Byla 2A-889-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Algirdo Remeikos sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro įgaliotam asmeniui prokurorei Vestai Muckienei, trečiajam asmeniui R. D. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-464-584/2010 pagal ieškovo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą pareikštą ieškinį atsakovėms Kauno miesto savivaldybės administracijai, R. D. Š. įmonei, tretiesiems asmenims R. D. Š., VĮ Registrų centrui, VSDFV Kauno skyriui, Kauno apskrities VMI, VĮ Valstybės turto fondui dėl administracinio akto panaikinimo ir juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, ir

Nustatė

2Patikslintu ieškiniu (b.l. 3-6, t. 2) ieškovas prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės rejestro tarnybos rejestro tvarkytojo 1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 408 dalį 1.18 dėl R. D. Š. įmonės įregistravimo, pripažinti R. D. Š. įmonę neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo įregistravimo momento ir likviduoti, likvidatoriumi paskiriant VĮ Valstybės turto fondą. Ieškovas nurodė, kad, registruojant įmonę, buvo pasinaudota prarastu trečiojo asmens R. D. Š. pasu, be jo žinios, suklastojant dokumentus, norinčiam išlikti nežinomu tikrajam steigėjui siekiant pasinaudoti įmone nusikalstamai veiklai vykdyti. Dėl šių neteisėtų veiksmų nieko apie įmonės steigimą nežinojusiam trečiajam asmeniui R. D. Š. atsirado pareiga mokėti valstybei mokesčius. Kadangi aptariami veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai, jie pripažintini neteisėtais, neteisėtais veiksmais įsteigta įmonė likviduotina.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 116-119, t. 1) atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškinyje minimi Įmonių įstatymo 3, 7, 21 str., Įmonių rejestro įstatymo 4 str., CK 30 str. reikalavimai nebuvo pažeisti, kadangi nuosavybės teisę į įmonę įmonininkas įgijo steigimo sandorio pagrindu, prašyme įsteigti įmonę buvo nurodytas įmonės pavadinimas, rejestro tvarkytojui buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, todėl atsisakyti registruoti įmonę nebuvo jokio pagrindo. Be to, į rejestrą buvo įtraukti visi privalomi duomenys. Pagal tuo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus nebuvo būtina notariškai patvirtinti steigimo dokumentus pasirašiusių asmenų parašų tikrumą. Kadangi atsakovė nevykdo juridinių asmenų registravimo funkcijos, ji neturi galimybės bylą užbaigti taikiai.

4Atsiliepimais į ieškinį tretieji asmenys R. D. Š. (b.l. 107-108, t. 1), VSDFV Kauno skyrius (b.l. 30-31, t. 2), VĮ Valstybės turto fondas (b.l. 32-33, t. 2), Kauno apskrities VMI (b.l. 36, t. 2) nurodė palaikantys ieškinio reikalavimus. VĮ Valstybės turto fondas papildomai nurodė juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu atveju neprieštaraujantis būti paskirtas įmonės likvidatoriumi.

5Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 111, t. 1) tretysis asmuo VĮ Registrų centras prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu (b.l. 81-84, t. 2) ieškinį patenkino, panaikino Kauno miesto savivaldybės rejestro tarnybos rejestro tvarkytojo 1997 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 408 dalį 1.18 dėl R. D. Š. įmonės įregistravimo, pripažino R. D. Š. įmonę neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo įregistravimo momento ir likvidavo ją, likvidatoriumi paskyrė VĮ Valstybės turto fondą, priteisė iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 280 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimą ieškovui ir 108 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimą bei 131 Lt žyminio mokesčio valstybei. Teismas nurodė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad kreipiantis dėl įmonės registravimo buvo pateikti dokumentai, kuriuose suklastotas R. D. Š. parašas. Nesant asmens valios įsteigti įmonę, atsižvelgiant į tai, jog įmonė įsteigta viešajai tvarkai prieštaraujantiems nusikalstamiems veiksmams atlikti, įmonės įregistravimas pripažintinas neteisėtu. Kadangi tikrasis įmonės steigėjas nėra žinomas, ieškovo ir teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos.

7Apeliaciniu skundu (b.l. 94-96, t. 2) atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės ir šioje dalyje priimti naują sprendimą. Atsakovė nurodo, jog byloje buvo du atsakovai, tačiau visos bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos tik iš Kauno miesto savivaldybės administracijos. Be to, kaip pripažino pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime, dėl neteisėto juridinio asmens įsteigimo kalti ne tik atsakovės darbuotojai, bet ir steigimą iniciavę nežinomi asmenys, kurie net nebuvo patraukti į bylą atsakovais. Atsakovė taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog kitoje Kauno miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-274-435/2009 2009 m. liepos 30 d. sprendimu bylinėjimosi išlaidų klausimas buvo išspręstas kitaip - išlaidos priteistos iš abiejų atsakovų.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 105-106, t. 2) ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, kadangi teismas išlaidas paskirstė vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 104, t. 2) tretysis asmuo VSDFV Kauno skyrius prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą, procesines ir materialines teisės normas atitinkantį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas (CPK 320str.).

13Apeliacine tvarka skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų tarp dalyvaujančių byloje asmenų paskirstymo. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., ieškinio patenkinimo atveju tiek ieškovo, tiek teismo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma tenka atsakovui. Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas konkretaus administracinio akto ir su jo priėmimu susijusių teisinių pasekmių atsiradimo teisėtumo klausimas. Administracinio akto priėmimas yra vienašalis veiksmas, todėl, nepriklausomai nuo to, jog jį sąlygojo netinkami nenustatytų asmenų veiksmai, institucija, kurios struktūrinio padalinio tarnautojas priėmė minėtą aktą, vertintina kaip vienintelis tinkamas atsakovas byloje. Byloje nėra pareikšti reikalavimai dėl neteisėtu pripažinto administracinio akto priėmimo besikreipusių asmenų atžvilgiu, neparašoma, pvz., priteisti dėl neteisėtų veiksmų patirtą žalą ar panaikinti sandorius, sąlygojusius ginčijamo administracinio akto priėmimą, todėl net ir tuo atveju, jeigu dėl juridinio asmens registravimo besikreipę asmenys būtų žinomi, į nagrinėjamą bylą pagal ieškinio reikalavimus, kurių pagrįstumo klausimą įvertino teismas, jie galėtų būti įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, bet ne atsakovais. Nepriklausomai nuo to, jog R. D. Š. įmonė į bylą buvo įtraukta atsakove, teisėjų kolegija sprendžia, jog šis proceso dalyvis taip pat negali būti vertinamas kaip atsakingas už nagrinėjamoje civilinėje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, kadangi byloje nėra ginčijami įmonės, kaip juridinio asmens, atlikti veiksmai, be to, įmonė ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu yra pripažinta neteisėtai įsteigta, taip paneigiant jos teisinį subjektiškumą, o kartu ir galimybes atsirasti tiek materialinėms, tiek procesinėms piniginėms prievolėms jos atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija negali būti vertinama kaip vien formalus atsakovas, nesusijęs su bylinėjimosi išlaidų atsiradimu dar ir dėl to, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ji ginčijo ieškinio reikalavimų pagrįstumą, prašė ieškinį atmesti, tvirtino ginčijamą administracinį aktą esant pagrįstu. Motyvas, kad kitoje byloje Kauno miesto apylinkės teismas analogiškoje situacijoje priėmė kitokį sprendimą taip pat nesudaro pagrindo tenkinti apeliacinį skundą, kadangi pirmosios instancijos teismo formuojama praktika nėra privaloma aukštesnės instancijos teismui.

14Nurodytų aplinkybių visuma leidžia teisėjų kolegijai spręsti, jog, patenkinęs ieškinį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai visas bylinėjimosi išlaidas priteisė būtent iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos.

15Apeliacinį skundą atmetus iš apeliantės valstybei priteistinos bylą nagrinėjant apeliacine tvarka teismo patirtos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu – 31,05 Lt.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

17Apeliacinį skundą atmesti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188764867) valstybei 31,05 Lt (trisdešimt vieną litą 5 ct) apeliacinės instancijos teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

20Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Patikslintu ieškiniu (b.l. 3-6, t. 2) ieškovas prašė pripažinti neteisėtu... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 116-119, t. 1) atsakovė Kauno miesto... 4. Atsiliepimais į ieškinį tretieji asmenys R. D. Š. (b.l. 107-108, t. 1),... 5. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 111, t. 1) tretysis asmuo VĮ Registrų centras... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu (b.l. 81-84, t.... 7. Apeliaciniu skundu (b.l. 94-96, t. 2) atsakovė Kauno miesto savivaldybės... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 105-106, t. 2) ieškovas prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 104, t. 2) tretysis asmuo VSDFV Kauno... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacine tvarka skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl... 14. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia teisėjų kolegijai spręsti, jog,... 15. Apeliacinį skundą atmetus iš apeliantės valstybei priteistinos bylą... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 17. Apeliacinį skundą atmesti.... 18. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą palikti... 19. Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio... 20. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....