Byla e2-26470-566/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys R. V., K. P., O. Ž., V. P., L. P., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,

3dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei I. M.,

4atsakovei V. Z.,

5atsakovės V. Z. atstovui advokatui D. B.,

6trečiajam asmeniui R. V.,

7trečiajam asmeniui V. P.,

8trečiajam asmeniui K. P.,

9trečiajam asmeniui O. Ž.

10viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. Z. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys R. V., K. P., O. Ž., V. P., L. P., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Nustatė

11Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) kreipėsi su ieškiniu į teismą, nurodydama, kad atsakovė V. Z., pažeisdama teisės aktų reikalavimus, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, atliko statinio paprasto remonto darbus ties jai nuosavybės teise priklausančiu butu, unikalus Nr. ( - ), esančiu J( - ), t. y. iškirto dalį išorinės sienos, esančios po jai nuosavybės teise priklausančio kambario langu, įrengė duris, pastato išorėje pastatė tambūrą (prieangį), kurio išorės matmenys yra apie 3,10 m x 1,30 m ir aukštis apie 2,80 m, virš jai nuosavybės priklausančio kambario įrengė tūrinį stoglangį (apie 1,10 m aukščio) ir apie 2 m aukščio metalinį kaminą. Nurodė, jog šiems paprastojo remonto darbams atlikti atsakovė privalėjo turėti rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui, tačiau atliekant vykdomų statybos darbų patikrinimą vietoje, statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui nebuvo pateiktas teisės aktuose nurodytas statybą leidžiantis dokumentas, suteikiantis teisę atlikti paprastąjį remontą. Dėl nurodytų aplinkybių 2015 m. kovo 24 d. buvo surašytas Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-150324-00030, o 2015 m. kovo 24 d. atsakovei buvo surašytas Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-150324-00033, kuriuo atsakovei nurodyta savo lėšomis ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 24 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti po buto Nr. 62 langu iškirstą dalį išorinės ienos, išardyti pastato išorėje pastatytą tambūrą (prieangį), išardyti tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą. Gavus atsakovės prašymą, terminas savavališkos statybos padariniams pašalinti buvo pratęstas 3 mėnesiams, t. y. iki 2015 m. gruodžio 28 d. Inspekcijos 2016 m. kovo 21 d. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-00-160321-00034 nustatyta, kad aukščiau minėtas privalomasis nurodymas nebuvo įvykdytas, taip pat nepateiktas ir statybą leidžiantis dokumentas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 str., 23 str. ir 35 str. 2 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 str., ieškovė prašo teismo: 1) įpareigoti atsakovę V. Z. savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. atstatyti po buto/patalpos – kambario, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )), langu iškirstą dalį išorinės sienos, išardyti pastato išorėje ties minėta patalpa pastatytą tambūrą (prieangį), išardyti virš minėtos patalpos įrengtus tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą bei sutvarkyti statybvietę; 2) jeigu atsakovė per nustatytą terminą teismo įpareigojimo neįvykdys, įpareigoti atsakovę mokėti po 30 eurų baudą į ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo (1 t., e.b.l. 1-4).

12Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais argumentais. Akcentavo, kad atsakovė atliko paprastojo remonto darbus, pakeičiant pastato išvaizdą, be to, pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, todėl remonto darbams buvo būtinas įgalioto valstybės tarnautojo rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui. Pažymėjo, jog esamoje situacijoje atsakovė turėtų arba pašalinti savavališkos statybos padarinius, arba gauti statybą leidžiantį dokumentą.

13Atsakovė V. Z. atsiliepime su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog atsakovė neneigia to, kad atliko paprastojo remonto darbus, t. y. pasistatė nedidelį prieangį, pasikeitė kaminą (ventiliaciją), išsikėlė stoglangį, taip pat vietoje langė įsistatė duris. Pažymėjo, kad gyvenamasis namas, kuriame yra atsakovei priklausantis butas, yra labai senas – 1940 m. statybos, o namo būklė yra labai bloga (sienų mūras įskilęs, bloga stogo būklė, surūdijusi lietaus nuvedimo sistema, labai ir durys susidėvėję ir pan.). Dėl prastos namo būklės atsakovės bute pradėjo kauptis drėgmė, atsirado sveikatai pavojingas pelėsis, pradėjo byrėti tinkas, o per langą, kurio vietoje atsakovė įrengė duris, bėgo vanduo (lietus), pūtė skersvėjis ir šaltis. Nurodė, jog siekdama spręsti dėl blogos namo būklės susidariusią situaciją, atsakovė 2015 m. liepos 2 d. prašymu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrių, o 2015 m. spalio 2 d. buvo organizuotas namo, esančio ( - ), patalpų savininkų susirinkimas. Pažymėjo, jog nesulaukusi kitų butų savininkų reakcijos ir problemos dėl bendro namo būklės sprendimo, atsakovė vietoje lango įstatė duris ir pasistatė nedidelį prieangį, kuris saugo atsakovės butą nuo šalčio, skersvėjų, taip pat nuo lietaus ir trumpo sujungimo saugo elektros skydelį. Siekiant išvengti kamino griūties ir gaisro, atsakovė pakeitė senąjį kaminą nauju. Pabrėžė, jog atsakovė šį paprastąjį remontą atliko vedina būtinybės ir prevenciniais tikslais, siekiant pašalinti iškilusią grėsmę atsakovės ir aplinkinių gyvybei, nuosavybei bei aplinkai. Atsakovės vertinimu, pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedą, kompetentingų institucijų pritarimas paprastojo remonto projektui yra nereikalingas tais atvejais, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti. Nurodė, jog atsakovės prašymu terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo pratęstas iki 2015 m. gruodžio 28 d., tačiau atsakovė nespėjo per šį terminą parengti paprastojo remonto projekto ir gauti rašytinių pritarimų šiam remontui. Atsakovės vertinimu, būtų nesąžininga ir neteisinga tenkinti ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovės pastatytą prieangį ir kaminą išardyti, ir neleisti atsakovei įteisinti šios statybos. Nurodė, jog ji yra pradėjusi šių statinių įteisinimo procedūrą (1 t., e.b.l. 112-116).

14Bylos nagrinėjimo metu atsakovė su ieškinio reikalavimais nesutiko, rėmėsi atsiliepime išdėstytais argumentais. Akcentavo, jog darbus atliko dėl būtinumo, kurį lėmė labai bloga namo būklė. Nurodė, jog nežinojo, kad atlikdama remontą padarė teisės aktų pažeidimus. Atsakovės teigimu, net ir pratęsus terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui, laiko buvo nepakankamai, kad suspėtų įteisinti atliktą remontą.

15Tretieji asmenys R. V., K. P., O. Ž., V. P., L. P. atsiliepimų į ieškovės ieškinį nepateikė.

16Teismo posėdžio metu tretieji asmenys R. V., K. P., O. Ž., V. P. (butų, esančių gyvenamajame name adresu ( - ), savininkai), palaikė ieškovės poziciją, kad atsakovė remonto darbus atliko neturėdama tam reikalingo statybą leidžiančio dokumento. Ieškinį prašė tenkinti.

17Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodė, jog statinys ( - ), nėra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotos vietovės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, teritoriją. Pažymėjo, jog Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui, kuris vykdo Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas Vilniaus apskrityje, statinio projektas ieškinyje nurodytiems statybos darbams atlikti pateiktas nebuvo ir tokio projekto trečiasis asmuo nėra patikrinęs. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime ieškinį prašo tenkinti (1 t., e.b.l. 80-81).

18Trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Iki teismo posėdžio trečiojo asmens prašymų negauta, neatvykimo priežastis nežinomos. Trečiajam asmeniui L. P. teismo šaukimas grįžo neįteiktas. Byla nagrinėjama tretiesiems asmenims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 247 str.).

