Byla 2-203-804/2014
Dėl sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-138-804/2012 įvykdymo termino pratęsimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič

3dalyvaujant pareiškėjai M. P., jos atstovui adv. Sergejui Milovui

4Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atstovei Agnei Bušmaitei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo M. P. prašymą dėl sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-138-804/2012 įvykdymo termino pratęsimo ir

Nustatė

6pareiškėja prašo pratęsti 2012-03-26 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-138-804/2012 įvykdymo terminą 12 mėnesių.

7Pareiškėjos atstovas nurodė, kad teismo sprendimas neįvykdytas dėl to, kad pareiškėja neteisingai suprato teismo sprendimą. Pareiškėja savo prašyme nurodo, kad įsiteisėjus 2013-03-26 sprendimui, ji kreipėsi dėl projekto parengimo, gavo statybos leidimą, pradėjo rekonstrukcijos darbus, tačiau jų neužbaigė dėl sunkios sveikatos būklės ir finansinės padėties. Faktinė statinio padėtis iš esmės atitinka projekto sprendimus, išskyrus verandos stogo konstrukciją. Pareiškėja nurodė klaidingai maniusi, kad sprendimą įvykdė vien parengdama projektą ir gaudama statybos leidimą. Dėl to prašo pratęsti 2012-03-26 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-138-804/2012 įvykdymo terminą 12 mėnesių, kad galėtų parengti gyvenamojo namo rekonstravimo projekto korektūrą ir iš naujo gauti statybos leidimą. Pareiškėjos atstovas papildomai nurodė, kad tai gana ilgas procesas, pareiškėja yra pensininkė, gauna tik 600 Lt pensiją, o vien projektas kainavo 8000 Lt.

8Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atstovė nurodė, kad prašomas terminas per ilgas.

9Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Savo atsiliepime nurodė, kad būtina atsižvelgti į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos poziciją, pareiškėjos prašomas sprendimo įvykdymo atidėjimo terminas yra neproporcingas, todėl prašymo tenkinimo atveju turėtų būti mažinamas.

10Prašymas tenkintinas iš dalies.

11CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

12Teismų praktika nurodo, kad teismo teisė sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę. Tokiu nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų, o būtent užtikrinti socialinį teisingumą. Atidėdamas ar išdėstydamas sprendimo įvykdymą, teismas pirmiausia turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį. Kadangi sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas reikštų nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais, t.y. kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Taip pat pabrėžtina, kad teismas, spręsdamas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais tam, kad nebūtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai, nebūtų sumenkintas pats sprendimas.

13Pareiškėjos pateikti duomenys: neįgaliojo pažymėjimas, išrašai ir medicininių dokumentų, Sodros pažymos apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus – patvirtina, kad tiek pareiškėjos, tiek jos sutuoktinio sveikatos būklė yra sunki, pareiškėja 2013-05-20 operuota.

14K. Norkevičienės firmos „Rektra“ 2013-12-17 rašte dėl informacijos nurodyta, kad pareiškėja kreipėsi į įmonę dėl anksčiau parengto projekto korektūros atlikimo, pradėti paruošiamieji projektavimo darbai, padaryti gyvenamojo namo esamos situacijos brėžiniai.

15Šie duomenys patvirtina, kad pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų siekdama įvykdyti sprendimą, sprendimo vykdyti nevengia, tačiau dėl objektyvių priežasčių jo nėra įvykdžiusi.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atidėti sprendimo įvykdymą. Tačiau teismas atsižvelgia ir tai, kad teismo sprendimas įsiteisėjo beveik prieš du metus, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais pareiškėjos prašomas sprendimo vykdymo atidėjimo 12 mėnesių terminas mažinamas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 271, 273, 284 str. teismas

Nutarė

18sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-138-804/2012m. įvykdymo terminą pratęsti iki 2014-10-17.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai