Byla e2-1707-464/2015
Dėl bendrovės vadovo padarytos žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geležinio vilko projektas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 20 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5267-781/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geležinio vilko projektas“ ieškinį atsakovui M. M. dėl bendrovės vadovo padarytos žalos atlyginimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Geležinio vilko projektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo M. M. 5 360 516,22 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių tikslus dydis bus nurodytas bylos nagrinėjimo metu. Ieškovas prašė taikyti šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui M. M. nuosavybės teise priklausantį 5 360 516,22 Eur vertės nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir turtines teises. Pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, ką patvirtina bylos faktinės aplinkybės ir teikiami įrodymai bei ankstesni teismų sprendimai. Pažymėjo, kad ieškinio suma 5 360 516,22 EUR bet kuriam asmeniui yra didelė, o nagrinėjamu atveju reikalavimai reiškiami fiziniam asmeniui, dėl ko rizika, kad atsakovas gali neįvykdyti jo atžvilgiu reiškiamo reikalavimo, dar labiau padidėja. Atsakovui teismuose yra pareikšti ir kiti didelės apimties piniginiai reikalavimai (atsakovo atžvilgiu pareikštų ieškiniu teismuose suma sudaro beveik 13 mln. Eur), kurių užtikrinimui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl ir ši aplinkybė apsunkina atsakovo galimybes įvykdyti visus jo atžvilgiu pareikštus reikalavimus. Taip pat nurodė, kad atsakovas nesąžiningai veikia prieš ieškovą ir visos Vilniaus prekybos įmonių grupės interesus bei piktnaudžiauja turimomis teisėmis, todėl egzistuoja labai didelė tikimybė, jog gali vengti jam galimai nepalankaus teismo sprendimo byloje įvykdymo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015-07-20 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas sprendė, jog nors didelė reikalavimo suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ši prezumpcija nėra absoliuti. Įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovo turimo finansinio turto Lietuvoje buhalterinė vertė viršija 150 mln. Eur, teismas padarė išvadą, jog prašoma priteisti 5 360 516,22 Eur suma nėra atsakovui tokia didelė, kad galėtų padidinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas pažymėjo, jog neturi duomenų, jog atsakovui jau būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės kitose civilinėse bylose.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB „Geležinio vilko projektas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-07-20 nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje klausimą iš esmės, tenkinant šį ieškovo prašymą ir areštuojant atsakovui nuosavybės teise priklausantį 5 360 516,22 Eur vertės nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą bei turtines teises. Skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

91. Skundžiama nutartimi teismas neatsižvelgė į atsakovo nurodytą jo turimo turto struktūrą ir neįvertino aplinkybės, kad atsakovo nurodomas vienintelis turimas turtas yra finansinis – holdingo bendrovių, realiai nevykdančių jokios ūkinės veiklos, akcijos. Atlikti išieškojimą iš šių akcijų būtų praktiškai neįmanoma, nes jos neturi realios vertės, dalies jų įsiskolinimai ir mokėtinos sumos gerokai viršija jų turimą balansinį turtą, taigi teismas neįvertino rizikos būsimo teismo sprendimo faktiniam įvykdymui.

102. Pagal suformuotą teismų praktiką, bendrovių akcijos ir kitas finansinis turtas nėra laikomas tinkamu ir pakankamu būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimumą patvirtinančiu įrodymu. Be to, dalis nurodytų atsakovo valdomų bendrovių yra registruotos ne Lietuvoje arba atsakovas nėra jų akcininkas.

113. Byloje nėra jokios atsakovo valdomų akcijų vertės nustatymo ataskaitos ar kokio nors kito oficialaus šių akcijų vertės nustatymo dokumento. Akcijų vertė negali būti nustatoma pagal įmonių valdomo turto buhalterinę balansinę vertę, nes įmonės valdomo turto vertė nėra atsakovo turto vertė. Todėl teismas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo konstatuoti atsakovo valdomų akcijų vertės.

124. Teismas atsakovo finansinę padėtį vertino tik iš atsakovo nurodytos jo valdomų akcijų ir suteiktų fikcinių paskolų vertės, neturėdamas jokių duomenų apie atsakovo turimų įsipareigojimų sumą ir kitus finansinę padėtį apibūdinančius duomenis bei neatsižvelgdamas ir nevertindamas ieškovo 2015-07-02 pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytų aplinkybių. Be to, nors teismas nurodę neturintis duomenų, jog atsakovui kitose civilinėse bylose būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pats atsakovas yra pripažinęs, kad jo atžvilgiu Maltos Respublikos teismo nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 7,8 mln. Eur ieškinio reikalavimui užtikrinti. Teismo nutartis yra nemotyvuota ir priimta neįsigilinus į esminę reikšmę bylai turinčias aplinkybes.

135. Teismas neatsižvelgė į įrodytą ieškinio prima facie pagrįstumą, o atsakovo iškeltas ieškinio senaties klausimas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste yra nereikšmingas, nes teismas jį išspręs tik bylą išnagrinėjęs iš esmės.

14Atsakovas M. M. atsiliepime prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2015-07-20 nutartį palikti nepakeistą. Atsikirtimus grindžia tokiais esminiais argumentais:

151. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas bet kokiu būdu mėgins apsunkinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymą, t. y. neįrodė esminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Bandymas perkelti įrodinėjimo naštą atsakovui yra nepagrįstas. Atsakovo reputacija ir finansinė padėtis paneigia apelianto spekuliatyvius argumentus apie grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

162. Buhalterinės akcijų vertės apskaičiavimo metodika nėra negalima, neteisėta, netinkama ar neobjektyvi, ji yra plačiai pripažįstama visame pasaulyje bei taikoma Lietuvos teismų praktikoje. Visuotinai žinoma, kad akcijos rinkos kaina būna aukštesnė nei buhalterinė vertė, tuo tarpu ieškovas teigdamas, jog atsakovo valdomų akcijų vertė turėtų būti mažesnė, nepateikė jokių jo įsivaizduojamą atsakovui priklausančių akcijų vertę pagrindžiančių įrodymų. Atsakovo valdomų akcijų vertinimas užtruktu mažiausiai metus ir kainuotų ne mažiau nei ieškiniu prašoma priteisti suma.

173. Atskirajame skunde nurodyti teiginiai dėl atsakovo paskolų fiktyvumo yra nepagrįsti jokiais leistinais įrodymais. Atsakovas neturi įsipareigojimų kreditoriams, tai patvirtinantys įrodymai buvo pateikti su atsiliepimu į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Todėl teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neturėdamas duomenų apie atsakovo įsipareigojimus negalėjo tinkamai įvertinti jo turtinės padėties, yra nepagrįsti.

184. Ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą bei netinkamam atsakovui, kadangi atsakovas niekada nėjo ieškovo vadovo pareigų. Netgi tuo atveju, jei ieškinio prima facie pagrįstumas būtų įrodytas, tai nesuponuotų būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesant įrodymų, patvirtinančių grėsmę teismo sprendimo vykdymui.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Šioje byloje sprendžiamas atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo klausimas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pasinaudojo diskrecijos teise vertinti konkrečias bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, ir procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutą, nepažeidė. Atskirojo skundo argumentai nesudaro prielaidų panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

22Dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo

23Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą bei garantuoti sprendimo privalomumą (CPK 18 str.). Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visiškai negalimas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, kad galėtų įsitikinti, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Tuo atveju, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, jau atsiranda pagrindas įvertinti, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Esant būtent tokiai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui teisiškai reikšmingų konstatuojamųjų faktų sekai, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto pozicija, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įrodytą ieškinio prima facie pagrįstumą. Skundžiamos nutarties turinys akivaizdžiai patvirtina, kad teismas ėmėsi analizuoti realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jeigu jis būtų priimtas apelianto naudai, (ne)buvimą, Vadinasi, net ir specialiai nutartyje neaptaręs ieškinio preliminaraus pagrįstumo klausimo, pirmosios instancijos teismas laikė ieškinį tikėtinai pagrįstu.

24Pažymėtina, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereikalauja bylos nagrinėjimo iš esmės ir joje pateiktų įrodymų įvertinimo pagal CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles. Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimo tikslas – paties teismo, sprendžiančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinį klausimą, įsitikinimas, ar ieškinys yra bent tikėtinai pagrindžiamas. Todėl atskirojo skundo argumentai dėl nepakankamai ir neišsamiai motyvuotos teismo nutarties neteikia pagrindo išvadai apie šios nutarties nepagrįstumą ar jos neteisėtumą (CPK 328 str., 338 str.). Šiame kontekste nėra teisiškai aktualūs ir atsakovo atsikirtimų į atskirąjį skundą argumentai, susiję su galimu ieškinio senaties termino praleidimu ar reikalavimų netinkamam atsakovui pareiškimu. Tokie argumentai nėra klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo dalykas, jie galės būti tinkamai įvertinti tik išnagrinėjus šią bylą ir kilusį šalių ginčą iš esmės. Apie tai jau buvo pasisakyta ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1457/2014; 2015-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-504-180/2015).

