Byla 2-2296/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės „Linas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties, kuria teismas patvirtino patikslintą kreditoriaus kreditorinį reikalavimą, civilinėje byloje Nr. B2-2438-254/2011 pagal ieškovo AB „SEB bankas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Savoja“ dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ir pagal atskirąjį skundą sprendžiami kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimai.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi iškėlė UAB „Savoja“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi įtraukė AB „SEB bankas“ į BUAB „Savoja“ kreditorių sąrašą ir patvirtino 2 016 023,24 Lt finansinį reikalavimą.

7Ieškovas (kreditorius) AB „SEB bankas“ kreipėsi į BUAB „Savoja“ bankroto administratorių ir prašė patikslinti jo kreditorinį reikalavimą, kuris kilęs BUAB „Nordic investicija“ neįvykdžius prievolių pagal 2006 m. kovo 30 d. kreditavimo sutartį Nr. 0740611010223-06 su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais (toliau – kreditavimo sutartis), kurių įvykdymą hipotekos lakštu Nr. 02/1/2007/0003215 ir įkeitimo lakštu Nr. 02/2/2007/0003217 užtikrino UAB „Savoja“ savo turtu. Nurodė, kad skolininkas neįvykdė prievolės 22 178 344,13 Lt sumoje, todėl kreditorius turi pagrindo prašyti patvirtinti šio dydžio kreditorinį reikalavimą, kurio patenkinimas nukreiptinas tik į įkeistą turtą.

8BUAB „Savoja“ administratorius kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu patvirtinti kreditoriaus AB „SEB bankas“ patikslintą 24 194 367,37 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, iš kurio 22 178 344,13 Lt suma dėl BUAB „Savoja“ prievolių už BUAB „Nordic investicija“ įvykdymą, įkeičiant patalpas, esančias ( - ), gamybinį – administracinį pastatą, esantį ( - )ir nuomos teisę į 1 1595 ha dalį bendrame 1 2819 ha ploto žemės sklype, esančiame ( - ).

9Kreditoriaus AB „Linas“ atstovė prašė atmesti AB „SEB bankas“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo 22 178 344,13 Lt suma. Paaiškino, kad BUAB „Savoja“ nėra AB „SEB bankas“ skolininkas, todėl jis neturi prievolės įvykdyti BUAB „Nordic investicija“ prievolę bankui, nes įkeitimo ir hipotekos lakštai prievolinių santykių nesukuria. Be to, patvirtinus kreditoriaus tokio dydžio kreditorinį reikalavimą nepagrįstai pasikeistų kreditorių teisės bankroto byloje.

10Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-699-173/2011 patvirtino 24 194 367,37 Lt dydžio AB „SEB bankas“ patikslintą finansinį reikalavimą BUAB „Savoja“ bankroto byloje.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1072/2011 panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį dėl 22 194 367,37 Lt dydžio suma padidintos AB „SEB bankas“ kreditorinio reikalavimo dalies patvirtinimo ir perdavė šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi patvirtino patikslintą 24 194 367,37 Lt kreditoriaus AB „SEB bankas“ kreditorinį reikalavimą, kurio 22 178 344,13 Lt. dalis vykdytina tik iš hipotekos lakštu Nr. 02/1/2007/0003215 ir įkeitimo lakštu Nr. 02/2/2007/0003217 įkeisto turto.

14Teismas pažymėjo, kad UAB „Savoja“ hipotekos lakštu Nr. 02/1/2007/0003215 ir įkeitimo lakštu Nr. 02/2/2007/0003217 užtikrino UAB „Nordic investicija“ prievolių pagal 2006 m. kovo 30 d. kreditavimo sutartį įvykdymą. Skolininkas BUAB „Nordic investicija“ neįvykdė prievolės pagal paminėtą kredito sutartį 22 178 344,13 Lt sumoje ir dėl to nėra ginčo šioje byloje. Teismas atmetė kreditoriaus AB „Linas“ argumentus dėl BUAB „Savoja“ prievolės bankui nebuvimo. Teismas nurodė, kad skolininkui BUAB „Nordic investicija“ nevykdant savo prievolių, kreditorius AB „SEB bankas“, kurio naudai šių prievolių užtikrinimui yra įkeistas trečiojo asmens BUAB „Savoja“ turtas, turi teisę reikalauti, kad skolininko prievolę įvykdytų įkeisto daikto savininkas, bei nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą. Svetimo daikto hipotekos atveju įkeisto daikto savininkas, kuris nėra skolininkas, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir įkeisto daikto savininkas, esantis skolininku, ir skirtumas yra tik tas, jog įkeisto daikto savininkas, nesantis skolininku, atsako už skolinio įsipareigojimo įvykdymą tik įkeistu daiktu.

15Dėl kreditoriaus AB „Linas“ argumentų, susijusių su hipotekos ir įkeitimo lakštuose nurodyta įkeisto turto verte teismas nurodė, kad įkeisto turto vertė yra privalomas daiktinės teisės įforminimo elementas, kuris nenustato ir kitaip neįtakoja kreditoriaus AB „SEB bankas“ teisių gauti skolininko BUAB „Nordic investicija“ skolinio įsipareigojimo patenkinimą visa apimtimi iš įkeitimo ir hipotekos lakštuose nurodyto turto.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atskiruoju skundu kreditorius AB „Linas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas AB „SEB bankas“ finansinis reikalavimas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181) Pagal sudarytą kreditavimo sutartį BUAB „Nordic investicija“ AB „SEB bankas“ yra skolinga 22 178 344,13 Lt. BUAB „Nordic investicija“ savo prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymą užtikrino ne tik jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka ir turtinių teisių įkeitimu, bet ir dukterinių įmonių BUAB „Domus Palanga“ ir BUAB „Savoja“ nekilnojamojo turto hipoteka ir turtinių teisių įkeitimu. Todėl susidaro situacija, kad AB „SEB bankas“ turi 22 178 344,13 Lt dydžio finansinį reikalavimą į pagrindinį skolininką – BUAB „Nordic investicija“ ir tokio pačio dydžio finansinį reikalavimą į BUAB „Domus Palanga“ ir BUAB „Savoja“ – viso 66 535 032,39 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nors faktiškai BUAB „Nordic investicija“ prievolė pagal kreditavimo sutartį yra 22 178 344,13 Lt.

192) BUAB „Nordic investicija“ ir BUAB „Savoja“ nėra solidarūs skolininkai, nes BUAB „Savoja“ ne laidavo už BUAB „Nordic investicija“ prievolių įvykdymą, bet užtikrino jį bendrovei priklausančio nekilnojamojo daikto hipoteka, t.y. svetimo daikto hipoteka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) normos, reglamentuojančios hipotekos institutą, nenurodo, kad pagrindinio skolininko ir įkaito davėjo atsakomybė už prievolę yra solidari, tokio susitarimo nėra ir tarp AB „SEB bankas“ ir BUAB „Savoja“.

203) BUAB „Savoja“ nėra kreditavimo sutarties šalis, ji neturi jokių prievolių AB „SEB bankas“ pagal šią sutartį, o hipotekos ir įkeitimo lakštai nėra pagrindas prievoliniams santykiams atsirasti.

214) Jeigu BUAB „Savoja“ nebūtų iškelta bankroto byla, klausimo dėl AB „SEB bankas“ finansinio reikalavimo apimties nekiltų, nes būtų vykdoma hipoteka įkeisto turto pardavimo procedūra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Tačiau BUAB „Savoja“ yra iškelta bankroto byla, todėl įkeistas turtas parduodamas ir hipotekos kreditorių reikalavimai tenkinami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka.

225) Kreditorius AB „Linas“ neginčija AB „SEB bankas“ teisės gauti dalies reikalavimo BUAB „Nordic investicija“ pagal kreditavimo sutartį patenkinimą iš BUAB „Savoja“ nuosavybės teise priklausančio ir AB „SEB bankas“ įkeisto nekilnojamojo turto ir turtinių teisių pardavimo pajamų, tačiau nesutinka, kad AB „SEB bankas“ turi kreditavimo sutarties pagrindu BUAB „Nordic investicija“ atsiradusios prievolės dydžio finansinį reikalavimą į įkaito davėją BUAB „Savoja“.

