Byla 2-1474-450/2009

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovo VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ atstovui direktoriui Antanui Sviderskiui, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ atstovams: adv. Ugniui Pėdnyčiai, adv.pad. Evelinai Bakienei, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Martynai Bagdonaitei, trečiojo asmens UAB „Vilniaus vandens parkas“ atstovui Alvydui Pociui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys: UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ dėl panaudos ir žemės nuomos sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiais, nuostolių atlyginimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškinį dėl Bendradarbiavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir šios sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ prašo pripažinti 1997-10-01 ilgalaikio bei trumpalaikio turto Panaudos ir 1999-05-12 valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimą negaliojančiu; priteisti iš atsakovo 108170 Lt patirtų nuostolių. Ieškovas nurodė, kad LR Sveikatos apsaugos ministerija ir ieškovas 1997-10-01 sudarė Tipinę panaudos sutartį, kurios pagrindu ieškovui buvo perduoti neatlygintinai valdyti ir naudoti nekilnojamieji daiktai, esantys Stirnių k., Trakų raj., 2000-12-18 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Vilniaus apskrities viršininko administracijai buvo perduotos VšĮ Reabilitacijos steigėjo funkcijos bei materialiniai ir finansiniai ištekliai. Tuo pagrindu 2001-02-15 priėmimo-perdavimo aktu VšĮ „Aušveita“ Panaudos sutarties pagrindu valdomi materialiai ir finansiniai ištekliai buvo perduoti į atsakovo balansą. 1999-05-12 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. 308, pagal kurią VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ buvo suteikta teisė atlygintinai 99 metų terminui naudotis 206 526 kv.m. žemės sklypu, esančiu Stirnių k., Griniškių sen., Trakų raj. Nurodė, kad atsakovė yra ne tik panaudos davėja pagal sutartį, žemės sklypo nuomotoja, bet ir VšĮ „Aušveita“ dalininkė. 2007-11-30 raštu Nr. [50]-1.2-4855-[3.31] „Dėl panaudos ir nuomos sutarčių nutraukimo“ ieškovei atsakovas pranešė, kad vienašališkai nuo 2008-01-07 nutraukia Panaudos, o nuo 2008-02-07 Žemės nuomos sutartis, vadovaujantis 2002-12-03 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1890 patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 9 p., dėl esminių sutarčių sąlygų nevykdymo ir nurodė 2008 m. sausio ir vasario 7 dienomis atvykti pas atsakovą pasirašyti priėmimo-perdavimo aktus. Ieškovas paaiškino, kad po to, kai 2000-12-18 atsakovui buvo perduotos VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ steigėjo funkcijos, atsakovui, kaip savininkui netinkamai finansuojant, administruojant ir valdant įmonę, Vilniaus apygardos teismas 2005-03-29 iškėlė bankroto bylą, 2005-06-29 patvirtino kreditorių sąrašą, kuris vėliau buvo patikslintas ir bendra finansinių reikalavimų suma 1 020 957,20 Lt. Tretieji asmenys, siekdami atstatyti įmonės mokumą, 2006-02-01 su atsakovu sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11, kurios pagrindu įsipareigojo savo asmeninėmis lėšomis patenkinti kreditorių reikalavimus, atstatyti mokumą bei investuoti lėšas į jos turtą ir jį pritaikyti pagrindinei veiklai- sveikatingumo paslaugų tiekimui. Atsakovas šia sutartimi įsipareigojo trečiuosius asmenis priimti dalininkais ir įsipareigojo, kad Panaudos ir Žemės nuomos sutartys galioja ir ateityje galios. Tretieji asmenys 2006-02-01 pilnai atsiskaitė su kreditoriais, atstatė jos mokumą, 2006-06-15 nutartimi bankroto byla buvo nutraukta. Pažymi, kad atsakovė, dėl kurios kaltės viešoji įstaiga tapo nemoki, prie mokumo atstatymo visiškai neprisidėjo. 2006-07-31 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu tretieji asmenys tapo VšĮ „Aušveita“ dalininkais. Tretieji asmenys savo lėšomis atliko techninę VšĮ „Aušveita“ pastatų, įrenginių ir įrengimų ekspertizę, kurios metu nustatyta, kad statiniams būtinas kapitalinis remontas ir be tokio remonto negalima pradėti sveikatingumo, reabilitacijos paslaugų tiekimo, tam neprieštaravo ir visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris 2006-12-08 nubalsavo, jog pastatams būtinas ne einamasis, o kapitalinis remontas. Pažymėjo, kad tretieji asmenys, kaip dalininkai, iki 2007-12-31 į veiklos atstatymą įnešė 1 379 384,54 Lt. Ieškovas teigia, kad jis atliko savo įsipareigojimus pagal sutartį: ruošė projektinę dokumentaciją, saugojo pastatų esamą padėtį, prižiūrėjo, saugojo teritoriją. Nurodė, kad atsakovas, vienašališkai nutraukdamas sutartis, nenurodė jokių faktiškai egzistuojančių esminių sutarčių pažeidimų. Paaiškino, kad perduoti pastatai pagal savo būklę netinkami juose vystyti sveikatingumo paslaugoms, pastatus būtina rekonstruoti, o tai kelių metų darbas. Pažymi, kad projektinės dokumentacijos ruošimas nereiškia, kad renovacijos laikotarpiu pastatai ir žemės sklypas naudojami ne pagal paskirtį. Paaiškino, kad atsakovė, perduodama pastatus bei pasirašydama su dalininkais Bendradarbiavimo sutartį, žinojo esamą padėtį, žinojo, kad pastatai nešildomi, nesaugomi, žinojo, kad reikės didelio paruošiamojo darbo, kad įstaiga vėl veiktų. Nurodė, kad kapitaliniam remontui atlikti būtinas statybos leidimas, ieškovė paruošė projekto architektūrinę dalį ir paprašė atsakovės dalyvauti projekto pristatyme, tačiau atstovas ignoravo prašymą. Ieškovas taip pat paaiškino, kad atstačius įmonės mokumą, sudarė sutartis su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir atnaujino elektros tiekimą. Ieškovas nurodė, kad jis dėl nepagrįsto sutarčių nutraukimo patyrė nuostolius: 50 000 Lt už projektavimo darbus; 24 500 Lt už teritorijos tvarkymo darbus; 26 000 Lt už verslo plano parengimą; 7670 Lt už statinių būklės tyrimą, viso 108 170 Lt, kuriuos ir prašo priteisti iš atsakovo. Pažymėjo, kad sprendžiant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, svarbu nustatyti ar nukentėjusioji šalis negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį, teigia, kad atsakovas iš esmės gavo to, ko ir tikėjosi. Pažymėjo, kad būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo iškelta bankroto byla, priėmusi naujus dalininkus atsakovė tikėjosi, kad įmonės veikla bus atstatyta: ilgiau kaip du metus nešildomi pastatai iš esmės buvo rekonstruoti, kad toliau būtų teikiamos sveikatingumo paslaugos. Ieškovas teigia, kad atsakovas, nutraukdamas sutartis, pažeidė sąžiningumo principus, kadangi iškėlus įmonei bankroto bylą jokia veikla nebuvo vykdoma, tačiau atsakovas nei Panaudos, nei žemės sklypo nuomos sutarties nenutraukė ir tik investavus į įmonę milijonines sumas ir atstačius mokumą, atsakovas šias sutartis nutraukė bei tokiu būdu užkirto galimybę vystyti veiklą.

5Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad Panaudos ir žemės sklypo nuomos sutartys su ieškovu buvo nutrauktos dėl to, kad pagal panaudos sutartį perduotas turtas nebuvo naudotas pagal paskirtį, neatliktas neatidėliotinas kapitalinis remontas, nevykdoma pareiga išlaikyti ir saugoti daiktą, panaudos gavėjas nesiverčia įstatuose numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas: žemės sklypas ir jis nenaudojamas pagal tikslinę paskirtį - reabilitacijos centrui. Nurodė, kad komisija, sudaryta panaudos sutarčių patikrinimui ir jų tęstinumui spręsti, 2007-11-26 aktu pasisakė, kad viešoji įstaiga pagal panaudos sutartį valdomo turto savo funkcijoms atlikti nenaudoja ir siūlė turto panaudos sutartį nutraukti, tai reglamentuoja LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 13 str. 3 d., o LR žemės įstatymo 9 str. 14 d. imperatyviai nustato, kad valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukta, jei nuomininkas naudoja ją ne pagal paskirtį, būdą ar pobūdį. Pažymėjo, kad nutraukiant šias sutartis buvo įvertintos ir aplinkybės, susijusios su 2006-02-01 sudarytos Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 nutraukimu. Šioje sutartyje buvo numatyta statinių rekonstrukcija dviems etapais: 2006 metais - centro veiklos atnaujinimas. Kadangi ši sutartis nebuvo vykdoma, atsakovas 2007-11-14 raštu ją nutraukė nuo 2007-12-21 dėl esminio sutarties sąlygų nevykdymo: 2006 m. etape numatyti darbai neatlikti. Atsakovas teigia, kad jau sudarant bendradarbiavimo sutartį šalims buvo žinoma, kad pastatams bus reikalingas kapitalinis remontas, kuriems bus reikalingas statybos techninis projektas ir leidimas statyboms, kuris turėjo būti atliktas per du etapus. Pažymi, kad ir išnuomotas žemės sklypas pagal paskirtį nebuvo naudojamas: nebuvo mokamas žemės nuomos mokestis, nebuvo sklypas naudojamas pagal įstatuose numatytą veiklą. Nurodė, kad ieškovas netinkamai saugojo patalpas, kadangi antstolis konstatavo, kad pastatai neprižiūrimi ilgą laiką, neremontuoti, nešildomi, teritorija apleista, nesutvarkyta. Laiko, kad dėl sutarčių nutraukimo nėra atsakovo kaltės, bei ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius, todėl ieškovo prašymas juos priteisti atmestinas. Teigia, kad ieškovas praleido 1 mėnesio ieškino senaties terminą kreiptis į tesimą, kadangi reiškiami reikalavimai dėl administracinio akto-sprendimo nutraukti sutartis pripažinimo negaliojančiu.

6Tretysis asmuo UAB „Promata“ ieškinį palaikė ir paaiškino, kad 2006-07-03 atsakovo sprendimu jis tapo VšĮ Aušveita dalininku, į įmonės atstatymą yra įnešęs 540 799,26 Lt, tokiu būdu įvykdė Bendradarbiavimo sutarties sąlygas. Pažymi, kad tik dėl atsakovo kaltės buvo iškelta bankroto byla, po bankroto bylos iškėlimo, atsakovas, kaip savininkas nesirūpino nei žemės sklypo, nei pastatų tinkamu naudojimu: pastatai nebuvo tinkamai paruošti žiemai, dėl ko jie pasidarė netinkami naudoti pagal paskirtį. Tretieji asmenys bendradarbiavimo sutarties pagrindu sutiko investuoti lėšas, įgūdžius, reputaciją įmonės veiklai atstatyti. Trečiųjų asmenų dėka buvo pradėti pastatų ir įrengimų projektavimo darbai, tvarkymo, konservavimo ir kiti darbai. Atsakovas sutartis nutraukė formaliu pagrindu bei panaikino ieškovui galimybę tenkinti viešą interesą atkurti sveikatingumo paslaugas, pažeidė šalių bendradarbiavimo, teisėtų lūkesčių principus, nesąžiningai siekė formaliais pagrindais nutraukti sutartis.

7Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ ieškinį palaikė ir paaiškino, kad būtent atsakovas nesilaikė bendradarbiavimo sutarties įsipareigojimų ir būtent jis, suprantant, kad nustatyti terminai yra nerealūs, nesiėmė priemonių tokiems terminams pratęsti. Pažymėjo, kad jei kreditorių sąraše Trakų rajono savivaldybės administracija būtų įtraukta kreditoriumi su finansiniu reikalavimu- žemės nuomos mokesčio suma, tai toks kreditorinis reikalavimas būtų pilnai patenkintas, kaip ir buvo padaryta su visais kitais reikalavimais, tačiau administracija dėl nežinomų priežasčių nesikreipė į bankroto administratorių su prašymu įtraukti į kreditorių sąrašą. Pažymi, kad tarp šalių bendradarbiavimo sutarties pagrindu susiformavę civiliniai teisiniai santykiai, todėl atsakovas yra ne administracinių, o civilinių santykių dalyvis, todėl ieškinio senaties terminas kreiptis į tesimą nėra praleistas.

8Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškiniu prašo atsakovo vienašališką 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1.-1-11 nutraukimą pripažinti negaliojančiu; pripažinti negaliojančia 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 1.2.6 punkte nurodytą sąlygą: „Esminiu sutarties pažeidimu taip pat laikomi Sutarties 4.16 punkte numatytų Šalių detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinimui per 160 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos“. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas nuo 2000-12-18 buvo vienintelis VšĮ „Aušveita“ savininkas ir tik jam netinkamai finansuojant, administruojant ir valdant įstaigą, buvo iškelta bankroto byla. Po bankroto bylos iškėlimo darbo neteko apie 100 darbuotojų, liko nesumokėtas jiems darbo užmokestis, mokesčiai valstybei, privatiems subjektams. Po bankroto bylos iškėlimo atsakovas beveik 1,5 metų nesirūpino nei Panaudos sutarties, nei Žemės sklypo nuomos sutarčių pagrindu valdomų ir naudojamų pastatų, įrengimų ir teritorijos priežiūra. Pagal 2006-02-01 pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį bei jos priedu Nr. 1, 2006-04-03 sutarties pakeitimu Nr. 1-1-45, šalys įsipareigojo savo lėšomis atstatyti centro mokumą ir veiklą. Nurodė, kad minėtos sutarties ir jos priedų pagrindu, viešosios įstaigos veikla buvo atstatyta, t.y. tretieji asmenys savo lėšomis atstatė mokumą ir įvykdė sutarties 4.10.1;4.11.1;4.12.1 punktus. Buvo atsiskaityta su 98 darbuotojais, sumokant jiems 601 569,33 Lt finansinių reikalavimų sumos, valstybei sumokėta 132 922,08 Lt, patenkinti visi trečios eilės kreditorių reikalavimai, atstačius mokumą, bankroto byla buvo nutraukta. Nurodė, kad tretieji asmenys, tapę dalininkais, įvykdė Sutarties 4.10.2; 4.11.2; 4.12.2 punktus, t.y. nuolat teikė viešėjai įstaigai finansavimą, kad ši galėtų atsiskaityti su darbuotojais, valstybinėmis institucijomis bei trečiaisiais asmenimis, kurių pagalba buvo atstatoma centro veikla. Pažymi, kad buvo teikiama ir nematerialaus pobūdžio pagalba: profesinės žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir kita. Pati UAB „Promata“ įnešė į viešosios įstaigos veiklos atstatymą 540 799,26 Lt. Priešingai, atsakovas nevykdė įsipareigojimų pagal sutartį: neprisidėjo prie bendros veiklos, netgi neatsakė į siūlymą-prašymą dalyvauti projekto pristatyme bei derinimo diskusijoje. Pažymėjo, kad 2006-12-08 visuotiniame dalininkų susirinkime buvo nutarta pakeisti Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1 preliminariame veiklos ir investicijų projekte nustatytus terminus, tačiau atsakovas vengė priimti šiuo klausimu sprendimą, ignoravo siunčiamus prašymus. Laiko, kad pats atsakovas buvo pritaręs Bendradarbiavimo sutartyje numatytų veiklos ir investicijų plano terminų pakeitimui, todėl negalima laikyti esminiu sutarties pažeidimu 4.16 p. numatyto 160 dienų termino, per kurį buvo nutarta pateikti Veiklos ir investicijų projektą, pažeidimą ir atitinkamai terminų nevykdymą. UAB „Promata“ paaiškino, kad 2006-10-27 buvo sudaryta su UAB „Abrinas“ sutartis dėl veiklos ir investicijų projekto parengimo, tačiau 2006-12-08 visuotiniame susirinkime nutarus keisti net preliminaraus investicinio ir veiklos projekto etapus, sutarties šalims niekaip nesusitariant ir atsakovui vilkinant pakeitimų pasirašymą, 2006-10-27 sutarties vykdymas užsitęsė. Pažymėjo ir tai, kad byloje pateiktas centro investicinis verslo planas patvirtina aplinkybę, jog investicijų suma jau ne 12 200 000 Lt, o 42 670 000 Lt. Todėl sutarties vienašališkais nutraukimas dėl formalių pažeidimų, jei neatsiranda neigiamų pasekmių nukentėjusiajai šaliai, negali būti pagrindu nutraukti sutartinius santykius. Atsakovas dėl to, kad per 160 dienų nebuvo patvirtintas investicijų ir veiklos planas nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Pažymi, kad atsakovas nesąžiningas ir nutraukdamas sutartis ketino patenkinti kokių nors trečiųjų asmenų interesus, kadangi objektą iš karto įtraukė į privatizuojamų objektų sąrašą, t.y. pats žlugdo privačių asmenų [dalininkų] siekį atkurti centro veiklą. Ginčydamas bendradarbiavimo sutarties 1.2.6 p. numatytą sąlygą, ieškovas teigia, kad sąlyga yra nesąžininga, įtvirtinanti šalių nelygybę, nes buvo įrašyta atsakovo iniciatyva, kadangi ji buvo pasirašyta prisijungimo būdu, trečiųjų asmenų, kaip silpnesnės šalies, nenaudai. Savo turiniu ši sąlyga yra formalaus pobūdžio, kadangi pagrindinis tikslas- centro veiklos atkūrimas.

9Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Elguva“ palaiko UAB „Promata“ ieškinį, laiko, kad atsakovas Bendradarbiavimo sutartį nutraukė nesant jokių pagrindų, jo nurodyti pagrindai formalūs. UAB „Elguva“ įnešė į VšĮ „Aušveita“ veiklą pirminiu įnašu 154 717,06 Lt, vėliau papildomas sumas ir viso iki 2007-12-31 - 208 217,06 Lt. Patvirtino aplinkybę, kad į sutartį 1.2.6 p. nurodyta sąlygas dėl 4.16 p. neįvykdymo įtraukta išimtinai atsakovo reikalavimu.

10Ieškovas VšĮ „Aušveita“ trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį palaikė ir patvirtino, kad atsakovas nebendravo su trečiaisiais asmenimis vykdant bendradarbiavimo sutartį, vilkino priimto sprendimo dėl terminų pratęsimo įgyvendinimą.

11Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė UAB „Promata“ ieškinį atmesti ir paaiškino, kad 2006-02-11 Bendradarbiavimo sutartimi šalys susitarė dėl sąlygų: atstatyti mokumą ir finansinį stabilumą bei vykdyti šalių sprendimais nustatytus darbus, atlikti veiksmus, kurie būtų susiję su modernios medicininių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimu, paslaugų teikimu ir kita. Antrosios sąlygos įvykdymas buvo detalizuotas Sutarties 4.16 p. bei 2006-02-01 pasirašytame priede Nr. 1. Sutarties 4.16 p. nustatytas įpareigojimas per 160 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti detalų veiklos ir investicijų projektą iki 2006-07-10 [sutartos datos], tačiau projektas pateiktas nebuvo. Sutarties priede Nr. 1 buvo numatytas pirmojo etapo 2006 metais atliktinų darbų sąrašas, 2007-2011 metų etape turėjo būti atliekami remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbai. Pažymi, kad sutartį šalys pasirašė laisvai, su visomis nuostatomis šalys sutiko. Atsakovas nurodė, kad ne kartą siuntė prašymus ieškovui ir tretiesiems asmenims dėl informacijos ir dokumentų pateikimo, kaip vykdoma bendradarbiavimo sutartis. 2006-09-14 įsakymu Nr. 2.3-8629 sudaryta komisija patikrino objektą ir 2007-08-13 apžiūros aktu konstatavo, kad pastatų rekonstrukcijos darbai, numatyti bendradarbiavimo sutartyje, nepradėti. Objektas pakartotinai 2007-11-26 buvo patikrintas, bet darbai vykdomi nebuvo. Sutarties 4.16 p. veiklos ir investicijų projekto rengimo sutartis per sutartą terminą pateikta nebuvo. Nurodė, kad būtent tretieji asmenys nesiėmė jokių priemonių bendradarbiavimo sutarties keitimui. Pažymi, kad UAB „Promata“ prašomos sutarties 4.16 p. naikinimas niekuo neįrodytas ir nėra aišku, kokią imperatyvią įstatymo nuostatą jis pažeidžia.

12Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ su trečiojo asmens ieškiniu sutiko ir pažymėjo, kad jis į centro veiklą yra įnešęs 630368,22 Lt.

13Ieškovo VšĮ „Aušveita“ ieškinys ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Promata“ ieškinys tenkintini iš dalies.

14Dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškinio

15Bylos medžiaga nustatyta, kad Šalys 2006-02-01 sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11 [b.l.24, t.5], kurios dalykas - atstatyti VšĮ „Aušveita“ mokumą, finansinį stabilumą ir kartu vykdyti Šalių sprendimais nustatytus darbus bei atlikti veiksmus, kurie ir kurių rezultatas būtų susijęs su modernios medicininių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimu, kokybiškų, tinkamų medicininių paslaugų teikimu, sveikatos priežiūros bazės išplėtimu. Priede Nr. 1 [b.l.31, t.5] šalys sudarė ir pasirašė preliminarų veiklos ir investicijų projektą, nutarta esamų pastatų rekonstrukciją ir remontą atlikti dviems etapais: pirmas etapas 2006 metais ir antras etapas 2007-2011 metais. Sutarties 2006-04-03 pakeitimu šalys susitarė dėl kai kurių sutarties punktų pakeitimo [b.l.34,t.5]. 2007-11-15 Bendradarbiavimo sutarties Priedu Nr. 2 [b.l.26, t.4] šalys susitarė dėl Sutarties pakeitimo: nutarė pripažinti negaliojančiu 2006-02-01 Sutarties priedą Nr. 1, bei per tris mėnesius suderinti ir pasirašyti detalų veiklos ir investicijų projektą Sutarties Nr. 1-1-11 įgyvendinimui. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2007-11-14 raštu Nr. [50]-1.2-4631-[3.31] informavo ieškovą VšĮ „Aušveita“ ir trečiuosius asmenis, kad nuo 2007-12-21 nutraukia 2006-01-01 bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11. Sutartį nutraukia dėl esminių sąlygų nevykdymo: neatlikti sutarties priede Nr. 1 pastatų rekonstrukcijos darbai 2006 metų etape, neatlikta 1 000 000 litų tiesioginių investicijų ir už 500 000 Lt medicininės įrangos ir inventoriaus; 4.16 p. numatytas detalus veiklos ir investicijų projektas nepateiktas tvirtinimui, dėl ko centro veikla neatnaujinta.

16Pradinis šalių įsipareigojimas pagal bendradarbiavimo sutartį buvo viešosios įstaigos mokumo atstatymas. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2005-03-29 iškėlė VšĮ „Aušveita“ bankroto bylą, byloje 2005-11-28 nutartimi buvo patvirtintas kreditorių sąrašas 1 020 957, 20 Lt finansinių reikalavimų sumai. Būtent tretieji asmenys, kurie veikė Bendradarbiavimo sutarties pagrindu, pilnai atsiskaitė su VšĮ „Aušveita“ kreditoriais, t.y. atstatė įmonės mokumą ir tuo pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2006-06-15 nutartimi nutraukė bankroto bylą. Tokiu būdu konstatuotina, jog tretieji asmenys įvykdė pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus [4.10.1; 4.11.1; 4.12.1. p.p.] sumokėti nustatyto dydžio lėšas bankroto bylai nutraukti, tuo pačiu centro mokumui atstatyti. Kaip matyti iš byloje esančių mokėjimo pavedimų, to neneigia ir atsakovas, kiekvienas iš trečiųjų asmenų atitinkamai, vykdydamas Bendradarbiavimo sutarties 4.10.1; 4.11.2 ir 4.12.2 punktų reikalavimus, įnešė į centro veiklą piniginius įnašus: UAB „Elguva“ - 208 217,06 Lt; UAB „Promata“ - 540 799,26 Lt; UAB „Vilniaus vandens parkas“ – 630 368,22 Lt. Tuo pagrindu 2006-07-03 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-6537 tretieji asmenys buvo priimti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkais [b.l.99,t.2]. Pagal Sutarties 4.1 p. šalys susitarė teikti viena kitai reikiamą Sutarties vykdymui Sutartyje aptartą pagalbą ir/ar paslaugas bei tą pagalbą, kuri yra neaptarta, bet yra betarpiškai susijusi su nurodytų darbų ir/ar veiksmų atlikimu. Be trečiųjų asmenų įsipareigojimų, numatytų sutartyje, atsakovas prisiėmė taip pat pareigas, numatytas 4.8 p., tame tarpe priimti visus sprendimus, suteikti leidimus reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui [4.8.4 p.]. Sutartyje šalių prisiimti įsipareigojimai bendradarbiauti viena su kita, teikti visokeriopą pagalbą iš esmės atitinka CK 6.200 str. 2 p., numatantį, jog vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, t.y., atsakovė taip pat privalėjo dėti maksimalias pastangas šios įstaigos veiklos atnaujinimui. Pagal šalių pasirašytą Priede Nr. 1 pirmojo etapo 2006 metams esamų pastatų rekonstrukcijos ir remonto būtinų atlikti darbų sąrašą, visi centro dalininkai įsipareigojo atlikti sąraše numatytus darbus: stogo dangos remontą, katilinės įrengimų remontą, komunikacinių įrengimų renovaciją, esamų pastatų einamąjį remontą, valgyklos įrengimų renovaciją, esamos medicininės įrangos ir inventoriaus renovaciją ir naujos įsigijimą. Bankroto byla buvo nutraukta tik 2006-06-15, ir tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir A.Sviderskio buvo sudaryta 2006-06-28 darbo sutartis, pagal kurią direktoriaus pareigoms buvo paskirtas A.Sviderskis [b.l.77,t.1], bei bylos medžiaga patvirtina, kad po bankroto bylos nutraukimo ieškovas ėmėsi veiksmų tolimesnei įmonės veiklai vystyti ir atitinkamai prisiimtiems įpareigojimams per 2006 metus atlikti. Po bankroto bylos nutraukimo, 2006-07-05 direktoriaus įsakymu nuo 2006-07-10 į darbą buvo priimta buhalterė [b.l.74,t.1]; 2006-07-05, 2006-07-24, 2006-12-01 įsakymais- sargai [b.l.75-76,t.1]. 2006-07-14 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi [b.l.134,t.1] reabilitacijos centre buvo įjungta elektra. 2006-08-27 Sutarties Nr. 26/72 pagrindu susitarta dėl turto įvertinimo [b.l.142,t.1], kuris buvo atliktas 2006-10-20 [b.l.176,t.1], pagaliau ieškovas su trečiaisiais asmenimis, vykdydami šalių pasirašytos Bendradarbiavimo sutarties nuostatas, 2006-10-27 pasirašė Sutartį su UAB „Abrisas“ dėl veiklos ir investicijų projekto parengimo [b.l.146-149,t.1]. Kaip matyti iš byloje esančios 2006-11-14 Tyrinėjimų darbų rangos sutarties Nr. 6-145, ieškovas užsakė atlikti katilinės, miegamojo korpuso ir kitų statinių inžinerinių tinklų tyrimo darbus. Tokiu būdu konstatuotina, kad centro direktorius per gana trumpą laiką atliko darbą, kuris leido nustatyti įstaigos techninę būklę, jos realią padėtį, nuo kurios tiesiogiai ir priklausė tolimesnis bendradarbiavimo sutarties vykdymas. Kaip matyti iš pateikto 2006-12-08 visuotino dalininkų susirinkimo protokolo [b.l.129, t.1], centro direktorius informavo visus dalininkus bei atsakovą, kad užsitęsus bankroto bylai, įrengimų būklė pasikeitė fiziškai ir technologiškai: valymo įrenginiai neatitinka reikalavimų, eksploatacija galima tik renovuojant; kanalizacijos siurblinių įranga sugedusi, būtina keisti tinklus; lauko šiluminių trasų vamzdynai suplėšyti ledo, reikia perkloti iš naujo, lauko vandentiekio tinklus reikia pertvarkyti; vidaus šildymo -vandentiekio-kanalizacijos tinklų vamzdynai sugadinti, reikalingas pilnas atstatymas, būtina naujai perkloti elektros ir signalizacijos tinklus. Į tokią informacija buvo atsižvelgta, ir jos pagrindu visi dalininkai bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas vienbalsiai nubalsavo ir priėmė nutarimą- pritarė siūlymui kreiptis dėl kritinės situacijos į bendradarbiavimo sutarties dalyvius, pakeisti sutarties etapų vykdymo terminus. Tokiu būdu aišku, kad bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 preliminarios veiklos ir investicijų projekto įgyvendinimas esamoje situacijoje buvo neįmanomas, bei įvertinant esamą būklę, tokių darbų atlikimas nieko neduotų, kadangi vien šių darbų atlikimas nepadėtų atkurti sveikatingumo centro veiklos. Teismo nuomone, šalių susitarimai negalėjo būti įgyvendinami be atitinkamų sutartinių pakeitimų abipusiu sutarimu, ir kiekvieno iš sutarties dalyvių valia vien dėl itin blogų pastatų ir įrengimų būklės. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas pakeisti Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 aprašytame veiklos ir investicijų projekte nustatytus įstaigos veiklos atstatymo etapus ir terminus buvo savalaikis ir būtinas, siekiant sutartyje numatytų tikslų. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad pats atsakovas iš esmės sutiko, kad VšĮ „Aušveita“ pastatams reikalingas būtent kapitalinis remontas, kadangi atsakovas 2007-11-30 pranešime ieškovui dėl panaudos ir nuomos sutarčių nutraukimo vienu iš sutarties nevykdymo pagrindu nurodė būtent kapitalinio remonto neatlikimą. Nors jau aukščiau teismas pasisakė, kad tiek bendradarbiavimo sutarties pagrindu, tiek ir CK 6.200 str. prasme šalys privalo vykdydamos sutartį bendradarbiauti, tačiau iki pat Bendradarbiavimo sutarties nutraukimo atsakovas, kaip steigėjas, perėmęs materialinius ir finansinius centro išteklius, įsipareigojimų neįvykdė ar/ir vengė vykdyti, taip pat ir susirinkime priimtas nutarimas dėl sutarties etapų vykdymo terminų pakeitimo liko neįvykdytas. Nors Vilniaus apskrities viršininko administracija savo atsiliepime teigia, kad būtent ji buvo suinteresuota nustatyti terminus veiksmų atlikimui, siekiant, kad nebūtų vilkinamas reabilitacijos centro veiklos atnaujinimas ir kaip įmanoma greičiau būtų pradėtos teikti medicininės paslaugos, tačiau tai liko tik deklaratyviais teiginiais, ir 2006-12-08 visuotinio dalininkų susirinkime, kuriame dalyvavo ir atsakovo atstovas, realios būklės įvertinimas ir nutarimas pakeisti sutarties etapų vykdymo terminus liko neįgyvendintas. Byloje nepateikta jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad būtent atsakovas, kaip VšĮ steigėjas bei materialinių, finansinių išteklių valdytojas, galų gale viešas juridinis asmuo, būtų ėmęsis veiksmų, ar, kaip numatyta Bendradarbiavimo sutarties 4.1 p., teikęs kitoms sutarties šalims pagalbą nutarimui įgyvendinti. Nepaisant aukščiau nurodytų aplinkybių dėl dalininkų susirinkimo nutarimo neįgyvendinimo, ieškovas ir sekančiame etape, t.y. 2007 metais atliko pakankamai daug darbų Bendradarbiavimo sutarties tikslams pasiekti: esant nustatytai aplinkybei dėl kapitalinio remonto būtinumo [2007-01-17 Statinių ekspertizės aktas Nr. 6/153] pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius kapitalinio remonto galimybę, buvo būtina suderinti žemės sklypo ribas, ką atliko vėlgi pats ieškovas, nors atsakovo kompetencijai yra priskirtinos tokios funkcijos [2007-11-23 sutartis su UAB „Geodeziniai matavimai“] ir jo sprendimai šiuo atveju būtini, turėjo būti paruošta priešprojektinė dokumentacija, gautas projektavimo darbų sąvadas, paruoštas projektas, gautas statybos leidimas. 2007-05-15 ieškovas su UAB „Performa“ sudarė Projektavimo darbų sutartį dėl ieškovo valdomo centro rekonstrukcijos projekto paruošimo [b.l.152, t.1]. 2007-06-04 ieškovas sudarė Statybos rangos sutartį su UAB „Melingos statyba“ dėl ieškovo valdomų pastatų konservavimo, remonto darbų, tame tarpe paruošimo žiemai. 2007-05-14 sudaryta sutartis su UAB „Absisas“ dėl žemės sklypo topografinio plano paruošimo. Pagaliau, ieškovas 2007-05-15 buvo sudaręs sutartį su UAB „Ad Vivum“ dėl VšĮ pastatų, įrengimų ir įrenginių būklės, teritorijos tvarkymo. Tokiu būdu galima konstatuoti, kad ieškovas su trečiųjų asmenų pagalba nuolat vykdė sutartines pareigas, ėmėsi reikalingų priemonių esamiems pastatams išsaugoti, nuolat ruošė naujus būtinus dokumentus kapitalinio remonto įvykdymui. Pagaliau, 2007 metų antroje pusėje buvo paruoštas Investicinis verslo planas, pasak ieškovo atstovo, kuris buvo perduotas atsakovo darbuotojui B.Cicėnui, nors tokiai aplinkybei pagrįsti rašytinių įrodymų nėra pateikta. Byloje pateikti duomenys, kad iki 2007-12-31 dalininkai įnešė į VšĮ „Aušveita“ veiklą 1 379 384,54 Lt. Teismas sutinka su ieškovo išsakyta pozicija, kad neatlikus pastatų rekonstrukcijos, naujos medicininės technikos pirkimas taptų nuostolingas, viena vertus jis nebūtų ilgai naudojamas, o kiekviena technika gana greitai sensta, jos nebūtų kur laikyti, todėl teismo nuomone įgyvendinti Sutarties priede Nr. 1 pirmajame ir antrajame etapuose nurodytus įsipareigojimus, investuoti tiesiogiai 2006 metais 500 000 Lt lėšų į medicininės įrangos ir inventoriaus įsigijimą būtų mažų mažiausiai neprotinga. Teismas pažymi, kad patalpose esama medicininė technika ir inventorius 2006-12-27 atsakovo viršininko administracijos įsakymu buvo nurašyta, tinkama naudoti dalis 2007-01-03 perduota kitoms įstaigoms [b.l. 82-99, t.4].

17Vien ta aplinkybė, kad atsakovui žinant apie realią patalpų būklę ir būtinybę pratęsti terminus sutartyje nurodytų darbų atlikimui, reikalauti iš dalininkų-trečiųjų asmenų informacijos ir dokumentų pateikimo, kaip vykdoma bendradarbiavimo sutartis, negali būti pateisinama ir laikytina pakankama. Atsakovas, kaip viena iš Sutarties šalių, privalėjo bendradarbiauti su trečiaisiais asmenimis, bei prisidėti prie greitesnio ir optimalesnio sutartyje numatytų tikslų įgyvendinimo. Atsakovas, kaip ir kitos sutarties šalys, buvo įsipareigojęs priimti visus sprendimus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui, šiuo gi atveju sprendimas dėl terminų pratęsimo priimtas nebuvo. Teismo nuomone, atlikus panaudos teise centro valdomų pastatų techninę ekspertizę ir išsiaiškinus faktinę panaudos teise ieškovo valdytų statinių, komunikacijų ir kita būklę, investicijų ir veiklos planas turėjo būti perdarytas. LR CK 6.204 str. numato, kad sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios pakeičia sutarties vykdymo sąlygas. Šalys, vykdydamos sutartis, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai išsaugoti ir negali jų nutraukti vien dėl formalių pažeidimų. Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad pagal šalių pasirašytos sutarties 1.2.6 p., esminiu sutarties pažeidimu nelaikytinas preliminarios veiklos ir investicinio projekto, numatyto Priede Nr. 1 nesilaikymas, juo labiau, kad atsakovas, kaip ir kitos sutarties šalys, 2006-12-08 susirinkime nusprendė jį pakeisti. Pagaliau, vienašalis Sutarties nutraukimas vien dėl formalių pažeidimų, jei neatsiranda neigiamų pasekmių nukentėjusiajai šaliai, negali būti pagrindas nutraukti sutartinius santykius CK 6.217 str. prasme. Tokiu būdu atsakovas negalėjo nutraukti 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11 dėl esminio sutarties sąlygų nevykdymo. Teismas pažymi ir tą aplinkybę, kad Bendradarbiavimo sutartyje šalys nenumatė vienašališko sutarties nutraukimo galimybės. Kiekviena sutarties šalis sutartį turi vykdyti kuo ekonomiškiau ir nesukelti jokių neigiamų pasekmių kitai šaliai: šiuo gi atveju ieškovas ėmėsi priemonių laiku ir pagal šalių parengto pirmojo etapo planą vykdyti įsipareigojimus, tačiau išaiškėjus realiai statinių ir ten esančių įrenginių būklei, jam buvo ekonomiškai nenaudinga pilnai vykdyti pirmajame etape numatytus darbus, kadangi iš esmės buvo būtinas kapitalinis remontas, o tam buvo reikalingas sutarties įvykdymo terminų koregavimas, todėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškinys dalyje pripažinti negaliojančiu atsakovo vienašališką 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 nutraukimą tenkintinas.

18Dėl 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 1.2.6 punkte nurodytos sąlygos pripažinimo negaliojančia

19Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ prašo pripažinti negaliojančia 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 1.2.6 punkte nurodytą sąlygą: „Esminiu sutarties pažeidimu taip pat laikomi Sutarties 4.16 punkte numatytų Šalių detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinimui per 160 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos“. Šis trečiojo asmens reikalavimas atmestinas, kaip nepagrįstas, kadangi tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais nenurodė, kokioms būtent imperatyvioms įstatymo normoms ši sąlyga prieštarauja, neįrodė, kad 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties šalims susitariant dėl šios sąlygos būtų pažeista kokios nors iš šalių valia ar egzistuotų kiti šios sandorio sąlygos negaliojimo pagrindai. Bendradarbiavimo sutarties šalys, siekdamos bendrų tikslų ir interesų atkuriant bei vystant sveikatingumo centro veiklą, turėjo būti ir buvo suinteresuotos kuo efektyvesniu bei operatyvesniu projekto vykdymu, atskirų projekto vystymo etapų terminų laikymusi, kad projekto vykdymas neužsitęstų nepateisinamai ilgą laiko tarpą, todėl natūralu, kad sutartų terminų praleidimas (šiuo atveju – detalaus veiklos ir investicijų projekto pateikimo tvirtinimui termino nesilaikymas) šalių galėjo būti ir buvo traktuojamas kaip itin grubus, t.y. esminis sutarties pažeidimas, pažeidžiantis kitų sutarties dalyvių interesus. Sutarčių laisvės principas leidžia šalims apibrėžti, kokių sutartinių pareigų pažeidimai gali būti laikomi esminiais, šia galimybe šiuo atveju buvo pasinaudota, todėl nesant šalių valios defektų ar kitų sandorio negaliojimo pagrindų, pripažinti Bendradarbiavimo sutarties sąlygą, apibrėžiančią esminio sutarties pažeidimo atvejį, negaliojančia nėra pagrindo. Ta aplinkybė, kad vykdant projektą paaiškėjo, jog šalių sutartų terminų, įskaitant detalaus veiklos ir investicijų projekto pateikimo tvirtinimui terminą, nebus objektyvios galimybės laikytis, negali pati savaime paneigti sąlygos, minėto termino pažeidimą apibrėžiančios kaip esminį sutarties pažeidimą, teisėtumo.

20Dėl ieškovo VšĮ „Aušveita“ ieškinio

21Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija 2007-11-30 raštu [b.l.23, t.1] informavo ieškovą, kad nuo 2008-01-07 nutraukia 1997-10-01 panaudos sutartį, pagal kurią ieškovui perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis valstybės turtas, esantis Stirnių km., Trakų raj., o nuo 2008-02-07 nutraukia valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai 1999-05-12 sutartį Nr. 308, pagal kurią ieškovui išnuomotas 206 526 kv.m. žemės sklypas, esantis Stirnių km., Grigiškių sen., Trakų raj. Sutartys nutraukiamos vadovaujantis LR CK 6.217 str., 6.218 str., 6.564 str., LR Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr. 1890 patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo 9 p., dėl esminių sutarties sąlygų nevykdymo: pagal panaudos sutartį perduotas turtas nenaudojamas pagal paskritį, neatliktas neatidėliotinas kapitalinis remontas, nevykdoma pareiga išlaikyti ir saugoti daiktą, Panaudos gavėjas nesiverčia panaudos gavėjo įstatuose numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi perduotas žemės sklypas, nenaudojamas pagal paskirtį-reabilitacijos centrui.

22Sutartinių teisinių santykių stabilumą būtina užtikrinti, nes nuo to priklauso sutartinių santykių šalių subjektinių teisių apsauga, asmenų tikrumas dėl jų teisinio saugumo, teisinės padėties apibrėžtumo. Galiojantys įstatymai bei pačios sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo privalomumas riboja sutarties šalies vienašalę iniciatyvą nutraukti sutartį. Net ir sutarties pažeidimo atveju turi būti dedamos maksimalios pastangos sutarčiai išsaugoti. Iš to matyti, kad, jei sutarties vykdymui aplinkybės yra įprastinės (normalios) ir nėra ypatingų atvejų, įstatymo leidėjas suteikia galimybę vienašališkai (nesikreipiant į teismą) nutraukti sutartį esant šiems pagrindams: pirma, esant esminiam sutarties pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į CK 6.217 str. 2 d. nurodytas aplinkybes; antra, jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir sutarties įvykdymas nepraranda prasmės po termino praleidimo (t. y. jeigu pats sutarties įvykdymo termino praleidimas yra esminis sutarties pažeidimas), nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis, 6.217 straipsnio 3 dalis); trečia, CK 6.217 straipsnio 5 dalyje leidžiama sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t. y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus.

23Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217 str. 2 d. nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl leidžia kitai šaliai įrodinėti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vertinant CK 6.217 str. 2 d. nurodytus kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, darytina išvada, kad kuo didesnis yra atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė yra tikimybė, kad sutarties nevykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant, ar dėl aplaidumo. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad žemės sklypas buvo išnuomotas kitai veiklai -reabilitacijos centrui [Sutarties 3 p.], o pagal Panaudos sutartį perduotas turtas ieškovui įstatuose nurodytai veiklai vystyti [Sutarties 1.1 p.]. Pagal tuo metu VšĮ „Aušveita“ galiojusią įstatų redakciją, ieškovas vertėsi reabilitacinio ir sanatorinio gydymo komercine-ūkine veikla.

25Kaip jau teismas pasisakė, analizuodamas Bendradarbiavimo sutarties vykdymą, VšĮ „Aušveita“ po bankroto bylos nutraukimo vykdė Bendradarbiavimo sutartį, be kurios nebuvo įmanomas tiek Panaudos sutartyje numatytas panaudos objektų panaudojimas pagal ieškovo įstatuose numatytą veiklą - reabilitacinis ir sanatorinis gydymas, nei tuo pačiu žemės panaudojimas reabilitacijos centrui. Teismas plačiau dėl šių aplinkybių nepasisakys, tačiau panaudos sutartimi perimti pastatai buvo prižiūrimi, ruošiami rekonstrukcijai, saugojami: atsakovo administracijos vadovui paskyrus ieškovo įmonės direktorių, nedelsiant buvo priimti į darbą sargai, buhalteris ir imtasi visų priemonių teritorijos ir pastatų apsaugai užtikrinti; atlikta panaudos sutartimi valdomo turto inventorizacija, atstatytas po bankroto bylos iškėlimo nutrauktas elektros energijos tiekimas įstaigos pastatams; atliktas pastatų, įrengimų ir įrenginių būklės rinkos vertės nustatymas, be kurio nebuvo įmanoma pradėti ruošti investicinio veiklos plano, sudaryta sutartis dėl veikos ir investicijų projekto parengimo, paruoštas žemės sklypo topografinis planas, 2007 m Investicinis planas; Statinių ekspertizės aktu buvo konstatuota pastatų, įrengimų ir įrenginių avarinė būklė, statiniams būtinas kapitalinis remontas, todėl jokia sveikatingumo veikla juose negali būti vykdoma, būtina pakeisti visas komunikacijas. Tokiu būdu 2006 metų pabaigoje ir galutinai 2007 m. sausio mėnesį paaiškėjo, kad dėl pastatų nepriežiūros bankroto eigoje bei blogos jų būklės negali būti įgyvendinti preliminarus Bendradarbiavimo sutartyje numatytas veiklos ir investicijų projektas, ir būtina rekonstrukcija. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad šalys, pasirašydamos Bendradarbiavimo sutartį būtent susitarė dėl preliminaraus plano įstaigos veiklai atstatyti. Teismas jau aukščiau yra analizavęs ir pasisakęs apie 2006-12-08 visuotiniame dalininkų susirinkime priimtus sprendimus ir jų neįgyvendinimo aplinkybes, tame susirinkime dalyvavęs atsakovo atstovas nereiškė jokių pretenzijų dėl investicinio plano nepateikimo, tiek žemės sklypo, tiek ir panaudos sutartimi perimto turto naudojimo ne pagal paskirtį. Tokiu būdu konstatuotina, kad tiek ieškovas, tiek ir tretieji asmenys su savo materialia ir nematerialia pagalba vykdė VšĮ „Aušveita“ veiklą, t.y. atliko darbus ir būtinus veiksmus, siekiant atstatyti centro vykdytą sveikatingumo veiklą. Teismo nuomone, atsakovo rašte nurodyta aplinkybė, kad pastatai nebuvo naudojami pagal tiesioginę paskirtį, yra formali. Būtent dalininkų lėšomis atlikta pastatų ekspertizė nustatė, kad pastatų, įrengimų ir įrenginių būklė pasikeitė, ir būtinas kapitalinis remontas, todėl juose negalėjo būti vykdoma jokia sveikatingumo veikla, kadangi tokiai veiklai vystyti taikomi specialūs reikalavimai. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas pastatus perėmė būtent dėl netinkamos VAVA priežiūros tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir jos eigoje. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas pats neketina naudoti pastatų komplekso pagal jų paskirtį, kadangi juos perėmęs, iš karto įtraukė objektą į privatizuojamų objektų sąrašą. Teismo nuomone, nenustačius esminių sutarčių pažeidimų, atsakovas vien formaliais pagrindais nutraukė abi sutartis, tokiu būdu užkirsdamas kelią tolimesnei rekonstrukcijai. Teismas jau yra paminėjęs CK 6.204 str., kuris leidžia šalims sutartinius įsipareigojimus, pasikeitus aplinkybėms, kurios buvo sužinotos po sutarties sudarymo, pakeisti. Šiuo gi konkrečiu atveju, atlikus pastatų ekspertizę ir nustačius, kad pastatams būtina kapitalinė rekonstrukcija, tas pats pasakytina ir dėl komunikacijų, buvo nuspręsta susirinkimo metu, pratęsti Sutartyje numatytus terminus dėl pasikeitusių aplinkybių. Todėl konstatuotina, kad ieškovas jokiu būdu nepažeidė sutarčių esminių sąlygų, atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo nebuvo didelis ir jokiu būdu negalima teigti, kad numatytų sutarties vykdymo rezultatų nebuvo pasiekta vien dėl ieškovo veiksmų. Jau aukščiau teismas pasisakė dėl atsakovo neveikimo ir nesąžiningumo tiek ieškovo, tiek ir trečiųjų asmenų atžvilgiu, be to nėra jokių duomenų, kad nukentėjusi šalis [jei šiuo atveju atsakovą tokia galima iš viso laikyti] turėjo nenumatytus turtinio pobūdžio didelius nuostolius, todėl tokių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį, reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą. Vien formalus sutarčių nutraukimas negalėjo sudaryti neigiamų pasekmių atsakovui. Tokiu būdu konstatuotina, kad Panaudos ir Žemės nuomos sutarčių nutraukimo pagrindas [esminių sutarties sąlygų nevykdymas] neįrodytas ir neteisėtai nutrauktos sutartys turi būti vykdomos, atsižvelgiant į objektyvią padėtį.

26Dėl reikalavimo atlyginti nuostolius

27Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Tuo tarpu skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Šiuo gi atveju ieškovas, reikšdamas reikalavimą dėl 108 170 Lt priteisimo nuostoliams atlyginti, nurodė, kad tokie nuostoliai atsirado sumokėjus 50 000 Lt UAB „Performa“ už projektavimo darbus; 24 500 Lt UAB „Ad Vivum“ už teritorijos tvarkymo darbus; 26 000 Lt UAB „Absisui“ už verslo plano parengimą; 7670 Lt UAB „Tyrimai ir projektai“ už statinių būklės tyrimą, t.y. ieškovas nuostoliais laiko tiesioginius atsiskaitymus už atliktus darbus, vykdant bendradarbiavimo sutartį. Teismas laiko, kad atsakovas negali atlyginti už darbus, kurie buvo atliekami ir vykdomi pagal šalių pasirašytą sutartį, ir atsiskaitymai už juos nelaikytini tiesioginiais nuostoliais, kuriuos turėtų atlyginti atsakovas, kadangi nėra įrodyta atsakovo kaltė. Priešingai, teismui konstatavus netesėtą sutarčių nutraukimą, ieškovas ne tik galės, bet ir privalės toliau vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir tuo pagrindu turės ir daugiau išlaidų su trečiaisiais asmenimis, todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas, kaip nepagrįstas.

28Teismas laiko, kad šalis siejo civiliniai teisiniai santykiai, todėl turi būti taikomos ieškinio senatį civilinėje teisėje reglamentuojančios normos (CK 1.125 str.), todėl ieškovas nėra praleidęs ieškinio senaties termino kreiptis į teismą.

29Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui VšĮ „Aušveita“ - 120 Lt ir UAB „Promata“ - 252 Lt žyminio mokesčio, bei išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu, valstybei - 135 Lt [CPK 88 str. 1 d. 3 p.].

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 268, 270, 307 str. str., 93 str. teismas:

Nutarė

31Ieškovo VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ieškinį tenkinti iš dalies.

32Pripažinti VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ [įm.k. 181221235, buveinė Stirnių k., Trakų raj.] ir Sveikatos apsaugos ministerijos, vėliau - Vilniaus apskrities viršininko administracijos [įm.k. 188601845, buveinė Europos a. 1, Vilniuje] sudarytos 1997-10-01 Ilgalaikio bei trumpalaikio turto Panaudos sutarties bei 1999-05-12 Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 308, sudarytos tarp VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos, nutraukimą negaliojančiais. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Promata“ ieškinį tenkinti iš dalies.

34Pripažinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos vienašališką 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr.1-1-11 nutraukimą negaliojančiu. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

35Priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškovo VšĮ reabilitacijos centrui „Aušveita“ 120 Lt [vieną šimtą dvidešimt litų], trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ - 252 Lt [du šimtus penkiasdešimt du litus] bylinėjimosi išlaidų, o į valstybės biudžetą - 135 Lt [vieną šimtą trisdešimt penkis litus] bylinėjimosi išlaidų.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Aleksui... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ prašo pripažinti... 5. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko... 6. Tretysis asmuo UAB „Promata“ ieškinį palaikė ir paaiškino, kad... 7. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ ieškinį palaikė ir... 8. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškiniu... 9. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Elguva“ palaiko UAB... 10. Ieškovas VšĮ „Aušveita“ trečiojo asmens su savarankiškais... 11. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė UAB... 12. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ su trečiojo asmens ieškiniu... 13. Ieškovo VšĮ „Aušveita“ ieškinys ir trečiojo asmens, pareiškiančio... 14. Dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad Šalys 2006-02-01 sudarė Bendradarbiavimo... 16. Pradinis šalių įsipareigojimas pagal bendradarbiavimo sutartį buvo... 17. Vien ta aplinkybė, kad atsakovui žinant apie realią patalpų būklę ir... 18. Dėl 2006-02-01 Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 1.2.6 punkte nurodytos... 19. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ prašo... 20. Dėl ieškovo VšĮ „Aušveita“ ieškinio... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija... 22. Sutartinių teisinių santykių stabilumą būtina užtikrinti, nes nuo to... 23. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad žemės sklypas buvo išnuomotas kitai... 25. Kaip jau teismas pasisakė, analizuodamas Bendradarbiavimo sutarties vykdymą,... 26. Dėl reikalavimo atlyginti nuostolius... 27. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 28. Teismas laiko, kad šalis siejo civiliniai teisiniai santykiai, todėl turi... 29. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 268, 270, 307 str. str., 93 str.... 31. Ieškovo VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ieškinį tenkinti iš... 32. Pripažinti VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ [įm.k. 181221235,... 33. Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB... 34. Pripažinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 35. Priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškovo... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...