Byla 2-437-753/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gelvora“, įmokės kodas 125164834, ieškinį atsakovams A. V. ir D. V. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, kreipėsi į teismą su ieškiniu , kuriuo prašo solidariai priteisti iš atsakovų A. V. ir D. V. 80 390,31 Lt. skolą, kurią sudaro 23 558,45 Lt. skola, 10 293,83 Lt. palūkanos, 33 369,28 Lt. delspinigiai, 10 444,07 Lt. palūkanų delspinigiai, 2724,68 Lt. ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, bei priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,10 procentų sutartines palūkanas nuo 23 558,45 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei D. V. ieškinio kopija, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų kopijos ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimą įteikti 2014 m. kovo 14 d. asmeniškai ( b.l.44)(CPK 123 str. 1 d). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str .ir 286 str.). Atsakovui A. V. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu ( LR CPK 130 str.) ( b.l.46-47).Per nustatytą terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškovės ieškinio reikalavimus.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje, nustatyta, kad pradinis kreditorius akcinė bendrovė (toliau – AB) Swedbank AB bankas ir atsakovai 2008 m. balandžio 15 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau- Sutartis) (b. l. 25-26), pagal kurią Swedbank AB bankas suteikė atsakovams 30 000 Litų kreditą, o atsakovai įsipareigojo, suteiktą kreditą grąžinti atlikdami dalinius grąžinimus. Be to, atsakovai įsipareigojo mokėti metines palūkanas – 10 proc. (sutarties specialioji dalis); už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną ir palūkanas, mokėti bankui po 0,10 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius, jei nesumokėta pagal grafiką .Atsakovai nevykdė kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, liko skolingi AB Swedbank bankui . AB Swedbank bankas ir ieškovė UAB „Gelvora“ 2009-05-21 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kuria AB Swedbank AB perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovų skolą (b. l. 8, 13-26). Atsakovai buvo informuoti apie reikalavimo perleidimą bei paragintas sumokėti skolą (b. l. 27), įspėti apie sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau pažeidimų nepašalino, liko skolingi ieškovei 23 558,45 Lt negrąžinto kredito, 10 293,83 Lt palūkanas, delspinigius , bei bylinėjimosi išlaidas. Duomenų, kad atsakovai su ieškove atsiskaitė, civilinėje byloje nėra.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.256 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi atsakovai savo įsipareigojimų ieškovei nevykdo, iš atsakovų solidariai ( LR CK 6.6 str.) ieškovės naudai priteistinas 23 558,45 Lt negrąžintas kreditas, 10 293,83 Lt palūkanos, palūkanų delspinigiai, bei 10 procentų metinės palūkanos už 23 558,45Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. vasario 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Vadovaujantis Sutarties 5.3 punktu, ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovės paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 26 d. iki 2013-09-10 d. sudaro 33 311,64 Lt (b. l. 9). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovai yra vartotojai, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai ( 33 369,28 Lt) ženkliai viršija skolos sumą ( 23 558,45 Lt), reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma ( 57,64 Lt) ,taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 1415 dienas, bei įvertinus tai, jog ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini nuo 33 369,28 Lt iki 466,95Lt., t. y. iki 0,01 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sąskaitos. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

8Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 6.5 punktu, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 466,95 Lt. delspinigiai. Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Remiantis CK 6.251 str. 1 d., padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Iš minėtų išlaidų išklotinės (b. l. 9) matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausos ir kt., tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, ieškovė atsakovams siuntė 98 vnt. paprastų pranešimų ir 3 vnt. registruotų pranešimą, kuriems išsiųsti panaudojo 101 vnt. vokų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų atlikusi 12 užklausų Nekilnojamojo turto registrui ar 98 Gyventojų registro tarnybai ir patyrusi bendroje sumoje 2724,68 Lt. ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei-komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Įvertinus šias aplinkybes ieškovės reikalavimas dalyje dėl 2724,68 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

9Atsakovai solidariai privalo mokėti 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.). Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Už ieškinį, kurio suma 44 629,47 Lt mokėtinas 1342,89 Lt žyminis mokestis, todėl solidariai iš atsakovų ieškovės naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 2 d.).

10Iš atsakovų priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei, kurios bendroje sumoje sudarė 32,18 Lt. ( b.l.2).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285- 288 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti solidariai iš atsakovų A. V. ( a.k( - ) ir D. V. ( a.k( - ) 23 558,45 Lt. ( dvidešimt tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 0,45 ct) negrąžinto kredito, 10 293,83 Lt. ( dešimt tūkstančių du šimtus devyniasdešimt tris litus 0,83 ct) palūkanas, 10 444,07 Lt. ( dešimt tūkstančių keturis šimtus keturiasdešimt keturis litus 0,07 ct) palūkanų delspinigių, 466,95Lt. ( keturis šimtus šešiasdešimt šešis litus 0,95 ct) delspinigius, iš viso 44 763,30 Lt ( keturiasdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt trijų litų 0,30 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. vasario 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10 procentų dydžio metines palūkanas už 23 558,45 Lt. sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. vasario 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1342,89 Lt ( vieno tūkstančio trijų šimtų keturiasdešimt dviejų Litų 0,89 ct ) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Priteisti iš atsakovo A. V. ( a.k( - ) 16,09 Lt. ( šešiolika litų 0,09 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu valstybės naudai.

16Priteisti iš atsakovės D. V. ( a.k( - ) 16,09 Lt. ( šešiolika litų 0,09 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu valstybės naudai.

17Atsakovai A. V. ir D. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai