Byla 2S-820-431/2013
Dėl skolos išieškojimo, negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Patria Domi“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Patria Domi“ dėl skolos išieškojimo, negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-06 sprendimu už akių patenkino ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Patria Domi“ iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 2555,76 Lt skolos, 255,58 Lt delspinigių, 5 procentus procesinių palūkanų; nutraukė 1999-07-23 Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį Nr. 1452, kuria atsakovui UAB „Patria Domi“ buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos ( - ); iškeldino atsakovą iš nurodytų negyvenamųjų patalpų.

52013-01-30 teisme gauti atsakovo UAB „Patria Domi“ akcininko V.B. pareiškimai atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir peržiūrėti sprendimą už akių. Pareiškėjo teigimu, atsakovui UAB „Patria Domi“ nebuvo žinoma apie civilinės bylos iškėlimą, jis negavo nei procesinių dokumentų, nei teismo šaukimo. Be to, ieškovas nesąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis: jam buvo gerai žinoma, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, bankroto byla iškelta 2012-07-17 nutartimi, tačiau ieškovas apie tai nepranešė teismui. Pareiškime taip pat nurodyta, kad šiuo metu UAB „Patria Domi“ bankroto procedūros realiai nevykdomos, bankroto administratorius nėra perėmęs įmonės dokumentų ir nevykdo savo funkcijų, todėl, siekdamas apginti įmonės interesus, procesinius dokumentus UAB „Patria Domi“ vardu teikia įmonės akcininkas ir prezidentas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-05 nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „Patria Domi“ pateiktus pareiškimus dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo.

8Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-07-17 priėmė nutartį iškelti atsakovui UAB „Patria Domi“ bankroto bylą. Ši nutartis įsiteisėjo 2012-11-15, Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus dėl šios nutarties paduotą atskirąjį skundą. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą bei visus dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai). Įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, teisme atstovauja bankroto administratorius arba jo įgaliotas asmuo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 9 punktas). Juridinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, dalyviams (akcininkams) įstatymas nesuteikia teisės veikti tokio juridinio asmens vardu ir įgyvendinti jo teises bei pareigas. Nagrinėjamu atveju pareiškimus dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo UAB „Patria Domi“ vardu pasirašė akcininkas, prezidentas Vidas Buzas. Vadovaudamasis pirmiau aptartais motyvais, teismas padarė išvadą, kad šie pareiškimai teismui pateikti neįgalioto atstovauti atsakovui UAB „Patria Domi“ asmens, todėl juos atsisakytina priimti.

9Dėl pareiškėjo argumentų, kad bankroto procedūros realiai nevykdomos, bankroto administratorius nevykdo savo funkcijų, teismas pažymėjo, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Patria Domi“ bankroto bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas 2013-02-04 nutartimi patenkino bankrutuojančios UAB „Patria Domi“ administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ įgalioto asmens prašymą pratęsti terminą pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Vadinasi, UAB „Patria domi“ bankroto procedūra vyksta, administratorius atlieka jam įstatymo nustatytas pareigas.

10Kartu teismas pažymėjo tai, kad, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-4147-910/2012 dėl skolos priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo, teismas ėmėsi visų priemonių įteikti atsakovui procesinius dokumentus: procesiniai dokumentai buvo kelis kartus siųsti registruotos juridinio asmens buveinės adresu ( - ), taip pat ( - ), be to, ne kartą UAB „Patria Domi“ vadovui V.B. ( - ) ir taip pat ( - ) (b. l. 25, 27, 28, 32, 34), tačiau visais atvejais jie grąžinti kaip neįteikti. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis CPK 123 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas 2012-10-18 nutartimi nutarė laikyti, kad atsakovui UAB „Patria Domi“ procesiniai dokumentai, pakartotinai išsiųsti jo buveinės adresu, įteikti 2012-09-23 (b. l. 35).

11Dėl pareiškėjo argumentų, kad UAB „Patria Domi“ bankroto byla iškelta 2012-07-17, teismas atkreipė dėmesį į tai, jog bankroto byla laikoma iškelta, kai įsiteisėja teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo. Aptariamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2012-07-17 nutartis dėl UAB „Patria Domi“ bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2012-11-15, kai Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl šios nutarties, paliko ją nepakeistą. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas už akių priimtas 2012-11-06, t. y. iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Patria Domi“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-05 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti atsakovo pareiškimus dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. dėl neįgalioto atstovauti atsakovui UAB „Patria Domi“ asmens pareiškimų pateikimo teismui apeliantas pažymi, kad teismų praktikoje yra numatyta galimybė akcininko teisė reikšti ieškinį siekiant apsaugoti akcininko materialinius interesus. Apelianto nuomone tai yra aktualu ir nagrinėjamu atveju. Taigi vadovaujantis teismų praktika, akcininkas turi tiesę ginti bendrovės turtinius interesus ir esant iškeltai bankroto bylai, kadangi tai tiesiogiai susiję su akcininkų turtinių teisių apsauga. Šioje byloje sprendimu už akių akivaizdžiai paliečiami bendrovės turtiniai interesai, kadangi be jokio pagrindo yra priteistas nuomos mokesčio įsiskolinimas, bei nutraukta patalpų nuomos sutartis, dėl kurių vyksta kitas teisminis ginčas;
  2. dėl procesinių dokumentų neįteikimo teismo nurodytais adresais apeliantas nurodo, kad skundžiamojoje nutartyje nurodytais adresais dokumentai negalėjo būti įteikti, nes nei vienas iš šių adresų nėra susijęs su UAB „Patria Domi“.

15Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-05 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

20Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė patenkinti atsakovo UAB “Patria Domi” prašymą dėl termino atnaujinimo pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti.

21Sprendimo už akių institutas – tai toks ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Šio instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principų įgyvendinimo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso (CPK7 str.). Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos CPK285 straipsnyje. Sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai vilkinti bylos nagrinėjimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendimo už akių priėmimo institutas nėra teisinė sankcija teismo posėdyje nedalyvaujančiai šaliai, o yra tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Ši priemonė turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2008). Pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių padavimas yra vienintelis būdas pasyviajai šaliai pašalinti savo neatvykimo į teismo posėdį ar kitokio pasyvumo padarinius, nes ji negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK285 str. 5 d.). Vadinasi, neįgyvendinus teisės paduoti prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nuo ieškovo reikalavimų besiginančiam atsakovui apribojama galimybė pasinaudoti įstatyme įtvirtintomis procesinėmis teisėmis ginant savo teises ir teisėtus interesus. CPK 287 straipsnio 1 dalyje nustatyta šalies, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, teisė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl tokio sprendimo peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

22Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-06 sprendimu už akių patenkino ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Patria Domi“ iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 2555,76 Lt skolos, 255,58 Lt delspinigių, 5 procentus procesinių palūkanų; nutraukė 1999-07-23 Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį Nr. 1452, kuria atsakovui UAB „Patria Domi“ buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos ( - ); iškeldino atsakovą iš nurodytų negyvenamųjų patalpų. 2013-01-30 atsakovo UAB „Patria Domi“ akcininkas Vidas Buzas pateikė teismui pareiškimus atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir peržiūrėti sprendimą už akių. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „Patria Domi“ pateiktus pareiškimus dėl procesinio termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškimus dėl praleisto termino atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo atsisakė priimti, kadangi juos teismui pateikė neįgaliotas atstovauti atsakovui UAB „Patria Domi“ asmuo, t.y. UAB „Patria Domi“ akcininkas, prezidentas V.B.. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokia teismo išvada nesutinka.

24Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 1 dalį akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai, taip pat bendrovės įstatai. Minėtoje įstatymo normoje taip pat numatyta, kad ABĮ ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Pagal išdėstytos įstatymo normos nuostatą, kad šio ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, akcininko teisė reikšti ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus ieškinius gali būti paneigta tik įstatymu ir tik jame aiškiai suformuluotu tokiu apribojimu. Tačiau tokio apribojimo Įmonių bankroto įstatyme nėra.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad V.Buzui nuosavybės teise priklauso 1364 vnt. BUAB „Patria Domi“ akcijų. Iškėlus įmonei bankroto bylą, akcininko nuosavybės teisės į įmonės akcijas nepasibaigia. ABĮ 15 straipsnyje yra išvardytos akcininkų turtinės teisės. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad akcininkas turi teisę gauti likviduojamos bendrovės turto dalį. Akcininko teisė į juridinio asmens turtą nustatyta ir CK 2.45 straipsnyje. Tokia teisė, remiantis įstatymų nustatytu teisiniu reglamentavimu, konstatuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 20 d. nutartyje, priimtoje UAB DK „Vicura“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-1380/2000. Bankrutuojančios bendrovės akcininkas turi materialinį interesą, kai įmonei iškelta bankroto byla, nes įmonės likvidavimo atveju jis gali gauti dalį likviduojamos įmonės turto (ĮBĮ 31 str. 6 p.). Šis materialinis interesas leidžia akcininkui imtis teisinio veiksmo, kuriuo siekiama įmonės bankroto proceso metu išsaugoti jos turtą, konkrečiai – reikšti ieškinį dėl akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-514/2009).

26Taigi uždraudimas bankrutuojančios įmonės akcininkui pasinaudoti teise reikšti ieškinį dėl bendrovės tikslams prieštaraujančių sandorių pripažinimo negaliojančiais, ne tik neatitiktų šio instituto esmės ir paskirties, bet ir pažeistų akcininko turtinius interesus, nes sumažėtų jo teisių ir teisėtų interesų gynimo galimybės. Kitoks įstatyminio reglamentavimo aiškinimas neatitiktų ir CK 1.5 straipsnio 4 dalyje nustatytos teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais.

27Šie kasacinio teismo išaiškinimai dėl akcininko teisių įgyvendinimo yra aktualūs ir nagrinėjamu atveju. Pažymėtina, jog akcininkas turi teisę ginti bendrovės turtinius interesus ir esant iškeltai bankroto bylai, kadangi tai tiesiogiai susiję su akcininko turtinių teisių apsauga. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tuo pagrindu, kad akcininkas neturi teisės ginti bendrovės interesų ir jai atstovauti

28Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog įmonės administratorius realiai savo funkcijų neatlieka ir neveikia aktyviai BUAB „Patria Domi“ naudai, nesidomi teismuose su šia įmone nagrinėjamomis bylomis. Pažymėtina, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Patria Domi“ bankroto bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas 2013-02-04 nutartimi patenkino bankrutuojančios UAB „Patria Domi“ administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ įgalioto asmens prašymą pratęsti terminą pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Vadinasi, UAB „Patria domi“ bankroto procedūra vyksta, administratorius atlieka jam įstatymo nustatytas pareigas. Be to, 2013-03-14 Vilniaus miesto apylinkės teisme yra gautas atsakovo BUAB „Patria domi“ administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ pareiškimas dėl termino pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atnaujinimo ir sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Dėl procesinių dokumentų neįteikimo teismo nurodytais adresais apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškinio pareiškimo ir jo priedų kopija kartu su teismo įpareigojimu pateikti atsiliepimą į ieškinį atsakovui buvo kelis kartus siunčiami registruotos juridinio asmens buveinės adresu ( - ), taip pat ( - ), be to, ne kartą UAB “Patria Domi” vadovui V.B. ( - )ir taip pat ( - ), tačiau visais atvejais grįžo neįteikti (įteikimo pažymose nurodyta “neatsiėmė”, “persikraustė”). CPK 123 str. 4 d. numato, kad neradus adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, taip pat procesinių dokumentų nepavykus įteikti bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo, Atsakovui 2012-09-12 pakartotinai buvo išsiųsti procesiniai dokumentai buveinės adresu ( - ), Atsižvelgiant į tai, teismas 2012-10-18 nutartimi pagrįstai laikė, kad atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2012-09-23. Taigi atsakovo argumentai, jog skundžiamojoje nutartyje nurodytais adresais dokumentai negalėjo būti įteikti, nes nei vienas iš šių adresų nėra susijęs su UAB „Patria Domi“ atmestini kaip neteisėti ir nepagrįsti.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nors pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tuo pagrindu, kad akcininkas neturi teisės ginti bendrovės interesų ir jai atstovauti, tačiau šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės rodo, kad atsakovo pareiškime ir atskirąjame skunde nurodytos termino praleidimo priežastys nėra pakankamai svarbios konstatuoti, kad praleistas terminas paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turėjo būti atnaujintas.

31Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad skundžiama nutartimi iš esmės teisingai buvo pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios praleisto procesinio termino pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti atnaujinimo klausimą, dėl to atsakovo prašymą išsprendė teisingai, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

32Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Patria... 3. I.Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-06 sprendimu už akių patenkino... 5. 2013-01-30 teisme gauti atsakovo UAB „Patria Domi“ akcininko V.B.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-05 nutartimi atsisakė priimti... 8. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-07-17 priėmė nutartį... 9. Dėl pareiškėjo argumentų, kad bankroto procedūros realiai nevykdomos,... 10. Kartu teismas pažymėjo tai, kad, nagrinėdamas civilinę bylą Nr.... 11. Dėl pareiškėjo argumentų, kad UAB „Patria Domi“ bankroto byla iškelta... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Patria Domi“ prašo Vilniaus miesto... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. dėl... 15. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 20. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 21. Sprendimo už akių institutas – tai toks ginčų civilinėje byloje... 22. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-06... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 24. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kitų... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad V.Buzui nuosavybės teise priklauso 1364 vnt.... 26. Taigi uždraudimas bankrutuojančios įmonės akcininkui pasinaudoti teise... 27. Šie kasacinio teismo išaiškinimai dėl akcininko teisių įgyvendinimo yra... 28. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo... 29. Dėl procesinių dokumentų neįteikimo teismo nurodytais adresais apeliacinės... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 31. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad skundžiama nutartimi iš... 32. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį palikti...