Byla 2-599/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės S. V. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic flight academy“ (dabartinis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Andruva“) atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-724-798/2014 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, E. B., bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aurela“, S. V. ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltic flight academy“ iškelta bankroto byla (tretieji asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, A. M.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) ,,Baltic Flight Academy“ ir bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Banca rupta“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas pareiškėjui sudaro 148 809,76 Lt. Remdamasis UAB ,,Baltic flight academy“ balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita, ieškovas nurodė, kad UAB ,,Baltic flight academy“ nevykdo savo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

4Ieškovas E. B. (toliau – ir E. B.) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB ,,Baltic Flight Academy“. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu nuo 2013 m. vasario 12 d. sudarė darbo sutartį Nr. 153. Nuo 2013 m. vasario mėnesio atsakovas nemoka darbo užmokesčio, todėl ieškovas 2013 m. liepos 18 d. nutraukė darbo sutartį. Atsakovas ieškovui liko skolingas 25 585,69 Lt darbo užmokesčio ir delspinigių. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros ieškovas nurodė, kad pasinaudos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe, jog įmonės administratoriaus kandidatūrą pasiūlys Vyriausybės įgaliota institucija (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis).

5Ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Aurela“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB ,,Baltic Flight Academy“, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Ius Positivum“. Ieškovas nurodė, kad BUAB „Aurela“ 2013 m. sausio 31 d. atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 13-0120 už pirktas prekes dėl 5687 Lt sumokėjimo, tačiau atsakovas neatsiskaitė.

6Iieškovė S. V. (toliau – ir S. V.) kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą UAB ,,Baltic Flight Academy“, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Renavita“. Ieškovė nurodė, kad ji ir atsakovas 2007 m. gruodžio 13 d. sudarė darbo sutartį Nr. 3, o 2007 m. gruodžio 14 d. bei 2011 m. rugpjūčio 1 d. automobilių nuomos sutartis. Nuo 2013 m. gegužės mėnesio atsakovas pradėjo netinkamai su ja atsiskaityti, todėl ieškovė 2013 m. spalio 14 d. nutraukė sudarytą darbo sutartį. Atsakovas ieškovei liko skolingas 46 255,77 Lt darbo užmokesčio ir delspinigių.

7Trečiasis asmuo A. M. prašė iškelti bankroto bylą UAB ,,Baltic Flight Academy“, bankroto administratoriumi skirti Bankroto administravimo kontorą, UAB. Trečiasis asmuo nurodė, kad jis ir atsakovas 2009 m. rugsėjo 16 d. sudarė darbo sutartį, nuo 2013 m. spalio mėnesio atsakovas nemoka darbo užmokesčio ir yra skolingas 6 000 Lt darbo užmokesčio.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi iškėlė UAB „Baltic flight academy“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Banca rupta“ bei nutarė atlikti kitus veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu.

10Teismas nurodė, kad iš UAB ,,Baltic flight academy“ 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, jog įmonė turto turėjo už 6 118 620 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 887 437 Lt. Teismas konstatavo, kad UAB „Baltic flight academy“ skolos ir pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, bei pažymėjo, jog ieškovui E. B. atsakovas nuo 2013 m. vasario mėnesio nemokėjo darbo užmokesčio, o S. V. atsakovas nuo 2013 m. gegužės 10 d. pradėjo vėluoti mokėti darbo užmokestį ir kitus mokėjimus pagal sutartis. A. M. atsakovas nuo 2013 m. spalio mėnesio nesumoka viso jam priklausančio darbo užmokesčio.

11Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, išanalizavo visų pretenduojančių bankroto administratorių darbo patirtį bei užimtumą ir nustatė, kad skirtinas bankroto administratoriumi pirmojo ieškovo (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus) pasiūlytas bankroto administratorius UAB ,,Banca rupta“. Teismo vertinimu, šis administratorius galės operatyviau, nuosekliau ir nešališkai atlikti UAB ,,Baltic flight academy“ bankroto procedūrą, nes byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių duomenų, kad šis bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Ieškovė S. V. atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kurioje UAB „Baltic flight academy“ administratoriumi paskirtas UAB „Banca rupta“, ir UAB „Baltic flight academy“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Renavita“. Ieškovė nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

141. Teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka nutartyje nurodytų motyvų dėl konkretaus administratoriaus pasirinkimo.

152. UAB „Renavita“ turi didesnę patirtį ir yra mažiau užimta nei UAB „Banca rupta“ todėl yra pranašesnė už UAB „Banca rupta“, o teismas, pasirinkdamas minėtą bankroto administratorių, elgėsi neteisingai ir nepagrįstai.

16Atsakovas UAB „Baltic flight academy“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Baltic flight academy“. Atsakovas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas nenustatė tikrosios įmonės finansinės padėties, nepagrįstai rėmėsi išimtinai 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenimis, nevertino atsakovo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykio.

17Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į ieškovės S. V. ir atsakovo UAB „Baltic flight academy“ atskiruosius skundus prašo palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį, o atskiruosius skundus atmesti. Ieškovas nurodo, kad UAB „Baltic flight academy“ yra nemoki – įmonė valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais dydžiais ir terminais nemoka privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų, įmonės įsipareigojimai viršija turtą, be to, kaip pažymi kiti pareiškėjai, įmonė vėluoja išmokėti atlyginimus darbuotojams. S. V. atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nepaneigia paskirtojo bankroto administratoriaus atitikties įstatymo reikalavimams, ieškovė (S. V.) nepateikia argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų ir nesant byloje įrodymų dėl administratoriaus UAB „Banca rupta“ netinkamumo, vadovaudamasis įstatymo jam suteikta diskrecijos teise, pagrįstai administratoriumi paskyrė pastarąją įmonę.

18Ieškovas E. B. atsiliepimuose į ieškovės S. V. ir atsakovo UAB „Baltic flight academy“ atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad S. V. nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Teismo padarytos išvados dėl bankroto administratoriaus parinkimo yra motyvuotos ir pagrįstos byloje esančiais duomenimis, todėl padaryti priešingą išvadą nėra pagrindo. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis atsakovo dalyviai pardavė UAB „Baltic Flight Academy“ akcijas kitam fiziniam asmeniui ir nuo 2013 m. birželio 30 d. atsakovas priklauso kitam fiziniam asmeniui, o atsakovo pavadinimas pakeistas į UAB „Andruva“. Taip pat byloje nėra duomenų, kad atsakovo atstovas advokatas M. L. būtų tinkamai sudaręs su naujai išrinkto atsakovo vadovu ar dalyviais atstovavimo sutartį ir turėtų įgalinimus atsakovo vardu pasirašyti procesinius dokumentus teismui.

19Trečiasis asmuo A. M. atsiliepime į ieškovės S. V. ir atsakovo UAB „Baltic flight academy“ atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo pakeisti ir administratoriumi paskirti UAB „Renavita“. Trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovas teismui pateikė neteisingus duomenis apie jam ir kitiems darbuotojams išmokėtų atlyginimų dydžius, o teismas nepagrįstai paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Banca rupta“.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirieji skundai netenkintini.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskiruosiuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

23Šios bylos apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „Baltic flight academy“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Banca rupta“, teisėtumas ir pagrįstumas.

24Dėl atsakovo UAB „Baltic flight academy“ atskirojo skundo

25Atsakovas UAB „Baltic flight academy“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas nenustatė tikrosios įmonės finansinės padėties, nepagrįstai rėmėsi išimtinai 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenimis, nevertino atsakovo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykio, todėl nepagrįstai ir neteisėtai nustatė, jog įmonė nemoki, ir iškėlė bankroto bylą. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia ir tuo, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas įmonės nemokumą, netinkamai taikė ĮBĮ normas, nesilaikė apeliacinio teismo suformuotos praktikos. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

26ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, jog yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Per definitionem, pateiktą šio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013). Pažymėtina, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1031/2008, Nr. 2-185/2010, Nr. 2-2377/2011 ir Nr. 2-2561/2011).

27Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos išsamiai išnagrinėjo jam pateiktus atsakovo finansinius dokumentus, įvertino byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, skolomis ir galimybe skolas sumokėti. Pažymėtina, kad atsakovas, kritikuodamas pirmosios instancijos teismo išvadas dėl įmonės nemokumo, iš esmės nenurodo jokių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pirmosios instancijos teismo išvadas pripažinti neteisingomis (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

28Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic flight academy“ balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašą, Darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius ir pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (II t., b. l. 67-81). Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas nurodė, kad iš UAB ,,Baltic flight academy“ 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, jog įmonė turto turėjo už 6 118 620 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 887 437 Lt. Pažymėtina, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 2 338 341 Lt (II t., b. l. 20). Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismui pateikto balanso už 2013 metus (II t., b. l. 67-68), įmonės turtas yra sumažėjęs iki 5 994 874 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra padidėję iki 7 623 077 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra padidėję iki 6 049 521 Lt. Atsakovas pateikė duomenis apie pradelstus įsipareigojimus, iš kurių matyti, kad 2013 m. gruodžio 31 d. pradelsti įsipareigojimai yra 2 300 396,92 Lt, iš jų VSDVF („Sodrai nuo algų“) skola yra 180 370,60 Lt (II t., b. l. 70-78). Pažymėtina, kad VSDFV Vilniaus skyrius apeliacinės instancijos teismui pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą, pagal kurią UAB „Baltic flight academy“ 2013 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas VSDF biudžetui yra 186 808,50 Lt (II t., b. l. 99). Pagal minėtus atsakovo pateiktus duomenis 2013 m. gruodžio 31 d. pradelsti mokėjimai ir įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas yra mokus ir nėra pagrindo iškelti bankroto bylą, nes pagal atsakovo pateiktus duomenis atsakovo turtas mažėja, skolos akivaizdžiai didėja, o svarbiausia – nemokamas darbo užmokestis darbuotojams bei Sodrai nemokami mokesčiai, kurie sudaro darbuotojų darbo užmokesčio dalį. Atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita (II t., b. l. 69) patvirtina, kad 2013 metais įmonė patyrė 945 572 Lt nuostolių, o byloje nepateikti jokie įrodymai, kad įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais, iš jų ir su darbuotojais. Remiantis atsakovo pateiktais duomenimis apie pradelstus įsipareigojimus, būtų galima konstatuoti tik formalų įmonės mokumą, o ne realų, nes byloje pateikti įrodymai būtent patvirtina įmonės faktinį nemokumą.

29Atsakovas nurodo, kad darbuotojų nurodomas įsiskolinimas neatitinka įmonės duomenų, tačiau šiuo atveju konkretus darbo užmokesčio įsiskolinimas nėra tiek svarbus, kai byloje nepaneigtas pats faktas, kad su darbuotojais nėra atsikaitoma, t. y. jiems nėra sumokėtas darbo užmokestis, mokesčiai Sodrai. Be to, atsakovas į bylą nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kad yra siekiama atsiskaityti su darbuotojais ir kitais kreditoriais bei kad įmonė vykdo ūkinę komercinę veiklą, gaunamos pajamos, t. y. kad imamasi kokių nors veiksmų įmonės realiam mokumui atstatyti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tik deklaratyviais teiginiais apie tai, kad vykdo veiklą ir ateityje yra perspektyvos vykdyti tokio pobūdžio veiklą, kuri užtikrintų įmonės finansinės būklės gerėjimą ir stabilumą.

30Atsakovas atskirajame skunde nurodo apie savo veiklą, orientuotą į Europos bei Azijos rinkas, apie tai, kad 2013 m. gegužės mėnesį atidarė padalinį Prancūzijoje, o šiuo metu baigia derinti didelės vertės kontraktus su Rytų Azijos civilinės aviacijos subjektais ir tai jau 2014 metų pirmoje pusėje leis išspręsti egzistuojančius finansinius sunkumus, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes, nepateikė. Be to, trečiasis asmuo A. M., remdamasis vieno iš steigėjų Baltic flight Academy Prancūzijoje elektroniniais laiškais, atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo duomenis apie tai, kad atsakovas savo veiklos Prancūzijoje neplečia, o įmonė yra „atiduota už nemokumą tyrimui į Prancūzijos teisėsaugą“. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių šias trečiojo asmens nurodytas aplinkybes.

31Apibendrinant pirmiau nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, vadovaudamasis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, konstatavo, jog yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą, nes įmonė iš esmės yra nemoki ir nemoka darbuotojams darbo užmokesčio. Pažymėtina, kad byloje pateikti įrodymai sudaro teisėtą pagrindą nustatyti, jog nagrinėjamu atveju bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių (iš jų ir darbuotojų) interesus, sudarant jiems sąlygas patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, bei konstatuoti, kad įmonė turi ne laikinus finansinius sunkumus, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Šiuo konkrečiu atveju bankroto byla atsakovui UAB „Baltic flight academy“ iškelta vadovaujantis ne formaliais kriterijais, tačiau tinkamai įvertinus įmonės finansinę būklę atspindinčius duomenis ir teisingai konstatavus visus ĮBĮ numatytus nemokumo požymius, o neatsiskaitymą su darbuotojais vertinant kartu su įmonės mokumo būkle, tolimesne finansinės būklės kitimo perspektyva.

32Ieškovas E. B. atsiliepime į atsakovo UAB „Baltic flight academy“ atskirąjį skundą nurodė, kad UAB „Baltic Flight Academy“ akcijas pardavė kitam fiziniam asmeniui ir nuo 2013 m. birželio 30 d. atsakovas priklauso kitam fiziniam asmeniui, atsakovo pavadinimas pakeistas į UAB „Andruva“, o byloje nėra duomenų, kad atsakovo atstovas advokatas M. L. būtų tinkamai sudaręs su naujai išrinkto atsakovo vadovu ar dalyviais atstovavimo sutartį ir turėtų įgalinimus atsakovo vardu pasirašyti procesinius dokumentus teismui. Pažymėtina, kad iš Juridinių asmenų registro išrašo (II t., b. l. 102-106) matyti, jog įmonės pavadinimas iš UAB „Baltic Flight Academy“ į UAB „Andruva“ yra pakeistas 2014 m. vasario 3 d., o duomenys apie naują įmonės vadovą, paskirtą 2014 m. sausio 21 d., įregistruoti 2014 m. sausio 24 d. Atskirasis skundas atsakovo vardu atstovaujančio advokato pasirašytas 2014 m. sausio 23 d., byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad atsakovas, kai buvo pakeistas pavadinimas ir paskirtas naujas vadovas, nutraukė teisinių paslaugų sutartį su minėtu advokatu, kad atsakovas nebepalaiko atskirojo skundo reikalavimų.

33Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo pavadinimas šios bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu nors ir yra pasikeitęs, tačiau siekiant išvengti painiavos, šiame procesiniame dokumente vartojamas senasis atsakovo pavadinimas.

34Dėl ieškovės S. V. atskirojo skundo

35ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, jog teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalyje įmonės administratorius apibūdinamas kaip teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos bankroto administratoriaus funkcijos. Viena iš įstatyme nustatytų administratoriaus funkcijų yra ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas). Taigi bankroto administratorius visų pirma yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas. Atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas). Bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008 ir kt.).

36Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, sąrašo. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra nurodyti tik kriterijai, dėl kurių asmuo konkrečioje byloje negali būti paskirtas įmonės, kuriai keliama bankroto byla, administratoriumi. Šie kriterijai yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas administratoriaus nešališkumas. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, jog yra ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių UAB „Baltic flight academy“ administratoriumi negalėjo būti paskirtas UAB „Banca rupta“.

37Teismų praktikoje dažniausiai vertinami tokie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: kandidato patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas šių kriterijų nėra absoliutus, t. y. kiekvienoje byloje teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, turi įvertinti visas bylos aplinkybes ir parinkti tą kandidatą, kurio paskyrimas sudarytų didžiausias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2758/2013).

38Atskirajame skunde ir trečiojo asmens A. M. atsiliepime nurodyti argumentai, kad pirmosios instancijos paskirtasis administratorius nėra geriausias kandidatas pagal užimtumo ar turimos patirties kriterijų, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo abejoti paskirto administratoriaus gebėjimu tinkamai administruoti UAB „Baltic flight academy“ bankroto procesą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje tokie kriterijai kaip kandidatų į administratorius užimtumas ar patirtis nelaikomi lemiamais parenkant konkretų kandidatą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1318/2012; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2173/2012). Pažymėtina, kad UAB „Banca rupta“ pateikė sutikimą (I t., b. l. 40) administruoti UAB „Baltic flight academy“ bankrotą, kas be kita ko reiškia paties administratoriaus subjektyvų įvertinimą, jog kitos jo administruojamos bankroto procedūros nereikalauja tiek laiko sąnaudų, kad administratorius nebeturėtų realių galimybių pakankamai laiko skirti (tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas) dar viename, t. y. atsakovo UAB „Baltic flight academy“, bankroto procese. Pats bankroto administratorius geriausiai žino ir gali įvertinti savo užimtumą, t. y. kiek laiko sąnaudų reikalauja jo jau vykdomos bankroto administravimo procedūros ir ar dėl jų administratorius bus pajėgus administruoti dar vienos įmonės bankrotą. Šio administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto departamentu prie Ūkio ministerijos (I t., b. l. 99-101). Šiuo metu nėra pagrindo pagrįstoms abejonėms, kad paskirtas administratorius dėl užimtumo negalės tinkamai vykdyti UAB „Baltic flight academy“ bankroto proceso. Atkreiptinas dėmesys, kad vėlesnėje UAB „Baltic flight academy“ bankroto proceso stadijoje, jeigu paaiškėtų, jog paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

39Apibendrinant pirmiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra faktinio ir teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai paskyrė UAB „Banca rupta“ UAB „Baltic flight academy“ bankroto administratoriumi.

40Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad byloje pateikti įrodymai ir atskiruosiuose skunduose nurodytos aplinkybės nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl nutartis paliekama nepakeista, o atskirieji skundai atmetami.

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV)... 4. Ieškovas E. B. (toliau – ir E. B.) kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 6. Iieškovė S. V. (toliau – ir S. V.) kreipėsi į teismą, prašydama... 7. Trečiasis asmuo A. M. prašė iškelti bankroto bylą UAB ,,Baltic Flight... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. Teismas nurodė, kad iš UAB ,,Baltic flight academy“ 2013 m. rugsėjo 30 d.... 11. Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, išanalizavo... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Ieškovė S. V. atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 14. 1. Teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka nutartyje nurodytų... 15. 2. UAB „Renavita“ turi didesnę patirtį ir yra mažiau užimta nei UAB... 16. Atsakovas UAB „Baltic flight academy“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 17. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 18. Ieškovas E. B. atsiliepimuose į ieškovės S. V. ir atsakovo UAB „Baltic... 19. Trečiasis asmuo A. M. atsiliepime į ieškovės S. V. ir atsakovo UAB... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirieji skundai netenkintini.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 23. Šios bylos apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties,... 24. Dėl atsakovo UAB „Baltic flight academy“ atskirojo skundo... 25. Atsakovas UAB „Baltic flight academy“ atskirajame skunde nurodo, kad... 26. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama,... 27. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos išsamiai išnagrinėjo jam pateiktus... 28. Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. UAB... 29. Atsakovas nurodo, kad darbuotojų nurodomas įsiskolinimas neatitinka įmonės... 30. Atsakovas atskirajame skunde nurodo apie savo veiklą, orientuotą į Europos... 31. Apibendrinant pirmiau nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 32. Ieškovas E. B. atsiliepime į atsakovo UAB „Baltic flight academy“... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo pavadinimas šios bylos nagrinėjimo... 34. Dėl ieškovės S. V. atskirojo skundo ... 35. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, jog teismas, priėmęs nutartį... 36. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų, kuriais turi... 37. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami tokie bankroto administratoriaus... 38. Atskirajame skunde ir trečiojo asmens A. M. atsiliepime nurodyti argumentai,... 39. Apibendrinant pirmiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad nagrinėjamu... 40. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nutartyje išdėstytomis... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 42. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....