236) AB „SEB bankas“ turi daiktinę teisę reikalauti įkeistą BUAB „Savoja“ turtą parduoti ir iš gautų lėšų tenkinti jo reikalavimų BUAB „Nordic investicija“ dalį, bet ne turtinį reikalavimą, kad BUAB „Savoja“ visiškai įvykdytų BUAB „Nordic investicoja“ prievolę pagal kredito sutartį.

247) AB „SEB bankas“ BUAB „Savoja“ bankroto procese turėtų būti suinteresuotas tik įkeisto turto pardavimo klausimu. Patvirtinus AB „SEB bankas“ prašomą 22 178 344,13 Lt finansinį reikalavimą pagal kreditavimo sutartį, bankas įgytų nepagrįstai didelę balso teisę kreditorių susirinkime. AB „SEB bankas“ turėtų teisę priimti sprendimus BUAB „Savoja“ bankroto byloje, kurie neturėtų jokios įtakos jo finansinio reikalavimo tenkinimui.

258) Palikus galioti skundžiamą nutartį būtų pažeisti kitų BUAB „Savoja“ kreditorių interesai, kreditorių lygiateisiškumo principas bankroto byloje, nes AB „SEB bankas“ turėtų tokio dydžio finansinį reikalavimą į bankrutuojančią įmonę, kurio tvirtinimo metu jau būtų aišku, kad AB „SEB bankas“ neturi teisės į visą šio reikalavimo tenkinimą iš BUAB „Savoja“ turto, nes įkeisto turto vertė, kaip matyti iš hipotekos lakšto, yra mažesnė nei BUAB „Nordic investicija“ prievolė pagal kreditavimo sutartį.

269) BUAB „Savoja“ yra įkeisto daikto ir turtinių teisių savininkas, tačiau neturi pareigos vykdyti pinigų mokėjimo prievoles pagal kredito sutartį AB „SEB bankas“ naudai, t.y. nėra pastarojo skolininkas, o AB „SEB bankas“ turi daiktinę teisę į įkeistą BUAB „Savoja“ priklausantį nekilnojamąjį turtą. Hipoteka taikoma ne konkretaus asmens, kaip daikto savininko, bet paties daikto, kaip civilinių teisių objekto, atžvilgiu. Svetimo daikto hipotekos atveju, skolininkui neįvykdžius prievolės, išieškojimas gali būti nukreipiamas įkeisto daikto atžvilgiu, tačiau hipotekos turėtojas neįgyja teisės reikalauti, jog prievolę įvykdytų įkeisto daikto savininkas.

27Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB „SEB bankas“ prašo kreditoriaus AB „Linas“ atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

281) Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad patenkinus kreditorinį reikalavimą visa apimtimi, AB „SEB bankas“ pagal kreditavimo sutartį įgis teisę į 66 535 032,39 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Skolininkas konkrečiu atveju atsako tik įkeistu turtu ir tik nepatenkinto kreditorinio reikalavimo apimtyje. Analogiškos nuostatos taikytinos ir kitiems įkeisto turto savininkams, dėl ko negalima teigti, kad skundžiama nutartimi įgyjama didesnė reikalavimo suma, nei ji realiai egzistuoja.

292) BUAB „Savoja“ įkeitė nuosavybės teise priklausantį turtą AB „SEB bankas“ naudai, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašė hipotekos lakštus, jie buvo įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka, dėl ko esant kreditavimo sutarties pažeidimui, neįvykdytam skoliniam įsipareigojimui, kreditorius pagrįstai kreipėsi į teismą dėl išieškojimo iš įkeisto turto pradėjimo, o įkeisto turto savininkui iškėlus bankroto bylą, pagrįstai pateikė kreditorinį reikalavimą nepadengtų įsipareigojimų pagal hipoteka užtikrintą kreditavimo sutartį sumai.

303) CK 4.174 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų, bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Atsižvelgiant į šią nuostatą, nepaisant aplinkybės, kad įkeisto daikto savininkas atsako už skolininko įsipareigojimo įvykdymą tik įkeistu savo daiktu, kurio vertė hipotekos lakšto priede Nr.2 nurodoma – 20 600 000 Lt, realizavus įkeistą turtą kreditorius turi teisę iš gautos sumos patenkinti visą reikalavimo sumą, kuri yra 22 178 344,13 Lt.

314) Bankrutuojančios įmonės kreditoriumi laikomas asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievolę ir įsipareigojimus, todėl hipotekos kreditorius, net ir hipotekos skolininkui nesutampant su įkeisto turto savininku, turi reikalavimo teisę daikto savininko bankroto byloje nepadengto skolinio įsipareigojimo, kuris užtikrintas hipoteka, dydžiu.

325) Kreditoriaus teisių įgyvendinimas teisės aktų nustatyta tvarka nelaikytinas nesąžiningumu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad AB „SEB bankas“ reikalavimas gali būti tenkinamas tik iš įkeisto turto, nes bankrutavusi įmonė yra tik įkaito davėjas. Įvertinant aplinkybę, kad nėra žinoma, kiek iš įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo bus gauta piniginių lėšų, taip pat įvertinant tai, kad hipoteka yra užtikrintas viso skolinio įsipareigojimo įvykdymas, teismas pagrįstai patvirtino visą AB „SEB bankas“ kreditorinį reikalavimą.

336) Kreditoriaus AB „Linas“ veiksmai traktuotini kaip nesąžiningumas, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, nes ir iki bankroto proceso inicijavimo įkeisto turto savininkui buvo padavinėjami skundai dėl AB „SEB bankas“, kaip hipotekos kreditoriaus, veiksmų bei priimamų procesinių sprendimų, kuriais AB „SEB bankas“ siekė kuo operatyviau, ekonomiškai išieškoti skolą iš įkeisto turto.

34Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Savoja“ prašo iš dalies tenkinti AB „Linas“ atskirąjį skundą ir panaikinti skundžiamos nutarties dalį dėl 14 178 344,13 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bei patvirtinti 10 016 023,24 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Savoja“ bankroto byloje. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

351) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad AB „SEB bankas“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Savoja“ bankroto byloje neprivalo būti patvirtintas, nes AB „SEB bankas“ turi ne finansinį reikalavimą į BUAB „Savoja“, bet daiktinę teisę į hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą. Kreditoriai ĮBĮ nustatytas teises įgyja nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai bankrutuojančiai įmonei, įsiteisėjimo dienos. Siekiant, kad AB „SEB bankas“ galėtų tinkamai įgyvendinti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises BUAB „Savoja“ bankroto byloje, jo kreditorinis reikalavimas pagal kreditavimo sutartį turi būti patvirtintas.

362) Atsižvelgiant į formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kad iš ne pagrindinio skolininko, bet bankrutuojančio hipotekos davėjo kreditorius neturi teisės reikalauti daugiau, nei bus gauta lėšų realizavus įkeistą turtą, BUAB „Savoja“ bankroto byloje AB „SEB bankas“ kreditorinis reikalavimas negali būti didesnis nei hipotekos lakšte nurodyta BUAB „Savoja“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė – t.y. 8 000 000 Lt. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi patvirtino AB „SEB bankas“ 2 016 023,24 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Savoja“ bankroto byloje. Patvirtinus 8 000 000 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, AB „SEB bankas“ turėtų 10 016 023,24 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Savoja“ bankroto byloje.

37IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

38Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011).

39Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kreditorinio reikalavimo patvirtinimas reiškia sumos, kurią kreditorius turi teisę reikalauti iš bankrutuojančios įmonės, nustatymą teismo procesiniu sprendimu. Jeigu įmonės prievolių įvykdymas užtikrintas hipoteka, šios įmonės kreditoriaus reikalavimo į įmonę dydį nulemia tai, ar hipotekos davėjas yra pagrindinis skolininkas, ar kitas asmuo, įkeitęs savo turtą už pagrindinio skolininko prievoles (svetimo turto hipoteka, CK 4.181 str.). Jei kreditorinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei (pagrindiniam skolininkui) užtikrintas pagrindinio skolininko hipoteka, tai tokio kreditorinio reikalavimo dydį šiam skolininkui apibrėžia visa suma, kurią jam skolingas skolininkas, nepaisant įkeisto hipoteka turto vertės ar pardavimo kainos (CK 4.192 str. 1 d., 4.193 str. 1 d.). Tokiu atveju hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę į sumas, gautas pardavus įkeistą turtą (ĮBĮ 34 str.), o likusi nepadengta įkeistu turtu skolos suma išieškoma laikantis ĮBĮ nustatyto kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumo (ĮBĮ 35 str.). Jeigu parduoto turto kaina didesnė už hipotekos kreditoriaus reikalavimą, likusi pardavus įkeistą turtą suma paskirstoma ĮBĮ nustatyta tvarka kitiems kreditoriams (ĮBĮ 34, 35 str.). Tuo atveju, jei pagrindinio skolininko prievolės įvykdymas užtikrintas svetimo turto hipoteka, įkeisto daikto savininkas (hipotekos davėjas), taip pat ir pastarojo bankroto atveju, atsako už skolininko įsipareigojimo vykdymą tik įkeistu savo daiktu. Tai imperatyviai nustato CK 4.195 straipsnio pirmoji dalis. Tai reiškia, kad iš ne pagrindinio skolininko, bet bankrutuojančio hipotekos davėjo kreditorius neturi teisės reikalauti daugiau, nei bus gauta lėšų realizavus įkeistą turtą (CK 4.193, 4.195 str.). Teismas, tvirtindamas tokio kreditoriaus reikalavimą, turi preliminariai nustatyti, kiek lėšų galėtų būti gauta tokį turtą realizavus, ir, atsižvelgiant į tai, patvirtinti kreditoriaus reikalavimą, nes asmuo, savo turto įkeitimu užtikrinęs kito asmens (pagrindinio skolininko) prievolių įvykdymą, kreditoriui atsako tik įkeistu turtu, o ne visa pagrindinio skolininko įsipareigojimo suma kreditoriui. Todėl teismas, hipotekos davėjo bankroto proceso metu spręsdamas dėl kreditoriaus, kurio naudai jis įkeitė savo turtą pagrindinio skolininko prievolių įvykdymo užtikrinimui, pareikšto reikalavimo tvirtinimo, galėtų patvirtinti tik tokio dydžio kreditorinį reikalavimą, kuris atitinka įkeisto turto vertę. Kokiu mastu svetimo daikto hipoteka yra užtikrinama prievolė, kai hipoteka sutartinė, nurodoma hipotekos lakšte (CK 4.174 str., 4.186 str.).

40Sprendžiant klausimą dėl kreditorinio reikalavimo, grindžiamo (svetimo turto) hipoteka, dydžio nustatymo, turi būti vadovaujamasi įkeisto turto rinkos, o ne atkuriamąja ar likvidacine verte. Turto rinkos vertė nustatoma pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Kai hipotekos lakšte šalys susitarė dėl vienos turto, kuris įkeičiamas, vertės, viešajame registre esančiuose duomenyse nurodyta kitokia šio turto vertė, o nepriklausomo turto vertintojo pažymoje nurodyta dar kita turto vertė, turi būti atsižvelgiama į tai, ar hipotekos lakšte nurodyta turto vertė nustatyta remiantis turto nepriklausomo vertintojo atliktu įvertinimu, ar tik šalių susitarimu, ar ši suma ženkliai skiriasi nuo kituose dokumentuose nustatytų sumų. Jeigu hipotekos lakšte nustatyta suma yra ženkliai didesnė už vidutinę rinkos vertę, nustatytą Nekilnojamojo turto registro išduotoje pažymoje bei nepriklausomo turto vertintojo išduotoje pažymoje, turi būti vadovaujamasi šiose pažymose nustatytu turto įvertinimu. Tuomet, kai įkeisto turto vertė Nekilnojamojo turto registro išduotoje pažymoje bei nepriklausomo turto vertintojo išduotoje pažymoje skiriasi, nustatant kreditorinio reikalavimo dydį, turi būti vadovaujamasi vėliausiai atliktu turto įvertinimu, jei juo nėra pažeisti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimai. Tokia išvada darytina dėl to, jog įkeistas turtas bankroto proceso metu parduodamas ĮBĮ nustatyta tvarka vykdant įmonės bankroto (likvidavimo) procedūras, todėl tiksliausia parduodamo turto rinkos vertė nustatoma pagal naujausius turto įvertinimo duomenis.

41Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi buvo patvirtinęs atsakovo kreditoriaus AB SEB banko 2 016 023,24 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Šis teismo procesinis sprendimas įsiteisėjo, t. y. įgijo res judicata galią. Ginčo dėl teismo patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio nėra. Todėl apeliacijos dalyku yra tik ta pirmosios instancijos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties dalis, kuria patvirtintas AB SEB banko papildomas kreditorinis reikalavimas 22 178 344,13 Lt sumai. Tvirtindamas tokio dydžio kreditorinį reikalavimą, teismas procesinį sprendimą grindė tuo, kad pagrindinio skolininko UAB „Nordic investicija“, kurio prievolių pagal kreditavimo sutartis įvykdymo užtikrinimui atsakovas įkeitė turtą kreditoriaus naudai, skola sudaro 22 178 344,13 Lt ir ginčo dėl to byloje nėra, o 2008 m. balandžio 23 d. hipotekos lakšto priede Nr. 1 ir įkeitimo lakšto priede Nr. 1 nurodyta, jog įkeitimu užtikrinamos prievolės dydis yra 23 651 314 Lt (t. 1, b.l. 182-184).

42Minėta, jog svetimo turto hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles kreditoriui ribojama įkeisto turto verte, o kreditorinio reikalavimo, grindžiamo svetimo turto hipoteka, dydis nustatomas pagal įkeisto turto vidutinę rinkos vertę, kuri nustatoma remiantis nepriklausomų turto vertintojų atliktu naujausiu turto įvertinimu. Iš teismų informacinėje sistemoje esančių duomenų matyti, jog Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi UAB „Nordic investicija“ bankroto byloje patvirtino kreditoriaus AB SEB banko kreditorinį reikalavimą 25 015 208,15 Lt sumai (civ. bylos Nr. B2-1311-605/2010). Šis reikalavimas buvo grindžiamas ta pačia kreditavimo sutartimi, iš kurios kylančių prievolių įvykdymą įkeitimu užtikrino atsakovas UAB „Savoja“. Atsakovas UAB „Savoja“ skolininko UAB „Nordic investicija“ prievolių įvykdymą užtikrino hipoteka ir turtinių teisių įkeitimu. AB SEB banko rašytiniai paaiškinimai bei byloje esantys hipotekos ir įkeitimo lakštai leidžia manyti, jog UAB „Nordic investicija“ prievolių įvykdymas AB SEB bankui pagal 2006 m. birželio 30 d. kreditavimo sutartį buvo užtikrintas 2007 m. vasario 26 d. hipotekos lakštu Nr. 02/1/2007/0003215. Pagal šį lakštą UAB „Savoja“ įkeitė AB SEB banko naudai 4216,16 kv. m. bendro ploto gamybinį – administracinį pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Tuo pačiu hipotekos lakštu UAB „Nordic investicija“ prievolių AB SEB bankui pagal 2006 m. birželio 30 d. kreditavimo sutartį įvykdymo užtikrinimui turtą įkeitė ir pagrindinis skolininkas UAB „Nordic investicija“. UAB „Nordic investicija“ įkeitė 3011,57 kv. m. bendro ploto pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Šalys hipotekos lakšte nenustatė atskirai kiekvieno iš šių nekilnojamųjų daiktų, nuosavybės teise priklausančių skirtingiems asmenims, vertės, o susitarė, kad bendra įkeičiamų daiktų vertė yra 13 050 000 Lt (t. 1, b.l. 12). Iš 2009 m. sausio 11 d. sutarinės hipotekos lakšto matyti, kad UAB „Nordic investicija“ nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris 2007 m. vasario 26 d. hipotekos lakštu Nr. 02/1/2007/0003215 buvo įkeistas AB SEB banko naudai, įvertintas 12 600 000 Lt, o visas minėtu lakštu įkeistas turtas įvertintas 20 060 000 Lt (t. 1, b.l. 17-18). Tai reiškia, kad šalys 2009 m. sausio 11 d. sudarytu susitarimu (sutartinės hipotekos lakštu) UAB „Savoja“ įkeistą AB SEB banko naudai 4216,16 kv. m. bendro ploto gamybinį – administracinį pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr( - ), įvertino 7 460 000 Lt (20 060 000 - 12 600 000). Tuo tarpu iš Nekilnojamojo turto registro 2011 m. rugsėjo 8 d. gautų duomenų matyti, kad minėtas UAB „Savoja“ nuosavybės teise priklausantis administracinis pastatas pagal atliktą masinį vidutinės rinkos vertės nustatymą 2009 m. rugsėjo 25 d. duomenimis yra įvertintas 3 871 000 Lt. Remiantis atsakovo bankroto administratoriaus apeliacinės instancijos teismui pateikta nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Ober-haus“ 2011 m. vasario 21 d. atlikta turto vertinimo pažyma, 4216,16 kv. m. bendro ploto gamybinis – administracinis pastatas, ( - ), unikalus Nr. ( - ), kartu su dalimi transformatorinės, nuomojamu žemės sklypu įvertintas 4 800 000 Lt (vidutinė rinkos vertė). Kolegijos nuomone, šiuo atveju yra pagrindas vadovautis naujausiais nepriklausomo turto vertintojo vertinimo, atlikto pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, duomenimis, t. y. šio turto nustatyta rinkos vertė yra 4 800 000 Lt.

43Šalys 2007 m. vasario 26 d. įkeitimo lakštu susitarė ir dėl UAB „Savoja“ priklausančios nuomos teisės į 1,1595 ha žemės sklypą, ant kurio pastatytas 4216,16 kv. m. bendro ploto pastatas, esantis ( - ), įkeitimo. Šalys šią teisę susitarimu įvertino 1 Lt (t. 1, b.l. 19-21). Kaip minėta, ši nuomos teisė UAB „Ober-haus“ 2011 m. vasario 21 d. turto vertinimo pažymoje kartu su administraciniu pastatu įvertinta 4 800 000 Lt.

44Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl AB SEB banko papildomo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Savoja“ bankroto byloje, neatsižvelgė į tai, kad 2007 m. vasario 26 d. hipotekos lakštu Nr. 02/1/2007/0003215 be UAB „Savoja“ turto buvo įkeistas ir pagrindinio skolininko UAB „Nordic investicija“ nekilnojamasis turtas, kurį šalys vėliau įvertino 12 600 000 Lt. Teismas nepagrįstai nustatė šio turto, t. y. turto, nepriklausančio UAB „Savoja“, vertę ir šia suma patvirtino AB SEB banko kreditorinį reikalavimą AB „Savoja“ bankroto byloje. Be to, žemesnės instancijos teismas, patvirtindamas AB SEB banko papildomą kreditorinį reikalavimą 22 178 344,13 Lt sumai, neatsižvelgė į tai, kad svetimo turto hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles kreditoriui ribojama įkeisto turto verte ir kad įkeisto turto vertė turi būti nustatoma ne pagal šalių susitarimu nurodytą vertę hipotekos lakšte, o vadovautis naujausiais nepriklausomo turto vertintojo pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą atliktame vertinime pateiktais duomenimis. Anksčiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad UAB „Savoja“ 2007 m. vasario 26 d. hipotekos lakštu ir 2007 m. vasario 26 d. įkeitimo lakštu įkeisto turto AB SEB banko naudai (4216,16 kv. m. bendro ploto pastatas, esantis ( - ) ir nuomos teisė į 1,1595 ha žemės sklypą, ant kurio pastatytas minėtas pastatas), siekiant užtikrinti UAB „Nordic investicija“ prievolių pagal 2006 m. birželio 30 d. kreditavimo sutartį įvykdymą, vidutinė rinkos vertė sudaro 4 800 000 Lt. Šiai sumai ir turėjo būti patvirtintas papildomas AB SEB banko kreditorinis reikalavimas atsakovo UAB „Savoja“ bankroto byloje.

45Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl joje padarytų materialiosios ir proceso teisės normų pažeidimų keistina. Teismo patvirtintas AB SEB banko bendras kreditorinis reikalavimas mažintinas nuo 24 194 367,37 Lt iki 6 816 023,24 Lt (2 016 023,24 + 4 800 000) (CPK 183, 185 str., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

47Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį pakeisti.

48Sumažinti teismo patvirtintą AB SEB banko kreditorinį reikalavimą nuo 24 194 367,37 Lt iki 6 816 023,24Lt.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ir pagal atskirąjį skundą sprendžiami kreditorinio reikalavimo... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi įtraukė AB „SEB... 7. Ieškovas (kreditorius) AB „SEB bankas“ kreipėsi į BUAB „Savoja“... 8. BUAB „Savoja“ administratorius kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 9. Kreditoriaus AB „Linas“ atstovė prašė atmesti AB „SEB bankas“... 10. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi patvirtino... 14. Teismas pažymėjo, kad UAB „Savoja“ hipotekos lakštu Nr.... 15. Dėl kreditoriaus AB „Linas“ argumentų, susijusių su hipotekos ir... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atskiruoju skundu kreditorius AB „Linas“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 18. 1) Pagal sudarytą kreditavimo sutartį BUAB „Nordic investicija“ AB „SEB... 19. 2) BUAB „Nordic investicija“ ir BUAB „Savoja“ nėra solidarūs... 20. 3) BUAB „Savoja“ nėra kreditavimo sutarties šalis, ji neturi jokių... 21. 4) Jeigu BUAB „Savoja“ nebūtų iškelta bankroto byla, klausimo dėl AB... 22. 5) Kreditorius AB „Linas“ neginčija AB „SEB bankas“ teisės gauti... 23. 6) AB „SEB bankas“ turi daiktinę teisę reikalauti įkeistą BUAB... 24. 7) AB „SEB bankas“ BUAB „Savoja“ bankroto procese turėtų būti... 25. 8) Palikus galioti skundžiamą nutartį būtų pažeisti kitų BUAB... 26. 9) BUAB „Savoja“ yra įkeisto daikto ir turtinių teisių savininkas,... 27. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB „SEB bankas“ prašo... 28. 1) Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad patenkinus kreditorinį... 29. 2) BUAB „Savoja“ įkeitė nuosavybės teise priklausantį turtą AB „SEB... 30. 3) CK 4.174 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad hipoteka užtikrinamas... 31. 4) Bankrutuojančios įmonės kreditoriumi laikomas asmuo, turintis teisę... 32. 5) Kreditoriaus teisių įgyvendinimas teisės aktų nustatyta tvarka... 33. 6) Kreditoriaus AB „Linas“ veiksmai traktuotini kaip nesąžiningumas,... 34. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Savoja“ prašo iš dalies tenkinti... 35. 1) Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad AB „SEB bankas“... 36. 2) Atsižvelgiant į formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kad iš... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 38. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 39. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kreditorinio reikalavimo... 40. Sprendžiant klausimą dėl kreditorinio reikalavimo, grindžiamo (svetimo... 41. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2010 m. gegužės 7 d.... 42. Minėta, jog svetimo turto hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio... 43. Šalys 2007 m. vasario 26 d. įkeitimo lakštu susitarė ir dėl UAB... 44. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl AB SEB banko... 45. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl joje... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį pakeisti.... 48. Sumažinti teismo patvirtintą AB SEB banko kreditorinį reikalavimą nuo 24...