Byla 2S-546-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Vytauto Kursevičiaus, Reginos Agotos Gutauskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Berneda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

4Ieškovas A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, prašydamas sumažinti netinkamos kokybės buto pirkimo kainą 18822,66 Lt ir šią sumą priteisti iš atsakovo UAB „Berneda“, taip pat prašė priteisti iš atsakovo 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio bei bylinėjimosi išlaidų reikalavimams užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, o jų esant nepakankamai – kilnojamąjį ir nekilnojamąjį atsakovo turtą.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies – areštavo ne daugiau kaip už 18822,66 Lt sumą atsakovo UAB „Berneda“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant, ar esant nepakankamai, areštavo atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose ir/ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant reikalavimo sumos, leidžiant atsakovui atsiskaityti su ieškovu A. B., išmokant išmokas, susijusias su darbo santykiais ir vykdant atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija.

7Teismas konstatavo, jog ieškovo prašoma priteisti iš atsakovo suma yra didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomu. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos negali būti priskiriamos ieškinio sumai, todėl laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė tik užtikrinti pareikšto reikalavimo sumą.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Berneda“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

9Nurodo, kad ieškovo pareikšto ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Atsakovas vykdo veiklą, gauna nuolatines pajamas, įmonės įstatinis kapitalas – 350000 Lt. Iš atsakovo UAB „Berneda“ 2010 metų balanso matyti, kad įmonė turi ilgalaikio turto, kurio vertė 7550484 Lt, iš kurio žemė sudaro 2089424 Lt, pastatai ir statiniai – 2122399 Lt, o įmonės trumpalaikio turto vertė 449151 Lt. Teigia, kad įmonės turimų įsipareigojimų dydis neviršija turimo turto, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principą, taip pat LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą ekonomiškumo principą ir gali sąlygoti atsakovo nuostolių atsiradimą, nes atsakovas negali vykdyti veiklos pilna apimtimi.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. B. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Nurodo, kad atsakovas teismui nurodo ir detalizuoja tik tuos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, kurie jam yra naudingi. Teigia, kad nors atsakovo viso turto vertė yra 7550484Lt, o trumpalaikio turto atsakovas turi už 449151 Lt, tačiau įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro net 6836539 Lt. Tai reiškia, kad atsakovas nuosavo kapitalo turi už 1163096Lt. Pažymi, kad per 2009 metus atsakovas patyrė 511413 Lt nuostolių, o per 2010 metus – 298758 Lt nuostolių. Teismui pateikti atsakovo dokumentai neatspindi tikrosios atsakovo finansinės padėties, nes duomenys yra pateikti tik už 2010 metus. Teisme atsakovo atžvilgiu yra užvestos kelios civilinės bylos, kurios sujungtos į vieną ir kurių bendra reikalavimų suma siekia 101026,08Lt. Todėl reikalavimo suma atsakovui yra didelė.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. LR CPK 144 str. 1 d. nurodo, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Turtinio ginčo atveju šio klausimo sprendimui turi reikšmės išieškomos sumos dydis, šalies, kurios turtui prašomos taikyti apsaugos priemonės, turtinė padėtis, finansinės galimybės ir kitos šiam klausimui svarbios aplinkybės. Jeigu teismas prieina išvados, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas, taiko laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

16Ieškovas A. B. prašo priteisti iš atsakovo 18822,66 Lt, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-4). Kaip minėta, grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė reikalavimo suma, kas pagal formuojamą teismų praktiką savaime yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Į šį kriterijų būtina atsižvelgti ypač tais atvejais, kai nėra duomenų apie atsakovo valdomą nuosavybės teise turtą, pinigines lėšas banke ir pan., nes ieškovas, kreipdamasis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, objektyviai neturi galimybės pateikti teismui duomenų apie atsakovo turtinę padėtį. Atsižvelgdama į ekonominę situaciją visos valstybės mastu, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad reikalaujama priteisti iš atsakovo 18822,66 Lt suma yra didelė, kas pagrįstai suteikia pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad atsakovas, atsižvelgiant į jo turimą turtą, be jokių sunkumų galėtų teismo sprendimą įvykdyti ir sumokėti priteistą sumą.

18Iš apelianto su atskiruoju skundu pateikto balanso matyti, kad jo turimo turto vertė 2010-12-31 buvo 7999635 Lt, tarp jų turimos žemės vertė – 2089424 Lt, pastatų ir statinių vertė – 2122399 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2413539 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos sudarė net 4423000 Lt (b. l. 50-51). Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismui atsakovas pateikė savo finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2010 metus, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, kad iš viso atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 6836539 Lt (2010 metų balanso „E“ dalis) (b. l. 51). Šių įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad atsakovo kreditoriniai įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, kas, vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nuostatomis, gali būti pagrindu atsakovą pripažintas nemokiu. Todėl pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina.

19Teismų sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad atsakovo atžvilgiu yra užvestos kelios civilinės bylos, kurios sujungtos į vieną ir kurių bendra reikalavimų suma siekia 101026,08Lt. Be to, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 22 d nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2-3563-394/2011, patenkintas AB banko SNORAS pakartotinis prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka iš įkeisto turto ir nutarta iš UAB „Berneda“ priverstinai išieškoti 1560705,17 Lt skolą, kas neabejotinai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad, siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, laikinąsias apsaugos priemones taikyti būtina.

20Atkreiptinas dėmesys, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas pirmiausia areštavo skolininko nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o tik jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, be to, atsakovui leista atsiskaityti su darbuotojais, mokėti įstatymais nustatytus mokesčius, kas atitinka bei LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą ekonomiškumo principą bei užtikrina šalių interesų pusiausvyros principą.

21Atkreiptinas dėmesys, kad savo teises ir teisėtus interesus atsakovas gali ginti bet kurioje proceso stadijoje, prašydamas teismo pakeisti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pateikdamas alternatyvų reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (sumokėdamas reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikdamas laidavimą, garantiją, įkeisdamas turimą turtą), nurodydamas konkretų turtą, kurio areštas nesukeltų jam neigiamų pasekmių (LR CPK 146 str., 147 str., 150 str.).

22Dėl nurodytų motyvų Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą, ... 4. Ieškovas A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu,... 5. Ieškinio bei bylinėjimosi išlaidų reikalavimams užtikrinti, ieškovas... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas konstatavo, jog ieškovo prašoma priteisti iš atsakovo suma yra... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Berneda“ prašo panaikinti Šiaulių... 9. Nurodo, kad ieškovo pareikšto ieškinio suma atsakovui nėra didelė.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. B. prašo Šiaulių miesto... 11. Nurodo, kad atsakovas teismui nurodo ir detalizuoja tik tuos balanso ir pelno... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo... 16. Ieškovas A. B. prašo priteisti iš atsakovo 18822,66 Lt, 5 procentų metines... 17. Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad atsakovas, atsižvelgiant į jo... 18. Iš apelianto su atskiruoju skundu pateikto balanso matyti, kad jo turimo turto... 19. Teismų sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad atsakovo atžvilgiu yra... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad savo teises ir teisėtus interesus atsakovas gali... 22. Dėl nurodytų motyvų Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį...