Byla 2-170/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-7572-560/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tez Tour“ ieškinį atsakovui M. L. , trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Horizon Travel“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Tez Tour“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. L. , trečiajam asmeniui UAB „Horizon travel“, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 321 350,66 Lt žalos atlyginimo. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė nepanešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančias UAB „Star Team Group“ ir UAB „Star Holidays“ akcijas, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti ir naudotis (įskaitant ir balsavimą visuotiniuose akcininkų susirinkimuose), o, atsižvelgiant į tai, kad šių akcijų nominalios vertės (40 000 Lt) nepakanka ieškiniui užtikrinti, – areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas ieškinio sumai, o jų nesant ar nepakankant – nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, leidžiant šiomis lėšomis ar/ir turtu atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl kyla pavojus, kad atsakovas nebeturės pakankamai lėšų, kad įvykdytų teismo sprendimą.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino; 1321350,66 Lt sumai areštavo atsakovui M. L. priklausančias UAB „Star Team Group“ ir UAB „Star Holidays“ akcijas, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti; šio turto arešto nepakankant ieškinio reikalavimams užtikrinti, likusiai ieškinio sumai nutarė areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę; tik turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai, nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant šiomis lėšomis ar/ir turtu atsiskaityti su ieškovu.

5Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Teismas pažymėjo, kad ieškinio kaina šiuo atveju – 1 321 350,66 Lt – yra labai didelė, ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas nurodė, kad, tenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovo, tačiau atsakovui perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Teismo nuomone, ieškovo prašymas uždrausti atsakovo turimomis akcijomis disponuoti ir naudotis (įskaitant ir balsavimą visuotiniuose akcininkų susirinkimuose) negali būti pilnai tenkinamas. Teismas nurodė, kad akcijos yra investicijų vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų akcininkų dalyvavimą bendrovės kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises. Teismas pažymėjo, kad akcininkų turtinės ir neturtinės teisės yra reglamentuojamos Akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste – ABĮ) 15 ir 16 straipsniuose. Teismas nurodė, kad CPK 145 straipsnio pirmoji dalis nepateikia baigtinio taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, o ABĮ 14 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad šio ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais. Teismas pažymėjo, kad ABĮ 16 straipsnio trečiojoje dalyje numatyta, kad teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neginčija atsakovo nuosavybės teisių į jo turimas akcijas, konstatavo, kad nėra pagrindo uždrausti atsakovui naudotis akcijomis – balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

7Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręstinas nepranešus atsakovui, nes yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

8Atskiruoju skundu atsakovas M. L. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; teismui atsisakius tenkinti atskirąjį skundą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė argumentų, kurie pagrįstų galimą ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą ar negalimumą, todėl nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai savo išvadas dėl būtinumo jas taikyti grindė prielaida, kad teismui priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, atsakovui perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, teismo sprendimą būtų sudėtinga įvykdyti, o ne objektyviais leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nustatytais duomenimis. Dėl to teismas nepagrįstai, nesant objektyvių įrodymų dėl atsakovui galimai nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo, taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.
  3. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalėjo įvertinti prašymo teisinius bei faktinius argumentus, kurie turi būti pakankami, kad patvirtintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkintas.
  4. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, nepagrįstai neišsiaiškino visų reikšmingų šiam klausimui teisingai išspręsti aplinkybių, nevykdė išaiškinimo pareigos. Neturėdamas duomenų apie šalių turtinę padėtį, teismas neturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl arešto taikymo atsakovo turtui.
  5. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika, nėra absoliuti. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, vertino ne reikšmingas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, bet apsiribojo vien ieškinio sumos kvalifikavimu kaip didelės, neturėdamas jokių įrodymų, pagrindžiančių tokią išvadą.
  6. Teismas, priėmęs ieškovo ieškinį ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėjo įvertinti abstrakčių ir nepagrįstų ieškinio reikalavimo pobūdį ir atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų pobūdžio bei bylos šalių procesinio statuso ir pasekmių, kurias atsakovui sukels taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Be to, taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo turto areštas pažeidžia proporcingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principus.
  7. Teismas nepagrįstai areštavo tariamai atsakovui nuosavybės teise priklausančias juridinių asmenų akcijas, kadangi atsakovas UAB „Star Team Group“ ir UAB „Star Holidays“ akcijų nuosavybės teise nevaldo.
  8. Teismas neturėjo pagrindo manyti, kad pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepranešus atsakovui, kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymu, jog atsakovas ketina imtis konkrečių veiksmų, siekdamas paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turima turtą. Be to, teismas, spręsdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neinformavęs atsakovo apie šio prašymo nagrinėjimą, pažeidė atsakovo teisės būti išklausytam principą.
  9. Laikinosios apsaugos priemonės pakeistinos, panaikinant atsakovo piniginių lėšų areštą ir areštuojant tik atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio vertė yra pakankama garantuoti galimai atsakovui nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą. Toks laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas suteiktų atsakovui galimybę tinkamai vykdyti prievoles bankams, komunalinių bei telekomunikacinių paslaugų teikėjams bei aprūpinti savo šeimos kasdieninius poreikius.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Tez Tour“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti bei netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Ieškovo nuomone, atskirasis skundas yra nepagrįstas ir jį tenkinti nėra teisinio pagrindo. Ieškovas nurodo, kad atsakovo pateikti dokumentai neįrodo, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera, pareikšto ieškinio suma nėra didelė ir atsakovas galėtų ją sumokėti ieškovui esant atitinkamam teismo sprendimui. Ieškovo nuomone, atsakovas nepaneigė prezumpcijos, kad didelė ieškinio suma objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo vykdymą, todėl teismas visiškai pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir jas naikinti nėra pagrindo. Ieškovas pažymi, kad atsakovas nenurodė, kuo konkrečiai taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, neatitinkančios siekiamų teisėtų tikslų bei varžo jo teises labiau nei reikia šiems tikslams pasiekti. Ieškovo teigimu, teismas, nepranešdamas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą, CPK 148 straipsnio nuostatų nepažeidė ir laikinųjų priemonių taikymo klausimus sprendė procesiškai tinkamai. Ieškovo nuomone, keisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, paliekant tik nekilnojamojo turo areštą, nėra pagrindo. Ieškovas pažymi, kad antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, aprašė atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą: 1/2 žemės sklypo, esančio ( - ), 1/2 pastato, esančio ( - ), automobilius Land Rover Freelander ir Audi A8, butą ( - ), taip pat nekilnojamojo turto objektus, esančius ( - ) ir daugiau atsakovo turto antstoliui nepavyko rasti.

10Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

11Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

12Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi 1 321 350,66 Lt sumai areštavo atsakovui M. L. priklausančias UAB „Star Team Group“ ir UAB „Star Holidays“ akcijas, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti; šio turto arešto nepakankant ieškinio reikalavimams užtikrinti, likusiai ieškinio sumai nutarė areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę; tik turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai, nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant šiomis lėšomis ar /ir turtu atsiskaityti su ieškovu; nutarties vykdymą pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui. Į bylą pateiktas antstolio G. Badikonio 2009 m. lapkričio 30 d. turto aprašas Nr. 0040/09/05615-KP patvirtina, kad antstolis, vykdydamas minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį, aprašė ½ žemės sklypo, esančio ( - ), ½ dalį pastato-sodo namelio, esančio ( - ), automobilius Land Rover Freelander ir Audi A8, o 2009 m. lapkričio 30 d. turto aprašu Nr. 0040/09/05615-KP1 – butą, esantį ( - ), bei nekilnojamojo turto objektus, esančius ( - ).

13Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas dėl 1 321 350,66 Lt žalos atlyginimo. Tokia reikalavimo suma pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę laikytina didele ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad minėta taisyklė nėra absoliuti, tačiau pažymi, kad kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar ieškinio suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t. y. ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Į bylą pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad beveik visas atsakovui M. L. priklausantis turtas yra įkeistas, t.y. hipotekos kreditorius turėtų pirmumo teisę nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą. Į bylą nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad tuo atveju, jeigu būtų tenkinamas ieškinio reikalavimas dėl 1 321 350,66 Lt žalos atlyginimo, atsakovas M. L. šiai sumai turėtų kito turto, į kurį galėtų būti nukreipiamas išieškojimas. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo M. L. turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ar nepasidarys neįmanomas. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas M. L. turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai jas taikė atsižvelgdamas į didelę ieškinio sumą.

14Dėl atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai areštavo UAB „Star Team Group“ ir UAB „Star Holidays“ akcijas, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bylos duomenis antstolis, vykdydamas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, minėtų akcijų neaprašė. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, dėl šios priežasties dar labiau sumažėja atsakovo turimo turto, į kurį galėtų būti nukreipiamas išieškojimas ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, vertė.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, kuris yra išsprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Dėl to teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo ieškinį ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėjo įvertinti abstrakčių ir nepagrįstų ieškinio reikalavimo pobūdį bei vertinti, ar ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkintas.

16Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs atsakovui M. L. apie šio klausimo nagrinėjimą. CPK 148 straipsnio pirmoji dalis numato, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, tačiau įstatymas taip pat numato išimtį – kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos atsakovui nepranešus. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui M. L. apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs skolininkui, kadangi ieškinio suma, kaip minėta, yra didelė, o atsakovas M. L. turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims.

17Dėl atskirajame skunde pareikšto apelianto prašymo pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas M. L. turi teisę tokį prašymą pateikti pirmosios instancijos teismui CPK 146 straipsnio nustatyta tvarka.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Tez Tour“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. L.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškovo... 5. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju sutinka su ieškovo nurodytomis... 6. Teismo nuomone, ieškovo prašymas uždrausti atsakovo turimomis akcijomis... 7. Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 8. Atskiruoju skundu atsakovas M. L. prašo apeliacinės instancijos teismą... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Tez Tour“ prašo... 10. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16... 11. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu... 13. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 14. Dėl atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių... 16. Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo... 17. Dėl atskirajame skunde pareikšto apelianto prašymo pakeisti taikytas... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti...