Byla e2VP-2228-800/2019
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-2745-800/2017, suinteresuoti asmenys G. J., L. J., E. K., J. K., R. R., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos L. R. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-2745-800/2017, suinteresuoti asmenys G. J., L. J., E. K., J. K., R. R., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

3pareiškėja L. R. pateikė prašymą atidėti Kauno apylinkės teismo 2017-03-02 sprendimo dalies, kuri Kauno apygardos teismo 2017-12-14 nutartimi pakeista, ir kuria leista atsakovei L. R., a. k. ( - ) per 1 (vienerių) metų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties priėmimo, pašalinti gyvenamojo namo (dviejų aukštų su rūsiu, garažu ir terasa), esančio ( - ), savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, šalinantį savavališkos statybos padarinius, vykdymą iki 2019-12-14.

4Nurodė, kad Gyvenamojo namo savavališkos statybos padarinius ji privalo pašalinti iki 2018-12-14. Šį įpareigojimą įvykdė iš dalies, tai yra:

51.

6nugriovė gyvenamojo namo dalį, esančią valstybinės reikšmės miško plote, ir sutvarkė statybvietę. Tai įrodo byloje esantis 2017-07-26 kadastrinių matavimų pirmojo aukšto planas, 2017-08-28 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, pridedamas 2018-09-10 topografinis planas.

72.

8parengė gyvenamojo namo projektą, tačiau jo pateikimui derinti turi būti pakeista detaliajame plane numatyta gyvenamojo namo užstatymo zona. Tai patvirtina pridedamas 2018-12-10 projektuotojo raštas.

9Klausimą dėl detaliajame plane numatytos gyvenamojo namo užstatymo zonos pakeitimo turi išspręsti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, kuris sprendimo priėmimą nepagrįstai vilkina, dėl ko ji su 2018-12-10 skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių. Nesant pakeistai užstatymo zonai atsakovė negali pateikti gyvenamojo namo projekto derinimui ir atlikti kitų gyvenamojo namo statybos įteisinimui reikalingų veiksmų. Tai yra, ji negali pašalinti savavališkos statybos padarinių gyvenamajam namui įteisinant savavališką statybą, dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Iš 2018-01-28 elektroninio laiško Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, iš Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018-06-25 rašto matyti, kad Kauno miesto savivaldybės administracija, vilkindama klausimo dėl užstatymo zonos pakeitimo sprendimą reikalavo iš jos pašalinti kitų teismo sprendime nurodytų statinių (stoginės, ūkinio pastato, tvoros metalo strypų su mūriniais stulpais ir varteliais, trinkelių dangos aikštelės, atraminių sienų, medžio lentų dangos laiptų su medžio lentų dangos aikštele tarp jų) savavališką statybą juos nugriaunant, nors šių statinių griovimas niekaip nebuvo susijęs su gyvenamojo namo statybos įteisinimo projektinėje stadijoje spręstinu klausimu dėl gyvenamojo namo užstatymo zonos pakeitimo.

10Tačiau, nors ji nurodytus statinius nugriovė ir gavo tai patvirtinantį ieškovo 2018-08-08 raštą, kurio pagrindu 2018-08-14 buvo panaikintos žymos apie tų statinių savavališką statybą nekilnojamojo turto registre, tai yra, įvykdė tai, ko buvo reikalaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018-06-25 raštu, ir 2018-08-14 vėl kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl užstatymo zonos keitimo. Kauno miesto savivaldybės administracija 2018-09-05 raštu vis tiek reikalavo duomenų apie savavališkos statybos padarinių pašalinimą, taip pat pareikalavo pateikti atnaujintą topografinę nuotrauką, kurios anksčiau pateikti nereikalavo.

112018-09-10 parengusi atnaujintą topografinę nuotrauką (topografinį planą), ji 2018-09-19 dar kartą kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl užstatymo zonos keitimo, tačiau jokio atsakymo iki šiol negavo. Dėl šių priežasčių akivaizdu, kad iki 2018-12-14 nespės pašalinti gyvenamojo namo savavališkos statybos padarinių, įteisinant jo statybą.

12CPK 284 str. 1 d. nurodyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Todėl teismo sprendimo įvykdymas dalyje dėl gyvenamojo namo savavališkos statybos padarinių pašalinimo įteisinant jo statybą, turėtų būti atidėtas iki 2019-12-14. Mano, kad tokiu būdu jai būtų suteikta galimybė pilnai įgyvendinti teismo sprendimą, išvengti gyvenamojo namo griovimo ir jį išsaugoti. Tuo labiau, kad jau yra įvykdžiusį didžiąją dalį savavališkos statybos įteisinimo procedūrų.

13Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame išdėstė, kad prašymui prieštarauja ir nurodė, kad pareiškėja nurodo, jog siekdama įvykdyti teismo sprendimą, ji “nugriovė gyvenamojo namo dalį, esančią valstybinės reikšmės miško plote, ir sutvarkė statybvietę. <...> Parengė gyvenamojo namo projektą, tačiau jo pateikimui derinti turi būti pakeista detaliajame plane numatyta gyvenamojo namo užstatymo zona. <...>. Klausimą dėl detaliajame plane numatytos gyvenamojo namo užstatymo zonos pakeitimo turi išspręsti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, kuris sprendimo priėmimą nepagrįstai vilkina, dėl ko ji su 2018-12-10 skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių“.

14Įstatymai neužkerta kelio pareiškėjai, kaip statytojai, siekti įteisinti savavališką statybą, jei tai įmanoma (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnis), kita vertus, ilgas pažeidimo padarinių nepašalinimo laikotarpis, tokių veiksmų neatlikimas, kai teismo sprendimu buvo nustatytas protingas ir argumentuotas terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius, sudaro galimybę nepagrįstai ilgai vilkinti teismo sprendimo vykdymą, kas prieštarauja CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai nuostatai, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau.

15Nagrinėjant pareiškėjos prašymą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jai jau teismo sprendimu (iš dalies pakeistu Kauno apygardos teismo 2017-12-14 nutartimi) buvo suteiktas pakankamai ilgas (1 metų) terminas savavališkos statybos padariniams šalinti, tačiau iki šiol jis nėra įvykdytas.

16Pareiga šalinti savavališkos statybos padarinius L. R. buvo nustatyta dar anksčiau, t. y. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120612-00045 dėl savavališkai pastatyto neypatingo statinio (gyvenamojo namo (dviejų aukštų su rūsiu, garažu ir terasa), esančio ( - ) L. R. buvo surašytas dar 2012-06-12, o reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120627-00050 surašytas dar 2012-06-27, kuriuo L. R. įpareigota savavališkos statybos padarinius pašalinti iki 2012-12-27.

17Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, svarbu pažymėti ir tai, kad L. R. 2012-12-20 kreipėsi į Inspekciją su prašymu pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą, kurį Inspekcija 2013-01-11 sprendimu dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo Nr. RE-13-(15.29) pratęsė iki 2013-03-27.

18Kauno apygardos administracinis teismas 2013-03-30 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-908-402/2013 taip pat patenkino L. R. prašymą ir pratęsė reikalavimo įvykdymo terminą iki 2016-03-27, tačiau Lietuvos vyriausiais administracinis teismas (toliau LVAT) 2014-08-18 sprendimu administracinėje byloje Nr. A502-1516/2014 (toliau – LVAT sprendimas) panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, o L. R. prašymą atmetė. LVAT sprendime akcentavo, kad „per dvejų metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo 2012 m. birželio 27 d. kai buvo surašyti ir įteikti Reikalavimai, pareiškėja nepažengė įgyvendindama juos. <...> Kauno apygardos administracinis teismas, pratęsdamas Reikalavimų įvykdymo terminą, akcentavo tik statinių savininkės interesus, nors savavališkos statybos atveju teisė į nuosavybę neturėtų besąlygiškai nusverti aplinkos apsaugos imperatyvų ir viešojo intereso užtikrinimo tikslo. Taigi šiuo atveju privalėjo būti tinkamai atsižvelgta į statybos valstybinę priežiūrą įgyvendinančios institucijos <...> pastabas“. LVAT sprendime taip pat pažymėjo, kad sprendžiant termino pratęsimo klausimą, buvo būtina įsitikinti, kad „0.08 ha teritorijoje minėtos paskirties nauja statyba formaliai yra galima, ir įvardinti konkrečias priežastis (objektyvias aplinkybes), kurios aiškiai pagrįstų termino pareiškėjai pratęsimą. Vien abstraktūs spėjimai, kad L. R. gali pavykti įteisinti savavališką statybą, nesuponuoja išvados, kad ji turi realią galimybę per protingą laiką (jis laikytinas pasibaigusiu) parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą“.

19Savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra tęsiasi beveik 7 metus. Toks savavališkos statybos padarinių šalinimo laikotarpis nepateisinamai ilgas. Todėl pareiškėjos prašymo atidėti teismo sprendimo vykdymą dar 1 metų laikotarpiui tenkinimas neatitiks teismo sprendimo vykdymo atidėjimo instituto taikymo tikslų, pažeis ieškovo teisėtus lūkesčius dėl įsiteisėjusio galutinio teismo procesinio sprendimo vykdymo. Inspekcijos nuomone, pareiškime nėra pagrindžiama, kodėl prašoma atidėti teismo sprendimu nustatytus terminus būtent 1 metų laikotarpiui. Įstatymų leidėjas, reguliuodamas neteisėtos statybos padarinių šalinimo klausimus, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme įtvirtino optimalius neteisėtos statybos padarinių šalinimo terminus, t. y. 6 mėnesius (11, 14 straipsniai). Tuo tarpu prašant ilgesnio nei įprasto neteisėtos statybos padarinių šalinimui laikotarpio, šis turi būti aiškiai pagrįstas ir įrodytas. Pareiškėjos prašymo argumentai leidžia manyti, kad 1 metų terminas yra siejamas su Kauno miesto savivaldybės administracijos neveikimu. Tačiau šios aplinkybės ne tik nėra konkrečios ir aiškios, bet ir neleidžia daryti prielaidos, kad egzistuoja didelė tikimybė pasibaigus prašomam papildomam terminui teismo sprendimą įvykdyti. Teismo sprendimu L. R. buvo suteikta papildoma galimybė, bet ne pareiga, gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkai pastatyto statinio įteisinimui. Šios galimybės neįgyvendinus, L. R. nėra atleidžiama nuo prievolės šalinti savavališkos statybos padarinius, teismo sprendime nurodytu kitu savavališkos statybos padarinių šalinimo būdu. Negalint įgyvendinti galimybės gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismo sprendimas turi būti vykdomas kitu teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytu būdu – nugriaunant savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkant statybvietę. Mano, kad pareiškėja neįrodo, jog teismo sprendimą siekiama įvykdyti operatyviai, o prašomas papildomas terminas yra realus, protingas bei pagrįstas, skatinantis operatyvų neteisėtos statybos padarinių šalinimą, taip pat nėra pagrindo daryti išvadai, kad teismo sprendimo vykdymo atidėjimas nepažeis išieškotojo bet ir trečiųjų asmenų interesų ir teismo sprendimo atidėjimo instituto taikymas atitiks jo tikslus ir teismų praktikoje nurodytas sąlygas.

20Suinteresuoti asmenys G. ir L. J. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo L. R. 2018-12-11 prašymą dėl teismo sprendimo dalies vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-2745-800/2017 iki 2019-12-14 netenkinti.

21Atsiliepime nurodė, kad tretiesiems asmenims susisiekus su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyriumi, buvo paaiškinta, kad atsakovei atsakymas į jos 2018-09-19 prašymą buvo išsiųstas, nurodant, jog jos klausimas yra svarstomas. Taip pat papildomai buvo paaiškinta, kad atsakovės prašymui dėl detaliojo plano tvirtinimo tenkinimui yra kliūčių ir artimiausiu metu bus priimtas sprendimas (administracijos direktoriaus įsakymas). Tretieji asmenys nori akcentuoti tai, kad įsiteisėjusių teismų sprendimais ir nutartimi yra neginčijamai nustatyta ir konstatuota, kad atsakovės gyvenamasis namas pastatytas ne dokumentuose nurodytoje vietoje, o gyvenamojo namo dalis - jo kampas patenka į valstybinę žemę, kurios dalies atsakovė nevaldo nei nuosavybės teise, nei kitu pagrindu. Taip pat tretieji asmenys nori pabrėžti, kad atsakovė neturi esminio dokumento, t. y. valstybinės žemės patikėtinio (Nacionalinės žemės tarnybos) sutikimo dėl gyvenamojo namo statybos ties valstybinės žemės sklypo riba.

22Nors atsakovė teigia, kad toks sutikimas jai buvo duotas Nacionalinės žemės tarnybos 2015-01-23 (sutikimo Nr. 8ST-(14.8.5)-67 (III t., b. 1.132)), tačiau kaip nurodė Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2016-03-07 raštu Nr. 8SD-1225-(14.8.7) tarnyba išduoda sutikimus tik tada, kai šio sutikimo prašoma išduoti iki statybos ar rekonstravimo veiksmų atlikimo pradžios, t. y. statybos veiksmams, kurie dar tik bus ateityje, bet ne kai jau yra savavališkai pastatyti statiniai. Sutikimų įteisinti jau pastatytų savavališkos statybos statinių, tarnyba nėra įgaliota išduoti, bei patvirtino, kad valstybinėje žemėje esančio statinio įteisinimui atsakovė neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo ir tokio sutikimo duoti negali.

23Teismui neįvertinus ir nepasisakius dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2015-01-23 sutikimo Nr. 8ST-(14.8.5)-67 teisinės galios, Nacionalinės žemės tarnybai 2016-03-07 raštu Nr. 8SD- 1225-(14.8.7) nurodžius, kad valstybinėje žemėje esančio statinio įteisinimui atsakovė neturi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo ir tokio sutikimo duoti negali, ir atsakovei nepateikus daugiau jokių kitų įrodymų, kurie patvirtintų, jog atsakovės turimas Nacionalinės žemės tarnybos 2015-01-23 sutikimas Nr. 8ST-(14.8.5)-67 statyti gyvenamąjį namą ties valstybinės žemės sklypo riba, yra tinkamas, konstatuotina, kad atsakovė prieš pradedant gyvenamojo namo statybą, reikalingo sutikimo dėl gyvenamojo namo statybos ties valstybinės žemės sklypo riba neturėjo, tokio sutikimo neturi ir šiuo metu, todėl tokio pastato statyba negali būti įteisinta, o pratęsus teismo sprendimo įvykdymo terminą neturės jokių galimybių pašalinti savavališkos statybos padarinių - įsiteisinant savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą. Nepaisant to, kad atsakovė šiai dienai neturi tinkamo Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo dėl gyvenamojo namo statybos ant su valstybinės žemės sklypu besiribojančios ribos, Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrius 2018 m. spalio 30 d. atliko atsakovės žemės sklypo ( - ) patikrinimą vietoje (Priedas Nr. l). Šio patikrinimo metu buvo nustatytos šios faktinės aplinkybės: (i) atsakovės pasodinti želdiniai patenka į valstybinės žemės sklypo dalį; (ii) neteisingai pažymėti riboženkliai; (iii) atsakovės gyvenamojo namo dalis - rūsys, kuris patenka į valstybinės žemės sklypo dalį, yra nepašalintas, o uždengtas danga taip paslepiant savavalinės statybos padarinius. Tokiu būdu atsakovė siekė suklaidinti NŽT atstovus dėl savavalinės statybos padariniu pašalinimo. TPSVPĮ14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad savavališka statyba gali būti įteisinta, tačiau jei tokį statinį toje vietoje pagal galiojančius teisės aktus galima statyti. Atsakovei nuo 2012 metų nepavyksta įteisinti savavališkos statybos padarinius. Kaip matyti iš atsakovės pateikto 2018-01-28 el. laiško Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, jai iki šiol nepavyksta pakeisti ir detaliojo plano užstatymo ploto (zonos). Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinės galimybės išspręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimo ir atsakovei savavalinę statybą įteisinti nepavyks. Todėl atsakovės prašymo tenkinimas dar 1 metams pratęsiant savavališkos statybos padarinių šalinimo terminą neatitiktų jokių teisingumo, sąžiningumo, teisėtumo kriterijų ne tik šios bylos dalyvaujančių asmenų atžvilgiu, bet ir kitų asmenų atžvilgiu vertinant suformuotą praktiką dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo termino.

24Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nuomonės dėl prašymo nepateikė.

25Suinteresuotas asmuo Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos nuomonės dėl prašymo nepateikė.

26Prašymas tenkintinas iš dalies.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

28Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2017-12-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1470-254/2017 Kauno apygardos teismas pakeitė Kauno apylinkės teismo sprendimą ir sprendimo dalį išdėstė taip :

29Leisti L. R. per 1 metų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties priėmimo, pašalinti gyvenamojo namo (dviejų aukštų su rūsiu, garažu ir terasa), esančio ( - ), savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, šalinantį savavališkos statybos padarinius, o gyvenamojo namo dalį, esančią valstybinės reikšmės miško plote, nugriauti ir sutvarkyti statybvietę. Jeigu šių įpareigojimų L. R. teismo nustatytu terminu neįvykdys, leisti Inspekcijai nugriauti gyvenamąjį namą (dviejų aukštų su rūsiu, garažu ir terasa), išorės matmenys sienų ilgiai 11,70 m, 3,47 m, 5,50 m, 8,70 m, 9,80 m, 0,70 m, 1,00 m, 3,14 m, 1,00 m, 0,60 m, 5,00 m, 7,00 m, aukštis 6,35 m, esantį ( - ) ir šalia esančiame valstybinės reikšmės miško plote, išieškant patirtas išlaidas iš L. R..

30<...> Sprendimą kitoje dalyje palikti nepakeistą.

312018-05-03 Kauno apylinkės teismui ieškovai pateikė prašymą, dėl vykdomojo dokumento išdavimo, kuriame nurodė, kad terminas pašalinti savavališkos statybos – stoginės, ūkio pastato, tvoros ( metalo strypų su mūriniais stulpais ir varteliais), trinkelių dangos aikštelės, atraminių sienų, medžio lentų dangos laiptų su medžio lentų dangos aikštele tarp jų, esančių ( - ) ir šalia esančiame valstybinės reikšmės miško plote padarinius L. R. suėjo 2018-03-14 (civilinės bylos Nr. e2-2745-800/2017, 2018-05-03 d. pateiktas dokumentas DOK 50425)

322018-06-18 buvo gauta iš ieškovų informacija, apie vykdomojo dokumento grąžinimą, kuriame nurodyta, kad inspekcija 2018-06-11 teismo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. 4D-1637- (15.24) konstatavo, jog savavališkos statybos (t. y. stoginės, ūkio pastato, tvoros ( metalo strypų su mūriniais stulpais ir varteliais), trinkelių dangos aikštelės, atraminių sienų, medžio lentų dangos laiptų su medžio lentų dangos aikštele tarp jų, esančių ( - ) ir šalia esančiame valstybinės reikšmės miško plote, padariniai pašalinti. ( civilinės bylos Nr. e2-2745-800/2017, 2018-06-18 d. pateiktas dokumentas DOK 69446).

332018-07-19 ieškovai pateikė naują prašymą grąžinti vykdomąjį raštą išieškotojui, kuriame nurodė, kad 2018-07-09 buvo atliktas papildomas patikrinimas žemės sklype ir šalia esančiame valstybinės reikšmės miško plote ir nustatė, kad sprendimas neįvykdytas. 2018-07-11 potvarkiu Nr. P1-47 buvo panaikintas 2018-06-11 patikrinimo aktas ( civilinės bylos Nr. e2-2745-800/2017, 2018-07-19 d. pateiktas dokumentas DOK 81836). Iš prie šio prašymo pridėtų dokumentų t. y. teismo įpareigojimo įvykdymo akto, 2018-07-11 teismo įpareigojimo įvykdymo patikrinimo akto 2018-07-11, pateiktų foto nuotraukų matyti, kad savavališkos statybos darbų šalinimas yra vykdomas, nors tuo metu ir nebuvo pilnai įvykdytas.

34Iš byloje pateiktų 2017-07-03 ir 2017-08-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, matyti, kad savavalinės statybos padariniai yra šalinami, nugriautos abi trikampio išsikišimo sienos su langais ir durimis bei stogu ( civilinės bylos Nr.e2A-1470-254/2017, 5 t., b. l 122-134).

35Iš byloje pateiktų visų šalių rašytinių įrodymų neginčijamai nustatyta, kad teismo sprendimas nėra pilnai įvykdytas, o atsakovė siekia įteisinti likusią nenugriautą gyvenamojo namo dalį ant žemės sklypo ribos ir tuo tikslu siekia, kad būtų pakeistas detalusis planas, pakeičiant jame užstatymui skirtą plotą.

36Tretieji asmenys nesutikdami su atsakovės prašymu, nurodo, kad teismas turi įvertinti ir pasisakyti dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2015-01-23 sutikimo Nr. 8ST-(14.8.5)-67 teisinės galios. Su šiuo trečiųjų asmenų argumentu teismas neturi pagrindo sutikti ir mano, kad būtent institucijos vertinančios savavališkos statybos įteisinimo galimybes, turinčios teisę ir pareigą spręsti klausimus dėl detaliojo plano užstatymo ploto pakeitimo galimybės turi vertinti atsakovės pateiktų dokumentų visumą ir priimti sprendimus, kuriais būtų atsakovei išaiškinta galimybė įteisinti savavališkos statybos padarinius arba įvardintos objektyvios priežastys neleidžiančios to padaryti.

