Byla e2-1018-180/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-831-538/2016 pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei UAB „Grimeda“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – agentūra) prašė priteisti iš atsakovės 132 457,57 Eur paramos lėšų, 5 procentų metinių palūkanų. Taip pat prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-4417-463/2016 pagal UAB „Grimeda“ skundą agentūrai dėl jos (agentūros) sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

42016 m. kovo 7 d. prašymu ieškovė pakartotinai prašė sustabdyti civilinę bylą, nes Vilniaus apygardos administracinis teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. eI-4417-463/2016, kuriame teismas pripažino agentūros 2015 m. liepos 8 d. sprendimą dėl paramos sutarties su UAB „Grimeda“ nutraukimo ir išmokėtų lėšų grąžinimo, kurio pagrindu yra inicijuota ši civilinė byla, kaip teisėtą ir pagrįstą, apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Prašė bylą sustabdyti CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi sustabdė bylą iki bus priimtas ir įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas byloje Nr. eI-4417-463/2016, nes ieškovė savo reikalavimus atsakovei grindžia 2015 m. liepos 8 d. sprendimu dėl paramos sutarties nutraukimo ir sumokėtų lėšų grąžinimo, kuris paminėto teismo sprendimu pripažintas teisėtu ir pagrįstu, o teismo sprendimas apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir nėra įsiteisėjęs.

7Teismas padarė išvadą, kad tarp civilinės bylos ir administracinės bylos egzistuoja prejudicinis ryšys, dėl to, siekdamas išvengti prieštaringų sprendimų, teismas pripažino prašymą dėl bylos sustabdymo pagrįstu (CPK 163 str. 3 p.) – teismas privalo sustabdyti bylą, kai jos negali nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė UAB „Grimeda“ atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Ieškovė neturi materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis į teismą, nes atsakovė nėra pažeidusi termino prievolei dėl paramos lėšų grąžinimo įvykdyti. Taigi ieškovė prašo apginti jos teisę, kuri nėra pažeista. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 20 punktas nustato, kad tuo atveju, jeigu skolininkas sprendimą dėl grąžintinų lėšų susigrąžinimo arba raštą atliktą apie grąžintinų lėšų išskaitymą apskundžia teismui ar išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, grąžintinų lėšų įskaitymas ir palūkanų skaičiavimas sustabdomas, kol išnagrinėjamas skundas arba įsiteisėja teismo sprendimas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė neturėjo teisės pradėti paramos lėšų išieškojimo procedūros iki tol, kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme nebus išnagrinėtas atsakovės skundas. Tokios situacijos pateisinimas iškreiptų civilinių bylų nagrinėjimo praktiką bei skatintų asmenų piktnaudžiavimą procesu. Piktnaudžiaudama procesine teise pareikšti ieškinį, ieškovė turi galimybę nepagrįstai reikalauti didesnių bylinėjimosi išlaidų, palūkanų.

122. Nėra pagrindo išvadai, kad tarp nagrinėjamos ir administracinės bylos Nr. eI-4417-463/2016 egzistuoja prejudicinis ryšys. Administracinė byla nėra teisiškai reikšminga šios civilinės bylos nagrinėjimui, nes ieškovė neturi teisės į ieškinio patenkinimą.

133. Į teismą dėl paramos lėšų grąžinimo ieškovė dokumentinio proceso tvarka kreipėsi 2015 m. spalio 16 d., t. y. dar nepasibaigus 2015 m. liepos 8 d. sprendimo apskundimo teismui terminui. Tokie ieškovės veiksmai patvirtina jos nesąžiningumą.

144. Prašydama sustabdyti bylą ieškovė pripažįsta, kad tuo atveju, kuomet yra pateikiamas skundas dėl paramos lėšų susigrąžinimo, paramos lėšų išieškojimo procedūra turi būti sustabdoma, tačiau nepaisant to, ieškovė elgėsi priešingai – paramos lėšų išieškojimo procedūros nenustabdė ir pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, o atsakovei pateikus prieštaravimus – ieškinį dėl skolos priteisimo.

15Ieškovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-831-358/2016.

16Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

171. Ieškovės, kaip viešojo administravimo subjekto, priimami sprendimai įsigalioja ir yra privalomi nuo jų priėmimo momento. Tai, kad Grąžintinų lėšų administravimo taisyklės numato grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos, nereiškia, kad tuo metu ieškovė neturi teisės į teisminę gynybą.

182. Nesutikdama su ieškovės 2015 m. liepos 8 d. sprendimu dėl paramos sutarties nutraukimo iš išmokėtos paramos susigrąžinimo, atsakovė pasirinko vieną iš galimų šio sprendimo apskundimo būdų – ikiteisminį ginčo nagrinėjimą ir 2015 m. rugpjūčio 17 d. raštu pateikė skundą Žemės ūkio ministerijai, prašydama panaikinti paminėtą sprendimą. Žemės ūkio ministerija 2015 m. rugsėjo 22 d. raštu atsakovės skundo nepatenkino. Atsakovės skundą, pateiktą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl paminėtų sprendimo ir rašto panaikinimo, ieškovė gavo 2015 m. spalio 27 d., todėl atsakovės teiginys, kad ieškovė, 2015 m. spalio 16 d. pateikusi Šilalės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, elgėsi nesąžiningai, yra nepagrįstas ir atmestinas. Be to, atsakovė pateikė prieštaravimus dėl teismo įsakymo, todėl teismui paminėtą procesinį dokumentą panaikinus, ieškovė CPK 439 straipsnio 3 dalies pagrindu privalėjo ieškinį pateikti per 14 dienų nuo 2015 m. lapkričio 11 d. teismo pranešimo apie panaikintą teismo įsakymą gavimo dienos.

193. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai atsakovei šioje byloje yra grindžiami pastarosios administracine tvarka ginčijamu 2015 m. liepos 8 d. sprendimu, teismas pagrįstai sprendė, kad tarp šios ir administracinės bylos Nr. eI-4417-463/2016 yra prejudicinis ryšys, todėl nagrinėjama byla sustabdytina iki kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas nurodytoje administracinėje byloje.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės, priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014). Be to, kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės, priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459-611/2015).

24Ieškovė 2015 m. liepos 8 d. priėmė sprendimą dėl atsakovei skirtos paramos, suteiktos pagal atitinkamą Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę, nutraukimo ir išmokėtos sumos susigrąžinimo. Juo UAB „Grimeda“ įpareigota grąžinti agentūrai 132 457,57 Eur. Atsakovė paminėtą agentūros sprendimą apskundė. Byla nagrinėta Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Šio teismo priimtas agentūrai palankus sprendimas nėra įsiteisėjęs – jį revizuoja apeliacinio skundo pagrindu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Agentūra ieškiniu inicijavo civilinę bylą, prašydama atsakovo grąžinti gautą paramą. Reikalavimą grindžia paminėtu agentūros sprendimu, dėl kurio teisėtumo ir pagrįstumo sprendžia administracinis teismas. Nėra abejonių kad bylos betarpiškai susijusios – agentūros ieškinio patenkinimas/nepatenkinimas iš esmės priklausys nuo administracinio teismo galutinio sprendimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti civilinę bylą CPK 16 straipsnio 3 punkto pagrindu iki bus išnagrinėta administracinė bylą pagal atsakovo skundą dėl agentūros sprendimo, ir įsiteisės teismo sprendimas.

25Apeliantės teiginys dėl ieškovės reikalavimo teisės (apeliantė teigia, kad ieškovė neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl 132 457,57 Eur paramos lėšų bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų reikalavimo) nagrinėjant bylos sustabdymo teisėtumo klausimą neturi teisinės reikšmės. Ieškinys priimtas teisėjo 2015 m. gruodžio 8 d. rezoliucija. CPK 137straipsnio pagrindų, dėl kurių teismas turėjo atsisakyti priimti ieškinį, nebuvo nustatyta. Dėl ieškovo reikalavimo teisės sprendžiama bylos nagrinėjimo iš esmės proceso stadijoje, ištyrus ir įvertinus visus bylos duomenis. Nei sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, nei prašymą dėl bylos sustabdymo, teismas neturi pagrindo vertinti ieškovo materialinio suinteresuotumo, pasisakyti dėl jo reikalavimo teisės.

26Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė proceso teisės normas, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes tiek, keik tai būtina sprendžiant dėl bylos sustabdymo (CPK 176, 177, 185 str.).

28Naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 329 str., 338 str.).

29Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 4. 2016 m. kovo 7 d. prašymu ieškovė pakartotinai prašė sustabdyti civilinę... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi sustabdė bylą iki... 7. Teismas padarė išvadą, kad tarp civilinės bylos ir administracinės bylos... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė UAB „Grimeda“ atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios... 10. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Ieškovė neturi materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis į teismą,... 12. 2. Nėra pagrindo išvadai, kad tarp nagrinėjamos ir administracinės bylos... 13. 3. Į teismą dėl paramos lėšų grąžinimo ieškovė dokumentinio proceso... 14. 4. Prašydama sustabdyti bylą ieškovė pripažįsta, kad tuo atveju, kuomet... 15. Ieškovė – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,... 16. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Ieškovės, kaip viešojo administravimo subjekto, priimami sprendimai... 18. 2. Nesutikdama su ieškovės 2015 m. liepos 8 d. sprendimu dėl paramos... 19. 3. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai atsakovei šioje byloje yra... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo... 24. Ieškovė 2015 m. liepos 8 d. priėmė sprendimą dėl atsakovei skirtos... 25. Apeliantės teiginys dėl ieškovės reikalavimo teisės (apeliantė teigia,... 26. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 28. Naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos... 29. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą....