Byla 2-2001-800/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, išlaikymo vaikui priteisimo, vaiko nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo skyrimo

1Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant ieškovo Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. V., atsakovei I. K., jos atstovei advokatei Elenai Gylienei, trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų atstovei Virginijai V. N., uždarame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei I. K., trečiajam asmeniui Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, išlaikymo vaikui priteisimo, vaiko nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo skyrimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu (b.l. 1-6) prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią I. K., nepilnametės dukros L. D., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti L. D. nuolatinę rūpybą; L. D., rūpintoju skirti Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus, esančius ( - ); L. D., rūpybos vietą ir gyvenamąją vietą nustatyti Kauno rajono savivaldybės administracijos Pagynės vaikų globos namuose; priteisti iš I. K., dukros L. D. išlaikymui, kas mėnesį mokamas periodines išmokas po 300 Lt iki jos pilnametystės Kauno rajono savivaldybės administracijos Pagynės vaikų globos namų naudai, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; paskirti Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus, L. D. lėšų tvarkytoju. Ieškinyje nurodo, kad atsakovė I. K. turi du nepilnamečius vaikus- L. D., gim. ( - ) ir R. N., gim. ( - ). L. D. tėvas A. D. mirė ( - ). Atsakovės šeima ieškovui žinoma nuo 1999 m., 2007-06-06 - 2008-07-16 laikotarpiu buvo įtraukta į Kauno rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, dėl negebėjimo tinkamai pasirūpinti vaikais. L. D., su abiem tėvais gyveno iki 1999 m. Utenos rajono apylinkės teismo 1999-04-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-73/1999 L. D. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su tėvu A. D., mergaitė su juo gyveno iki 10 m. amžiaus. L. tik po tėvo mirties apsigyveno kartu su motina. Skyriuje 2010-11-03 gavus informaciją iš Kauno rajono Socialinių paslaugų centro, kad L. D. kategoriškai atsisako grįžti namo pas motiną dėl smurto ir patyčių šeimoje, patiriamų iš motinos, ir Laurai išreiškus pageidavimą gyventi vaikų globos namuose, buvo priimtas sprendimas laikinai apgyvendinti L. D. Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namuose, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-05 įsakymu Nr. ĮS-1741 L. D. buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), globėju (rūpintoju) paskiriant Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2010-11-17 įvykusioje peržiūroje dėl L. D. laikinosios globos (rūpybos) buvo nuspręsta tęsti vaiko laikinąją rūpybą, teikti L. ir jos motinai psichologinę pagalbą, siekiant gerinti jų tarpusavio santykius, I. N. (K.) šeimą įtraukti į Kauno rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, teikti šeimai socialines paslaugas. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-30 įsakymu Nr. ĮS-1860 I. N. (K.) šeima įtraukta į Kauno rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl to, kad jos dukrai L. D. nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Kauno rajono Socialinių paslaugų centras negalėjo nustatyti atsakovės šeimos socialinių paslaugų poreikį ir teikti socialines paslaugas, kadangi atsakovė atsisakė socialinių paslaugų, vėliau gauta informacija, kad ji išsikėlė gyventi į Kauno miesto savivaldybę. Atsakovė atsisakė pateikti naujos gyvenamosios vietos adresą. Išsiaiškinus atsakovės adresą, jos šeima 2011-05-16 - 2012-02-15 laikotarpiu buvo Kauno miesto savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje. Kauno miesto Socialinių paslaugų centras teikė atsakovės šeimai socialines paslaugas, tačiau jokių esminių rezultatų dukros L. grąžinimui į šeimą dirbant su atsakove nebuvo pasiekta. Centro 2012-01-25 pateiktais duomenimis, atsakovė buvo motyvuojama lankyti dukrą L. vaikų globos namuose, palaikyti ryšį su ja, tačiau motina nerasdavo kontakto su dukra, socialinės darbuotojos vertinimu, atsakovė neturi bendravimo su savo dukromis įgūdžių, reikalingos individualios ir visos šeimos psichologo konsultacijos. Siekiant atstatyti L. ir jos motinos ryšius, joms buvo siūloma psichologinė pagalba Pagynės vaikų globos namuose, VšĮ Šeimos santykių institute, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centre. Psichologinė pagalba nepadėjo atstatyti ryšių tarp atsakovės ir jos dukros L. D.. Kauno rajono Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-01-04 įvykusioje L. D. laikinosios rūpybos plano peržiūroje, atsižvelgiant į L. nepasikeitusią nuomonę, jos išsakytą nenorą gyventi su motina, ir į tai, kad atsakovė nesugebėjo atstatyti ryšių su dukra, nedėjo tam pastangų, nepasinaudojo siūloma socialinė-psichologine pagalba, atsakovė nuo 2010 m. pabaigos neaugina savo dukros L., nesirūpina ja, nedalyvauja jos auklėjime, sveikatos priežiūroje, ugdyme ir lavinime, buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo L. D. atžvilgiu, vaiko nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo paskyrimo. Su šiuo sprendimu atsakovė nesutiko. Atsakovė, girdint L., pasakė, kad norinti L. atsisakyti. L. skaudžiai išgyveno šį motinos pareiškimą. Atsakovė ir toliau nesirūpina savo dukra L., nedalyvauja jos ugdyme, auklėjime. Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų 2012-03-28 pateiktoje informacijoje matyti, kad atsakovė dukrą globos namuose per 17 mėnesių laikotarpį aplankė 6 kartus, lankymosi metu pabūna labai trumpai, nes neturi su dukra apie ką kalbėtis. Dėl I. K. veiksmų, susijusių su dukra L. D., jos interesais, vienoje baudžiamojoje byloje vyksta ikiteisminis tyrimas, kita baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme, t. y. Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-16-214/2012 dėl I. N. (K.) fizinio skausmo sukėlimo, nežymaus sveikatos sutrikdymo (BK 140 str. 1 d.) nepilnamečiams R. N. ir L. D.. L. D. turėjo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, dėl jo iššvaistymo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-00332-11 atliekamas ikiteisminis tyrimas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str. 2 d. Šioje byloje nepilnametė L. D. pripažinta nukentėjusiąją, įtarimai pareikšti L. motinai. Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus 2012-03-05 pateiktais duomenimis, atsakovė neturi galiojančių administracinių nuobaudų. Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM 2012-03-05 duomenimis, I. N. (K.) 1999 m. teista pagal LR BK 271 str. 2 d., 35 str. (vagystė), BK str. galiojo iki 2003-05-01, 2003 m. ir 2005 m.- pagal LR BK 164 str. (vengimas išlaikyti vaiką). I. N. (K.) priteisto išlaikymo įsiskolinimo nepadengė. Kauno darbo biržos 2012-06-07 duomenims, I. N. (K.) nuo 2011-10-17 registruota Lietuvos darbo biržoje. Skyriaus duomenimis, I. N. (K.) gauna netekto darbingumo pensiją (253,60 Lt.). Atsakovė daugiau kaip 1,5 metų nevykdo motinos valdžios, neatstatė tarpusavio santykių su dukra L. D., nesistengė to padaryti, neaugina jos, nedalyvauja jos priežiūroje, auklėjime, lavinime, ugdyme, sveikatos priežiūroje, jos neišlaiko ir nėra galimybės tikėtis pokyčių ateityje. Atsakovė dėl aplaidumo, abejingumo savo pareigoms, t. y. ne dėl objektyvių aplinkybių, bet dėl savo kaltės neatlieka motinos pareigų, nesudaro palankių sąlygų visapusiškai vaiko raidai. Kadangi nėra duomenų, kad padėtis gali keistis ateityje ir nustačius atsakovės kaltę dėl motinos pareigų nevykdymo, tikslinga neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią dukros L. D. atžvilgiu. L. D. rūpyba Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namuose atitinka vaiko interesus. L. D. sutinka, kad jos nuolatiniu rūpintoju būtų Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai. Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai sutinka tapti nuolatiniu L. D. rūpintoju, fizinių asmenų, pareiškusių sutikimą tapti vaiko rūpintojais, nėra.

3Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, nes visais būdais bandė bendrauti su mergaite. Paskutinį kartą bendravo telefonu, rugpjūčio mėnesį, buvo ir nuvykusi. Šiuo momentu ji davė mergaitei laiko apsigalvoti. Mergaitei ji veža vaišių po 500 lt., 300 lt. Pamatė, kad ją kažkas įtakoja, mergaitė yra nustatyta prieš ją. Tai, kad L. iki 10 m. gyveno su tėvu yra melas. Ji visada rūpinosi mergaite, kuri gyveno ir pas ją, ir pas tėvą. 2002 m. mergaitės gyvenamąją vietą teismas paliko su tėvu, nes buvo praėję dar mažai laiko po jos grįžimo iš įkalinimo įstaigos. 9 mėnesius vaiko neaugino, nes buvo įkalinimo įstaigoje. Išteisinta buvo 2000 m. Nuo tada su mergaite bendravo, ja rūpinosi. Tėvas labai žiauriai nustatė dukrą prieš ją. Po tėvo mirties ji pasiėmė dukrą, rūpinosi, psichologinė pagalba buvo reikalinga. Nežino kas atsitiko, kad dukra atsidūrė Pagynės vaikų globos namuose. Gal kad ji ją nubaudė ir neleido lankyti muzikos mokyklos. Bet ji tada neklausė, išėjo į šventę ir grįžo 12 val. nakties. Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio ji nebendrauja su dukra. Dukrą labai myli, jos ir R. laukia namuose ir labai nori kad ji grįžtų. Kiti vaikai yra nuostabiai užauginti. Dabar gyvena Anglijoj, turi gerus darbus, mokosi. Bandė visaip atstatyti ryšį su dukra. Šiai dienai ryšiai nėra atstatyti. Per tuos du metus mergaitei pirko batus, reikmenis į mokyklą, maistą po 500 lt., po 200 lt. vežė, rūbus vežė. Nežino kiek kartų per tuos du metus buvau aplankyti dukros, į mėnesį kartą gal. Paskutinį kartą kai buvo, nuvežė maisto už 450 lt - dešros, vaisių, papildymą už 20 lt ir dar 50 lt paliko. Ji vykdė individualią veiklą. Dar vežė žiedukus, auskariukus, marškinėlius, megztukus, apatinį trikotažą, nes tokį verslą turi. Domėjosi dukros sveikata, skambindavo direktorei. Mokykloj niekada nebuvo. Pernai gruodžio 23 d. mergaitė pati pateikė vaikų teisėms prašymą, kad ji nori per šventes pabūti namuose, taigi kažkoks ryšys tarp jų tikrai buvo. Buvęs sutuoktinis buvo nuvežęs R. pas L. gal prieš dvi savaites, nes ji jo pati paprašė tai padaryti. Mato galimybę būti su dukra ir ją auklėti. Jos kita dukra I. N. jai sakė, kad L. jos klausė kaip padaryti, kad ji galėtų grįžti namo, nes ji nori grįžti. Mano, kad L. išėjo iš namų, nes ji yra griežta mama, o ji turėjo draugą, pradėjo rūkyti, net vaikų namuose ją du kartus pagavo išgėrusią ir dar pagavo rūkančią. Ji visada ėjo pas psichologus kiek tik buvo pasiūlyta, net už savo pinigus ėjo. Raštu atsisakė socialinės paslaugos, nes buvo pasakyta, kad ten ateina į namus darbuotoja pasiūlyt kaip sutvarkyt namus, kaip išvirti valgyti, kaip sudėti rūbus. Niekada gyvenime nenaudojo prieš L. fizinio smurto. Būtų absurdas, jeigu teismas priteistų mokėti L. išlaikymą po 300 lt. Ji neturi iš ko mokėti. Gauna 250 lt alimentų iš R. N. ir 253 lt invalidumo. Čia visos pajamos. Dabar įsidarbino kasininke, gaus 860 lt algos. Komunalinių mokesčių šiai dienai moka 911 lt, o žiemą mokės 1200 lt. vien už komunalines paslaugas. Po 500 lt. maisto vežė į vaikų namus, nes jai padėjo vyras, o dabar vyras nepadės, nes neseniai įsidarbino užsienyje. Su ja gyvenančiam sūnui skiria daug. L. poreikiai yra labai dideli – brangūs batai, pigių nenešioja, striukė. L. išleisdavo virš 900 lt per mėnesį. Kai L. buvo namie, ji buvo sveika ir į mėnesį uždirbdavo po 6000 lt, o kai L. pabėgo iš namų, ji žlugo. Dabar nebeužsiima individualia veikla, nes sveikata nebeleidžia. Turi tai veiklai pažymą, kuri yra nuolat galiojanti.

5Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį (b.l. 71-72) su ieškiniu sutinka visiškai. Trečiojo asmens atstovė paaiškino, jog L. pas juos atvykus 2010-11-02, ji buvo labai konfliktiška, jai buvo labai sunku pritapti, adaptuotis, jai buvo sunku laikytis globos namų taisyklių, bet kiekvieną dieną vis gerėjo ir dabar mergaite niekas nesiskundžia. Vaikas adaptavosi labai gerai. Mama per du metus nesugebėjo atstatyti ryšio su vaiku. Motina tikrai nevežė maisto tokios sumomis kaip ji nurodė. Rūbų krepšys, kuris buvo atvežtas, L. sakė, kad tie rūbai jai netinkami ir ji jų nenešiojo. Vaišių mama buvo atvežusi vieną kartelį, saldainių kažkokių, bet krepšio už 500 lt jie nematė. Mama per L. gimtadienį nebuvo atvykusi. L. pati gruodžio mėnesį faksu prašė susitikti su broliu R.. Nežino ar L. buvo atvežtas tortas.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – gimimo liudijimo (b.l. 7), gimimo įrašo (b.l. 8) nustatyta, jog L. D., gim. ( - ), motina yra I. N. (K.), tėvas A. D. (miręs ( - ) (b.l. 11)). Iš L. D. 2010-11-03 prašymo Kauno rajono vaiko teisių apsaugos skyriui (b.l. 12), nustatyta, jog pati nepilnametė L. D. atsisakė gyventi su savo motina I. N., paprašė ją apgyvendinti vaikų globos namuose, ko pasekmėje 2010-11-03 Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimu dėl vaiko laikino paėmimo iš tėvų ar kitos jo buvimo vietos (b.l. 13) nuspręsta laikinai paimti vaiką L. D. iš I. N. šeimos, 2010-11-03 vaiko laikino apgyvendinimo aktu (b.l. 14) L. D. laikinai apgyvendinta Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namuose. Iš Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-05 įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo Nr. ĮS-1741 (b.l. 31) nustatyta, jog šiuo įsakymu likusiai be tėvų globos L. D. buvo nustatyta vaiko laikinoji globa nuo 2010-11-03, vaiko globėju paskiriant Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2010-11-17 įvykusioje peržiūroje dėl L. D. laikinosios globos (rūpybos) buvo nuspręsta tęsti vaiko laikinąją rūpybą, teikti L. ir jos motinai psichologinę pagalbą, siekiant gerinti jų tarpusavio santykius, I. N. (K.) šeimą įtraukti į Kauno rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, teikti šeimai socialines paslaugas (b.l. 27-30). Atsakovės šeimai teiktos socialinės paslaugos, tačiau atsakovė šių paslaugų atsisakė (b.l. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-22). Iš Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų raštų (b.l. 33, 34, 35, 37, 39-40, 41, 42, 43, 44, 92) nustatyta, jog L. D. nepageidauja matytis su savo motina I. N. (K), pasimatymų metu L. nenori bendrauti su motina, atsakovė mergaite nesidomi, nelanko, neskambina, L. D. 2011-09-28 pateikė prašymą, kad jos mama nebelankytų globos namuose, L. D. pageidavo bendrauti su savo seserimi, broliu, tačiau su motina santykiai konfliktiški, dukra priešiškai nusiteikusi motinos atžvilgiu, kategoriškai atsisako grįžti pas motiną. Iš VšĮ „Šeimos santykių institutas“ raštų (b.l. 46, 47, 48) nustatyta, jog L. D. ir jos motinai I. N. buvo teikiamos psichologo paslaugos, tačiau L. D. išliko priešiška ir ginybiška bendravimui su motina. Iš Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (b.l. 49) nustatyta, jog 2011-03-07 pradėtas ikiteisminis tyrimas I. N. dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str. 2 d., t.y. dėl galimai pasisavinto didelės vertės nepilnametės L. D. turto. Iš Kauno rajono apylinkės prokuratūros pranešimo (b.l. 45), nustatyta, jog 2010-11-12 dėl L. D. ir R. N. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d., tačiau 2012-08-01 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-16-214/2012 (b.l. 104-107) I. N. išteisinta dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 140 str. 2 d. padarymo L. D. ir R. N. atžvilgiu. Iš Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK viešosios policijos skyriaus 2012-03-05 rašto (b.l. 50) nustatyta, jog I. N. yra bausta administracine tvarka 34 kartus, tačiau šiuo metu galiojančių administracinių nuobaudų neturi. 2012-06-07 Lietuvos darbo biržos duomenimis (b.l. 51) nustatyta, jog I. N. nuo 2011-10-17 buvo registruota darbo biržoje. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos duomenimis (b.l. 52-54) nustatyta, jog I. N. buvo teista - 1999 m. teista pagal LR BK 271 str. 2 d., 35 str. (vagystė), BK str. galiojo iki 2003-05-01, 2003 m. ir 2005 m.- pagal LR BK 164 str. (vengimas išlaikyti vaiką). Kauno rajono Babtų gimnazijos L. D. charakterizuojama itin teigiamai (b.l. 55, 56). Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai 2012-02-13 pateikė sutikimą tapti nuolatiniais L. D. rūpintojais (b.l. 57), L. D. pateikė sutikimą, kad Pagynės vaikų globos namai butų nuolatiniais jos globėjais (b.l. 10). Iš savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono Socialinių paslaugų rašto (b.l. 95) nustatyta, jog apie I. K. šeimą renkama informacija, kadangi šeima yra socialinės rizikos šeimų apskaitoje, kaimynų teigimu I. K. linkusi konfliktuoti, regsti intrigas, nepagrįstai šmeižti. Iš Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažymos (b.l. 120-130) nustatyta, jog atsakovės I. K. skundai dėl nepagrįsto laikinosios globos nustatymo L. D. atmesti. Iš darbo sutarties (b.l. 139-140) nustatyta, jog nuo 2012-10-18 I. K. dirba Maxima LT, UAB Kasininke – pardavėja. Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l. 141-143) patvirtina, jog 2011-12-23 sutartimi I. N. (K) išsinuomojo trijų kambarių butą, esantį( - ), moka mokesčius (b.l. 144, 145, 146, 147, 148, 149).

8Liudytoja nepilnametė L. D. paaiškino, jog gyvena Pagynės vaikų globos namuose jau 2 metus ir 4 dienas. Ten gyventi sekasi labai gerai. Kai gyveno namuose, mokslai buvo kritę, o dabar pakilę, aktyviai dalyvauja kitose veiklose, lanko krepšinį, užsirašė į jaunųjų policijos rėmėjų būrelį. Atstovauja Babtų gimnazijos merginų krepšinio rinktinę, yra centro gynėja. Turi aukso medalį, yra laimėję tarpmokyklines varžybas ir patekę į respublikines. Geriau gyventi ne su mama, bet globos namuose, nes vaikų namuose jaučiasi gerai, laisvai, tiesiog kaip namuose, kaip didelėje šeimoje. Žinoma, būna kad nesutaria, susipyksta su kambariokėmis, būna ir auklėtojas užerzina, bet jai ten gera, jaučiasi saugiai. Su mama ji gyveno 4 metus. Mama nekreipdavo dėmesio, mušdavo, nesiskaitydavo, visaip iškeikdavo, „iškoliodavo“ ją. Mama sėdėdama namuose visą dieną ją mušdavo dėl to, kad ji grįžusi iš popamokinių užsėmimų neišplaudavo indų. Su broliu bendravo telefonu kai jis buvo pas tėtį ir kai jo tėtis jį buvo atvežęs jai parodyti. Vyko psichologiniai susitikimai kartu su mama, bet po pirmo susitikimo ji atsisakė į juos eiti, nes mama sėdėjo ir prikišinėjo, nepripažino nieko, kai ji jai sakė kas yra negerai, ji jai į akis sakė „ne, L., aš tavęs nemušiau“, bet tai tikrai nebuvo paglostymas, kai mama ateina ir trenkia. jos sprendimas tikrai nepasikeitė – ji nori likti vaikų namuose. Namo grįžti tikrai nenori. Jei teismas nuspręstų, kad turi grįžti namo, tai ji vėl pabėgs. Globos namuose yra dienos rėžimas, kurio privalo laikytis, ten yra daug griežčiau negu namuose, bet gerai. Mama buvo atvažiavusi pas ją 6 kartus ir visų susitikimų metu pokalbiai ilgai netrukdavo, nes net kalbant su psichologe ji jai priekaištaudavo, prasidėdavo ginčai. Mama buvo atvežusi apatinio trikotažo, nes ji pati juo prekiauja. Maisto ji atveždavo, bet nepriimdavo, nes jai nieko iš jos nereikia. Mama paskutinį kartą buvo atvažiavusi vasario 17 d. Susitikimų metu mama nekalbėjo apie tai, kad ji nori pasikeisti. Ji tik priekaištaudavo, kad jai per ją bus blogai, kai ji per ją į kalėjimą sės. Išėjo iš namų, nes viskas jau seniai kaupėsi. Mama ją mušdavo, vadindavo necenzūriniais žodžiais, nerodė tinkamo pavyzdžio, nekreipdavo dėmesio, tarp jų bendros kalbos namuose nebūdavo. Nebetiki, kad mama gali pasikeisti.

9Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą byloje (b.l. 65-67), kurioje nurodė, jog atsakovė nesirūpina savo dukra L. D., jos sveikata, ugdymu, auklėjimu, nesilaiko pareigos jos išlaikyti, nedėjo pastangų atstatyti tarpusavio ryšio su dukra. Atsakovės kaltę rodo jos nusišalinimas nuo motinos pareigų vykdymo, nesidomėjimas vaiko gyvenimu. Aplinkybių, rodančių, kad padėtis gali pasikeisti ateityje , nėra, todėl tikslinga neterminuotai apriboti motinos I. N. (K.) valdžią L. D. atžvilgiu.

10Vadovaujantis LR CK 3.180 str. 1 d. kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

11Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios apribojimą. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pasisakęs, kad iš sisteminio ir lingvistinio šios teisės normos aiškinimo galima daryti išvadą, jog tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2009). Taigi nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkcijas (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002; 2008-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2008).

12Ištyrus byloje surinktus įrodymus, nustatyta, jog atsakovė I. K. neigia aplinkybes, jog ji nesirūpina savo dukra L. D., tačiau savo elgesiu nevykdo motinos valdžios, kurios turinys apibrėžtas LR Civilinio kodekso 3.155 straipsnyje, nesudaro tinkamų sąlygų vaikui augti ir vystytis saugioje aplinkoje, nenori keisti gyvenimo būdo ir įpročių, todėl nėra galimybės tikėtis pokyčių ateityje. Atsakovė dėl abejingumo savo pareigoms, t.y. ne dėl objektyvių aplinkybių, bet dėl savo kaltės neatlieka motinos pareigos - neauklėja savo dukters L. D., jos neišlaiko, nesudaro palankių sąlygų visapusiškai vaiko raidai. Kadangi nėra duomenų, kad padėtis gali keistis ateityje, nepilnametei L. D. kategoriškai atsisakant toliau palaikyti ryšius su savo motina, ir nustačius atsakovės kaltę dėl motinos pareigų nevykdymo, neterminuotai apribotina I. K. motinos valdžia dukters L. D. atžvilgiu.

13Apribojus atsakovės motinos valdžią, nepilnametei L. D. neturint tėvo (miręs), L. D. nustatytina nuolatinė rūpyba (CK 3.257 str. 1 d. 3 p.). Rūpintoju paskirtini Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai, kurie išreiškė sutikimą tapti L. D. nuolatiniu rūpintoju (b.l. 57), kitų asmenų, pareiškusių norą tapti rūpintojais, nėra. Teismas nenustatė pagrindų, kurie neleistų Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus skirti vaiko rūpintoju (CK 3.269 str.). Rūpybos vieta nustatytina rūpintojo buveinės adresu.

14Rūpintojui išaiškintina, kad vaiko rūpintojas privalo:

151) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 6) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 7) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad rūpintojas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Rūpintojas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai. Rūpintojas už vaiko padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

16Pagal CK 3.195 str. atsakovės pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką išlieka ir apribojus jos motinos valdžią. Iš atsakovės I. K. priteistinas išlaikymas dukrai L. D. periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt per mėnesį iki vaiko pilnametystės (CK 3.196 str. 1 d. 1 p., CPK 376 str. 3 d.). Nustatyta, jog priteisiama išlaikymo suma yra pakankama vaiko poreikiams tenkinti, bei proporcinga motinos turtinei padėčiai (CK 3.192 str.). Išlaikymas priteisiamas periodinėmis išmokomis, todėl išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Vaikui nustačius rūpybą, išlaikymas išieškomas rūpintojui, kuris privalo gautą išlaikymą naudoti išimtinai vaiko interesams (LR CK 3.202 str. 1 d.).

17Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo, vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

18Iš atsakovės valstybei priteistina 7,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bei 125,50 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d., 85 str. 1 d. 3 p., 92 str. 96 str.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 268-270 str. teismas,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Neterminuotai apriboti motinos valdžią I. K., a.k. ( - ) nepilnametės dukters L. D., a.k. ( - ) atžvilgiu.

21Nustatyti L. D., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą.

22L. D., a.k. ( - ) rūpintoju paskirti Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus, veiklos kodas 159974357, esančius Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Liepų g. 10.

23Nustatyti L. D., a.k. ( - ) rūpybos vietą Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namuose, veiklos kodas 159974357, esančius Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Liepų g. 10.

24Nustatyti L. D., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namuose, veiklos kodas 159974357, esančius Kauno r. sav., Babtų sen., Pagynės k., Liepų g. 10.

25Priteisti iš I. K., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai L. D., a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį iki L. D. pilnametystės, išlaikymo sumą išieškant rūpintojui Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namams, veiklos kodas 159974357, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

26Priteisti iš I. K., a.k. ( - ) 125,50 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis litus 50 ct) žyminio mokesčio bei 7,54 Lt (septynis litus 54 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

27Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškiniu (b.l. 1-6) prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas... 4. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu... 5. Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį (b.l. 71-72) su ieškiniu sutinka... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – gimimo liudijimo (b.l. 7),... 8. Liudytoja nepilnametė L. D. paaiškino, jog gyvena Pagynės vaikų globos... 9. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 10. Vadovaujantis LR CK 3.180 str. 1 d. kai tėvai vengia atlikti savo pareigas... 11. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir... 12. Ištyrus byloje surinktus įrodymus, nustatyta, jog atsakovė I. K. neigia... 13. Apribojus atsakovės motinos valdžią, nepilnametei L. D. neturint tėvo... 14. Rūpintojui išaiškintina, kad vaiko rūpintojas privalo:... 15. 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata... 16. Pagal CK 3.195 str. atsakovės pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką... 17. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo, vykdytinas skubiai (CPK 282 str.... 18. Iš atsakovės valstybei priteistina 7,54 Lt išlaidų, susijusių su... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Neterminuotai apriboti motinos valdžią I. K., a.k. ( - ) nepilnametės... 21. Nustatyti L. D., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą.... 22. L. D., a.k. ( - ) rūpintoju paskirti Kauno rajono savivaldybės Pagynės... 23. Nustatyti L. D., a.k. ( - ) rūpybos vietą Kauno rajono savivaldybės Pagynės... 24. Nustatyti L. D., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybės... 25. Priteisti iš I. K., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai L. D., a.k. ( -... 26. Priteisti iš I. K., a.k. ( - ) 125,50 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis... 27. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...