19Ieškinys tenkintinas.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovei V. Z. nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (1 t. e.b.l. 43-44). Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) (1 t. e.b.l. 45). Iš byloje esančio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – Inspekcijos Vilniaus skyrius) 2015 m. kovo 17 d. Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, akto Nr. SPA-377, matyti, jog gavus skundą dėl galimai savavališkos statybos, 2015 m. kovo 5 d. buvo atliktas gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), statybos patikrinimas (1 t., e.b.l. 9-20). Atlikus statybos patikrinimą Inspekcijos Vilniaus skyrius 2015 m. kovo 24 d. surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-150324-00030 (toliau – Savavališkos statybos aktas), kuriuo konstatuota, jog gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ), atliktas savavališkas paprastasis remontas (1 t., e.b.l. 24-26). Savavališkos statybos akte, aprašant atliktų statybos darbų mastą, nurodoma, jog iškirsta dalis išorinės sienos, esančios po buto Nr. 62 langu, įrengtos durys, pastato išorėje pastatytas tambūras (prieangis), kurio išorės matmenys yra apie 3,10 x 1,30 m, aukštis apie 2,80 m., virš buto Nr. 62 įrengtas tūrinis stoglangis, kurio aukštis yra apie 1,10 m. ir metalinis kaminas, kurio aukštis apie 2 m. Inspekcijos Vilniaus skyrius 2015 m. kovo 24 d. atsakovei surašė Privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-150324-00033, kuriuo atsakovei nurodyta savo lėšomis ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 24 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti po buto Nr. 62 langu iškirstą dalį išorinės ienos, išardyti pastato išorėje pastatytą tambūrą (prieangį), išardyti tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą (1 t., e.b.l. 27-29). Atsakovė su 2015 m. rugsėjo 7 d. raštu kreipėsi į Inspekcijos Vilniaus skyrių prašydama pratęsti terminą dokumentų tvarkymui 3 mėn. (1 t., e.b.l. 31). Ieškovės 2015 m. spalio 22 d. Sprendimu dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo Nr. (23.51)RE-284 privalomojo nurodymo įvykdymo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo pratęstas 3 mėnesiams, t. y. iki 2015 m. gruodžio 28 d. (1 t., e.b.l. 38). Remiantis Inspekcijos Vilniaus skyriaus 2016 m. kovo 21 d. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-00-160321-00034 nustatyta, kad aukščiau minėtas privalomasis nurodymas nebuvo įvykdytas (1 t., e.b.l. 39).

21Iš UAB „Naujamiesčio būstas“ 2014 m. lapkričio 20 d. Gyvenamojo namo apžiūros akto Nr. NB-AA-14-197-18 matyti, jog gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), stogo, langų ir durų būklė yra bloga, lietaus nuvedimo sistema visiškai surūdijusi, tuo tarpu sienų ir pamatų būklė įvertinama patenkinamai (1 t., e.b.l. 35-37).

22Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, jog atsakovė savavališkai, neturėdama statybą leidžiančių dokumento, atliko paprastąjį remontą – iškirto dalį išorinės sienos, esančios po jai nuosavybės teise priklausančio kambario langu, įrengė duris, pastato išorėje pastatė tambūrą (prieangį), virš jai nuosavybės priklausančio kambario įrengė tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą.

23Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 21 d. statinio paprastąjį remontą apibrėžia kaip statybos rūšį, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“ 12 p. statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m . gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12 p. paprastojo remonto darbams priskiriamas fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas (12.4 p.), statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas (12.11 p.) taip pat priskiriami kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų (12.12 p.). Remiantis nurodytomis teisės normomis, atsakovės atlikti darbai – iškertant dalį išorinės sienos, esančios po kambario langu, ir įrengiant duris, pastato išorėje pastatant tambūrą (prieangį), virš kambario įrengiant tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą – laikytini statinio paprastuoju remontu. Pažymėtina, jog atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį pripažįsta, kad atliko paprastojo remonto darbus.

24Viena iš statytojo teisės įgyvendinimo sąlygų yra statytojo pareiga turėti statybą leidžiantį dokumentą, kai jis yra privalomas (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p.). Statybos įstatymo 23 str. 28 d. imperatyviai nurodoma, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 9 p., 23 str. 1 d. 4 p. nuostatas ypatingo ir neypatingo statinio paprastojo remonto atveju statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas paprastojo remonto aprašui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5.2 p. įtvirtinta, kad rašytiniai pritarimai paprastojo remonto aprašui privalomi atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato, išskyrus I grupės nesudėtingo pastato, paprastąjį remontą mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti. Minėta, jog byloje nustatyta aplinkybė, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), todėl paprastojo remonto darbams atlikti yra būtina parengti statinio paprastojo remonto aprašą bei gauti rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio paprastojo remonto aprašui.

25Atsakovės teigimu, ginčijamas paprastasis remontas, negali būti pripažintas savavališka statyba, nes remontas atliktas esant būtinybei, t. y. siekiant pašalinti dėl prastos namo būklės iškilusią grėsmę atsakovės ir aplinkinių gyvybei bei nuosavybei. Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra 1940 m. statybos. Minėta, jog iš 2014 m. lapkričio 20 d. Gyvenamojo namo apžiūros akto matyti, kad šio gyvenamojo namo stogo, langų ir durų būklė yra bloga (medinės stogo konstrukcijos pažeistos, lietaus nuvedimo sistema visiškai surūdijusi, langai mediniai ir susidėvėję), sienų ir pamatų būklė vertinama patenkinamai. Atsakovė, remdamasi aptartu 2014 m. lapkričio 20 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktu bei vadovaudamasi STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5.2 p. nuostata, kad rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui neprivalomas tuo atveju, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, teigia, kad leidimas jos atliktiems paprastojo remonto darbams nebuvo reikalingas. Teismo vertinimu atsakovės pozicija šiuo klausimu nėra nuosekli. Atsiliepime ji nurodo, jog siekiant spręsti prastos namo būklės klausimą, 2015 m. liepos 2 d. atsakovė kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrių, o 2015 m. spalio 2 d. buvo organizuotas namo patalpų savininkų susirinkimas ir tik nesulaukusi kitų butų savininkų reakcijos ir problemos dėl bendro namo būklės sprendimo, atsakovė atliko remontą (vietoje lango įstatė duris, įrengė paprastą prieangį ir kt.). Tuo tarpu byloje esančiame atsakovės 2016 m. liepos 1 d. pareiškime Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos bei 2016 m. liepos 3 d. pareiškime gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratoriui nurodoma, jog atsakovės bute, esančiame ( - ), 2011 m. buvo atliktas skubus būtinas remontas, reikalingas avarijos grėsmei bei stichinės nelaimės, buvusios 2006 m., padariniams šalinti (1 t., e.b.l. 177, 2 t., e.b.l. 36). Tačiau, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių 2006 m. įvykusią stichinę nelaimę ir jos metu gyvenamajam namui, adresu ( - ), padarytą žalą, taip pat nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog 2011 m. kilo avarijos name grėsmė ir/ar buvo poreikis jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti (CPK 178 str.). 2016 m. rugsėjo 22 d. parengiamojo teismo posėdžio metu teismas siūlė šalims pateikti papildomus įrodymus byloje (CPK 179 str.)-(2 t., e.b.l. 59). Įvertinus bylos medžiagą, teismas sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje nepateikta objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog ginčo remontas buvo atliktas avarijos grėsmei ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti (CPK 178 str.). Vien atsakovės prašymai bei UAB „Naujamiesčio būstas“ 2014 m. lapkričio 20 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. NB-AA-14-197-18 šių aplinkybių neįrodo (CPK 178 str.). Darytina išvada, jog atsakovės atliktam paprastajam remontui buvo reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, t. y. rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas paprastojo remonto aprašui (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 9 p., 23 str. 1 d. 4 p.).

26Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d., savavališka statyba – tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Įvertinus tai, kad atsakovė statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui nepateikė teisės aktuose nurodyto statybą leidžiančio dokumento, atsakovės atliktas statinio paprastasis remontas pripažintinas savavališka statyba (Statybos įstatymo 2 str. 71 d.).

27Konstatuotina, kad Inspekcijos Vilniaus skyrius pagrįstai 2015 m. kovo 24 d. surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-150324-00030 bei jo pagrindu 2015 m. kovo 24 d. Privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-150324-00033, kuriuo atsakovei nurodyta savo lėšomis ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 24 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius. Byloje nėra duomenų, kad minėtas Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius teismo tvarka būtų apskųstas ar panaikintas, todėl jis laikytinas galiojančiu ir privalomu vykdymui. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė per ieškovo nustatytą bei vėliau 3 mėnesiams pratęstą reikalavimo įvykdymo terminą (iki 2015 m. gruodžio 28 d.) statybą leidžiančio dokumento negavo, dėl ilgesnio termino nustatymo į teismą nesikreipė, taip pat nepašalino savavališkos statybos padarinių.

28Pagal Statybos įstatymo 28 str. 6 d., jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo kreipiasi į teismą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 str. 1 d., jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.103 str. 3 d.). Pagal CPK 273 str. 2 d., teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad, sprendžiant neteisėtos statybos padarinių pašalinimo klausimą, taikomos teisės normos, galiojančios savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008; 2009 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009).

29Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 14 str., kurio 7 d. nurodyta, kokį sprendimą gali priimti teismas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Nagrinėjamu atveju ieškovė iš esmės prašo taikyti atsakovės atžvilgiu TPSVPĮ 14 str. 7 d. 3 p. nurodytą savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą, t. y. išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

30Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, savavališkos statybos padariniai turi būti taikomi vadovaujantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principais. Kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių. Savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2013; 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2014).

31Pažymėtina, kad pagal TPSVPĮ 14 str. 8 d., teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti į savavališkos statybos buvusią padėtį.

32Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad 2015 m. kovo 24 d. Privalomuoju nurodymu pašalinti savavališkos statybos padarinius atsakovei buvo nustatytas terminas savavališkos statybos padariniams pašalinti iki 2015 m. rugsėjo 24 d., o 2015 m. spalio 22 d. Sprendimu dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo, terminas pratęstas iki 2015 m. gruodžio 28 d. Per ieškovo nustatytą terminą atsakovė savavališkos statybos padarinių nepašalino, statybą leidžiančio dokumento nepateikė. Tačiau, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė siekia įteisinti savavališkai atliktą paprastąjį remontą ir ėmėsi veiksmų teikdama prašymus ir pareiškimus valstybės bei savivaldybės institucijoms bei gyvenamojo namo bendraturčiams dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo (2 t., e.b.l. 3, 33-35, 47, 71-75, 86, 88, 91-95). Taip pat konstatuotina, jog byloje nėra objektyvių duomenų, jog atsakovės atliktas paprastasis remontas būtų sukėlęs reikšmingų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams (CPK 178 str.). Taigi atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovės padaryti pažeidimai negalėtų būti pašalinti, taip pat į tai, kad atsakovė jau ėmėsi veiksmų, siekdama įteisinti savavališką statybą, teismo vertinimu yra pagrindas nustatyti atsakovei terminą įteisinti savavališkai atliktą statinio paprastąjį remontą (TPSVPĮ 14 str. 7 d. 1 p.). Tačiau, to nepadarius per teismo nurodytą terminą, bus taikomi griežčiausia savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonė – įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (TPSVPĮ 14 str. 7 d. 3 p.). Teismo vertinimu, toks teismo sprendimas atitinka proporcingumo siekiamam tikslui principą, nepažeidžia ginčo šalių interesų pusiausvyros bei neprieštarauja viešajam interesui.

33Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovei nustatytinas terminas iki 2017 m. sausio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, įteisinti savavališkai atliktą statinio paprastąjį remontą. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė neįteisins atliktų statybos darbų, ji įpareigotina iki 2017 m. balandžio 30 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. atstatyti po buto/patalpos – kambario, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )), langu iškirstą dalį išorinės sienos, išardyti pastato išorėje ties minėta patalpa pastatytą tambūrą (prieangį), išardyti virš minėtos patalpos įrengtus tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą bei sutvarkyti statybvietę.

34Ieškovas taip pat pareiškė prašymą, kad tuo atveju, jeigu atsakovė per nustatytą terminą teismo įpareigojimo neįvykdys, įpareigoti atsakovę mokėti po 30 Eur baudą į ieškovo sąskaitą už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

35CPK 273 str. 3 d. numatyta, kad, jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Pagal TPSVPĮ 15 str. 3 d., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos TPSVPĮ 14 str. 1 d. nurodytų asmenų lėšomis organizuoja tik statinių griovimo ir statybviečių tvarkymo darbus, jeigu per nustatytus terminus teismų reikalavimai nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietes neįvykdomi. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad teismo sprendimą dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius gali įvykdyti tik pats statytojas, t.y. atsakovė. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovei nustatytas terminas, per kurį atsakovė galės įteisinti savavališkai atliktą statinio paprastąjį remontą, ieškovo reikalavimas dėl baudos skyrimo atsakovei, jeigu teismo įpareigojimas per nustatytą terminą nebus įvykdytas, laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas (CPK 273 str. 3 d.). Vertinant tai, kad atsakovė neturi kito nekilnojamojo turto, išskyrus butą, adresu ( - ), nedirba bei kitų pajamų negauna (2 t., e.b.l. 105-108), teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str., CPK 3 str.) daro išvadą, kad prašoma 30 Eur bauda už kiekvieną dieną laikytina nepagrįstai didele, todėl ji mažinama iki 15 Eur dydžio už kiekvieną uždelstą reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdymo dieną, kas yra adekvatu bei proporcinga padarytam pažeidimui bei bus pakankama skirtinos baudos tikslams pasiekti.

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškovas iki bylos nagrinėjimo pabaigos nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovui klausimo teismas nesprendžia.

37Nagrinėjamu atveju ieškovas CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovė V. Z. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2016 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 2.2-(NTP-2)-16-T-2531-11119 (1 t., e.b.l. 196-197) 100 proc. atleista nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei, teismas nesprendžia žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovės klausimo, o valstybės išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu atsakovei bei teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, atlygintinos iš valstybės biudžeto (CPK 92 str., 96 str. 4 d., 99 str. 2 d.).

38Vadovaudamasis CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d., teismas

Nutarė

39Ieškinį tenkinti.

40Nustatyti atsakovei V. Z., į.k. ( - ) terminą iki 2017 m. sausio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka, sumokėjus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, įteisinti savavališkai atliktą statinio paprastąjį remontą (iškirstą dalį išorinės sienos, esančios po buto, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), langu, įrengtas duris, pastato išorėje pastatytą tambūrą (prieangį), virš buto įrengtą tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą).

41Per nustatytą terminą neįteisinus nurodytos savavališkos statybos, įpareigoti atsakovę V. Z., a.k. ( - ) iki 2017 m. balandžio 30 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. atstatyti po buto, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )), langu iškirstą dalį išorinės sienos, išardyti pastato išorėje ties minėta patalpa pastatytą tambūrą (prieangį), išardyti virš minėtos patalpos įrengtus tūrinį stoglangį ir metalinį kaminą bei sutvarkyti statybvietę.

42Atsakovei V. Z., į.k. ( - ) per teismo nustatytą terminą neįteisinus nurodytos savavališkos statybos ir iki 2017 m. balandžio 30 d. nepašalinus savavališkos statybos padarinių, skirti jai po 15 Eur (penkiolika eurų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pabaigos, sumokant paskirtą baudą į ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą Nr. LT47 7300 0101 2622 8899, esančią AB „Swedbank“, b.k. 73000, įmokos kodas 5445.

43Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Aleknaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. atsakovei V. Z.,... 5. atsakovės V. Z. atstovui advokatui D. B.,... 6. trečiajam asmeniui R. V.,... 7. trečiajam asmeniui V. P.,... 8. trečiajam asmeniui K. P.,... 9. trečiajam asmeniui O. Ž.... 10. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 11. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 12. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė jame... 13. Atsakovė V. Z. atsiliepime su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutiko.... 14. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė su ieškinio reikalavimais nesutiko, rėmėsi... 15. Tretieji asmenys R. V., K. P., O. Ž., V. P., L. P. atsiliepimų į ieškovės... 16. Teismo posėdžio metu tretieji asmenys R. V., K. P., O. Ž., V. P. (butų,... 17. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 18. Trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovei V. Z.... 21. Iš UAB „Naujamiesčio būstas“ 2014 m. lapkričio 20 d. Gyvenamojo namo... 22. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, jog atsakovė savavališkai,... 23. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 21 d. statinio paprastąjį... 24. Viena iš statytojo teisės įgyvendinimo sąlygų yra statytojo pareiga... 25. Atsakovės teigimu, ginčijamas paprastasis remontas, negali būti pripažintas... 26. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d., savavališka statyba – tai statinio ar... 27. Konstatuotina, kad Inspekcijos Vilniaus skyrius pagrįstai 2015 m. kovo 24 d.... 28. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 6 d., jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo... 29. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 30. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika,... 31. Pažymėtina, kad pagal TPSVPĮ 14 str. 8 d., teismas, spręsdamas klausimą,... 32. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad 2015 m. kovo 24 d. Privalomuoju... 33. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovei nustatytinas terminas iki 2017 m.... 34. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą, kad tuo atveju, jeigu atsakovė per... 35. CPK 273 str. 3 d. numatyta, kad, jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 37. Nagrinėjamu atveju ieškovas CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu nuo žyminio... 38. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d.,... 39. Ieškinį tenkinti.... 40. Nustatyti atsakovei V. Z., į.k. ( - ) terminą iki 2017 m. sausio 31 d.... 41. Per nustatytą terminą neįteisinus nurodytos savavališkos statybos,... 42. Atsakovei V. Z., į.k. ( - ) per teismo nustatytą terminą neįteisinus... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...