Byla A-5129-415/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.), atstovaujamos įstatyminių atstovų pareiškėjų F. F. (F. F.) ir N. P. (N. P.), apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.), atstovaujamos įstatyminių atstovų pareiškėjų F. F. (F. F.) ir N. P. (N. P.), skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imigracijos skyriaus (toliau – ir Migracijos departamentas) 2018 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. (15/4-1)3I-284(00152), 285(00153), 3I-286(00154) „Dėl atsisakymo pakeisti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiams F. F., N. P., A. P.“ (toliau – ir Sprendimas). Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad Migracijos departamentas ginčijamu Sprendimu pripažino, jog (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Bendrovė), kurios akcininku yra paireiškėjas, yra fiktyvi. Pasisakydami dėl Bendrovės veiklos pareiškėjai sutiko, kad Bendrovės verslo plane nurodyta plati veikla, kuria Bendrovė planavo užsiimti (ir atitinkamai priimti daugiau darbuotojų), tačiau knygų, baldų ir suvenyrų prekybos Bendrovė atsisakė ir šiuo metu teikia tik informacinių technologijų (toliau – ir IT) paslaugas, kurioms teikti 5 darbuotojų užtenka, todėl Bendrovė vertintina kaip siaurai specializuota įmonė, kurios faktinės veiklos vertinti kaip plačios tikrai negalima.

93.

10Dėl planuojamos Bendrovės atstovybės patalpų būklės pareiškėjai pabrėžė, kad atsakovas Sprendime nurodė, jog planuojamos atidaryti Bendrovės atstovybės adresu (duomenys neskelbtini) yra medinis apleistas namas, o tai kelia abejonių dėl Bendrovės veiklos realumo, tačiau Migracijos departamentas nenurodė, kad patikrinimo metu apleistame name vyko remonto darbai, kurie beveik užbaigti. Apleisto pastato įsigijimas su tikslu jį suremontuoti ir pritaikyti planuojamai veiklai savaime negali būti vertinamas kaip prieštaraujantis verslo logikai ir jokiais būdais negali būvi laikomas Bendrovės fiktyvumo požymiu. Šios patalpos priklauso kitam Bendrovės akcininkui N. K., jis siūlė įsteigti šiame pastate parduotuvę ir Bendrovės biurą bei įsipareigojo atlikti remontą savo jėgomis. Pastato remonto procesas užsitęsė, kadangi N. K. turėjo 2 mėnesiams išvykti į (duomenys neskelbtini), kurioje gyvena susirgusi jo žmona. Pareiškėjas tam neprieštaravo ir nevertė kuo greičiau atlikti pastato remontą, nes Bendrovės veiklai (IT paslaugų teikimui) nereikalingas biuras.

114.

12Pareiškėjai nurodė, kad Migracijos departamento teiginys, jog pareiškėjas turi įmonę (duomenys neskelbtini), kurios pavadinimas (duomenys neskelbtini) panašus ir Bendrovės pavadinimą (duomenys neskelbtini), todėl esą jo veiklos interesas yra susijęs su ta įmone, o ne Bendrove, yra visiškai neteisingas, kadangi pareiškėjas jau seniai pardavė įmonę (duomenys neskelbtini) ir šiuo metu ši įmonė yra uždaryta bei jokios veiklos nevykdo.

135.

14Dėl Bendrovės pareiškėjui mokamo 100 Eur mėnesinio atlyginimo už 5 valandų darbą per savaitę pareiškėjai nurodė, kad pareiškėjo investicija į Bendrovę ir jos veiklos rodikliai visiškai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus ir atsakovas Sprendime to nekvestionavo. Nei Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas, nei kokia nors kita Įstatymo nuostata, nei koks nors kitas teisės aktas nenustato, jog investuotojas, siekiantis gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – ir leidimas) ar pratęsti jo galiojimą teisėtos veiklos pagrindu, privalo dirbti įmonėje, į kurią jis investavo. Taip pat nėra nustatyta jokių reikalavimų dėl investuotojo darbo laiko trukmės įmonėje, į kurią jis investavo. Pareiškėjas, investavęs į Bendrovę, nusprendė tuo neapsiriboti ir papildomai prisidėti prie šios įmonės sėkmės savo darbu, o darbo sutarties sudarymas su Bendrove lėmė išimtinai siekis savo veikloje atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

156.

16Pareiškėjai nurodė, kad Bendrovė iš dalies gauna apmokėjimą grynais pinigais, tačiau už IT paslaugas, kurias teikia Bendrovė, paprastai atsiskaitoma pavedimais į banko sąskaitą, o (duomenys neskelbtini) esantys klientai atsiskaito grynaisiais pinigais dėl labai konkrečių priežasčių, susijusių su (duomenys neskelbtini) verslo aplinkos specifika (serverių talpinimas už (duomenys neskelbtini) ribų yra konkurencinis Bendrovės pranašumas, nes (duomenys neskelbtini) verslininkai siekia paversti savo informaciją neprieinama (duomenys neskelbtini) teisėsaugoms institucijoms, todėl tokie (duomenys neskelbtini) įsikūrę verslininkai neatskleidžia, jog jų tinklalapiai ir duomenų bazės yra patalpinti už (duomenys neskelbtini) ribų esančiuose serveriuose, o atsiskaitymas pavedimais už šias paslaugas į Bendrovės banko sąskaitą paviešintų šias aplinkybes).

177.

18Dėl Bendrovės klientų paireiškėjai pažymėjo, kad Migracijos departamentas daugeliu atvejų Sprendime nepagrindė, kad pateiktos Bendrovės sutartys, išrašytos sąskaitos bei atsiskaitymą pagrindžiantys dokumentai neįrodo 6 mėnesių Bendrovės veiklos iki pareiškėjo kreipimosi dėl leidimo pakeitimo. Pateiktos sutartys, sąskaitos ir kasos pajamų orderiai įrodo būtent Bendrovės veiklą paskutinius 6 mėnesius (ir net anksčiau) iki pareiškėjo kreipimosi dėl leidimo.

198.

20Pareiškėjai pažymėjo, kad, kaip matyti, iš Bendrovės darbo sutarčių su darbuotojais, kurios buvo pateiktos atsakovui, darbuotojų darbo funkcijos nereikalauja, kad jie dirbtų konkrečiu laiku konkrečioje vietoje, todėl faktas, jog Bendrovės darbuotojai nebuvo rasti namie ar registruotu Bendrovės buveinės adresu, negali būti vertinamas kaip Bendrovės fiktyvumo įrodymas.

219.

22Pareiškėjai nurodė, kad nors registruotu Bendrovės buveinės adresu yra gyvenamasis namas, tačiau Migracijos departamentas pripažino, jog patikrinimo metu buvo parodytas pareiškėjo kabinetas, o tai reiškia, kad gyvenamasis namas pritaikytas vadovavimui Bendrovei. Dėl veiklos specifikos (IT paslaugų teikimo) Benrovės paslaugos teikiamos klientams nuotoliniu būdu, todėl poreikio turėti papildomą biurą administracinės paskirties pastate, kuriame visi darbuotojų nuo ryto iki vakaro būtų kartu, nėra tikslinga. Be to, registruotu Bendrovės buveinės adresu esančiame sklype yra ne tik gyvenamasis namas, bet ir ūkinis pastatas, kuris naudojamas verslo tikslais (pagal poreikį), todėl sprendimas naudoti pareiškėjui priklausantį gyvenamąjį namą ir Bendrovės verslo tikslais yra logiškas.

2310.

24Dėl mažo Bendrovės pelno pareiškėjai pabrėžė, kad nauja įmonė rinkoje negali iš karto tikėtis didelio pelno, priešingai, paprastai veiklos pradžioje tik investuojama, todėl įmonė jos veiklos pradžioje gali būti net nuostolinga, todėl mažas pelnas negali rodyti, jog įmonė yra fiktyvi. Paireiškėjai pabrėžė, kad kartu su skundu pateikė trumpą Bendrovės veiklos suvestinę atsakaitą, iš kurios matyti, kad finansiniai Bendrovės veiklos rodikliai nuolat auga. Todėl Migracijos departamento išvada, kad mažas Bendrovės pelnas įorodo, jog įmonė yra fiktyvi, yra nepagrįstas.

2511.

26Pareiškėjų nuomone, ginčijamas Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Migracijos departamentas ginčijamame Sprendime vertindamas aplinkybes nurodė, kad jos tik kelia abejonių dėl Bendrovės veiklos fiktyvumo. Tačiau pareiškėjai šiame skunde paaiškino tų aplinkybių atsiradymo priežastis, šalindami abejones dėl Bendrovės veiklos realumo ir teisėtumo, o visus šiuos paaiškinimus atsakovas galėjo gauti anksčiau, tačiau jokių paklausimų dėl papildomos informacijos pareiškėjams nesiuntė, į apklausą nei pareiškėjų, nei Bendrovės darbuotojų nekvietė. Todėl Migraciojos departamento surinktų duomenų visuma nepatvirtina abejonių dėl pareiškėjo tikslo ir sąžiningo jo siekio plėtoti verslą Lietuvos Respublikoje, dėl to nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjai siekė piktnaudžiauti nustatytomis procedūromis, susijusiomis su užsieniečių gyvenimu ir darbu Lietuvos Respublikoje, ir nėra pagrindo manyti, kad gali kilti pareiškėjų nelegalios migracijos grėsmė. Parieiškėjai taip pat pažymėjo, kad kito Bendrovės akcininko N. K. prašymas dėl leidimo išdavimo buvo tenkintas ir jam buvo išduotas leidimas, kadangi tuo atveju nebuvo suabejota Bendrovės veiklos realumu.

2712.

28Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

2913.

30Migracijos departamentas nurodė, kad priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą, kadangi teisės normos pritaikytos tinkamai, Sprendime motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, pagrįstas surinktais duomenimis.

3114.

32Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo veiklos interesas yra veiklos vykdymas užsienyje įsisteigusioje įmonėje (duomenys neskelbtini), būtent šioje įmonėje pareiškėjas užsiima veikla ir gauna pajamas. Su pareiškėjo prašymu pakeisti leidimą pateiktos Bendrovės ūkinės komercinės veiklos sutartys yra sudarytos su fiziniais asmenimis – užsienio šalių piliečiais – arba su įmonėmis, kurios registruotos Migracijos departamentui žinomais adresais ir kurių dalyviai – užsienio šalių piliečiai, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl pastarųjų sutarčių pagrįstumo, dėl to Bendrovė ir pareiškėjas tik formaliai atitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus. Pareiškėjas kartu su prašymu nepateikė jokių paaiškinimų ir įrodymų, pagrindžiančių, kaip Bendrovė realiai vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje IT srityje. Todėl yra pagrindas išvadai, kad pareiškėjui nereikalingas leidimas teisėtos veiklos vykdymo pagrindu Lietuvos Respublikoje tam, kad jis galėtų nuolat ir efektyviai kontroliuoti Bendrovės veiklą Lietuvos Respublikoje ir dalyvauti Bendrovės valdyme.

3315.

34Migracijos departamentas paaiškino, kad vertino aplinkybes, susijusias su pareiškėjo darbo laiku ir jo darbo apimtimi, nes būtent pareiškėjas yra paskirtas eiti svarbias pareigas Bendrovėje – jis yra Bendrovės direktorius. Taip pat pabrėžė, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, tačiau tai sudaro pagrindą įtarti, kad pateiktais kasos pajamų orderiais, kurie patvirtina, kad Bendrovė už suteiktas paslaugas apmokėjimą gavo grynaisiais pinigais, tik siekta imituoti pajamų gavimą.

3516.

36Atsakovas paaiškino, kad Bendrovės verslo plane nurodyta, jog Bendrovės pavadinimas susijęs su (duomenys neskelbtini) kompanijos (duomenys neskelbtini) pavadinimu ir paaiškinta, kad minėta įmonė priklauso pagrindiniam Bendrovės akcininkui (pareiškėjui), daugiau nei 15 metų sėkmingai dirbančiam (duomenys neskelbtini). Atsižvelgiant į tai, kad šie teiginiai yra užfiksuoti pareiškėjo su prašymu pakeisti leidimą pateiktame verslo plane, pareiškėjo argumentai apie tai, kad Migracijos departamentas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pareiškėjas (duomenys neskelbtini) turi įmonę (duomenys neskelbtini), vertintini kaip nepagrįsti.

3717.

38Migracijos departamentas nurodė, kad nors Bendrovės pagrindinė veikla yra susijusi su IT (tai patvirtina verslo plane nurodyta informacija ir kartu su pareiškėjo prašymu pakeisti leidimą pateiktos ūkinės komercinės veiklos sutartys), tačiau Bendrovėje dirba vienas dizaineris, vienas tiekėjas, vienas montuotojas ir vienas vairuotojas. Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, taip pat į tai, kad Bendrovėje nėra IT žinių turinčių specifinių specialistų, reikalingų Bendrovės veiklai vykdyti, kyla pagrįstų įtarimų, kad Bendrovės veikla imituojama. Nors pareiškėjas nurodė, kad informacija apie darbuotojų funkcijas ir jų atitikimą Bendrovės veiklos krypčiai (IT paslaugų teikimui) buvo pateikta, nagrinėjant kito Bendrovės akcininko prašymą pakeisti leidimą, tačiau kiekvieno užsieniečio atvejis yra nagrinėjamas individualiai, atsižvelgiant į būtent to užsieniečio situaciją, teisėtą veiklą įmonėje bei nagrinėjamo laikotarpio metu surinktą aktualią informaciją.

3918.

40Migarcijos departamentas pažymėjo, kad Bendrovė faktiškai neturi patalpų savo veiklai vykdyti, Bendrovės buveinės adresu Bendrovės veiklos patikrinimo metu nedirbo nė vienas darbuotojas, nors nuotoliniu būdu pagal sudarytą darbo sutartį dirba tik vienas Bendrovės darbuotojas. Taip pat yra duomenų, kad pareiškėjas veikla užsiima užsienio valstybėje kaip joje esančios įmonės dalyvis, o Bendrovės veiklos patikrinimo metu pareiškėjo sutuoktinė patvirtino, kad pareiškėjas yra išvykęs į (duomenys neskelbtini). Todėl galima konstatuoti, kad Bendrovė įkurta tik tam, kad trečiųjų šalių piliečiai, Bendrovės dalyviai, galėtų formaliai atitikti Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

4119.

42Atsakovas pabrėžė, kad per pastaruosius 3 metus Bendrovės pajamos buvo mažos, t. y. 2015 m. Bendrovės pelnas buvo 737 Eur, 2016 m. – 8 Eur, 2017 m. – 1 056 Eur. Bendrovė veiklą vykdo jau nuo 2013 m., pareiškėjas leidimą veiklos Bendrovėje pagrindu turi nuo 2014 m. Todėl akivaizdu, kad Bendrovės veikla iš esmės nesukuria pelno ir pridėtinės vertės, o pagrindinę sąnaudų dalį sudaro bendrosios ir administracinės sąnaudos.

4320.

44Migracijos departamento teigimu, ginčijamas Sprendimas pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis (Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 2, 12 ir 14 punktais), taikomos priemonės motyvuotos. Ginčijamame Sprendime nebuvo apsiribota vien tik nuorodomis į teisės aktų nuostatas, faktinės aplinkybės aptartos pakankamai aiškiai, nustatytos ne pavienės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, jos susietos su taikomomis teisės normomis, todėl sprendimas atitinka tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, tiek teismų praktikos suformuluotus reikalavimus. Migracijos departamentas sudarė tinkamas sąlygas pareiškėjui įrodyti ketinimų tikrumą, tačiau pareiškėjas neįrodė, kad jo deklaruojamas tikslas (gyventi Lietuvos Respublikoje ir vykdyti teisėtą veiklą Bendrovėje) yra realus ir atitinkantis tikrovę. Sprendimas priimtas atlikus patikrinimo veiksmus: patikrinus pareiškėjo nurodytą gyvenamąją vietą, Bendrovės veiklos vykdymo vietą, o pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 101 punktą užsieniečio apklausa – tik vienas iš galimų alternatyvių veiksmų, kurie gali būti atliekami, vykdant patikrinimą dėl įmonės fiktyvumo. Todėl ginčijamame Sprendime buvo pagrįstai konstatuota, kad yra rimtas pagrindas manyti, jog Bendrovė yra fiktyvi (Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Taip pat buvo nustatyti kriterijai, sudarantys rimtą pagrindą manyti, kad gali kilti pareiškėjo nelegalios migracijos grėsmė (Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 12 punktas): pareiškėjas, norėdamas gauti leidimą, Migracijos departamentui pateikė duomenis, kurie neatitinka tikrovės, be to, kaip minėta, yra rimtas pagrindas manyti, kad Bendrovė yra fiktyvi. Taigi pareiškėjas neatitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų leidimui gauti, o pareiškėjo šeimos nariai atitinkamai neatitinka sąlygų dėl leidimo išdavimo šeimos susijungimo atveju. Dėl to Migracijos departamentas pagrįstai atsisakė pakeisti leidimą pareiškėjui ir jo šeimos nariams, nes jie neatitinka sąlygų, kurios nustatytos leidimui gauti konkrečiu Įstatyme nustatytu pagrindu (Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 14 punktas).

45II.

4621.

47Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 8 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

4822.

49Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento Sprendimo, kuriuo atsisakyta pakeisti leidimus pareiškėjams, teisėtumo ir pagrįstumo.

5023.

51Teismas atkreipė dėmesį, kad pats pareiškėjas teismo posėdyje nurodė, jog jo pirminis tikslas buvo įsikurti Lietuvoje su šeima, o tada išvystyti verslą. Kitaip tariant, teismo vertinimu, nors pareiškėjas ir turėjo tikslą vystyti verslą Lietuvoje, tačiau tai yra jo antraeilis tikslas. Kita vertus, teismas vertino, kad pareiškėjas, laikydamas šeimą svarbiausiu prioritetu, bet realiai vykdydamas teisėtą veiklą Lietuvoje, taip pat atitiktų Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas. Visgi, teismo nuomone, pareiškėjas, rūpindamasis šeimos įkurdinimu Lietuvoje, realiai verslo nevykdė, o tai Migracijos departamentas ir konstatavo.

5224.

53Įvertinęs Bendrovės darbuotojų paaiškinimus, teismas padarė išvadą, kad jie buvo priimti dirbti formaliai: pirma, M. D. Bendrovėje realiai galėjo pradėti dirbti tik nuo 2018 m. vasaros; antra, A. D. apskritai susijęs su gintaro pardavimais, o ne su IT verslu; trečia, M. G. yra vairuotojas, kurio veikla, nesusijusi su IT. Migracijos valdybos pareigūnai taip pat nerado Bendrovės darbuotojų darbo vietoje, nors tik A. D. pagal darbo sutartį dirba nuotoliniu būdu. Teismas kritiškai vertino M. D. ir A. D. paaiškinimus, kad jie Bendrovės patikrinimo metu (duomenys neskelbtini) lankėsi pareiškėjo nurodymu.

5425.

55Teismas sutiko su Migracijos departamento išvadomis, kad Bendrovė gavo mažai pajamų dėl to, jog pareiškėjas tik formaliai stengėsi atitikti Įstatymo reikalavimus, o Bendrovė veiklos realiai nevykdė. Bendrovė atliko tam tikras ūkines operacijas tik dėl to, kad pareiškėjas įgyvendintų savo pirminį tikslą įsikurti Lietuvoje su šeima formaliai atitikant Įstatymo tam keliamus reikalavimus.

5626.

57Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nėra jokio pagrindo panaikinti Migracijos departamento Sprendimą, nes Migracijos departamentas, vadovaudamasis atitinkamomis Įstatymo 35 straipsnio nuostatomis, teisėtai atsisakė pakeisti leidimus pareiškėjams.

5827.

59Netenkinęs pareiškėjų skundo, teismas neturėjo pagrindo priteisti pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

60III.

6128.

62Pareiškėjai padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir jų skundą tenkinti.

6329.

64Pareiškėjai nurodo, kad Migracijos departamento atliekamo tyrimo metu nenustatyta, jog sutartiniai santykiai tarp Bendrovės ir kitų juridinių asmenų nesusiklostė, nenustatyta, kad Bendrovė nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Pareiškėjų nuomone, Sprendimas grįstas prielaidomis, nors atsakovo vykdytas patikrinimas, kaip administracinė procedūra, yra skirta tam, kad būtų visapusiškai, išsamiai ištirtos administraciniam aktui priimti reikšmingos aplinkybės, kad būtų tinkamai išaiškintos ir pritaikytos teisės normos, tinkamai įgyvendinta viešojo administravimo subjekto diskrecija ir tuo pagrindu priimtas teisėtas ir pagrįstas administracinis aktas.

6530.

66Pareiškėjai pažymi, kad ginčijamas Sprendimas buvo priimtas atsakovui neatlikus visų teisės aktais nustatytų procedūrų, nesudarius galimybių pareiškėjui pateikti paaiškinimus. Įstatymų leidėjas detaliai numatė, kokie veiksmai, kokia seka turi būti atlikti tam, kad būtų nešališkai atliktas tyrimas ir nustatytos objektyvios aplinkybės, nes tik laikantis visų teisės aktų nuostatų administracinis aktas gali būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, dėl to vertintinas kaip teisėtas, priimtas įgyvendinus gero administravimo principą.

6731.

68Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6932.

70Iš esmės nurodo tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą. Atsakovas pabrėžia, kad pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu buvo atliktas Bendrovės patikrinimas, įvertinti pareiškėjo Mmigracijos departamentui paiteikti duomenys, atliktas tyrimas buvo išsamus ir objektyvus, buvo surinkta pakankami duomenų prieiti prie išvadų, konstatuotų ginčijamame Sprendime. Migracijos departamento nuomone, skundžiamas teismo sprendimas priimtas taip pat išsiaiškinus visas bylai teisingai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes, teismo posėdyje tinkamai ištyrus visus su bylos esme susijusius įrodymus, tinkamai pritaikius teisės normas.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

7333.

74Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas (2017 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. XIII-943 redakcija) nustato, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio bruto darbo užmokesčio dydžius, ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 Eur, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 Eur – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo.

7534.

76Šia Įstatymo nuostata mažinama fiktyvių įmonių steigimo rizika ir užkertamos galimybės piktnaudžiauti leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sistema (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-4880-662/2017, 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4926-662/2017). Tokio teisinio reglamentavimo tikslai suponuoja, kad užsieniečių veikla rinkoje siejama su aukštesnių nei vietos ūkio subjektams reikalavimų vykdymu, kad būtų užtikrinamas tokių ūkio subjektų veiklos realumas ir skaidrumas, išvengta bet kokių piktnaudžiavimo imigracija faktų. Tokios priemonės yra pateisinamos ir proporcingos siekiamiems tikslams, todėl nevertintinos kaip diskriminacinės.

7735.

78Pagal aptartą teisinį reglamentavimą užsieniečiui, siekiančiam gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nėra draudžiama turėti kitų nei verslas teisėtų atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslų, taip pat nėra diferencijuojamas jų (tikslų) bei aplinkybių, nustatytų Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte, su kuriomis siejamas buvimas sąlygų, patvirtinančių užsieniečio užsiėmimą ir ketinimą užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, eiliškumas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4567-624/2017).

7936.

80Pagal Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas būtent užsieniečiui, siekiančiam gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje vykdomos ir ketinamos toliau užsiimti teisėtos veiklos pagrindu, tenka pareiga pateikti kompetentingai institucijai duomenis apie realios ūkinės veiklos vykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4567-624/2017).

8137.

82Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog vertinant užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslą būtina ne tik formaliai įsitikinti, kad pateikti dokumentai, patvirtinantys leidimo išdavimo pagrindą, bet ir įvertinti realias jo galimybes gyventi bei užsiimti verslu Lietuvos Respublikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3442-756/2017).

8338.

84Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas.

8539.

86Teisėjų kolegija, taikydama šias procesines įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą apibrėžiančias taisykles, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, o pareiškėjų apeliacinis skundas nepagrįstas ir atmestinas.

8740.

88Nutarties 24 punkte nurodytos faktinės aplinkybės paneigia pareiškėjo argumentus dėl veiklos pobūdžio ir jos realumo. Akivaizdu, jeigu Bendrovėje nėra IT žinių turinčių specialistų, IT paslaugos, kaip pagrindinė veikla, pripažintina tik imitacine, kuria siekiama formaliai atitikti Įstatymo reikalavimus.

8941.

90Atsakovas ginčijamame Sprendime tyrė ir vertino administravimo procedūrai reikšmingas faktines aplinkybes, taikydamas teisę jas tinkamai kvalifikavo, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad ginčijamas Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

9142.

92Nors Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 41 straipsnis yra adresuotas Europos Sąjungos institucijoms, aiškindamas Europos Sąjungos teisę Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Teisingumo Teismas) yra, be kita ko, nurodęs, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką teisės į gynybą paisymo principas yra bendrasis Europos Sąjungos teisės principas (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 28 d. sprendimą byloje Krombach, C‑7/98, Rink. p. I‑1935, 42 punktą, 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą byloje Sopropé, C‑349/07, Rink. p. I‑10369, 36 punktą); konkrečiau kalbant apie teisę būti išklausytam per bet kokią procedūrą, kuri yra viena iš minėto pagrindinio principo sudedamųjų dalių (žr., pvz., Teisingumo Teismo 1983 m. lapkričio 9 d. sprendimą byloje Nederlandsche Banden -Industrie-Michelin prieš Europos Bendrijų Komisiją, C-322/81, Rink. p. 3461, 7 punktą, 1989 m. spalio 18 d. sprendimą byloje Orkem prieš Europos Bendrijų Komisiją, C-374/87, Rink. p. 3283, 32 punktą), pažymėtina, kad šiuo metu ji yra įtvirtinta ne tik Chartijos 47 ir 48 straipsniuose, pagal kuriuos užtikrinamas teisės į gynybą ir teisės į teisingą kiekvieno teismo procesą paisymas, bet ir jos 41 straipsnyje, pagal kurį užtikrinama teisė į gerą administravimą; teisė būti išklausytam bet kuriam asmeniui užtikrina galimybę vykstant administracinei procedūrai iki sprendimo, galinčio neigiamai paveikti jo interesus, priėmimo tinkamai pareikšti savo nuomonę (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 9 d. sprendimą byloje Ispanija prieš Europos Bendrijų Komisiją, C‑287/02, Rink. p. I‑5093, 37 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką, minėtą sprendimą byloje Sopropé, 37 punktą, 2009 m. spalio 1 d. sprendimą byloje Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware prieš Europos Sąjungos Tarybą, C‑141/08 P, Rink. p. I‑9147, 83 punktą, 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą byloje Prancūzija prieš People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, Rink. p. I‑13427, 64 ir 65 punktus); minėta teisė taip pat reiškia, kad administracija, rūpestingai ir nešališkai išnagrinėjusi visą aptariamam atvejui reikšmingą informaciją ir nurodžiusi išsamius sprendimo motyvus, turi atidžiai susipažinti su suinteresuotojo asmens pateiktomis pastabomis (žr., pvz., Teisingumo Teismo 1991 m. lapkričio 21 d. sprendimą byloje Technische Universität München, C‑269/90, Rink. p. I‑5469, 14 punktą ir minėtą sprendimą byloje Sopropé, 50 punktą), nes pareiga nurodyti pakankamai išsamius ir konkrečius sprendimo motyvus, kad suinteresuotasis asmuo galėtų suprasti, kodėl jo prašymas buvo atmestas, kildintina iš teisės į gynybą paisymo principo (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą byloje M prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Airiją, Attorney General, C-277/11, 81–82, 87–88 punktus).

9343.

94Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat laikosi nuostatos, kad gero administravimo principas yra ir Lietuvos teisės sistemos bendrasis teisės principas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo subjektas yra saistoma inter alia (lot. be kita ko) gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015), iš bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų taip pat kyla viešojo administravimo subjekto pareiga apklausti pareiškėją ir pareiškėjo teisė būti išklausytam prieš priimant viešojo administravimo subjektui sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausijo administracinio teismo 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-737/2010).

9544.

96Kaip minėta, gero administravimo principas apima ir teisę būti išklausytam. Vis dėlto ši teisė nėra savitikslė. Viena vertus, ja siekiama užtikrinti asmens teisę pateikti viešojo administravimo subjektui visą, jo manymu, reikšmingą informaciją ir taip užtikrinti savo teisių gynybą. Kita vertus, ja siekiama užtikrinti, kad prieš priimdamas individualų sprendimą, viešojo administravimo subjektas būtų nustatęs visas reikšmingas faktines aplinkybes, būtinas tokio sprendimo priėmimui, kadangi priešingu atveju kiltų abejonė dėl tokio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

9745.

98Šiuo aspektu būtina atkreipti dėmesį į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2007 m. birželio 20 d. rekomendacija Nr. CM/Rec(2007)7 patvirtinto Gero administravimo kodekso 14 straipsnį, kuriame nurodyta, kad jeigu viešosios teisės reguliuojamas subjektas (angl. a public authority) ketina priimti individualų sprendimą, kuris tiesiogiai ir neigiamai paveiks privačių subjektų teises, jis tokiems asmenims privalo suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę per pagrįstą laikotarpį nacionalinėje teisėje numatytu būdu, jei reikia, padedant jų pasirinktam asmeniui, nebent tai akivaizdžiai nebūtina, su sąlyga, kad jiems prieš tai nebuvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę. Iš šios nuostatos matyti, kad teisė būti išklausytam siejama apskritai su galimybės pareikšti savo nuomonę atitinkamu klausimu sudarymu.

9946.

100Nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniame skunde pareiškėjai nenurodė, kokius konkrečiai dokumentus ar duomenis jiems sukliudė pateikti atsakovo sprendimas atskirai neapklausti pareiškėjo F. F., kuo konkrečiai pasireiškė teisės būti išklausytam suvaržymas. Tai, kad pareiškėjai nesutinka su atsakovo Sprendime nurodytais argumentais dėl faktinių aplinkybių vertinimo, yra nagrinėjimo teisme dalykas, o teisės būti išklausytam administracinių procedūrų metu įgyvendinimo kontekste jokių esminių faktinių aplinkybių vertinimui lemiamą reikšmę galėjusių turėti įrodymų pareiškėjai nepateikė ir bylos nagrinėjimo teisme metu.

10147.

102Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste neapklausus pareiškėjo pagrindinės administravimo procedūros nebuvo pažeistos (ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

10348.

104Dėl nurodytų argumentų pareiškėjų apeliacinis skuindas atmetamas.

105Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

106Pareiškėjų F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.), atstovaujamos įstatyminių atstovų pareiškėjų F. F. (F. F.) ir N. P. (N. P.), apeliacinį skundą atmesti.

107Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

108Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Migracijos... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad Migracijos departamentas ginčijamu Sprendimu... 9. 3.... 10. Dėl planuojamos Bendrovės atstovybės patalpų būklės pareiškėjai... 11. 4.... 12. Pareiškėjai nurodė, kad Migracijos departamento teiginys, jog pareiškėjas... 13. 5.... 14. Dėl Bendrovės pareiškėjui mokamo 100 Eur mėnesinio atlyginimo už 5... 15. 6.... 16. Pareiškėjai nurodė, kad Bendrovė iš dalies gauna apmokėjimą grynais... 17. 7.... 18. Dėl Bendrovės klientų paireiškėjai pažymėjo, kad Migracijos... 19. 8.... 20. Pareiškėjai pažymėjo, kad, kaip matyti, iš Bendrovės darbo sutarčių su... 21. 9.... 22. Pareiškėjai nurodė, kad nors registruotu Bendrovės buveinės adresu yra... 23. 10.... 24. Dėl mažo Bendrovės pelno pareiškėjai pabrėžė, kad nauja įmonė rinkoje... 25. 11.... 26. Pareiškėjų nuomone, ginčijamas Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos... 27. 12.... 28. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 29. 13.... 30. Migracijos departamentas nurodė, kad priėmė teisėtą ir pagrįstą... 31. 14.... 32. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo veiklos interesas yra veiklos vykdymas... 33. 15.... 34. Migracijos departamentas paaiškino, kad vertino aplinkybes, susijusias su... 35. 16.... 36. Atsakovas paaiškino, kad Bendrovės verslo plane nurodyta, jog Bendrovės... 37. 17.... 38. Migracijos departamentas nurodė, kad nors Bendrovės pagrindinė veikla yra... 39. 18.... 40. Migarcijos departamentas pažymėjo, kad Bendrovė faktiškai neturi patalpų... 41. 19.... 42. Atsakovas pabrėžė, kad per pastaruosius 3 metus Bendrovės pajamos buvo... 43. 20.... 44. Migracijos departamento teigimu, ginčijamas Sprendimas pagrįstas objektyviais... 45. II.... 46. 21.... 47. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 8 d. sprendimu... 48. 22.... 49. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos... 50. 23.... 51. Teismas atkreipė dėmesį, kad pats pareiškėjas teismo posėdyje nurodė,... 52. 24.... 53. Įvertinęs Bendrovės darbuotojų paaiškinimus, teismas padarė išvadą, kad... 54. 25.... 55. Teismas sutiko su Migracijos departamento išvadomis, kad Bendrovė gavo mažai... 56. 26.... 57. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nėra jokio pagrindo... 58. 27.... 59. Netenkinęs pareiškėjų skundo, teismas neturėjo pagrindo priteisti... 60. III.... 61. 28.... 62. Pareiškėjai padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti pirmosios... 63. 29.... 64. Pareiškėjai nurodo, kad Migracijos departamento atliekamo tyrimo metu... 65. 30.... 66. Pareiškėjai pažymi, kad ginčijamas Sprendimas buvo priimtas atsakovui... 67. 31.... 68. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 69. 32.... 70. Iš esmės nurodo tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV.... 73. 33.... 74. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas (2017 m. gruodžio 21 d. įstatymo... 75. 34.... 76. Šia Įstatymo nuostata mažinama fiktyvių įmonių steigimo rizika ir... 77. 35.... 78. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą užsieniečiui, siekiančiam gauti... 79. 36.... 80. Pagal Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas būtent... 81. 37.... 82. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad administracinių teismų praktikoje... 83. 38.... 84. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 85. 39.... 86. Teisėjų kolegija, taikydama šias procesines įrodinėjimą ir įrodymų... 87. 40.... 88. Nutarties 24 punkte nurodytos faktinės aplinkybės paneigia pareiškėjo... 89. 41.... 90. Atsakovas ginčijamame Sprendime tyrė ir vertino administravimo procedūrai... 91. 42.... 92. Nors Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija)... 93. 43.... 94. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat laikosi... 95. 44.... 96. Kaip minėta, gero administravimo principas apima ir teisę būti išklausytam.... 97. 45.... 98. Šiuo aspektu būtina atkreipti dėmesį į Europos Tarybos Ministrų Komiteto... 99. 46.... 100. Nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniame skunde... 101. 47.... 102. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija... 103. 48.... 104. Dėl nurodytų argumentų pareiškėjų apeliacinis skuindas atmetamas.... 105. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 106. Pareiškėjų F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.), atstovaujamos... 107. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą... 108. Nutartis neskundžiama....