Byla 2S-199-601/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo

2posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. K. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. K. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, Policijos departamentas prie VRM, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus atsisakymo keisti vardus, pavardes, tautybes ir kt.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti I. K. (a. k. ( - ) K. K. (a. k. ( - ) ir D. K. (a. k. ( - ) vardus, pavardes ir tautybę pagal 2012 m. balandžio 5 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui pateiktus prašymus – I. K. vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusė; taip pat pakeisti nepilnamečio vaiko K. K. vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusas ir kito nepilnamečio vaiko D. K. vardą į D., pavardę į V., tautybę į rusas. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimuose panaikinti tėvo R. K. duomenis (b. l. 1-7).

6Pareiškimas teisme 2012 m. rugsėjo 24 d. priimtas, nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimams į pareiškimą pateikti (b. l. 1).

7Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius atsiliepime prašė pareiškimą atmesti tais pačiais kaip ir pateiktoje išvadoje nurodytais motyvais (b. l. 39-44).

8Policijos departamentas prie VRM atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad tinkamai įforminus užsienio teismo sprendimus bei įsitikinus, kad pareiškėjos teisės vaikų atžvilgiu nėra apribotos, I. K., K. K. ir D. K. asmens duomenys turėtų būti keičiami Civilinės metrikacijos taisyklėse nustatyta tvarka (b. l. 46-49).

9Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad Tarnyba kreipėsi į Norvegijos kompetentingą instituciją su prašymu pateikti informaciją apie nepilnamečių vaikų situaciją Norvegijoje, tačiau atsakymo nėra gavusi. Pagal 2012 m. kovo 30 d. Oslo ir Akerhus valstybinės vaiko teisių apsaugos ir socialinės tarnybos nutartį I. K. neturi teisės bendrauti ir kitokia forma tiesiogiai susisiekti su K. K. ir iš jos atimtos motinystės teisės į vaikus K. K. ir D. K..

10Kauno rajono apylinkės teismas, gavęs atsiliepimus į pareiškėjos ieškinį, taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą reglamentuojančias nuostatas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi I. K. nustatė 14 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti suinteresuotumą šioje byloje turinčių institucijų sąrašą, pateikti reikalavimo aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, kad jos teisės vaikų K. K., D. K. atžvilgiu nėra apribotos, ji yra tinkamas savo vaikų atstovas dėl vaikų asmens duomenų keitimo, ji ir jos nepilnamečiai vaikai dalyvauja liudytojų apsaugos programoje, užsienio teismų sprendimai pripažinti ir rašytinį K. K. sutikimą keisti jo vardą ir pavardę. Nurodė, kad laiku nepašalinus trūkumų pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (b. l. 60-61).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Apeliantė (pareiškėja) atskiruoju skundu prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės (b. l. 64-66). Motyvuose nurodė:

  1. Pareiškimo priėmimo klausimas buvo išspręstas 2012 m. rugsėjo 24 d. rezoliucija. Prieš priimdamas pareiškimą teismas pirmiausiai turėjo patikrinti, ar ieškinys atitinka procesinio dokumento turinio ir formos reikalavimus.
  2. Teismas nustatė ieškovei terminą trūkumams pašalinti tik tada, kai gavo suinteresuotų asmenų atsiliepimus į pareikštą pareiškimą. Pareiškėjo pareiga prie pareiškimo pridėti reikalavimą pagrindžiančius įrodymus nereiškia pareigos jau kreipimosi į teismą metu įrodyti pareiškimo patenkiną ar pagrįstumą, tuo labiau to negali teismui nurodyti byloje suinteresuoti asmenys. Tai šalys ir tretieji asmenys turi pateikti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu.
  3. Civilinės bylos iškėlimo stadijoje tam, kad ieškinys būtų priimtas teismo žinion, pakanka, kad pateikti įrodymai leistų nustatyti pareikšto reikalavimo esmę, patvirtintų ieškovo teisę kreiptis į teimą, o ne įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą.

13Suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodė, kad dėl pareiškėjos atskirojo skundo palieka spręsti teismui. Motyvuose nurodė, kad teismas priėmęs procesinį dokumentą ir tik vėliau pastebėjęs jo turinio trūkumus, gali jį palikti nenagrinėtą tik tada, kai prieš tai nustato ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, ir tik tuo atveju, kai trūkumai nepašalinami ir tik pirmosios instancijos teisme (b. l. 69-70).

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti ieškinio trūkumus, teismui neatsisakant priimti su trūkumais pateikto ieškinio ir tokiu būdu užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o ne kliudyti asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui.

17Civilinio proceso kodekse nereglamentuota, kad trūkumų šalinimo institutas taikytinas tik ieškinio priėmimo stadijoje, tai reiškia, kad teismas, priėmęs procesinį dokumentą ir tik vėliau pastebėjęs jo turinio trūkumus, gali jį palikti nenagrinėtą tik tada, kai prieš tai nustato ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, ir tik tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti, ir tik pirmosios instancijos teisme (CPK 296 straipsnio 2 dalis). Jau priimto ieškinio išaiškėję trūkumai turi būti tokie, dėl kurių bylos negalima išnagrinėti iš esmės (t. y. esminiai). Vertinant, ar procesinio dokumento trūkumai sudaro esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, reikėtų įvertinti keletą aspektų, t. y. koks yra ieškinyje nenurodytų duomenų, nustatytų CPK 111 ir 135 straipsniuose, tikslas ir pobūdis; ar nenurodyti duomenys yra į teismą besikreipiančio asmens neatidumo (nerūpestingumo) padarinys; ar į teismą besikreipiantis asmuo nurodo ir pateikia įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negalėjo atitinkamų duomenų pateikti ieškinyje; ar nenurodyti duomenys jau yra žinomi teismui ir ar teismas gali juos nesudėtingai gauti.

18Šiuo atveju matyti, kad Kauno rajono apylinkės teismas, ginčijamoje nutartyje nustatydamas terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nurodė ieškovei – patikslinti suinteresuotumą byloje turinčių institucijų sąrašą (įtrauktų į bylas suinteresuotais asmenimis) ir pagal atsiliepimuose išdėstytus motyvus pateikti reikalavimo aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, t. y. kad jos teisės vaikų K. K. ir D. K. atžvilgiu nėra apribotos, ji yra tinkamas atstovas dėl vaikų asmens duomenų keitimo, ji ir jos nepilnamečiai vaikai dalyvauja liudytojų apsaugos programoje, užsienio teismo sprendimai pripažinti bei rašytinį K. K. sutikimą keisti jo vardą ir pavardę.

19Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nurodyti trūkumai nėra esminiai ir susiję su įrodymų pakankamumu nagrinėjamoje byloje. Teismas vertina, kad ieškinio netikslumą dėl asmenų įtraukimo į bylą teismas galėjo (turėjo teisę) ištaisyti savo iniciatyva į bylą įtraukdamas institucijas, turinčias suinteresuotumą šioje byloje, o ne reikalauti, kad tokius veiksmus atliktų pareiškėja (CPK 225 str. 5 p.). Teismas nutartyje nepagrįstai nurodė pateikti ieškinio aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, kadangi kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą, kadangi įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, nepateikimas ar įrodymų (ne) pakankamumas įvertintinas tik nagrinėjant bylą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-181/2009 ir 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-494/2011). Taip pat teismas neturėjo reikalauti tokių įrodymų, kuriuos nesunkiai galėjo gauti pats iš jam prieinamų informacinių sistemų arba kurie jau yra teismo žinioje (dėl Norvegijos teismo sprendimo pripažinimo (nepripažinimo) galėjo patikrinti LITEKO informacinėje sistemoje).

20Pažymėtina, kad byla nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka (CPK V dalis), todėl teismas turi imtis visų būtinų priemonių visapusiškai išaiškinti bylos aplinkybes (CPK 443 str. 8 d.), t. y. turi būti aktyvus bei pagal galimybes pats rinkti įrodymus (CPK 179 str. 2 d.). Be to, jeigu neužtenka pateiktų įrodymų, teismas gali pasiūlyti pareiškėjai ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 str. 1 d.), o tuomet spręsti pareiškimo pagrįstumo klausimą.

21Įvertinus išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis dėl trūkumų šalinimo yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina.

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Atskirąjį skundą tenkinti.

24Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį ir civilinę bylą

25Nr. 2-2742-800/2012 grąžinti nagrinėti Kauno apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti I. K. (a. k. ( - )... 6. Pareiškimas teisme 2012 m. rugsėjo 24 d. priimtas, nustatytas 20 dienų... 7. Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius... 8. Policijos departamentas prie VRM atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 9. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės... 10. Kauno rajono apylinkės teismas, gavęs atsiliepimus į pareiškėjos... 11. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi I. K. nustatė... 12. Apeliantė (pareiškėja) atskiruoju skundu prašo Kauno rajono apylinkės... 13. Suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 16. Trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą... 17. Civilinio proceso kodekse nereglamentuota, kad trūkumų šalinimo institutas... 18. Šiuo atveju matyti, kad Kauno rajono apylinkės teismas, ginčijamoje... 19. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nurodyti trūkumai nėra... 20. Pažymėtina, kad byla nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka (CPK V dalis),... 21. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 336 straipsniu, 337... 23. Atskirąjį skundą tenkinti.... 24. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį ir... 25. Nr. 2-2742-800/2012 grąžinti nagrinėti Kauno apylinkės teismui....