Byla AS-960-438/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. A. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. A. (toliau – ir pareiškėja) Kauno apygardos administraciniam teismui 2015 m. gegužės 12 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo ir prašymą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi atsisakė atnaujinti pareiškėjos praleistą terminą ir priimti pareiškėjos apeliacinį skundą.

6Išanalizavęs pareiškėjos nurodomas aplinkybes, teismas pažymėjo, kad pareiškėja praleido Lietuos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl subjektyvių, nuo jos valios ir veiksmų (neveikimo) priklausiusių priežasčių, kurios negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis praleistą terminą atnaujinti.

7II.

8Atskiruoju skundu pareiškėja J. A. prašo pirmosios instancijos teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti.

9Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja nesigydė ambulatoriškai, todėl galėjo pasirūpinti tinkamu savo procesinių teisių įgyvendinimu, yra neteisinga ir neobjektyvi. Mano, kad termino praleidimas turėtų būti vertinamas kaip formalaus pobūdžio trūkumas.

10Atsakovas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime su pareiškėjos atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepime su pareiškėjos atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

13

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėja J. A. ginčija Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos apeliacinį skundą nustatęs, kad pareiškėja apeliacinį skundą pateikė praleidusi įstatyme nustatytą terminą apeliaciniam skundui pateikti, bei netenkinęs pareiškėjos prašymo atnaujinti praleistą terminą.

17Pareiškėjos apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo teisme gautas 2015 m. gegužės 12 d. (b. l. 89), t. y. terminą pateikti apeliacinį skundą praleidus 12 dienų (paskutinė apeliacinio skundo pateikimo diena – 2015 m. balandžio 30 d.).

18Lietuvos Respublik?s administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr., pvz., 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012 ir kt.). Pabrėžtina, kad, sprendžiant dėl praleisto termino atnaujinimo, teismui suteikta diskrecija (sprendimo laisvė), atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, spręsti dėl termino praleidimo priežasčių pripažinimo (nepripažinimo) svarbiomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012). Teismas turi įvertinti aplinkybių, kurias asmuo prašo pripažinti svarbiomis termino praleidimo priežastimis, realų buvimą (nebuvimą), jų atsiradimo momentą, trukmę, įtaką asmens realioms galimybėms pačiam ar per atstovą atlikti atitinkamus veiksmus iki įstatymu nustatyto termino pabaigos; turi įvertinti, ar asmuo kreipėsi į teismą dėl praleisto termino atnaujinimo per protingą terminą (jei nustatomos aplinkybės, kurios asmeniui objektyviai sukliudė kreiptis į teismą iki įstatymu nustatyto termino).

20Prašyme atnaujinti terminą pareiškėja kaip aplinkybes, dėl kurių apeliacinio skundo padavimo terminas turėtų būti atnaujintas, nurodo tai, kad ji nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. balandžio 29 d. sirgo, ir tai patvirtindama pateikia 2015 m. balandžio 20 d. medicininę pažymą (b. l. 93).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, jog ji apriboja pareiškėjo galimybės pačiam arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis į teismą nustatyta tvarka, siekiant apginti galimai pažeistas jo teises (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-1211/2014, 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011).

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu pateiktų medicininių dokumentų įvertinimu ir akcentuoja, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad pareiškėjos liga, nesigydant ambulatoriškai, buvo tokio pobūdžio, jog sutrukdė jai pačiai ar per atstovą kreiptis dėl savo teisių gynimo.

23Ginčijamas pirmosios instancijos sprendimas buvo priimtas 2015 m. balandžio 16 d., apie šią datą pareiškėja buvo informuota, kadangi dalyvavo 2015 m. kovo 31 d. vykusiame pirmosios instancijos teismo posėdyje (b. l. 79). Pastebėtina, kad 2015 m. balandžio 16 d. – teismo sprendimo paskelbimo metu – pareiškėja buvo darbinga, todėl galėjo susipažinti su priimtu sprendimu ir įgyvendinti savo procesines teises, tačiau į teismo posėdį, kuriame buvo skelbiamas sprendimas, neatvyko (b. l. 81). Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atkreipė dėmesį, kad pareiškėja nedarbinga buvo iki 2015 m. balandžio 29 d., tačiau apeliacinį skundą teismui pateikė tik 2015 m. gegužės 12 d., t. y. praėjus 13 dienų pasibaigus ligai. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, negalima teigti, jog pareiškėja į teismą su apeliaciniu skundu kreipėsi be nepagrįsto delsimo po ligos pabaigos – t. y. operatyviai rūpinosi savo teisių gynimu, todėl toks pareiškėjos pasirinktas elgesio variantas negali būti laikomas svarbia priežastimi bei pagrindu praleistam terminui atnaujinti.

24Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos J. A. atskirasis skundas atmetamas ir pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjos J. A. atskirąjį skundą atmesti.

27Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. A. (toliau – ir pareiškėja) Kauno... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi... 6. Išanalizavęs pareiškėjos nurodomas aplinkybes, teismas pažymėjo, kad... 7. II.... 8. Atskiruoju skundu pareiškėja J. A. prašo pirmosios... 9. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja... 10. Atsakovas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 13. ... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėja J. A. ginčija Kauno... 17. Pareiškėjos apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo... 18. Lietuvos Respublik?s administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 20. Prašyme atnaujinti terminą pareiškėja kaip aplinkybes, dėl kurių... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu pateiktų... 23. Ginčijamas pirmosios instancijos sprendimas buvo priimtas 2015 m. balandžio... 24. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26. Pareiškėjos J. A. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį palikti... 28. Nutartis neskundžiama....