Byla TA-41-822/2017
Dėl sprendimo panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos B. S. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. S. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja B. S. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) Imigracijos reikalų skyriaus 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. (15/4-1)3I-193(00211;00005) (toliau – ir Sprendimas) „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo ir dėl atsisakymo išduoti naują leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos Rusijos federacijos pilietei B. S.“.

6Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu pareiškėjos B. S. skundą atmetė.

8II.

9Pareiškėja B. S. 2017 m. gegužės 21 d. (pagal spaudą ant voko) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 26 d. sprendimą ir pareiškėjos skundą tenkinti.

10Kartu su apeliaciniu skundu pareiškėja pateikė prašymą dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo.

11Prašyme nurodo, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. dėl pareiškėjos atstovo sveikatos būklės. Pažymi, kad pareiškėjos atstovas advokatas K. R. dėl paūmėjusios ligos, 2017 m. balandžio 26 d. turėjo gydytojo paskyrimą ir lankėsi Santariškių Klinikų Žolyno skyriuje, kur buvo įspėtas vengti kontaktų bei žmonių susibūrimo vietų ir prasto oro poveikio bei vartoti skirtus vaistus. Teigia, kad vengdamas sunkios plaučių ligos komplikacijų, jis negalėjo atlikti visų veiksmų skundui paruošti, t. y. sumokėti žyminį mokestį (pareiškėja gyvena Rusijos Federacijoje), pasiimti iš kontoros teismo sprendimą, rašytine forma paduoti skundą. Pastebi, kad nedarbingumo pažymėjimo nereikalavo, nes nėra apdraustas socialiniu draudimu.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas), kuris yra specialus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) atžvilgiu, 140 straipsnio nuostatas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 26 d. sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 14 dienų nuo jo paskelbimo (Įstatymo 140 str. 4 d.).

15Pareiškėjos B. S. skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2017 m. balandžio 26 d., todėl terminas apeliaciniam skundui dėl šio sprendimo paduoti baigėsi 2017 m. gegužės 10 d. Pareiškėjas apeliacinį skundą padavė 2017 m. gegužės 21 d. (pagal spaudą ant voko) , t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

16ABTĮ 132 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, apeliacinio skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

17Svarbiomis termino praleidimo priežastimis teismų praktikoje laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios sutrukdė jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Įstatymų nustatyta tvarka apriboti skundų padavimo terminai, inter alia, yra susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą.

18Termino atnaujinimas yra teismo teisė, bet ne pareiga, todėl teismo diskrecijai palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes bei suformuotą teismų praktiką. Spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, teismas vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-601/2006, 2006 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-247/2006, 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-208/2006).

19Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, remdamasi tuo, kad pareiškėjos atstovas, vengdamas ligos komplikacijų, laiku negalėjo atlikti visų veiksmų skundui paruošti.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia termino paduoti skundą praleidimo priežastimi tik tuo atveju, jei ji objektyviai sukliudė asmeniui paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą: liga buvo tokio pobūdžio, kad asmuo objektyviai negalėjo parengti skundo, jo pasirašyti, paduoti teismui, įgalioti šiuos veiksmus atlikti kitą asmenį ir pan. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-4-143/2015; 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-960-438/2015).

21Kartu su prašymu atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti teismui pateikė 2017 m. balandžio 26 d. Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą, išrašytą pareiškėjos atstovui advokatui K. R.. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis darytina išvada, kad dėl pareiškėjos atstovo sveikatos būklės pareiškėjai buvo objektyviai sukliudyta nustatytu terminu pateikti teismui apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija mano, kad pareiškėja terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl objektyvių priežasčių, todėl jos prašymas atnaujinti šį terminą tenkintinas.

22Pareiškėjos apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimus, todėl jis priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka (ABTĮ 138 str. 1 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, 138 straipsnio 1 dalimi, 139 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjos B. S. prašymą tenkinti ir atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 26 d. sprendimo paduoti.

25Pareiškėjos B. S. apeliacinį skundą priimti nagrinėti.

26Išsiųsti atsakovui apeliacinio skundo nuorašą, reikalaujant per keturiolika kalendorinių dienų nuo apeliacinio skundo nuorašo gavimo pateikti apeliacinės instancijos teismui išsamų atsiliepimą į apeliacinį skundą.

27Nutartis neskundžiama.

28

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja B. S. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 6. Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į skundą prašė skundą... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu... 8. II.... 9. Pareiškėja B. S. 2017 m. gegužės 21 d. (pagal spaudą... 10. Kartu su apeliaciniu skundu pareiškėja pateikė prašymą dėl termino... 11. Prašyme nurodo, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos 15. Pareiškėjos B. S. skundžiamas Vilniaus apygardos... 16. ABTĮ 17. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis teismų praktikoje laikytinos tik... 18. Termino atnaujinimas yra teismo teisė, bet ne pareiga, todėl teismo... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo atnaujinti terminą apeliaciniam... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia... 21. Kartu su prašymu atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti teismui... 22. Pareiškėjos apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 24. Pareiškėjos B. S. prašymą tenkinti ir atnaujinti... 25. Pareiškėjos B. S. apeliacinį... 26. Išsiųsti atsakovui apeliacinio skundo nuorašą, reikalaujant per keturiolika... 27. Nutartis neskundžiama.... 28. ...