Byla eB2-1013-357/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „DWB Underground Technologies“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „DWB Underground Technologies“,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme gautas pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Betech“. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2012 m. gegužės mėnesio, nuo 2015 metų lapkričio mėnesio pradėta fiksuoti skola praleistais mokėjimo terminais. 2017 m. rugsėjo 26 d. duomenimis UAB „Betech“ dirba 1 darbuotoja, kuriai suteiktos vaiko priežiūros atostogos iki 2019 m. vasario 13 d., bendrovės skola VSDFV biudžetui yra 6748,94 Eur, bendrovės skola praleistais terminais – 6748,94 Eur.

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „DWB Underground Technologies“ nurodė, kad atidėjo skolų apmokėjimą atsakovei UAB „Betech“ iki 2019 m. vasario 15 d., prašė nekelti atsakovei bankroto bylos, kadangi ji yra moki.

5Atsakovė UAB „Betech“ atsiliepime nurodė, kad atsakovės turto vertė sudaro 416 394,40 Eur, o pradelsti įsipareigojimai tik 67 714,92 Eur, todėl atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės.

6UAB „Betech“ atsisakytina kelti bankroto bylą.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

8ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog įmonės nemokumas yra tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatais rodo įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį.

9Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Minėtos teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Vadovaujantis teismų praktika bankroto bylose, pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-599/2014).

10Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-484-357/20172014 atsisakė iškelti UAB „Betech“ bankroto bylą. Teismas, įvertinęs 2014 m. ir 2016 m. įmonės balansų duomenis, 2017 m. sausio 10 d. ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, konstatavo, kad nėra nė vienos iš sąlygų, nurodytų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, kurioms esant atsakovei turėtų būti keliama bankroto byla.

11Nagrinėjamoje byloje atsakovė pateikė 2017 m. lapkričio 30 d. finansinius dokumentus, iš kurių vertintina įmonės mokumą patvirtinanti sąlyga – turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis bei galimybė atsiskaityti su kreditoriais.

12Iš pateikto 2017 m. lapkričio 30 d. įmonės balanso matyti, kad atsakovės UAB „Betech“ turto vertė sudaro 416 394,40 Eur, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 370 083,21 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 67 714,92 Eur, po vienerių metų – 302 368,29 Eur.

13Iš pateikto UAB „Betech“ 2017 m. lapkričio 30 d. ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad ilgalaikį turtą sudaro gręžimo mašina Ditch Witch JT3020 (pradinė vertė – 249 503,64 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 37 182,06 Eur, likutinė vertė – 212 321,58 Eur), gręžimo mašina Vermeer D9x13 (pradinė vertė – 98 000,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6533,32 Eur, likutinė vertė – 91 466,68 Eur), priekaba Blomenroehr (pradinė vertė – 9499,54 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3166,42 Eur, likutinė vertė – 6333,12 Eur), suvirinimo aparatas Weldi315 (pradinė vertė – 1158,48 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 270,24 Eur, likutinė vertė – 888,24 Eur), mašinos ir įrenginiai (pradinė vertė – 868,86 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 376,36 Eur, likutinė vertė – 492,50 Eur), griebtuvas 1ktn (pradinė vertė – 477,87 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 92,87 Eur, likutinė vertė – 385,00 Eur), griebtuvas 2nto (pradinė vertė 333,06 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 77,65 Eur, likutinė vertė – 255,41 Eur). Pagal pateiktus duomenis, likutinė ilgalaikio turto vertė sudaro 312 142,53 Eur.

14Iš pateikto „Betech“ 2017 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąrašo, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminas yra suėjęs, matyti, kad jie sudaro 67 714,92 Eur sumą. Iš UAB „Betech“ 2017 m. lapkričio 30 d. sąrašo kreditorių, kurių įsipareigojimų įvykdymo terminas nėra suėjęs, matyti, kad jie sudaro 302 368 Eur sumą. Iš UAB „Betech“ 2017 m. lapkričio 30 d. debitorių sąrašo matyti, kad debitorinės skolos sudaro 68 460,51 Eur sumą.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas vertina, kad atsakovės UAB „Betech“ turimo turto pakanka įmonės pradelstiems įsipareigojimams padengti. Vertinat atsakovės likutinę ilgalaikio turto vertę, kuri balanse sudaro 312 142,53 Eur sumą, akivaizdu, kad vien ilgalaikio turto dalies pakanka padengti per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, kurie sudaro 67 714,92 Eur. Todėl teismas sprendžia, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

16Teismas, vadovaudamasis anksčiau nurodytais motyvais, konstatuoja, kad nėra nė vienos iš sąlygų, nurodytų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, kurioms esant atsakovei turėtų būti keliama bankroto byla.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

18Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“.

19Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. Šiaulių apygardos teisme gautas pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „DWB... 5. Atsakovė UAB „Betech“ atsiliepime nurodė, kad atsakovės turto vertė... 6. UAB „Betech“ atsisakytina kelti bankroto bylą.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9... 8. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog įmonės nemokumas yra tokia įmonės... 9. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios... 10. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi... 11. Nagrinėjamoje byloje atsakovė pateikė 2017 m. lapkričio 30 d. finansinius... 12. Iš pateikto 2017 m. lapkričio 30 d. įmonės balanso matyti, kad atsakovės... 13. Iš pateikto UAB „Betech“ 2017 m. lapkričio 30 d. ilgalaikio turto... 14. Iš pateikto „Betech“ 2017 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąrašo,... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas vertina, kad atsakovės UAB... 16. Teismas, vadovaudamasis anksčiau nurodytais motyvais, konstatuoja, kad nėra... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 18. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 19. Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos...