Byla 1-1628-923/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujant Eglei Stanevičienei, dalyvaujant prokurorei Jolitai Raudeliūnienei, nukentėjusiajam L. M., civilinio ieškovo UAB ,, ( - )“ atstovei Linai Mankei, kaltinamajam A. M., jo gynėjui advokatui Eugenijui Senovaičiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Komijos Respublikoje, Rusijos Federacija, Lietuvos Respublikos pilietis, bulgaras, nedirbantis, išsituokęs, gyvenantis ( - ), Kaune, teistas:

31998-03-02 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 272 str. 2 d., 225 str. 2 d. – laisvės atėmimu 4 metams;

41999-12-23 pagal LR BK 16 str. 300 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 metams;

52003-07-11 pagal LR BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 metams;

62007-05-04 pagal LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. – laisvės atėmimu 3 metams;

72009-04-20 pagal LR BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p. – laisvės atėmimu 2 metams 5 mėnesiams;

82009-05-20 pagal LR BK 290 str. – laisvės atėmimu 3 metams 3 mėnesiams, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal LR BK 180 str. 1 d.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10A. M. 2013-01-07, apie 09.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, ( - ) gatvėje, prie namo Nr. 4, Kaune, panaudodamas fizinį smurtą – smogdamas kumščiu nukentėjusiajam L. M. vieną kartą į veidą, iš automobilio Fiat Doblo, valst. Nr. ( - ) pasikėsino pagrobti svetimą turtą, tai yra UAB „( - )“ atvežtą 108.30 Lt bendros vertės užsakymą: 3 vnt. bendros 72,00 Lt vertės šeimyninių picų „Special“, 1 vnt. 24 Lt vertės šeimyninę picą ,,Saliami“, 2 vnt. bendros 3,80 Lt vertės padažus picai ir 3,50 Lt vertės buteliuką gėrimo „Sprite“, tačiau nukentėjusiajam pasipriešinus, įspyrė jam ir sudavė smūgius rankomis, ne mažiau kaip septynis kartus į įvairias kūno vietas, padarydamas odos nubrozdinimus kaktoje, dešiniame skruoste, poodines kraujosruvas dešinės akies vokuose, krūtinės ląstos kairėje, nosies kaulų lūžį, krūtinės kairės pusės sumušimą tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą ir tokiu būdu panaudodamas fizinį smurtą iš automobilio Fiat Doblo, valst. Nr. ( - ) pagrobė UAB „( - )“ 3,50 litų vertės buteliuką gėrimo „Sprite“.

11Kaltinamasis A. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013-01-07 naktį girtavo, anksti ryte išalko, todėl apie 8 valandą, būdamas girtas, telefonu paskambino į UAB „( - )“ ir užsisakė kaltinime nurodytas keturias picas su padažais bei dar kažką gerti. Užsakymą nurodė pristatyti į ( - ) gatvę priešais gaisrinę, nes jo namo ( - ) gatvėje dažnai neranda. Jis, vilkėdamas chalatu, nuėjo prie gaisrinės ir maistą atvežusio nukentėjusiojo paprašė parodyti užsakymą, šis atsisakė tai daryti, liepė jam sumokėti pinigus. Jis pinigų nemokėjo ir smogė ranka nukentėjusiajam į veidą. Po smūgio nukentėjusysis jį griebė, jie pradėjo galinėtis, kažkuriuo momentu nukentėjusysis nugriuvo ant žemės. Jam gulinčiam spyrė du kartus į krūtinę, o kai nukentėjusysis atsistojo – į užpakalį. Kaip iš automobilio pagrobė buteliuką gėrimo „Sprite“ neprisimena, tačiau taip galėjo padaryti, nes ir jo brolis sakė, kad jis į namus parsinešė ,,Sprite“. Kaip sugadino picas ir padažus taip pat neprisimena. Grįžęs namo chalatą įdėjo skalbti, nes grumtynių metu jį išpurvino.

12Nukentėjusysis L. M. parodė, kad dirba UAB „( - )“ direktoriumi. 2013-01-07 apie 07.45 val. iš vyriškio skambinusio telefonu Nr. ( - ) buvo priimtas užsakymas keturioms picoms, 2 vnt. padažų, buteliukui „Sprite“ (užsakymo kvite nurodyta „Cola“, kadangi pagal vidaus taisykles visi firmos „Coca-cola“ gėrimai vadinami „Cola“). Užsakymo vertė 108.30 Lt. Apie 9.00 val. automobiliu Fiat Doblo užsakymą atvežė adresu ( - ) g. 4, Kaune. Užsakymo pasiimti atėjo neblaivus kaltinamasis, kuris vilkėjo mėlynos spalvos chalatu, kuris prašomas sumokėti už užsakymą, nemokėjo, bandė pats pasiimti maistą, buvusį nepermatomame krepšyje (šaltkrepšyje) nuo automobilio priekinės keleivio sėdynės. Jis to daryti neleido, todėl kaltinamasis kumščiu smogė jam į veidą, jis nuo smūgio nugriuvo. Matė, kaip kaltinamasis griebia krepšį su picomis. Atsistojęs jis bandė krepšį atimti, todėl abu susigrūmė, krepšys su picomis ir ant krepšio buvusiais padažais nukrito ant žemės. Grumtynių metu nugriuvo ir jis, tada jam gulinčiam kaltinamasis spyrė į krūtinę, šonus keletą kartų. Pro šalį važiavo ,,Mersedec“ automobilis, sustojęs vairuotojas sakė iškviesiąs policiją. Jam įsėdus į automobilį kaltinamasis atsidaręs priekines keleivio pusės dureles, nuo sėdynės pagrobė buteliuką ,,Sprite“. Matė, kad kaltinamasis įėjo į ( - ) g. 10 namo kiemą, apie tai pasakė atvykusiems policijos pareigūnams ir pagal jo išvardintus požymius policininkai ( - ) g. 10-2 sulaikė kaltinamąjį, kurį jis atpažino, kaip jį užpuolusį asmenį.

13Liudytoja I. M. parodė, kad 2013-01-07, apie 7.40 val. UAB „( - )“ dar nedirbo, kaip paskambino vyras ir prašė atvežti maisto. Ji pasakė, kad bendrovė dar nedirba, bet vyras tiesiog maldavo, nes labai norintis valgyti. Ji priėmė užsakymą keturioms picoms, padažams ir buteliukui „Sprite“ gėrimo. Vyras telefonu nurodė užsakymą pristatyti į ( - ) g. 2. Apie 9.30 val. L. M. užsakymą išvežė, tačiau po kurio laiko paskambinęs pranešė, kad užsakovas bandė atimti iš jo prekes ir jį sumušė. Vėliau ji atvyko į Panemunės policijos komisariatą pasiimti automobilio, kuriuo vežiojami užsakymai. Apžiūrėjusi krepšį, kuris buvo ant priekinės keleivio sėdynės matė, kad keturios picos nebetinkamos vartoti, nes viskas nuslinkę nuo picos pado, padažai buvo išsilieję. Visą maistą teko išmesti, nes jis nebebuvo tinkamas naudoti.

14Civilinio ieškovo UAB ,, ( - )“ atstovė Lina Mankė paaiškino, kad bendrovė patyrė 108,30 litų turtinę žalą, nes būtent tokiai sumai kaltinamasis užsisakė maisto (keturias picas, 2 vnt. padažo ir 0,5 litro buteliuką ,,Sprite“). Užsakytas maistas buvo pristatytas kaltinamajam, tačiau kaltinamasis už jį nesumokėjo. Kadangi picos yra kepamos tik pagal individualų užsakymą ir jų realizacijos terminas yra trumpas, kaltinamojo užsakytų picų nebebuvo galima realizuoti. Picų padažai buvo išsilieję ir taip pat nebetinkami realizuoti. Butliukas ,,Sprite“ buvo pagrobtas.

15Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriaus specialisto išvados Nr.G68/13(02) nustatyta, kad L. M. padaryti odos nubrozdinimas kaktoje, dešiniame skruoste, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, krūtinės ląstos kairėje, nosies kaulų lūžis, krūtinės kairės pusės sumušimas. Sužalojimas vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžio, kairės krūtinės pusės sumušimo L. M. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui (1 t., b.l. 48-49).

16Iš 013-01-07 įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ) g. 4, Kaune (1 t., b.l. 3-5, 10-12).

17Iš 2013-01-07 apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas namas, esantis ( - ) g.10-2, Kaune, apžiūros metu rasta ir paimta: mėlynos spalvos chalatas, 0,5 litro talpos plastikinis „Sprite“ buteliukas, ant kurio išryškintas piršto pėdsakas ir nukopijuotas ant daktiloskopinės plokštelės (1 t., b.l. 6-9).

18Iš Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvados Nr.20-4-IS1-137 nustatyta, kad piršto pėdsakas, rastas ant buteliuko „Sprite“, yra paliktas A. M. dešinės rankos nykščiu (1 t., b.l. 26-27).

19Iš 2013-01-07 daiktų pateikimo ir jų apžiūros protokolų nustatyta, kad L. M. pateikė UAB ,, ( - )“ užsakymo kvitą ir juodos spalvos vyrišką striukę, kurios kairėje rankovėje, žemiau alkūnės, yra 10 cm ilgio įplyšimas (1 t., b.l. 63-66).

20Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokolas Nr. 771 patvirtina, kad 2013-01-07, 12.44 val. A. M. nustatyta 2,43 promilių girtumas (1 t., b.l. 102).

21Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, A. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, panaudodamas fizinį smurtą nukentėjusiojo L. M. atžvilgiu, pasikėsino pagrobti UAB „( - )“ atvežtą 108.30 Lt bendros vertės užsakymą: 4 vnt. picų, 2 vnt. padažų picai ir pagrobė 3,50 Lt vertės buteliuką gėrimo ,,Sprite“. Kaltinamasis savo kaltę pripažino, nors ir nurodė neprisimenantis, kaip iš automobilio pagrobė buteliuką ,,Sprite“, tačiau teigė, kad šią aplinkybę patvirtino ir jo brolis R. M., matęs jų namuose tą buteliuką. Byloje esantiems parodymams patikrinti, LR BPK 276 str. 4 d. nustatyta tvarka buvo pagarsinti liudytojo R. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, iš kurių nustatyta, kad liudytojas buvo namuose tuo metu, kai neblaivus A. M. parsinešė mažą buteliuką ,,Sprite“. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiojo L. M. parodymais, nes juos patvirtino ir liudytoja I. M., teismo medicinos specialisto išvada, daktiloskopinio tyrimo specialisto išvada, daiktų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuotas įplyšimas striukėje. Byloje esančių ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia konstatuoti, kad A. M. plėšimo būdu užvaldė UAB ,, ( - )“ priklausantį 3,50 Lt vertės turtą ir tokia A. M. veika kvalifikuojama pagal LR BK 180 str. 1 d.

22A. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

23Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad A. M. padarė apysunkį nusikaltimą, veikdamas tiesiogine tyčia, į tai, kad nusikalstama veika baigta. A. M. nedirba, Priklausomybės ir psichinių ligų įskaitoje neužregistruotas. Svarbu pažymėti, kad A. M. teisiamas septintą kartą, naują tyčinį nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą taip pat už tyčinius nusikaltimus, kas pagal LR BK 27 str. 1 d. vertinama kaip nusikaltimų recidyvas, o pagal LR BK 56 str. 1 d. recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą paprastai skiriama laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus kitas LR BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes (LR BK 61 str.), teismas sprendžia, kad už LR BK 180 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą A. M. skirtina inkriminuojamo straipsnio sankcijoje numatyta griežčiausia bausmės rūšis – terminuotas laisvės atėmimas. Įvertinus kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jog jis savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailisi, nustatomas mažesnis už vidurkį bausmės dydis.

24Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, iki nuosprendžio įsiteisėjimo kaltinamajam paliekama galioti kardomoji priemonė – suėmimas.

25Nukentėjusysis L. M. pareiškė 10 100 litų dydžio civilinį ieškinį dėl 100 litų turtinės ir 10 000 litų neturtinės žalos atlyginimo (1 t., b.l. 74). Kadangi turtinę žalą plėšimo metu suplėšant striukę nukentėjusysis patyrė dėl kaltinamojo A. M. veiksmų, civilinis ieškinys dėl turtinės žalos tenkintinas visiškai.

26Sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą, pažymėtina, kad pagal Civilinį kodeksą neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Teismui nekyla abejonių, jog dėl plėšimo metu patirto fizinio smurto, L. M. patyrė fizinį skausmą, nes lūžo nosies kaulai, buvo sumušta kairė krūtinės pusė, be to jam buvo sužalotas veidas (padaryti odos nubrozdinimas kaktoje, dešiniame skruoste, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose). Dėl to jis patyrė ir dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, sumažėjo jo bendravimo galimybės, du mėnesius buvo nedarbingas, atsirado baimės jausmas, nes tenka klientas išvežioti užsakymus, bijo pasikartojančių apiplėšimo atvejų. Patirtą neturtinę žalą nukentėjusysis įvertino 10 000 litų. Įstatymas įpareigoja teismą atsižvelgti ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus, t. y. į kaltininko turtinę padėtį, žalos padarymo aplinkybes ir kita. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, padaryto sveikatos sužalojimo mastą, padarytos turtinės žalos dydį, į A. M. kaltės formą, į teismų praktiką tokio pobūdžio baudžiamosiose bylose. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, nukentėjusiojo L. M. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies.

27Civilinis ieškovas UAB ,, ( - )“ byloje pareiškė 108,30 litų civilinį ieškinį (1 t., b.l. 59). Civilinio ieškovo atstovė teisiamajame posėdyje paaiškino, jog dėl plėšimo bendrovė patyrė turtinę žalą, kadangi po plėšimo 108,30 Lt vertės užsakymas buvo nebetinkamas realizuoti, nes picos yra kepamos pagal individualų užsakymą, jų realizavimo terminas gana trumpas, apie 2 valandas, tol kol picos yra dar šiltos, be to, plėšimo metu jos buvo apgadintos, padažai išsilieję, o buteliukas ,,Sprite“ – pagrobtas. Atsižvelgiant į tai, kad turtinė žala UAB ,, ( - )“ padaryta nusikalstamais A. M. veiksmais, civilinis ieškinys pagrįstas į bylą pateiktu užsakymo kvitu (1 t., b.l. 64), jo dydis neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl tenkintinas visiškai.

28Civilinis ieškovas Kauno teritorinė ligonių kada byloje pareiškė 296,99 Lt civilinį ieškinį (1 t., b.l. 54-55), nes patyrė tokio dydžio išlaidas už nukentėjusiajam L. M. suteiktas ambulatorinės vidaus ligų gydytojo, echoskopuotojo, neurologo, otorinolaringologo konsultacijas, kompiuterinę tomografiją. Už nukentėjusiajam suteiktas medicinines paslaugas buvo apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad sužalojimai nukentėjusiajam padaryti nusikalstamais A. M. veiksmais ir kad civilinis ieškinys pagrįstas į bylą pateiktu suteiktų medicininių paslaugų aprašu (1 t., b.l. 56), jis tenkintinas visiškai.

29Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti klausimas spręstinas LR BPK 94 str. 1 d. 4 p. nustatyta tvarka: chalatas grąžintinas A. M., 0,5 litro talpos buteliukas ,,Sprite“, vatos tamponas, popierinė servetėlė, kraujo dėmės pavyzdys, saugomi Kauno apskrities VPK Kauno miesto Panemunės policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikinti.

30Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 302-307 str.,

Nutarė

31A. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 str. 1 d., ir paskirti jam 2 (dvejų) metų 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

32Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

33Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2013-06-11.

34Vadovaujantis LR BK 66 str. 1 d., į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2013-01-07 iki 2013-06-11.

35Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. M. palikti galioti kardomąją priemonę – suėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

36Nukentėjusiojo L. M. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Iš A. M. nukentėjusiajam L. M. priteisti 100 (vieną šimtą) litų turtinei ir 2000 (du tūkstančius) litų neturtinei žalai atlyginti.

37Civilinio ieškovo UAB ,, ( - )“ civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Iš A. M. UAB ,, ( - )“ priteisti 108,30 (vieną šimtą aštuonis litus 30 ct) turtinei žalai atlyginti.

38Civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Iš A. M. Kauno teritorinės ligonių kasai priteisti 296,99 (du šimtus devyniasdešimt šešis litus 99 ct) turtinei žalai atlyginti.

39Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: 1) chalatą, nuosprendžiui įsiteisėjus – grąžinti A. M., 2) 0,5 litro talpos buteliuką ,,Sprite“, vatos tamponą, popierinę servetėlę, kraujo dėmės pavyzdį, saugomus Kauno apskrities VPK Kauno miesto Panemunės policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikinti.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujant Eglei... 2. A. M., asmens kodas ( - ) gimęs... 3. 1998-03-02 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK)... 4. 1999-12-23 pagal LR BK 16 str. 300 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 metams;... 5. 2003-07-11 pagal LR BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 metams;... 6. 2007-05-04 pagal LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. – laisvės atėmimu... 7. 2009-04-20 pagal LR BK 286 str., 138 str. 2 d. 10 p. – laisvės atėmimu 2... 8. 2009-05-20 pagal LR BK 290 str. – laisvės atėmimu 3 metams 3 mėnesiams,... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. A. M. 2013-01-07, apie 09.00 val., būdamas apsvaigęs nuo... 11. Kaltinamasis A. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 12. Nukentėjusysis L. M. parodė, kad dirba UAB „( -... 13. Liudytoja I. M. parodė, kad 2013-01-07, apie 7.40 val.... 14. Civilinio ieškovo UAB ,, ( - )“ atstovė Lina Mankė paaiškino, kad... 15. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 16. Iš 013-01-07 įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad įvykio vieta... 17. Iš 2013-01-07 apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas namas,... 18. Iš Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvados... 19. Iš 2013-01-07 daiktų pateikimo ir jų apžiūros protokolų nustatyta, kad 20. Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokolas Nr. 771 patvirtina, kad... 21. Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos... 22. A. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino... 23. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad A. M.... 24. Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, iki nuosprendžio įsiteisėjimo... 25. Nukentėjusysis L. M. pareiškė 10 100 litų dydžio... 26. Sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą, pažymėtina, kad pagal... 27. Civilinis ieškovas UAB ,, ( - )“ byloje pareiškė 108,30 litų... 28. Civilinis ieškovas Kauno teritorinė ligonių kada byloje pareiškė 296,99 Lt... 29. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 30. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 302-307 str.,... 31. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 32. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 33. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos –... 34. Vadovaujantis LR BK 66 str. 1 d., į bausmės laiką įskaityti laikinajame... 35. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. M. palikti galioti... 36. Nukentėjusiojo L. M. civilinį ieškinį tenkinti iš... 37. Civilinio ieškovo UAB ,, ( - )“ civilinį ieškinį tenkinti... 38. Civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį... 39. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: 1) chalatą,... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtajam šis terminas...