Byla 2-161-324/2009
Dėl sprendimų, įsakymo, paveldėjimo teisės liudijimo, pirkimo – pardavimo sutarčių bei savivaldybės sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant prokurorei Solveigai Gradzevičienei, atsakovui A. T., atsakovo atstovams Mildai Stankūnaitei, advokato padėjėjui Nerijui Šmitui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Birštono savivaldybei, A. T., M. R., V. J., J. T., A. J., D. A., L. R., trečiajam asmeniui Prienų rajono I-ojo notarų biuro notarei Veronikai Bukevičienei dėl sprendimų, įsakymo, paveldėjimo teisės liudijimo, pirkimo – pardavimo sutarčių bei savivaldybės sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“, Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimus Nr. 02/138, Nr. 02/139, Nr. 02/140, Nr. 02/141, Nr. 02/142, Nr. 02/143, Nr. 02/144, Nr. 02/145, Nr. 02/146, Nr. 02/147, Nr. 02/148, Nr. 02/149, Nr. 02/150, Nr. 02/151, Nr. 02/152 „Dėl nuosavybes teisių atkūrimo mieste“, 2005 m. rugpjūčio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą dėl O. T. turto paveldėjimo, notarinio registro Nr. 5774, 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 6102, 6106, 6110, kuriomis buvo parduoti žemės sklypai, esantys ( - ), taikyti restituciją, įpareigoti Birštono savivaldybę pakeisti Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintą teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės detalųjį planą dalyje dėl 3 sklypų, esančių ( - ), pakeičiant jų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“.

3Reikalavimą grindžia tuo, kad Kauno apskrities viršininko administracija, atkurdama pretendentams nuosavybės teises į buvusių savininkų M. S., A. S., O. T. bei P. J. Birštono mieste nuosavybės teisėmis valdytą 7,00 ha žemės plotą, pažeidė imperatyviąsias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatas. Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintame Teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštono detaliajame plane suformuoti individualiai statybai žemės sklypai ( - ), kurie yra buvusių žemės savininkių M. S., A. S., O. T., P. J. nuosavybės teise turėtoje žemėje ir grąžinti pretendentams O. T. (mirusi), M. R., V. J., A. J., L. R. bendrosios nuosavybės teise, atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams. Tokiu būdu sklypai ( - ), yra Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotuose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. nustatyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Pretendentams atkurti nuosavybės teisę į žemės savininkių M. S., A. S., O. T., P. J. turėtą žemę turėjo būti pasirinktas vienas iš Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnyje numatytų atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą būdų. Kadangi nuosavybės teisė O. T. ir kitiems pretendentams atkurta pažeidžiant įstatymus, šių žemės sklypų dalių paveldėjimas neteisėtas. Išnykus pagrindui, kuriuo O. T. ir kiti pretendentai įgijo nuosavybėn žemės sklypą, pastarasis turi būti grąžintas valstybei ( CK 6.237 straipsnio 1, 2, 3 d.). L. R. 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimis Nr.6106, Nr. 6110, Nr. 6102 pardavė trijų žemės sklypų dalis, į kurias Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimu bei įsakymu jai atkurta nuosavybe, bendraturčiui A. T. L. R. negalėjo būti grąžintos šių žemės sklypų dalys natūra, ji negalėjo jų perleisti A. T., kadangi valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir negali būti nuosavybės teisių perleidimo (tiek atlygintinio, tiek neatlygintinio) sandorių objektu. A. T. negalima laikyti sąžiningu įgijėju, nes jis, pirkdamas ginčo žemės sklypų dalis su mišku, galėjo ir privalėjo išsiaiškinti, kad šis miškas yra valstybinės reikšmės. Dėl tų pačių priežasčių laikytina, kad Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas Nr. 74 „Dėl teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano patvirtinimo“ dalyje dėl sklypų, esančių ( - ) naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos) naudojimo pobūdžio (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) yra priimtas, pažeidžiant imperatyviąsias aukščiau minėtų įstatymų nuostatas. Tuo pagrindu Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 74 patvirtintas detalusis planas keistinas, pakeičiant ginčo sklypų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas.

4Atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Birštono savivaldybės atstovai ieškinio pagrįstumo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

5Birštono savivaldybės atstovas paaiškino, kad teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano rengimas pradėtas 2001 m., kai Birštono savivaldybės taryba 2001 m. sprendimu Nr. 159 nusprendė rengti detalųjį planą ir pavedė savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui atlikti detaliojo plano užsakovo funkcijas. Buvo atliktos visos procedūros, nustatytos tuo metu galiojusiais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Ginčijamą detalųjį planą parengė UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“. Detalusis planas viešai apsvarstytas ir suderintas su planavimo sąlygas pateikusiomis ir kitomis institucijomis. Kauno apskrities viršininko administracijos regioninės plėtros departamentas patikrino detalųjį planą ir 2002 m. liepos 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte pažymėjo, kad detalusis planas parengtas, suderintas ir viešai apsvarstytas su nedideliais nukrypimais nuo patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, pasiūlė detalųjį planą teikti tvirtinti. Birštono savivaldybės taryba 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtino teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detalųjį planą. Nesant planavimo priežiūrą vykdančios institucijos, teismo sprendimų, patvirtinančių pažeidimo faktą, nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo nepatvirtinti detalaus plano. Teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detalusis planas yra galiojantis teritorijų planavimo dokumentas. Birštono kurorto bendrojo plano sprendiniai patvirtinti vėliau 2002 m. gruodžio 10 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 86, ir kai kurie Detaliojo plano sprendiniai neatitinka Bendrojo plano sprendinių. Detaliojo plano sprendiniais buvo suformuoti žemės sklypai, esantys ( - ). Formuojant sklypus, neatsižvelgta į planuojamoje teritorijoje esančių valstybinės reikšmės miškų plotus, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams. Detalaus plano koregavimas turėtų tiesioginę įtaką ginčo sklypų, esančių ( - ) naudojimo sąlygoms. Mano, kad detaliojo plano koregavimas turi atitikti teisės aktų, užtikrinančių siekiamų tikslų ir kylančių neigiamų pasekmių proporcingumą. Tik patenkinus kitus ieškinio reikalavimus, atsirastų teisinė prielaida detalaus plano koregavimui.

6Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė paaiškino, jog Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyrius 2004 m. spalio 20 d. raštu Nr. 1443 kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti informaciją apie galimybę grąžinti pretendentams atkurti nuosavybės teisę natūra ( - ) valdytą 5,4779 ha žemės sklypą. Birštono savivaldybė 2004 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (3.11)-SR-718 informavo, kad yra galimybė sugrąžinti natūra pretendentams Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintame detaliajame plane suformuotus tris žemės sklypus - ( - ) (0,0994 ha), ( - ) (0,1050 ha) ir ( - ) (0,1016 ha). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punktą, savivaldybės administracijos direktorius pateikia kartografinėje medžiagoje informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri nepriskirta valstybės išperkamai žemei bei organizuoja žemės sklypų formavimą, kadastrinių matavimų rengimą. Sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo piliečiui į iki nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę apskrities viršininkas priima, remdamasis savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais žemės sklypų planais. Atsižvelgdamas į Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AV-181 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 1050 kv. m. ploto žemės sklypui ( - )“, 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-182 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 994 kv. m. ploto žemės sklypui ( - )“, 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 183 „Dėl duomenų ir sąlygų nustatymo 1016 kv. m. ploto žemės sklypui ( - )“ patvirtintas grąžinamų žemės sklypų ribas, nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus, Kauno apskrities viršininkas 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija sprendimais Nr. 02/138, 02/139, 02/140, 02/141, 02/142, 02/143, 02/144, 02/145, 02/146, 02/147, 02/148, 02/149, 02/150, 02/151, 02/152 atkūrė nuosavybės teises O. T., L. R., M. R., V. J., A. J. nuosavybės teises į M. S., A. S., O. T., P. J. nuosavybės teise turėtos žemės dalį, grąžinant natūra pretendentams bendrosios nuosavybės teise 0,1050 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 0,0994 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ir 0,1016 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Nuosavybės teisių atkūrimo metu nebuvo žinoma, kad šie žemės sklypai patenka į Birštono miesto miškus. Miškai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ priskirti Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotams. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnyje nurodyta, kad miestų miškai yra valstybės išperkami ir natūra negrąžinami.

7Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad 2002 m. rugpjūčio 2 d. Birštono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 74 „Dėl teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano patvirtinimo“, kurio dalimi patvirtino sklypų, esančių ( - ) naudojimo būdą (gyvenamosios teritorijos), naudojimo pobūdį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šie sklypai buvo suformuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 pavirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktu, pagal kurį „apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują žemės sklypą individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms priima pagal detalųjį teritorijos (kvartalo) planą, piliečiui pasirinkus žemės sklypą pagal nustatytą eiliškumą“. 2002 m. rugpjūčio 2 d. žemės sklypai, esantys ( - ), nebuvo priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams ir neturėjo būti valstybės išperkami. Į šiuos žemės sklypus nuosavybės teisės buvo atkurtos teisėtai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ ginčo sklypus priskyrė valstybinės reikšmės miškų plotams tik 2004 m. lapkričio 3 d., t. y. po Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 74 priėmimo. Ieškovo prašymas ginčo santykiams taikyti teisės aktą atgaline data yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo pažeidimas. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartis, nebuvo jokių apribojimų ar draudimų disponuoti ginčo sklypais, todėl restitucijos taikymas negalimas. Byloje nėra duomenų, apie nesąžiningą atsakovo A. T. elgesį, taip pat nėra jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad 2005 m. rugsėjo 8 d. žemės perleidimo sandoris buvo tariamas. Visi ginčo sklypai buvo suformuoti ir patvirtinti Savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74. Ši teritorija nebuvo ir nėra priskirta valstybinės reikšmės miškams ar miško parkams ir neįeina į Žvėrinčiaus miško kvartalą Nr. 38, nes neatitinka Miškų įstatymo 2 straipsnio 1, 6 dalių reikalavimų, „kad siauros iki 10 m. pločio medžių juostos, pavieniai medžiai ar pasodinti žmogaus nelaikomi mišku“, „kad miško parkai turi būti ne mažesni kaip 3 ha ploto miškai“. Valstybinėje miškotvarkos schemoje nurodyta, jog ginčo žemės sklypai neįeina į Žvėrinčiaus mišką (38 kvartalą), o yra 403 kvartale Nr. 9, t.y. „kaip želdiniai“. Aplinkybes, kad ( - ) esantys žemės (ne miško) sklypai neatitinka ieškovo nurodyto Miškų įstatymo reikalavimų, įrodo ir antstolio 2007 m. gruodžio 18 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 41. Iš jo matyti, kad žemės sklype, esančiame ( - ), auga tik 7 beržai, pasodinti senelio J. S., yra tuščias laukas ir tik už 30 m. nuo riboženklio auga kelios jaunos pušys, žemės sklype, esančiame ( - ), auga tik keletas pušų, krūmokšnių, užimančių apie 6 arus minėto žemės sklypo, kita sklypo dalis – tuščias laukas, žemės sklype, esančiame ( - ), nuo riboženklio tik už 12 m auga pirma pušis, pasodinta kriaušė, kita dalis – tuščias žemės laukas.

8Kiti atsakovai ir tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas V. J. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad teritorijos detalusis planas patvirtintas Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74, o ginčo sklypai priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams tik 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“ bei Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimais Nr. 02/138, Nr. 02/139, Nr. 02/140, Nr. 02/141, Nr. 02/142, Nr. 02/143, Nr. 02/144, Nr. 02/145, Nr. 02/146, Nr. 02/147, Nr. 02/148, Nr. 02/149, Nr. 02/150, Nr. 02/151, Nr. 02/152 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste“ O. T., L. R., M. R., V. J. bei A. J. buvo atkurtos nuosavybes teisės, sugrąžinant natūra bendros nuosavybės teise buvusių savininkų M. S., A. S., O. T., P. J. turėtą žemę - Birštono mieste esančius ( - ) (0,0994 ha), ( - ) (0,1050 ha), ( - ) (0,1016 ha) žemes sklypus.

11Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. birželio 5 d. rašto Nr. (12-2)-D8-4835 matyti, kad Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintame teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštono detaliajame plane suformuoti individualiai statybai skirti žemės sklypai ( - ), kurie yra buvusių žemės savininkių M. S., A. S., O. T., P. J. nuosavybės teise turėtoje žemėje ir grąžinti pretendentams O. T., M. R., V. J., A. J., L. R., atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams.

12Atsakovo A. T. teiginius apie tai, kad ieškinyje nurodyti žemės sklypai nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams ar miško parkams ir neįeina į Žvėrinčiaus miško kvartalą Nr. 38 kaip neatitinkantys Miškų įstatymo 2 straipsnio 1, 6 dalių reikalavimų, paneigia valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymos apie LR miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų plano ištrauka, LR miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo aktai bei valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymos apie LR miškų kadastre registruotų miškų taksacinius rodiklius ( t. 1 b.l. 19 - 30). Antstolio 2007 m. gruodžio 18 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepaneigia oficialių rašytinių įrodymų ( CPK 197 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas A. T. bei Kauno apskrities viršininko administracija kreipėsi į valstybinį miškotvarkos institutą ir valstybinę miškotvarkos tarnybą, prašydami patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, išbraukiant iš jos ginčo žemės sklypus, tačiau šie prašymai nebuvo patenkinti. 2008 m. gruodžio 8 d. LR Aplinkos ministerija patvirtino, jog ginčo žemės sklypai yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams ir nėra vykdomos procedūros, susijusios su valstybinės reikšmės miškų plotų tikslinimu ( t. 2 b.l. 24-26, 31-32, 41). Gavus vėlesnius valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenis apie galimą miškų plotų schemų tikslinimą, 2009 m. kovo 27 d. raštu nr.( 3-4)-D8-2583 Aplinkos ministerija atsakė, kad žemės sklypai, esantys ( - ), nebus išbraukiami iš valstybinės reikšmės miškų plotų schemų ( t. 2 b.l. 62-64, 66).

13Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus miškai, priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. numato, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Ieškovas pagrįstai teigia, kad Kauno apskrities viršininko administracija, atkurdama pretendentams nuosavybės teises į šiuos žemės sklypus, pažeidė imperatyviąsias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatas. Ta aplinkybė, jog minimą instituciją suklaidino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkte nustatyta tvarka Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pateikta informacija apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri nepriskirta valstybės išperkamai žemei, priešingos išvados daryti neleidžia. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 d. įtvirtina bendrąją nuostatą, kad detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti kitiems teisės aktams. Birštono savivaldybės taryba 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtino teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detalųjį planą, 2002 m. gruodžio 10 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 86 – bendrąjį planą. Nors detaliojo plano sprendiniais žemės sklypai, esantys ( - ), buvo suformuoti neatsižvelgiant į planuojamoje teritorijoje esančių valstybinės reikšmės miškų plotus, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams, nuosavybės teisių atkūrimo procesą įgyvendinant institucija privalėjo vadovautis aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentu ( Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 2,3 dalys, 26 str. 3 d.).

14Vadovaujantis pastarosiomis įstatymo normomis, atmestinas atsakovo A. T. atsikirtimas dėl ginčo santykių kvalifikavimo pagal tuo laikotarpiu negaliojusius teisės aktus. Nuosavybės teisių atkūrimo metu galiojo aukštesnysis teritorijų planavimo dokumentas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo ginčo žemė buvo priskirta valstybinės reikšmės miškų plotams.

15Vadovaujantis išdėstytais argumentais, ginčijami Kauno apskrities viršininko aktai panaikintini. Tuo pačiu faktiniu ir įstatyminiu pagrindu spręstina, jog Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 3 d. įtvirtintų įstatymo leidėjo reikalavimų neatitinka ir Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 74 „Dėl teritorijos tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės Birštone detaliojo plano patvirtinimo“ dalis dėl sklypų, esančių ( - ) naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos) naudojimo pobūdžio (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 74 patvirtintas detalusis planas keistinas, pakeičiant ginčo sklypų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus.

162005 m. birželio 2 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo nr. 02-07-5591 pagrindu O. T. sugrąžintas žemės sklypų, esančių ( - ), atitinkamas dalis pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą, patvirtintą Prienų rajono I-jo notarų biuro notarės Veronikos Bukevičienės notarinio registro Nr. 5774, paveldėjo atsakovai A. T., J. T. ir D. A. Išnykus pagrindui, pagal kurį palikėja neteisėtai įgijo nuosavybės teisę į ginčo turtą, įstatyminiai įpėdiniai paveldėtą turtą privalo natūra grąžinti Lietuvos valstybei, kurios sąskaita turtas buvo įgytas ( CK 6.237 straipsnio pirmoji dalis, 6.239 straipsnis).

172005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimis Nr.6106, Nr. 6110, Nr. 6102, patvirtintomis Prienų rajono I-ojo notaro biuro notarės V. Bukevičienės, atsakovė L. R. pardavė bendraturčiui A. T. trijų žemės sklypų dalis, į kurias Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimu bei įsakymu jai buvo atkurta nuosavybė. Valstybinės reikšmės miškai, išimtinės nuosavybės teise priklausantys Lietuvos Respublikai, negali būti civilinės apyvartos tarp fizinių asmenų objektu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 128 straipsnis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7,9 straipsniai, Miškų įstatymo 4 straipsnio 1 d., CK 6.306 str. 1 d., 1.80 str. 1 d.). Vadovaujantis šiais įstatymais, L. R. ir A. T. negali būti laikomi sąžiningais turto įgijėjais nei pagal Kauno apskrities viršininko įsakymą, nei pagal pirkimo – pardavimo sandorį, todėl, panaikinus pirkimo – pardavimo sutartį, netaikytinos CK 6.237 straipsnio ketvirtosios dalies bei 6.153 straipsnio pirmosios dalies nuostatos. Restitucija atliktina natūra ( CK 1.80 str. 2 d., 6.146 straipsnis).

18Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio pirmąja dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

19ieškinį patenkinti.

20Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 02-07-5591 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. sprendimus Nr. 02/138, Nr. 02/139, Nr. 02/140, Nr. 02/141, Nr. 02/142, Nr. 02/143, Nr. 02/144, Nr. 02/145, Nr. 02/146, Nr. 02/147, Nr. 02/148, Nr. 02/149, Nr. 02/150, Nr. 02/151, Nr. 02/152 „Dėl nuosavybes teisių atkūrimo mieste“.

21Panaikinti 2005 m. rugpjūčio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą dėl O. T. turto paveldėjimo, patvirtintą Prienų rajono I-jo notarų biuro notarės Veronikos Bukevičienės notarinio registro Nr. 5774, pagal kurį atsakovai A. T. paveldėjo dvi ketvirtąsias, J. T. – vieną ketvirtąją, D. A. – vieną ketvirtąją dalį O. T. turto – 396/1050 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,1050 ha (( - ), unikalus numeris ( - )); 375/994 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,0994 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )); 383/1016 dalis žemės sklypo ( - ), kurio bendras plotas 0,1016 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )).

22Panaikinti 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Prienų rajono I-jo notarų biuro notarės Veronikos Bukevičienės notarinio registro Nr. 6102, kuria atsakovė L. R. pardavė atsakovui A. T. 385/1050 dalis žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,1050 ha, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,1050 ha (( - ), unikalus numeris ( - )).

23Panaikinti 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Prienų rajono I-jo notarų biuro notarės Veronikos Bukevičienės notarinio registro Nr. 6106, kuria atsakovė L. R. pardavė atsakovui A. T. 372/1016 dalis žemės sklypo ( - ), kurio bendras plotas 0,1016 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )).

24Panaikinti 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Prienų rajono I-jo notarų biuro notarės Veronikos Bukevičienės notarinio registro Nr. 6110, kuria atsakovė L. R. pardavė atsakovui A. T. 375/994 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,0994 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )).

25Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės L. R. ( a.k. ( - )) atsakovui A. T. ( a.k. ( - )) 24000 ( dvidešimt keturis tūkstančius) Lt, gautus už parduotus žemės sklypus. Žemės sklypus, esančius ( - ), kurio bendras plotas 0,1050 ha (( - ), unikalus numeris ( - )), ( - ), kurio bendras plotas 0,0994 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )), ( - ), kurio bendras plotas 0,1016 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )) grąžinti išimtinėn valstybės nuosavybėn.

26Įpareigoti Birštono savivaldybę pakeisti Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. 74 patvirtintą teritorijos, esančios tarp Prienų, Žvėrinčiaus gatvių, Žvėrinčiaus šilo ir Nemuno upės, detalaus plano dalį dėl žemės sklypų ( - ), kurio bendras plotas 0,1050 ha (( - ), unikalus numeris ( - )), ( - ), kurio bendras plotas 0,0994 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )), ( - ), kurio bendras plotas 0,1016 ha (kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - )), pakeičiant jų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Agnei... 2. ieškovas prašo panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d.... 3. Reikalavimą grindžia tuo, kad Kauno apskrities viršininko administracija,... 4. Atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Birštono... 5. Birštono savivaldybės atstovas paaiškino, kad teritorijos tarp Prienų,... 6. Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė paaiškino, jog Birštono... 7. Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad 2002 m. rugpjūčio 2 d.... 8. Kiti atsakovai ir tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko 2005 m.... 11. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. birželio 5 d. rašto... 12. Atsakovo A. T. teiginius apie tai, kad ieškinyje nurodyti žemės sklypai... 13. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 14. Vadovaujantis pastarosiomis įstatymo normomis, atmestinas atsakovo A. T.... 15. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, ginčijami Kauno apskrities... 16. 2005 m. birželio 2 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo... 17. 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimis Nr.6106, Nr. 6110, Nr. 6102,... 18. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 19. ieškinį patenkinti.... 20. Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. birželio 2 d. įsakymą Nr.... 21. Panaikinti 2005 m. rugpjūčio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą dėl O. T.... 22. Panaikinti 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą... 23. Panaikinti 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą... 24. Panaikinti 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą... 25. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės L. R. ( a.k. ( - ))... 26. Įpareigoti Birštono savivaldybę pakeisti Birštono savivaldybės tarybos... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...