Byla 2-12506-475/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovei Milai Nordbi, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Jurgitai Rugieniūtei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 15-18) prašydamas priteisti iš atsakovo 1.599,70 Lt skolos už elektros energiją, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdžio metu (b.l. 75-77) nurodė, kad patalpos, esančios adresu ( - ), yra 3 kambarių butas (toliau tekste - Butas). Iki 2009-08-27 Butas buvo valdomas dalinės nuosavybės teise: 36/100 Buto dalys priklausė Kauno miesto savivaldybei, o 64/100 dalys I. Č. (gim. 1958-04-18). Bute ieškovas buvo įrengęs du atskirus komercinės elektros energijos apskaitos prietaisus-skaitiklius, kuriems buvo priskirti du skirtingi abonentiniai numeriai/kodai. Su I. Č. dėl elektros energijos tiekimo jai priklausančioms patalpoms 2000-03-29 sudaryta Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis. Kauno miesto savivaldybei priklausančios patalpos ieškovės duomenų bazėje įvardintos ( - ) ir elektros skaitikliui, įrengtam apskaityti atsakovui priklausančioje Buto dalyje suvartota elektros energija, suteiktas abonento Nr. 4286540. 2009-09-10 I. Č. kreipėsi į ieškovą su prašymu likviduoti elektros apskaitą, kuri apskaitė atsakovui priklausiusioje Buto dalyje suvartotą elektros energiją (abonento Nr. 4286540). I. Č. prašyme nurodė, kad ji įsigijo atsakovui priklausančią 36/100 Buto dalį, todėl antra komercinė apskaita nereikalinga. Pagal I. Č. prašymą elektros skaitiklis, iki atsakovo Buto dalies jai pardavimo, apskaitęs joje suvartotą elektros energiją, buvo demontuotas, apskaita likviduota, todėl abonento kodas Nr. 4286540 ieškovės duomenų bazėje buvo panaikintas, o jame buvusi skola perkelta į naujai suteiktą abonento kodą Nr. 2-8924124. Ieškovas tiekė elektros energiją atsakovui nuosavybės teise laikotarpiu 2002-07-18 - 2009-08-27 priklausančioms patalpoms - Buto daliai, esančiai adresu: ( - ), abonento Nr. 28924124 (toliau tekste - Objektas). 2002-09-01 skolos už elektros energiją nebuvo. 2006-07-19 elektros tiekimas Objektui dėl skolos nutrauktas, užfiksuota neapmokėtų 4945 kWh ir pagal tuo metu galiojantį tarifą apskaičiuota 1.532,95 Lt skola, susidariusi laikotarpiui nuo 2002-09-01 iki 2006-07-19. Ieškovas tiekia elektros energija ir daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), kuriose yra Objektas, bendroms reikmėms, už kurią laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2009-03-31 yra susidaręs 66,75 Lt įsiskolinimas. Vadovaujantis skolos susidarymo metu galiojusios LR Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių redakcijos (toliau tekste - Taisyklės) 97.7 p. (šiuo metu galiojančių Taisyklių 126.18 p.) už bendroms reikmėms patiektą elektros energiją priskaitymus apskaičiuoja ir kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkui ir (ar) nuomininkui mokėtiną sumą paskirsto daugiabučio gyvenamojo namo paskirtas administratorius pagal įvadinio elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Nurodė, kad atsakovas iki 2009-08-27 buvęs namo bendrojo naudojimo patalpų bendraturtis, privalo atsiskaityti su ieškovu už laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2009-03-31 bendroms reikmėms patiektą elektros energiją 66,75 Lt. Bendra skola už pateiktą elektros energiją Objektui pagal skaitiklį ir bendrojo naudojimo patalpoms yra 1.599,70 Lt (1532,95+66,75). Taisyklių 83 p. (šiuo metu galiojančių Taisyklių 96 p.) nustatyta, kad tuo atveju, jei su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė duomenų apie Objekto nuomininkus, Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotų Objekto nuomos sutarčių, kurios gali būti panaudotos prieš trečiuosius asmenis, jokie asmenys nėra sudarę su ieškovu rašytinės Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties dėl elektros tiekimo Objektui, todėl yra pakankamas pagrindas atsirasti buto savininko prievolei atsiskaityti už patiektą elektros energiją. Mano, kad atsižvengiant į tai, jog ieškovas tiekė elektros energiją ir šiomis paslaugomis naudojosi atsakovo patalpose gyvenantys asmenys, su kuriais nebuvo sudaryta rašytinė elektros energijos tiekimo sutartis, tarp ieškovo ir atsakovo, kaip buto savininko, konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis. Atsakovas nesielgė kaip rūpestingas turto savininkas, kadangi neįregistravo galimai sudarytų buto nuomos arba kitų teisių perleidimo sutarčių Nekilnojamojo turto registre, nesidomėjo bei neužtikrino tinkamų atsiskaitymų už sunaudotą elektros energiją su ieškovu, taip pat nesudarė ir/ar neužtikrino elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo, nors patalpoms elektros energiją buvo tiekiama. Nurodė, kad savo reikalavimą grindžia LAT 2008-01-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008, 2013-03-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013 bei LVAT 2007-11-19 sprendimu administracinėje byloje Nr. l18 -17/2007. Taip pat pažymėjo, kad atsakovas, nuosavybės teise valdydamas ir/arba nuomodamas socialinį būstą, atsako už tinkamą tokios funkcijos vykdymą ir neturi pagrindo vienašališkai perkelti rizikos dėl asmenų, kuriems ji suteikia būstą, veiksmų ūkio subjektams, tiekiantiems energiją savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms, todėl atsakovas, kaip buto savininkas, privalo atsiskaityti už elektros energiją, suvartotą savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose. Prašo ieškinį tenkinti.

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 40-43) ir jo atstovė teismo posėdžio metu (b.l. 75-77) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, kad Kauno miesto Panemunės rajono LDT VK sprendimu 1982-04-23 Nr. 172 buvo nuspręsta leisti perrašyti dalies gyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), kuri priklausė nuosavybės teise Kauno miesto savivaldybei, nuomos sutartį A. G. vardu. Gyventojų registro prie Vidaus reikalų ministerijos 2008-05-27 duomenimis ( - ), gyvenamąją vietą yra deklaravę D. Č. nuo 2001-02-23, S. Č. nuo 1999-08-27, I. Č. nuo 1983-01-18, A. G. nuo 1970-09-17. Pažymėjo, kad AB „City Service“ 2008-05-29 raštu Nr. 246 informavo, kad 2008-05-29 nuvyko į gyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), tačiau neradę ten gyvenamąją vietą deklaravusio A. G., patalpą užplombavo. AB „City Service“ 2009-01-14 raštu Nr. 54 informavo, kad 2009-01-13 nuvykę į gyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), rado nuo 2008-05-29 nepažeistą plombą. Kauno miesto savivaldybės administracijos Gričiupio seniūnija 2009-02-18 raštu Nr. 51-13-019 informavo, jog panaikino A. G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis adresu ( - ). Mano, kad dalis gyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), kurios nuosavybės teise priklausė Kauno miesto savivaldybei, buvo teisės aktų nustatyta tvarka suteiktos, jose savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs, atitinkamai naudojosi šioms patalpoms teikiamomis paslaugomis iki 2008-05-29, A. G., todėl jis ir turėtų už suteiktas paslaugas atsiskaityti su paslaugų teikėju. Byloje nėra pateikti dokumentai, jog ieškovas būtų kreipęsis į A. G. dėl nurodytos skolos sumokėjimo gera valia, nors CK 6.209 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu sutartis neįvykdyta, nukentėjusi šalis gali raštu nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir pranešti apie tai kitai šaliai. Nurodė, kad CK 4.83 str. 3 d. numatyta, jog buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, todėl bendrojo naudojimo patalpomis privalo rūpintis savininkas arba naudotojas. Vadovaudamasis CK 4.84 str. 4 d., 6.584 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 876 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkui atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo 3 p., Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-09-13 sprendimu Nr. T-458, 8 p., Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-04-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010, atsakovas mano, kad pareiga mokėti mokesčius, atsiradusius dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir tvarkymo bei mokesčius už komunalines paslaugas priklauso savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams. Be to, vadovaudamasis CK 6.384 str. 1 d. mano, jog kai vartotojas yra fizinis asmuo, tuomet net nesant rašytinės sutarties, laikoma, jog ji yra sudaryta nuo įrenginių prijungimo dienos ir tai tik patvirtina, jog sutartiniai santykiai susiklostė tarp ieškovo ir A. G., o ne tarp ieškovo ir Kauno miesto savivaldybės. Atkreipė dėmesį, kad savivaldybė vykdo socialinio būsto nuomą nekomerciniais pagrindais, nesiekia ir negauna pelno, o vykdo jai įstatymų nustatytą funkciją, kad socialinio būsto nuoma nėra įprasta ūkinė-komercinė veikla, teikianti pelno, o viena iš viešojo administravimo funkcijų, todėl savivaldybė neturi atsakyti už tokio būsto nuomininkų prisiimtus ir teisės aktuose numatytus įsipareigojimus. Savivaldybė suteikdama socialinį būstą, neturi pasirinkimo laisvės, t.y. privalo suteikti būstą kiekvienam asmeniui, atitinkančiam įstatyme nustatytus kriterijus, todėl nuomodama socialinį būstą yra tik valstybės ir nuomininko tarpininkė, įgyvendinanti jai valstybės įstatymais priskirtas funkcijas.

8Ieškovas dublike (b.l. 61-62) palaikė ieškinio motyvus. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre jokių Objekto nuomos arba kitų teisių perleidimo sutarčių skolos susidarymo laikotarpiu nėra įregistruota. Pabrėžė, kad atsakovas su atsiliepimu taip pat nepateikė jokias Buto dalies nuomos sutarties pasirašytos su nuomininku/kais, todėl vadovaujantis CK 1.75 str., neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais. Pažymėjo, kad gyvenamosios vietos deklaravimas konkrečiu adresu neiššaukia prievolės mokėti už tame objekte suvartotą elektros energiją ir turi kitą paskirtį. Be to, nurodė, jog ieškovas įsipareigojimą tiekti elektros energiją vykdė tinkamai, o atsakovas už jo nuosavybės teise valdomoms patalpoms bei bendro naudojimo patalpoms patiektą elektros energiją neatsiskaitė. Prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1.599.70 Lt skolos už sunaudotą elektros energiją, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas triplike (b.l. 67-69) palaikė atsiliepimą. Nurodė, kad savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, LR Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliota atlikti viešąjį administravimą. Pažymėjo, kad civiliniai teisiniai santykiai, atsirandantys ryšium su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, visada yra nukreipti į sistemingą ar vienkartinį pelno gavimą, kai tuo tarpu viešojo valdymo (administravimo) subjektų naudojamas turtas yra skirtas jų funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti arba viešiesiems interesams tenkinti, t.y. naudojamas nekomerciniais tikslais. Pagal LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 12 p. socialinio būsto suteikimas yra priskiriamas savivaldybės kompetencijai, kaip viena iš savarankiškų savivaldybės atliekamų funkcijų. LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 str. įpareigoja savivaldybes jų turimą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti vadovaujantis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Pažymėjo, kad savivaldybei, kaip valstybinio turto savininkei, teisės aktais nėra suteikta teisė ne tik nekomerciniais pagrindais suteikti socialinį būstą, bet ir mokėti už socialinio būsto nuomininkų naudojamas komunalines paslaugas, nes, akivaizdu, jog tai būtų atskirų asmenų, bet ne visuomenės poreikių tenkinimas, tai pažeistų visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo principus. Mano, kad už teikiamas komunalines paslaugas į gyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), privalėjo atsiskaityti A. G., kuriam ginčo gyvenamosios patalpos buvo teisės aktų nustatyta tvarka suteiktos, jose buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą, atitinkamai naudojosi ginčo patalpoms teikiamoms paslaugomis iki 2008-05-29. Ieškinį patenkinus susidariusi situacija būtų palanki tik tiems socialinio būsto nuomininkams, kurie vengia mokėti jiems priklausančius mokesčius, tokiu būdu būtų iškreipiamas pats socialinio būsto suteikimo tikslas ir atsirastų privilegijuotų asmenų grupė. Taip pat mano, kad byloje yra pateikti duomenys, kam, kokiu pagrindu ir kuriuo laikotarpiu buvo suteikta ginčo patalpa, kas skolos susidarymo laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą ginčo patalpose. Pažymėjo, kad CK 6.577 str. numatyta, jog valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys sudaromos remiantis valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu. Byloje yra pateikta Kauno miesto Panemunės rajono LDT VK 1982-04-23 sprendimo Nr. 172 ir jo priedų kopija, iš kurios 3 priedo 12 punkte matyti, kad buvo nuspręsta A. G. perrašyti dalies gyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), nuomos sutartis. Prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

10Ieškinys tenkintinas.

11Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Objektas nuosavybės teise priklausė atsakovui Kauno miesto savivaldybei laikotarpiu nuo 2002-07-18 iki 2009-08-27 (b.l. 22-24). Ieškovas atsakovui nuosavybės teise priklausiusiam Objektui, kuriam buvo įrengtas atskiras komercinės elektros energijos apskaitos prietaisas-skaitiklis ir priskirtas abonentinis numeris/kodas (abonento Nr. 4286540), tiekė elektros energiją (b.l. 33). Kauno miesto Panemunės rajono LDT VK sprendimu 1982-04-23 Nr. 172 Objektas buvo išnuomotas A. G. (b.l. 53, 53). A. G. buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Objekto adresu nuo 1970-09-17 (b.l. 46). 2009-03-14 A. G. mirė (b.l. 71). Ieškovas su Objekto nuomininku rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nebuvo sudaręs. Kaip matyti iš Objekte įrengto skaitiklio duomenų, elektros energija buvo naudojama. Per laikotarpį nuo 2002-07-18 iki 2009-08-27 susidarė 1.532,95 Lt skola už suvartotą elektros energiją (b.l. 25-27). Taip pat per laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2009-03-31 susidarė 66,75 Lt įsiskolinimas už elektros energiją bendroms reikmėms, tiekiamą daugiabučiam gyvenamajam namui, kuriame yra Objektas (b.l. 28-29). Iš viso skola už pateiktą elektros energiją Objektui pagal skaitiklį ir bendrojo naudojimo patalpoms yra 1.599,70 Lt (1532,95+66,75) (b.l. 25).

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą už elektros energijos paslaugas motyvuodamas tuo, jog atsakovas neįregistravo galimai sudarytų buto nuomos arba kitų teisių perleidimo sutarčių Nekilnojamojo turto registre, todėl dabar negali nuomos fakto panaudoti kaip atleidžiančio nuo pareigos sumokėti skolą; taip pat nesudarė ir/ar neužtikrino elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo; atsakovas, kaip buto savininkas, privalo atsiskaityti už elektros energiją, suvartotą savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose.

13Atsakovas neginčija susidariusios skolos už Objektui teiktą elektros energiją, tačiau nesutinka dėl pareigos tą skolą padengti, motyvuodamas tuo, kad: pareiga mokėti mokesčius, atsiradusius dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir tvarkymo bei mokesčius už komunalines paslaugas priklauso savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams; teisės aktų nustatyta tvarka 1982-04-23 A. G. buvo išnuomotas Objektas, jame jis buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą, atitinkamai naudojosi šioms patalpoms teikiamomis paslaugomis iki 2008-05-29, todėl jis ir turėtų už suteiktas paslaugas atsiskaityti su paslaugų teikėju.

14Sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusį klausimą dėl to, kuriam subjektui – buto savininkui ar nuomininkui – tenka pareiga atsiskaityti už bute suvartotą elektros energiją, taikytinos specialiosios elektros energijos tiekimo santykius reglamentuojančios normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintose Elektros energijos teikimo ir naudojimo taisyklėse. Ši Taisyklių redakcija galiojo bylai aktualiu laikotarpiu, per kurį susidarė skola už suvartotą elektros energiją, todėl taikytinos būtent jos normos.

15Taisyklių 29 p. nurodyta, kad elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį tiekėjas, esant savininko raštiškam sutikimui ir kitoms Taisyklėse nurodytoms sąlygoms, gali sudaryti ne tik su savininkais, bet ir su nuomininkais. Taigi daugiabučio namo butui tiekiamos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalis gali būti ne tik savininkas, bet ir buto nuomininkas, tačiau pirkimo–pardavimo santykiai tarp nuomininko ir elektros energijos tiekėjo gali atsirasti tik iš rašytinės pirkimo–pardavimo sutarties, bet ne iš faktinio elektros energijos vartojimo. Pagal Taisyklių 83 punktą tuo atveju, kai su visuomeniniu tiekėju nesudaryta sutarties arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. (LAT 2013-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013)

16Pagal bendrąją taisyklę elektros energijos tiekimo gyvenamajam būstui (daugiabučio namo butui) atveju (Taisyklių 83 ir 29 p.) elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra šio būsto savininkas, kuriam ir tenka atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją prievolė. Ši prievolė nuomininkui gali pereiti tik tuo atveju, jeigu su nuomininku sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Faktinis elektros energijos vartojimas neturi juridinės reikšmės ir nėra teisinis pagrindas nuomininko ir elektros energijos tiekėjo pirkimo–pardavimo santykiams atsirasti. Pažymėtina, kad pagal Taisyklių 84 p. net ir tuo atveju, jeigu nuomininkas yra sudaręs sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka, objekto savininkas yra subsidiariai atsakingas tiekėjui už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą vykdymą. (LAT 2013-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013)

17Iš byloje esančios medžiagos ir bylos nagrinėjimo metu nustatytų faktų matyti, kad Objekto savininkas skolos už elektros energiją susidarymo laikotarpiu, t.y. nuo 2002-07-18 iki 2009-08-27, buvo atsakovas Kauno miesto savivaldybė. Objekto nuomininkas A. G. rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties su ieškovu nebuvo sudaręs. Taigi atsakovo teiginiai, kad skola turėtų būti išieškoma iš Objekto nuomininko A. G. laikytini nepagrįstais. Be to, A. G. miręs 2009-03-14.

18Taigi, atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas bylos aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, vadovaujantis LAT praktika (LAT 2013-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013), darytina išvada, kad nagrinėjamos bylos atveju, savivaldybei priklausiusio Objekto nuomininkui A. G. nesudarius elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, prievolė sumokėti tiekėjui (ieškovui) skolą už suvartotą elektros energiją tenka buto savininkui – savivaldybei (atsakovui), todėl ieškinys tenkintinas visiškai (Taisyklių 29, 83 p., CPK 178, 185 str.)

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistino bylinėjimosi išlaidos – 65,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 19) (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319, ieškovui AB LESTO, į.k. 302577612, 1.599,70 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt devynis litus, 70 ct) skolos, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (1.599,70 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 65,00 Lt (šešiasdešimt penkis litus, 00 ct) žyminio mokesčio.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovei Milai Nordbi, atsakovo Kauno miesto... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 15-18) prašydamas priteisti... 6. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdžio metu (b.l. 75-77)... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 40-43) ir jo atstovė teismo posėdžio metu (b.l.... 8. Ieškovas dublike (b.l. 61-62) palaikė ieškinio motyvus. Nurodė, kad... 9. Atsakovas triplike (b.l. 67-69) palaikė atsiliepimą. Nurodė, kad... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Objektas nuosavybės teise priklausė... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą už... 13. Atsakovas neginčija susidariusios skolos už Objektui teiktą elektros... 14. Sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusį klausimą dėl to, kuriam subjektui... 15. Taisyklių 29 p. nurodyta, kad elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį... 16. Pagal bendrąją taisyklę elektros energijos tiekimo gyvenamajam būstui... 17. Iš byloje esančios medžiagos ir bylos nagrinėjimo metu nustatytų faktų... 18. Taigi, atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas bylos aplinkybes ir... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistino... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., teismas... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319, ieškovui... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...