Byla 3K-3-594/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dangutės Ambrasienės ir Janinos Januškienės, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens J. K. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovėms E. S. ir I. S. dėl iškeldinimo iš buto nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Tretieji asmenys – J. K., UAB „Naujamiesčio būstas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakoves E. S. ir I. S. su visu joms priklausančiu turtu iš 56,51 kv.m bendro ploto buto, esančio ( - ), nesuteikiant joms kitos gyvenamosios patalpos. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto valdybos 1992 m. gegužės 28 d. potvarkiu Nr. 1022V buvusiam savininkui P. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į pastatą, esantį ( - ). 2004 m. balandžio 23 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi šis pastatas buvo parduotas dabartiniam savininkui trečiajam asmeniui J. K. Pagal 2004 m. liepos 30 d. atsakovėms suteiktą garantiją valstybė įsipareigojo nuomininkėms kompensuoti 113 000 Lt gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidų ir iki garantijos įvykdymo nuomoti joms ginčo butą. 2004 m. rugsėjo 7 d. raštu atsakovė E. S. buvo informuota apie jai skiriamas lėšas gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Atsakovei per 2 mėnesius nuo šio rašto įteikimo dienos gyvenamųjų patalpų nepasirinkus, valstybės garantija buvo įvykdyta 2004 m. gruodžio 9 d. pervedant lėšas į notaro depozitinę sąskaitą. 2004 m. gruodžio 29 d. raštu E. S. buvo informuota apie lėšų pervedimą ir perspėta, kad privalo atlaisvinti nuomojamas patalpas per 4 mėnesius nuo lėšų pervedimo į notaro depozitinę sąskaitą dienos. 2005 m. balandžio 5 d. raštu atsakovė buvo pakartotinai įspėta, kad iki 2005 m. balandžio 9 d. ji privalo išsikelti iš ginčo gyvenamųjų patalpų. Atsakovės iki šiol šių reikalavimų nėra įvykdžiusios.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1-sis apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas pažymėjo, kad trečiajam asmeniui J. K. priklausantį pastatą, kuriame gyvena nuomininkai, Vilniaus miesto savivaldybė turėjo nuomoti dar keturis mėnesius po valstybės garantijos nuomininkams įvykdymo. Šiam terminui pasibaigus, atsakovės turėjo atlaisvinti nuomojamas gyvenamąsias patalpas. Nustatęs, kad valstybės garantija yra įvykdyta, tačiau atsakovės ginčo gyvenamųjų patalpų neatlaisvino, teismas sprendė, kad jos turi būti iškeldintos CK6.613 straipsnyje nustatyta tvarka.

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovių apeliacinį skundą, 2006 m. balandžio 14 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimą paliko nepakeistą, tačiau nutarė teismo sprendimo įvykdymą atidėti iki 2007 m. rugsėjo 30 d. Pažymėjusi, kad procesinis įstatymas nenumato draudimo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą teismo iniciatyva svarstyti ir apeliacinėje instancijoje, teisėjų kolegija, pripažindama pagrįstais apeliacinio skundo argumentus dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-925/2002, duotais išaiškinimais, taip pat LR kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinio, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, ir laikė, kad nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškovo prašymą dėl atsakovių iškeldinimo, įtakos sprendimo įvykdymo atidėjimui turi abiejų atsakovių (tiek E. S., kaip nuomininkės, tiek I. S., kaip jos šeimos narės) galimybės įsigyti kitą gyvenamąjį būstą. Atsakovių argumentus, kad valstybės skirta kompensuojamų išlaidų suma gyvenamosioms patalpoms įsigyti nėra pakankama, o gauti kreditą joms praktiškai neįmanoma, nes I. S. yra studentė ir pajamų neturi, o E. S.i yra likę keli metai iki pensijos, teisėjų kolegija pripažino pakankamais konstatuoti, kad sprendimo dėl jų iškeldinimo įvykdymas turi būti atidėtas (CPK 284 straipsnio 1 dalis) iki to laiko, kol I. S. įgis galimybę gauti kreditą iš banko, t. y. iki to laiko, kol I. S. baigs studijas 2007 m. birželio 30 d., papildomai nustatant protingą terminą iki 2007 m. rugsėjo 30 d., per kurį I. S. galėtų įsidarbinti ir gauti pastovias pajamas, suteikiančias galimybę kreditui gauti.

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

9Kasaciniu skundu tretysis asmuo J. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 14 d. nutarties dalį, kuria atidėtas Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimo įvykdymas. Kasacinis skundas grindžiamas tuo, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas, savo iniciatyva nutardamas atidėti teismo sprendimo įvykdymą, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas (LR Konstitucijos 29 straipsnį, CK 4.93 straipsnį, LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalį, LR kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktą), pažeidė proporcingumo ir asmenų lygiateisiškumo principus, taip pat proceso teisės normas (CPK 320 straipsnio 2 dalis) bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teismas, vertindamas atsakovių galimybes gyvenamajam būstu nusipirkti, nepagrįstai susiaurino sąvoką „įsigyti gyvenamąjį būstą“. Kasatoriaus manymu, kompensuotinomis lėšomis (kurių suma atitinka šiuo metu atsakovių užimamų patalpų rinkos vertę) atsakovės, būdamos gyvenamojo būsto nuomininkėmis, o ne savininkėmis, kitą gyvenamąjį būstą taip pat galėtų įsigyti ne nuosavybėn, o kitais, pavyzdžiui, nuomos pagrindais; be to, rinkoje yra siūlomi įvairios vertės gyvenamieji būstai, todėl kritiškai vertintinas ir teismo pagrįstu pripažintas atsakovių argumentas dėl valstybės skirtų kompensuojamųjų lėšų nepakankamumo gyvenamosioms patalpoms įsigyti. Kasatoriaus teigimu, teismas, savo iniciatyva susiaurindamas specialiuose teisės aktuose įtvirtintą sąvoką nuomininkams „įsigyti gyvenamąsias patalpas“ iki tokios patalpos įsigijimo nuosavybėn, diskriminuoja jo, kaip grąžinto natūra turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Kasatorius taip pat mano, kad apeliacinės instancijos teismas, ėmęsis sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimo savo iniciatyva (nesant atsakovių prašymo) išsprendimo, peržengė apeliacinio skundo ribas, taip pažeisdamas CPK 320 straipsnio 2 dalį, įtvirtinančią baigtinį sąrašą atvejų, kuriais teismas gali peržengti apeliacinio skundo ribas, tačiau tarp kurių nėra minimos bylos dėl iškeldinimo. Be to, teismas, nutardamas atidėti sprendimo įvykdymą, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 15 d. nutartimi, priima civilinėje byloje Nr. 3K-3-925/2002, nes nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi.

10Pareiškime dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nurodydamas, kad sutinka su kasaciniame skunde išdėstytais argumentais, prašo jį patenkinti.

11Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovės E. S. ir I. S. prašo skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime atsakovės nurodo, kad savo apeliaciniame skunde jos kėlė klausimą dėl būtinumo atidėti teismo sprendimo įvykdymą, todėl kasatoriaus argumentai dėl CPK 320 straipsnio 2 dalies pažeidimo yra nepagrįsti. Atsakovių manymu, apeliacinės instancijos teismas, atidėdamas sprendimo įvykdymą, tinkamai suderino tiek kasatoriaus, kaip ginčo buto savininko, tiek jų, kaip šio buto nuomininkių, teises ir teisėtus interesus. Valstybės suteikta garantija skirta būtent kitam būstui įsigyti, ir įstatymai nenumato galimybės įvykdyti šią garantiją kokiu nors kitu būdu. Be to, jos (atsakovės) yra pateikusios teismui ieškinius dėl valstybės garantijos įvykdymo tinkamumo ir jų, kaip nuomininkių, pirmenybės teisės įsigyti ginčo butą pažeidimo, todėl ir dėl šios priežasties yra būtinas teismo sprendimo dėl jų iškeldinimo įvykdymo atidėjimas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

14Valstybės garantija, pervedant į notaro depozitinę sąskaitą 113 000 Lt atsakovėms kompensuojamų gyvenamojo būsto įsigijimo išlaidų, buvo įvykdyta 2004 m. gruodžio 9 d. Atsakovės, per keturis mėnesius nuo lėšų pervedimo dienos turėjusios atlaisvinti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, iki šiol iš ginčo buto nėra išsikėlusios, todėl pagal CK 6.613 straipsnį jos yra iškeldintinos iš buto nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

15Apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs pirmosios instancijos teismą teisingai nustačius faktines bylos aplinkybes ir padarius pagrįstas išvadas dėl atsakovių iškeldinimo iš buto, esančio buvusiam savininkui natūra grąžintame gyvenamajame name, remdamasis atsakovių argumentais dėl valstybės skirtų kompensuojamųjų lėšų kitoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti nepakankamumo ir kredito būstui įsigyti gavimo negalimumo, atidėjo teismo 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimo įvykdymą iki 2007 m. rugsėjo 30 d., kol atsakovė I. S. baigs studijas, įsidarbins ir gaus pastovias pajamas, suteikiančias galimybę būsto kreditui gauti.

16V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

17Esminiai kasacinio skundo argumentai yra susiję su procesinės teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo įvykdymo atidėjimą (CPK 284 straipsnis) ir bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas (CPK 320 straipsnis), pažeidimu. Tai yra teisės klausimai, dėl kurių turi teisę ir privalo pasisakyti kasacinis teismas (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

18Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Nagrinėjamos bylos atveju, tretysis asmuo J. K., įsigijęs nuosavybėn buvusiam savininkui grąžintą namą, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad, valstybei pagal LR kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymą įvykužius garantijas tokio namo gyvenamųjų patalpų nuomininkams, pastarieji atlaisvins šias patalpas ir taip bus užtikrintos natūra grąžinto turto savininko teisės ir teisėti interesai. Kai dėl gyvenamųjų patalpų nuomininkų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių per nustatytą terminą šių patalpų neatlaisvino, iškeldinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, tų patalpų savininko teisėti lūkesčiai yra siejami su CPK 18 straipsnyje įtvirtintu vienu iš esminių civilinio proceso principų – teismo sprendimo privalomumu, reiškiančiu, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymuose nustatyta tvarka. Kartu įstatymų leidėjas yra suteikęs teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, atidėti teismo sprendimo įvykdymą (CPK 284 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas <...> išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas).

19Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs atsakovių pateiktus įrodymus apie jų galimybės įsigyti kitą lygiavertį nuomojamam būstą šiuo metu buvimą bei duomenis apie tokios galimybės ateityje atsiradimą, konstatavo išimtinių aplinkybių teismo sprendimo dėl atsakovių iškeldinimo įvykdymo atidėjimui pagrįsti buvimą. Nustatęs, kad valstybės skirta kompensuojamų išlaidų suma gyvenamosioms patalpoms įsigyti nėra pakankama, o gauti kreditą šiuo metu joms praktiškai nėra galimybės, nes atsakovė I. S. yra studentė ir pajamų neturi, o atsakovei E. S. yra likę keli metai iki pensijos, apeliacinės instancijos teismas vertino šias aplinkybes kaip svarbias ir nagrinėjamu atveju lemiančias teismo sprendimo dėl jų iškeldinimo įvykdymo atidėjimo būtinumą. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Įrodymų ištyrimas ir jų vertinimas yra žemesnių instancijų teismų prerogatyva. Teisėjų kolegija, spręsdama, ar nebuvo pažeistos teismo sprendimo įvykdymo atidėjimą reglamentuojančios procesinės teisės normos, sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovių nurodyti argumentai ir pateikti įrodymai pripažintini pakankamais konstatuoti, jog sprendimo dėl jų iškeldinimo įvykdymas turi būti atidėtas iki atsakovės įgis galimybę būsto įsigijimo kreditui gauti. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, CPK 3 straipsnio 1 dalis), pagrįstai patenkino atsakovių prašymą atidėti pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl jų iškeldinimo įvykdymą. Tokiomis aplinkybėmis, kai yra pakankamai duomenų tiek apie susidariusią nepalankią atsakovėms padėtį, dėl kurios yra sunkus byloje priimto sprendimo įvykdymas, tiek apie tai, kad ši padėtis pagerės, nei teisinio proporcingumo ir teisėtų lūkesčių bei lygiateisiškumo principai, nei atsakovių, kaip ginčo gyvenamųjų patalpų nuomininkių, ir trečiojo asmens J. K., kaip šių patalpų savininko, teisių ir teisėtų interesų balansas nebuvo pažeistas.

20Dėl kasacinio skundo argumentų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų peržengimo klausimu teisėjų kolegija sprendžia, kad šie kasatoriaus argumentai yra nepagrįsti. Bylos duomenimis, atsakovės savo apeliaciniame skunde kėlė sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, nurodydamos, jų manymu, reikšmingas aplinkybes sprendimo dėl jų iškeldinimo įvykdymo atidėjimo būtinumui pagrįsti (b. l. 99-101) bei pateikdamos įrodymus, patvirtinančius tokių aplinkybių buvimą (b. l. 117, 118). Be to, CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato teismui galimybę nukelti teismo sprendimo vykdymo pradžią tiek dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, tiek savo iniciatyva. Dėl to kasatoriaus argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas, ėmęsis savo iniciatyva spręsti teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, peržengė apeliacinio skundo ribas ir taip pažeidė CPK 320 straipsnio 2 dalies nuostatas, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

21Pripažinus, kad apeliacinės instancijos teismas, atidėdamas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 13 sprendimo įvykdymą, kasatoriaus minimų civilinių santykių teisinio reglamentavimo principų, taip pat teismo sprendimo įvykdymo atidėjimą ir bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas reglamentuojančių procesinės teisės normų nepažeidė, nėra pagrindo konstatuoti ir kasatoriaus nurodomų materialinės teisės normų pažeidimų.

22Kasacinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad kasaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą,... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1-sis apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimu... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą... 9. Kasaciniu skundu tretysis asmuo J. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. Pareiškime dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo ieškovas Vilniaus miesto... 11. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovės E. S. ir I. S. prašo skundžiamą... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 14. Valstybės garantija, pervedant į notaro depozitinę sąskaitą 113 000 Lt... 15. Apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs pirmosios instancijos teismą... 16. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 17. Esminiai kasacinio skundo argumentai yra susiję su procesinės teisės normų,... 18. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2... 19. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs atsakovių pateiktus... 20. Dėl kasacinio skundo argumentų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų... 21. Pripažinus, kad apeliacinės instancijos teismas, atidėdamas Vilniaus miesto... 22. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m.... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...