Byla 3K-3-68/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Sigito Gurevičiaus (pranešėjas) ir Egidijaus Laužiko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolio Irmanto Gaidelio kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo skolininko K. M. pareiškimą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuotas asmuo išieškotojas Vilniaus miesto valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas byloje yra dėl antstolio pareigos priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti priverstinio vykdymo veiksmus atsiradimo.

6Skolininkas K. M. skundu prašė teismo panaikinti antstolio Irmanto Gaidelio 2007 m. lapkričio 19 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0008/07/01687-2, pripažįstant antstolio veiksmus, kuriais nustatyta mokėtina 70 Lt vykdymo išlaidų suma ir pateiktas 2007 m. lapkričio 19 d. pasiūlymas Nr. 8-1687/07(2) ją sumokėti, neteisėtais.

7Skundas grindžiamas tuo, kad antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymas ir veiksmai, kuriais jis nustatė ir siūlė sumokėti 70 Lt vykdymo išlaidų, yra neteisėti, nes antstolis nebuvo įgijęs teisės į priverstinį mokestinės prievolės išieškojimą. Pareiškėjas nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. sprendime Nr. 41080 dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka konstatuota, jog draudėjas K. M., vykdantis individualią veiklą, pažeisdamas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatas, nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 399 Lt įmokų ir 4 Lt delspinigių, todėl nuspręsta į fondo biudžetą 403 Lt skolą išieškoti priverstine tvarka.

8Pareiškėjas paaiškino, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jog, tikrinant apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas, baudos ir delspinigiai turi būti sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis bei su juo susijusios sumos, nurodytas papildomai apskaičiuotų mokesčių, paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sumas mokesčių mokėtojas privalo sumokėti per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos, per nurodytą terminą nesumokėjus, mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką ir pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas, jeigu raginimas nesiunčiamas - praėjus 20 dienų po nustatyto termino pabaigos (Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9Pareiškėjas nurodė, kad raginimo sumokėti naujai apskaičiuotą mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius jam neišsiuntė, taip pat kad negavo ir sprendimo, kuris išsiųstas vykdyti antstoliui jo priėmimo dieną. Pareiškėjo teigimu, jis mokestinę nepriemoką sumokėjo per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo, t. y. 2007 m. spalio 8 d., atsitiktinai sužinojęs apie priimtą sprendimą, dėl to nepraleido 20 dienų termino mokestinei priemokai geruoju sumokėti. Dėl to Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 2 dalies pagrindu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius neįgijo teisės priverstinai išieškoti 403 Lt skolos. Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. spalio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašymu Nr. 5080 kreipėsi į antstolį Irmantą Gaidelį dėl sprendimo išieškoti skolą priverstine tvarka vykdymo. Antstolis Irmantas Gaidelis galėjo ir privalėjo pareiškėjo nurodytas aplinkybes nustatyti ir sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka nepradėti vykdyti, nes priverstiniam vykdymui pradėti nesuėjo įstatyme nustatyti terminai.

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

11Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. gegužės 12 d. nutartimi pareiškėjo K. M. skundą tenkino ir nutarė panaikinti antstolio Irmanto Gaidelio 2007 m. lapkričio 19 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0008/07/01687-2, pripažino antstolio veiksmus, kuriais K. M. nustatyta mokėtina 70 Lt vykdymo išlaidų suma ir pateiktas 2007 m. lapkričio 19 d. pasiūlymas Nr. 8-1687/07(2) ją sumokėti per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos, neteisėtais.

12Teismas nurodė, kad antstolis privalėjo patikrinti, ar nėra kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punktas), t. y. ar pasibaigęs 20 dienų terminas, nustatytas Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje, kuriam pasibaigus, šis vykdomasis dokumentas galėjo būti vykdomas priverstinai, tačiau antstolis to nepadarė. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktą raginimas mokestinę prievolę įvykdyti geruoju neteikiamas, o teisė išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką mokesčių administratoriaus įgyjama, jei mokesčių mokėtojas šio įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nurodytu 20 dienų terminu nesumoka mokesčių administratoriaus sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatytų mokesčio ir su juo susijusių sumų. Į antstolio argumentą, kad 20 dienų terminas sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nurodytiems papildomai apskaičiuotiems mokesčiams, paskirtoms baudoms ir apskaičiuotiems delspinigiams sumokėti netapatus sprendimui dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, teismas atsakė, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalį visi mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčio mokėtojo naudai, be to, pareiškėjas raginimo sumokėti mokestinę nepriemoką bei delspinigius geruoju nebuvo gavęs, o sprendimas jam nebuvo siųstas, todėl jis negalėjo pasinaudoti 20 dienų terminu priskaičiuotoms sumoms geruoju sumokėti.

13Dėl šių priežasčių teismas konstatavo antstolio padarytą CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkto pažeidimą, nes antstolis priėmė vykdyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. 41080 ,,Dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka“ neteisėtai. CPK 510 straipsnio 1 dalyje suteikta teisė vykdomosios bylos dalyviams skųsti antstolių procesinius veiksmus ar atsisakymą juos atlikti. Pareiškėjas prašė panaikinti antstolio Irmanto Gaidelio 2007 m. lapkričio 19 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0008/07/01687-2, pripažįstant antstolio veiksmus, kuriais buvo nustatyta mokėtina vykdymo išlaidų suma ir pateiktas 2007 m. lapkričio 19 d. pasiūlymas Nr. 8-1687/07(2) ją sumokėti, neteisėtais, tai pripažįstama antstolio procesiniais veiksmais, dėl to šie antstolio atlikti procesiniai veiksmai gali būti skundžiami CPK 510 straipsnio 1 dalies tvarka. Nors antstolio pasiūlymas sumokėti vykdymo išlaidas jokių teisinių pasekmių, antstolio nuomone, nesukelia, kol šios išlaidos nėra teismo patvirtintos, tačiau pareiškėjas, ginčydamas antstolio procesinį veiksmą - siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, pasirinko prevencinio pobūdžio civilinių teisių gynimo būdą, nustatytą CK 1.138 straipsnio 3 punkte.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi suinteresuoto asmens antstolio Irmanto Gaidelio atskirasis skundas atmestas ir nutarta Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 10 punkte (redakcija, galiojusi iki 2008 m. sausio 1 d. ) nustatyta, jog tikrinant apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, baudos ir delspinigiai turi būti sumokėti Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Dėl to reikšminga byloje aplinkybė yra tai, kada buvo tikrinama ir kada apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, kurias skolininkas turėjo sumokėti, bet nesumokėjo. Byloje nepateikta įrodymų, kad skolininkui K. M. priklausančios sumokėti įmokos ir delspinigiai būtų apskaičiuoti iki 2007 m. spalio 1 d. sprendimo priėmimo. Dėl to skolininkas pagrįstai teigė, kad jam priklausanti sumokėti 403 Lt suma apskaičiuota tik 2007 m. spalio 1 d. sprendimu, dėl to ji turėjo būti sumokėta Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais terminais, t. y. per 20 dienų. Antstolis, teigdamas, kad teismas klaidingai prilygino pirminį sprendimą dėl nepriemokos apskaičiavimo sprendimui dėl priverstinio nepriemokos išieškojimo, turėjo pateikti teismui duomenis, kada išieškotojas buvo priėmęs sprendimą dėl nepriemokos apskaičiavimo. Tokio sprendimo nepateikus ir išieškotojui, teismas turėjo pagrindą daryti išvadą, kad 2007 m. spalio 1 d. sprendimas dėl skolos išieškojimo buvo pirminis nepriemokos apskaičiavimas. Asmuo, kuriam nustatyti privalomi mokesčiai, turi teisę žinoti, kokių pretenzijų jam turi mokesčius administruojanti institucija, tik tada, jei jis nustatytu terminu nevykdo jos nurodymo trūkstamus mokesčius sumokėti, jam gali būti taikoma tokia atsakomybė kaip vykdymo išlaidų sumokėjimas. Antstolis privalėjo pareikalauti iš išieškotojo duomenų apie tai, kad skolininkas yra gavęs nurodymą iki tam tikro termino sumokėti jo priskaičiuotas sumas, tik tada pradėti vykdymo veiksmus (CPK 651 straipsnio 1 dalis).

16III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

17Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 12 d. ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

181. Kasatoriaus teigimu, bylą nagrinėję teismai nepagrįstai sprendė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas galėjo būti vykdomas priverstinai tik pasibaigus Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nustatytam 20 dienų terminui. Sistemiškai analizuojant Mokesčių administravimo įstatymą nėra teisinio pagrindo sutapatinti Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje ir 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą mokesčių administratoriaus sprendimą dėl naujai apskaičiuojamo ir nurodomo sumokėti mokesčio ir (arba) su juo susijusių sumų, kuris turi būti įteikiamas mokesčių mokėtojui ir kuriame nurodytas sumas mokesčių mokėtojas turi sumokėti per 20 dienų terminą, prasidedantį nuo tokio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, su Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu mokesčių administratoriaus sprendimu dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš nurodytu mokesčių administratoriaus sprendimu dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, kuris yra vykdytinas dokumentas ir todėl turi būti pateikiamas vykdyti antstoliui. Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte reglamentuojama mokesčių administratoriaus teisė priverstinai išieškoti iš mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, tuo tarpu Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnyje reglamentuojamas administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką įgyvendinimas, nustatomi nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai, kurių vienas yra administratoriaus sprendimo dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo priėmimas ir jo pateikimas vykdyti CPK nustatyta tvarka antstoliui (įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Atsižvelgiant į tai, byloje esantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas teisiškai negali būti laikomas tuo mokesčių administratoriaus sprendimu, kuris yra nurodytas Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir kuriuo mokesčių administratoriaus mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos. Dėl to nepagrįsta apeliacinės instancijos teismo nutarties išvada, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas ir buvo tas pirminis sprendimas dėl mokestinės nepriemokos apskaičiavimo.

192. 20 dienų terminas, prasidedantis nuo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, taikytinas tik Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje ir 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, priėmimo atveju. Mokesčių administravimo įstatyme nėra nuostatos, pagal kurią administratoriaus sprendimas dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo gali būti pateiktas antstoliui vykdyti tik tada, kai yra pasibaigęs 20 dienų terminas, dėl to antstolis neturi pareigos tikrinti, ar praėjo 20 dienų terminas.

203. Bylą nagrinėję teismai nesiaiškino, kokiu pagrindu, atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų nuostatas, priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas. Pareiškėjas pažeidė prievolę mokėti socialinio draudimo įmokas, dėl to buvo priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas dėl nesumokėtos socialinio draudimo įmokos ir delspinigių priverstinio išieškojimo iš pareiškėjo. Teismai nesiaiškino prievolės esmės, kokiais terminais ji turi būti vykdoma ir teisinių jos nevykdymo padarinių, ar nevykdymo atveju turi būti siunčiamas raginimas, taip pat ar nevykdymo atvejis tapatus nurodytam Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir ar administratorius buvo priėmęs Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą sprendimą. Pagal CPK 443 straipsnio 8 dalį teismas turėjo ir savo iniciatyva rinkti įrodymus, patvirtinančius bylai reikšmingas aplinkybes, tačiau jų nerinko.

214. Teismai nutartyse netaikė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies, 17 straipsnio 1, 3 dalių, 31 straipsnio 1 punkto, 36 straipsnio 3 dalies 1 punkto bei juos detalizuojančių Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 111 punkto nuostatų, kad apskaičiuotos, bet į fondą nustatytu laiku nesumokėtos draudėjų ir apdraustųjų socialinio draudimo įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi priverstine tvarka.

225. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas teisėtas ir galiojantis, dėl to antstolis neturėjo teisės nepriimti jam pateikto šio dokumento priverstinai vykdyti. Kol nenuginčytas vykdomasis dokumentas, vykdymo veiksmai turi būti atliekami (CPK 586 straipsnis). Kliūčių šiam dokumentui vykdyti nebuvo CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkto prasme.

23Atsiliepimu į kasacinį skundą pareiškėjas K. M. prašo suinteresuoto asmens antstolio Irmanto Gaidelio kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistas kasaciniu skundu skundžiamas teismų nutartis. Atsiliepime išdėstyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

241. Pareiškėjo teigimu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo analizė leidžia teigti, kad socialinio draudimo įmokų nepriemokoms ir netesyboms išieškoti taikomos Mokesčių administravimo įstatymo teisės normos, nustatančios mokestinių nepriemokų sumokėjimo ir išieškojimo terminus, ir netaikomos normos, nustatančios mokestinių nepriemokų išieškojimo būdus. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 31 straipsnio 1 punktą Fondo valdybos teritoriniai skyriai nesumokėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą vykdo suėjus Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje ir 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytam 20 dienų terminui. Pasibaigus šiam terminui Fondo valdybos teritoriniai skyriai įgyja teisę pradėti priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas, baudas ir delspinigius Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnyje nustatytais būdais. Byloje nustatyta, kad Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimas pateiktas priverstinai vykdyti nesuėjus 20 dienų terminui. Taigi tokio sprendimo pateikimas antstoliui nesuėjus nustatytam terminui buvo aiški kliūtis antstoliui priverstinai vykdyti, kuris turėjo, remdamasis CPK 651 straipsnio 1 dalimi, patvarkymu atsisakyti priimti sprendimą vykdyti ir jį grąžinti pateikusiam asmeniui.

252. Teismai nutartyse išsiaiškino teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, nes atskleidė mokestinės prievolės esmę, jos įvykdymo terminus, teisingai taikė Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio nuostatas dėl tokios prievolės įvykdymo termino ir netaikė šio straipsnio dėl priverstinio prievolės įvykdymo atsiradimo pagrindų, nustatė faktines aplinkybes, kad jokių kitų sprendimų ar raginimų pareiškėjui nesiųsta.

263. Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, pagal CPK 651 straipsnį turėjo patikrinti, ar pateikiantis asmuo įgijo teisę į priverstinį skolos išieškojimą, to nepatikrinęs pažeidė CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 651 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat antstolio profesijai keliamus griežtus reikalavimus veikti rūpestingai ir atidžiai.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Dėl vykdomojo dokumento priėmimo antstolio žinion ir vykdymo veiksmų pradėjimo

30Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Nurodytų ir kitų CPK VI dalies vykdymo proceso nuostatų, reglamentuojančių atskirų vykdymo procesinių veiksmų atlikimą, nesilaikymas antstoliui atliekant konkretų vykdymo veiksmą lemia tokio veiksmo neteisėtumą.

31CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos aplinkybės, kurias turi patikrinti antstolis, spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti; šis aplinkybių sąrašas nebaigtinis, nes nurodytos straipsnio dalies 7 punkte nustatyta antstoliui pareiga patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti.

32Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartyse nustatytos faktinės aplinkybės apie tai, kad antstolis, gavęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimą dėl mokestinės prievolės į fondo biudžetą priverstinio išieškojimo, nepatikrino, ar išieškotojas teisės aktų nustatyta tvarka įgijo teisę į priverstinį išieškojimą. Byloje taip pat nustatyta, kad antstolis nepatikrino, ar suėjo Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nurodytas 20 dienų terminas, skirtas skolininkui jo mokestinei nepriemokai geruoju sumokėti, kuriam pasibaigus mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką (Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl to teismai pripažino neteisėtais ir panaikino antstolio I. Gaidelio veiksmus, kuriais skolininkui nustatyta mokėtina 70 Lt vykdymo išlaidų suma.

33Nurodytą teismų nutarčių išvadą kasacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai pagrįsta. Konstatuotina, kad dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolis privalo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, to nepadaręs antstolis pažeistų CPK 651 straipsnio 2 dalies tvarką. Jeigu, nepatikrinęs vykdomajam dokumentui vykdyti kliūčių, priimto vykdomojo dokumento pagrindu antstolis atliko vykdymo veiksmus, kurie, kaip išaiškėja vėliau, negalėjo būti atlikti ir antstoliui tai buvo žinoma arba turėjo būti žinoma, tai tokie vykdymo veiksmai laikytini atliktais nesant teisinio pagrindo ir negali sukelti jais siekiamų pasekmių.

34Kasaciniame skunde argumentuojama, kad antstolis I. Gaidelis neturėjo pareigos patikrinti, ar pasibaigęs 20 dienų terminas skolininkui mokestinei nepriemokai geruoju sumokėti, nuo kurio išieškotojas įgyja teisę į priverstinį išieškojimą, nes tokios antstolio pareigos nenustatyta Mokesčių administravimo įstatyme. Toks skundo argumentas teisiškai nepagrįstas, nes mokesčių administratoriaus sprendimą dėl apskaičiuotos mokestinės nepriemokos nesumokėjimo antstolis gali priverstinai išieškoti tik suėjus 20 dienų terminui nepriemoką sumokėti geruoju, nuo kurio pasibaigimo atsiranda teisė į priverstinį išieškojimą pagal Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Antstolis turėjo galimybę ir privalėjo aiškintis aplinkybes dėl šio termino pasibaigimo, nes tik nustačius tokio termino pasibaigimą, išnyksta kliūtis vykdomajam dokumentui pradėti vykdyti CPK 651 straipsnio 2 dalies prasme. Toks nurodytų teisės normų aiškinimas atitinka suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 29 d. nutartis D. N. v. antstolė A. Muzikevičienė ir kt. byloje Nr. 3K-3-18/2007; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis UAB ,,Rusteda“ v. antstolis D. Stakeliūnas ir kt. byloje Nr. 3K-3-127/2007. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. sprendimas L. S. individuali įmonė v. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A6-228/2007; 2008 m. spalio 3 d. nutartis Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. A. S., Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A756-875/2008). Tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba kreipėsi į antstolį ir nenurodė priverstinio vykdymo termino pradžios, neturi reikšmės antstolio pareigai išsiaiškinti, nuo kada atsirado išieškotojui teisė į priverstinį išieškojimą.

35Kasacinio skundo argumentai dėl to, kad teismai nesiaiškino prievolės esmės, kokiais terminais ji turi būti vykdoma ir teisinių jos nevykdymo padarinių, neturi teisinės reikšmės, nes bylos ginčas yra ne dėl mokestinės prievolės mokėjimo, kuris tokiu atveju būtų neteismingas bendrosios kompetencijos teismams, o dėl antstolio veiksmų, kuriais nustatytas skolininkui mokėtinų vykdymo išlaidų dydis, teisėtumo. Nurodyti ir kiti kasacinio skundo argumentai nedaro įtakos kasacine tvarka skundžiamų teismų nutarčių teisėtumui, todėl teisėjų kolegija jų išsamiai nenagrinėja.

36Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo nutartis, yra pagrįsta ir teisėta, dėl to paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į kasacinį skundą pateikė jo aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinančio diplomo nuorašą, už kurio patvirtinimą notarui sumokėta 6 Lt. Pareiškėjas prašo priteisti iš kasatoriaus šią sumą, kurią teisėjų kolegija sprendžia priteisti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1, 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Priteisti pareiškėjui K. M. iš suinteresuoto asmens antstolio Irmanto Gaidelio 6 Lt (šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

41Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas byloje yra dėl antstolio pareigos priimti vykdomąjį dokumentą ir... 6. Skolininkas K. M. skundu prašė teismo panaikinti antstolio Irmanto Gaidelio... 7. Skundas grindžiamas tuo, kad antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymas ir... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16... 9. Pareiškėjas nurodė, kad raginimo sumokėti naujai apskaičiuotą mokestinę... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 11. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. gegužės 12 d. nutartimi... 12. Teismas nurodė, kad antstolis privalėjo patikrinti, ar nėra kliūčių... 13. Dėl šių priežasčių teismas konstatavo antstolio padarytą CPK 651... 14. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.... 15. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, kad Valstybinio socialinio... 16. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 17. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis prašo... 18. 1. Kasatoriaus teigimu, bylą nagrinėję teismai nepagrįstai sprendė, kad... 19. 2. 20 dienų terminas, prasidedantis nuo sprendimo įteikimo mokesčių... 20. 3. Bylą nagrinėję teismai nesiaiškino, kokiu pagrindu, atsižvelgiant į... 21. 4. Teismai nutartyse netaikė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16... 22. 5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas teisėtas ir... 23. Atsiliepimu į kasacinį skundą pareiškėjas K. M. prašo suinteresuoto... 24. 1. Pareiškėjo teigimu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir... 25. 2. Teismai nutartyse išsiaiškino teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes,... 26. 3. Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, pagal CPK 651... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Dėl vykdomojo dokumento priėmimo antstolio žinion ir vykdymo veiksmų... 30. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo... 31. CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos aplinkybės, kurias turi patikrinti... 32. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų... 33. Nurodytą teismų nutarčių išvadą kasacinio teismo teisėjų kolegija... 34. Kasaciniame skunde argumentuojama, kad antstolis I. Gaidelis neturėjo pareigos... 35. Kasacinio skundo argumentai dėl to, kad teismai nesiaiškino prievolės... 36. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad apeliacinės instancijos... 37. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.... 40. Priteisti pareiškėjui K. M. iš suinteresuoto asmens antstolio Irmanto... 41. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...