37Pareiškėja savo prašymą grindžia pridėtais dokumentais, t. y. MB „Archihauzas“ 2018-12-10 raštu iš kurio matyti, kad yra parengtas savavališkos statybos įteisinimo projektas, tačiau neužbaigus detaliajame plane nustatytos gyvenamojo namo užstatymo zonos keitimo procedūros nėra galimybės teikti projekto derinimui, nes vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, įregistruotas ir paskelbtas detaliojo plano užstatymo zonos keitimo projektas yra vienas iš privalomų projekto rengimo dokumentų, kurį privaloma pateikti bendrojoje projekto dalyje ( civilinė byla Nr. e2VP-228-800/2019, t. 6, b. l.46).

38Pareiškėjos prie prašymo pateikti dokumentai patvirtina, kad ji kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu svarstyti detalaus plano užstatymo zonos pakeitimo projektą, tačiau atsakymo nėra gavusi. 2018-06-25, 2018-09-05 raštais pareiškėja buvo informuota, kad bus sprendžiamas detaliojo plano koregavimo procedūrų svarstymas, kai bus pašalinti savavališkos statybos padariniai ( civilinė byla Nr. e2VP-2228-800/2019, t. 6, b. l. 50-53).

39Teismas sprendžia, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais sprendime nurodytas įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius turėtų būti vykdomas tik tada, kai faktiškai nėra jokių galimybių įteisinti savavališkos statybos padarinių. Nagrinėjamu atveju byloje esantys dokumentai patvirtina aplinkybę, jog yra galimybė gauti savavališką statybą įteisinančius dokumentus, tačiau tik tada, kai bus išspręstas klausimas dėl žemės sklypo, esančio ( - ) užstatymo zonos pakeitimo, t. y. įvertintos realios galimybės detalųjį planą pakeisti ir bus priimti galutiniai sprendimai šiuo klausimu.

40Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą nėra galimybės, nes yra galimybė savavališkas statybas įteisinti. Pažymėtina, kad sprendimo įvykdymo termino pratęsimas negarantuoja savavališkos statybos įteisinimo fakto, o tik suteikia teisę pareiškėjai pateikti dokumentus įgaliotai institucijai, sprendžiančiai dėl savavališkų statybų įteisinimo. Atsižvelgiant į pareiškėjos pateiktus įrodymus, į tai, kad pareiškėja atlieka aktyvius veiksmus, siekdama įteisinti savavališkos statybos padarinius, pareiškėjos L. R. prašymas atidėti teismo sprendimo įvykdymą laikytinas iš dalies pagrįstu. Teismas tenkindamas prašymą sutinka su suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atsiliepime išdėstyta pozicija, kad pareiškime nėra pagrindžiama, kodėl prašoma atidėti teismo sprendimu nustatytą terminą būtent 1 metų laikotarpiui. Įstatymų leidėjas, reguliuodamas neteisėtos statybos padarinių šalinimo klausimus, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme įtvirtino optimalius neteisėtos statybos padarinių šalinimo terminus, t. y. 6 mėnesius (11, 14 straipsniai). Tuo tarpu prašant ilgesnio nei įprasto neteisėtos statybos padarinių šalinimui laikotarpio, šis turi būti aiškiai pagrįstas ir įrodytas.

41Teismas įvertinęs pakankamai ilgą terminą, kuris buvo suteiktas pareiškėjai pašalinti savavališkos statybos padarinius, pareiškėjai nepateikus jokių objektyvių priežasčių dėl prašomo vienerių metų termino, teismas daro išvadą, kad 6 mėnesiai yra pakankamas laiko tarpas, gauti dokumentus iš Kauno miesto savivaldybės administracijos, susijusius su galimybe atlikti detalaus plano užstatymo zonos keitimo projektą, arba gauti išsamų ir pagrįstą atsakymą dėl nustatytų kliūčių sklypo užstatymo projekto keitimui. Teismas įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad savalaikiai negaudama išsamių ir pagrįstų atsakymų dėl galimybės keisti žemės klypo užstatymo plotą, pareiškėja neturi realios galimybės įsitikinti, kad yra išnaudotos visos realios galimybės įteisinti savavalinę statybą, jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Šias nustatytas aplinkybes teismas vertina kaip svarbias ir sudarančias pagrindą atidėti sprendimo vykdymą. Teismo nuomone sprendimo vykdymo atidėjimo instituto taikymas atitiks jo tikslus, nepažeis ieškovo, kontroliuojančio privalomųjų nurodymų vykdymą, teisėtų lūkesčių, o taip pat ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų dėl įsiteisėjusio galutinio teismo sprendimo procesinio sprendimo vykdymo.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 284, 290 - 291 str.,

Nutarė

43pareiškėjos L. R. prašymą tenkinti iš dalies.

44atidėti Kauno apylinkės teismo 2017-03-02 sprendimo dalies, kuri Kauno apygardos teismo 2017-12-14 nutartimi pakeista, ir kuria leista atsakovei L. R., a. k. ( - ) per 1 (vienerių) metų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties priėmimo, pašalinti gyvenamojo namo (dviejų aukštų su rūsiu, garažu ir terasa), esančio ( - ), savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, šalinantį savavališkos statybos padarinius, vykdymą 6 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

45Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos L. R. prašymą dėl... 3. pareiškėja L. R. pateikė prašymą atidėti Kauno apylinkės teismo... 4. Nurodė, kad Gyvenamojo namo savavališkos statybos padarinius ji privalo... 5. 1.... 6. nugriovė gyvenamojo namo dalį, esančią valstybinės reikšmės miško... 7. 2.... 8. parengė gyvenamojo namo projektą, tačiau jo pateikimui derinti turi būti... 9. Klausimą dėl detaliajame plane numatytos gyvenamojo namo užstatymo zonos... 10. Tačiau, nors ji nurodytus statinius nugriovė ir gavo tai patvirtinantį... 11. 2018-09-10 parengusi atnaujintą topografinę nuotrauką (topografinį planą),... 12. CPK 284 str. 1 d. nurodyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 13. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos... 14. Įstatymai neužkerta kelio pareiškėjai, kaip statytojai, siekti įteisinti... 15. Nagrinėjant pareiškėjos prašymą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jai... 16. Pareiga šalinti savavališkos statybos padarinius L. R. buvo nustatyta dar... 17. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, svarbu... 18. Kauno apygardos administracinis teismas 2013-03-30 sprendimu administracinėje... 19. Savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra tęsiasi beveik 7 metus.... 20. Suinteresuoti asmenys G. ir L. J. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo... 21. Atsiliepime nurodė, kad tretiesiems asmenims susisiekus su Kauno miesto... 22. Nors atsakovė teigia, kad toks sutikimas jai buvo duotas Nacionalinės žemės... 23. Teismui neįvertinus ir nepasisakius dėl Nacionalinės žemės tarnybos... 24. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 25. Suinteresuotas asmuo Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 26. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad... 28. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2017-12-14 nutartimi civilinėje... 29. Leisti L. R. per 1 metų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties... 30. <...> Sprendimą kitoje dalyje palikti nepakeistą.... 31. 2018-05-03 Kauno apylinkės teismui ieškovai pateikė prašymą, dėl... 32. 2018-06-18 buvo gauta iš ieškovų informacija, apie vykdomojo dokumento... 33. 2018-07-19 ieškovai pateikė naują prašymą grąžinti vykdomąjį raštą... 34. Iš byloje pateiktų 2017-07-03 ir 2017-08-28 faktinių aplinkybių... 35. Iš byloje pateiktų visų šalių rašytinių įrodymų neginčijamai... 36. Tretieji asmenys nesutikdami su atsakovės prašymu, nurodo, kad teismas turi... 37. Pareiškėja savo prašymą grindžia pridėtais dokumentais, t. y. MB... 38. Pareiškėjos prie prašymo pateikti dokumentai patvirtina, kad ji kreipėsi į... 39. Teismas sprendžia, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo... 40. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad įvykdyti įsiteisėjusį... 41. Teismas įvertinęs pakankamai ilgą terminą, kuris buvo suteiktas... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 284, 290 - 291... 43. pareiškėjos L. R. prašymą tenkinti iš dalies.... 44. atidėti Kauno apylinkės teismo 2017-03-02 sprendimo dalies, kuri Kauno... 45. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...