Byla 2-956-407/2015
Dėl patento pripažinimo negaliojančiu ir patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymo (tretieji asmenys viešoji įstaiga ,,Stropuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Aremikas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutarties, kuria netenkintas nurodyto ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3948-823/2015 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui E. Š. dėl patento pripažinimo negaliojančiu ir patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymo (tretieji asmenys viešoji įstaiga ,,Stropuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Aremikas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui E. Š. (tretieji asmenys viešoji įstaiga ,,Stropuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau - VPB)), prašydamas pripažinti negaliojančiu patentą Nr. 4998 „Kieto kuro deginimo būdas ir šildymo katilas, kuriame šis būdas įgyvendintas“ (toliau - Patentas) arba pripažinti Patentą iš dalies negaliojančiu ir įpareigoti VPB sumažinti išradimo, saugomo Patentu, apibrėžties punktų skaičių, panaikinant tuos punktus, kurie yra nenauji ir neatitinka išradimo lygio, ir atitinkamai pakeisti išradimo aprašymą ir brėžinius (t. y. įrašyti į Lietuvos Respublikos patentų registrą duomenis apie Patento pripažinimą iš dalies negaliojančiu); nustatyti, kad ieškovo veikla, t. y. jo gaminami, naudojami, siūlomi parduoti, parduodami ir eksportuojami šildymo katilai „Žvakė“ (užsienio rinkai skirti katilai vadinami „CANDLE”), nepažeidžia Patento; priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1 - 14).

4Ieškovas nurodė, kad 2008-05-13 tarp trečiojo asmens VšĮ ,,Stropuva“ ir ieškovo buvo sudaryta sublicencinė sutartis, o 2011-08-09 pasirašyta nauja 2008 m. sublicencinės sutarties redakcija; ieškovas niekada nesutiko su 2011 m. sutarties nuostatomis, tarp sublicencinės sutarties šalių vyksta ginčai dėl licencinio mokesčio mokėjimo. Pasak ieškovo, jam kreipusis į patentinius patikėtinius, paaiškėjo, kad Patentu apsaugotas išradimas nėra naujas, todėl yra pagrindo Patentą pripažinti negaliojančiu, taip siekiant apginti pažeidžiamas ieškovo teises ir interesus.

5Ieškovas ieškiniu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui E. Š. ir trečiajam asmeniui VšĮ „Stropuva“ reikalauti iš ieškovo bet kokių piniginių sumų sumokėjimo už sutartimis ar kitais pagrindais suteiktą ar suteiktiną teisę prekiauti šildymo katilais, kuriuose yra įdiegtas Patentu apsaugotas išradimas. Ieškovo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB ,,Aremikas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 19 - 20).

8Teismas nurodė, kad konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neišeinant už pareikšto ieškinio reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą; kad laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma.

9Teismo teigimu, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškovo pareikštais ieškinio reikalavimais, negali užtikrinti byloje priimto teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, įvykdymo, ir todėl negali būti taikomos. Teismas pažymėjo, kad tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų taikymas pažeistų ekonomiškumo principą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB ,,Aremikas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį ir pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 30 - 34).

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais;
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškiniu, be kita ko, siekiama paneigti tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens VšĮ ,,Stropuva“ piniginio pobūdžio teises į apeliantą; kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo gali ir toliau iš ieškovo reikalauti licencinio mokesčio; kad trečiasis asmuo VšĮ ,,Stropuva“ siekia prisiteisti iš ieškovo skolas už ieškovui suteiktą teisę prekiauti Patentu apsaugotais gaminiais; tuo tarpu esant palankiam teismo sprendimui šioje civilinėje byloje, apeliantas įgytų teisę susigrąžinti sumokėtą licencinį mokestį, tačiau tam tektų imtis papildomų procesinių veiksmų ir teismo sprendimo įvykdymas šioje civilinėje byloje pasunkėtų; ieškovas jau yra sumokėjęs trečiajam asmeniui dideles sumas ir užsitęsus bylos nagrinėjimui šių mokėjimų suma galėtų siekti kelis šimtus tūkstančių eurų, todėl egzistuoja didelė tikimybė trečiojo asmens ir atsakovo veiksmų, kuriais būtų siekiama apsunkinti atitinkamų mokėjimų susigrąžinimą, o bankroto atveju mokėjimų susigrąžinimas taptų apskritai neįmanomas; taigi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pasiektas tik formalus teisingumas, nes nebūtų sudarytos prielaidos realiam pažeistų interesų gynimui.

13Atsakovas E. Š. ir trečiasis asmuo VšĮ ,,Stropuva“ atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodo su juo nesutinkantys ir prašo atskirojo skundo netenkinti (b. l. 40 – 43; 44 - 46). Atsakovo ir trečiojo asmens teigimu, ieškovo prašymas nemotyvuotas ir nepagrįstas, nėra pateikta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pagrindžiančių įrodymų.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

17Patentų įstatymo (toliau - PĮ) 55 straipsnio 1 dalis numato, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK ir šis įstatymas. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo PĮ nustatytų teisių pažeidimas, teismas CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. To paties straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas turi teisę įpareigoti asmenį, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikti visus pagrįstai turimus įrodymus, galinčius pakankamai įtikinti, kad jis ar asmuo, kurio interesais prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra PĮ nustatytų teisių turėtojas ar naudotojas ir kad pareiškėjo teisės pažeidžiamos arba kad gresia toks pažeidimas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, o CPK 145 straipsnio 2 dalis numato, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu. Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas tenka tokį prašymą pateikusiam asmeniui.

19Teismų praktikoje pažymima, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atsižvelgiama ne tik į ieškovo, bet ir į atsakovo pagrįstus interesus, užtikrinimo priemonių taikymo padarinius atsakovui (CPK 3 str. 7 d.; Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika, 2011 m. Nr. 34; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-221/2009).

20Bylos duomenimis, ieškovas ieškiniu prašo atsakovo Patentą pripažinti visiškai arba iš dalies negaliojančiu, sumažinant išradimo, saugomo Patentu, apibrėžties punktų skaičių, panaikinant tuos punktus, kurie yra nenauji ir neatitinka išradimo lygio, atitinkamai pakeičiant išradimo aprašymą ir brėžinius; o taip pat nustatyti, kad UAB „Aremikas“ veikla, t. y. jo gaminami, naudojami, siūlomi parduoti, parduodami ir eksportuojami šildymo katilai „Žvakė“ (užsienio rinkai skirti katilai vadinami „CANDLE”), nepažeidžia atsakovo Patento. Tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašoma uždrausti atsakovui E. Š. ir trečiajam asmeniui VšĮ „Stropuva“ reikalauti iš ieškovo UAB „Aremikas“ bet kokių piniginių sumų sumokėjimo už sutartimis ar kitais pagrindais suteiktą ar suteiktiną teisę prekiauti šildymo katilais, kuriuose yra įdiegtas Patentu apsaugotas išradimas.

21Atsižvelgiant į nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai taikė teisės normas ir nenukrypo nuo teismų praktikos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu bei teisingai konstatavo, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimais ir negali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju nepagrįstai suvaržytų atsakovo ir trečiojo asmens VšĮ ,,Stropuva“ teises dėl reikalavimo licencinio mokesčio, nustatyto Vilniaus apygardos teismo 2008-05-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1128-39/2008 patvirtintoje taikos sutartyje bei ieškovo ir trečiojo asmens 2008 m. ir 2011 m. sudarytose sublicencinėse sutartyse, juolab kad byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas teismine tvarka būtų nuginčijęs nurodytas sublicencines sutartis ar atskiras jų nuostatas, o atskirojo skundo argumentai dėl galimos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui atmestini kaip nepagrįsti ir deklaratyvūs (CPK 178 str.).

22Vadinasi, ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar kad jo, kaip Patento naudotojo, teisės yra pažeidžiamos (PĮ 55 str. 4 d., CPK 144 str. 1 d., 185 str.). Kaip minėta, šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovas ar trečiasis asmuo vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo varžyti atsakovo ir trečiojo asmens teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

23Atsižvelgiant į tai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su pareikšto ieškinio reikalavimais bei nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtino ieškinio reikalavimo teisės pagrįstumo bei grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, apygardos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl apelianto atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

24Ieškovui išaiškinama, ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tuo atveju, jei atsirastų aplinkybių, dėl kurių būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba tapti neįmanomas.

25Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Aremikas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Ieškovas nurodė, kad 2008-05-13 tarp trečiojo asmens VšĮ ,,Stropuva“ ir... 5. Ieškovas ieškiniu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi netenkino ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos... 9. Teismo teigimu, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB ,,Aremikas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 13. Atsakovas E. Š. ir trečiasis asmuo VšĮ ,,Stropuva“ atsiliepimuose į... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Patentų įstatymo (toliau - PĮ) 55 straipsnio 1 dalis numato, kad laikinųjų... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Teismų praktikoje pažymima, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti... 20. Bylos duomenimis, ieškovas ieškiniu prašo atsakovo Patentą pripažinti... 21. Atsižvelgiant į nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 22. Vadinasi, ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 23. Atsižvelgiant į tai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 24. Ieškovui išaiškinama, ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai reikšti... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą....