Byla 2S-1233-265/2009
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Alvydo Žerlausko, teisėjų Algirdo Gailiūno, Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lukmena“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22009 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Lukmena“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš UAB „Lukmena“ 452,32 Lt ir 977,93 Lt vykdymo išlaidų vykdomosiose bylose

4Nr. 10-1241/08 ir Nr. 10-3352/08. Nurodo, kad vykdė 2008-03-26 VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimą Nr. 5276 Lt dėl 215 Lt skolos ir 2008-07-23 sprendimą Nr. 13597 dėl 3 993,27 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Lukmena“ išieškotojo VSDFV Klaipėdos skyriaus naudai.

52008-07-30 ir 2008-10-16 gauti išieškotojo pranešimai, kuriais pažymima, kad skolininkė

6UAB „Lukmena“ sumokėjo visą skolą kreditoriui ir kreditorius pagal pateiktus vykdyti sprendimus Nr. 5276 ir Nr. 13597 pretenzijų neturi. 2008-07-31 ir 2008-10-17 siūlymais vykdomosiose bylose Nr. 10-1241/08 ir Nr. 10-3352/08 skolininkei UAB „Lukmena“ buvo pasiūlyta per 10 dienų nuo siūlymo gavimo dienos susimokėti sprendimo vykdymo išlaidas geruoju. Siūlymai skolininkei UAB „Lukmena“ buvo įteikti 2009-01-17, tačiau skolininkė vengia susimokėti vykdymo išlaidas.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui 1 186 Lt vykdymo išlaidų iš suinteresuoto asmens UAB „Lukmena“. Nustatė, kad vykdomoji byla yra baigta, su išieškotoju skolininkė visiškai atsiskaitė tik po to, kai buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, todėl skolininkė UAB „Lukmena“ turi antstoliui sumokėti vykdymo išlaidas. Pareiškimo dalį dėl 44,62 Lt priteisimo už nuorašų ir kopijų darymą atmetė ir nurodė, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad vykdomosios bylos šalys būtų prašiusios antstolio papildomai išduoti dokumentų nuorašus. Antstolio 680 Lt atlyginimo dydis buvo nustatytas atsižvelgus į bendrą pagal visus vykdomuosius dokumentus išieškotiną bei realiai išieškotą sumą.

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Lukmena“ prašė pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartį ir iš jos priteistas 1 186 Lt vykdymo išlaidas pareiškėjui antstoliui sumažinti. Nurodė, kad skolą ieškotojai sumokėjo, liko neatlyginta antstoliui už jo darbą, už kurį ji gali sumokėti 680 Lt.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas vykdė du išieškotojo VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimus dėl priverstinio skolos išieškojimo iš

12skolininkės UAB „Lukmena“: 2008-04-03 pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/01241 – 2008-03-26 sprendimą Nr. 5276 dėl 215 Lt mokestinės nepriemokos, pagal kurį skolininkė skolą sumokėjo 2008-04-14, antstolis vykdomąją bylą užbaigė 2008-07-31 patvarkymu ir apskaičiavo turėjęs 452,32 Lt vykdymo išlaidų, ir 2008-07-29 pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352 – 2008-07-23 sprendimą Nr. 13597 dėl 3 993,27 Lt mokestinės nepriemokos, pagal kurį skolininkė sumokėjo skolą 2008-10-09, antstolis vykdomąją bylą užbaigė 2008-10-17 patvarkymu ir apskaičiavo turėjęs 977,93 Lt vykdymo išlaidų. Pasiūlymai sumokėti vykdymo išlaidas skolininkei buvo įtiekti, tačiau per antstolio nustatytus terminus skolininkė jų neapmokėjo. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino antstolio pareiškimą ir priteisė 1 186 Lt vykdymo išlaidų iš skolininkės. Apeliantė skolininkė prašo pakeisti skundžiamą nutartį ir priteistas vykdymo išlaidas sumažinti iki 680 Lt.

13Apeliacinės instancijos teismo kolegija pažymi, kad teismas, nagrinėdamas antstolio Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 611 straipsnyje nustatyta tvarka paduotą pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, turi patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą, taip pat tai, ar prašomos išieškoti sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles.

14Dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/01241

15Vykdomosios bylos Nr. 0010/08/01241 duomenimis, VSDFV Klaipėdos skyrius 2008-03-26 sprendimą Nr. 5276 dėl priverstino 215 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Lukmena“ išsiuntė vykdyti antstoliui sprendimo priėmimo dieną. Antstolis Aleksandras Selezniovas, remdamasis Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalimi, privalėjo patikrinti, ar suėjo nurodytoje normoje nustatytas terminas (20 dienų nuo sprendimo mokesčių mokėtojui įteikimo), kuriam pasibaigus mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 29 d. nutartis D. N. v. antstolė A. M. ir kt. byloje Nr. 3K-3-18/2007; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis UAB ,,Rusteda“ v. antstolis D. S. ir kt. byloje Nr. 3K-3-127/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. sprendimas L. S. individuali įmonė v. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A6-228/2007; 2008 m. spalio 3 d. nutartis Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. A. S., Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A756-875/2008, 2009 m. vasario 17 d. nutartis K. M. v. antstolis I. G., Vilniaus miesto valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba byloje Nr. 3K-3-68/2009). Tai, kad VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į antstolį ir nenurodė priverstinio vykdymo termino pradžios, neturi reikšmės antstolio pareigai išsiaiškinti, nuo kada atsirado išieškotojui teisė į priverstinį išieškojimą. UAB „Lukmena“ mokestinę nepriemoką sumokėjo 2008-04-14, t. y. per 19 dienų nuo VSDFV Klaipėdos skyriaus 2008-03-26 sprendimo išieškoti skolą priverstine tvarka priėmimo, ir nepraleido įstatymo nustatyto termino mokestinei nepriemokai sumokėti geruoju. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 2 dalį VSDFV Klaipėdos skyrius neįgijo teisės priverstinai išieškoti skolą. Antstolis Aleksandras Selezniovas privalėjo nustatyti nurodytas aplinkybes ir negalėjo pradėti vykdyti sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punktas). Kadangi nagrinėjamu atveju antstolis negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų, jis neturi teisės reikalauti dėl be pagrindo vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/01241 atliktų vykdymo veiksmų patirtų išlaidų atlyginimo.

16Dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352

17Vykdomosios bylos Nr. 0010/08/03352 duomenimis, VSDFV Klaipėdos skyrius 2008-07-23 sprendimą Nr. 13597 dėl priverstinio 3 993,27 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Lukmena“ išsiuntė vykdyti antstoliui jo priėmimo dieną. Byloje nėra duomenų, kada toks sprendimas buvo įteiktas skolininkei UAB „Lukmena“, tačiau ji sumokėjo skolą 2008-10-09, t. y. praėjus daugiau nei dviems mėnesiams po mokesčių administratoriaus sprendimo išieškoti skolą priverstinai priėmimo. Konstatuotina, kad skolininkė įstatymo nustatytą terminą sumokėti skolą geruoju praleido, todėl sprendimas galėjo būti priverstinai vykdomas. Nors antstolis daugiausia vykdymo veiksmų atliko iš karto po 2008-07-23 sprendimo gavimo, neišsiaiškinęs, kada išieškotojui atsirado teisė į priverstinį skolos išieškojimą, tačiau atsižvelgus į tai, kad skolininkė sumokėjo skolą tik po dviejų mėnesių ir antstolis prasidėjus priverstiniam sprendimo vykdymui vis tiek būtų tuos vykdymo veiksmus atlikęs, jie yra atlygintini. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu sumažinti antstolio prašytas priteisti 977,93 Lt vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352 ir nepriteisti 44,62 Lt už nuorašų ir kopijų darymą, nes byloje nėra duomenų apie tai, kad vykdomosios bylos šalys būtų prašiusios antstolio dokumentų nuorašų. Kitos antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos, tarp jų ir 678,86 Lt atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (17 procentų nuo

183 993,27 Lt sumos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 7 punktą), yra pagrįstos ir atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus vykdymo išlaidų dydžius. Vykdymo išlaidų susidarymo metu nustatytas 117,4 vartotojų kainų indeksas apskaičiuojant susidariusias vykdymo išlaidas pritaikytas tinkamai (CPK 82 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, už vykdymo veiksmus, atliktus vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352, pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui priteistina 933 Lt vykdymo išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 punktas). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties dalis dėl pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo prašymo priteisti pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus 2008-03-26 sprendimą Nr. 5276 pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/01241 turėtas vykdymo išlaidas iš skolininkės UAB „Lukmena“ yra naikintina ir šis prašymas atmestinas kaip neteisėtas bei nepagrįstas (CPK 337 straipsnio 2 dalis). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties dalis, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo prašymas priteisti iš skolininkės

19UAB „Lukmena“ 977,93 Lt vykdymo išlaidų, susidariusių vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352, keistina ir pirmosios instancijos teismo pareiškėjui iš skolininkės priteistų vykdymo išlaidų dydis mažintinas iki 933 Lt (CPK 337 straipsnio 4 punktas).

20Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lukmena“ priteistos vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/01241, panaikinti ir pareiškėjo antstolio prašymą priteisti 452,32 Lt vykdymo išlaidų iš suinteresuoto asmens atmesti.

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lukmena“ priteistos vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352, pakeisti ir sumažinti pareiškėjui iš suinteresuoto asmens priteistų vykdymo išlaidų dydį iki 933 Lt.

23Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 2009 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo... 3. pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas su pareiškimu kreipėsi į... 4. Nr. 10-1241/08 ir Nr. 10-3352/08. Nurodo, kad vykdė 2008-03-26 VSDFV... 5. 2008-07-30 ir 2008-10-16 gauti išieškotojo pranešimai, kuriais pažymima,... 6. UAB „Lukmena“ sumokėjo visą skolą kreditoriui ir kreditorius pagal... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Lukmena“ prašė pakeisti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas antstolis Aleksandras... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas... 12. skolininkės UAB „Lukmena“: 2008-04-03 pradėtoje vykdomojoje byloje Nr.... 13. Apeliacinės instancijos teismo kolegija pažymi, kad teismas, nagrinėdamas... 14. Dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/01241... 15. Vykdomosios bylos Nr. 0010/08/01241 duomenimis, VSDFV Klaipėdos skyrius... 16. Dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0010/08/03352... 17. Vykdomosios bylos Nr. 0010/08/03352 duomenimis, VSDFV Klaipėdos skyrius... 18. 3 993,27 Lt sumos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 7 punktą),... 19. UAB „Lukmena“ 977,93 Lt vykdymo išlaidų, susidariusių vykdomojoje byloje... 20. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teisėjų... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties dalį,... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties dalį,... 23. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....