Byla AS-662-686-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. K.-G. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“, Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja E. K.-G. (toliau – ir pareiškėja) kartu su kitais pareiškėjais skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti atitinkamus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) sprendimus.

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartimi E. K.-G. formuluojamas skundo reikalavimas panaikinti Inspekcijos 2012 m. vasario 23 d. surašytą savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-120223-00061 buvo išskirtas į atskirą bylą, kuriai suteiktas Nr. I-2525/2012.

6Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas V. Onačko pateikė teismui prašymą nutraukti bylą Nr. I-2525-426/2012 pareiškėjai atsisakius skundo. Paaiškino, kad Inspekcijos 2012 m. vasario 23 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-120223-00061 buvo panaikintas Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. IV-49, todėl laikytina, kad atsakovas geruoju patenkino skundo reikalavimą ir išnyko skundo dalykas. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismui pateiktuose advokato užmokesčio paskaičiavimuose nurodė, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes, jos apimtį, būtinumą susipažinti su naujais specialiais teisės aktais, tai, kad teismui teiktas bendras dešimties pareiškėjų skundas buvo išskaidytas į atskiras bylas ir tai pareikalavo papildomų sąnaudų, prašomas priteisti 600 Lt atlyginimas yra adekvatus ir pagrįstas.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, pareiškėjai E. K.-G. atsisakius skundo, administracinę bylą Nr. I-2525-426/2012 nutraukė ir priteisė pareiškėjai iš atsakovo Inspekcijos 600 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

8Teisėjų kolegija sprendė, kad byla pagal pareiškėjos reikalavimą panaikinti Inspekcijos 2012 m. vasario 23 d. surašytą savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-120223-00061 nutrauktina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 52 straipsnio nuostatomis, nes pareiškėja atsisakė skundo. Teismas darė išvadą, kad pareiškėja turi teisę reikalauti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurios priteistinos iš atsakovo Inspekcijos. Teismui pateiktas 2012 m. vasario 27 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 655017 ir 2012 m. gegužės 21 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 655040 patvirtino, kad pareiškėja ją atstovaujančiam advokatui V. Onačko sumokėjo 600 Lt. Pareiškėjos patirtos bylinėjimosi išlaidos yra realios, neviršija Rekomendacijų 8.2 punkto nurodytų ir rekomenduojamų maksimalių išlaidų dydžio, todėl priteistinos.

9II.

10Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

11Atskirajame skunde teigia, jog Inspekcija nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria priteistas 600 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pažymi, kad pareiškėja 2012 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio metu pirmosios instancijos teisme pateikė prašymą dėl skundo atsisakymo, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, nenurodydama jų dydžio. Minėtame posėdyje Inspekcija išreiškė prašymą sustabdyti nagrinėjamą bylą, vadovaudamasi ABTĮ 138 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Teismas išėjo į pasitarimų kambarį spręsti pareikštų prašymų ir 2012 m. rugpjūčio 30 d. paskelbė nutartį, kuria ginčą išsprendė bylą nutraukdamas, prašymą sustabdyti bylą atmesdamas, taip pat priteisdamas pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teisme Inspekcijai nebuvo galimybės pasisakyti dėl prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų, taip buvo pažeisti ABTĮ 53 ir 82 straipsniai. Inspekcijos teigimu, Inspekcija, panaikindama pareiškėjos skundžiamą savavališką aktą, ne patenkino pareiškėjos reikalavimą geruoju, bet peržiūrėjo šiuo metu galiojančią teisinę reglamentaciją ir nustatė, kad teisės normos, kvalifikuojančios atliktus statybos darbus, nebuvo tinkamai pritaikytos. Daro išvadą, kad Inspekcija kitais motyvais, nei nurodo pareiškėja, panaikino administracinius aktus, todėl tolesnis bylinėjimasis buvo beprasmis. Pažymi, kad pareiškėja nepateikė konkrečių duomenų, t. y. kiek už konkrečią paslaugą sumokėjo. Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartimi yra išskirta dešimt atskirų administracinių bylų, o pirminis skundas bylose liko vientisas visų pareiškėjų pasirašytas dokumentas. Daro išvadą, kad už tą patį dokumentą advokatui sumokėjo kiekvienas iš pareiškėjų. Tačiau pastebi, kad ginčas nebuvo sudėtingas, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, todėl iš atstovo nebuvo reikalaujama didelės apimties normų analizės, advokato darbo ir laiko sąnaudos neturėjo būti didelės, todėl priteista suma yra nepagrįsta. Nurodo ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį ir pažymi, kad pareiškėjai atsisakius skundo nėra teisinio pagrindo priteisti patirtas atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 str. 6 d.), ji turi teisę tik į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytas išlaidas. Pareiškėjos prašyme dėl išlaidų atlyginimo pateikta nepakankama informacija, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo turi būti atmestas kaip neatitinkantis nei bendrųjų reikalavimų, keliamų prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nei bendrųjų teisės principų.

12Pareiškėja E. K.-G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įstatymų leidėjas per ilgą laiką bylinėjimosi išlaidų priteisimą siejo ne tik su sprendimo šalies naudai sąlyga, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo principais, net ir nepriimdamas sprendimo pareiškėjo naudai, privalėjo priteisti išlaidas advokato paslaugoms apmokėti. Pažymi, jog pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atitiko įstatymų keliamus reikalavimus.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas priteisė pareiškėjai iš atsakovo Inspekcijos 600 Lt teismo išlaidų, teisėtumas ir pagrįstumas.

17ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numato, jog šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog ABTĮ 44 straipsnio 3 dalies atžvilgiu esminės reikšmės neturi, kokie vidiniai motyvai paskatino atsakovą geruoju patenkinti pareiškėjo reikalavimą. Esminė aplinkybė yra ta, kad de facto reikalavimas buvo patenkintas tik po to, kai pareiškėjas kreipėsi į teismą. Priešingas situacijos aiškinimas būtų pagrindas atmesti prašymą, jei tik atsakovas rastų kokių nors įrodymų (raštų, dokumentų ar kt.), kurie parodytų kitus, nei pareiškėjo kreipimasis į teismą, skundo reikalavimo tenkinimo pagrindus. Tokia situacija būtų neproporcinga ir pažeistų teisėtų lūkesčių principą. Kiekvieną kartą kreipdamasis į teismą, pareiškėjas negalėtų būti tikras dėl teisės į bylinėjimosi išlaidas atsiradimo, jei vėliau bet kuriuo momentu atsakovas įvykdytų pareiškėjo reikalavimą ir motyvuotų tai bet kokiomis aplinkybėmis. Tokiu būdu atsakovas nepagrįstai išvengtų pareigos atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir kreipimosi į teismą momentu pareiškėjo reikalavimas nebuvo de facto įvykdytas arba pareiškėjas apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-596/2011).

19Nagrinėjamu atveju pareiškėja E. K.-G. atsisakė savo skundo, kadangi atsakovas Inspekcija geruoju patenkino pareiškėjos skundo reikalavimą – Inspekcijos 2012 m. vasario 23 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-120223-00061 buvo panaikintas Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. IV-49. Atsakovo argumentai, jog savavališkos statybos aktas buvo panaikintas vadovaujantis kitais argumentais, negu nurodo pareiškėja, šiuo atveju neturi reikšmės, kadangi svarbus yra rezultatas – Inspekcijos 2012 m. vasario 23 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-120223-00061 buvo panaikintas Inspekcijos iniciatyva, t. y. Inspekcija geruoju panaikino ginčo dalyką – Inspekcijos 2012 m. vasario 23 d. surašytą savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-120223-00061. Taigi atsakovas savo veiksmais pašalino aplinkybes, dėl kurių kilo ginčas. Nagrinėjamu atveju, atsakovo iniciatyva ginčijamas sprendimas buvo panaikintas ir pareiškėjos skundo reikalavimas įvykdytas. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog pareiškėja turi teisę gauti iš atsakovo savo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

20Atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos teisme Inspekcijai nebuvo galimybės pasisakyti dėl prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų. Tačiau šis atsakovo argumentas yra nepagrįstas, kadangi išklausius Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio garso įrašą, nustatyta, jog pareiškėjos atstovas prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas teismo posėdžio metu pateikė kartu su prašymu dėl skundo atsisakymo. Inspekcijos atstovė (I. Š., b. l. 156) dalyvavo tame teismo posėdyje ir teismas paklausė, ar Inspekcijos atstovė norės pasisakyti. Taigi Inspekcijos atstovė, pasisakydama dėl administracinės bylos sustabdymo, turėjo galimybę pasisakyti ir dėl bylinėjimosi išlaidų. Inspekcijos atstovė išdėstė poziciją, jog bylinėjimosi išlaidų klausimas turėtų būti sprendžiamas vėliau.

21ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas bei nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

22Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taikomas realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, priteisiamos protingo dydžio išlaidos, nes teismas negali toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Kaip pripažįstama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, priteisiamos gali būti tik pagrįstos ir atitinkamai suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009). Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012). Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo argumentas, jog tuo atveju, kai atsakovas patenkina reikalavimą geruoju, pareiškėjas turi teisę tik į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytą išlaidų atlyginimą, bet ne į atstovavimo išlaidų atlyginimą, yra nepagrįstas, kadangi sistemiškai aiškinant ABTĮ 44 straipsnį, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–596/2011, „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 22, 2012 m., 369–374 p., 2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-774/2011) darytina priešinga išvada. Be to, pačioje ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog pareiškėjas, be kita ko, turi teisę reikalauti atlyginti kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo.

23ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Čia iš esmės įtvirtintas suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012). Prašomų sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756–34/2011). Šių reikalavimų nepaisymas gali lemti prašymo dėl išlaidų atlyginimo atmetimą (2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje AS62–521/2011).

24Byloje yra pateiktas 2012 m. vasario 29 d. advokato orderis (serija LAT Nr. 946354), kuriuo advokatui Viktorui Onačko pavedama atstovauti pareiškėjai Vilniaus apygardos administraciniame teisme (b. l. 41), 2012 m. birželio 15 d. atstovavimo sutartis su advokatu Viktoru Onačko, kuriam pavedama atstovauti pareiškėjai (b. l. 146). Grįsdama prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėja pateikė 2012 m. vasario 27 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 655017 (300 Lt už atstovavimą, dokumento surašymą, b. l. 42) ir 2012 m. gegužės 21 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 655040 (300 Lt, b. l. 130). Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (b. l. 129) yra prašoma atlyginti sumokėtą žyminį mokestį ir 600 Lt už advokato paslaugas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog tik pirmasis pareiškėjos pateiktas 2012 m. vasario 27 d. kvitas (b. l. 42) gali būti siejamas su skundo pirmosios instancijos teismui surašymu (Vilniaus apygardos administraciniame teisme skundas gautas 2012 m. kovo 1 d.), nes antrajame 2012 m. gegužės 21 d. pinigų priėmimo kvite Nr. 655040 (b. l. 130) nėra nurodyta, už kokias paslaugas yra sumokama 300 Lt suma, taigi šios išlaidos vertintinos kaip nepagrįstos.

25Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už skundo parengimą gali būti priteisiama 2 400 Lt suma (maksimaliai). Pareiškėja už skundo parengimą prašė priteisti 600 Lt. Tačiau, kaip nustatyta, tik 300 Lt pareiškėjos išlaidų gali būti siejamos su skundo pirmosios instancijos teismui surašymu. Iš skundo pirmosios instancijos teismui (b. l. 1-10) matyti, jog jis paduotas dešimties pareiškėjų vardu, vėliau pareiškėjų reikalavimai buvo išskirti į atskiras bylas (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartis, b. l. 44). Atsižvelgiant į tokias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, taip pat įvertinus skundo pirmosios instancijos teismui turinį, teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjos atstovui už skundo pirmosios instancijos teismui surašymą šioje byloje turi būti priteisiama 300 Lt.

26Kaip matyti iš prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, byloje buvo prašoma grąžinti ir sumokėtą žyminį mokestį, tačiau pirmosios instancijos teismas šio klausimo neaptarė. Byloje esantis 2012 m. vasario 28 d. įmokos mokėjimo kvitas patvirtina, kad E. K.-G. sumokėjo 139,20 Lt žyminį mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660, gavėjo sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300 (b. l. 49). ABTĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinėse bylose už skundą, nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 Lt žyminis mokestis. Įvertinęs ABTĮ 44 straipsnio 3 ir 2 dalių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas priteisia pareiškėjai iš atsakovo 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Pareiškėja sumokėjo daugiau žyminio mokesčio negu reikalauja įstatymas, todėl 39,20 Lt pareiškėjai grąžintini, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai priteisė pareiškėjai 600 Lt sumą už skundo surašymą bei nepagrįstai nepriteisė 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra keistina, sumažinant pareiškėjai priteistų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų dydį ir priteisiant 100 Lt žyminį mokestį. Iš viso pareiškėjai priteistina 400 Lt (300 Lt + 100 Lt = 400 Lt) teismo išlaidų atlyginimo.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį pakeisti ir priteisti pareiškėjai E. K.-G. 400 Lt (keturi šimtai litų) patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

31Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjai E. K.-G. permokėtą žyminį mokestį 39,20 Lt (trisdešimt devyni litai dvidešimt centų).

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja E. K.-G. (toliau – ir pareiškėja) kartu su kitais... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartimi E. K.-G.... 6. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas V. Onačko pateikė teismui... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi,... 8. Teisėjų kolegija sprendė, kad byla pagal pareiškėjos reikalavimą... 9. II.... 10. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 11. Atskirajame skunde teigia, jog Inspekcija nesutinka su pirmosios instancijos... 12. Pareiškėja E. K.-G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012... 17. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėja E. K.-G. atsisakė savo skundo, kadangi... 20. Atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos teisme Inspekcijai nebuvo... 21. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 22. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 24. Byloje yra pateiktas 2012 m. vasario 29 d. advokato orderis (serija LAT Nr.... 25. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už skundo... 26. Kaip matyti iš prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, byloje buvo prašoma... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgusi į... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 29. Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį... 31. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 32. Nutartis neskundžiama....