Byla 2-15003-772/2018
Dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžio sekretorė Ona Baronienė, dalyvaujant ieškovo atstovui D. J., atsakovui M. R.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Masada“ ieškinį atsakovui M. R. dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 987,54 Eur turtinės žalos atlyginimui, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2017-12-03 9:31 val. atsakovas M. R. atvyko į ieškovui nuosavybės teise priklausantį viešbutį „V.“ ir išsinuomavo kambarį Nr. 208, kartu su juo buvo dar keturi asmenys - E. E., G. V., A. D. ir J. D.. Minėtas kambarys buvo perduotas su visu veikiančiu patalpų inventoriumi ir jame esančiais daiktais bei priklausiniais, baldais. Pažymėtina, jog šią anketą pildė pats atsakovas M. R., o joje nurodyta, kad pasirašydamas jis patvirtina, jog susipažino su viešbučio kambaryje esančiu turtu, už kurį yra visiškai atsakingas, ir jis asmeniškai pasirašė bei nurodė data ir jokių pastabų dėl kambaryje esančio turto būklės ir to turto kainų nurodytų anketoje nenurodė. Atskirai pažymėtina, kad viešbutyje yra įprasta praktika, jog prieš apgyvendinant bet kurį svečią, jam yra iš anksto parodomas kambarys, kadangi viešbutyje visada yra laisvų kambarių, kad klientas galėtų iš anksto apžiūrėti ir pasirinkti kambarį, ir vėliau nereikėtų perkelti dėl vienos ar kitos priežasties jo į kitą kambarį. Taip buvo ir minėtu atveju, ir atsakovas M. R. bei kartu su atvykę svečiai jokių pretenzijų prieš apgyvendinimą dėl nieko nereiškė. Asmenys buvo perspėti, kad kambarys yra trivietis, todėl dar du svečiai jame galės būti tik iki 23:00 val.

72017-12-03 vakare, apie 21:50 val. viešbučio administratorė E. A. išgirdo dūžio garsą, o 22:00 val. nuėjusi į kambarį patikrinti situaciją išvydo kambaryje net 8 girtus asmenis ir suniokotą kambarį, t. y. 1) sudaužytos, nubraižytos, aplietos, suteptos, ir kitaip pažeistos sienos; 2) sudaužyti ir sugadinti ant sienos kabėję paveikslai; 3) sugadinti, aplieti ir ištepti lovų čiužiniai; 4) sulaužytos lovos; 5) sudaužytas sieninis šviestuvas; užkimšta kanalizacija ir kt. Pažymėtina, kad kaip matyti iš pridedamos viešbučio gyventojo anketos, atsakovas M. R. pasirašydamas anketą patvirtino, kad susipažino su viešbučio kambaryje esančiu turtu, jo kainomis ir yra už jį yra visiškai atsakingas. Nors viešbučio administratorė iš karto iškvietė policiją, kambaryje būvę asmenys tuo metu tyliai pabėgo iš viešbučio.

8Ieškovo UAB „Masada“ patirtos žalos mastą įvertino rangovas UAB „Š.l.“ ir atliko jos pašalinimo darbus. Kaip matyti iš pridedamo 2017-12-28 atliktų darbų akto bei 2017-12- 28 UAB „Š.l.“ PVM sąskaitos faktūros ir jos apmokėjimo dokumentų, iš viso dėl aprašyto įvykio ir sugadinto turto atstatymo ieškovo išlaidos, kartu su medžiagomis, remonto darbais ir susijusiomis kitomis išlaidomis siekia 1 991,62 Eur sumą.

9Pažymėtina, kad viešbutis „V.“ buvo apdraustas ERGO Insurance SE Lietuvos filiale, todėl draudimo bendrovės ekspertai atvykę į viešbutį įvertinimo ir pripažino viešbučio kambariui Nr. 208 padarytą žalą, ko pasėkoje 2018-01-05 išmokėjo 1.004,08 Eur dydžio draudimo išmoką. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimo bendrovė rangovo UAB „Š.l.“ nustatytos žalos neginčijo, tačiau išmokėdama draudimo išmoką išminusavo franšizę bei padarytą žalą kilnojamam turtui, kadangi šis turtas nebuvo draustas.

10Atsižvelgiant į gautą draudimo įmoką, UAB „Masada“ patirtos žalos dydis siekia 987,54 Eur (1.991,62 Eur - 1.004,08 Eur).

11Šiuo atveju egzistuoja tiek faktinis, tiek teisinis priežastinis ryšys, kadangi jeigu nebūtų buvę neteisėtų atsakovo veiksmų 2017-12-03 viešbutyje „V.“ suniokojant kambarį Nr. 208, tai ieškovas nebūtų patyręs žalos, padarytos atsakovo aktyviais veiksmais, dėl sugadintų lovų, fotelio, kėdės, paveikslų, šviestuvo, taip pat nebūtų papildomų išlaidų dėl sienos atstatymo ir kitų išlaidų, o taip pat nebūtų patyręs bylinėjimosi išlaidų už šį ieškinį. Reikšminga, kad atsakovas į išsinuomotą trivietį kambarį atsivedė dar net 5 asmenis ir girtavo.

12Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo neteisėtais veiksmais padarė 987,54 € dydžio materialinę žalą ieškovui, atsakovui kyla ir civilinė atsakomybė žalą visiškai atlyginti, kadangi civilinė atsakomybė atsiranda, kai yra keturios sąlygos - neteisėti veiksmai (CK 6.246 str. 1 d.); priežastinis ryšys (CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu), kaltė (CK 6.248 str. 1 d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas) ir žala, kuri suprantama kaip turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.).

13CK 6.245 str. 4 d. nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 str. 1 d.).

14CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, tačiau jei žalą yra padaryta asmeniui, turtui, atsakingas asmuo privalo visiškai ją atlyginti (CK 6.263 str. 2 d.).

15CK 6.248 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegija 2006 m. birželio 27 c. nutartyje civ. byloje AB Rytų skirstomieji tinklai v. B. M. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-390/2006, nurodė, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmenis požiūris į savo veiksmus. Yra svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus. Taigi sprendžiant, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartu.

16Pažymėtina, kad ieškovas 2017-12-11 pateikė pareiškimą Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatui dėl svetimo turto sugadinimo ar sunaikinimo (BK 187 str.), viešosios tvarkos pažeidimo ir dėl pareiškime aprašyto viešbutyje „V.“ 2017-12-03 įvykusio incidento atsakingą asmenį ar asmenis patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, ko pasėkoje Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros (Šiauliai - 1) prokuroras S. D. 2018-06-06 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ) nustatė, kad visi viešbučio kambaryje Nr. 208 buvę svečiai kambariui padarytos žalos fakto neginčijo, tačiau žala kambariui buvo padaryta netyčia dėl asmenų neapdairaus, neatsakingo, atsipalaidavusio elgesio vartojant alkoholinius gėrimus. Atkreiptinas dėmesys, kad kaip matyti iš nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą kambarį išsinuomavęs atsakovas M. R., žinodamas, kad yra visiškai atsakingas už kambaryje esantį turtą, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų išvengta ieškovo turto sugadinimo, t. y. leido kitiems asmenims niokoti kambaryje esantį turtą ir apie padarytą žalą, net neinformavo viešbučio administratorės.

17Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo taip pat priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

19Remiantis CK 93 straipsnio 1 dali šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas iš atsakovo prašys priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Ieškovas mano, kad šioje byloje dar galimas taikus ginčo išsprendimas.

21Remiantis išdėstytu, ieškovas teismo prašė:

22Iš atsakovo M. R. priteisti ieškovui UAB „Masada“ 987,54 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų ir 54 ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas.

23Ieškovas savo reikalavimą atsakovui grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

24Atsakovas M. R. pateikė teismui atsiliepimą nurodydamas šiuos atsikirtimus.

25Su pareikštu Ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo teismo netenkinti ieškinio.

26Dėl informavimo pareigos. 2017-12-03 9:31 val. atsakovas M. R. atvyko į ieškovui nuosavybės teise priklausantį viešbutį „V.“ (toliau - viešbutis) ir išsinuomavo kambarį Nr. 208, kartu su juo buvo ir dar keturi asmenys - E. E., G. V., A. D. ir J. D.. Asmenys norėdami išsinuomoti kambarį privalo pateikti asmens dokumentą bei būti supažindinti su viešbučio taisyklėmis. Taip pat privalo būti aprodomas kambarys bei jame esantis turtas, už kurį asmuo tampa atsakingas. Nors ieškovas savo ieškinyje nurodo, kad viešbutyje vyrauja įprasta praktika, jog prieš apgyvendinant bet kurį svečią, jam iš anksto aprodomas kambarys, tačiau tai paneigia ikiteisminio tyrimo surinkti asmenų, kurie atvyko nuomotis kambario, parodymai. Taip pat, viešbučio administratorė E. A. savo liudijime neužsimena apie tai, jog būtų aprodžius asmenims kambarį ar supažindinus su kambaryje esančiu turtu, už kurį pasirašęs asmuo tampa atsakingas. Šiaulių apygardos Prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė, tačiau nutarimas pridedamas kaip aplinkybes grindžiantis dokumentas.

27/

281 Šioje situacijoje tarp šalių susiklosčiusiems civiliniams teisiniams santykiams, kurių dalykas yra atlygintinų paslaugų teikimas, taikomos specialiosios atlygintinų paslaugų teikimą reglamentuojančios Civilinio Kodekso (toliau - CK) 35 skyriaus „Atlygintinų paslaugų tiekimas“ 1 skirsnio normos. Pagal CK 6.719 1 d. Paslaugų teikėjas turi pareigą suteikti informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, galimomis pasekmėmis bei kita informacija, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

29Faktinėje situacijoje atsakovas pabrėžia, jog jam nebuvo aprodytas kambarys, jis nebuvo supažindintas nei su pačiu kambariu, nei su jame esančiu turtu, už kurį tapo atsakingas. Kartu jam nebuvo suteikta informacija apie vidaus taisykles. Atsakovas nėra tikras ar būtų išsinuomavęs kambarį jei būtų prieš tai jį apžiūrėjęs bei susipažinęs su galima atsakomybe.

30Dėl viešbučio būklės. Ikiteisminio tyrimo parodymuose pažymima, kad visi apklaustieji nurodė, jog įėjus į kambarį, kambarys buvo netvarkingas, numanoma dažnai nenaudojamas. Atsakovas, G. V., E. E. parodymuose iškart pabrėžė, jog įėjus į nuomojamą kambarį pastebėjo išmuštą skylę sienoje. Šį faktą patvirtina V. B., dirbusi valytoja UAB „Masada“ viešbutyje „V.“. Ji prisimena 208 kambarį, kad jis prieš kelis mėnesius buvo apgadintas. Matė kambaryje už durų išmuštą skylę sienoje, kambarys buvo netvarkingas.

31Poziciją, jog kambariai netvarkingi bei reikalingas remontas galima pagrįsti ir viešais viešbučio svečių atsiliepimais. Viena populiariausių internetinių svetainių, tarpininkaujanti teikiant apgyvendinimo paslaugas - www.booking.com. Atsiliepimą apie konkrečią apgyvendinimo įstaigą šioje svetainėje asmenys turi galimybę palikti tik po viešnagės pasirinktoje apgyvendinimo įstaigoje. Viešbučio „V.“ viešų atsiliepimų skiltyje didžioji dauguma svečių ypatingai pabrėžia, jog viešbučio kambarių būklė labai prasta, reikalingas remontas, patys kambariai netvarkingi.

32Dėl žalos dydžio. 2017-12-03 apie 22:00 val. A. D. padarė šuolį ant lovos, ko pasekoje lūžo lovos rėmas, sudužo paveikslo stiklas buvęs prie lovos bei keli puodeliai. 2017-12-04, t. y. sekančią dieną po įvykio, atsakovas susisiekė su viešbučio administratore Neringa, kuri tą naktį nedirbo, tačiau jos abi dirba minėtame viešbutyje. Atsakovas domėjosi kaip galėtų atlyginti padarytą žalą, siūlė atlyginti žalą natūra ar pinigine kompensacija ir ginčą spręsti taikiai. Tačiau Ieškovas 2018-09-11 pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu pridėjo 2017-12-28 Atliktų darbų aktą (toliau - darbų aktas), kuris pagrįstai yra vertinamas kaip perteklinis aktas. Akte nurodoma, jog pirktos trys lovos, nors ikiteisminio tyrimo liudijime bei nuotraukose aiškiai matoma, jog sulūžusi yra tik viena lova. Akte nurodomi paveikslų remonto darbai, jų stiklų keitimas, nors sudužęs paveikslas fiksuojamas tik vienas. Kartu pažymima, jog paveikslas, kuris buvo prie kambario įėjimo iki atsiliepimo pateikimo dienos vis dar kabo su įskilusiu stiklu. Akte minimas fotelis, tačiau ikiteisminio tyrimo liudijime administratorė Erika patvirtina, jog tokio baldo kambaryje nebuvo. Ji taip pat nurodo, kad akte minima kėdė sugadinta nebuvo. Nurodomas ir nepagrįstas lentynų prie lovos remontas, nors nėra fiksuoto fakto, jog šios buvo sugadintos.

33Atsakovui pagrįstų abejonių dėl žalos dydžio bei nešališkumo ginčo situacijoje kelia ir faktas, jog remonto darbus atliko bei medžiagas pirko, t. y. paslaugų pardavėjas buvo UAB „Šiaulių Lyra“, o paslaugų pirkėjas UAB „Masada“ viešbutis „V.“. Šios abi įmonės priklauso tai pačiai Šiaulių korporacijai „V.“, todėl atsakovui kyla klausimas ar tai nėra noras pasipelnyti.

34Dėl atsakovo atsakomybės. Lietuvos teismai, nagrinėdami civilines bylas dėl turtui padarytos žalos atlyginimo, privalo nustatyti bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, be kurių civilinė atsakomybė iš viso neatsiranda: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, kaltė, žala. Atsakovas pripažįsta, jog yra padaryta žala, tačiau kvestionuoja priežastinį ryšį, žalos dydį. Taip pat nesutinkama, jog atsakomybę turi prisiimti tik atsakovas, pageidaujama, jog atsakomybė turėtų kilti asmeniui atlikusiam faktiškai neteisėtus veiksmus arba solidariai visiems asmenims, kurie dalyvavo įvykio metu. Dėl šios priežasties atsakovas norėtų sudaryti taikos sutartį ir susitarti su ieškovu.

35Atsakovo nuomone, taikos sutarties sudarymas yra galimas.

36Remdamasi tuo, kas išdėstyta, atsakovas teismo prašė:

371. Atmesti Ieškovo ieškinį civilinėje byloje.

382. Esant būtinybei kviesti liudyti asmenis E. E., G. V., A. D., J. D., E. A., V. B..

39Atsakovas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė teismui rašytinius įrodymus.

40Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimą palaikė visiškai jame nurodytais motyvais, paaiškino, jog atsakovas yra atsakingas už ieškovui padarytą žalą, kurią privalo atlyginti visiškai. Teigė, kad į kambarį atėjusi ieškovo administratorė pamatė didžiulę netvarką, nors po to atsakovas ir žadėjo viską sutvarkyti ir atlyginti žalą. Todėl teko kreiptis į policija. Ieškovas teigė, kad kambaryje buvę baldai ir kiti daiktai buvo nepataisomai sugadinti, o iki tol baldai buvo tvarkingi. Be to kambario stovis buvo užfiksuotas nuotraukose.

41Teismo posėdyje atsakovas M. R. paaiškino, jog nors anketa jam buvo pateikta, tačiau su taisyklėmis jis nebuvo supažindintas, kambario jam niekas iki anketos užpildymo neaprodė, koks kambario stovis ir kokie jame yra baldai jis nežinojo. Be to jis norėjo geruoju susitarti su ieškovu, tačiau pastarajam iškvietus policiją to nepavyko padaryti, o kambario tiesiog nespėjo sutvarkyti, tačiau, priešingai nei teigia ieškovas, baisios netvarkos nebuvo. Nurodė, jog visi baldai kambaryje jau buvo nenauji, nusidėvėję, kai kas buvo sugadinta anksčiau gyvenusių asmenų, o žalos padaryta ne tiek ir ne už tokias sumas, kaip teigia ieškovas. Dėl to mano, kad ieškovas nori jo sąskaita nepagrįstai praturtėti.

42Papildomai atsakovas nurodė, jog jokios žalos ieškovui nepadarė, ieškinys yra nepagrįstas, o atsakovo kaltės nėra. Turtinės žalos ieškovas neįrodė, niekas negalėjo pasakyti, koks daiktų stovis buvo prieš jam išsinuomojant kambarį, todėl žalos sumoms nėra pagrindo, o kambario remontas, kurį atliko ieškovo gimininga įmonė yra per brangus, nes jo pažįstamas nurodė, kad tokio remonto išlaidos būtų 200 Eur. Teigė, jog ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra neįrodytas, todėl atmestinas. Sugadinto turto įvertinimas yra ieškovo ir jam giminingos įmonės subjektyvi nuomonė, neaišku, ar buvo būtinas nurodomų daiktų remontas, be to ieškovas nurodo neproporcingai dideles daiktų atstatymo sumas. Šią atsakovo atsakomybę ieškovas kildina iš delikto, todėl turi būti nustatyta tiksli žala ir neteisėti veiksmai.

43Ieškinys tenkintinas iš dalies.

44Byloje nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso viešbutis, adresu V. Šiauliai, (5-6 b. l.). 2017-12-03 tarp ieškovo (nuomotojo) įgalioto asmens ir atsakovo (nuomininko) M. R. pagal anketą buvo sudaryta gyvenamosios patalpos (triviečio viešbučio kambario Nr. 208) nuomos sutartis (CK 6. 626 str.). Šio susitarimo pagrindu nuomotojas už 33,00 Eur dydžio mokestį išnuomavo nuomininkui minėtą kambarį, o nuomininkas įsipareigojo tinkamai jį valdyti ir juo naudotis nuomos laikotarpiu. Šalių susitarime taip pat nurodyta, jog nuomininkas susipažinęs ir su kambaryje esančiu turtu, už kurį atsako visiškai (7 b. l.). Atsakovas minėta anketą (susitarimą) pasirašė be jokių pastabų, jų neturėjo ir apsigyvenęs kambaryje. Kartu su atsakovu jo išsinuomotame kambaryje įsikūrė dar kiti keturi asmenys (A. D., E. E., G. V., V. B.) (27-31 b. l.). Į bylą pateiktos ieškovo nuotraukos patvirtina, koks buvo išsinuomoto kambario stovis, po 2017-12-03, 22.00 val. (9, 13-17 b. l.). Atsakovas, kartu su kitais nurodytais asmenimis, nutraukdamas kambario nuomos sutartį po išsikraustymo darytomis nuotraukomis paliko kambarį netvarkingą, sugadino ne tik jame buvusį inventorių, bet ir išsinuomotą patalpą, ką užfiksavo ir atvykę policijos pareigūnai (9 b. l.). Ieškovui padarytą žalą įvertino ir jo turto draudikas, išmokėdamas jam draudimo išmoką (22-24 b. l.). Ieškovas dėl jo turtui padarytos žalos kreipėsi ir į policijos pareigūnus, o pastarieji atlikę ikiteisminį tyrimą jį nutraukė, konstatuodami faktines su įvykiu susijusias aplinkybes (25-31 b. l.). Ieškovas jam padarytą žalą apskaičiavo pagal 2017-12-18 atliktų darbų aktą, minusuodamas iš jos draudiko sumokėtą išmoką (10-12, 22-24 b. l.).

45Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas, kuris reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis). Be to, CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

46Dėl žalos atlyginimo ir atsakovo civilinės atsakomybės.

47Byloje šalys neginčija kambario nuomos santykių teisėtumo, padarytos žalos, tačiau atsakovas M. R., nesutikdamas su ieškovo apskaičiuota žala, teigia, jog išlaidos jos pašalinimui yra padidintos. Duodamas paaiškinimus atsakovas nurodė, kad pavyzdžiui, kambario remontui būtų pakakę 200 Eur. Tokie atsakovo teiginiai visiškai nepagrįsti ir jiems nėra pateiktą jokių įrodymų.

48Ieškovas prašo teismo priteisti jam likusią dalį nuostolių atlyginimo (tai yra kiek liko neatlyginęs draudikas) remdamasis deliktinės civilinės atsakomybės institutu ir motyvuodamas tuo, kad atsakovas yra tiesiogiai su susijęs jam padaryta žala, nes jis nurodytas šalims sudarant kambario nuomos sutartį (anketą). Nors atsakovas teigia, kad ieškovui žalą bendrais veiksmais padarė ir kiti kartu su juo buvę asmenys, tačiau teismui leidus pasinaudoti teisę atsivesti kaip liudytojus į teismo posėdį ir kitus asmenis, atsakovas šia teise nepasinaudojo.

49Deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, tuo tarpu sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamas ginčas yra kilęs kambario nuomos teisinių santykių kontekste. Kaip jau buvo minėta, paprastai nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. Ieškovo ir atsakovo M. R. sudarytoje kambario nuomos sutartyje nuomininko statusas yra suteikiamas atsakovui M. R., nes tik jis vienasmeniškai pasirašė minėtą nuomos sutartį, be to, jis sutartimi tiesiogiai įsipareigojo vienasmeniškai atsakyti už kambarį ir jame esančius baldus, įrangą ir kitus daiktus. Sudarytos kambario nuomos sutarties sąlygos, jas vertinant ne tik pagal rašytinį tekstą, leidžia teismui prieiti prie išvados, jog ieškovui atsiradusi žala, susijusi su išsinuomotu kambariu ir jame esančiais daiktais, yra tiesiogiai ir vienareikšmiškai susijusi su šalių sutartiniais santykiais ir jų pagrindu numatytų būtent atsakovo M. R. įsipareigojimų tinkamu vykdymu, todėl nėra pagrindo taikyti deliktinės civilinės atsakomybės kitiems su atsakovu buvusiems asmenims. Nė vienas ieškovo nurodomas sugadinimas neišeina už nuomos santykių ribų, o duomenų, kad kiti kartu su atsakovu buvę asmenys irgi būtų padarę žalą ieškovui, nors ir nepasirašė kambario nuomos sutarties, byloje nėra, taigi jiems nekyla atsakomybė prieš ieškovą. Remiantis išdėstytu, atsakovui M. R. taikytina civilinė sutartinė atsakomybė už ieškovui padarytą žalą.

50Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis); asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu sutarties šalys gera valia neišsprendžia iš sutarties vykdymo kilusio ginčo, šalis, kurios sutartiniai interesai pažeisti, turi teisę teismine tvarka reikalauti iš kitos šalies nuostolių atlyginimo. Ši šalis teisme privalo įrodyti bendrąsias sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus kitos šalies veiksmus vykdant sutartį (CK 6.246 straipsnis); patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis); neteisėtus veiksmus atlikusios šalies kaltę, kuri, įrodžius pirmąsias tris sąlygas, preziumuojama (CK 6.248 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014).

51Taigi sutartinės civilinės atsakomybės atveju neteisėti skolininko veiksmai pasireiškia sutartinės prievolės pažeidimu (CK 6.256 straipsnis). Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės suteikia pagrindą išvadai, kad atsakovas M. R. pažeidė kambario nuomos sutartimi prisiimtas prievoles: saugoti kambarį ir jame esančius baldus bei įrangą ir neleisti jiems pablogėti bei kitas nuostatas. Atsakovas neįrodė, kad nepažeidė kambario nuomos sutarties, o jo argumentai, jog pats ieškovas, suteikė jam netvarkingą ir turinti sugadinimu kambarį bei jame esančius baldus ir įrangą, nesudarė galimybių sutvarkyti kambario ir pašalinti atsiradusią žalą, nepagrįsti, kadangi atiduoti nuomos objektą tokį, koks jis buvo iki nuomos santykių atsiradimo, yra nuomininko pareiga, kurios atsakovas neįvykdė, nepateikė jokių duomenų, kad siekė grąžinti ieškovui raktus ir/ar sutvarkyti kambarį, priešingai, vengė susitikimų su ieškovu, todėl pripažintina, jog byloje nustatyta atsakovo civilinės atsakomybės sąlyga – neteisėti veiksmai, pasireiškę kambario nuomos sutarties pažeidimais.

52Dėl ieškovo patirtos žalos (nuostolių) atlyginimo.

53CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tais atvejais, kai turtas neatkurtas po sugadinimo ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu; svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012; kt.). Ieškovai prašo priteisti turtinę žalą, kuri visa bendrai sudaro 9 603,15 Lt.

54Ieškovas prašo priteisti 987,54 Eur žalą dėl atsakovo naudai sudarytos kambario nuomos sutarties vykdymo. Nurodo, kad jam atsakovo padaryta žala yra įvertinta 2017-12-28 atliktų darbų aktu, draudiko įvykio metu padarytos žalos įvertinimu, pagal kuria ieškovas įsipareigojo sumokėti rangovui UAB ,,Š.l.“ 1 991,62 Eur. Draudikas sumokėjo ieškovui 1004,08 Eur draudimo išmoką, o likusi nesumokėta suma yra 987,54 Eur , tai jo tiesioginiai nuostoliai (12, 22-24 b. l.). Pažymėtina, jog pagal 2017-12-28 PVM sąskaitą – faktūrą serija SLY Nr. 0026668 tiek užsakovas (ieškovas), tiek ir rangovas UAB ,,Š.l.“ kaip paslaugų pardavėjas abu yra PVM mokėtojai ir ieškovas šį mokestį (345,65 Eur) susigrąžina iš valstybės per PVM atskaitą, todėl šis mokestis nelaikytinas ieškovo nuostoliais ir šia suma mažintinas (atimant iš visos sumos PVM) jo reikalavimas atsakovui, galutine žalos suma pripažįstant 641,89 Eur sumą. Atskirai pažymėtina, kad atsakovas neturi pareigos vykdyti šios prievolės ir atitinkamai ieškovo nurodyta visa suma (1 991,62 Eur) nelaikytina ieškovo patirtais nuostoliais dėl PVM atskaitos (10 b. l.).

55Byloje nustatyta, jog nutraukus kambario nuomos sutartį ir išsikėlus nuomininkui buvo užfiksuoti atitinkami kambario ir jame esančių daiktų sugadinimai, t. y. buvo padaryta žala kambaryje esantiems baldams, daiktams, kambario įrengimams, kurią ieškiniu prašo atlyginti ieškovas. CK 6.500 straipsnyje nustatyta, kad jei nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės. Pažymėtina, jog jeigu daikto būklė pablogėja dėl jo natūralaus susidėvėjimo arba dėl jo normalaus naudojimo laikantis nuomos sutarties sąlygų, tai tokiais atvejais nuomininkas neprivalo atlyginti atsiradusių nuostolių nuomotojui, nebent sutartyje būtų nustatyta kitaip (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuomotojas turi žinoti ir gali iš anksto numatyti išnuomojamo daikto pabloginimą, taigi jis negali pagrįstai tikėtis dėl daikto pabloginimo nuostolių atlyginimo, jei tokia teisė į nuostolių atlyginimą nesuteikta sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-1116 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2007; 2008-11-25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2008; kt.). Taigi remiantis formuojama teismų praktika žalos, atsiradusios dėl nuomojamo daikto pabloginimo, atlyginimo klausimas, jeigu jis buvo aptartas kambario nuomos sutartyje, sprendžiamas vadovaujantis sutartyje nustatytomis žalos atlyginimo taisyklėmis. Nagrinėjamu atveju kambario nuomos sutartyje žalos atlyginimo klausimas buvo išsamiai aptartas. Ieškovo pateiktoje anketoje numatyta, jog nuomininkas vienašališkai atsako už atsiradusią žalą turtui. Iš ieškovo pateikto 2017-12-28 atliktų darbų akto ir nurodyto sąrašo matyti, kokiems kambaryje esantiems daiktams ar dėl jų funkcionalumo pablogėjimo, ieškovas patyrė šių daiktų remonto išlaidas. Atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad minėtame sąraše esantys daiktai (daiktas) nebuvo sugadinti, toliau gali būti tinkami naudojimui ir/ar tik remontuotini. Iš paminėto seka, kad nuomininkas turi sumokėti nuomotojui akte nurodyto sugadinto daikto (-ų) visą vertę. Be to nuomininkas nepasinaudojo teise esant nuomotojo sutikimui, pakeisti sugadintus daiktus analogiškais ar suremontuoti kambarį.

56Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad išnuomotame kambaryje esančių daiktų sąraše nebuvo užfiksuota jokių trūkumų, su tokia faktine situacija atsakovas, pasirašydamas kambaryje esančių daiktų ir įrangos sąrašą, sutiko. Nors atsakovas teigia, jog sąraše nurodytų daiktų jam iki nuomos santykių niekas akivaizdžiai neparodė, tačiau laikytina, kad jis tinkamai suprato sutarties tekstą. Atskirai pastebėtina, jog atsakovas nepaneigė leistinais įrodymais, kad kambaryje nebuvo visų sąraše nurodytų išvardintų daiktų. Be to akte tiesiogiai nurodyta, kokie pagal sąrašą buvo atlikti darbai ir kiek jiems reikėjo sunaudoti medžiagų. Atmestini ir atsakovo atsikirtimai, kad daiktai buvo ne nauji, kadangi tokiais atveju galėtų būti nurodomos ne daiktų įsigijimo, o perdavimo momentu esančios jų vertės, tačiau atsakovas turi atlyginti ieškovo patirtas išlaidas, o ne likutinė daiktų vertę. Atsakovas pasirašydamas su ieškovu anketą, kaip bonus pater familias, turėjo suvokti, jog sugadinimo atveju, ieškovui paprastai turės atlyginti ne perdavimo momentu esančios nenaujų daiktų ir kambario įrangos vertę, o ieškovo išlaidas sugadintų daiktų remontui.

57Teismo vertinimu, nagrinėjimu atveju ieškovo tinkamai užfiksuoti ir foto nuotraukomis akivaizdūs daiktų bei jame esančios įrangos sugadinimai, už kuriuos ieškovas ir prašo žalos atlyginimo. Tuo tarpu atsakovo teiginiai, jog daiktai jau buvo sugadinti/nusidėvėję iki kambario nuomos sutarties sudarymo, nepateikiant jokių tai patvirtinančių įrodymų ir atsakovui pasirašius anketoje bei prisiėmus minėtą įsipareigojimą dėl kambaryje esamų daiktų, laikytini neįrodytais (CPK 12, 178 straipsniai). Nagrinėjamu atveju reikšminga yra ir tai, kad atsakovas, bylos nagrinėjimo metu kėlęs abejones dėl daiktų vertės ar išlaidų žalos pašalinimui, nepasinaudojo šia savo teise, taigi neįrodė, jog nepadarė žalos nurodytiems objektams.

58Ieškovas prašė priteisti 987,54 Eur išlaidų, patirtų sumokėjus 1 991,62 Eur (su PVM) UAB „Š.l.“ už kambario ir jame buvusių daiktų sutvarkymą po atsakovo išvykimo (12 b. l.). Kaip jau teismas anksčiau yra nurodęs faktiškas ieškovo patirtų nuostolių dydis yra 641,89 Eur (10 b. l.). Šios išlaidos yra realios, faktiškai ieškovų patirtos, pagrįstos atitinkamais mokėjimų dokumentais, todėl laikytina, kad šią žalą ieškovas įrodė ir ji priteistina iš atsakovo M. R..

59CK 6.249 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog teismas gali atidėti būsimos žalos įvertinimą arba įvertinti būsimą žalą remdamasis realia jos atsiradimo tikimybe. Šiais atvejais kaip žalos atlyginimą teismas gali priteisti konkrečią pinigų sumą, periodines išmokas arba įpareigoti skolininką užtikrinti žalos atlyginimą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog tais atvejais, kai turtas neatkurtas po sugadinimo ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu. Taigi atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad siekiant pašalinti ieškovui atsiradusią žalą, yra pagrindas priteisti iš atsakovo M. R. ieškovui dėl padarytos žalos nuostolius, o atsakovui nepateikus įrodymų dėl galimų tokių remonto darbų kitų kainų ieškovo naudai priteisiama 641,89 Eur sumą išlaidų atlyginimui (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Likusioje dalyje šis ieškovo reikalavimas atmestinas.

60Apibendrinant išdėstytą, teismas sprendžia, jog nustatytos visos atsakovo M. R. sutartinei civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos: atsakovas pažeidė kambario nuomos sutartį (neteisėti veiksmai), dėl ko ieškovui atsirado turtinė žala, priežastiniu ryšiu susieta su sutarties sąlygų pažeidimais, o atsakovo kaltė, įrodžius pirmąsias tris sąlygas, preziumuojama ir atsakovas šios prezumpcijos bylos nagrinėjimo metu nepaneigė, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 641,89 Eur sumą nuostolių atlyginimui.

61Dėl nuostolių sumažinimo galimybės.

62Pagal CK 6.251 straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Nurodytoje teisės normoje nustatyta visiško nuostolių atlyginimo principo išimtis, todėl ji turi būti taikoma labai atsargiai ir tik išimtiniais atvejais, kai yra jos taikymo sąlygos ir sąžiningumas, protingumas bei teisingumas iš tiesų reikalauja sumažinti nuostolių atlyginimo dydį. Atsakovas M. R. nagrinėjamoje byloje pripažintas tinkamu atsakovu kuriam taikytina civilinė atsakomybė. Ginčo atveju atsakovas M. R. nepateikė teismui duomenų apie savo materialinę padėtį, kuri būtų reikšminga sprendžiant klausimą dėl nuostolių atlyginimo dydžio jam sumažinimo. Taigi bylos duomenys nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, ginčas kilo iš viešbučio nuomos teisinių santykių, atsakovas yra fizinis asmuo, o kambario nuomos sutartis sudaryta ne jo poreikiams tenkinti, o pasilinksminimui vartojant alkoholinius gėrimus kartu su kitais draugais. Taigi, teismo vertinimu, šiuo atveju taikant visišką nuostolių atlyginimo principą neatsiranda atsakovui nepriimtinų ir sunkių pasekmių, todėl įvertinus tai, kad ieškovas kaip verslininkas patyrė žalą dėl neblaivaus (ių) asmens (ų) veiksmų, o ų kaltė vykdant kambario nuomos sutartį nenustatyta, todėl nėra teisinio pagrindas mažinti priteistinų nuostolių dydį. Tuo pačiu nurodant, kad atsakovas gali pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise į kartu su juo buvusius ir linksminusius asmenis, kurie pagal ji irgi gali būti atsakingi dėl ieškovui padarytos žalos.

63Dėl procesinių palūkanų

64CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Vadovaujantis minėtomis CK normomis iš atsakovo M. R. priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (641,89 Eur sumos) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-09-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Ieškovai už ieškinį sumokėjo 30,00 Eur žyminio mokesčio (37, 88 b. l.). Tačiau teismui patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimą atsakovui iš dalies, atlikus perskaičiavimą iš pastarojo priteistina 19,00 Eur. Likusioje dalyje šis ieškovo procesinis prašymas atmestinas.

67Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 302,50 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (32, 112-114 b. l.). Todėl šios ieškovo turėtos išlaidos irgi priteistinos iš atsakovo. Duomenų apie kitas šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

68Byloje susidarė 6,64 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 2 dalimi, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo M. R..

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

70ieškovo ieškinį atsakovui tenkinti iš dalies.

711. Priteisti ieškovui UAB ,,Masada“ (į. k. 144674717) iš atsakovo M. R. (a. k. ( - ) 641,89 Eur sumą (šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 89 ct) nuostolių atlyginimui, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (641,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-09-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 321,50 Eur ( tris šimtus dvidešimt vieną eurą 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

722. Kitą ieškovo ieškinio dalį atsakovui atmesti.

733. Priteisti iš atsakovo M. R., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos valstybei 6,64 Eur (šešis eurus 64 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

74Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė Ona Baronienė, dalyvaujant ieškovo atstovui D. J.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 5. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 987,54 Eur... 6. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2017-12-03 9:31 val. atsakovas M. R. atvyko... 7. 2017-12-03 vakare, apie 21:50 val. viešbučio administratorė E. A. išgirdo... 8. Ieškovo UAB „Masada“ patirtos žalos mastą įvertino rangovas UAB... 9. Pažymėtina, kad viešbutis „V.“ buvo apdraustas ERGO Insurance SE... 10. Atsižvelgiant į gautą draudimo įmoką, UAB „Masada“ patirtos žalos... 11. Šiuo atveju egzistuoja tiek faktinis, tiek teisinis priežastinis ryšys,... 12. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo neteisėtais veiksmais padarė 987,54... 13. CK 6.245 str. 4 d. nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 14. CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 15. CK 6.248 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu... 16. Pažymėtina, kad ieškovas 2017-12-11 pateikė pareiškimą Šiaulių miesto... 17. Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo taip pat... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. Remiantis CK 93 straipsnio 1 dali šaliai, kurios naudai yra priimtas... 20. Ieškovas mano, kad šioje byloje dar galimas taikus ginčo išsprendimas.... 21. Remiantis išdėstytu, ieškovas teismo prašė:... 22. Iš atsakovo M. R. priteisti ieškovui UAB „Masada“ 987,54 Eur (devynis... 23. Ieškovas savo reikalavimą atsakovui grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 24. Atsakovas M. R. pateikė teismui atsiliepimą nurodydamas šiuos atsikirtimus.... 25. Su pareikštu Ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo teismo netenkinti ieškinio.... 26. Dėl informavimo pareigos. 2017-12-03 9:31 val. atsakovas M. R. atvyko į... 27. /... 28. 1 Šioje situacijoje tarp šalių susiklosčiusiems civiliniams teisiniams... 29. Faktinėje situacijoje atsakovas pabrėžia, jog jam nebuvo aprodytas kambarys,... 30. Dėl viešbučio būklės. Ikiteisminio tyrimo parodymuose pažymima, kad visi... 31. Poziciją, jog kambariai netvarkingi bei reikalingas remontas galima pagrįsti... 32. Dėl žalos dydžio. 2017-12-03 apie 22:00 val. A. D. padarė šuolį ant... 33. Atsakovui pagrįstų abejonių dėl žalos dydžio bei nešališkumo ginčo... 34. Dėl atsakovo atsakomybės. Lietuvos teismai, nagrinėdami civilines bylas dėl... 35. Atsakovo nuomone, taikos sutarties sudarymas yra galimas.... 36. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, atsakovas teismo prašė:... 37. 1. Atmesti Ieškovo ieškinį civilinėje byloje.... 38. 2. Esant būtinybei kviesti liudyti asmenis E. E., G. V., A. D., J. D., E. A.,... 39. Atsakovas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė teismui rašytinius įrodymus.... 40. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimą palaikė... 41. Teismo posėdyje atsakovas M. R. paaiškino, jog nors anketa jam buvo pateikta,... 42. Papildomai atsakovas nurodė, jog jokios žalos ieškovui nepadarė, ieškinys... 43. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 44. Byloje nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso viešbutis, adresu... 45. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 46. Dėl žalos atlyginimo ir atsakovo civilinės atsakomybės.... 47. Byloje šalys neginčija kambario nuomos santykių teisėtumo, padarytos... 48. Ieškovas prašo teismo priteisti jam likusią dalį nuostolių atlyginimo (tai... 49. Deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri... 50. Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad... 51. Taigi sutartinės civilinės atsakomybės atveju neteisėti skolininko veiksmai... 52. Dėl ieškovo patirtos žalos (nuostolių) atlyginimo.... 53. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 54. Ieškovas prašo priteisti 987,54 Eur žalą dėl atsakovo naudai sudarytos... 55. Byloje nustatyta, jog nutraukus kambario nuomos sutartį ir išsikėlus... 56. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad išnuomotame kambaryje esančių... 57. Teismo vertinimu, nagrinėjimu atveju ieškovo tinkamai užfiksuoti ir foto... 58. Ieškovas prašė priteisti 987,54 Eur išlaidų, patirtų sumokėjus 1 991,62... 59. CK 6.249 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog teismas gali atidėti būsimos... 60. Apibendrinant išdėstytą, teismas sprendžia, jog nustatytos visos atsakovo... 61. Dėl nuostolių sumažinimo galimybės.... 62. Pagal CK 6.251 straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės... 63. Dėl procesinių palūkanų... 64. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Ieškovai už ieškinį sumokėjo 30,00 Eur žyminio mokesčio (37, 88 b. l.).... 67. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 302,50 Eur išlaidų advokato... 68. Byloje susidarė 6,64 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Remiantis... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96,... 70. ieškovo ieškinį atsakovui tenkinti iš dalies.... 71. 1. Priteisti ieškovui UAB ,,Masada“ (į. k. 144674717) iš atsakovo M. R.... 72. 2. Kitą ieškovo ieškinio dalį atsakovui atmesti.... 73. 3. Priteisti iš atsakovo M. R., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos valstybei... 74. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...