Byla 2K-437/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gintaro Godos, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant E. Jasionienei, dalyvaujant prokurorui D. Čaplikui, gynėjui R. Janušytei, nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam A. S.,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiosios E. G. atstovės pagal įstatymą J. G. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 26 d. nuosprendžio.

3Visagino miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 24 d. nuosprendžiu A. S. buvo nuteistas pagal BK 281 straipsnio 1 dalį 30 MGL (3750 Lt) dydžio bauda.

4Priteista iš A. S. 5773,60 Lt neturtinės žalos ir 500 Lt advokato atstovavimo išlaidų nukentėjusiajai ir civilinei iškovei E. G.

5Priteista iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. G. 1624,67 Lt turtinei ir 1726,40 Lt neturtinei žalai atlyginti.

6Ieškovės J. G. ieškinys atmestas.

7Priteista iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškovui Valstybinei ligonių kasai 653,60 Lt turėtoms E. G. gydymo išlaidoms atlyginti.

8Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 26 d. nuosprendžiu nuteistojo A. S., civilinės ieškovės J. G. ir nukentėjusiosios E. G. atstovės pagal įstatymą J. G. apeliaciniai skundai iš dalies patenkinti. Panaikintas Visagino miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 24 d. nuosprendis. A. S. vadovaujantis BK 39 straipsniu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 281 straipsnio 1 dalį atleistas esant jo atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms ir baudžiamoji byla nutraukta.

9Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu A. S. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 5 MGL (625 Lt) dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, šią įmoką sumokant per trijų mėnesių terminą.

10Civilinių ieškovių J. G. ir E. G. bei Valstybinės ligonių kasos civiliniai ieškiniai A. S. ir UAB DK “PZU Lietuva” palikti nenagrinėti.

11Priteista iš A. S. 100 Lt civilinės ieškovės J. G. advokato atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme ir 600 Lt civilinės ieškovės E. G. advokato atstovavimo išlaidoms pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

12Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio nukentėjusiosios E. G. atstovės pagal įstatymą J. G. kasacinio skundo netenkinti, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

13A. S. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tai, kad 2005 m. rugsėjo 13 d., apie 17. 30 val., Visagine, vairuodamas jam priklausantį automobilį „Renault Laguna“, ir artėdamas prie pėsčiųjų perėjos, esančios ( - ) gatvių sankryžoje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 75 punkto reikalavimus, jog artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi - į bet kurią eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį, nepraleido per minėtą pėsčiųjų perėją ėjusios mažametės E. G., gim. ( - ), ir ją automobilio dešiniąja puse partrenkė ant važiuojamosios kelio dalies, tuo nukentėjusiajai E. G. padarydamas kairės blauzdos abiejų kaulų lūžimus, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

14Kasaciniu skundu nukentėjusiosios atstovė pagal įstatymą prašo teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 26 d. nuosprendį ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

15Kasatorė skunde teigia, kad teismas nesant įstatymo taikymo pagrindų A. S. pritaikė BK 39 straipsnį ir jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleido, nes nepagrįstai pripažino BK 59 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

16Kasatorė nurodo, kad, visų pirma, teismas nepagrįstai A. S. pripažino BK 59 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybe, kad jis nukentėjusiajai suteikė pagalbą. Nors byloje nustatyta, kad A. S. iš karto po eismo įvykio paėmė nukentėjusiąją ant rankų ir ją nuvežė į Visagino ligoninės priėmimo skyrių, šie A. S. veiksmai nelaikytini pagalbos nukentėjusiajam suteikimu, nes jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 269.2., 269.3. ir 269.4. punktų reikalavimus, pagal kuriuos įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs vairuotojas (eismo dalyvis) privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiesiems, iškviesti medicinos pagalbą, o jeigu to padaryti neįmanoma, pasirūpinti, kad pakeliui važiuojančios transporto priemonės nugabentų nukentėjusiuosius į artimiausią gydymo įstaigą; nedelsdamas apie eismo įvykį pranešti policijai; pasilikti eismo įvykio vietoje, imtis priemonių, kad būtų išsaugoti jo pėdsakai, užrašyti eismo įvykį mačiusių liudytojų pavardes ir adresus. Vadovaujantis KET 270. punktu, nugabenti nukentėjusiuosius savo transporto priemone į artimiausią gydymo įstaigą vairuotojas privalo tik tada, jeigu eismo įvykis įvyko ne gyvenvietėje ir iškviesti medicinos pagalbą nukentėjusiesiems arba nuvežti juos į gydymo įstaigą kitu transportu neįmanoma. Kaip nurodo kasatorė, eismo įvykis įvyko Visagino mieste šviesiu paros metu, tačiau A. S. net nebandė kviesti greitosios medicinos pagalbos ar pasirūpinti, kad nukentėjusiąją į ligoninę nugabentų pakeliui važiuojančios transporto priemonės, ir pats nugabeno nukentėjusiąją savo automobiliu jos sveikatai pavojingu būdu, t. y. neimobilizavęs kojos lūžio. Kadangi nukentėjusiajam pagalba gali būti suteikta tik teisėtais kaltininko veiksmais, šiuos A. S. veiksmus apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai pripažino BK 59 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

17Taip pat kasatorė nurodo, kad teismas negalėjo pripažinti A. S. BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis savo noru atlygino padarytą žalą. A. S. vairuojamas automobilis yra draustas privalomosios civilinės atsakomybės draudimu, todėl žalą dėl padaryto eismo įvykio teisės aktų nustatytose ribose atlygina draudimo bendrovė, o likusią dalį – kaltininkas. Kasatorės nuomone, nukentėjusiajai E. G. buvo padaryta 1624,67 Lt turtinė ir 37 000 Lt neturtinė žala. Draudimo bendrovė už padarytą neturtinę žalą vadovaujantis įstatymais atsako tik 500 eurų ribose. A. S. yra atlyginęs tik nežymią dalį neturtinės žalos – 200 Lt, tuo tarpu draudimo bendrovė teisės aktų nustatytose ribose nei turtinės, nei neturtinės žalos dar neatlygino. Kadangi A. S. nuo baudžiamosios atsakomybės atleidus nesant BK 39 straipsnio taikymo pagrindų buvo palikti nenagrinėti pareikšti civiliniai ieškiniai, kasatorės manymu, turi būti panaikintas apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ir byla grąžinta nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.

18Nukentėjusiosios atstovės pagal įstatymą J. G. kasacinis skundas iš dalies tenkintinas.

19Dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 39 straipsnis)

20Pagal BK 39 straipsnį, asmuo, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės jeigu: 1) jis padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, 2) nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą, 3) yra ne mažiau kaip dvi šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir 4) nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

21Apeliacinės instancijos teismas A. S. taikė BK 39 straipsnį ir jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleido, pasiremdamas tuo, kad padarytas neatsargus nusikaltimas, jis padarytas pirmą kartą, pirmos instancijos teismo nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė - prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis ir papildomai apeliacinės instancijos teismo nustatytos dar dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, t. y - kad jis suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą (BK 59 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kasatorė ginčija apeliacinės instancijos teismo nustatytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

22BK 59 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių padarinių. Laikoma, kad kaltininkas suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių padarinių tada, kai kaltininkas aktyviais veiksmais siekė įsiterpti į įvykių eigą taip, kad padarinių visai neatsirastų arba, jeigu jie iš dalies jau buvo atsiradę, jų nepadaugėtų. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. S. iš karto po autoįvykio išlipo iš automobilio ir pamatęs partrenką nukentėjusiąją E. G., paėmė ją ant rankų, įsodino į automobilį ir nuvežė į Visagino ligoninės priėmimo skyrių. Tai patvirtina tiek pati nukentėjusioji, tiek įvykio vietoje buvusi ir kartu į priėmimo skyrių vykusi nukentėjusiosios močiutė A. L., kuri neprieštaravo, kad jos anūkė būtų gabenama automobiliu. Nuvykęs į ligoninę, A. S. apie eismo įvykį iš karto pranešė policijai, nurodė visas įvykio aplinkybes ir paaiškino, kad apie eismo įvykį iš karto nepranešė policijai bei nepasiliko eismo įvykio vietoje todėl, kad buvo labai išsigandęs, gatvėje buvo didelis judėjimas, todėl jis nutarė nutrukdyti kitiems eismo įvykio dalyviams ir kuo greičiau nukentėjusiajai suteikti greitąją medicinos pagalbą. Todėl nepaisant to, kad A. S. nesilaikė KET 269.2., 269.3., 269.4 punktų reikalavimų, A. S. veiksmai vertintini kaip pagalbos suteikimas nukentėjusiajam ir bandymas išvengti sunkesnių padarinių bei atitinka BK 59 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams ir gali būti vertinami kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė.

23Apeliacinės instancijos teismas pripažino A. S. BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą atsakomybę lengvinančia aplinkybę, kad jis savo noru atlygino padarytą žalą. Šią aplinkybę atsakomybę lengvinančią aplinkybę teismas pripažįsta tada, kai kaltininkas pats savo noru atlygina padarytą žalą iki nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad A. S. priklausantis automobilis eismo įvykio metu buvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Privalomoji civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma būtent tam, kad įvykus eismo įvykiui, transporto priemonės savininkas ar valdytojas dalį nukentėjusiajam padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo perkeltų draudimo bendrovei. Todėl tais atvejais, kai kaltininkui valdant ar naudojant transporto priemonę, kuri yra drausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nukentėjusiesiems asmenims padaroma turtinė ar neturtinė žala, ir žalą Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nustatytose ribose atlygina draudimo įmonė (draudikas), o likusią dalį – pats kaltininkas (draudėjas), teismas tokį dalinį žalos atlyginimą pripažįsta kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

25Spręsdamas dėl šios aplinkybės pripažinimo atsakomybę lengvinančia pirmos instancijos teismas atsižvelgia tik į turtinės žalos dydį, padarytą nukentėjusiajam, nes neturtinė žala dar nebūna priteista. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės pripažinimo, jau turi atsižvelgti ir į pirmos instancijos teismo nuosprendžiu priteistos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. A. S. iki pirmos instancijos teismo nuosprendžio priėmimo atlygino dalį (200 Lt) neturtinės žalos. Tačiau po nuosprendžio paskelbimo iki apeliacinės instancijos teismo posėdžio jis nesiėmė jokių veiksmų atlyginti likusią neturtinę žalą, priteistą teismo, nors apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėjo praėjus dviems mėnesiams po pirmos instancijos teismo nuosprendžio priėmimo.

26Priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismas gali pripažinti šią aplinkybę atsakomybę lengvinančia ir tais atvejais, kai kaltininkas atlygina tik dalį nuostolių ar pašalina dalį žalos. Tačiau imant domėn, kad pirmos instancijos teismas priteisė iš A. S. 5773,60 Lt neturtinės žalos, o A. S. atlygino tik mažą dalį neturtinės žalos, t. y. 200 Lt, taip pat imant domėn, kad po teismo nuosprendžio priėmimo iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo jis susilaikė nuo tolesnio žalos atlyginimo, liudija, kad jo veiksmai yra nepakankami pripažinti juos kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Atkreiptinas dėmesys, kad ir draudikas – UAB DK „PZU Lietuva“ net ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. G. dar nebuvo atlyginęs turtinės ir dalies neturtinės žalos. Nors apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad ši aplinkybė negali apsunkinti A. S. padėties, nes dalis žalos neatlyginta ne dėl jo kaltės, vis tik visuma aplinkybių rodo, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai pripažino A. S. BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, t. y. kad jis atlygino padarytą žalą, nes realiai nei jis, nei draudimo bendrovė bylą, nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nei turtinės, nei neturtinės žalos neatlygino.

27Kartu kolegija pažymi, kad byloje esant dviem atsakomybę lengvinančiom aplinkybėm ir kitiems pagrindams, numatytiems BK 39 straipsnyje, apeliacinės instancijos teismas, atleidęs A. S. nuo baudžiamosios atsakomybės esant jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių (BK 39 straipsnis), baudžiamojo įstatymo nuostatų nepažeidė.

28Kadangi nuosprendžiu atleidus asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės civiliniai ieškiniai paliekami nenagrinėti, paliekant teisę nukentėjusiajai juos prisiteisti civilinio proceso tvarka, teismas, priimdamas tokį sprendimą, baudžiamojo proceso įstatymų nepažeidė.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 26 d. nuosprendį pakeisti. Panaikinti nuosprendžio aprašomojoje dalyje nustatytą A. S. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad A. S. savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

31Kitą Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 26 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeista.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Visagino miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 24 d. nuosprendžiu A. S.... 4. Priteista iš A. S. 5773,60 Lt neturtinės žalos ir 500 Lt advokato... 5. Priteista iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ nukentėjusiajai ir civilinei... 6. Ieškovės J. G. ieškinys atmestas.... 7. Priteista iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškovui Valstybinei ligonių... 8. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 9. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu A. S. paskirta baudžiamojo... 10. Civilinių ieškovių J. G. ir E. G. bei Valstybinės ligonių kasos civiliniai... 11. Priteista iš A. S. 100 Lt civilinės ieškovės J. G. advokato atstovavimo... 12. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 13. A. S. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios... 14. Kasaciniu skundu nukentėjusiosios atstovė pagal įstatymą prašo teismą... 15. Kasatorė skunde teigia, kad teismas nesant įstatymo taikymo pagrindų A. S.... 16. Kasatorė nurodo, kad, visų pirma, teismas nepagrįstai A. S. pripažino BK 59... 17. Taip pat kasatorė nurodo, kad teismas negalėjo pripažinti A. S. BK 59... 18. Nukentėjusiosios atstovės pagal įstatymą J. G. kasacinis skundas iš dalies... 19. Dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimo ir atleidimo nuo... 20. Pagal BK 39 straipsnį, asmuo, gali būti atleistas nuo baudžiamosios... 21. Apeliacinės instancijos teismas A. S. taikė BK 39 straipsnį ir jį nuo... 22. BK 59 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti... 23. Apeliacinės instancijos teismas pripažino A. S. BK 59 straipsnio 1 dalies 3... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. S. priklausantis automobilis eismo įvykio... 25. Spręsdamas dėl šios aplinkybės pripažinimo atsakomybę lengvinančia... 26. Priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismas gali pripažinti šią aplinkybę... 27. Kartu kolegija pažymi, kad byloje esant dviem atsakomybę lengvinančiom... 28. Kadangi nuosprendžiu atleidus asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,... 30. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 31. Kitą Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...