Byla 2A-515/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio. sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Solveigai Gradzevičienei, atsakovui A. T. , advokatui Jonui Bložei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. T. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-161-324/2009 pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Birštono savivaldybei, A. T. , M. R. , V. J. , J. T. , A. J. , D. A. , L. R. , trečiajam asmeniui Prienų rajono I-ojo notarų biuro notarei V. B. dėl sprendimų, įsakymo, paveldėjimo teisės liudijimo, pirkimo – pardavimo sutarčių bei savivaldybės sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti:

51) Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“;

62) Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimus Nr. 02/138, Nr. 02/139, Nr. 02/140, Nr. 02/141, Nr. 02/142, Nr. 02/143, Nr. 02/144, Nr. 02/145, Nr. 02/146, Nr. 02/147, Nr. 02/148, Nr. 02/149, Nr. 02/150, Nr. 02/151, Nr. 02/152 „Dėl nuosavybes teisių atkūrimo mieste“;

73) 2005 m. rugpjūčio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą dėl P. T. turto paveldėjimo, notarinio registro Nr. 5774;

84) 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 6102, 6106, 6110, kuriomis buvo parduoti žemės sklypai, esantys ( - );

95) taikyti restituciją, įpareigoti Birštono savivaldybę pakeisti Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintą teritorijos tarp ( - ) detalųjį planą dalyje dėl 3 sklypų, esančių ( - ), pakeičiant jų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“.

10Ieškovas nurodė, kad Kauno apskrities viršininko administracija, atkurdama pretendentams nuosavybės teises į buvusių savininkų M. S. , A. S. , O. T. bei P. J. Birštono mieste nuosavybės teisėmis valdytą 7,00 ha žemės plotą, pažeidė imperatyviąsias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatas. Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintame Teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštono detaliajame plane suformuoti individualiai statybai žemės sklypai ( - ), kurie yra buvusių žemės savininkių M. S. , A. S. , O. T. , P. J. nuosavybės teise turėtoje žemėje ir grąžinti pretendentams O. T. (mirusi), M. R. , V. J. , A. J. , L. R. bendrosios nuosavybės teise, atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams. Tokiu būdu sklypai ( - ), yra Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotuose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. nustatyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Pretendentams atkurti nuosavybės teisę į žemės savininkių M. S. , A. S. , O. T. , P. J. turėtą žemę turėjo būti pasirinktas vienas iš Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnyje numatytų atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą būdų. Kadangi nuosavybės teisė O. T. ir kitiems pretendentams atkurta pažeidžiant įstatymus, šių žemės sklypų dalių paveldėjimas neteisėtas. Išnykus pagrindui, kuriuo O. T. ir kiti pretendentai įgijo nuosavybėn žemės sklypą, pastarasis turi būti grąžintas valstybei. L. R. 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimis Nr.6106, Nr. 6110, Nr. 6102 pardavė trijų žemės sklypų dalis, į kurias Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimu bei įsakymu jai atkurta nuosavybė, bendraturčiui A. T. . L. R. negalėjo būti grąžintos šių žemės sklypų dalys natūra, ji negalėjo jų perleisti A. T. , kadangi valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir negali būti nuosavybės teisių perleidimo sandorių objektu. A. T. negalima laikyti sąžiningu įgijėju, nes jis, pirkdamas ginčo žemės sklypų dalis su mišku, galėjo ir privalėjo išsiaiškinti, kad šis miškas yra valstybinės reikšmės. Dėl tų pačių priežasčių laikytina, kad Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas Nr. 74 „Dėl teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano patvirtinimo“ dalyje dėl sklypų, esančių Birštono mieste ( - ) naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos) naudojimo pobūdžio (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) yra priimtas, pažeidžiant imperatyviąsias aukščiau minėtų įstatymų nuostatas. Tuo pagrindu Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 74 patvirtintas detalusis planas keistinas, pakeičiant ginčo sklypų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas.

11Atsakovai Kauno apskrities viršininko administracija ir Birštono savivaldybė ieškinio pagrįstumo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra. Birštono savivaldybė paaiškino, kad teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano rengimas pradėtas 2001 m., kai Birštono savivaldybės taryba 2001 m. sprendimu Nr. 159 nusprendė rengti detalųjį planą ir pavedė savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui atlikti detaliojo plano užsakovo funkcijas. Buvo atliktos visos procedūros, nustatytos tuo metu galiojusiais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Ginčijamą detalųjį planą parengė UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“. Detalusis planas viešai apsvarstytas ir suderintas su planavimo sąlygas pateikusiomis ir kitomis institucijomis. Kauno apskrities viršininko administracijos regioninės plėtros departamentas patikrino detalųjį planą ir 2002 m. liepos 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte pažymėjo, kad detalusis planas parengtas, suderintas ir viešai apsvarstytas su nedideliais nukrypimais nuo patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, pasiūlė detalųjį planą teikti tvirtinti. Birštono savivaldybės taryba 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtino teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detalųjį planą. Nesant planavimo priežiūrą vykdančios institucijos, teismo sprendimų, patvirtinančių pažeidimo faktą, nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo nepatvirtinti detalaus plano. Teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detalusis planas yra galiojantis teritorijų planavimo dokumentas. Birštono kurorto bendrojo plano sprendiniai patvirtinti vėliau 2002 m. gruodžio 10 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 86, ir kai kurie Detaliojo plano sprendiniai neatitinka Bendrojo plano sprendinių. Detaliojo plano sprendiniais buvo suformuoti žemės sklypai, esantys ( - ). Formuojant sklypus, neatsižvelgta į planuojamoje teritorijoje esančių valstybinės reikšmės miškų plotus, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams. Detalaus plano koregavimas turėtų tiesioginę įtaką ginčo sklypų, esančių ( - )naudojimo sąlygoms. Detaliojo plano koregavimas turi atitikti teisės aktų, užtikrinančių siekiamų tikslų ir kylančių neigiamų pasekmių proporcingumą. Tik patenkinus kitus ieškinio reikalavimus, atsirastų teisinė prielaida detalaus plano koregavimui.

12Kauno apskrities viršininko administracija nurodė, jog Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyrius 2004 m. spalio 20 d. raštu Nr. 1443 kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti informaciją apie galimybę grąžinti pretendentams atkurti nuosavybės teisę natūra ( - ) valdytą 5,4779 ha žemės sklypą. Birštono savivaldybė 2004 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (3.11)-SR-718 informavo, kad yra galimybė sugrąžinti natūra pretendentams Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintame detaliajame plane suformuotus tris žemės sklypus - ( - ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punktu, savivaldybės administracijos direktorius pateikia kartografinėje medžiagoje informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri nepriskirta valstybės išperkamai žemei bei organizuoja žemės sklypų formavimą, kadastrinių matavimų rengimą. Sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo piliečiui į iki nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę apskrities viršininkas priima, remdamasis savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais žemės sklypų planais. Atsižvelgdamas į Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AV-181 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 1050 kv. m. ploto žemės sklypui Birštone, ( - ), 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-182 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 994 kv. m. ploto žemės sklypui Birštone, ( - ) 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 183 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 1016 kv. m. ploto žemės sklypui Birštone, ( - ) patvirtintas grąžinamų žemės sklypų ribas, nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus, Kauno apskrities viršininkas 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija sprendimais Nr. 02/138, 02/139, 02/140, 02/141, 02/142, 02/143, 02/144, 02/145, 02/146, 02/147, 02/148, 02/149, 02/150, 02/151, 02/152 atkūrė nuosavybės teises O. T. , L. R. , M. R. , V. J. , A. J. nuosavybės teises į M. S. , A. S. , O. T. , P. J. nuosavybės teise turėtos žemės dalį, grąžinant natūra pretendentams bendrosios nuosavybės teise 0,1050 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 0,0994 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ir 0,1016 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Nuosavybės teisių atkūrimo metu nebuvo žinoma, kad šie žemės sklypai patenka į Birštono miesto miškus.

13Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2002 m. rugpjūčio 2 d. Birštono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 74 „Dėl teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano patvirtinimo“, kurio dalimi patvirtino sklypų, esančių Birštono mieste ( - ) naudojimo būdą (gyvenamosios teritorijos), naudojimo pobūdį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šie sklypai buvo suformuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 pavirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktu, pagal kurį „apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują žemės sklypą individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms priima pagal detalųjį teritorijos (kvartalo) planą, piliečiui pasirinkus žemės sklypą pagal nustatytą eiliškumą“. 2002 m. rugpjūčio 2 d. žemės sklypai, esantys Birštono mieste ( - ), nebuvo priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams ir neturėjo būti valstybės išperkami. Į šiuos žemės sklypus nuosavybės teisės buvo atkurtos teisėtai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ ginčo sklypus priskyrė valstybinės reikšmės miškų plotams tik 2004 m. lapkričio 3 d., t. y. po Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 74 priėmimo. Ieškovo prašymas ginčo santykiams taikyti teisės aktą atgaline data yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo pažeidimas. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartis, nebuvo jokių apribojimų ar draudimų disponuoti ginčo sklypais, todėl restitucijos taikymas negalimas. Byloje nėra duomenų, apie nesąžiningą atsakovo A. T. elgesį, taip pat nėra jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad 2005 m. rugsėjo 8 d. žemės perleidimo sandoris buvo tariamas. Visi ginčo sklypai buvo suformuoti ir patvirtinti Savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74. Ši teritorija nebuvo ir nėra priskirta valstybinės reikšmės miškams ar miško parkams ir neįeina į Žvėrinčiaus miško kvartalą Nr. 38, nes neatitinka Miškų įstatymo 2 straipsnio 1, 6 dalių reikalavimų, „kad siauros iki 10 m. pločio medžių juostos, pavieniai medžiai ar pasodinti žmogaus nelaikomi mišku“, „kad miško parkai turi būti ne mažesni kaip 3 ha ploto miškai“.

14Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus miškai, priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. numato, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Kauno apskrities viršininko administracija, atkurdama pretendentams nuosavybės teises į šiuos žemės sklypus, pažeidė imperatyviąsias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatas. Ta aplinkybė, jog minimą instituciją suklaidino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkte nustatyta tvarka Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pateikta informacija apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri nepriskirta valstybės išperkamai žemei, priešingos išvados daryti neleidžia. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teismas ginčijamus Kauno apskrities viršininko aktus panaikino. Tuo pačiu faktiniu ir įstatyminiu pagrindu teismas sprendė, jog Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 3 d. įtvirtintų įstatymo leidėjo reikalavimų neatitinka ir Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 74 „Dėl teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano patvirtinimo“ dalis dėl sklypų, esančių Birštono mieste ( - ) naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos) naudojimo pobūdžio (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 74 patvirtintas detalusis planas keistinas, pakeičiant ginčo sklypų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. 2005 m. birželio 2 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 02-07-5591 pagrindu O. T. sugrąžintas žemės sklypų, esančių ( - ), atitinkamas dalis pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą, patvirtintą Prienų rajono I-jo notarų biuro notarės V. B. notarinio registro Nr. 5774, paveldėjo atsakovai A. T. , J. T. ir D. A. . Teismas sprendė, kad išnykus pagrindui, pagal kurį palikėja neteisėtai įgijo nuosavybės teisę į ginčo turtą, įstatyminiai įpėdiniai paveldėtą turtą privalo natūra grąžinti Lietuvos valstybei, kurios sąskaita turtas buvo įgytas. Teismas taip pat nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimis Nr.6106, Nr. 6110, Nr. 6102, patvirtintomis Prienų rajono I-ojo notaro biuro notarės V. B. , atsakovė L. R. pardavė bendraturčiui A. T. trijų žemės sklypų dalis, į kurias Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimu bei įsakymu jai buvo atkurta nuosavybė. Valstybinės reikšmės miškai, išimtinės nuosavybės teise priklausantys Lietuvos Respublikai, negali būti civilinės apyvartos tarp fizinių asmenų objektu, todėl L. R. ir A. T. negali būti laikomi sąžiningais turto įgijėjais nei pagal Kauno apskrities viršininko įsakymą, nei pagal pirkimo – pardavimo sandorį, todėl, teismo teigimu, panaikinus pirkimo – pardavimo sutartį, netaikytinos CK 6.237 straipsnio ketvirtosios dalies bei 6.153 straipsnio pirmosios dalies nuostatos.

15Apeliaciniu skundu atsakovas A. T. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

161. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu žemės sklypai, esantys Birštono mieste ( - ), nebuvo priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams ir neturėjo būti valstybės išperkami. Į šiuos žemės sklypus nuosavybės teisės buvo atkurtos teisėtai, nes apskritis teisingai vadovavosi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 pavirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos nuostatomis.

172. Palikus galioti skundžiamą sprendimą, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas, suvaržytos apelianto teisės ir pažeisti teisėti interesai. Teismas byloje nesivadovavo CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, todėl priėmė neteisingą sprendimą.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą ieškovas grindžia šiais argumentais:

191. Nuosavybės teisės apeliantui buvo atkurtos 2005 m. birželio 2 d., t.y. galiojant Vyriausybės nutarimui, kuriuo nustatyti valstybinės reikšmės miškų plotai Birštono savivaldybėje, todėl jis nepagrįstai teigia, kad Birštono miškų schema buvo patvirtinta po nuosavybės teisių atkūrimo.

202. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad palikus galioti sprendimą bus pažeisti jo teisėti lūkesčiai. Nuosavybės teisės turi būti atkuriamos įstatymų nustatyta tvarka ir teisėtais būdais, o šiuo atveju buvo pažeistos imperatyvios įstatymų nuostatos.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Birštono savivaldybė prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra. Jis nurodo, kad 2004 m. lapkričio 3 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1370 nėra nurodyta, kuriose konkrečiai Birštono savivaldybės teritorijose yra patvirtinami 3,59 tūkst. hektarų ploto valstybinės reikšmės miškai, todėl šio nutarimo 2 punktu buvo nustatyta pavesti Aplinkos ministerijai pateikti minėtų miškų plotų schemas apskričių viršininkams. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kada Aplinkos ministerija šias schemas pateikė Kauno apskrities viršininko administracijai. Atsakovo nuomone, sprendžiant šią bylą būtina nustatyti šią aplinkybę.

22Atsakovas V. J. pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovo A. T. apeliacinio skundo ir prašo skundą patenkinti.

23Apeliacinis skundas netenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

25Byloje ginčas kilo dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į žemės sklypą – mišką, priskirtą Birštono miesto teritorijai, t. y. ar galėjo būti piliečiams atkurta nuosavybės teisė į mišką, kuris buvo priskirtas miesto teritorijai.

26Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“ bei Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimais Nr. 02/138, Nr. 02/139, Nr. 02/140, Nr. 02/141, Nr. 02/142, Nr. 02/143, Nr. 02/144, Nr. 02/145, Nr. 02/146, Nr. 02/147, Nr. 02/148, Nr. 02/149, Nr. 02/150, Nr. 02/151, Nr. 02/152 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste“ O. T. , L. R. , M. R. , V. J. bei A. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės, sugrąžinant natūra bendros nuosavybės teise buvusių savininkų M. S. , A. S. , O. T. , P. J. turėtą žemę - Birštono mieste esančius ( - ) žemės sklypus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. birželio 5 d. rašte Nr. (12-2)-D8-4835 teigiama, kad Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintame teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštono detaliajame plane suformuoti individualiai statybai skirti žemės sklypai ( - ), kurie yra buvusių žemės savininkių M. S. , A. S. , O. T. , P. J. nuosavybės teise turėtoje žemėje ir grąžinti pretendentams O. T. , M. R. , V. J. , A. J. , L. R. , atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams.

27Apeliantas nurodo, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu žemės sklypai, esantys Birštono mieste ( - ), nebuvo priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams ir neturėjo būti valstybės išperkami. Atkuriant nuosavybės teises šie miškai nebuvo priskirti valstybinės reikšmės miškams, nes nebuvo priimtas Vyriausybės nutarimas dėl ginčo sklypuose esančių miškų pripažinimo valstybinės reikšmės miškais.

28Tačiau šiuos apelianto teiginius paneigia Valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymos apie LR miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotus, valstybinės reikšmės miškų plano ištrauka, LR miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo aktai bei valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymos apie LR miškų kadastre registruotų miškų taksacinius rodiklius (t. 1 b.l. 19 - 30). Be to, 2008 m. gruodžio 8 d. LR Aplinkos ministerija patvirtino, jog ginčo žemės sklypai yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams ir nėra vykdomos procedūros, susijusios su valstybinės reikšmės miškų plotų tikslinimu (t. 2 b.l. 24-26, 31-32, 41). Gavus vėlesnius valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenis apie galimą miškų plotų schemų tikslinimą, 2009 m. kovo 27 d. raštu Nr.( 3-4)-D8-2583 Aplinkos ministerija atsakė, kad žemės sklypai, esantys Birštone, ( - ), nebus išbraukiami iš valstybinės reikšmės miškų plotų schemų ( t. 2 b.l. 62-64, 66).

29Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad prie valstybinės reikšmės miškų priskirtini miestų miškai. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad miestų miškai pagal Miškų įstatymą yra valstybinės reikšmės miškai, nepaisant to, ar Vyriausybė tam tikrus miestų miškus formaliai yra priskyrusi valstybinės reikšmės miškams. Išaiškinta ir tai, kad konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip esą apskritai neleidžiančio įstatymų leidėjui, pradėjus nuosavybės teisių atkūrimą vienomis sąlygomis, vėliau pakeisti šių sąlygų, inter alia nustatyti naujų, papildomų sąlygų, kai tuo siekiama apsaugoti tam tikras konstitucines vertybes (žr. Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimą). Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ginčijamais Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimais Nr. 02/138, Nr. 02/139, Nr. 02/140, Nr. 02/141, Nr. 02/142, Nr. 02/143, Nr. 02/144, Nr. 02/145, Nr. 02/146, Nr. 02/147, Nr. 02/148, Nr. 02/149, Nr. 02/150, Nr. 02/151, Nr. 02/152 „Dėl nuosavybes teisių atkūrimo mieste“ administracijos viršininkas pažeidė Konstitucijos 47 straipsnį; Miškų įstatymo 4 straipsnio, kurio 4 dalyje nurodyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai, o valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, reikalavimus; Atkūrimo įstatymo 6 ir 13 straipsnių reikalavimus (šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad miškas grąžinamas natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus miškus, pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstybės išperkamiems; šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodyta, kad miškai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirtini valstybinės reikšmės miškams; išvardintų miškų sąrašus su juose nurodytais miškų plotais tvirtina Vyriausybė); Žemės įstatymo 6 straipsnį, kuriame nurodyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams, ir kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino minėtus administracinius teisės aktus.

30Apeliantas teigia, kad ginčo sklypuose esantis miškas nėra valstybinės reikšmės, nes jis Birštono kurorto bendrojo plano ištraukoje pažymėtas, ne kaip miesto miškas, o kaip miškas kitos paskirties žemėje.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad valstybinės reikšmės mišku laikomi visi miestų miškai. Miškų įstatymo 2 straipsnio 5 punkte numatyta, kad miestų miškai – miestų teritorijose esantys miškai. Taigi, įstatymai nesieja valstybinių miškų su jų žemės paskirtimi. Be to, ginčo sklypuose esantys miškai Birštono kurorto bendrojo plano ištraukoje pažymėti kaip miškai kitos paskirties žemėje, nes minėti miškai sudaro tam tikrą žemės sklypų, esančių ( - )dalį, kurių paskirtis yra mažaaukščių gyvenamųjų manų statyba ir nėra išskirti į atskirus miško sklypus.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra atkreipęs dėmesį į reikalavimą laikytis jau esamų teismo precedentų, juose suformuotos teisės normų taikymo ir aiškinimo praktikos, taip užtikrinant teisinių santykių apibrėžtumą, stabilumą, aiškumą, o galimybė nukrypti nuo ankstesniuose precedentuose pateiktų išaiškinimų turėtų būti pagrįsta išskirtinėmis aplinkybėmis arba kilusia būtinybe pakeisti anksčiau egzistavusią teisės normų taikymo ir aiškinimo praktiką. Bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo vietovėse kurios priskirtos valstybinės reikšmės miškams yra suformuota praktika, kad negali būti atkurta nuosavybės teisė natūra į valstybinės reikšmės miškus, nes tokie miškai priklauso išimtine nuosavybės teise Lietuvos Respublikai. Ginčo sklypai, nepriklausomai nuo jų pažymėjimo Birštono kurorto bendrajame plane, kaip esantys kitos paskirties žemėje, pagal bendrą paskirtį priklauso miesto miškui, o tai yra valstybinės reikšmės miškas, į kurį negali būti atkurta nuosavybės teisė natūra.

33Nepagrįstas apelianto argumentas, jog palikus galioti skundžiamą sprendimą būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas, suvaržytos apelianto teisės ir pažeisti teisėti interesai. Kolegija pažymi, kad piliečiai, kurie pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnį gali pretenduoti atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, negali turėti pagrįstų lūkesčių, jog į išimtine nuosavybės teise valstybei priklausančius miškus, kurie pagal Atkūrimo įstatymo 13 straipsnį yra valstybes išperkami, nuosavybės teisės jiems bus atkurtos natūra. Priimti apskrities viršininko sprendimai pažeidžia imperatyviąsias teisės normas bei visuomenės interesą išsaugoti atitinkamas bendrąsias vertybes visos visuomenės narių poreikiams tenkinti. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nepažeidžia teisingumo principo ir atitinka konstitucinį proporcingumo principą.

34Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį... 5. 1) Kauno apskrities viršininko 6. 2) Kauno apskrities viršininko 7. 3) 8. 4) 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartis, notarinio registro Nr.... 9. 5) taikyti restituciją, įpareigoti Birštono savivaldybę pakeisti Birštono... 10. Ieškovas nurodė, kad Kauno apskrities viršininko administracija, atkurdama... 11. Atsakovai Kauno apskrities viršininko administracija ir Birštono savivaldybė... 12. Kauno apskrities viršininko administracija nurodė, jog Birštono ir Prienų... 13. Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2002 m. rugpjūčio 2 d.... 14. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimu ieškinį patenkino... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas A. T. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 16. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu... 17. 2. Palikus galioti skundžiamą sprendimą, būtų pažeistas teisėtų... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2009... 19. 1. Nuosavybės teisės apeliantui buvo atkurtos 2005 m. birželio 2 d., t.y.... 20. 2. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad palikus galioti sprendimą bus pažeisti... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Birštono savivaldybė prašo... 22. Atsakovas V. J. pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovo A. T.... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Byloje ginčas kilo dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į žemės... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko... 27. Apeliantas nurodo, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu žemės sklypai,... 28. Tačiau šiuos apelianto teiginius paneigia Valstybinės miškotvarkos tarnybos... 29. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 30. Apeliantas teigia, kad ginčo sklypuose esantis miškas nėra valstybinės... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad valstybinės reikšmės mišku laikomi visi... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra atkreipęs dėmesį į... 33. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog palikus galioti skundžiamą sprendimą... 34. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 36. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą....