Byla 3K-3-390/2006
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas) ir Broniaus Pupkovo,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės B. M. G. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams B. M. G. , R. G. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė teismo priteisti iš atsakovų B. M. G. ir R. G. 50 469,09 Lt nuostolių atlyginimą. Ieškinyje nurodyta, kad 2004 m. lapkričio 3 d. pas abonentą R. G. tikrinant elektros energijos apskaitos prietaisus buvo nustatyta, jog abonentas naudojo elektros energiją be apskaitos prietaisų. Nuo įvadinio kabelio po žeme buvo rasta atšaka, kuria buvo tiekiama elektros energija vandens šildytuvui, o pats šildytuvas buvo įjungtas į namo centrinio šildymo sistemą. Ieškovo nuomone, tai padaryta siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba skaitiklio rodmenis (Ūkio ministro 2001 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 398 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 54 punktas). Dėl šio pažeidimo buvo surašytas aktas Nr. 001976. Pažeidimas buvo fiksuotas nedalyvaujant abonentui R. G. , bet dalyvaujant atsakovei M. G. . Vadovaujantis Taisyklių 67.4 punkto 2 dalimi buvo atliktas vandens šildytuvo, kurio galingumas 15 kW, suvartotos elektros energijos perskaičiavimas už laikotarpį nuo 2001 m. lapkričio 3 d. iki 2004 m. lapkričio 3 d. ir nustatyti ieškovo patirti nuostoliai. Kadangi atsakovai gyveno abonento adresu – ( - ) - jie turėjo žinoti, kad elektros energija vandens šildytuvui tiekiama aplenkiant elektros energijos apskaitos prietaisus.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

7Švenčionių rajono apylinkės teismas 2005 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad negalima paneigti aplinkybės, jog atsakovai nenaudojo elektros energijos be apskaitos prietaisų, todėl jų kaltė nenustatyta. Patikrinimo metu kiti du vartotojai, gaunantys elektros energiją nuo atramos Nr. 408/2, nebuvo tikrinami. Nė vienas iš liudytojų nematė, kad atsakovė M. G. būtų išjungusi vandens šildytuvą. Pagal byloje esančius duomenis, prieš patikrinimą vandens šildytuvas nedirbo. Taigi, esant patalpoje išjungtam vandens šildytuvui, elektros energijos naudojimas, apeinant apskaitos prietaisus, negalimas. Tai patvirtina, kad atsakovai galėjo nežinoti, kad name įrengta neapskaitinė elektros energijos naudojimo sistema. Neteisėtus elektros energijos naudojimo įrenginius namo kieme galėjo įrengti buvęs namo savininkas J. G. , miręs 2002 m. rugsėjo 2 d., o kiti namo gyventojai galėjo nežinoti apie jų buvimą. Atsakovas nėra tapęs gyvenamojo namo savininku; jis abonentu tapo 2002 m. gegužės 18 d. pasirašęs elektros energijos naudojimo sutartį (namas dar priklausė jo tėvams). Taigi atsakovas šia sutartimi įsipareigojo tik dėl tvarkingo esamų elektros energijos įrenginių naudojimo ir atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Vertindamas atsakovės elgesį, teismas atsižvelgė į tai, kad ji nebuvo namo statytoja, nuosavybę įgijo teismui priteisus jai 1/3 dalį namo, kad ji name apsigyveno po 2002 m. rugsėjo 2 d., sumokėjo visą likusį įsiskolinimą po buvusio sutuoktinio J. G. mirties. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas patyrė nuostolių. Taigi, nesant įrodymų, kad atsakovai įrengė paslėptą atvadą ir pajungė vandens šildytuvą, nuostoliai byloje nepriteistini. Ieškovo pateiktas paskaičiavimas tik atspindi galimų nuostolių apimtis, jeigu realiai būtų patvirtintas neapskaitinės elektros energijos naudojimas.

8Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimu pakeitė Švenčionių rajono apylinkės teismo 2005 m. liepos 11 d. sprendimą ir tenkino dalį ieškinio – priteisė ieškovui iš atsakovų 23 746,65 Lt nuostolių atlyginimo. Kolegija nustatė, kad pagal CK 6.246 straipsnį civilinė atsakomybė atsiranda ne tiktai dėl veikimo ar neveikimo, bet ir pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai. Atsakovai, turėdami nuosavybėje nekilnojamąjį turtą, t. y. po dalį namo, turi pareigą rūpintis, kad naudojimasis šiuo turtu nepadarytų žalos kitiems asmenims. Pripažintina, kad abiejų atsakovų nepakankamas rūpestingumas sudarė sąlygas neapmokėti už gaunamą elektros energiją jos tiekėjui-ieškovui. Ieškovo pateiktas aktas Nr. 001976, name rastas vandens šildytuvas, kuris veikė nesisukant skaitiklio diskui, liudytojų parodymai patvirtina, kad namas buvo apšildomas be apskaitos prietaisų naudojant elektros energiją, todėl namo savininkai turi apmokėti už sunaudotą elektros energiją. Pripažinus atsakovų elgesį nepakankamai rūpestingu, apskaičiuojant padarytų nuostolių dydį taikytinas Taisyklių 67.4 punkto 2 papunktis. Pripažintina, kad atsakovai yra atsakingi už tinkamą apmokėjimą už patiektą elektros energiją nuo tada, kai jie tapo namo savininkais, t. y. nuo 2002 m. rugsėjo 2 d. (po J. G. mirties). Tai, kad ieškovas, 2003 m. sausio 28 d. tikrinęs elektros energijos naudojimą, nenustatė, kad atsakovai netinkamai ją naudoja, patvirtina, kad elektros energijos naudojimas be apskaitos prietaisų pradėtas po šio patikrinimo. Dėl to iš atsakovų solidariai priteistina pagal ieškovo pateiktus duomenis apskaičiuota 23 746,65 Lt nuostolių suma už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 28 d. iki 2004 m. lapkričio 3 d.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

10Kasaciniu skundu atsakovė M. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir palikti galioti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2005 m. liepos 11 d. sprendimą. Kasacinio skundo argumentai:

111. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs apeliacinį skundą, neįvykdė savo pareigos išsiųsti atsakovams apeliacinio skundo nuorašus, o apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas atsiliepimų į apeliacinį skundą priėmimo klausimą (CPK 318 straipsnis) - patikrinti, ar pirmos instancijos teismas, priimdamas apeliacinį skundą, tinkamai atliko procesinius veiksmus. Atsakovai negalėjo pasinaudoti teise pateikti atsiliepimus, dalyvauti apeliacinės instancijos teisme, teikti papildomus įrodymus, prieštarauti apeliacinio skundo argumentams. Kadangi atsakovams nebuvo pranešta apie apeliacinės instancijos teismo posėdžio laiką ir vietą ir byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant, yra besąlyginis pagrindas panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą (CPK 360 straipsnis).

122. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliacinį skundą šioje byloje padavė ne ieškovas, o kitas juridinis asmuo.

133. Teismai nenustatė neteisėtų atsakovų veiksmų. Veiksmų neteisėtumas pagal CK 6.246 straipsnį nėra preziumuojamas, todėl ieškovas privalėjo įrodyti neteisėtus veiksmus. Civilinei atsakomybei atsirasti ir taikyti būtinos sąlygos yra žala, neteisėta veika, priežastinis ryšys tarp veikos ir žalos bei kaltė. Kolegija nenustatė civilinės atsakomybės sąlygų ir nepagrįstai nutartyje nurodė, kad atsakovų nepakankamas rūpestingumas sudarė sąlygas neapmokėti ieškovui už gaunamą elektros energiją pagal CK 2.246 straipsnį. Kolegija nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių: abu atsakovai neturi reikiamo išsilavinimo papildomam elektros energijos įvadui įrengti, R. G. - 18 m., atsakovė po santuokos su J. G. nutraukimo apie tris metus name negyveno. Kolegija neatsižvelgė į J. G. profesiją, kad jis šalia namo esančioje dirbtuvėje užsiėmė medienos pjovimu, todėl, atsakovės nuomone, jis ir yra atsakingas už padarytą pažeidimą. Ieškovas turėjo įrodyti atsakovų veikos neteisėtumą, žalos dydį, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir žalos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriteisė ieškovui nuostolių, kurie apskaičiuoti ne įstatymo nustatyta tvarka.

144. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas, apskaičiuodamas žalos dydį, turėjo vadovautis Taisyklių 54 punktu, o ne metodika, kuri neparodo realiai sunaudoto elektros energijos kiekio. Ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, neįvertino atsakovų sumokėtų už sunaudotą elektros energiją sumų. Atsakovės nuomone, pats ieškovas, sudarydamas su R. G. abonentinę sutartį, turėjo patikrinti techninius duomenis, todėl teismas nepagrįstai visą įrodinėjimo naštą perkėlė atsakovams (Taisyklių 25, 27 punktai). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo, kad iki teismo posėdžio R. G. nebuvo namo savininkas. 2002 m. gegužės 18 d. elektros energijos naudojimo sutartis tik patvirtina, kad atsakovas įsipareigojo dėl tvarkingo esamų elektros energijos įrenginių naudojimo ir atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją pagal apskaitos prietaisų rodmenis; teismas tinkamai įvertino su atsakove susijusias aplinkybes. Byloje neįrodytas žalos atsiradimo faktas. Apeliacinės instancijos teismas, nepaskyręs byloje ekspertizės, negalėjo nustatyti atsakingų už žalą asmenų, taip pat asmenų, galėjusių įrengti tokius prietaisus, nes nenagrinėjo ir nevertino įrodymų visumos ir atsakovus apibūdinančių aplinkybių. Teismas neteisingai taikė CK 6.247 ir 6.249 straipsnius.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimą, kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime į kasacinį skundą nurodyta, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovams buvo siunčiami teismo šaukimai adresu ( - ), o atsakovai nurodytu laiku atvykdavo ir dalyvaudavo teismo posėdžiuose, vadinasi, visi dalyvaujantys byloje asmenys apie procesą pirmosios instancijos teisme buvo tinkamai informuoti. Dėl to atsirado atsakovų pareiga rūpintis greitu ir koncentruotu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis), taigi - domėtis proceso eiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2003; 2005 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2005). Atsakovai yra deklaravę savo gyvenamąsias vietas ( - ), kur procesiniai dokumentai jiems ir buvo siunčiami. Švenčionių rajono apylinkės teismas, priėmęs apeliacinį skundą, 2005 m. rugsėjo 1 d. atsakovams išsiuntė raštą, o 2005 m. rugsėjo 2 d. - ir apeliacinio skundo nuorašus. Be to, atsakovė neinformavo pirmosios instancijos teismo apie jos gyvenamosios vietos pasikeitimą. Šioje byloje ieškovas ir apeliantas yra tie patys juridiniai asmenys (keitėsi įmonės kodas). Byloje nustatyta, kad atsakovų gyvenamojo namo elektrinis vandens šildytuvas buvo pajungtas apeinant elektros energijos apskaitos prietaisus (šią aplinkybę pripažino ir pati atsakovė), ir kad neapskaitiniu elektros energijos naudojimu ieškovui buvo daroma žala (Taisyklių 54, 67.4, 80.4. punktai). Nepaisant to, kad sutartis dėl elektros energijos naudojimo buvo sudaryta su R. G. , M. G. mokėjo savo vardu už sunaudotą elektros energiją. Atsakovai, išskyrus savo pačių paaiškinimus, nepateikė nei vieno savo kaltę paneigiančio įrodymo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis, Taisyklių 52.4 punktas). Pažymėtina, kad, pagal Taisyklių 77 punktą, surašytas apžiūros aktas yra pagrindas tiekėjui nustatyta tvarka apskaičiuoti jam padaryta žalą. Nuostolių apskaičiavimas yra atliktas teisingai, vadovaujantis Taisyklių 67.4 punkto 2 papunkčiu. Ieškovo nuomone, atsakovė turėjo galimybę prašyti teismo išreikalauti jai reikalingus įrodymus CPK 199 straipsnio pagrindu. Be to, R. G. , pasirašydamas sutartį, įsipareigojo nedelsdamas pranešti apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus ir sutiko, kad elektros energijos grobstymo atveju būtų atkliktas sunaudotos elektros energijos perskaičiavimas (Sutarties 17 punktas). Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas prielaidomis, netinkamu įrodymų vertinimu.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo byloje nustatytos aplinkybės

18Atsakovams priklausantis namas ( - ) buvo apšildomas neapskaitiniu būdu naudojant elektros energiją. Atsakovų nepakankamas rūpestingumas sudarė sąlygas neapmokėti už gaunamą elektros energiją jos tiekėjui-ieškovui. B. M. G. ir R. G. yra atsakingi už tinkamą sunaudotos elektros energijos apmokėjimą nuo tada, kai jie tapo namo savininkais - po J. G. mirties, t. y. nuo 2002 m. rugsėjo 2 d. Tai, kad ieškovas, 2003 m. sausio 28 d. tikrinęs elektros energijos naudojimą, nenustatė, kad atsakovai netinkamai ją naudoja, patvirtina, kad neapskaitinis elektros energijos naudojimas pradėtas po šio patikrinimo. Dėl to iš atsakovų priteistini ieškovo patirti nuostoliai už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 28 d. iki 2004 m. lapkričio 3 d.

19IV. Kasacinio skundo argumentai

20Kasatorė (atsakovė), nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo sprendimu, akcentuoja netinkamą deliktinės atsakomybės institutą reglamentuojančių materialinės teisės normų, taip pat procesinių teisės normų, reglamentuojančių apeliacinį procesą, taikymą šioje byloje. Tačiau kolegija nesutinka su kasacinio skundo argumentais ir akcentuoja, kad pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, remdamasis teismų procesiniuose sprendimuose nustatytomis bylos aplinkybėmis, patikrina apskųstus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu; kasacinis teismas netikrina apskųstų procesinių sprendimų faktinių bylos aplinkybių nustatymo aspektu, nes šių aplinkybių nustatymas - pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų funkcija. Taigi kolegija nepasisako dėl kasacinio skundo argumentų, kurie yra susiję su jau nustatytų faktinių bylos aplinkybių peržiūrėjimu ir pakartotiniu jų nustatinėjimu.

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. lapkričio 3 d. gyvenamajame name ( - ) buvo tikrinami elektros energijos apskaitos prietaisai. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad name elektros energija yra naudojama be apskaitos prietaisų, t. y. namas yra apšildomas neapskaitiniu būdu naudojant elektros energiją; ieškovo atstovai surašė vietos apžiūros aktą (b. l. 6). Šio akto pagrindu, vadovaudamasis Taisyklių 67.4 punkto 2 papunkčiu, ieškovas apskaičiavo nuostolius už tris metus, t. y. nuo 2001 m. lapkričio 3 d. iki 2004 m. lapkričio 3 d. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CK 6.246 straipsniu ir Taisyklių 67.4 punkto 2 papunkčiu, priteisė iš atsakovų nuostolius už neapskaitiniu būtu sunaudotą elektros energiją nuo 2003 m. sausio 28 d. patikrinimo, kai elektros energijos naudojimo pažeidimų ( - ) nebuvo nustatyta. Kasatorės teigimu, apeliacinės instancijos teismas nenustatė civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų - atsakovų neteisėtos veikos, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir žalos bei kaltės. Tačiau kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, sutinka su teismo padarytomis išvadomis, o kasacinio skundo argumentus šiuo klausimu atmeta kaip nepagrįstus.

22CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji civilinės atsakomybės prielaida – civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001) yra konstatavęs, kad yra svarbu nustatyti, ar atsakovo faktinis elgesys atitinka tam tikrą elgesio standartą, t. y. tvarkingo elektros naudotojo (pirkėjo), kuris rūpinasi elektros įrenginiais, jam nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai. Nagrinėjamos bylos atveju kasatorė neigia atlikusi neteisėtą veiką, nurodo, kad už padarytą pažeidimą yra atsakingas miręs buvęs sutuoktinis J. G. Kolegija sprendžia, kad faktas, jog atšaką, kuria buvo tiekiama elektros energija vandens šildytuvui, nuo įvadinio kabelio po žeme galėjo įrengti ne atsakovai, o J. G. , miręs 2002 m. rugsėjo 2 d., šioje byloje neturi reikšmės, taikant civilinę atsakomybę atsakovams, nes atsakovams taikyta civilinė atsakomybė už elektros energijos naudojimą be apskaitos prietaisų tik nuo 2003 m. sausio 28 d. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad byloje esantys įrodymai, t. y. 2004 m. lapkričio 3 d. patikrinimo aktas, name rastas vandens šildytuvas, veikęs nesisukant skaitiklio diskui, liudytojų parodymai patvirtina, kad namas buvo apšildomas neapskaitiniu būdu naudojant elektros energiją. Kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovai, naudodamiesi jiems priklausančiu gyvenamuoju namu (R. G. kaip palikėjo įpėdinis), konkrečiai - naudodami jiems ieškovo tiekiamą elektros energiją be apskaitos prietaisų, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, ir dėl to ieškovas patyrė nuostolius - jam buvo padaryta žala. Taigi byloje pagrįstai konstatuotas ir priežastinis ryšys tarp atsakovų pareigos elgtis rūpestingai nevykdymo ir ieškovui atsiradusios žalos.

23CK 6.248 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001) yra konstatavęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus. Yra svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus. Taigi sprendžiant, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartu. Šioje byloje yra nustatytas nerūpestingas atsakovų – gyvenamojo namo savininkų – elgesys be apskaitos prietaisų naudojant elektros energiją. Kolegija sutinka su apeliacinio teismo išvada, kad atsakovai, turėdami nuosavybėje nekilnojamąjį turtą, t. y. po dalį namo, turi pareigą rūpintis, kad naudojimasis šiuo turtu nepadarytų žalos kitiems asmenims, ir būtent toks atsakovų elgesys atitiktų apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartą. Atsakovų nepakankamas rūpestingumas sudarė sąlygas neapmokėti už gaunamą elektros energiją tiekėjui-ieškovui, ir atsirasti nuostoliams.

24Kasatorė taip pat akcentuoja netinkamai šioje byloje nustatytą žalos dydį, kad apeliacinės instancijos teismas neįvertino byloje esančių įrodymų, tačiau kolegija nesutinka ir su šiais kasacinio skundo argumentais. Nagrinėjamoje byloje priteistinos žalos dydis ieškovo paskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 67.4 punktu, kuriame įtvirtinta, kad nustačius atitinkamus šiame punkte išvardintus elektros energijos naudojimo pažeidimus, taip pat ir įrengus paslėptą atvadą, operatorius turi teisę perskaičiuoti sunaudotos elektros energijos kiekį ir (ar) persiųstos elektros energijos skirstymo paslaugos vertę per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet neilgesnį kaip treji metai, o tuo atveju, kai tokia sutartis nebuvo sudaryta – už laikotarpį, neilgesnį kaip vieneri metai. Minėta, ieškovas prašė priteisti iš atsakovų nuostolius už tris metus, t. y. nuo 2001 m. lapkričio 3 d. iki 2004 m. lapkričio 3 d. Sutartis su R. G. dėl elektros energijos naudojimo buvo sudaryta 2002 m. gegužės 18 d. (b. l. 9), o su M. G. – 2004 m. gruodžio 24 d. (b. l. 63). Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad 2003 m. sausio 28 d. atliekant patikrinimą gyvenamajame name ( - ) neapskaitinis elektros energijos naudojimas nenustatytas, priteistinos žalos dydį skaičiavo nuo šios datos, ir kolegija, sistemiškai analizuodama minėtas teisės normas ir atsižvelgdama į nustatytas faktines bylos aplinkybes dėl elektros energijos naudojimo sutarčių sudarymo bei į nustatyto pažeidimo datą – 2004 m. lapkričio 3 d., sutinka su šia teismo išvada, kuri neprieštarauja Taisyklių 67.4 punkte nustatytiems žalos apskaičiavimo reikalavimams. Be to, byloje nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad ieškovo pateiktas žalos skaičiavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Pagal byloje esančius duomenis, ieškovas paskaičiavo nuostolius už elektros energijos naudojimą centriniam šildymui (ne šildymo sezono metu už elektros energiją mokestis neskaičiuotas) ir vandens šildytuvui, nes 2004 m. lapkričio 3 d. patikrinimo metu buvo nustatyta, kad be apskaitos prietaisų elektros energija buvo tiekiama vandens šildytuvui, o pats šildytuvas buvo įjungtas į namo centrinio šildymo sistemą; mokestis už elektros energijos naudojimą kitiems elektros energijos imtuvams neįskaičiuotas (b. l. 15, 16). Taigi kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovo žalos skaičiavimas yra neteisėtas.

25Kolegija taip pat atmeta kasacinio skundo argumentus dėl procesinės teisės normų pažeidimo šioje byloje. Pagal byloje esančius duomenis, atsakovei jos nurodytu adresu - ( - ) buvo išsiųstas ieškovo apeliacinio skundo nuorašas, taip pat jai buvo pranešta apie apeliacinio skundo nagrinėjimo vietą ir laiką (b. l. 176, 178). CPK 121 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta byloje dalyvaujančių asmenų pareiga nedelsiant informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, priešingu atveju procesiniai dokumentai yra siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (CPK 121 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų apie atsakovės procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Kadangi, pagal byloje esančius duomenis, atsakovei procesiniai dokumentai, pranešimai buvo siunčiami jos nurodytu adresu, ji dalyvavo teismo posėdžiuose bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį byloje dalyvaujantys asmenys privalo rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, t. y. domėtis bylos eiga, nėra pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeista jos teisė teikti atsiliepimą į apeliacinį skundą, dalyvauti apeliaciniame procese, atlikti kitus procesinius veiksmus. Nepagrįstas ir kasacinio skundo argumentas, kad apeliacinį skundą šioje byloje pateikė ne ieškovas, o kitas juridinis asmuo. Pagal byloje esančius duomenis, ieškinį šioje byloje pasirašė Švenčionių KAS viršininkas, o apeliacinį skundą - Teisės skyriaus juristas, kurie abu AB „Rytų skirstomieji tinklai“ generalinio direktoriaus buvo įgalioti atstovauti ieškovui, todėl teismai pagrįstai priėmė ieškovo apeliacinį skundą ir jį išnagrinėjo (b. l. 5, 179; CPK 55 straipsnio 2 dalis).

26Nurodytais motyvais kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo keisti ar naikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą (CPK 346 straipsnis).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė teismo priteisti iš... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 7. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2005 m. liepos 11 d. sprendimu... 8. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m.... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai... 10. Kasaciniu skundu atsakovė M. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs apeliacinį skundą, neįvykdė... 12. 2. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliacinį... 13. 3. Teismai nenustatė neteisėtų atsakovų veiksmų. Veiksmų neteisėtumas... 14. 4. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas, apskaičiuodamas žalos dydį, turėjo... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo byloje nustatytos aplinkybės... 18. Atsakovams priklausantis namas ( - ) buvo apšildomas neapskaitiniu būdu... 19. IV. Kasacinio skundo argumentai... 20. Kasatorė (atsakovė), nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. lapkričio 3 d. gyvenamajame name... 22. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji civilinės atsakomybės... 23. CK 6.248 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu... 24. Kasatorė taip pat akcentuoja netinkamai šioje byloje nustatytą žalos dydį,... 25. Kolegija taip pat atmeta kasacinio skundo argumentus dėl procesinės teisės... 26. Nurodytais motyvais kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo keisti ar naikinti... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m.... 29. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...