Byla 2A-488/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant atsakovo atstovui Vidui Vanagui, trečiojo asmens UAB „Promata“ atstovui advokatui Ugniui Pėdnyčiai, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-1474-450/2009 pagal ieškovo VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys: UAB „Promata“, UAB „Vilniaus vandens parkas“, UAB „Elguva“ dėl panaudos ir žemės nuomos sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiais, nuostolių atlyginimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškinį dėl Bendradarbiavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir šios sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 1997 m. spalio 1 d. ilgalaikio bei trumpalaikio turto Panaudos ir 1999 m. gegužės 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimą negaliojančiu ir priteisti iš atsakovo 108170 Lt patirtų nuostolių. Ieškovas nurodė, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir ieškovas 1997 m. spalio 1 d. sudarė Tipinę panaudos sutartį, kurios pagrindu ieškovui buvo perduoti neatlygintinai valdyti ir naudoti nekilnojamieji daiktai, esantys Stirnių k., Trakų raj., 2000 m. gruodžio 18 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Vilniaus apskrities viršininko administracijai buvo perduotos VšĮ Reabilitacijos centro steigėjo funkcijos bei materialiniai ir finansiniai ištekliai. Tuo pagrindu 2001 m. vasario 15 d. priėmimo-perdavimo aktu VšĮ „Aušveita“ Panaudos sutarties pagrindu valdomi materialiai ir finansiniai ištekliai buvo perduoti į atsakovo balansą. 1999 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. 308, pagal kurią VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ buvo suteikta teisė atlygintinai 99 metų terminui naudotis 206526 kv.m. žemės sklypu, esančiu Stirnių k., Grigiškių sen., Trakų raj. Atsakovas yra ne tik panaudos davėjas pagal sutartį, žemės sklypo nuomotojas, bet ir VšĮ „Aušveita“ dalininkas. 2007 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. [50]-1.2-4855-[3.31] „Dėl panaudos ir nuomos sutarčių nutraukimo“ ieškovui atsakovas pranešė, kad vienašališkai nuo 2008 m. sausio 7 d. nutraukia Panaudos, o nuo 2008 m. vasario 7 d. Žemės nuomos sutartis, vadovaujantis 2002 m. gruodžio 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1890 patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 9 p., dėl esminių sutarčių sąlygų nevykdymo ir nurodė 2008 m. sausio ir vasario 7 dienomis atvykti pas atsakovą pasirašyti priėmimo-perdavimo aktus. Ieškovas paaiškino, kad po to, kai atsakovui buvo perduotos VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ steigėjo funkcijos, atsakovui, kaip savininkui netinkamai finansuojant, administruojant ir valdant įmonę, Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 29 d. iškėlė bankroto bylą ir patvirtino finansinių reikalavimų sumą 1020957,20 Lt. Tretieji asmenys, siekdami atstatyti įmonės mokumą, 2006 m. vasario 1 d. su atsakovu sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11, kurios pagrindu įsipareigojo savo asmeninėmis lėšomis patenkinti kreditorių reikalavimus, atstatyti mokumą bei investuoti lėšas į jos turtą ir jį pritaikyti pagrindinei veiklai- sveikatingumo paslaugų teikimui. Atsakovas šia sutartimi įsipareigojo trečiuosius asmenis priimti dalininkais ir įsipareigojo, kad Panaudos ir Žemės nuomos sutartys galioja ir ateityje galios. Tretieji asmenys 2006 m. vasario 1 d. visiškai atsiskaitė su kreditoriais, atstatė centro mokumą, ir 2006 m. birželio 15 d. nutartimi bankroto byla buvo nutraukta. Pažymi, kad atsakovė, dėl kurios kaltės viešoji įstaiga tapo nemoki, prie mokumo atstatymo visiškai neprisidėjo. 2006 m. liepos 31 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu tretieji asmenys tapo VšĮ „Aušveita“ dalininkais. Tretieji asmenys savo lėšomis atliko techninę VšĮ „Aušveita“ pastatų, įrenginių ir įrengimų ekspertizę, kurios metu nustatyta, kad statiniams būtinas kapitalinis remontas ir be tokio remonto negalima pradėti sveikatingumo, reabilitacijos paslaugų tiekimo, tam neprieštaravo ir visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris 2006 m. gruodžio 8 d. balsavo, jog pastatams būtinas ne einamasis, o kapitalinis remontas. Tretieji asmenys į veiklos atstatymą įnešė 1379384,54 Lt. Ieškovas atliko savo įsipareigojimus pagal sutartį: ruošė projektinę dokumentaciją, saugojo pastatų esamą padėtį, prižiūrėjo, saugojo teritoriją. tačiau atsakovas, vienašališkai nutraukdamas sutartis, nenurodė jokių faktiškai egzistuojančių esminių sutarčių pažeidimų ir paaiškino, kad perduoti pastatai pagal savo būklę netinkami juose vystyti sveikatingumo paslaugoms, pastatus būtina rekonstruoti, o tai kelių metų darbas. Ieškovo nuomone, projektinės dokumentacijos ruošimas nereiškia, kad renovacijos laikotarpiu pastatai ir žemės sklypas naudojami ne pagal paskirtį. Paaiškino, kad atsakovas, perduodamas pastatus bei pasirašydamas su dalininkais Bendradarbiavimo sutartį, žinojo esamą padėtį, žinojo, kad pastatai nešildomi, nesaugomi, žinojo, kad reikės didelio paruošiamojo darbo, kad įstaiga vėl veiktų. Kapitaliniam remontui atlikti būtinas statybos leidimas, ieškovas paruošė projekto architektūrinę dalį ir paprašė atsakovo dalyvauti projekto pristatyme, tačiau atstovas ignoravo prašymą. Ieškovas paaiškino, kad atstačius įmonės mokumą, sudarė sutartis su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir atnaujino elektros tiekimą. Jis dėl nepagrįsto sutarčių nutraukimo patyrė nuostolius: 50000 Lt už projektavimo darbus; 24500 Lt už teritorijos tvarkymo darbus; 26000 Lt už verslo plano parengimą; 7670 Lt už statinių būklės tyrimą, viso 108170 Lt, kuriuos ir prašė priteisti iš atsakovo.

5Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad Panaudos ir žemės sklypo nuomos sutartys su ieškovu buvo nutrauktos dėl to, kad pagal panaudos sutartį perduotas turtas nebuvo naudotas pagal paskirtį, neatliktas neatidėliotinas kapitalinis remontas, nevykdoma pareiga išlaikyti ir saugoti daiktą, panaudos gavėjas nesiverčia įstatuose numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas: žemės sklypas ir jis nenaudojamas pagal tikslinę paskirtį - reabilitacijos centrui. Komisija, sudaryta panaudos sutarčių patikrinimui ir jų tęstinumui spręsti, 2007 m. lapkričio 26 d. aktu pasisakė, kad viešoji įstaiga pagal panaudos sutartį valdomo turto savo funkcijoms atlikti nenaudoja ir siūlė turto panaudos sutartį nutraukti, tai reglamentuoja LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 13 str. 3 d., o LR žemės įstatymo 9 str. 14 d. imperatyviai nustato, kad valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukta, jei nuomininkas naudoja ją ne pagal paskirtį, būdą ar pobūdį. Pažymėjo, kad nutraukiant šias sutartis buvo įvertintos ir aplinkybės, susijusios su 2006 m. vasario 1 d. sudarytos Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 nutraukimu. Šioje sutartyje buvo numatyta statinių rekonstrukcija dviems etapais: 2006 metais - centro veiklos atnaujinimas. Kadangi ši sutartis nebuvo vykdoma, atsakovas 2007 m. lapkričio 14 d. raštu ją nutraukė nuo 2007 m. gruodžio 21 d. dėl esminio sutarties sąlygų nevykdymo: 2006 m. etape numatyti darbai neatlikti. Atsakovas teigia, kad jau sudarant bendradarbiavimo sutartį šalims buvo žinoma, kad pastatams bus reikalingas kapitalinis remontas, kuriems bus reikalingas statybos techninis projektas ir leidimas statyboms, kuris turėjo būti atliktas per du etapus. Pažymi, kad ir išnuomotas žemės sklypas pagal paskirtį nebuvo naudojamas: nebuvo mokamas žemės nuomos mokestis, nebuvo sklypas naudojamas pagal įstatuose numatytą veiklą. Be to, jis nurodė, kad ieškovas praleido 1 mėnesio ieškinio senaties terminą kreiptis į tesimą, kadangi reiškiami reikalavimai dėl administracinio akto-sprendimo nutraukti sutartis pripažinimo negaliojančiu.

6Tretysis asmuo UAB „Promata“ ieškinį palaikė ir paaiškino, kad 2006 m. liepos 3 d. atsakovo sprendimu jis tapo VšĮ Aušveita dalininku, į įmonės atstatymą yra įnešęs 540799,26 Lt, tokiu būdu įvykdė Bendradarbiavimo sutarties sąlygas. Tik dėl atsakovo kaltės buvo iškelta bankroto byla. Po bankroto bylos iškėlimo, atsakovas, kaip savininkas nesirūpino nei žemės sklypo, nei pastatų tinkamu naudojimu: pastatai nebuvo tinkamai paruošti žiemai, dėl ko jie pasidarė netinkami naudoti pagal paskirtį. Tretieji asmenys bendradarbiavimo sutarties pagrindu sutiko investuoti lėšas, įgūdžius, reputaciją įmonės veiklai atstatyti. Trečiųjų asmenų dėka buvo pradėti pastatų ir įrengimų projektavimo darbai, tvarkymo, konservavimo ir kiti darbai. Atsakovas sutartis nutraukė formaliu pagrindu bei panaikino ieškovui galimybę tenkinti viešą interesą atkurti sveikatingumo paslaugas, pažeidė šalių bendradarbiavimo, teisėtų lūkesčių principus, nesąžiningai siekė formaliais pagrindais nutraukti sutartis.

7Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ ieškinį palaikė ir paaiškino, kad būtent atsakovas nesilaikė bendradarbiavimo sutarties įsipareigojimų ir būtent jis, suprantant, kad nustatyti terminai yra nerealūs, nesiėmė priemonių tokiems terminams pratęsti. Pažymėjo, kad jei kreditorių sąraše Trakų rajono savivaldybės administracija būtų įtraukta kreditoriumi su finansiniu reikalavimu - žemės nuomos mokesčio suma, tai toks kreditorinis reikalavimas būtų pilnai patenkintas, kaip ir buvo padaryta su visais kitais reikalavimais, tačiau administracija dėl nežinomų priežasčių nesikreipė į bankroto administratorių su prašymu įtraukti į kreditorių sąrašą. Pažymi, kad tarp šalių bendradarbiavimo sutarties pagrindu susiformavę civiliniai teisiniai santykiai, todėl atsakovas yra ne administracinių, o civilinių santykių dalyvis, todėl ieškinio senaties terminas kreiptis į tesimą nėra praleistas.

8Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškiniu prašė atsakovo vienašališką 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1.-1-11 nutraukimą pripažinti negaliojančiu ir pripažinti negaliojančia 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 1.2.6 punkte nurodytą sąlygą: „Esminiu sutarties pažeidimu taip pat laikomi Sutarties 4.16 punkte numatytų Šalių detalaus veiklos ir investicijų projekto nepateikimas tvirtinimui per 160 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos“. Atsakovas nuo 2000 m. gruodžio 18 d. buvo vienintelis VšĮ „Aušveita“ savininkas ir tik jam netinkamai finansuojant, administruojant ir valdant įstaigą, buvo iškelta bankroto byla. Po bankroto bylos iškėlimo atsakovas beveik 1,5 metų nesirūpino nei Panaudos sutarties, nei Žemės sklypo nuomos sutarčių pagrindu valdomų ir naudojamų pastatų, įrengimų ir teritorijos priežiūra. Pagal 2006 m. vasario 1 d. pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį bei jos priedu Nr. 1, 2006 m. balandžio 3 d. sutarties pakeitimu Nr. 1-1-45, šalys įsipareigojo savo lėšomis atstatyti centro mokumą ir veiklą. Minėtos sutarties ir jos priedų pagrindu, viešosios įstaigos veikla buvo atstatyta, t.y. tretieji asmenys savo lėšomis atstatė mokumą ir įvykdė sutarties 4.10.1;4.11.1;4.12.1 punktus. Buvo atsiskaityta su 98 darbuotojais, sumokant jiems 601569,33 Lt finansinių reikalavimų sumos, valstybei sumokėta 132922,08 Lt, patenkinti visi trečios eilės kreditorių reikalavimai, atstačius mokumą, bankroto byla buvo nutraukta. Jis nurodė, kad tretieji asmenys, tapę dalininkais, įvykdė Sutarties 4.10.2; 4.11.2; 4.12.2 punktus, t.y. nuolat teikė viešėjai įstaigai finansavimą, kad ši galėtų atsiskaityti su darbuotojais, valstybinėmis institucijomis bei trečiaisiais asmenimis, kurių pagalba buvo atstatoma centro veikla. Buvo teikiama ir nematerialaus pobūdžio pagalba: profesinės žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir kita. Pati UAB „Promata“ įnešė į viešosios įstaigos veiklos atstatymą 540799,26 Lt. Priešingai, atsakovas nevykdė įsipareigojimų pagal sutartį: neprisidėjo prie bendros veiklos, netgi neatsakė į siūlymą-prašymą dalyvauti projekto pristatyme bei derinimo diskusijoje. 2006 m. gruodžio 8 d. visuotiniame dalininkų susirinkime buvo nutarta pakeisti Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1 preliminariame veiklos ir investicijų projekte nustatytus terminus, tačiau atsakovas vengė priimti šiuo klausimu sprendimą, ignoravo siunčiamus prašymus. Laiko, kad pats atsakovas buvo pritaręs Bendradarbiavimo sutartyje numatytų veiklos ir investicijų plano terminų pakeitimui, todėl negalima laikyti esminiu sutarties pažeidimu 4.16 p. numatyto 160 dienų termino, per kurį buvo nutarta pateikti Veiklos ir investicijų projektą, pažeidimą ir atitinkamai terminų nevykdymą. UAB „Promata“ paaiškino, kad 2006 m. spalio 27 d. buvo sudaryta su UAB „Abrinas“ sutartis dėl veiklos ir investicijų projekto parengimo, tačiau 2006 m. gruodžio 8 d. visuotiniame susirinkime nutarus keisti net preliminaraus investicinio ir veiklos projekto etapus, sutarties šalims niekaip nesusitariant ir atsakovui vilkinant pakeitimų pasirašymą, 2006 m. spalio 27 d. sutarties vykdymas užsitęsė. Byloje pateiktas centro investicinis verslo planas patvirtina aplinkybę, jog investicijų suma jau ne 12200000 Lt, o 42670000 Lt. Todėl sutarties vienašališkais nutraukimas dėl formalių pažeidimų, jei neatsiranda neigiamų pasekmių nukentėjusiajai šaliai, negali būti pagrindu nutraukti sutartinius santykius.

9Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Elguva“ palaikė UAB „Promata“ ieškinį, laiko, kad atsakovas Bendradarbiavimo sutartį nutraukė nesant jokių pagrindų, jo nurodyti pagrindai formalūs.

10Ieškovas VšĮ „Aušveita“ trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį palaikė ir patvirtino, kad atsakovas nebendravo su trečiaisiais asmenimis vykdant bendradarbiavimo sutartį, vilkino priimto sprendimo dėl terminų pratęsimo įgyvendinimą.

11Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė UAB „Promata“ ieškinį atmesti ir paaiškino, kad Bendradarbiavimo sutartimi šalys susitarė dėl sąlygų: atstatyti mokumą ir finansinį stabilumą bei vykdyti šalių sprendimais nustatytus darbus, atlikti veiksmus, kurie būtų susiję su modernios medicininių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimu, paslaugų teikimu ir kita. Antrosios sąlygos įvykdymas buvo detalizuotas Sutarties 4.16 p. bei 2006 m. vasario 1 d. pasirašytame priede Nr. 1. Sutarties 4.16 p. nustatytas įpareigojimas per 160 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti detalų veiklos ir investicijų projektą iki 2006 m. liepos 10 d., tačiau projektas pateiktas nebuvo. Tretieji asmenys nesiėmė jokių priemonių bendradarbiavimo sutarties keitimui, o UAB „Promata“ prašomos sutarties 4.16 p. naikinimas niekuo neįrodytas ir nėra aišku, kokią imperatyvią įstatymo nuostatą jis pažeidžia.

12Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ su trečiojo asmens ieškiniu sutiko ir pažymėjo, kad jis į centro veiklą yra įnešęs 630368,22 Lt.

13Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškovo VšĮ „Aušveita“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Promata“ ieškinius patenkino iš dalies. Teismas pripažino VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos sudarytos 1997 m. spalio 1 d. Ilgalaikio bei trumpalaikio turto Panaudos sutarties bei 1999 m. gegužės 12 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 308, sudarytos tarp VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos, nutraukimą negaliojančiais. Be to, teismas pripažino atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos vienašališką 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr.1-1-11 nutraukimą negaliojančiu, o likusioje dalyje ieškinius atmetė. Teismas tenkindamas iš dalies UAB „Promata“ ieškinį nurodė, kad pradinis šalių įsipareigojimas pagal bendradarbiavimo sutartį buvo viešosios įstaigos mokumo atstatymas. Tretieji asmenys pilnai atsiskaitė su VšĮ „Aušveita“ kreditoriais, t.y. atstatė įmonės mokumą ir tuo pagrindu Vilniaus apygardos teismas nutraukė bankroto bylą. Todėl teismas konstatavo, jog tretieji asmenys įvykdė pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus sumokėti nustatyto dydžio lėšas bankroto bylai nutraukti, tuo pačiu centro mokumui atstatyti. Kiekvienas iš trečiųjų asmenų įnešė į centro veiklą piniginius įnašus: UAB „Elguva“ - 208217,06 Lt; UAB „Promata“ - 540799,26 Lt; UAB „Vilniaus vandens parkas“ – 630368,22 Lt. Tuo pagrindu 2006 m. liepos 3 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-6537 tretieji asmenys buvo priimti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkais. Be trečiųjų asmenų įsipareigojimų, numatytų sutartyje, atsakovas prisiėmė taip pat pareigas, numatytas 4.8 p., tame tarpe priimti visus sprendimus, suteikti leidimus reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui. Sutartyje šalių prisiimti įsipareigojimai bendradarbiauti viena su kita, teikti visokeriopą pagalbą iš esmės atitinka CK 6.200 str. 2 p., numatantį, jog vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, t.y., atsakovas taip pat privalėjo dėti maksimalias pastangas šios įstaigos veiklos atnaujinimui. Pagal šalių pasirašytą Priede Nr. 1 pirmojo etapo 2006 metams esamų pastatų rekonstrukcijos ir remonto būtinų atlikti darbų sąrašą, visi centro dalininkai įsipareigojo atlikti sąraše numatytus darbus: stogo dangos remontą, katilinės įrengimų remontą, komunikacinių įrengimų renovaciją, esamų pastatų einamąjį remontą, valgyklos įrengimų renovaciją, esamos medicininės įrangos ir inventoriaus renovaciją ir naujos įsigijimą. Bankroto byla buvo nutraukta tik 2006 m. birželio 15 d. Po bankroto bylos nutraukimo, 2006 m. liepos 5 d. į darbą buvo priimta buhalterė; 2006 m. liepos 5 d., 2006 m. liepos 24 d. ir 2006 m. gruodžio 1 d. - sargai. 2006 m. liepos 14 d. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi reabilitacijos centre buvo įjungta elektra. Ieškovas su trečiaisiais asmenimis, vykdydami šalių pasirašytos Bendradarbiavimo sutarties nuostatas, 2006 m. spalio 27 d. pasirašė Sutartį su UAB „Abrisas“ dėl veiklos ir investicijų projekto parengimo. Iš pateikto 2006 m. gruodžio 8 d. visuotino dalininkų susirinkimo protokolo matyti, kad centro direktorius informavo visus dalininkus bei atsakovą, jog užsitęsus bankroto bylai, įrengimų būklė pasikeitė fiziškai ir technologiškai: valymo įrenginiai neatitinka reikalavimų, eksploatacija galima tik renovuojant; kanalizacijos siurblinių įranga sugedusi, būtina keisti tinklus; lauko šiluminių trasų vamzdynai suplėšyti ledo, reikia perkloti iš naujo, lauko vandentiekio tinklus reikia pertvarkyti; vidaus šildymo – vandentiekio - kanalizacijos tinklų vamzdynai sugadinti, reikalingas pilnas atstatymas, būtina naujai perkloti elektros ir signalizacijos tinklus. Į tokią informacija buvo atsižvelgta, ir jos pagrindu visi dalininkai bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas vienbalsiai nubalsavo ir priėmė nutarimą - pritarė siūlymui kreiptis dėl kritinės situacijos į bendradarbiavimo sutarties dalyvius, pakeisti sutarties etapų vykdymo terminus. Tokiu būdu aišku, kad bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 preliminarios veiklos ir investicijų projekto įgyvendinimas esamoje situacijoje buvo neįmanomas, bei įvertinant esamą būklę, tokių darbų atlikimas nieko neduotų, kadangi vien šių darbų atlikimas nepadėtų atkurti sveikatingumo centro veiklos. Teismo nuomone, šalių susitarimai negalėjo būti įgyvendinami be atitinkamų sutartinių pakeitimų abipusiu sutarimu, ir kiekvieno iš sutarties dalyvių valia vien dėl itin blogų pastatų ir įrengimų būklės. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas pakeisti Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 aprašytame veiklos ir investicijų projekte nustatytus įstaigos veiklos atstatymo etapus ir terminus buvo savalaikis ir būtinas, siekiant sutartyje numatytų tikslų. Teismo teigimu, byloje nepateikta jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas, kaip VšĮ steigėjas bei materialinių, finansinių išteklių valdytojas, būtų ėmęsis veiksmų, ar, kaip numatyta Bendradarbiavimo sutarties 4.1 p., teikęs kitoms sutarties šalims pagalbą nutarimui įgyvendinti. Be to, teismas nustatė, kad ieškovas su trečiųjų asmenų pagalba nuolat vykdė sutartines pareigas, ėmėsi reikalingų priemonių esamiems pastatams išsaugoti, nuolat ruošė naujus būtinus dokumentus kapitalinio remonto įvykdymui. Teismas sutiko su ieškovo išsakyta pozicija, kad neatlikus pastatų rekonstrukcijos, naujos medicininės technikos pirkimas taptų nuostolingas, viena vertus jis nebūtų ilgai naudojamas, o kiekviena technika gana greitai sensta, jos nebūtų kur laikyti, todėl teismo nuomone įgyvendinti Sutarties priede Nr. 1 pirmajame ir antrajame etapuose nurodytus įsipareigojimus, investuoti tiesiogiai 2006 metais 500 000 Lt lėšų į medicininės įrangos ir inventoriaus įsigijimą būtų mažų mažiausiai neprotinga. Teismas pažymėjo, kad patalpose esama medicininė technika ir inventorius 2006 m. gruodžio 27 d. atsakovo viršininko administracijos įsakymu buvo nurašyta, tinkama naudoti dalis 2007 m. sausio 3 d. perduota kitoms įstaigoms. Teismas pažymėjo, kad Bendradarbiavimo sutartyje šalys nenumatė vienašališko sutarties nutraukimo galimybės. Kiekviena sutarties šalis sutartį turi vykdyti kuo ekonomiškiau ir nesukelti jokių neigiamų pasekmių kitai šaliai: šiuo gi atveju ieškovas ėmėsi priemonių laiku ir pagal šalių parengto pirmojo etapo planą vykdyti įsipareigojimus, tačiau išaiškėjus realiai statinių ir ten esančių įrenginių būklei, jam buvo ekonomiškai nenaudinga pilnai vykdyti pirmajame etape numatytus darbus, kadangi iš esmės buvo būtinas kapitalinis remontas, o tam buvo reikalingas sutarties įvykdymo terminų koregavimas, todėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškinys dalyje pripažinti negaliojančiu atsakovo vienašališką 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 nutraukimą tenkintinas. Teismas nurodė, kad pripažinti negaliojančia 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1-1-11 1.2.6 punkte nurodytą sąlygą nėra pagrindo, nes tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais nenurodė, kokioms būtent imperatyvioms įstatymo normoms ši sąlyga prieštarauja, neįrodė, kad sutarties šalims susitariant dėl šios sąlygos būtų pažeista kokios nors iš šalių valia ar egzistuotų kiti šios sandorio sąlygos negaliojimo pagrindai.

14Iš dalies tenkindamas ieškovo VšĮ „Aušveita“ ieškinį teismas nurodė, kad VšĮ „Aušveita“ po bankroto bylos nutraukimo vykdė Bendradarbiavimo sutartį, be kurios nebuvo įmanomas tiek Panaudos sutartyje numatytas panaudos objektų panaudojimas pagal ieškovo įstatuose numatytą veiklą - reabilitacinis ir sanatorinis gydymas, nei tuo pačiu žemės panaudojimas reabilitacijos centrui. Tiek ieškovas, tiek ir tretieji asmenys su savo materialia ir nematerialia pagalba vykdė VšĮ „Aušveita“ veiklą, t.y. atliko darbus ir būtinus veiksmus, siekiant atstatyti centro vykdytą sveikatingumo veiklą. Teismo nuomone, atsakovo rašte nurodyta aplinkybė, kad pastatai nebuvo naudojami pagal tiesioginę paskirtį, yra formali. Būtent dalininkų lėšomis atlikta pastatų ekspertizė nustatė, kad pastatų, įrengimų ir įrenginių būklė pasikeitė, ir būtinas kapitalinis remontas, todėl juose negalėjo būti vykdoma jokia sveikatingumo veikla, kadangi tokiai veiklai vystyti taikomi specialūs reikalavimai. Teismo nuomone, nenustačius esminių sutarčių pažeidimų, atsakovas vien formaliais pagrindais nutraukė abi sutartis, tokiu būdu užkirsdamas kelią tolimesnei rekonstrukcijai. Teismas konstatavo, kad ieškovas jokiu būdu nepažeidė sutarčių esminių sąlygų, ato­trū­kis tarp sutar­ties ne­įvyk­dy­mo ir pa­ža­dė­to vyk­dy­mo nebuvo didelis ir jokiu būdu negalima teigti, kad nu­ma­ty­tų su­tar­ties vyk­dy­mo re­zul­ta­tų nebuvo pasiekta vien dėl ieškovo veiks­mų. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą dėl 108170 Lt priteisimo nuostoliams atlyginti, nurodė, kad tokie nuostoliai atsirado sumokėjus 50000 Lt UAB „Performa“ už projektavimo darbus; 24500 Lt UAB „Ad Vivum“ už teritorijos tvarkymo darbus; 26000 Lt UAB „Absisui“ už verslo plano parengimą; 7670 Lt UAB „Tyrimai ir projektai“ už statinių būklės tyrimą, t.y. ieškovas nuostoliais laiko tiesioginius atsiskaitymus už atliktus darbus, vykdant bendradarbiavimo sutartį. Teismas laikė, kad atsakovas negali atlyginti už darbus, kurie buvo atliekami ir vykdomi pagal šalių pasirašytą sutartį, ir atsiskaitymai už juos nelaikytini tiesioginiais nuostoliais, kuriuos turėtų atlyginti atsakovas, kadangi nėra įrodyta atsakovo kaltė. Priešingai, teismui konstatavus netesėtą sutarčių nutraukimą, ieškovas ne tik galės, bet ir privalės toliau vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir tuo pagrindu turės ir daugiau išlaidų su trečiaisiais asmenimis, todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimą teismas atmetė.

15Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinius atmesti. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

161. Apeliantas Bendradarbiavimo sutartį nutraukė dėl šios sutarties pagrindu atsiradusių teisėtų ir pagrįstų lūkesčių nepatenkinimo, t.y. dėl to, kad buvo neatlikti sutarties priede Nr. 1 numatyti esamų pastatų rekonstrukcijos ir remonto darbai bei nustatyta tvarka ir terminais nepateiktas 4.16 punkte numatytas šalių detalus veiklos ir investicijų projektas tvirtinimui, VšĮ „Aušveita“ veikla neatnaujinta ir nepradėti rekonstrukcijos ir remonto darbai 2007 metais.

172. Esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusioji šalis negavo to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti. Sutarties pagrindu atsiradusių teisėtų ir pagrįstų lūkesčių nepatenkinimas turėtų būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

183. Nei ieškovas, nei tretieji asmenys dėl Bendradarbiavimo sutarties pakeitimo nesikreipė į apeliantą su prašymu dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atlikus techninę ekspertizę, todėl šis klausimas nebuvo svarstomas ir derinamas.

194. Panaudos ir valstybinės nuomos sutartys su VšĮ „Aušveita“ buvo nurauktos vadovaujantis CK 6.217, 6.218 ir 6.564 straipsnių ir Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 pagrindu.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą jis grindžia šiais argumentais:

211. Teismas pagrįstai tarp šalių susiklosčiusiems santykiams pritaikė CK 6.204 straipsnio nuostatas ir konstatavo, kad ieškovas nepažeidė Panaudos ir Žemės nuomos sutarčių esminių sąlygų. Byloje nėra jokių duomenų, kad apeliantas turėjo nenumatytus didelius turtinio pobūdžio nuostolius, o vien formalus sutarčių nutraukimas negalėjo sudaryti neigiamų pasekmių atsakovui, todėl atsakovas neteisėtai nutraukė minėtas sutartis.

222. Byloje nėra įrodymų pagrindžiančių apelianto teigiamas aplinkybes apie neva teiktą maksimalią pagalbą vieno iš bendradarbiavimo sutarties tikslo – įstaigos veiklos atstatymo, pasiekimui.

233. Teismas pagrįstai nurodė, kad ginčo sutartys buvo nutrauktos vien formaliais pagrindais.

244. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad CK 6.204 straipsnis buvo pritaikytas nesant būtinų šios normos taikymo sąlygų. 2006 m. gruodžio 8 d. vykusiame visuotiniame įstaigos dalininkų susirinkime apeliantas, įvertinęs pastatų ekspertizės išvadas, balsuodamas pats pripažino, kad būtina keisti 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 nustatytus preliminaraus veiklos ir investicinio plano įgyvendinimo terminus ir apimtis.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Elguva“ prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodo, kad apeliantas sutartis nutraukė nesant jokių pagrįstų pagrindų, tik siekiant patenkinti tam tikrų apelianto atstovų asmeninius interesus.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo, kad nesutinka su itin abstrakčiu apeliaciniu skundu, nes jis visiškai nepagrįstas ir neatitinka bylos faktinių aplinkybių.

27Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Promata“ prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą jis grindžia šiais motyvais:

281. Tretieji asmenys savo veiksmais siekdami bendradarbiavimo sutarties pagrindinio tikslo – įstaigos veiklos atstatymo, dėjo visas pastangas įmonės mokumui atkurti. Todėl apelianto nurodytas sutarties pažeidimas, t.y. 160 dienų termino pateikti investicijų projektą praleidimas, vertinamas kaip formalus pagrindas sutarčiai nutraukti.

292. Apeliantas siekdamas patenkinti savo asmeninius interesus, veikė prieš trečiuosius asmenis ir nedėjo jokių pastangų į sutartinių santykių išsaugojimą, visiškai nevertino ir neteikė motyvuotų, konstruktyvių pastabų dėl tariamo sutarčių nevykdymo.

303. Byloje nėra įrodymų pagrindžiančių apelianto turėtus didelius turtinius praradimus. Iš sutarties apeliantas gavo tik naudą, o ne žalą, nes tretieji asmenys atstatė įmonės mokumą.

314. 2006 m. gruodžio 8 d. vykusiame visuotiniame įstaigos dalininkų susirinkime apeliantas, įvertinęs pastatų ekspertizės išvadas, balsuodamas pats pripažino, kad būtina keisti 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 nustatytus preliminaraus veiklos ir investicinio plano įgyvendinimo terminus ir apimtis, t.y. kad aplinkybės atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalies sąlygas.

325. Teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas savo veiksmais įtakojo pastatų būklę ir pagrįstai siejo panaudos ir žemės nuomos sutarčių vykdymą su bendradarbiavimo sutarties vykdymu bei apelianto nesąžiningais veiksmais – siekiant tik formaliais pagrindais nutraukti sutartis.

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

35Apeliantas teigia, kad jis Bendradarbiavimo sutartį nutraukė dėl šios sutarties pagrindu atsiradusių teisėtų ir pagrįstų lūkesčių nepatenkinimo, t.y. dėl to, kad buvo neatlikti sutarties priede Nr. 1 numatyti esamų pastatų rekonstrukcijos ir remonto darbai bei nustatyta tvarka ir terminais nepateiktas 4.16 punkte numatytas šalių detalus veiklos ir investicijų projektas tvirtinimui, VšĮ „Aušveita“ veikla neatnaujinta ir nepradėti rekonstrukcijos ir remonto darbai 2007 metais.

36Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys 2006 m. vasario 1 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11, kuria jos siekė atstatyti VšĮ „Aušveita“ mokumą, finansinį stabilumą ir kartu vykdyti šalių sprendimais nustatytus darbus bei atlikti veiksmus, kurie ir kurių rezultatas būtų susijęs su modernios medicininių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimu, kokybiškų, tinkamų medicininių paslaugų teikimu, sveikatos priežiūros bazės išplėtimu. Sutarties priede Nr. 1 šalys sutarė, jog rekonstrukciją ir remontą atliks dviem etapais: pirmas etapas 2006 metais ir antras etapas 2007-2011 metais. 2006 m. balandžio 3 d. šalys sudarė minėtos Sutarties pakeitimą, kuriame nutarė pripažinti negaliojančiu 2006 m. vasario 1 d. Sutarties priedą Nr. 1 ir per tris mėnesius suderinti ir pasirašyti detalų veiklos ir investicijų projektą.

37Vilniaus apskrities viršininko administracija 2007 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. [50]-1.2-4631-[3.31] informavo ieškovą VšĮ „Aušveita“ ir trečiuosius asmenis, kad nuo 2007 m. gruodžio 21 d. nutraukia 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11. Rašte atsakovas nurodė, kad Sutartį nutraukia dėl esminių sąlygų nevykdymo, t.y. nebuvo atlikti sutarties priede Nr. 1 pastatų rekonstrukcijos darbai 2006 metų etape, negautos 1000000 Lt tiesioginės investicijos ir nenupirkta už 500000 Lt medicininės įrangos ir inventoriaus; 4.16 p. numatytas detalus veiklos ir investicijų projektas nepateiktas tvirtinimui, dėl ko centro veikla neatnaujinta.

38Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sprendžiant ginčą ar atsakovas pagrįstai nutraukė Bendradarbiavimo sutartį, būtina nustatyti kad šalys nevykdė esminių sutarties sąlygų.

39Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 29 d. iškėlė VšĮ „Aušveita“ bankroto bylą, o 2005 m. lapkričio 28 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą 1020957,20 Lt finansinių reikalavimų sumai. Tretieji asmenys, veikdami Bendradarbiavimo sutarties pagrindu, visiškai atsiskaitė su VšĮ „Aušveita“ kreditoriais, t.y. atstatė įmonės mokumą ir tuo pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 15 d. nutartimi nutraukė bankroto bylą. Šios aplinkybės, teisėjų kolegijai leidžia konstatuoti, kad tretieji asmenys įvykdė sutartyje numatytą įsipareigojimą atstatyti įmonės mokumą.

40UAB „Elguva“ įnešė į centro veiklą 208 217,06 Lt piniginį įnašą, UAB „Promata“ - 540799,26 Lt; UAB „Vilniaus vandens parkas“ – 630368,22 Lt. Tretiesiems asmenims įnešus į centro veiklą piniginius įnašus, 2006 m. liepos 3 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-6537 minėti tretieji asmenys buvo priimti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ dalininkais.

41Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal Sutarties 4.1 p. šalys susitarė teikti viena kitai reikiamą Sutarties vykdymui Sutartyje aptartą pagalbą ir/ar paslaugas bei tą pagalbą, kuri yra neaptarta, bet yra betarpiškai susijusi su nurodytų darbų ir/ar veiksmų atlikimu. Be trečiųjų asmenų įsipareigojimų, numatytų sutartyje, atsakovas prisiėmė taip pat pareigas, numatytas 4.8 p., tame tarpe priimti visus sprendimus, suteikti leidimus reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui. Pažymėtina, kad civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme įtvirtintų elgesio laisvės apribojimų, bet ir teisės principų. Kiekviena sutarties šalis, būdama sutartinių santykių dalyvė, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis). Sutarties vykdymo principai, įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje, įpareigoja sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti bendrieji teisės principai įpareigoja įgyvendinant civilines teises ir atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus. Civiliniai santykiai turi būti tvarkomi nepažeidžiant jų reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 1.2 straipsnyje, inter alia subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kt. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindu konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą.

42Pagal šalių pasirašytą sutarties Priedą Nr. 1 pirmajame etape, t.y. 2006 metais visi centro dalininkai įsipareigojo atlikti stogo dangos remontą, katilinės įrengimų remontą, komunikacinių įrengimų renovaciją, esamų pastatų einamąjį remontą, valgyklos įrengimų renovaciją, esamos medicininės įrangos ir inventoriaus renovaciją ir naujos įsigijimą.

43Kolegijos nuomone, bylos medžiaga patvirtina, kad nors nustatytu laiku aukščiau minėti darbai nebuvo atlikti, ieškovas ir tretieji asmenys ėmėsi pakankamų priemonių šiuos darbus atlikti. Bankroto byla ieškovui buvo nutraukta tik 2006 m. birželio 15 d.. 2006 m. birželio 28 d. A. Sviderskis buvo paskirtas eiti VšĮ reabilitacijos centro „Aušveita“ direktoriaus pareigas. 2006 m. liepos 5 d. į darbą buvo priimta buhalterė, kiek vėliau sargai. 2006 m. liepos 14 d. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi reabilitacijos centrui buvo pajungta elektra. 2006 m. rugpjūčio 27 d. – 2006 m. spalio 20 d. buvo atliktas turto vertinimas. 2006 m. spalio 27 d. ieškovas su trečiaisiais asmenimis, vykdydami šalių pasirašytos Bendradarbiavimo sutarties nuostatas, pasirašė Sutartį su UAB „Abrisas“ dėl veiklos ir investicijų projekto parengimo. 2006 m. lapkričio 14 d. ieškovas sudarė Tyrinėjimų darbų rangos sutartį Nr. 6-145, pagal kurią užsakė atlikti katilinės, miegamojo korpuso ir kitų statinių inžinerinių tinklų tyrimo darbus.

44Kolegijos nuomone, šios aplinkybės parodo, kad per pakankamai trumpą laiko tarpą ieškovas ir tretieji asmenys atliko veiksmus, kurie leido nustatyti įstaigos techninę būklę, jos realią padėtį, nuo kurios tiesiogiai ir priklausė tolimesnis bendradarbiavimo sutarties vykdymas.

45Iš 2006 m. gruodžio 8 d. visuotino dalininkų susirinkimo protokolo matyti, kad centro direktorius informavo visus dalininkus bei atsakovą, kad užsitęsus bankroto bylai, ginčo objekto valymo įrenginiai neatitinka reikalavimų, eksploatacija galima tik renovuojant, kanalizacijos siurblinių įranga sugedusi, būtina keisti tinklus, lauko šiluminių trasų vamzdynai suplėšyti ledo, reikia perkloti iš naujo, lauko vandentiekio tinklus reikia pertvarkyti, vidaus šildymo - vandentiekio-kanalizacijos tinklų vamzdynai sugadinti, reikalingas pilnas atstatymas, būtina naujai perkloti elektros ir signalizacijos tinklus. Įvertinę šią informaciją visi dalininkai ir atsakovo atstovas vienbalsiai priėmė nutarimą, kuriuo siūloma kreiptis dėl kritinės situacijos į bendradarbiavimo sutarties dalyvius, pakeisti sutarties etapų vykdymo terminus. Teisėjų kolegijos nuomone, nustačius papildomus gedimus, bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 preliminarios veiklos ir investicijų projekto įgyvendinimas buvo neįmanomas, nes jame numatytų darbų atlikimas nieko neduotų, kadangi vien sutartyje numatytų darbų atlikimas nepadėtų atkurti sveikatingumo centro veiklos, todėl buvo būtini sutarties pakeitimai.

46Byloje nustatyta, kad 2007 metais ieškovas siekdamas Bendradarbiavimo sutarties tikslų pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius kapitalinio remonto galimybę, suderino žemės sklypo ribas, t.y. atliko geodezinius matavimus, paruošė priešprojektinę dokumentaciją, gavo projektavimo darbų sąvadą, paruošė projektą, gavo statybos leidimą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad aukščiau nurodytų veiksmų atlikimas priklauso atsakovo kompetencijai ir pagal bendradarbiavimo sutartį šiuos darbus galėjo atlikti atsakovas. 2007 m. gegužės 15 d. ieškovas su UAB „Performa“ sudarė Projektavimo darbų sutartį dėl ieškovo valdomo centro rekonstrukcijos projekto paruošimo, 2007 m. birželio 4 d. jis sudarė Statybos rangos sutartį su UAB „Melingos statyba“ dėl ieškovo valdomų pastatų konservavimo, remonto darbų, tame tarpe paruošimo žiemai. 2007 m. gegužės 14 d. ieškovas sudarė sutartį su UAB „Absisas“ dėl žemės sklypo topografinio plano paruošimo, 2007 m. gegužės 15 d. - sutartį su UAB „Ad Vivum“ dėl VšĮ pastatų, įrengimų ir įrenginių būklės, teritorijos tvarkymo.

47Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas ir tretieji asmenys nuolat vykdė sutartinius įsipareigojimus ir siekė bendradarbiavimo sutartyje numatytų tikslų, kurių pasiekti laiku nespėjo dėl papildomai nustatytų didelių turto sugedimo faktų. Priešingai nei ieškovas ir tretieji asmenys, atsakovas neprisidėjo prie to, kad projektas būtų greičiau įgyvendintas ir nevykdė sutartyje numatytos bendradarbiavimo pareigos.

48Teisėjų kolegija mano, kad atlikus centro valdomų pastatų techninę ekspertizę ir išsiaiškinus faktinę panaudos teise ieškovo valdytų statinių, komunikacijų ir kita būklę, investicijų ir veiklos planas turėjo būti perdarytas, todėl reikėjo pratęsti sutartyje numatytus jos įgyvendinimo terminus, tačiau atsakovas sprendimo dėl terminų pratęsimo nepriėmė ir 2007 m. lapkričio 14 d. informavo ieškovą ir trečiuosius asmenis, kad nuo 2007 m. gruodžio 21 d. nutraukia 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutartį Nr. 1-1-11 dėl esminių sąlygų nevykdymo, t.y. nebuvo atlikti sutarties priede Nr. 1 pastatų rekonstrukcijos darbai 2006 metų etape.

49Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokį sutarties nutraukimą laikė formaliu, nes iš bylos medžiagos matyti, kad šalys, išskyrus atsakovą, ėmėsi visų priemonių, kad bendradarbiavimo sutartyje numatyti tikslai būtų pasiekti, tačiau dėl sutarties įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusių ieškovui panaudos teise perduoto turto trūkumų ir užsitęsusio bankroto proceso, šalys laiku negalėjo įvykdyti sutarties, nes buvo būtina atlikti papildomus darbus ir gauti papildomų investicijų. Nagrinėjamu atveju esminiu sutarties pažeidimu nelaikytinas preliminarios veiklos ir investicinio projekto, numatyto Priede Nr. 1 nesilaikymas, juo labiau, kad atsakovas kartu su kitomis sutarties šalimis 2006 m. gruodžio 8 d. susirinkime nusprendė jį pakeisti.

50Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl leidžia kitai šaliai įrodinėti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Esminio sutarties pažeidimo kriterijus yra tarsi priemonė, kuria „išmatuojamos“ kiekvieno konkretaus sutarties pažeidimo aplinkybės suteikiant teisę patiems civilinės apyvartos dalyviams (ginčo atveju - teismui) spręsti, kaip turi būti vertinamas atitinkamas pažeidimas. Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, darytina išvada, kad kuo didesnis yra atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė yra tikimybė, kad sutarties nevykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Pavyzdžiui, CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punktas nurodo, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į tai, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės. Kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusioji šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusios šalies veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t.y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo). Nukentėjusioji šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalies ir sutartyje numatytais vienašalio nutraukimo pagrindais kaip pretekstu vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus.

51Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų pagrindžiančių apelianto turėtus didelius turtinius praradimus. Priešingai, iš sutarties apeliantas gavo tik naudą, o ne žalą, nes tretieji asmenys atstatė įmonės mokumą, todėl, kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju negalima teigti, jog buvo padarytas esminis sutarties pažeidimas. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiajai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą.

52Remdamasi aukščiau nurodytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino atsakovo vienašališką 2006 m. vasario 1 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr.1-1-11 nutraukimą negaliojančiu.

53Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai vadovavosi CK 6.204 straipsnio nuostatomis. CK 6.204 straipsnis leidžia šalims sutartinius įsipareigojimus, pasikeitus aplinkybėms, kurios buvo sužinotos po sutarties sudarymo, pakeisti. Šiuo atveju, atlikus pastatų ekspertizę ir nustačius, kad pastatams būtina kapitalinė rekonstrukcija, būtina naujai įrengti sugadintus komunikacijų tinklus ir t.t., susirinkimo metu buvo nuspręsta pratęsti Sutartyje numatytus terminus dėl pasikeitusių aplinkybių. Todėl teismas pagrįstai taikė minėtas CK nuostatas.

54Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat teigia, kad panaudos ir valstybinės nuomos sutartys su VšĮ „Aušveita“ buvo teisėtai nurauktos vadovaujantis CK 6.217, 6.218 ir 6.564 straipsnių ir Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 pagrindu.

55Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2007 m. lapkričio 30 d. raštu informavo ieškovą, kad nuo 2008 m. sausio 7 d. nutraukia 1997 m. spalio 1 d. panaudos sutartį, pagal kurią ieškovui perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis valstybės turtas, esantis Stirnių km., Trakų raj., o nuo 2008 m. vasario 7 d. nutraukia valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai 1999 m. gegužės 12 d. sutartį Nr. 308, pagal kurią ieškovui išnuomotas 206526 kv.m. žemės sklypas, esantis Stirnių km., Grigiškių sen., Trakų raj. Sutartys nutraukiamos vadovaujantis LR CK 6.217 str., 6.218 str., 6.564 str., LR Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr. 1890 patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo 9 p., dėl esminių sutarties sąlygų nevykdymo: pagal panaudos sutartį perduotas turtas nenaudojamas pagal paskirtį, neatliktas neatidėliotinas kapitalinis remontas, nevykdoma pareiga išlaikyti ir saugoti daiktą, Panaudos gavėjas nesiverčia panaudos gavėjo įstatuose numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi perduotas žemės sklypas, nenaudojamas pagal paskirtį-reabilitacijos centrui.

56Kaip jau minėta, ieškovas ir tretieji asmenys dėjo visas pastangas, kad panaudos teise perduotą turtą būtų galima panaudoti pagal paskirtį, o nustatytais bendradarbiavimo sutartyje terminais nespėjo atlikti kapitalinio remonto dėl po sutarties sudarymo naujai paaiškėjusių turto trūkumų, kuriuos norint naudoti turtą pagal paskirtį būtina pašalinti. Tiek ieškovas, tiek ir tretieji asmenys su savo materialia ir nematerialia pagalba vykdė VšĮ „Aušveita“ veiklą, t. y. atliko darbus ir būtinus veiksmus, siekiant atstatyti centro vykdytą sveikatingumo veiklą. Atsakovo rašte nurodyta aplinkybė, kad pastatai nebuvo naudojami pagal tiesioginę paskirtį, kolegijos vertinimu, yra formali.

57Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pastatus ir komunikacijas labiau apgadintus perėmė būtent dėl netinkamos atsakovo priežiūros tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir jos eigoje.

58Teisėjų kolegija sprendžia, kad vien formalus sutarčių nutraukimas negalėjo sudaryti neigiamų pasekmių atsakovui, todėl neteisėtas sutarčių nutraukimas pripažintinas negaliojančiu.

59Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas ir teisingai išsprendė šalių ginčą, todėl apeliacinis skundas yra nepagrįstas, ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko... 6. Tretysis asmuo UAB „Promata“ ieškinį palaikė ir paaiškino, kad 2006 m.... 7. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ ieškinį palaikė ir... 8. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Promata“ ieškiniu... 9. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Elguva“ palaikė UAB... 10. Ieškovas VšĮ „Aušveita“ trečiojo asmens su savarankiškais... 11. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė UAB... 12. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens parkas“ su trečiojo asmens ieškiniu... 13. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškovo VšĮ... 14. Iš dalies tenkindamas ieškovo VšĮ „Aušveita“ ieškinį teismas... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija... 16. 1. Apeliantas Bendradarbiavimo sutartį nutraukė dėl šios sutarties pagrindu... 17. 2. Esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusioji šalis negavo... 18. 3. Nei ieškovas, nei tretieji asmenys dėl Bendradarbiavimo sutarties... 19. 4. Panaudos ir valstybinės nuomos sutartys su VšĮ „Aušveita“ buvo... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismas... 21. 1. Teismas pagrįstai tarp šalių susiklosčiusiems santykiams pritaikė CK... 22. 2. Byloje nėra įrodymų pagrindžiančių apelianto teigiamas aplinkybes apie... 23. 3. Teismas pagrįstai nurodė, kad ginčo sutartys buvo nutrauktos vien... 24. 4. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad CK 6.204 straipsnis buvo pritaikytas... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Elguva“ prašo... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Vilniaus vandens... 27. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo, pareiškiantis... 28. 1. Tretieji asmenys savo veiksmais siekdami bendradarbiavimo sutarties... 29. 2. Apeliantas siekdamas patenkinti savo asmeninius interesus, veikė prieš... 30. 3. Byloje nėra įrodymų pagrindžiančių apelianto turėtus didelius... 31. 4. 2006 m. gruodžio 8 d. vykusiame visuotiniame įstaigos dalininkų... 32. 5. Teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas savo veiksmais įtakojo pastatų... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 35. Apeliantas teigia, kad jis Bendradarbiavimo sutartį nutraukė dėl šios... 36. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys 2006 m. vasario 1 d. sudarė... 37. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2007 m. lapkričio 14 d. raštu... 38. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sprendžiant ginčą ar... 39. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 29 d. iškėlė... 40. UAB „Elguva“ įnešė į centro veiklą 208 217,06 Lt piniginį įnašą,... 41. Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal Sutarties 4.1 p. šalys susitarė teikti... 42. Pagal šalių pasirašytą sutarties Priedą Nr. 1 pirmajame etape, t.y. 2006... 43. Kolegijos nuomone, bylos medžiaga patvirtina, kad nors nustatytu laiku... 44. Kolegijos nuomone, šios aplinkybės parodo, kad per pakankamai trumpą laiko... 45. Iš 2006 m. gruodžio 8 d. visuotino dalininkų susirinkimo protokolo matyti,... 46. Byloje nustatyta, kad 2007 metais ieškovas siekdamas Bendradarbiavimo... 47. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas ir tretieji asmenys nuolat vykdė... 48. Teisėjų kolegija mano, kad atlikus centro valdomų pastatų techninę... 49. Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 50. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217... 51. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų pagrindžiančių apelianto turėtus... 52. Remdamasi aukščiau nurodytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 53. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai vadovavosi CK 6.204... 54. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat teigia, kad panaudos ir valstybinės... 55. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2007 m. lapkričio 30 d. raštu... 56. Kaip jau minėta, ieškovas ir tretieji asmenys dėjo visas pastangas, kad... 57. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pastatus ir komunikacijas labiau... 58. Teisėjų kolegija sprendžia, kad vien formalus sutarčių nutraukimas... 59. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 61. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti...