Byla B2-2403-273/2012

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Apskaitos etika“ atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vitarus“ finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos etika“ bankroto byloje.

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Apskaitos etika“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. UAB „Vitarus“ pateikė BUAB „Apskaitos etika“ administratoriui prašymą patvirtinti 15 000 Lt kreditorinį reikalavimą. BUAB „Apskaitos etika“ administratorius, įvertinęs UAB „Vitarus“ pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad su nesutinka, todėl pareiškė prieštaravimus. Nurodė, kad ginčo atveju kreditorius UAB „Vitarus", prašydamas patvirtinti finansinį reikalavimą BUAB „Apskaitos etika" bankroto byloje, turi įrodyti ne tik UAB „Apskaitos etika" kaltę, tačiau ir neteisėtus veiksmus (nepagrįstą vengimą ar atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį), priežastinį ryšį tarp neteisėtu veiksmų ir nuostolių, taip pat turėtų būti nustatytas ir nuostolių dydis. Ginčo atveju, kreditorius nė vienos iš civilinės atsakomybės sąlygos neįrodė, todėl finansinis reikalavimas negali būti tvirtinamas.

3Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė netvirtinti kreditoriaus reikalavimo 15 000 Lt sumai. Kreditoriaus UAB “Vitarus” atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas, duomenų patvirtinančių apie neatvykimo priežastis, nepateikta.

4Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

5Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Apskaitos etika“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. UAB „Vitarus“ pateikė BUAB „Apskaitos etika“ administratoriui prašymą patvirtinti 15 000 Lt kreditorinį reikalavimą. BUAB „Apskaitos etika“ administratorius, įvertinęs UAB „Vitarus“ pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad su nesutinka su pateiktu prašymu patvirtinti kreditorinį reikalavimą, todėl pareiškė prieštaravimus. Kreditoriaus UAB „Vitarus" pareikšto finansinio reikalavimų pagrįstumo klausimas buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp atsakovo UAB “Apskaitos etika” ir UAB “Vitarus” 2011 m. lapkričio 3 d. buvo pasirašyta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią šalys ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 1 d. įsipareigojo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu pardavėjas, tai yra UAB “Apskaitos etika” įsipareigojo perduoti pirkėjui UAB “Vitarus” nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą. Į byla yra pateiktas kreditoriaus UAB “Vitarus kreditorinis reikalavimas, kuriame nurodoma, kad vykdydamas šalių pasirašytą 2011 m. lapkričio 03 d. preliminariąją pirkimo - pardavimo sutartį ir vėlesnius papildomus susitarimus, preliminarus pirkėjas UAB „Vitarus" buvo įmokėjęs į notarės M. Č. depozitinę sąskaitą 15000,00 Lt, kuri turėjo būti įskaityta į įsigyjamo turto kainą, tačiau nesudarius pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties ši suma UAB „Vitarus" buvo grąžinta. BUAB „Apskaitos etika", atsisakydama sudaryti pirkimo -pardavimo sutartį, preliminariam pirkėjui UAB „Vitarus" privalėjo sumokėti 15000,00 Lt kompensaciją, kuri pagal 2011 m. lapkričio 03 d. preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties 10.3 punktą yra laikoma nukentėjusios šalies pagrįstais ir neginčijamais minimaliais nuostoliais, tačiau iki šiol kompensacijos nėra sumokėjusi.

7Nagrinėjamu atveju UAB „Vitarus", teigdama, kad pirkimo - pardavimo sutartis iki preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos, tai yra iki 2012-03-01 nebuvo sudaryta dėl UAB „Apskaitos etika" kaltės, jog UAB „Apskaitos etika“ atsisakė ar vengė sudaryti pagrindinę sutartį, nepateikė jokių šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų ir nepagrindė atsakovo kaltės. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje įtvirtintą nuostatą šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. ( - ) straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno iš jų įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai buvo ar jų nebuvo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje R. S. v. V. K., bylos Nr. 3K-3-563/2006; 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje V. I., R. P. v. UAB „Uosta“, bylos Nr. 3K-3-405/2009; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad kreditorius neįrodė, tai yra nepateikė teismui neginčytinų įrodymų, jog UAB „Apskaitos etika“ atsisakė ar vengė sudaryti pagrindinę sutartį, nėra teisinio pagrindo tvirtinti kreditoriaus UAB „Vitarus“ kreditorinį reikalavimą UAB „Apskaitos etika“ bankroto byloje.

8Teismas, vadovaudamasis ( - )291 straipsniais, ĮBĮ 26 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis,

Nutarė

9kreditoriaus UAB „Vitarus“ prašymą patvirtinti 15 000 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Apskaitos etika“ bankroto byloje atmesti.

10Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai