Byla AS-143-138-14
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo dalies administracinėje byloje Nr. I-147-279/2008 vykdymo tvarkos išaiškinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės O. N. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal antstolės O. N. pareiškimą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo dalies administracinėje byloje Nr. I-147-279/2008 vykdymo tvarkos išaiškinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo dalimi administracinėje byloje Nr. I-147-279/2008 įpareigojo statytoją B. T. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti jam priklausančius statinius: pirtį, kurios unikalus Nr. ( - ), malkinę, kurios unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), kurių unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-169/2011 Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

5Antstolė O. N. (toliau – ir antstolė) 2013 m. lapkričio 7 d. kreipėsi su pareiškimu į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama išaiškinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo, priimto administracinėje byloje

6Nr. I-147-279/2008, dalies, kuria skolininko B. T. teisių perėmėjai – B. T., I. T. ir A. T. – yra įpareigoti nugriauti B. T. nuosavybės teise priklausančius statinius: pirtį, kurios unikalus

7Nr. ( - ), malkinę, kurios unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), kurių unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), vykdymo tvarką.

8Antstolė nurodė, kad 2013 m. gegužės 24 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė vykdyti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-147-279/2008 pagal teismo sprendimą, kuriuo skolininko B. T. teisių perėmėjai (skolininkai) – B. T., I. T. ir A. T. – yra įpareigoti nugriauti B. T. nuosavybės teise priklausančius statinius: pirtį, kurios unikalus Nr. ( - ), malkinę, kurios unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį, tvorą), kurių unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Antstolė pažymėjo, kad 2013 m. spalio 29 d. B. T. pateikė prašymą grąžinti išieškotojui vykdomąjį dokumentą ir užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0122/13/00423, kadangi statinių nugriovimas nėra galimas, nes sprendimo pagrindu išduotu vykdomuoju dokumentu griautina tik B. T. priklausanti statinių dalis, tačiau be žalos padarymo nėra galimybės nugriauti pusės statinių, nepažeidžiant jai nuosavybės teise priklausančios statinių dalies. B. T. nurodė, kad konkreti statinių nuosavybės dalis nėra nustatyta. Antstolė teigė, kad dėl paminėtų aplinkybių teismo sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 589 ir 593 straipsniais, prašė ją išaiškinti.

9II.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsisakė priimti antstolės pareiškimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p.).

11Teismas nurodė, jog ABTĮ 1 straipsnis numato, kad šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką. Administracinis teismas, nagrinėdamas bylas, vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo. ABTĮ 97 straipsnio 2 dalis nustato, kad tuo atveju, kai sprendimas neįvykdomas per penkiolika dienų ar kitą teismo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą, kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pažymėjo, jog antstolė prašė išaiškinti teismo sprendimo vykdymo tvarką. CPK 593 straipsnis nustato, kad pareiškimai klausimais, kylančiais iš vykdymo proceso, nagrinėjami apylinkės teismo CPK nustatyta tvarka. Dėl išvardytų motyvų teismas atsisakė priimti antstolės pareiškimą dėl vykdymo išaiškinimo, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

12III.

13Antstolė atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį ir išaiškinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo dalį administracinėje byloje Nr. I-147-279/2008.

14Antstolė nurodo, kad sutinka su teismo nutartimi, jog pareiškimai dėl klausimų, kylančių iš vykdymo proceso ar dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo, nagrinėjami apylinkės teismo

15CPK nustatyta tvarka. Pažymi, kad su pareiškimu kreipėsi dėl teismo sprendimo išaiškinimo. Remiantis išdėstytais motyvais yra neaiškus Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-147-279/2008, o ne jo vykdymo tvarka. Prašymo rezoliucinėje dalyje per klaidą nurodė CPK 589 straipsnį, o ne CPK 278 straipsnį. Iš išdėstytų motyvų matyti, kad neaiški Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-147-279/2008 dalis

16dėl pastatų nugriovimo. Pareiškimas buvo teikiamas siekiant išaiškinti teismo sprendimo dalį, ar pastatų statytojas turi nugriauti jam nuosavybės teise priklausančius pastatus, t. y. ½ dalį pirties, kurios unikalus Nr. ( - ), ½ dalį malkinės, kurios unikalus

17Nr. ( - ), ½ dalį kiemo statinių (šulinio, tvoros), kurių unikalus Nr. ( - ), ar turi nugriauti pastatus kaip nekilnojamojo turto objektus, pažymėtus unikaliais numeriais – Nr. ( - ) (pirtis), Nr. ( - ) (malkinė),

18Nr. ( - ) (kiemo statiniai).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

22Antstolė kreipėsi su pareiškimu į Panevėžio apygardos administracinį teismą dėl

23šio teismo sprendimo dalies vykdymo tvarkos išaiškinimo pagal CPK 589 straipsnio 1 dalį. Ši teisės norma nustato, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo

24ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti antstolės pareiškimą vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Pagal šią teisės normą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

25ABTĮ nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką; nagrinėdamas bylas, administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat CPK normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo (ABTĮ 1 str. 1, 2 d.). Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo skundas (prašymas) patenkinamas, jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti, taip pat pareiškėjui; jeigu per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui pagal atsakovo buveinės vietą CPK nustatyta tvarka (ABTĮ 97 str. 1, 2 d.).

26Kaip matyti, antstolė su pareiškimu dėl vykdymo išaiškinimo kreipėsi būtent į procesinį sprendimą priėmusį teismą, t. y. Panevėžio apygardos administracinį teismą, kuris, atsižvelgiant į išvardytų teisės normų visumą, ir turi nagrinėti šį prašymą. Tokią išvadą galima daryti ir remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr., pvz., 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-438/2009).

27Taigi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o pareiškimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

28Be to, vadovaujantis ABTĮ 94 straipsnio 3 dalimi, Panevėžio apygardos administracinis teismas turi ir teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Antstolės O. N. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

31Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo... 5. Antstolė O. N. (toliau – ir antstolė) 2013 m. lapkričio 7 d. kreipėsi su... 6. Nr. I-147-279/2008, dalies, kuria skolininko B. T. teisių perėmėjai – B.... 7. Nr. ( - ), malkinę, kurios unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulinį,... 8. Antstolė nurodė, kad 2013 m. gegužės 24 d. Valstybinės teritorijų... 9. II.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 29 d.... 11. Teismas nurodė, jog ABTĮ 1 straipsnis numato, kad šis įstatymas nustato... 12. III.... 13. Antstolė atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 14. Antstolė nurodo, kad sutinka su teismo nutartimi, jog pareiškimai dėl... 15. CPK nustatyta tvarka. Pažymi, kad su pareiškimu kreipėsi dėl teismo... 16. dėl pastatų nugriovimo. Pareiškimas buvo teikiamas siekiant išaiškinti... 17. Nr. ( - ), ½ dalį kiemo statinių (šulinio, tvoros), kurių unikalus Nr. ( -... 18. Nr. ( - ) (kiemo statiniai).... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Antstolė kreipėsi su pareiškimu į Panevėžio apygardos administracinį... 23. šio teismo sprendimo dalies vykdymo tvarkos išaiškinimo pagal CPK 589... 24. ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra... 25. ABTĮ nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš... 26. Kaip matyti, antstolė su pareiškimu dėl vykdymo išaiškinimo kreipėsi... 27. Taigi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d.... 28. Be to, vadovaujantis ABTĮ 94 straipsnio 3 dalimi, Panevėžio apygardos... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 30. Antstolės O. N. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 31. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....