25Dėl grėsmės būsimam teismo sprendimo vykdymui vertinimo

26Teismų praktikoje taip pat jau yra suformuota taisyklė, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra ne vien tikėtinas ieškinio pagrįstumas (pirmoji sąlyga), bet ir realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas (antroji sąlyga), kurią privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-17 nutartis c. b. Nr. 2-1235/2014). Tai reiškia, kad ir tikėtinai pagrįsti reikalavimai, nesant grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ieškovo reikalavimas yra dėl didelės pinigų sumos. Tačiau ši prezumpcija, kaip tinkamai vertino pirmosios instancijos teismas, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi atsižvelgti į konkrečias tos bylos faktines aplinkybes ir į konkrečių atsakovų finansines galimybes, t. y. ar jiems ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-18nutartis c. b. Nr. 2-1421/2014, 2014-10-30 nutartis c. b. Nr. 2-1656/2014). Pareiga įrodyti aplinkybes, galinčias paneigti prezumpciją, tenka laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu suinteresuotam asmeniui (CPK12 str.,178 str.).

27Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, išklausęs abi ginčo puses, įvertinęs atsakovo su atsiliepimu pateiktus įrodymus (valdomų įmonių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose nurodyta buhalterinė valdomo turto vertė, duomenys apie įsipareigojimus), patvirtinančius, kad vien jo turimo finansinio turto Lietuvoje buhalterinė vertė viršija 150 mln. Eur, sprendė, jog prašoma priteisti 5 360 516,22 Eur suma nėra atsakovui tokia didelė, kad pati savaime galėtų padidinti būsimo galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apelianto skundo argumentai, kad finansinis turtas nėra pakankama sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonė, nes nebuvo įvertinta šio finansinio turto struktūra bei nenustatyta reali jos vertė, pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų nepaneigia. Viena vertus, CPK nuostatos neįtvirtinta jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, ir šioje proceso stadijoje nereikalauja tokios išsamios turto analizės bei jos vertės nustatymo, kaip tą nurodo apeliantas. Kita vertus, sutiktina ir su atsakovo atsikirtimų į skundą argumentais, kad apeliantas nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių ženkliai mažesnę atsakovo valdomo turto vertę, nei yra apskaičiuota vadovaujantis oficialiais ir viešais Juridinių asmenų registre registruotais juridinių asmenų finansinės atskaitomybės dokumentais, t. y. įrodymų, kurie paneigtų buhalterinę atsakovo turimo turto vertę (CPK 178 str.).

28Taip pat pažymėtina, jog galimos grėsmės teismo sprendimo vykdymui konstatavimas bei šiuo aspektu atsakovo turtinės padėties įvertinimas yra itin individualus procesas, priklausantis nuo konkrečių kiekvienos bylos faktinių aplinkybių. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į atsakovo valdomo turto mastą, apelianto nurodyta teismų praktika dėl finansinio turto, kaip sprendimo užtikrinimo priemonės, netinkamumo ar jo vertės nustatymo išimtinai atliekant turto vertinimo procedūras, neaktuali, juolab kad dėl šiam atsakovui priklausančio finansinio turto ir jam pareikštų reikalavimų santykio jau buvo pasisakyta kituose šalių ginčuose. Tiek apeliantas, tiek atsakovas pateikia argumentų, susijusių su Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-5144-881/2015 taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas toje byloje buvo išnagrinėtas apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-12-03 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1624-236/2015, paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, anksčiau taikytų atsakovo M. M. atžvilgiu, panaikinimo. Nors apeliantas ir toje byloje kėlė klausimą dėl realios atsakovui priklausančių akcijų vertės ieškinio reikalavimų užtikrinimo kontekste, joje buvo pripažinta, kad prašoma priteisti 7,6 mln. Eur dydžio suma atsakovui M. M. nėra didelė ir pati savaime galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikos nedidina. Taip pat buvo konstatuota, kad apeliantas neįrodė savo atskirojo argumentų, jog atsakovo M. M. (tiesiogiai arba per holdingines bendroves) turimų akcijų paketo vertė dėl kontrolės ir likvidumo trūkumo yra bent 75 proc. mažesnė nei jų buhalterine vertė. Tokios teismų nustatytos aplinkybės yra aktualios ir nagrinėjamos bylos atveju, sprendžiant iš esmės tapatų procesinį klausimą (t. y. finansinio turto vertės paneigti sprendimo neįvykdymo grėsmę pakankamumo).

29Šioje situacijoje atsižvelgtina ir į tokius atsakovo atsikirtimus, jog antstoliui, vykdžiusiam Vilniaus apygardos teismo 2015-06-22 nutartį dėl turto arešto, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-5144-881/2015, nekilo klausimų dėl akcijų buhalterinės vertės pagrįstumo, t. y. atsakovo valdomų akcijų buhalterinė vertė laikyta tinkama ir pakankama (atsiliepimo į atskirąjį skundą priedas Nr. 19 , Turto arešto aktų registro išrašas). Pripažintina, jog šis atsakovo teiginys yra svarbus ir paneigiantis atskirojo skundo argumentus dėl netinkamos finansinio turto vertės paskaičiavimo. Kaip matyti iš pridedamų įrodymų, 7,6 mln. Eur reikalavimo užtikrinimui pakako atsakovo valdomos UAB „Biruliškių projektas“ akcijų arešto, be to, iš minėtų turto arešto akto išrašų akivaizdu, kad atsakovas turi ir kito turto (tiek kilnojamojo, teik nekilnojamojo).

30Apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad sprendimo neįvykdymo grėsmę šiuo atveju eliminuoja atsakovo turtinė padėtis, o priešingi apelianto teiginiai yra faktiškai nepagrįsti. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako.

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių paskirties

32Teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas, suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nepagrįsti leistinais įrodymais, nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises.

33Todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visais atvejais turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, bei spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Priešingu atveju (t. y. pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus iškils pavojus tinkamam teismo sprendimo įvykdymui), būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių esmė, pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai, nes tokių priemonių turėtų būti imamasi iš esmės kiekvienoje byloje. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgus į ginčo pobūdį bei jame dalyvaujančius subjektus, į apelianto deklaruojamą jo teisių pažeidimo momentą bei laiko tarpą, per kurį šių teisių nebuvo siekiama apginti, yra labiau tikėtina išvada, jog suvaržymais gali būti siekiama ne galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o kitų, viešai nedeklaruojamų tikslų, įskaitytinai ir sustiprinti savo pozicijas vykstančiuose buvusių verslo partnerių konfliktuose. Tokioje situacijoje reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra aiškiai nesąžiningas ir neatitinka jų taikymo išimtinumo principo (CPK 3 str. 1 d.).

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Geležinio vilko projektas“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015-07-20 nutartimi ieškovo prašymą dėl... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB „Geležinio vilko projektas“ atskirajame skunde prašo... 9. 1. Skundžiama nutartimi teismas neatsižvelgė į atsakovo nurodytą jo turimo... 10. 2. Pagal suformuotą teismų praktiką, bendrovių akcijos ir kitas finansinis... 11. 3. Byloje nėra jokios atsakovo valdomų akcijų vertės nustatymo ataskaitos... 12. 4. Teismas atsakovo finansinę padėtį vertino tik iš atsakovo nurodytos jo... 13. 5. Teismas neatsižvelgė į įrodytą ieškinio prima facie pagrįstumą, o... 14. Atsakovas M. M. atsiliepime prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o... 15. 1. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas bet kokiu būdu mėgins apsunkinti... 16. 2. Buhalterinės akcijų vertės apskaičiavimo metodika nėra negalima,... 17. 3. Atskirajame skunde nurodyti teiginiai dėl atsakovo paskolų fiktyvumo yra... 18. 4. Ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą bei netinkamam... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Šioje byloje sprendžiamas atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 22. Dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo ... 23. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiama garantuoti teismo priimto... 24. Pažymėtina, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas... 25. Dėl grėsmės būsimam teismo sprendimo vykdymui vertinimo ... 26. Teismų praktikoje taip pat jau yra suformuota taisyklė, kad pagrindas taikyti... 27. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, išklausęs abi ginčo... 28. Taip pat pažymėtina, jog galimos grėsmės teismo sprendimo vykdymui... 29. Šioje situacijoje atsižvelgtina ir į tokius atsakovo atsikirtimus, jog... 30. Apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, apeliacinės instancijos teismas pritaria... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių paskirties... 32. Teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 33. Todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą....