Byla 2-1172/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-1468-450/2009 nagrinėjimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-1468-450/2009 nagrinėjimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas K. J. 2006 m. gegužės 18 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neteisėtais baudžiamojo persekiojimo institucijų pareigūnų bei teismo veiksmais (sulaikymas ir suėmimas) padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, ir prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 50 000 Lt negautų pajamų, 150 000 Lt neturtinės žalos bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2003 m. birželio 30 d. FNTT prie LR VRM Kauno apskrities skyriaus pareigūnų, kurie veikė LKPB NTT iniciatyva ir nurodymu, o taip pat Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2003 d. liepos 2 d. nutarties pagrindu buvo suimtas 14 dienų, šio teismo 2003 d. liepos 15 d. nutartimi suėmimo terminas buvo pratęstas iki 2003 m. rugpjūčio 16 d. Tačiau Vilniaus apygardos teismo 2003 m. liepos 24 d. nutartimi patenkinus jo skundą, ši nutartis buvo panaikinta. Ieškovas nurodė, kad nuo 2003 d. birželio 30 d. iki liepos 24 d. jam buvo be pagrindo ir neteisėtai atimta laisvė, tuo padaryta paminėto dydžio žala, kuri turi būti atlyginta.

5Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Generalinės prokuratūros, prašė sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, kurioje ieškovas K. J. kaltinamas sukčiavimu.

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino ir sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-115-468/06, kurioje K. J. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnį (CPK 164 str. 3 p.). Teismas nurodė, kad baudžiamosios bylos medžiagoje esantys rašytiniai įrodymai leistų spręsti ieškinyje išvardytų faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, pagrįstumo klausimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. spalio 26 d. nutartimi šią teismo nutartį panaikino ir perdavė klausimą dėl nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartimi sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą iki Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta minėta baudžiamoji byla Nr. 1-115-468/06. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą.

8Ieškovas K. J. 2009 m. birželio 26 d. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad Vilniaus 2 apylinkės teismas nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, baudžiamoji byla priskirta Vilniaus 1 apylinkės teismui, kuris taip pat nusišalino nuo jos nagrinėjimo, šiuo metu byla priskirta Molėtų apylinkės teismui, bet dar nėra pradėta nagrinėti. Tuo tarpu nuo civilinės bylos sustabdymo praėjo 2 metai ir 5 mėnesiai, per kuriuos buvo galima išnagrinėti ją iš esmės.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad pagrindas, dėl kurio civilinė byla buvo sustabdyta, nėra išnykęs - baudžiamoji byla, kurioje ieškovas kaltinamas pagal BK 182 straipsnį, dar nėra išspręsta, joks galutinis nuosprendis, nutartis ar kitoks procesinis sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl, teismo teigimu, atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą negalima ir netikslinga, juo labiau, kad CPK imperatyviai reglamentuoja bylos atnaujinimo sąlygas ir momentą. Teismas taip pat pažymėjo, jog bylos sustabdymo iki bus išnagrinėta aukščiau nurodyta baudžiamoji byla būtinumas, tikslingumas ir teisėtumas jau buvo konstatuotas minėta teismo 2007 m. sausio 22 d. nutartyje, o taip pat apeliacine tvarka patikrintas Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartyje, todėl iš naujo vertinti bylos sustabdymo pagrindo buvimą nėra jokio poreikio ir negalima.

10Atskiruoju skundu ieškovas K. J. prašo minėtą teismo nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir atnaujinti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartyje nepagrįstai nurodė, kad baudžiamojoje byloje priimtuose procesiniuose sprendimuose bus konstatuojamos prejudicinės aplinkybės, be to, ši teismo nutartis yra nemotyvuota ir nepagrįsta (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). Teismas, nuspręsdamas sustabdyti bylą, neteisingai nustatė ieškinio pagrindu iškeltos civilinės bylos dalyką. Be to, minėtoje baudžiamojoje byloje nebus, o objektyviai ir negali būti, nustatytas nė vienas faktas, galintis turėti tiesioginę prejudicinę, įrodomąją ar kitokią privalomą reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai, nes baudžiamąją bylą iš esmės nagrinėjantis teismas nevertina fakto, ar ikiteisminio tyrimo metu bei nagrinėjant bylą teisme taikyta kardomoji priemonė – suėmimas buvo teisėta ar ne. Kadangi neteisėta ir nepagrįsta teismo nutartis, kuria šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, tai neteisėta ir teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis.
  2. Teismo 2007 m. sausio 22 d. nutartis yra nepagrįsta, nes šioje civilinėje byloje ieškinio reikalavimai yra grindžiami Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, o Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai leidžia kategoriškai tvirtinti, jog faktas, buvo ar nebuvo asmuo pripažintas kaltu, neturi visiškai jokios įtakos vertinant žmogui taikytos prievartos pagrįstumą (priimtinumą).
  3. Baudžiamosios bylos, dėl kurios nagrinėjimo sustabdytas šios civilinės bylos nagrinėjimas, nagrinėjimas truks ne vienerius metus, o ši civilinė byla net nebuvo pradėta nagrinėti, teismas nesiėmė nė vieno veiksmo tam, kad gautų faktinius duomenis ar pats išsiaiškintų tas aplinkybes, kurios, teismo manymu, svarbios sprendžiant apelianto ieškinį. Teismas tiesiog nemotyvuotai ir nepagrįstai sustabdė šią bylą. Tokiu būdu apelianto ieškinio pagrindu iškeltos šios civilinės bylos nagrinėjimas yra aiškiai vilkinamas, pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintą teisę į teisminę pažeistų teisių gynybą per priimtiną (protingą) terminą.

11Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovo atstovai Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašo minėtą teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad civilinės bylos sustabdymo teisėtumas bei pagrįstumas buvo patikrinti instancine tvarka, o apeliantas skunde dar kartą kelia įsiteisėjusių Vilniaus apygardos teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių bylos nagrinėjimo sustabdymo klausimu teisėtumo bei pagrįstumo klausimą, nurodydamas tuos pačius argumentus, kaip ir ankstesniuose atskiruosiuose skunduose. Taip pat teigia, jog sprendžiant klausimą dėl žalos atlyginimo civilinėje byloje, įtariamojo asmens elgesys baudžiamojo proceso metu gali turėti įtakos ne tik priteisiamos žalos dydžiui bet ir ieškinio pagrįstumui.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Kaip buvo minėta, šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 22 d. nutartimi remiantis CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu privalomu bylos sustabdymo pagrindu – kai bylos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka. Apeliantas savo 2009 m. birželio 26 d. prašymą teismui dėl šios bylos nagrinėjimo atnaujinimo motyvavo tuo, kad baudžiamoji byla Nr. 1-115-468/06, kurios pagrindu yra sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, iš viso nėra pradėta nagrinėti, nes nuo jos nagrinėjimo nusišalino Vilniaus 2 apylinkės teismas, Vilniaus 1 apylinkės teismas, šiuo metu byla priskirta Molėtų apylinkės teismui, bet taip pat dar nėra pradėta nagrinėti. Apeliantas taip pat teigė, jog nuo šios nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo praėjo 2 metai ir 5 mėnesiai (t. 1, b. l. 66). Atskirajame skunde apeliantas savo argumentus grindžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta teise į teisminę pažeistų teisių gynybą per priimtiną (protingą) terminą.

14Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad iš tiesų minima baudžiamoji byla Nr. 1-115-468/06 iki šiol nėra išnagrinėta.

15Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, o taip pat remdamasi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio pirmąja dalimi, kurioje, kaip minėta, yra įtvirtinta asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą per priimtiną (protingą) terminą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas patenkinti apelianto prašymą dėl civilinės bylos nagrinėjimo atnaujinimo, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kurį yra naikintina (CPK 2 str., 3 str. 1 d., 185 str.).

16Dėl paminėtų aplinkybių, teisėjų kolegija apelianto atskirąjį skundą patenkina, panaikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, klausimą išsprendžia iš esmės – patenkina apelianto prašymą ir atnaujina šios civilinės bylos nagrinėjimą, o bylą perduoda tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiu punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti.

19Patenkinti K. J. prašymą ir atnaujinti nagrinėjimą civilinės bylos pagal K. J. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl žalos atlyginimo, o šią civilinę perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai