Byla e2-798-620/2016
Dėl 1998,88 Eur paskolos, 746,13 Eur palūkanų, 193,07 Eur administravimo mokesčio, 77,20 Eur delspinigių, 48,79 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui M. T. dėl 1998,88 Eur paskolos, 746,13 Eur palūkanų, 193,07 Eur administravimo mokesčio, 77,20 Eur delspinigių, 48,79 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Atsakovui M. T. civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas M. T. 2015-04-27 ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_20609 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2000 EUR sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 22 procentai (b. l. 3-4; 5). Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 20609, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 2000 EUR kreditas, kurį, atsakovas turėjo grąžini dalimis pagal grafiką iki 2018-04-15 (5 b. l.). Kaip ieškinyje nurodo ieškovas, atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-04-07 pateikė atsakovui pranešimą „Dėl 2015-04-28 Paskolos sutarties oferta _20609 (sutartis) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėjimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“ (b.l.6; 7-10; 11; 12; 13-19 ), kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, remiantis CK 6.217, SAVY portalo naudojimosi sutartimi ir jos 9.5 sąlyga, Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 p. ir ofertos (Specialiųjų Sąlygų) 2.7, 2.9, 2.13 sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1998,88 Eur paskolos, 746,13 Eur palūkanų, 193,07 Eur administravimo mokesčio, 77,20 Eur delspinigių, 48,79 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų ir laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovo M. T. ieškovo naudai priteistina 1998,88 Eur paskolos, 746,13 Eur palūkanų (metinė palūkanų norma – 22 proc.). Prašomų priteisti palūkanų metinė norma Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bendros vartojimo kredito kainos metinės normos, galiojusios sutarties sudarymo metu, neviršija (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-485-916/2015).

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 48,79 EUR vėlavimo palūkanų ir 77,20 EUR delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės (12 b. l.), palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Iš skolinimosi portale pateikiamos palūkanų ir mokesčių lentelės ( b. l.11) matyti, kad paskolos gavėjui vėluojant sumokėti paskolos grąžinimo įmoką, taikomos 0,05 procento dydžio vėlavimo palūkanos per dieną (sutarties bendrųjų sąlygų 2.15 p.). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

7Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos vėlavimo palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistini 77,20 EUR delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 48,79 EUR vėlavimo palūkanų pritesimo atmestinas.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 193,07 EUR administravimo mokestį. Iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės matyti, kad ieškovo prašoma priteisti suma susidarė laikotarpiu nuo 2015-05-15 iki 2018-04-15 (b. l.12). Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p., SAVY portalo naudojimosi sutarties 9.5, 9.7 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinas 193,07 EUR administravimo mokestis.

9Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. gegužės 27 d. iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo proporcingai priteisiama sumokėta dalis žyminio mokesčio, tai yra 68 Eur (CPK 79 str. 1 d., 93 str. 1 d.; b. l. 21).

10Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 0,54 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

12UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo M. T., a. k. ( - ) 1998,88 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 88 ct) skolos, 746,13 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 13 ct) palūkanų, 193,07 EUR (vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus 7 ct) administravimo mokestį, 77,20 EUR (septyniasdešimt septynis eurus 20 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 68 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų UAB „4finance“, į. k. . ( - ), naudai.

14Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

15Atsakovas M. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai