Byla e2-1750-796/2015
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant atsakovės AB ,,Teo LT“, atstovei advokatei Ramutei Agnei Šimašienei, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovei AB ,,Teo LT“, tretiesiems asmenims A. P., UAB ,,Kemitek“, UAB ,,Swedbank autoparko valdymas“ dėl turtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 1785,56 Eur turtinės žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-01-09 transporto priemonė RENAULT TRAFIC, valst. Nr. ( - ), važiuodama ( - ) pažymėtu namu, užvažiavo ant kelio važiuojamojoje dalyje buvusio lietaus nuotekų šulinio dangčio, jis pakilo ir apgadino transporto priemonę. Vairuotojas negalėjo iš anksto pastebėti šulinio ir apvažiuoti, kadangi buvo tamsus paros metas bei šulinys nebuvo paženklintas įspėjamaisiais kelio ženklais ar kitais aitvarais. Administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta, kadangi nebuvo nustatytas administracinio teisės pažeidimo įvykis ir sudėtis. Eismo įvykio metu transporto priemonė buvo apdrausta Transporto priemonių draudimu (kasko). Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Transporto priemonės apžiūros metu nustatyta, jog sugadintas (reikalinga keisti) priekinis buferis, variklio apsauga, priekinio dešinės pusės posparnio priekinė dalis, aušinimo radiatorius, AC vamzdeliai, AC tarpinių komplektas, priekinis dešinės pusės ratlankis, priekinis dešinės pusės rato gaubtas, taip pat nustatyta, jog reikalinga ratų suvedimo patikra. Transporto priemonės apžiūrą atliko UAB ,,Sostena“ serviso atstovas, kadangi pagal ieškovės ir UAB ,,Sostena“ 2009-10-15 sudarytą Transporto priemonių remonto paslaugų teikimo sutartį Nr. 09-913T342, pastaroji įgaliota apžiūrėti sugadintas transporto priemones. Vadovaudamasi draudimo sutartimi, transporto priemonės techninės apžiūros aktu, UAB ,,Sostena“ pateikta remonto sąmata, UAB ,,Sostena“ pateikta PVM sąskaita – faktųra SOS Nr. 0172283, ieškovė apskaičiavo ir išmokėjo 1785,56 Eur (6165,19 Lt) draudimo išmoką. 2012-02-01 iš išmokėtinos 1785,56 Eur (6165,19 Lt) sumos buvo išskaičiuota 115,84 Eur (400,00 Lt) besąlyginė išskaita, kadangi išmokos mokėjimo metu nebuvo nustatyti asmenys, atsakingi už atsiradusią žalą. 2012-02-20 115,84 Eur (400,00 Lt) besąlyginė išskaita buvo išmokėta nukentėjusiam asmeniui nustačius atsakingus už žalą asmenis. Transporto priemonės dalių nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas, kadangi automobilis įvykio metu nebuvo senesnis nei dveji metai. Ieškovė prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kuris kaip nurodo, suėjo 2015-01-09. Senaties termino praleidimo priežastimis nurodė tai, jog pradinei atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei 2012-02-09 buvo pateikta pretenzija, tačiau Klaipėdos miesto savivaldybė atsakyme į pretenziją nepateikė jokių aplinkybių, kurios leistų abejoti, kad įvykis įvyko užvažiavus ant vandens nuotekų šulinio. Nagrinėjant bylą teisme bei į bylą įtraukus atsakovę AB ,,Klaipėdos vanduo“, buvo nustatyta, kad šulinys yra ryšių šulinys ir priklauso AB ,,Teo LT“. Ieškovė teigia, kad pradinė atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė, turėdama visas galimybes išsiaiškint ir pateikti tikslius įrodymus, jog ji nėra atsakinga už šulinio priežiūrą, jų nepateikė, todėl buvo praleistas ieškinio senaties terminas AB ,,Teo LT“ atžvilgiu.

3Ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti bylą nedalyvaujant jos atstovui.

4Atsakovė AB ,,Teo LT pateikė atsiliepimą, kuriame su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodytų motyvų pagrindu. Nurodė, kad ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių per trejus metus nuo įvykusio draudiminio įvykio negalėjo pateikti ieškinio atsakovei AB ,,Teo LT“, apsiribodamas nepagrįstais teiginiais, jog kiti asmenys, kurie byloje buvo įtraukti kaip atsakovai, nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad policijos medžiagoje nurodyta neteisinga informacija, be to, neiškėlė versijų, jog ginčo šulinys gali priklausyti kitam subjektui. Teigia, kad nuo to momento, kai buvo pareikšta pretenzija Klaipėdos miesto savivaldybei - 2012-02-09 iki suėjo senatis – 2015-01-09, ieškovė daugiau nei du su puse metų nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekiant pareikšti ieškinį teisme dėl žalos atlyginimo atsakovei AB ,,Teo LT“. Atsakovė pažymi, kad ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų žalos padarymo ieškovės nurodytoje vietoje faktą, ryšių tinklų šulinio dangčio trūkumų buvimą ir priežastinio ryšio egzistavimą. Ieškovo pateikta nuotrauka visiškai neįrodo, jog ryšių tinklų šulinio dangtis buvo netvarkingas draudiminio įvykio metu, t.y. 2012-01-09 bei tai, jog automobilis RENAULT TRAFIC, valst. Nr. ( - ) įvažiavo į galimai atidengtą šulinį, nes nėra įvykio vietos apžiūros protokolo su konstatavimu, kad automobilis būtent ( - ) patyrė sugadinimus. Pagal Transporto priemonės techninės apžiūros aktą, automobilis RENAULT TRAFIC, valst. Nr. ( - ), buvo apžiūrėtas tik 2012-01-12, t.y. praėjus dviems dienoms po galimo 2012-01-09 įvykio. Ši aplinkybė verčia kritiškai vertinti ieškinio teiginį, kad Transporto priemonės techninės apžiūros akte nurodytus sugadinimus minėtas automobilis patyrė būtent 2012-01-09 18 val., nes per dvi dienas iki transporto priemonės techninės apžiūros automobilis galėjo ir kitomis aplinkybėmis patirti techninės apžiūros akte nurodytus sugadinimus. Pažymi, kad atsakovė AB ,,Teo LT“ laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-01-15 ir po to iki šiol nėra gavusi pranešimų apie netvarkingą atsakovei priklausančio šulinio dangtį ( - ).

5Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu atsiliepimą ir jame išdėstytus motyvus palaikė, ieškinį prašė atmesti.

6Tretiesiems asmenims A. P., UAB „Kemitek“, UAB „Swedbank autoparko valdymas“ apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai, neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos.

7Ieškinys atmestinas.

8CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas yra sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 str. 1 d.). Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatytos išimtys – sutrumpinti ieškinio senaties terminai. CK 1.125 str. 8 d. numato, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

9Ieškinio senaties institutas nustatytas tiek ieškovo, tiek atsakovo interesais. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialių teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą suteikia tokiai teisei gynybą nuo pažeidimų. Teisinio santykio šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas (vadinamoji apsauginė senaties termino funkcija). Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

10Pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Estijos draudimo bendrovė AS „ERGO Kindlustuse“ v. UAB „Transmėja“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-438/2006; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „Ergo Lietuva“ v. V. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-382/2009; kt.).

11Byloje nustatyta, kad transporto priemonė RENAULT TRAFIC, valst. Nr. ( - ), buvo apdrausta AB ,,Lietuvos draudimas“, Transporto priemonių draudimu (Transporto priemonių draudimo liudijimas, serija LD Nr. 94449742, TIA Nr. 178179624) (tomas I, b.l. 12,13). Kaip nurodo ieškovas, 2012-01-09 įvykusio eismo įvykio metu trečiojo asmens A. P. valdoma transporto priemonė RENAULT TRAFIC, valst. Nr. ( - ), ( - ), užvažiavo ant kelio važiuojamojoje dalyje buvusio šulinio, kurio dangtis pakilo ir apgadino transporto priemonę. Ieškovė AB ,,Lietuvos draudimas“, vadovaudamasi Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 021 (2010-03-31 redakcija, galioja nuo 2010-04-19), draudimo sutartimi, Transporto priemonės techninės apžiūros aktu, apskaičiavo bei 2012 m. vasario 2 d. ir 2012-02-21 išmokėjo trečiajam asmeniui UAB ,,Swedbank“ autoparko valdymas“ 1669,71 Eur (5765,19 Lt) draudimo išmoką ir 115,84 Eur (400 Lt) besąlyginę išskaitą (AB ,,Swedbank“ mokėjimo nurodymas, 2012-02-21) (tomas I, b.l. 27, 28). Nuo šio momento ieškovė įgijo regresinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį arba asmenį įstatymo nustatytais atvejais privalantį atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą (CK 1.127 straipsnio 4 dalis, 6.263 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, ieškinio senaties terminas šioje byloje skaičiuotinas nuo 2012 m. vasario 21 d.

12CK 1.125 str. 8 d. įtvirtintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ regresiniam reikalavimui taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kaip reikalavimui dėl AB ,,Lietuvos draudimas“ padarytos žalos atlyginimo (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatyta 2012 m. vasario 21 d., ieškinys šioje byloje AB ,,Teo LT“ atžvilgiu pareikštas 2015 m. kovo 23 d., taigi pasibaigus trejų metų ieškinio senaties terminui, todėl teismas sprendžia, kad ieškinio senaties terminas šioje byloje yra praleistas.

13Ieškinio senaties termino pabaiga iki pareiškiant ieškinį yra pagrindas atmesti ieškinį, pasibaigus ieškinio senaties terminui asmuo praranda teisę į priverstinį pažeistų teisių gynimą teismine tvarka (CK 1.131 str. 1 d.). Tuo atveju, kai atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tik teismui išsprendus šį klausimą ir nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas arba praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas, ieškinio reikalavimai nagrinėjami iš esmės, t. y. tikrinamas jų teisėtumas ir pagrįstumas (CK 1.131 str. 2 d.). Remiantis CK 1.131 straipsnio 2 dalimi, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę (bendrasis ar sutrumpintas), ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

14Ieškovė prašydama atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, nurodo, kad pradinė atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė, turėdama visas galimybes išsiaiškint ir pateikti tikslius įrodymus, jog ji nėra atsakinga už šulinio priežiūrą, jų nepateikė, todėl buvo praleistas ieškinio senaties terminas AB ,,Teo LT“ atžvilgiu.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė, siekdama žalos atlyginimo, 2012-02-09 pateikė pradinei atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei pretenziją dėl 1669,71 Eur (5765,19 Lt) žalos atlyginimo (tomas I, b.l. 29). Pažymėtina, jog pretenzijoje ieškovas tik nurodo, kad ( - ) įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sugadintas UAB „Swedbank“ autoparko valdymas“ turtas ir AB Lietuvos draudimas išmokėjo 1669,71 Eur draudimo išmokos. Klaipėdos miesto savivaldybė į šią pretenziją ieškovui pateikė atsakymą prašydama pateikti papildomus įrodymus. Atsakyme buvo nurodyta, jog tik gavus papildomus įrodymus bus tęsiamas tolimesnis prašymo nagrinėjimas (tomas I, b.l. 77). Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad būtų Klaipėdos miesto savivaldybei pateikęs papildomus jų prašomus įrodymus. Ieškovas 2014-09-10 papildomai kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę su pretenziją dėl 1785,56 Eur (6165,19 Lt) žalos atlyginimo (tomas I. b.l.30), jokių papildomų paaiškinimų dėl įvykio ir savivaldybės prašomų papildomų dokumentų prie pretenzijos pridėta nebuvo. Ieškovas tik 2014-09-24, t.y. praėjus daugiau nei dvejiems su puse metų po draudimo išmokos nukentėjusiam asmeniui išmokėjimo ir pirminės pretenzijos pateikimo Klaipėdos miesto savivaldybei, kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų apie svarbias priežastis, kurios ieškovei neleido įgyvendinti savo teisės į žalos atlyginimą ir pareikšti ieškinį teisme per daugiau nei dvejus su pusę metų po pretenzijos pareiškimo Klaipėdos miesto savivaldybei, nenurodė argumentų, kurie pateisintų ieškovės delsimą kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas pažymi, kad ieškovė AB ,,Lietuvos draudimas” yra draudimo veikla užsiimantis verslo subjektas, jam, kaip šią veiklą išmanančiam subjektui, profesionaliam verslininkui, keliami aukštesni nei vidutiniai atidumo, rūpestingumo, profesionalumo standartai. Ieškovės byloje nurodyti motyvai, jog jų nuomone kažko neatliko Klaipėdos miesto savivaldybė ir dėl to jie praleido ieškinio senaties terminą pateikti kreiptis į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Teo Lt“ nėra pakankamas pagrindas, įvertinus visas kitas byloje nustatytas aplinkybes, atnaujinti ieškinio senaties terminą. Be to pažymėtina, jog iš byloje surinktų duomenų matyti, jog pats ieškovas nesiėmė jokių veiksmų prieš paduodamas ieškinį ir jau bylos nagrinėjimo metu, siekdamas išsiaiškinti į kokį šulinį įvažiavo tretysis asmuo A. P.. Byloje pateiktoje Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2012-01-20 rašte Nr.30R-1383786-12, adresuotame ieškovui yra nurodoma, jog transporto priemonė įvažiavo į vandens nuotekų šulinį (tomas I, b.l. 15). Ieškovas apie šios aplinkybės Klaipėdos miesto savivaldybei nenurodė, taip pat nesikreipė į AB „Klaipėdos vanduo“ siekdamas išsiaiškinti kam priklauso šis šulinys. Pažymėtina, jog bylos pagal patikslintą pirminį ieškinį Klaipėdos miesto savivaldybei ir AB „Klaipėdos vanduo“ nagrinėjimo metu įrodymus kas yra šulinio, esančio ( - ) pateikė atsakovai, o ne pats ieškovas. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovė įgyvendino savo teises nerūpestingai, neatidžiai, praleido ieškinio senaties terminą bei nepateikė svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Nesant įrodymų dėl ieškinio senaties termino atnaujinimui svarbių aplinkybių egzistavimo, nėra pagrindo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino ieškovės reikalavimui dėl turtinės žalos priteisimo. Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, teisiniu reglamentavimu, bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nėra pagrindo tenkinti ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas” ieškinio reikalavimų, todėl ieškinys atmestinas.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė AB ,,Teo LT“ pateikė įrodymus apie 605,00 Eur turėtas bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi ieškinys atmestas, atsakovei AB ,,Teo LT“ iš ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ priteistinos 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

17Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas,

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei AB ,,Teo LT“, į.k. 121215434, buveinė – Lvovo g. 25, Vilnius.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, viešame... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti... 3. Ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“ atstovė teismo posėdyje nedalyvavo,... 4. Atsakovė AB ,,Teo LT pateikė atsiliepimą, kuriame su patikslintu ieškiniu... 5. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu atsiliepimą ir jame išdėstytus... 6. Tretiesiems asmenims A. P., UAB „Kemitek“, UAB „Swedbank autoparko... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko... 9. Ieškinio senaties institutas nustatytas tiek ieškovo, tiek atsakovo... 10. Pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį iš regresinių prievolių atsirandančių... 11. Byloje nustatyta, kad transporto priemonė RENAULT TRAFIC, valst. Nr. ( - ),... 12. CK 1.125 str. 8 d. įtvirtintas trejų metų ieškinio senaties terminas... 13. Ieškinio senaties termino pabaiga iki pareiškiant ieškinį yra pagrindas... 14. Ieškovė prašydama atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, nurodo,... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė, siekdama žalos atlyginimo,... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas,... 18. ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovės AB ,,Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, buveinė... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...