Byla II-3-239/2012
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-10-27 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A11-12463 (1.1.56-SM3)

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens E. K., asmens kodas ( - ) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-10-27 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A11-12463 (1.1.56-SM3) ir

Nustatė

3administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-10-27 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-12463 (1.1.56-SM3).

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys teismui nežinomos.

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, atsiliepime į skundą nurodo, kad posėdyje nedalyvaus. Byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui nedalyvaujant.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skunde nurodė, kad 2011-09-14 jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir administracinis nurodymas, kuriuo jam pasiūlyta per 10 dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos sumokėti 40 Lt baudą. Dėl nuobaudos paskyrimo pretenzijų neturėjo ir sutiko 40 Lt baudą sumokėti. Tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nesutiko mokėti banko aptarnavimo mokesčių, kurie mano yra neteisėti. Trakų rajono valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir Vilniaus miesto savivaldybėje taip pat iš jo nesutiko priimti baudos grynaisiais pinigais. 2011-10-27 nagrinėjant bylą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nedalyvavo ir negalėjo pateikti savo paaiškinimų, nes lankėsi poliklinikoje su sergančiais vaikais.

7Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į pareikštą skundą nurodė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui 2011-09-14 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad 2011-06-14, 15.27 val. Tilto g.16, Vilnius, E. K. transporto priemonės Audi 100 Avant, valstybinis numeris ( - ), valdytojas (vairuotojas) nepaliko mokėjimo bilieto ar gyventojo leidimo transporto priemonėje prie priekinio stiklo; jei mokama mobiliuoju telefonu, šiai paslaugai skirtas SĮ „Susiekimio paslaugos“ išduotas lipdukas su brūkšniniu kodu nebuvo užklijuotas gerai matomoje vietoje, ant priekinio stiklo, tuo pažeidė Vilniaus miesto savivaldybė tarybos 2005-07-20 sprendimu Nr.1-881 patvirtintų rinkliavos, nustatytos transporto priemonių valdytojams už naudojimąsi transporto priemonių mokamosiomis stovėjimo vietomis ir aikštelėmis, nuostatu 12.3 punktą ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1245 str. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja V. M. 2011-10-27 išnagrinėjo E. K. administracinio teisės pažeidimo bylą ir skyrė 90 Lt baudą. Nurodė, kad pažeidimo faktą byloje įrodo objektyviai surinkti įrodymai: pažeidimo nustatymo laikas -2011-06-14, 15.27 val.; pažeidimo faktas – nepaliktas bilietas ar gyventojo leidimas transporto priemonėje; pažeidimo faktą liudijo T. K.. Prašo E. K. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjos pavaduotojos V. M. 2011-10-27 nutarimą.

8Skundas netenkintinas.

9E. K. 2011-09-14 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.A10-13264 (toliau tekste – Protokolas) už tai, kad jis 2011-06-14, 15.27 val. Tilto g.16, Vilnius, E. K. transporto priemonės Audi 100 Avant, valstybinis numeris ( - ), valdytojas nepaliko mokėjimo bilieto ar gyventojo leidimo transporto priemonėje prie priekinio stiklo; jei mokama mobiliuoju telefonu, šiai paslaugai skirtas SĮ „Susiekimio paslaugos“ išduotas lipdukas su brūkšniniu kodu nebuvo užklijuotas gerai matomoje vietoje, ant priekinio stiklo, tuo pažeisdamas Vilniaus miesto savivaldybė tarybos 2005-07-20 sprendimu Nr.1-881 patvirtintų Vietinės rinkliavos, nustatytos transporto priemonių valdytojams už naudojimąsi transporto priemonių mokamosiomis stovėjimo vietomis ir aikštelėmis, nuostatu 12.3 punktą, tai yra padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau tekste – ATPK) 1245 str.

10E. K. 2011-09-14 surašytas administracinis nurodymas (toliau tekste – Administracinis nurodymas), kuriuo jam pasiūlyta už ATPK 1245 straipsnio pažeidimą sumokėti 40 Lt baudą.

11Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimu 2011-10-27 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A11-12463 (1.1.56-SM3) (toliau tekste – Nutarimas) E. K. už tai, kad jis 2011-06-14, 15.27 val. Tilto g.16, Vilnius, transporto priemonės Audi 100 Avant, valstybinis numeris ( - ), valdytojas, (vairuotojas) nepaliko mokėjimo bilieto ar gyventojo leidimo transporto priemonėje prie priekinio stiklo; jei mokama mobiliuoju telefonu, šiai paslaugai skirtas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduotas lipdukas su brūkšniniu kodu nebuvo užklijuotas gerai matomoje vietoje, ant priekinio stiklo, pripažintas pažeidusiu Vilniaus miesto savivaldybė tarybos 2005-07-20 sprendimu Nr.1-881 patvirtintų rinkliavos, nustatytos transporto priemonių valdytojams už naudojimąsi transporto priemonių mokamosiomis stovėjimo vietomis ir aikštelėmis, nuostatų 12.3 punktą ir padariusiu administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1245 str. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda – 90 Lt bauda.

12ATPK 301 straipsnyje numatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina institucijos (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

13Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (ATPK 257 straipsnis). Pažymėtina, kad jokie įrodymai, esantys administracinio teisės pažeidimo byloje, teismui neturi iš anksto nustatytos galios.

14Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo skundą grindžia tuo, kad jis nedalyvavo bylos nagrinėjimo metu ir negalėjo pateikti savo paaiškinimų, nes tuo metu jis lankėsi poliklinikoje su sergančiais vaikais. Laiku nesumokėjo administraciniame nurodyme nurodytos 40 Lt baudos, nes nesutiko mokėti banko aptarnavimo mokesčių, kurie mano yra neteisėti.

15ATPK 272 straipsnis reglamentuoja administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises ir pareigas. ATPK 272 straipsnio 1 dalyje inter alia numatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. ATPK 272 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta lex specialis aukščiau nurodytos taisyklės atžvilgiu, pagal kurią, nagrinėjant ATPK 50, 174 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje dalyje, 1861, 1862, 1864, 187, 1887 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas yra privalomas. Pažymėtina, jog tai yra baigtinis sąrašas atvejų, kada yra privalomas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotas ATPK 1245straipsnio pažeidimas nepatenka į sąrašą atvejų, kada pagal ATPK 272 straipsnio 2 dalį yra privalomas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą.. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą.

16Administraciniame nurodyme yra nurodyta, jog bylos nagrinėjimo data – 2011-10-27, laikas – 8.90-11.00 val., vieta – Konstitucijos pr.3, 116 kabinete. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pasirašė tiek Protokole, tiek Administraciniame nurodyme, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, jog administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui laiku ir tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nėra, todėl, atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagrįstai ir teisėtai išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

17Protokole ir ginčijamame nutarime nurodyto administracinio teisės apžeidimo fakto E. K. neginčijo, pripažino nurodytas jo padarymo aplinkybes. Pažeidimo faktą patvirtino ir transporto priemonės Audi 100 Avant, valstybinis numeris ( - ) nuotraukos, SĮ „Susiekimo paslaugos“ vyresnysis kasininkas – kontrolierius T. K.. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teiginys, kad administraciniame nurodyme nurodytos 40 Lt baudos nesumokėjo dėl banko aptarnavimo mokesčių, kurie yra neteisėti, vertintinas kritiškai. Taigi, priimant skundžiamą Nutarimą buvo įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir priimtas teisėtas bei pagrįstas sprendimas, todėl jį keisti ar naikinti E. K. nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundas yra nepagrįstas, todėl jis netenkintinas ir nutarimas paliktinas nepakeistas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300-302 straipsniais, teismas

Nutarė

20E. K. skundo netenkinti ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-10-27 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A11-12463 (1.1.56-SM3) palikti nepakeistą.

21Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn traukiamo... 3. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skundu prašo panaikinti... 4. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdį neatvyko, apie... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį... 6. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skunde nurodė, kad 2011-09-14... 7. Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į pareikštą skundą nurodė, kad... 8. Skundas netenkintinas.... 9. E. K. 2011-09-14 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 10. E. K. 2011-09-14 surašytas administracinis nurodymas (toliau tekste –... 11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimu 2011-10-27... 12. ATPK 301 straipsnyje numatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo... 13. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą... 14. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo skundą grindžia tuo, kad... 15. ATPK 272 straipsnis reglamentuoja administracinėn atsakomybėn traukiamo... 16. Administraciniame nurodyme yra nurodyta, jog bylos nagrinėjimo data –... 17. Protokole ir ginčijamame nutarime nurodyto administracinio teisės apžeidimo... 18. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundas yra nepagrįstas, todėl... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300-302 straipsniais, teismas... 20. E. K. skundo netenkinti ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 21. Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...