Byla T-952-923/2013
Dėl jo padėtį švelninančio įstatymo taikymo ir bausmės sumažinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujat Salomėjai Muralienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Šarkui, teismo posėdyje išnagrinėjusi nuteistojo A. M. prašymą dėl jo padėtį švelninančio įstatymo taikymo ir bausmės sumažinimo,

Nustatė

2A. M..Kauno apylinkės teismo 2013-06-H nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 180 str. 1 d. ir paskirta bausmė -laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 5 (penkiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Kauno apylinkės teisme buvo gautas nuteistojo prašymas, kuriuo jis prašo sušvelninti 2013-06-11 nuosprendžiu jam paskirtą bausmę ir pritaikyti LR BK 641 str. pagal naujai įsigaliojusias pataisas ir papildymus, kadangi jis prisipažino kaltas.

4Teismo posėdyje dalyvavęs prokuroras prašė nuteistojo prašymą atmesti.

5Nuteistojo prašymas atmestinas.

6Nuo 2013-07-13 įsigaliojo 2013-07-02 įstatymas Nr. XII-499 (Žin., 2013, Nr. 75-3770), kuriuo Baudžiamasis kodeksas papildytas 641 straipsniu. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjus baudžiamąją bylą pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas.

7Taigi, LR BK 641 straipsnio nuostatos, be asmens prisipažinimo kaltu, numato ir kitas būtinas sąlygas, kurioms esant, nuteistam asmeniui paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu, tai yra: baudžiamoji byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat baudžiamąją bylą užbaigus teismo baudžiamuoju įsakymu.

8Baudžiamoji byla Nr. 1-1628-923/2013, kurioje A. M. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 str. 1 d., buvo išnagrinėta pagal bendrąsias proceso taisykles. Ir nors kaltinamasis A. M. savo kaltę pripažino, tačiau nagrinėjant bylą teisme nebuvo taikyta nei pagreitinto proceso tvarka, nei sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl nesant visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų, nuteistojo A. M. prašymas pritaikyti LR BK 641 str. ir sušvelninti jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę, atmestinas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3621 str., 364 str.,

Nutarė

10nuteistojo A. M. prašymą atmesti.

11Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai