Byla 2S-545-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Reginos Agotos Gutauskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Berneda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas R. K. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas sumažinti netinkamos kokybės buto pirkimo kainą 17 668,64 Lt ir šią sumą priteisti iš atsakovo UAB „Berneda“, priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo 18 898,64 Lt lėšas, o jų nesant – atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies, areštavo 18 898,64 atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant, ar esant nepakankamai, areštavo atsakovo piniginės lėšas, esančias kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant vykdyti atsiskaitymus su ieškovu. Pažymėjo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį apeliantas UAB „Berneda“ prašo ją panaikinti. Atskirajame skunde teigiama, kad bendrovės kartu su skundu pateikti finansiniai rodikliai paneigia ieškinio motyvus dėl galimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principus.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pabrėžiama, kad, remiantis apelianto pateiktais duomenimis, atsakovas jau keletą metų dirba nuostolingai. Ieškovo vertinimu, neaiški apelianto 2011 m. finansinė padėtis. Pabrėžiama, kad apeliantui pareikšti keli ieškiniai.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos priteisimo, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkinimo atveju. Tačiau vien tik didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina atsižvelgti į atsakovo turtinę padėtį, įvertinant ieškinio sumos dydžio sąlygotą teismo sprendimo neįvykdymo riziką atsakovo finansinę būklę apibūdinančių rodiklių kontekste, lyginant ieškinio sumos dydį su atsakovo nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžiu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais.

17Apeliantas kartu su skundu pateikė teismui 2010-12-31 UAB „Berneda“ balansą, iš kurio matyti, kad finansiniais metais bendrovės turtas sudarė 7 999 635 Lt, o bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 6 836 539 Lt (48–49 b. l.). Priešingai, nei skunde teigia apeliantas, kad įmonės įsipareigojimų dydis neviršija jos turto, teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas teismui pateikė tik 2010 m. finansinius UAB „Berneda“ dokumentus apie bendrovės finansinius rodiklius, tačiau skundas pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas 2011-07-08 (45 b. l.). Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantas nepateikė teismui duomenų apie bendrovės įsipareigojimus ir turtą 2011 m. pirmąjį ir antrąjį ketvirtį, atmeta skundo teiginius dėl atsakovo turtinės padėties. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo turtinė padėtis 2011 m. galėjo pasikeisti.

18Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Iš bylos medžiagos (44 b. l.) ir LITEKO matyti, kad atsakovas dalyvauja keliuose teisminiuose ginčuose: Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5047-362/2011 ir prie jos prijungtose byloje Nr. 2-5056-772/2011, Nr. 2-5057-810/2011, Nr. 2-5058-797/2011, Nr. 2-5059-362/2011, Nr. 2-5061-72/2011. Todėl, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo atžvilgiu inicijuotos bylos ir atitinkamas jų išsprendimas gali lemti ir tai, jog sumažės atsakovo turimo turto dydis.

19Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pasisakęs, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų ir taip sudarant prielaidas formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) teismų praktikai ir garantuojant jurisprudencijos tęstinumą. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama, ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos jau ne kartą nagrinėjo iš esmės analogiškus atsakovo skundus ir bendrovės 2010 m. finansinius duomenis civilinėse bylose 2S-546-267/2011, 2S-549-267/2011, 2S-548-357/2011, 2S-529-372/2011, 2S-547-372/2011, todėl apelianto skundo teiginiai dėl šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principų pažeidimų atmestini, kaip nepagrįsti.

20Remiantis prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio finansinę padėtį apibūdinantys duomenys paneigtų prielaidas, jog egzistuoja grėsmė įvykdyti teismo sprendimą dėl didelės ieškinio sumos.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 146 straipsnio 2 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas. Taigi atsakovui neužkirstas kelias įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

22Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

23Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas R. K. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Šiaulių miesto apylinkės... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 17. Apeliantas kartu su skundu pateikė teismui 2010-12-31 UAB „Berneda“... 18. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 19. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.... 20. Remiantis prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja,... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 146 straipsnio 2 dalį teismas gali... 22. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 23. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti...