo iš parduotuvės. M. jį tik nustūmė su ranka ir viskas. Nieko daugiau nematė, išėjo iš parduotuvės ir išvažiavo. Atrodo, bet tiksliai neprisimena, kažkas kažką pavadino „gaidžiais“, tiksliai neprisimena. Nematė, kad M. būtų su kumščiu sudavęs smūgį tam vyrui, jį tik pastūmė ir viskas. (t. 2, b. l. 59-62)

38Iš 2019-04-30 M. B. protokolo-pareiškimo matyti, kad nurodomos 2019-04-29 Kupiškio mieste, parduotuvėje ( - ) įvykusio įvykio aplinkybės, nurodo, kad jam buvo sukeltas fizinis skausmas nuo smūgio į veidą. (t. 1, b. l. 6-8)

39Iš 2019-04-30 asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint M. B. užfiksuota veido srityje dešinio žando apatinėje dalyje, palei apatinės lūpos kraštą kraujosruva apie 1 cm ilgio ir 1 cm pločio. (t. 2, b. l. 65-68)

40Iš 2019-06-07 asmens parodymo pagal nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis M. B. M. L. nurodo kaip asmenį, parduotuvėje ( - ) trenkusį jam vieną kartą kumščiu į veidą. (t. 2, b. l. 72-74)

41Iš 2019-07-15 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas Bendrojo pagalbos centro pateiktas garso įrašas iš telefono, padaryta pokalbio, vykusio tarp operatorės ir vyriškio, stenograma. Vyras pokalbyje mini, kad jo brolis sumuštas ( - ), smogė į veidą, nugriuvo kruvinas, buvo be sąmonės, prisistato esantis D. A.. (t. 2, b. l. 107-110)

42Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad M. B. nustatytas veido sumušimas, pasireiškęs muštine žaizda viršutinėje lūpoje. Sužalojimas padarytas mažiausiai vieno trauminio poveikio metu kietu buku daiktu. M. B. nustatytas sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. (t. 2, b. l. 121)

43Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad M. B. nustatytas veido sumušimas, pasireiškęs muštine žaizda viršutinėje lūpoje padarytas mažiausiai vieno trauminio poveikio kietu buku daiktu pasekoje iki nukentėjusiojo apžiūros gydymo įstaigoje 2019-04-29, 14:44 val. Neatmestina galimybė, kad sužalojimą tiriamasis galėjo patirti griūdamas ir viršutinės lūpos sritimi atsitrenkdamas į kietą buką daiktą ar paviršių, tačiau visumoje vertinant sužalojimo anatominę lokalizaciją - jis nėra būdingas griuvimui. (t. 2, b. l. 125)

44Iš 2019-06-19 M. L. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint M. L. kūną, matyti tatuiruotė ant dešinės kojos blauzdos srities ir pradedant virš kelio link šlaunies. (t. 2, b. l. 151-154)

45Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje, padarymo (viešosios tvarkos pažeidimas ( - ))

46Nukentėjusysis L. G. 2019-08-19 apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu nurodė, kad jam yra 15 metų. Viskas prasidėjo einant namo iš repeticijos. Prie jų privažiavo M. L. su sidabrine mašina. Jis ėjo kartu su sese ir pussesere. Jie privažiavo labai arti, beveik lietė kojas, M. L. pasakė „šok į vidų“. Nuėjo siauru keliuku tolyn. Jie žinojo, kur gyvena pusseserė ir kai grįžo, M. L. įvažiavo į kiemą. Kai jis išėjo į kiemą, V. pradėjo aiškinti, kad jam yra grasinęs, kad jį primuš. Bandė išsiaiškinti, kada taip sakė. Bet jis nieko nepaaiškino. M. L. nukreipė jo dėmesį ir tada V. J. trenkė iš galvos į krūtinę. Apsisuko ir norėjo eiti į vidų, tada pribėgo M. L. ir pradėjo tempti už megztinio. Sesė su pussesere pradėjo ginti. Su V. J. ir M. L. niekas nesieja. V. J. yra gatvėje sutikęs ir jis (V. J.) spjovė į jį. Sutiko M. L. ir V. J. pirmą kartą. Yra tik pora kartų matęs juos anksčiau. Kitiems asmenims apie V. J. nieko nekalbėjo. Jie yra tokie, kad bando prisikabinti radę silpnesnį. Įvykį matė sesė I. G. ir pusseserė G. G.. Po smūgio paėjo atgal, pradėjo lipti laiptais. Tada pribėgo M. L. ir pradėjo tempti už megztinio. Sesuo ir pusseserė bandė atitraukti. Įvykį filmavo nuo tada, kai pradėjo šnekėti ir gavo smūgį. Įvykį dar matė pusseserės tėtis ir statybininkas. Pusseserės tėtis sakė nesimušti. V. J. sudavė į krūtinę. Trenkė su galva vieną kartą. Važiavo pas gydytojus, nes juto skausmą ir policijos komisariate rekomendavo pasitikrinti. Įvykio metu buvo išsigandęs, išsigando, kad gali vėl atvažiuoti ir kažką padaryti. V. J. sakė, kad jį žadėjo sumušti, gal dėl to jį užsipuolė. M. L., kai traukė už megztinio kažką sakė, tačiau neprisimena. Kai M. užkalbino, tada V. J. ir trenkė. M. L. stovėdamas prie mašinos įžeidinėjo, sakė, kad jis šypsosi kaip „gaidys“. Po įvykio sesė su pussesere išsigando, verkė. Ant „kapoto“ M. L. sėdėjo gal 2-3 min. Visas įvykis truko apie 5 min. Nuo jo iki „kapoto“ įvykio metu M. buvo gal 3-4 metrų atstumu. Pusseserė stovėjo ant laiptų. Sesė vaikščiojo apie 2 m atstumu nuo M. L.. Pusseserė buvo apie 4-5 metrus. (t. 3, b. l. 12-14)

47Liudytoja V. S.-G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-05-06 atvyko adresu ( - ), pas vyro seserį pasiimti savo vaikų. Dukra I. G. pasakė, kad jai einant su nepilnamečiu broliu L. G. ir vyro sesers dukra G. G. Kupiškio m., buvusios ( - ) kieme, prie jų privažiavo vaikinai, kurie kabinėjosi, siūlė L. sėsti į jų automobilį. Nesėdus ir einant toliau, bandė su automobiliu privažiuoti. Už ( - ) gatvės link ( - ) gatvės eina takelis. Vaikams nuėjus iki vyro sesers namų, tie vaikinai atvažiavo prie kiemo, išlipę kabinėjosi prie sūnaus L. G., buvo suėmę ranka už veido, po to vienas vaikinas sūnui galva trenkė krūtinę, sūnus jautė skausmą krūtinėje, jam buvo sunkiau kvėpuoti, todėl vyks į Panevėžio Respublikinę ligoninę apžiūrai. Dalį įvykio dukra I. G. buvo nufilmavusi telefonu, rodė įrašus. (t. 3, b. l. 65-67)

48Liudytoja I. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su broliu L. G. ir pussesere G. G. lanko tautinius šokius. 2019-05-06, po 16.10 val., po užsiėmimų, visi kartu ėjo namo. Ėjo pro buvusios ( - ) kiemą, esantį tarp ( - ) gatvių. Einant kiemu, į kiemą atvažiavo pilkos spalvos automobilis „VW GOLF“, valstybiniu numeriu ( - ) brolis ėjo spartesniu žingsniu, nes įtarė, kad gali prie jo kabinėtis, dar pasakė, kad filmuotų. Iš minėto automobilio kažkuris vaikinas pradėjo broliui L. sakyti, kad šis sėstų į automobilį, nes nori pasikalbėti, apie ką, neaiškino. Brolis nieko nesakęs ėjo toliau, tai tie vaikinai pradėjo važiuoti vėl link brolio. Tuo metu brolis buvo įėjęs į ( - ) gatvę ir ėjo link esančio takelio tarp ( - ) gatvių. Automobiliui sustojus, vienas išlipo iš minėto automobilio, bet kadangi brolis buvo įėjęs į tą takelį, tai tas vaikinas vėl įsėdo į automobilį ir automobilis išvažiavo. Ėjo pas pusseserę G. G. į jos namus, ( - ). Ten laukia, kol mamai baigsis darbo diena ir tada kartu grįžta į namus. Įėjus į kiemą, prie kiemo atvažiavo minėtas automobilis, kuris sustojo, brolis iš karto įėjo į vidų. Pusseserė G. paprašė savo tėvo su tais vaikinais pasikalbėti. G. tėvas paklausė tų vaikinų, ko jie nori, šie atsakė, kad nori pasikalbėti su L. Tada G. tėvas pasakė, kad jie išliptų pasikalbėti. Tada tie du jaunuoliai išlipo, užrakino automobilį ir įėjo į kiemą. Jie norėjo eiti į vidų, bet jiems buvo pasakyta, kad į vidų negalima. Jie aiškino, kad nori pasikalbėti su vaikinu. Brolis išėjo į lauką, tada vienas iš tų jaunuolių, kurį žino kaip „V.“, pavardė J., pradėjo sakyti apie kažkokį „bazarą“, sakė, kad brolį vietoj „iškirs“, buvo suėmęs broliui už veido. G. tėvas pasakė, kad muštynių jokių nereikia ir vienu metu V. J. galva vieną kartą trenkė broliui L. į krūtinę. Po smūgio brolis ėjo į vidų, kitas jaunuolis, kaip vėliau iš pusseserės G. sužinojo, kad tai L., broliui jau atidarant duris, jam sugriebė už rankos ir bandė traukti atgal į kiemą. Tada ji su G. priėjo prie to vaikino, bandė ji atitraukti nuo brolio. Jam atsitraukus, su broliu įėjo į vidų. Kas vyko toliau kieme, nežino. Dėl šio įvykio labai išsigando, net kai tie jaunuoliai prie jų privažiavo dar buvusios urėdijos kieme, matė, kad jie nori konfliktuoti, net ir kieme nepasakė motyvų, dėl ko nori pasikalbėti, matėsi, kad V. J. nori pradėti konfliktą, sukelti muštynes. Kiek žino, brolis su jais net nebendrauja, su jais jokių reikalų neturi. Ji dėl šio įvykio yra išsigandusi, nežino, kaip jie toliau elgsis, netgi bijojo skambinti policijai, nes jie prie stadiono su automobiliu stovėjo, kažko laukė. Jai negrasino, kaip suprato, jie norėjo konfliktuoti su broliu, konflikto metu jie pasakė „traukitės mergos“. Dalį konflikto filmavo telefonu, vienas įrašas darytas Atgimimo gatvėje, kitas jau vykstant konfliktui kieme, kaip buvo suduotas smūgis broliui, įrašus galės pateikti. (t. 3, b. l. 70-73)

49Liudytojas S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-05-06 dirbo pas G. G. ( - ). Darbavosi prie namo, tvarkė pamatą, jau buvo po 16 val., kai išgirdo į kiemą įvažiuojantį automobilį. Matė, kad automobilis buvo baltos spalvos, jo nei modelio, nei valstybinių numerių negali pasakyti. Pagalvojo, kad atvyko kokie nors pažįstami, nekreipė visai dėmesio, toliau dirbo. Automobilis įvažiavo į kiemą, nuo automobilio dirbo ne daugiau kaip 5 metrų atstumu. Gręžė su grąžtu, išgirdo kalbančius du vaikinus, kurie atvažiavo su automobiliu. Taip pat, kieme stovėjo dvi panelės ir jaunuolis. Kaip kieme atsirado panelės ir jaunuolis, nepastebėjo. Girdėjo, iš kalbų suprato, kad jie tarpusavyje ginčijasi. Matė, kaip du vaikinai išlipo iš automobilio, prie priekinių vairuotojo durelių stovėjo aukštesnis vaikinas, todėl mano, kad jis ir vairavo, o kitas vaikinas, jis buvo gerokai mažesnis už jį, jis stovėjo priekyje automobilio. Jie abu kažką žodžiu šūkavo, garsiai kalbėjo, sakydami vienam berniukui, girdėjo, kaip sakė, kad jie vis tiek jį pasigaus. Po to, spėjo pamatyti, kaip tas mažesnis vaikinas, jis ir buvo netoli to vaikino, staiga smarkiai lenkėsi į priekį ir spėjo pamatyti, kaip su galva tam jaunuoliui pataikė į krūtinę. Ar tas vaikinas nugriuvo ar ką, nepastebėjo, nes buvo už namo kampo. Tada namo šeimininkas pradėjo sakyti, kad jie baigtų, nusiramintų ir juos išskyrė. Tada tie vaikinai dar pradėjo tam vaikinui sakyti, kad vis tiek jį pasigaus ir sėdo į automobilį ir išvažiavo. Tas didesnis vaikinas, kad būtų, ką daręs nematė, tik girdėjo, kaip jis žodžiu gąsdino tą vaikiną. Buvo labiau agresyvus tas mažesnis vaikinukas, jis sakė grasinančius žodžius sakydamas, kad jis nepereis per miestą ir panašiai. O tas vaikinukas net negirdėjo ar jis ką nors atsakė. Gali patvirtinti, kad kieme buvo nuo tų vaikinų šūksnių ir balsų didelis garsas, nes išgirdo net dirbdamas su elektriniu grąžtu. Tikrai buvo šokiruotas ir pasipiktinęs tų jaunuolių elgesiu, nors jie atvažiavo ne į jo kiemą, tačiau įvažiavę į kiemą jie šūkavo ir gąsdino, taip pat trenkė galva vaikinui į krūtinės sritį. Kas po to buvo nežino ir negali pasakyti. Kai tas vaikinas sudavė smūgį su galva kitam vaikinui, kieme buvo ir namo šeimininkas G. G.. Jis ir liepė ramintis tiems vaikinams. Taip išorinių bruožų neįsidėmėjo vaikinų, tačiau jie buvo labai skirtingi, vienas aukštas, kitas, kuris sudavė smūgį, gerokai už jį žemesnis ir tvirtesnio sudėjimo. (t. 3, b. l. 76-79)

50Liudytojas G. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-05-06 buvo savo namų kieme, ( - ), darbavosi kieme, buvo dar darbininkas S.. Apie 16.00 val. grįžo į namus L. G., nepraėjus nei minutei, jam iš paskos grįžo L. G. sesuo I. G. ir jo dukra G. G.. Nepraėjo minutė ir į kiemą dideliu greičiu įsuko automobilis. Matė, kad tai automobilis „VW Golf“, pilkos spalvos, iš numerių įsidėmėjo skaičius „344“. Automobilyje sėdėjo du vaikinai, jie sustojo visai netoli jo. Pagalvojo, kad tai vaikų draugai. Iš pradžių iš automobilio jie nelipo. Kažkuri iš mergaičių, atrodo, kad G. pasakė, kad tie vaikinai juos persekioja. Tada priėjo prie jų, norėjo pasiteirauti, ko reikia. Tie vaikinai kažkaip pasiteiravo, kad kur tas vaikinas, jie vardu tikrai nešaukė L. Tada, nieko blogo negalvodamas, mergaitėms pasakė, kad pakviestų L. L. išėjo į kiemą, jis irgi buvo kieme. Tada abu jaunuoliai išlipo iš automobilio ir tas mažesnis jaunuolis pradėjo su L. aršiai bendrauti, sakydamas, ką tu sakei, kad jį „iškirsi“, dabar pats nori, gausi. L. ramiai jam atsakė, kad jis nieko nesakė, o tada tas vaikinas šaukdamas, rėkaudamas ėjo link L. Priėjęs prie L., staiga su galva trenkė jam ir pataikė į krūtinės sritį. Kadangi jis už L. mažesnis, tai ir pataikė į krūtinės sritį. Tada L. traukėsi nuo to vaikino, ėjo į namo vidų, nes stovėjo netoli laiptų, lipo aukštyn. Kieme ant laiptų stovėjo mergaitės. Tada abu vaikinai pradėjo tampyti L. už rankos už drabužių. Tada mergaitės pradėjo L. tempti į savo pusę. Tada jis (G. G.) pribėgo ir tam aukštesniam vaikinui pradėjo sakyti, ką jūs darote. Tada jie šūkaudami, sakydami, kad vis tiek pasigaus mieste ir jam bus liūdna, atsitraukė. Po to vaikinai sėdo į automobilį, dar mestelėjo repliką, kad galite kreiptis į pareigūnus, sėdo į automobilį ir išvažiavo. Kai tie vaikinai išvažiavo, vaikams buvo labai didelis šokas. Buvo išsigandusios abi mergaitės ir L. Mergaitės pradėjo verkti. Tą vakarą namuose buvo šventė, tačiau L. tikrai buvo labai nusiminęs, jam ir skaudėjo krūtinė, gal buvo ir psichologiškai sutrikęs, jis tik sėdėjo prie stalo, nieko nevalgė, buvo labai nusiminęs. Tą patį vakarą jo tėvai nuvežė į Panevėžio ligoninę. Jis pats tikrai labai pasipiktinęs abiejų jaunuolių elgesiu. Įvažiavo į namų kiemą, šūkavo, gąsdino, sudavė smūgius giminaičiui. Po to, vaikai pasakojo, kad jau grįžtant iš mokyklos tie patys vaikinai juos kaip ir persekiojo su automobiliu. Norėtų, kad abu jaunuoliai būtų nubausti įstatymo nustatyta tvarka. Negali taip būti, kad vaikai nebūtų saugūs net savo namų kieme, taip pat kieme būnant daugiau žmonių, juk jis buvo, darbininkas, mergaitės, jie garsiai šūkavo, gąsdino, kad sužalos. Po to mergaitės pasakė, kad jos nufilmavo viską. (t. 3, b. l. 82-85)

51Liudytoja G. G. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu parodė, kad 2019-05-06 su I. ir L. ėjo iš repeticijos. Juos pasivijo mašina. Pilkas golfas. Jie sustojo. M. ir V. pradėjo šūkauti „ko raunas“. Automobilį vairavo M. Nekreipė dėmesio, ėjo. Bet po to automobilis dideliu greičiu įvažiavo į jų kiemą. Matė, kai jie įlėkė į kiemą ir pasistatė automobilį. Visi stovėjo lauke. Tėtis priėjo prie jų automobilio, paklausė, kas būsit, ko atvažiavot. Jie sakė, kad nori pasikalbėti su L. L. jau buvo viduje. Tėtis pasakė pašaukti L. Tada ji pakvietė L. Kai L. išėjo, tada jie pradėjo kalbėtis. V. stovėjo priešais L. M. stovėjo šalia mašinos. Tėtis stovėjo šalia M. ir V. I. filmavo. Jis stovėjo visą laiką ant laiptų. V. pradėjo L. sakyti „ką čia kalbi, atsakyk už „bazarą“, iškirsiu iš vienos bankės, atsiimk žodžius“ ir pan. L. jo pasiteiravo „pasakyk, ką konkrečiai sakė, V. sakė „ką tu čia gaidy raganėji?“. V. paėmė L. už žandų ir pradėjo pulti. M. jam iš pašonės sakė „duok jam, kirsk“, vis ragino V.. Tėtis pradėjo raminti. Jie vis tiek kartojo savo. Po to V. dėjo iš galvos į krūtinę L. L. atšoko. Tėtis pradėjo skirti, L. užbėgo laiptais. Ji stovėjo ant laiptų, Ieva išsigandusi nebefilmavo. M. priėjo prie L. ir bandė tempti. Ji bandė jo ranką atitraukti. Sakė, kad pasiskųs policijai. Jie sakė, kad jiems neįdomu ir visu greičiu išvažiavo. Vėliau atėjo I. draugas ir sakė, kad jų mašina dar ilgai stovėjo prie stadiono. Tada labai bijojo ir dabar bijo ( - ) vaikščioti. Kas sieja L. su M. ir V. nežino, nežino iš kur žino, kur ji gyvena. Visas įvykis truko 10-15 min. Kieme buvo gal apie 3 min. Po įvykio gegužės mėn. matė V. ( - ), jis nieko nedarydavo, M. L. irgi po įvykio matė. Nei M. L., nei kiti asmenys kontaktuoti nebandė. (t. 3, b. l. 59-62)

52Iš 2019-05-06 V. S.-G. protokolo-pareiškimo matyti, kad 2019-05-06 ( - ) jos sūnui L. G. buvo sukeltas fizinis skausmas. (t. 1, b. l. 11-13).

53Iš 2019-05-06 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ). (t. 2, b. l. 164-168)

54Iš 2019-05-09 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad V. S.-G. pateikė filmuotą vaizdo įrašus, įrašytus į CD. (t. 3, b. l. 86-87)

55Iš 2019-06-05 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas V. S.-G. pateiktas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota kaip žemesnis įvykyje dalyvaujantis vaikinas (V. J.) suspaudžia aukštesnio vaikino (nukentėjusiojo L. G.) smakrą ir žandikaulį ir pastūmė jį atitraukdamas savo ranką. Netrukus V. J. trenkė L. G. į krūtinę su savo galva. (t. 3, b. l. 88-90). Šios dvi vaizdo įrašo apžiūros sujungtos į vieną ir surašytas vientisas bendras apžiūros protokolas su jame užfiksuotomis vaizdo ir garso įraše nustatytomis aplinkybėmis. (t. 3, b. l. 64-96) Iš 2019-06-20 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad prieš tai minėtas vaizdo įrašas papildomai apžiūrėtas ir jame girdisi raginimas V. J. „išjungti“ L. G.. (t. 3, b. l. 91-93)

56Iš 2019-06-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad objektyvių duomenų apie L. G. 2019-05-06 įvykio metu patirtą sužalojimą nėra, todėl sutrikdymo mastas nenustatomas. (t. 3, b. l. 112)

57Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados, bausmės skyrimas

58Pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo ar susargdino žmogų. Kaltinamasis M. L. yra kaltinamas padaręs šį nusikaltimą ir savo kaltę pripažįsta. Be paties M. L. parodymų, jo kaltę patvirtina nukentėjusiojo D. B., liudytojų J. G. ir G. T. parodymai, specialisto išvadoje, asmens parodymų patikrinimo vietoje protokoluose, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokoluose užfiksuoti duomenys bei kituose anksčiau išvadintuose dokumentuose užfiksuoti duomenys. Šie išvardinti įrodymai patvirtina, kad M. L. veikdamas iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį D. B..

59Pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Minėtas nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas supranta, kad viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, numato, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, ir šių padarinių nori.

60Kaltinamasis M. L. yra kaltinamas dviejų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnį, padarymu. Kaltinamasis M. L. savo kaltę dėl abiejų veikų padarymo pripažįsta. M. L. pripažįsta, kad pažeidė viešąją tvarką Kupiškio mieste parduotuvėje ( - ). Be M. L. teisme duotų parodymų, jo kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo parduotuvėje ( - ) patvirtina nukentėjusiojo M. B. parodymai, liudytojų D. A., J. A., D. B., L. S., V. P. parodymai, specialisto išvadoje, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokoluose užfiksuoti duomenys bei kituose anksčiau išvadintuose dokumentuose užfiksuoti duomenys. Šie duomenys patvirtina, kad M. L. pažeidė viešąją tvarką parduotuvėje ( - ) ir nukentėjusiajam M. B. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

61M. L. ir V. J. yra kaltinami bendrininkų grupe padarę viešosios tvarkos pažeidimą, adresu ( - ), o M. L. veiksmai kaltinamajame akte yra papildomai kvalifikuoti su nuoroda į bendrininkų rūšį (kurstytojas). Abu kaltinamieji teisme pilnai pripažino jiems pareikštą kaltinimą. Be jų duotų parodymų, M. L. ir V. J. kaltė yra įrodyta nukentėjusiojo L. G. parodymais, liudytojų I. G., G. G., G. G., S. P., V. S.-G. parodymais, apžiūrų, savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuotais duomenimis bei kituose anksčiau išvadintuose dokumentuose užfiksuotais duomenimis. Taip pat, teismas konstatuoja, kad M. L. veiksmai kaltinamajame akte yra pagrįstai kvalifikuoti su nuoroda į bendrininkų rūšį – kurstytojas (Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalis). Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad M. L. savo pasisakymais įvykio vietoje aktyviai ragino V. J. daryti rūšiniais požymiais apibūdintą nusikalstamą veiką, t. y., viešoje vietoje suduoti smūgius nukentėjusiajam kitų asmenų akivaizdoje. Taigi, tokie M. L. veiksmai yra pavojingi bei atitinka baudžiamajame įstatyme numatytus ir uždraustus veiksmus, kurie yra inkriminuojami šios rūšies bendrininkui.

62V. J. ir M. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustato atsakomybę lengvinančią aplinkybę tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-38/2009, 2K-174/2009, 2K-7-287/2009 ir kt.). Taigi šiuo atveju baudžiamasis įstatymas reikalauja atlyginti ar pašalinti visą žalą. Kita vertus, Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 2 dalies nuostatos nedraudžia teismui priklausomai nuo bylos aplinkybių pripažinti atsakomybę lengvinančia aplinkybę ir tais atvejais, kai kaltininkas atlygina ar pašalina tik dalį padarytos žalos. Tuomet atlygintinos žalos dydis turi būti pakankamai didelis, sudaryti pagrįstas prielaidas tikėtis neuždelsto likusios žalos dalies atlyginimo, o kaltininko pastangos atlyginti likusią padarytos žalos dalį – nuoširdžios ir pan. (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2007, 2K-437/2007 ir kt.). Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis M. L. iki teismo posėdžio atlygino žalą nukentėjusiems D. B. ir M. B., o teisminio nagrinėjimo metu kartu su V. J. sumokėjo nukentėjusiojo L. G. atstovei pagal įstatymą 200 Eur neturtinei žalai atlyginti. Teismas, įvertinęs, kad abu kaltinamieji yra jauno amžiaus ir nedirbantys, sprendžia, jog žalos atlyginimas tokia apimtimi yra reikšmingas žingsnis pripažįstant savo ankstesnius netinkamus veiksmus ir imantis priemonių pašalinti sukeltas pasekmes, kas yra pagrindas šią aplinkybę pripažinti kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

63V. J. ir M. L. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad jie nusikalstamą veiką (viešosios tvarkos pažeidimas Lauko g. 44, Kupiškyje) padarė bendrininkų grupėje (Lietuvos Respublikos BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

64Skirdamas V. J. bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą viešajai tvarkai, iki nusikalstamos veikos, už kurios padarymą yra teisiamas šiuo nuosprendžiu nėra teistas (t. 3, b. l. 156-158), neturi galiojančių administracinių nuobaudų (t. 3, 153-154), nedirba (t. 3, b. l. 155), yra jauno amžiaus, kaltinamojo teigimu mokosi Kupiškio verslo ir technologijų mokykloje.

65Skirdamas M. L. bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimas viešajai tvarkai bei vieną apysunkį nusikaltimą žmogaus sveikatai, iki nusikalstamų veikų, už kurių padarymą yra teisiamas šiuo nuosprendžiu nebuvo teistas (t. 4, b. l. 23-25), tačiau už vieną padarytų veikų (D. B. sveikatos sutrikdymas) yra teisiamas, kadangi jam Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnyje numatytu pagrindu nutrauktas ikiteisminis tyrimas (t. 4, b. l. 16-21) buvo atnaujintas. Skirdamas bausmę, teismas įvertina ir tai, kad M. L. nuo 2018 metų keturis kartus buvo baustas administracine tvarka už KET pažeidimus ir du kartus už nusižengimus viešajai tvarkai (t. 4, b. l. 3-11), yra jauno amžiaus, kaltinamojo teigimu yra registruotas Užimtumo tarnyboje.

66Kaltinamasis V. J. yra pirmą kartą teisiamas asmuo, todėl teismas įvertinęs visas bylos aplinkybes sprendžia, kad Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio sankcijose numatyta laisvės apribojimo bausmė yra pakankama bausmės tikslams pasiekti. V. J. yra skirtina laisvės apribojimo bausmė savo dydžiu, kiek mažesnė, nei galimas skirti šios bausmės rūšies vidurkis (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 2 dalis), paskiriant tam tikrus įpareigojimus, kurie bausmės vykdymo laikotarpiu teigiamai veiktų šį asmenį. Teismas sprendžia, jog yra tikslinga V. J. įpareigoti tęsti mokslą, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje bei per 4 mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 6 dalies 3 ir 5 punktas).

67Kaltinamasis M. L. irgi yra pirmą kartą teisiamas asmuo, tačiau yra kaltinamas trijų nusikalstamų veikų padarymą. Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio sankcijoje už šio nusikaltimo padarymą yra numatytos alternatyvios viešųjų darbų, baudos, laisvės apribojimo, arešto ir laisvės atėmimo iki 2 metų bausmės. Savo nuoštu už Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyto nusikaltimo padarymą įstatymas numato tik vienintelę bausmę – laisvės atėmimą iki 5 metų. Šioje byloje teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas M. L. skirti švelnesnę bausmę už Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyto nusikaltimo padarymą, remiantis Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalimi. Taigi, nors M. L. ir yra pirmą kartą teisiamas asmuo, už Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyto nusikaltimo padarymą jam turi būti skiriama laisvės atėmimo bausmė. Teismas sprendžia, jog laisvės atėmimo bausmės dydis, už minėtą veiką, turi būti parenkamas žymiai mažesnis, nei šios bausmės vidurkis pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto sankciją. Už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje, padarymą M. L. yra skirtinos laisvės apribojimo bausmės savo dydžiu, kiek mažesnės, nei galimas skirti šios bausmės rūšies vidurkis. M. L. paskirtos bausmės bendrintinos dalinio sudėjimo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 65 straipsniu. Įvertus nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes bei patį kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, prie griežčiausios bausmės pridedant ne didesnes, nei vieno trečdalio švelnesnių bausmių dalis, M. L. tokiu būdu skiriama galutinė subendrinta bausmė.

68Būtent tokios rūšies ir dydžio bausmės paskirtos kaltinamiesiems, atsižvelgus į aukščiau paminėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, teismo požiūriu, padės pasiekti Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus, bus adekvačios bei neprieštaraujančios proporcingumo bei teisingumo principams.

69Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1 dalimi, baudžiamąją bylą išnagrinėjus sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka kaltinamiesiems skiriamos bausmės mažintinos vienu trečdaliu.

70Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

71M. L. atitinka formalias Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnyje nustatytas sąlygas. Kaltinamasis padarė du nesunkius tyčinius ir vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą, šiuo nuosprendžiu jam yra skiriama subendrinta laisvės atėmimo bausmė. M. L. yra jauno amžiaus ir pakankamai tvirtus socialinius ryšius turintis asmuo, kuris nėra tiek pavojingas, kad jį vienareikšmiškai reiktų izoliuoti nuo visuomenės. Čia būtina pažymėti ir tai, kad kaltinamasis iš dalies yra atlyginęs savo nusikaltimais padarytą žalą. Teismas apsvarstęs galimybę taikyti M. L. Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio nuostatas ir atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas šias nuostatas taikyti, ir M. L. taikyti bausmės vykdymo atidėjimą nustatant tam tikras pareigas, kurios padės pasiekti bausmės tikslus be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Teismo nuomone, M. L. atidėjus bausmės vykdymą yra tikslinga skirti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnyje numatytus įpareigojimus: bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei per 1 (vieną) mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ir tai daryti visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį (Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 2 dalies 5 ir 8 punktai, 75 straipsnio 4 dalis).

72Pažymėtina, kad prokuroras baigiamųjų kalbų metu prašė teismo uždrausti kaltinamiesiems bendrauti tarpusavyje (V. J. taikyti draudimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 5 dalies 2 punkte, o M. L. pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 2 dalies 9 punkte). Teismas sprendžia, jog tokio draudimo (pareigos) nustatymas būtų perteklinė priemonė bausmės tikslams pasiekti, kadangi kaltinamieji bendrininkų grupe padarė tik vieną veiką. Abu kaltinamieji yra panašaus amžiaus ir brandumo asmenys, todėl teismui nėra jokio pagrindo manyti, kad kažkuris iš kaltinamųjų gali daryti kitam kaltinamajam akivaizdžią neigiamą įtaką, ar jų tolesnis bendravimas galėtų nulemti naujų nusikalstamų veikų padarymą bendrininkų grupe. Taip pat, prokuroras baigiamųjų kalbų metu prašė teismo kaltinamajam M. L. skirti Lietuvos Respublikos BK 70 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus. Kaltinamojo gynėjas savo ruoštu nurodė, kad jo nuomone, M. L. turėtų dirbti normalų darbą ir iš gautų lėšų atlyginti padarytą žalą. Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, sprendžia, jog M. L. atidėjus bausmės vykdymą ir įpareigojus per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos įsidarbinti ir dirbti visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį, bausmės tikslai M. L. bus pasiekti ir be Lietuvos Respublikos BK 70 straipsnyje numatytos baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo, juolab, kad prokuroras teisiamojo posėdžio metu nesiaiškino, ar M. L. sutinka dirbti nemokamus darbus (Lietuvos Respublikos BK 70 straipsnio 2 dalis).

73Civilinis ieškinys ir kiti klausimai

74Pagal Lietuvos Respublikos BPK kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (Lietuvos Respublikos BPK 44 straipsnio 10 dalis). Vienas šios teisės realizavimo būdų yra civilinio ieškinio pareiškimas įtariamajam, kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims baudžiamajame procese (Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnis). Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 1 dalis).

75Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis L. G., atstovaujamas atstovės pagal įstatymą V. S.-G., kaltinamiesiems M. L. ir V. J. pareiškė civilinį ieškinį dėl 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo (t. 4, b. l. 58) ir ikiteisminio tyrimo pareigūno 2019-09-02 nutarimu buvo pripažintas civiliniu ieškovu. (t. 4, b. l. 61) Ieškinyje nurodoma, kad nepilnamečiui L. G. 2019-05-06 įvykio metu buvo sukeltas baimės jausmas, jis viešai patyrė didelį pažeminimą. Po šio nusikaltimo L. G. pergyveno, iki šiol jaučiasi nesaugus vaikščiodamas lauke, dėl patirto krūtinės sumušimo kelias dienas jautė fizinį skausmą. Ieškinyje taip pat prašoma priteisti iš kaltinamųjų 150 Eur proceso išlaidų, kurias sudaro advokato teisinės pagalbos išlaidos rengiant civilinį ieškinį. (t. 4, b. l. 60) Kaltinamieji prieš teisiamąjį posėdį nukentėjusiojo atstovei pagal įstatymą perdavė 200 Eur neturtinei žalai atlyginti. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamieji pareiškė, kad sutinka su civiliu ieškiniu ir žalą pasižadėjo atlyginti, o nukentėjusiojo atstovė pagal įstatymą pareiškė, kad civilinį ieškinį mažina 200 Eur suma.

76Teismas, įvertinęs, kad kaltinamieji yra jauno amžiaus ir darbingi asmenys sprendžia, kad jiems dėl žalos atlyginimo neatsiras nepriimtinų ir sunkių pasekmių bei atsižvelgdamas į šioje byloje nustatytas aplinkybes, formuojamą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, kaltinamųjų bei nukentėjusiojo interesų pusiausvyrą, taip pat, į kitus neturtinės žalos įvertinimo kriterijus, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, kad civilinis ieškinys yra tenkintinas visiškai. L. G. iš kaltinamųjų M. L. ir V. J. solidariai priteistina 1000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Į šią sumą įskaitoma 200 Eur, kuriuos kaltinamieji jau davė nukentėjusiojo atstovei pagal įstatymą, kaip žalos atlyginimą. Taigi, iš kaltinamųjų solidariai priteistina nukentėjusiajam 800 Eur dydžio neturtinė žala. Lietuvos Respublikos BPK 106 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, įvertinęs, kad prašomos priteisti civilinio ieškinio rengimo išlaidos nėra per didelės, prašymą dėl išlaidų priteisimo tenkina pilnai. Iš M. L. ir V. J. priteistina po 75 Eur nukentėjusio patirtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

77Panevėžio teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 15,26 Eur civilinį ieškinį už L. G. suteiktas gydymo paslaugas. (t. 3, b. l. 117-118) Šios išlaidos atsirado dėl kaltinamųjų M. L. ir V. J. padarytos nusikalstamos veikos, jos pagrįstos pridedamais įrodymais, todėl šis civilinis ieškinys tenkintinas visiškai – minėtos nukentėjusiojo gydymo išlaidos solidariai priteistinos iš kaltinamųjų.

78Ikiteisminio tyrimo metu apklausiant nepilnametį liudytoją G. G. buvo pakviestas ir dalyvavo psichologas, kuris į apklausą Panevėžio AVPK Kupiškio r. PK atvyko iš kitos gyvenamosios vietovės savo nuosavu transportu. Panevėžio AVPK už psichologo paslaugas pagal išrašytą sąskaitą – faktūrą 2019-06-07 mokėjimo pavedimu apmokėjo 70,37 Eur. (t. 3, b. l. 131-140) Prokuroras kaltinamajame akte šias išlaidas priskyrė prie baudžiamojo proceso išlaidų. Lietuvos Respublikos BPK 105 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui, ir išlaidas, patirtas atliekant nepilnamečio įtariamojo ar nepilnamečio kaltinamojo individualių vertinimą. Teismas, įvertinęs, kad psichologo išlaidos susidarė dėl to, kad Lietuvos Respublikos BPK 186 straipsnio 3 dalies pagrindu, apklausiant nepilnametį liudytoją, privalėjo būti kviečiamas psichologas, Panevėžio AVPK sumokėtus 70,37 Eur nutaria pripažinti proceso išlaidomis ir išieškoti iš kaltinamųjų lygiomis dalimis.

79Ikiteisminio tyrimo metu M. L. ir V. J. buvo paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti bei dokumentų paėmimas. Iš V. J. buvo paimtas piliečio pasas ir asmens tapatybės kortelė, o iš M. L. paimta asmens tapatybės kortelė. Kaltinamųjų asmens dokumentai yra sudėti į vokus ir saugomi prie bylos medžiagos (tomas 4). Šios kardomosios priemonės paliktinos galioti iki bausmės vykdymo pradžios, o pradėjus vykdyti bausmę panaikintinos.

80Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - kompaktiniai diskai su vaizdo įrašais, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti kartu su bylos medžiaga (Lietuvos Respublikos BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

81Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301-305, 307 straipsniais,

Nutarė

82V. J., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje ir paskirti jam laisvės apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių, bausmės vykdymo laikotarpiu įpareigojant tęsti mokslą, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje bei per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

83Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. J. paskirti galutinę bausmę - laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, bausmės vykdymo laikotarpiu įpareigojant tęsti mokslą, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje bei per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

84M. L., a. k. ( - ) pripažinti kaltu:

85-

86padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir paskirti jam laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams;

87-

88padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje (viešosios tvarkos pažeidimas Kupiškio mieste, parduotuvėje „Aibė“) ir paskirti jam laisvės apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių;

89-

90padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalyje ir 284 straipsnyje (viešosios tvarkos pažeidimas Lauko g. 44, Kupiškyje) ir paskirti jam laisvės apribojimą 10 (dešimčiai) mėnesių.

91Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes iš dalies sudėti ir M. L. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams ir 3 (trims) mėnesiams.

92Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir M. L. paskirti galutinę bausmę - laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

93Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, M. L. paskirtos vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant jį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bei per 1 (vieną) mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ir tai daryti visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį.

94V. J. ir M. L. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios, o pradėjus vykdyti bausmes – panaikinti.

95L. G. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai. Iš V. J., a. k. ( - ) ir M. L., a. k. ( - ) solidariai priteisti L. G., a. k. ( - ) 800 Eur (aštuonis šimtus eurų) neturtinei žalai atlyginti.

96Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Iš V. J., a. k. ( - ) ir M. L., a. k. ( - ) solidariai priteisti Panevėžio teritorinei ligonių kasai, į. k. 188784179, 15,26 Eur (penkiolika eurų ir 26 ct) turtinei žalai atlyginti.

97L. G., a. k. ( - ) iš V. J., a. k. ( - ) priteisti 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) advokato paslaugoms apmokėti.

98L. G., a. k. ( - ) iš M. L., a. k. ( - ) priteisti 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) advokato paslaugoms apmokėti.

99Iš V. J., a. k. ( - ) priteisti 35,18 Eur (trisdešimt penkis eurus ir 18 ct) Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įstaigos kodas 291008610, atsiskaitomoji sąskaita LT 35 7044 0600 0782 8726, esanti AB SEB banke) už psichologo dalyvavimą ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-18773-19.

100Iš M. L., a. k. ( - ) priteisti 35,18 Eur (trisdešimt penkis eurus ir 18 ct) Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įstaigos kodas 291008610, atsiskaitomoji sąskaita LT 35 7044 0600 0782 8726, esanti AB SEB banke) už psichologo dalyvavimą ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-18773-19.

101Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - kompaktinius diskus su vaizdo įrašais, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti kartu su bylos medžiaga.

102Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. V. J. 2019 m. gegužės 6 d. apie 16.20 val. viešojoje vietoje, gyvenamo namo... 4. Šiais savo veiksmais V. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 5. M. L. 2018 metų gegužės 20 d., apie 02 val., ( - ), ties įvažiavimu į... 6. Šiais savo veiksmais M. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 7. Be to, M. L. 2019 m. balandžio 29 d., apie 12.00 val., parduotuvėje... 8. Šiais savo veiksmais M. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 9. Be to, M. L. 2019 m. gegužės 6 d., apie 16.20 val. viešojoje vietoje,... 10. Šiais savo veiksmais M. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 11. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. J. parodė, kad jam pareikštą... 12. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. L. parodė, kad jam pareikštą... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 14. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2... 15. Nukentėjusysis D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-20 apie... 16. Liudytojas J. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-20 apie... 17. Liudytoja G. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-05-20 apie... 18. Liudytojas V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo gyvenamoji vieta yra... 19. Iš 2018-05-22 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 20. Iš 2018-05-21 D. B. 2018-05-21 protokolo-pareiškimo matyti, kad nurodomos... 21. Iš 2018-06-06 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 22. Iš 2019-07-19 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 23. Iš 2019-07-17 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad liudytoja G.... 24. Iš 2018-05-21 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 25. Iš 2018-05-21 asmens ambulatorinio gydymo statistinės kortelės matyti, kad... 26. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto... 27. Iš 2018-07-16 Panevėžio teritorinės ligonių kasos rašto matyti, kad... 28. Iš 2018 m. liepos mėn. Panevėžio teritorinės ligonių kasos pranešimo... 29. Iš 2018-08-02 įtariamojo ir nukentėjusiojo susitaikymo protokolo matyti, kad... 30. Iš 2018-08-09 Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės... 31. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje,... 32. Nukentėjusysis M. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-04-29,... 33. Liudytoja J. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-04-29 (buvo... 34. Liudytoja D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba UAB ( - )... 35. Liudytojas D. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-04-29, apie 12.10... 36. Liudytojas L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dienos tiksliai... 37. Liudytojas V. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tiksliai dienos ir... 38. Iš 2019-04-30 M. B. protokolo-pareiškimo matyti, kad nurodomos 2019-04-29... 39. Iš 2019-04-30 asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint M. B.... 40. Iš 2019-06-07 asmens parodymo pagal nuotrauką protokolo matyti, kad... 41. Iš 2019-07-15 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas Bendrojo... 42. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto... 43. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto... 44. Iš 2019-06-19 M. L. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint M. L. kūną,... 45. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje,... 46. Nukentėjusysis L. G. 2019-08-19 apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją... 47. Liudytoja V. S.-G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-05-06 atvyko... 48. Liudytoja I. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su broliu L. G. ir... 49. Liudytojas S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-05-06 dirbo pas G.... 50. Liudytojas G. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-05-06 buvo savo... 51. Liudytoja G. G. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu parodė, kad... 52. Iš 2019-05-06 V. S.-G. protokolo-pareiškimo matyti, kad 2019-05-06 ( - ) jos... 53. Iš 2019-05-06 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta... 54. Iš 2019-05-09 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 55. Iš 2019-06-05 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas V. S.-G.... 56. Iš 2019-06-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvados Nr.... 57. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados, bausmės skyrimas... 58. Pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas... 59. Pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnį atsako tas, kas viešoje vietoje... 60. Kaltinamasis M. L. yra kaltinamas dviejų veikų, numatytų Lietuvos... 61. M. L. ir V. J. yra kaltinami bendrininkų grupe padarę viešosios tvarkos... 62. V. J. ir M. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jie... 63. V. J. ir M. L. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad jie nusikalstamą veiką... 64. Skirdamas V. J. bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė... 65. Skirdamas M. L. bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė... 66. Kaltinamasis V. J. yra pirmą kartą teisiamas asmuo, todėl teismas... 67. Kaltinamasis M. L. irgi yra pirmą kartą teisiamas asmuo, tačiau yra... 68. Būtent tokios rūšies ir dydžio bausmės paskirtos kaltinamiesiems,... 69. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1 dalimi, baudžiamąją... 70. Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos BK 75... 71. M. L. atitinka formalias Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnyje nustatytas... 72. Pažymėtina, kad prokuroras baigiamųjų kalbų metu prašė teismo uždrausti... 73. Civilinis ieškinys ir kiti klausimai... 74. Pagal Lietuvos Respublikos BPK kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju,... 75. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis L. G., atstovaujamas atstovės pagal... 76. Teismas, įvertinęs, kad kaltinamieji yra jauno amžiaus ir darbingi asmenys... 77. Panevėžio teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 15,26... 78. Ikiteisminio tyrimo metu apklausiant nepilnametį liudytoją G. G. buvo... 79. Ikiteisminio tyrimo metu M. L. ir V. J. buvo paskirtos kardomosios priemonės... 80. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 81. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301-305, 307... 82. V. J., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 83. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę... 84. M. L., a. k. ( - ) pripažinti kaltu:... 85. -... 86. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2... 87. -... 88. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje... 89. -... 90. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalyje... 91. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, šiuo... 92. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę... 93. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8... 94. V. J. ir M. L. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 95. L. G. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti... 96. Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 97. L. G., a. k. ( - ) iš V. J., a. k. ( - ) priteisti 75 Eur (septyniasdešimt... 98. L. G., a. k. ( - ) iš M. L., a. k. ( - ) priteisti 75 Eur (septyniasdešimt... 99. Iš V. J., a. k. ( - ) priteisti 35,18 Eur (trisdešimt penkis eurus ir 18 ct)... 100. Iš M. L., a. k. ( - ) priteisti 35,18 Eur (trisdešimt penkis eurus ir 18 ct)... 101. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 102. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...